ANEXE din 12 aprilie 2006 privind echipamentul maritim*)(actualizate până la data de 7 septembrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 bis din 12 mai 2006



  ---------- Notă
  ──────────
  _________
  *) Anexele A.1, A.2, B, C și D la Hotărârea Guvernului nr. 494 din 12 aprilie 2006 privind echipamentul maritim, publicată în Monitorul Oficial nr. 414 din 12 mai 2006.
  ──────────
   +  Anexa ALista abrevierilor utilizateA.1, Amendament 1 cu privire la alte documente standard decât cele ale IMOA.2, Amendament 2 cu privire la alte documente standard decât cele ale IMOAC, Rectificare cu privire la alte documente standard decât cele ale IMOCAT, Categorie pentru echipament radar, astfel cum este definită la secțiunea 1.3 din standardul IEC 62388 (2007)IEC, Comisia Electrotehnică InternaționalăCirc., CircularăCOLREG, Regulamentul internațional pentru prevenirea abordajelor pe mareCOMSAR, Subcomitetul IMO pentru radiocomunicații și operațiuni de căutare și salvareEN, Standard europeanETSI, Institutul european de standardizare în domeniul telecomunicațiilorFSS, Codul internațional pentru instalațiile de protecție contra incendiuluiFTP, Codul internațional pentru aplicarea metodelor de încercare la focHSC, Codul internațional pentru siguranța navelor de mare vitezăIBC, Codul internațional pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoaseIGC, Codul internațional pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiateIMO, Organizația Maritimă InternaționalăISO, Organizația Internațională de StandardizareLSA, Codul internațional al mijloacelor de salvareMARPOL, Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către naveMEPC, Comitetul pentru protecția mediului marinMSC, Comitetul pentru siguranța maritimăNO(x), oxizi de azotICAO, Organizația Aviației Civile InternaționaleReg., RegulăRez., RezoluțieSisteme O(2)/HC, sisteme oxigen - hidrocarburiSOLAS, Convenția internațională pentru ocrotirea vieții omenești pe mareSO(x), oxizi de sulfITU, Uniunea Internațională de Telecomunicații----------Anexa A a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 514 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 27 iulie 2016, conform modificării aduse de pct. 2 al art. I din același act normativ.  +  Anexa A.1ECHIPAMENTEpentru care există standarde de încercăridetaliate în instrumentele internaționaleNote generale:a) Regulile SOLAS se referă la convenția SOLAS, cu amendamentele ulterioare.b) În cazul anumitor denumiri ale echipamentelor, coloana 5 arată unele variante posibile ale produselor în cadrul aceleiași denumiri. Variantele produselor sunt menționate în mod independent și sunt separate între ele printr-o linie punctată. În scopul certificării trebuie aleasă doar varianta relevantă, după caz. (Exemplu: A.1/3.3).Note privind anexa A.1 în ansamblu:a) Generalități: în afara standardelor de încercări menționate explicit, o serie de dispoziții a căror respectare trebuie verificată pe parcursul examinării de tip (incluse în aprobarea de tip), astfel cum se prevede în modulele de evaluare a conformității din anexa B, figurează în cerințele aplicabile din cadrul convențiilor internaționale, rezoluțiilor și circularelor corespunzătoare ale IMO.b) Coloana 1: se poate aplica art. II din Hotărârea Guvernului nr. 765/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim, prin care se transpune Directiva 2013/52/UE a Comisiei din 30 octombrie 2013 de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime (a 9-a modificare a anexei A la MED), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 304 din 14 noiembrie 2013.c) Coloana 1: se poate aplica art. II din Hotărârea Guvernului nr. 424/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim, prin care se transpune Directiva 2014/93/UE a Comisiei din 18 iulie 2014 de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime (a 10-a modificare a anexei A la MED), publicată în JOUE, seria L, nr. 220 din 25 iulie 2014.d) Coloana 5: în cazul în care se face trimitere la rezoluții ale IMO, sunt aplicabile doar standardele de încercare incluse în secțiunile corespunzătoare ale anexelor la rezoluții; sunt excluse dispozițiile din cadrul rezoluțiilor propriu-zise.e) Coloana 5: convențiile internaționale și standardele de încercare se aplică în versiunea lor actualizată. În scopul identificării corecte a standardelor aplicabile, rapoartele de încercare, certificatele și declarațiile de conformitate trebuie să menționeze standardul de încercare specific aplicat și versiunea acestuia.f) Coloana 5: în cazul în care două seturi de denumiri de standarde sunt separate prin "sau", fiecare set îndeplinește toate cerințele de încercare în conformitate cu standardele de performanță ale IMO. Astfel, încercarea pe baza unuia dintre aceste seturi este suficientă pentru a demonstra conformitatea cu cerințele instrumentelor internaționale corespunzătoare. Pe de altă parte, în cazul în care sunt utilizate alte elemente de separare (virgula), se aplică toate standardele enumerate.g) Cerințele stabilite în prezenta anexă nu aduc atingere cerințelor privind transportul din cadrul convențiilor internaționale.1. Mijloace de salvareColoana 4: Se aplică MSC/Circ. 980 a IMO, în afara cazurilor când este înlocuită de instrumentele specifice menționate în coloana 4.*Font 7*┌─────────┬────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┐│ │ │ Regula din SOLAS │ Regulile din SOLAS 74, │ │ Module de ││ Nr. │ Denumirea │74, cu modificările │cu modificările ulterioare, │ Standarde de încercări │ evaluare a ││ │ echipamentului │ulterioare prin care│ precum și rezoluțiile și │ │conformității││ │ │ se cere "aprobarea │circularele corespunzătoare │ │ ││ │ │ de tip" │ ale IMO, după caz │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.1 │Colaci de salvare │- Reg. III/4, │- Reg. III/7, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │ │- Reg. X/3. │- Reg. III/34, │ │B + E ││ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + F ││ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │ │ │I, II a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.2 │Lumini de indicare a │- Reg. III/4, │- Reg. III/7, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │poziției pentru │- Reg. X/3. │- Reg. III/22, │ │B + E ││ │mijloacele de salvare: │ │- Reg. III/26, │ │B + F ││ │a) pentru bărci de │ │- Reg. III/32, │ │ ││ │salvare și bărci de │ │- Reg. III/34, │ │ ││ │urgență, │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ │b) pentru colaci de │ │1994) 8 a IMO, │ │ ││ │salvare, │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │c) pentru veste de │ │II, IV a IMO, │ │ ││ │salvare. │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.3 │Semnale fumigene cu │- Reg. III/4, │- Reg. III/7, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │declanșare automată │- Reg. X/3. │- Reg. III/34, │ │B + E ││ │pentru colaci de │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + F ││ │salvare │ │1994) 8 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │ │ │I, II a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.4 │Veste de salvare │- Reg. III/4, │- Reg. III/7, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │ │- Reg. X/3. │- Reg. III/22, │ │B + E ││ │ │ │- Reg. III/34, │ │B + F ││ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │ │ │I, II a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 8 a IMO, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC/Circ. 922, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1304, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1470. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.5 │Costume de imersiune │- Reg. III/4, │- Reg. III/7, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │și costume de protecție │- Reg. X/3. │- Reg. III/22, │ │B + E ││ │concepute pentru a fi │ │- Reg. III/32, │ │B + F ││ │purtate │ │- Reg. III/34, │ │ ││ │CU o vestă de salvare │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ │a) costume de imersiune │ │1994) 8 a IMO, │ │ ││ │fără calități izolante │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │proprii │ │I, II a IMO, │ │ ││ │b) costume de imersiune │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │cu calități izolante │ │2000) 8 a IMO, │ │ ││ │proprii │ │- IMO MSC/Circ.1046. │ │ ││ │c) costume de protecție │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.6 │Costume de imersiune │- Reg. III/4, │- Reg. III/7, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │și costume de protecție │- Reg. X/3. │- Reg. III/22, │ │B + E ││ │concepute pentru a fi │ │- Reg. III/32, │ │B + F ││ │purtate │ │- Reg. III/34, │ │ ││ │FĂRĂ o vestă de salvare │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ │a) costume de imersiune │ │1994) 8 a IMO, │ │ ││ │fără calități izolante │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │proprii │ │I, II a IMO, │ │ ││ │b) costume de imersiune │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │cu calități izolante │ │2000) 8 a IMO, │ │ ││ │proprii │ │- IMO MSC/Circ.1046. │ │ ││ │c) costume de protecție │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.7 │Mijloace de protecție │- Reg. III/4, │- Reg. III/22, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │termică │- Reg. X/3. │- Reg. III/32, │ │B + E ││ │ │ │- Reg. III/34, │ │B + F ││ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │ │ │I, II a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ ││ │ │ │- IMO MSC/Circ.1046. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.8 │Rachete parașută │- Reg. III/4, │- Reg. III/6, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │luminoase │- Reg. X/3. │- Reg. III/34, │ │B + E ││ │(pirotehnice) │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + F ││ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │ │ │I, III a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.9 │Facle de mână │- Reg. III/4, │- Reg. III/34, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │(pirotehnice) │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + E ││ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │B + F ││ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │ │ │I, III a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.10 │Semnale fumigene │- Reg. III/4, │- Reg. III/34, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │plutitoare │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │B + E ││ │(pirotehnice) │ │I, III a IMO. │ │B + F │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.11 │Aparate de lansare a │- Reg. III/4, │- Reg. III/18, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │bandulei │- Reg. X/3. │- Reg. III/34, │ │B + E ││ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + F ││ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │ │ │I, VII a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.12 │Plute de salvare │- Reg. III/4, │- Reg. III/13, │- Rez. MSC.81(70) a IMO, │B + D ││ │gonflabile │- Reg. X/3. │- Reg. III/21, │Iar pentru perioade extinse│B + E ││ │ │ │- Reg. III/26, │între operațiunile de │B + F ││ │ │ │- Reg. III/31, │întreținere: │ ││ │ │ │- Reg. III/34, │- IMO MSC.1/Circ. 1328. │ ││ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │ │ │I, IV a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 8 a IMO, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC/Circ. 811, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1328. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.13 │Plute de salvare rigide │- Reg. III/4, │- Reg. III/21, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │ │- Reg. X/3. │- Reg. III/26, │- IMO MSC/Circ. 1006. │B + E ││ │ │ │- Reg. III/31, │ │B + F ││ │ │ │- Reg. III/34, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │ │ │I, IV a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 8 a IMO, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC/Circ. 811. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.14 │Plute de salvare cu │- Reg. III/4, │- Reg. III/26, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │redresare automată │- Reg. X/3. │- Reg. III/34, │Iar pentru perioade extinse│B + E ││ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │între operațiunile de │B + F ││ │ │ │1994) 8 a IMO, │întreținere: - IMO MSC.1/ │ ││ │ │ │- Rez. MSC 48(66)-(Cod LSA) │Circ. 1328. │ ││ │ │ │I, IV a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 8 a IMO, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC/Circ. 809, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC/Circ. 811. │ │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1328. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.15 │Plute de salvare │- Reg. III/4, │- Reg. III/26, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │închise, reversibile │- Reg. X/3. │- Reg. III/34, │Iar pentru perioade extinse│B + E ││ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │între operațiunile de │B + F ││ │ │ │1994) 8 a IMO, │- IMO MSC/Circ. 1006, │ ││ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │- ISO 15738 (2002). │ ││ │ │ │I, IV a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 8 a IMO, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC/Circ. 809 │ │ ││ │ │ │- IMO MSC/Circ. 811. │ │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1328. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.16 │Dispozitive de │- Reg. III/4, │- Reg. III/13, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │degajare liberă a │- Reg. X/3. │- Reg. III/26, │ │B + E ││ │plutelor de salvare │ │- Reg. III/34, │ │B + F ││ │(dispozitive │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ │hidrostatice de │ │1994) 8 a IMO, │ │ ││ │declanșare) │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │ │ │I, IV a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 8 a IMO, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC/Circ. 811. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.17 │Bărci de salvare: │- Reg. III/4, │- Reg. III/21, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │a) bărci de salvare │- Reg. X/3. │- Reg. III/31, │- IMO MSC/Circ. 1006. │B + F ││ │lansate la apă cu │ │- Reg. III/34, │ │G ││ │ajutorul gruielor: │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ │- parțial închise; │ │1994) 8 a IMO, │ │ ││ │- complet închise; │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │b) bărci de salvare │ │I, IV a IMO, │ │ ││ │lansate la apă prin │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │cădere liberă. │ │2000) 8 a IMO. │ │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1423. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.18 │Bărci de urgență │- Reg. III/4, │- Reg. III/21, │- Rez. MSC.81(70) a IMO, │B + D ││ │rigide │- Reg. X/3. │- Reg. III/31, │- IMO MSC/Circ. 1006. │B + F ││ │ │ │- Reg. III/34, │ │G ││ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │ │ │I, V a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.19 │Bărci de urgență │- Reg. III/4, │- Reg. III/21, │- Rez. MSC.81(70) a IMO, │B + D ││ │gonflabile │- Reg. X/3. │- Reg. III/31, │- ISO 15372 (2000). │B + F ││ │ │ │- Reg. III/34, │ │G ││ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │ │ │I, V a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.20 │Bărci de urgență │- Reg. III/4. │- Reg. III/26, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │rapide: │ │- Reg. III/34, │- IMO MSC/Circ. 1006, │B + F ││ │a) gonflabile; │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │- ISO 15372 (2000). │G ││ │b) rigide; │ │I,V a IMO, │ │ ││ │c) gonflabile rigide. │ │- IMO MSC/Circ. 1016, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC/Circ. 1094. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.21 │Mijloace de lansare la │- Reg. III/4, │- Reg. III/23, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │apă care folosesc │- Reg. X/3. │- Reg. III/33, │ │B + E ││ │curenți (gruie) │ │- Reg. III/34, │ │B + F ││ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │G ││ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │ │ │I, VI a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.1/1.22 │Mijloace de lansare la │Punctul a fost mutat la A.2/1.3. ││ │apă prin degajare │ ││ │liberă pentru │ ││ │ambarcațiunile de │ ││ │salvare │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.1/1.23 │Mijloace de lansare la │- Reg. III/4, │- Reg. III/16, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │apă prin cădere liberă │- Reg. X/3. │- Reg. III/23, │ │B + E ││ │a bărcilor de salvare │ │- Reg. III/33, │ │B + F ││ │ │ │- Reg. III/34, │ │G ││ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │ │ │I, VI a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.24 │Mijloace de lansare la │- Reg. III/4, │- Reg. III/12, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │apă a plutelor de │- Reg. X/3. │- Reg. III/16, │ │B + E ││ │salvare │ │- Reg. III/34, │ │B + F ││ │(gruie) │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │G ││ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │ │ │I, VI a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.25 │Mijloace de lansare la │- Reg. III/4. │- Reg. III/26, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │apă a bărcilor de │ │- Reg. III/34, │ │B + E ││ │urgență rapide │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │B + F ││ │(gruie) │ │I, VI a IMO, │ │G │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.26 │Mecanisme de │- Reg. III/4, │- Reg. III/16, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │declanșare: │- Reg. X/3. │- Reg. III/34, │ │B + E ││ │a) a bărcilor de salvare│ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + F ││ │și a bărcilor de │ │1994) 8 a IMO, │ │ ││ │urgență (lansate prin │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │folosirea unui curent │ │I, IV, VI a IMO, │ │ ││ │sau a mai multor │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │curenți) │ │2000) 8 a IMO, │ │ ││ │b) a plutelor de salvare│ │- IMO MSC.1/Circ. 1419 │ │ ││ │(lansate prin folosirea │ │ │ │ ││ │unui curent sau a mai │ │ │ │ ││ │multor curenți); │ │ │ │ ││ │c) a bărcilor de salvare│ │ │ │ ││ │lansate la apă prin │ │ │ │ ││ │cădere liberă. │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.27 │Instalații de evacuare │- Reg. III/4, │- Reg. III/15, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │la apă │- Reg. X/3. │- Reg. III/26, │ │B + F ││ │ │ │- Reg. III/34, │ │G ││ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │ │ │I, VI a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.28 │Mijloace de salvare │- Reg. III/4. │- Reg. III/26, │- Rez. MSC.81(70) a IMO, │B + D ││ │ │ │- Reg. III/34, │- IMO MSC/Circ.810. │B + F ││ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │ │ │I, VI a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.29 │Scări de îmbarcare │- Reg. III/4, │- Reg. III/11, │- Rez. MSC.81(70) a IMO, │B + D ││ │ │- Reg. III/11, │- Reg. III/34, │- ISO 5489 (2008). │B + F ││ │ │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod │ │ ││ │ │ │HSC 1994) a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod │ │ ││ │ │ │LSA) a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod │ │ ││ │ │ │HSC 2000) a IMO. │ │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1285. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.30 │Materiale │- Reg. III/4, │- Reg. III/34, │- Rez. A.658(16) a IMO. │B + D ││ │reflectorizante │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + E ││ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │B + F ││ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │ │ │I a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.1/1.31 │Aparat radiotelefonic │Punctul a fost mutat la A.1/5.17 și A.1/5.18. ││ │de emisie-recepție în │ ││ │VHF pentru │ ││ │ambarcațiunile de │ ││ │salvare │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.1/1.32 │Transponder SAR în │Punctul a fost mutat la A.1/4.18. ││ │bandă de 9 GHz │ ││ │(SART) │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.1/1.33 │Reflector radar pentru │- Reg. III/4, │- Reg. III/34, │- EN ISO 8729 (1998), │B + D ││ │bărci de salvare și │- Reg. X/3. │- Rez A.384(X) a IMO, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E ││ │bărci de urgență (pasiv)│ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │IEC 60945 │B + F ││ │ │ │1994) 8 a IMO, │Rectificarea 1 (2008) │ ││ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │sau │ ││ │ │ │I, IV, V a IMO, │- EN ISO 8729 (1998), │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │2000) 8 a IMO, │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │- Rez. MSC.164(78) a IMO. │Rectificarea 1 (2008) │ ││ │ │ │ │sau │ ││ │ │ │ │- ISO 8729-1 (2010), │ ││ │ │ │ │- EN 60945 (2002), inclusiv│ ││ │ │ │ │IEC 60945 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008) │ ││ │ │ │ │sau │ ││ │ │ │ │- ISO 8729-1 (2010), │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.1/1.34 │Compas pentru bărci │Punctul a fost mutat la A.1/4.23. ││ │de salvare și bărci de │ ││ │urgență │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.1/1.35 │Echipament portabil │Punctul a fost mutat la A.1/3.38. ││ │de stingere a │ ││ │incendiului pentru │ ││ │bărci de salvare și │ ││ │bărci de urgență │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.1/1.36 │Motoare de propulsie │- Reg. III/4, │- Reg. III/34, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │pentru bărci de │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │B + E ││ │salvare și bărci de │ │IV, V a IMO. │ │B + F ││ │urgență │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.37 │Motoare exterioare de │- Reg. III/4, │- Reg. III/34, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │propulsie pentru bărci │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │B + E ││ │de urgență │ │V a IMO. │ │B + F │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.38 │Proiectoare pentru │- Reg. III/4, │- Reg. III/34, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │folosire la bărci de │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + E ││ │salvare și bărci de │ │1994) 8 a IMO, │ │B + F ││ │urgență │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │ │ │I, IV, V a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.39 │Plute de salvare │- Reg. III/4, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │B + D ││ │reversibile deschise │- Reg. X/3. │1994) 8 a IMO, anexa 10, │1994) a IMO anexa 10, │B + F ││ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ ││ │ │ │I a IMO, │2000) a IMO anexa 11, │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │Iar pentru perioade extinse│ ││ │ │ │2000) 8 a IMO, anexa 11, │între operațiunile de │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1328. │întreținere: │ ││ │ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1328. │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.1/1.40 │Instalație mecanică de │Punctul a fost mutat la A.1/4.48. ││ │ridicare a pilotului │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.1/1.41 │Vinciuri pentru │- Reg. III/4, │- Reg. III/16, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │ambarcațiuni de salvare │- Reg. X/3. │- Reg. III/17, │ │B + E ││ │și bărci de urgență: │ │- Reg. III/23, │ │B + F ││ │a) bărci de salvare │ │- Reg. III/24, │ │G ││ │lansate la apă cu │ │- Reg. III/34, │ │ ││ │ajutorul gruielor; │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ │b) bărci de salvare │ │1994) 8 a IMO, │ │ ││ │lansate la apă prin │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │cădere liberă; │ │I, VI a IMO, │ │ ││ │c) plute de salvare; │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │d) bărci de urgență; │ │2000) 8 a IMO. │ │ ││ │e) bărci de urgență │ │ │ │ ││ │rapide. │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.1/1.42 │Scară pentru pilot │Punctul a fost mutat la A.1/4.49. │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.1/1.43 │Bărci de urgență │- Reg. III/4, │- Reg. III/21, │- Rez. MSC.81(70) a IMO, │B + D ││ │rigide/gonflate │- Reg. X/3. │- Reg. III/31, │- IMO MSC/Circ. 1006, │B + F ││ │ │ │- Reg. III/34, │- ISO 15372 (2000). │G ││ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │ │ │I, V a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │└─────────┴────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┘2. Prevenirea poluării marine*Font 7*┌─────────┬────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┐│ │ │ Regula din MARPOL │ Regulile din MARPOL 73/78,│ │ Module de ││ Nr. │ Denumirea │73/78, cu modifică- │cu modificările ulterioare, │ Standarde de încercări │ evaluare a ││ │ echipamentului │rile ulterioare prin│ precum și rezoluțiile și │ │conformității││ │ │ care se cere │circularele corespunzătoare │ │ ││ │ │ "aprobarea de tip" │ ale IMO, după caz │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/2.1 │Echipament de filtrare │- anexa I, Reg. 14. │- anexa I, Reg. 14. │- Rez. MEPC.107(49) a IMO. │B + D ││ │a hidrocarburilor │ │- IMO MEPC.1/Circ. 643. │- IMO MEPC.1/Circ. 643. │B + E ││ │(pentru un conținut de │ │ │ │B + F ││ │hidrocarburi al │ │ │ │ ││ │efluentului care nu │ │ │ │ ││ │depășește 15 ppm) │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/2.2 │Detectoare ale │- anexa I, Reg. 32. │- anexa I, Reg. 32. │- Rez. MEPC.5(XIII) a IMO. │B + D ││ │suprafeței de separație │ │ │ │B + E ││ │hidrocarburi/apă │ │ │ │B + F │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/2.3 │Aparate de măsură a │- anexa I, Reg. 14. │- anexa I, Reg. 14. │- Rez. MEPC.107(49) a IMO. │B + D ││ │conținutului de │ │- IMO MEPC.1/Circ. 643. │- IMO MEPC.1/Circ. 643. │B + E ││ │hidrocarburi │ │ │ │B + F │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.1/2.4 │Elemente de procesare │Punct lăsat necompletat în mod intenționat. ││ │destinate atașării la │ ││ │echipamentul de │ ││ │separare │ ││ │apă/hidrocarburi │ ││ │existent (pentru un │ ││ │conținut de │ ││ │hidrocarburi al │ ││ │efluentului care nu │ ││ │depășește 15 ppm) │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.1/2.5 │Instalație de │- anexa I, Reg. 31. │- anexa I, Reg. 31. │- Rez. MEPC.108(49) a IMO. │B + D ││ │supraveghere și │- IMO MEPC.1/ │ │ │B + E ││ │control al deversărilor │Circ. 761 Rev. 1 │ │ │B + F ││ │de hidrocarburi pentru │ │ │ │ ││ │petroliere │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/2.6 │Instalații de tratare a │- anexa IV, Reg. 9. │- anexa IV, Reg. 9. │Până la 31 decembrie 2015: │B + D ││ │apelor uzate │ │ │- Rez. MEPC.159(55) a IMO. │B + E ││ │ │ │ │De la 1 ianuarie 2016: │B + F ││ │ │ │ │- Rez. MEPC.227(64) a IMO │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/2.7 │Incineratoare de bord │- anexa VI, Reg. 16.│- anexa VI, Reg. 16, │- Rez. MEPC.76(40) a IMO. │B + D ││ │pentru nave │ │- IMO MEPC.1/Circ. 793 │ │B + E ││ │ │ │ │ │B + F ││ │ │ │ │ │G │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/2.8 │Analizor NO(x) pentru │- Rez. MEPC.176(58) │- Rez. MEPC.176(58) a IMO- │- Rez. MEPC.177 (58) a IMO │B + D ││ │utilizare la bord în │a IMO-(MARPOL, │(MARPOL, anexa VI revizuită,│- (Codul tehnic NO(x) 2008)│B + E ││ │conformitate cu Codul │anexa VI revizuită, │Reg. 13), │ │B + F ││ │tehnic privind │Reg. 13). │- Rez. MEPC.177 (58) a IMO- │ │G ││ │NO(x) 2008 │ │(Codul tehnic NO(x) 2008), │ │ ││ │ │ │- Rez. MEPC.198(62) a IMO, │ │ ││ │ │ │- IMO MEPC.1/Circ. 638. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.1/2.9 │Echipament care │Punctul a fost mutat la A.2/2.4. ││ │utilizează alte metode │ ││ │tehnologice de reducere │ ││ │a emisiilor de SO(x) │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.1/2.10 │Instalații de bord │- Rez. MEPC.176(58) │- Rez. MEPC.176(58) a IMO- │- Rez. MEPC.184(59) a IMO. │B + D ││ │pentru epurarea gazelor │a IMO-(MARPOL, │(MARPOL, anexa VI revizuită,│ │B + E ││ │arse │anexa VI revizuită, │Reg. 4). │ │B + F ││ │ │Reg. 4), │ │ │G ││ │ │- Rez. MEPC.184(59) │ │ │ ││ │ │a IMO. │ │ │ │└─────────┴────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┘3. Echipamente de protecție împotriva incendiilor*Font 7*┌─────────┬────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┐│ │ │ Regula din SOLAS │ Regulile din SOLAS 74, │ │ Module de ││ Nr. │ Denumirea │74, cu modificările │cu modificările ulterioare, │ Standarde de încercări │ evaluare a ││ │ echipamentului │ulterioare prin care│ precum și rezoluțiile și │ │conformității││ │ │ se cere "aprobarea │circularele corespunzătoare │ │ ││ │ │ de tip" │ ale IMO, după caz │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.1 │Învelișul │- Reg. II-2/4, │- Reg. II-2/4, │- Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP│B + D ││ │nedemontabil al │- Reg. II-2/6, │- Reg. II-2/6, │2010) a IMO. │B + E ││ │punții │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + F ││ │ │ │1994) 7 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 7 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.2 │Stingătoare portabile │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/4, │- EN 3-7 (2004) inclusiv │B + D ││ │de incendiu │- Reg. X/3, │- Reg. II-2/10, │A.1 (2007), │B + E ││ │ │- Rez. MSC.98(73)- │- Reg. II-2/18, │- EN 3-8 (2006) inclusiv │B + F ││ │ │(Cod FSS) 4 a IMO │- Reg. II-2/19, │A.1 (2007), │ ││ │ │ │- Reg. II-2/20, │- EN 3-9 (2006) inclusiv │ ││ │ │ │- Rez. A.951(23) a IMO, │AC (2007), │ ││ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 3-10 (2009). │ ││ │ │ │1994) 7 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 7 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │ ││ │ │ │4 a IMO, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC/Circ. 1239, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC/Circ. 1275. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.3 │Echipament de │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │Îmbrăcăminte de protecție │B + D ││ │pompieri: │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │pentru combaterea │B + E ││ │îmbrăcăminte de │- Rez. MSC.98(73)- │1994) 7 a IMO, │incendiilor: │B + F ││ │protecție (echipament │(Cod FSS) 3 a IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- EN 469 (2005), inclusiv │ ││ │pentru contactul cu │ │2000) 7 a IMO, │A1 (2006) și AC (2006). │ ││ │focul) │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │Îmbrăcăminte de protecție │ ││ │ │ │3 a IMO. │pentru combaterea │ ││ │ │ │ │incendiilor - îmbrăcăminte │ ││ │ │ │ │reflectorizantă pentru │ ││ │ │ │ │operații speciale de │ ││ │ │ │ │combatere a incendiilor: │ ││ │ │ │ │- EN 1486 (2007). │ ││ │ │ │ │Îmbrăcăminte de protecție │ ││ │ │ │ │pentru combaterea │ ││ │ │ │ │incendiilor - îmbrăcăminte │ ││ │ │ │ │de protecție cu strat │ ││ │ │ │ │exterior reflectorizant: │ ││ │ │ │ │- ISO 15538 (2001) nivel 2.│ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.4 │Echipament de │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- EN 15090(2012). │B + D ││ │pompieri: bocanci │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + E ││ │ │- Rez. MSC.98(73)- │1994) 7 a IMO, │ │B + F ││ │ │(Cod FSS) 3 a IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 7 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │ ││ │ │ │3 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.5 │Echipament de │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- EN 659 (2003) inclusiv │B + D ││ │pompieri: mănuși │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │A1(2008) și AC (2009). │B + E ││ │ │- Rez. MSC.98(73)- │1994) 7 a IMO, │ │B + F ││ │ │(Cod FSS) 3 a IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 7 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │ ││ │ │ │3 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.6 │Echipament de │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- EN 443 (2008). │B + D ││ │pompieri: cască │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + E ││ │ │- Rez. MSC.98(73)- │1994) 7 a IMO, │ │B + F ││ │ │(Cod FSS) 3 a IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 7 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │ ││ │ │ │3 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.7 │Aparat de respirație │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- EN 136 (1998), inclusiv │B + D ││ │autonom acționat cu │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │AC(2003), │B + E ││ │aer comprimat │- Rez. MSC.98(73)- │1994) 7 a IMO, │- EN 137 (2006) │B + F ││ │Notă: În cazul │(Cod FSS) 3 a IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │și, în cazul în care │ ││ │accidentelor care │ │2000) 7 a IMO, │aparatul este utilizat în │ ││ │implică mărfuri │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │accidentele care implică │ ││ │periculoase, este │ │3 a IMO. │încărcătura: │ ││ │necesară o mască cu │ │și, în cazul în care │- ISO 23269-3(2011). │ ││ │presiune pozitivă. │ │aparatul este utilizat în │ │ ││ │ │ │accidentele care implică │ │ ││ │ │ │încărcătură: │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.4(48)-(Cod IBC) │ │ ││ │ │ │14 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.5(48)-(Cod IGC) │ │ ││ │ │ │14 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.8 │Aparat de respirație │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 14593-1 (2005), │B + D ││ │cu aer comprimat │- Rez. MSC.36(63)- │1994) 7 a IMO. │- EN 14593-2 (2005), │B + E ││ │ │(Cod HSC 1994) 7 a │ │inclusiv AC (2005), │B + F ││ │ │IMO. │ │- EN 14594 (2005), inclusiv│ ││ │ │Notă. Acest │ │AC (2005). │ ││ │ │echipament este │ │ │ ││ │ │destinat numai │ │ │ ││ │ │navelor de mare │ │ │ ││ │ │viteză construite │ │ │ ││ │ │conform prevederilor│ │ │ ││ │ │Codului HSC din 1994│ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.9 │Componente ale │- Reg. II-2/7, │- Reg. II-2/7, │- Rez. A.800(19) a IMO. │B + D ││ │instalațiilor cu │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/9, │ │B + E ││ │sprinklere pentru │- Reg. X/3, │- Reg. II-2/10, │ │B + F ││ │încăperile de locuit, │- Rez. MSC.98(73)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ │de serviciu și │(Cod FSS) 8 a IMO. │1994) 7 a IMO, │ │ ││ │posturile de comandă, │ │- Rez. MSC.44(65) a IMO, │ │ ││ │echivalente cu cele │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │prevăzute în │ │2000) 7 a IMO, │ │ ││ │Convenția SOLAS 74 │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │ ││ │Reg. II-2/12 (numai │ │8 a IMO, │ │ ││ │pentru duze și │ │- IMO MSC/Circ. 912. │ │ ││ │funcționarea │ │ │ │ ││ │acestora). │ │ │ │ ││ │[Duzele pentru │ │ │ │ ││ │instalații fixe cu │ │ │ │ ││ │sprinklere pentru navele│ │ │ │ ││ │de mare viteză (HSC) │ │ │ │ ││ │sunt incluse la acest │ │ │ │ ││ │punct.] │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.10 │Duze pentru instalații │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- IMO MSC/Circ. 1165, │B + D ││ │fixe de stingere a │- Reg. X/3, │- Reg. MSC.36(63)-(Cod │Apendicele A. │B + E ││ │incendiilor cu apă │- Rez. MSC.98(73)- │HSC 1994) 7 a IMO, │ │B + F ││ │pulverizată sub │(Cod FSS) 7 a IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod │ │ ││ │presiune, în încăperile │ │HSC 2000) 7 a IMO, │ │ ││ │de mașini și în │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod │ │ ││ │compartimentele │ │FSS) 7 a IMO. │ │ ││ │pompelor de marfă │ │- IMO MSC.1/Circ. 1313. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.11 │Construcții de tip "A" │Tip "A": │- Reg.II-2/9 și │- Rez. MSC. 307 (88)- │B + D ││ │și "B" rezistente la foc│- Reg. II-2/3.2. │Tip "A": │(Cod FTP 2010) a IMO, │B + E ││ │a) construcții de │Tip "B": │- Reg. II-2/3.2, │- IMO MSC.1/Circ. 1435 (cea│B + F ││ │tip "A", │- Reg. II-2/3.4. │- IMO MSC/Circ. 1120, │din urmă este destinată │ ││ │b) construcții de │ │- IMO MSC.1/Circ. 1434. │doar construcțiilor de │ ││ │tip "B". │ │Tip "B": │tip "A"). │ ││ │ │ │- Reg. II-2/3.4. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.12 │Dispozitive pentru │- Reg. II-2/4, │- Reg. II-2/4, │- EN ISO 16852 (2010), │Pentru alte ││ │prevenirea trecerii │- Reg. II-2/16. │- Reg. II-2/16. │- ISO 15364 (2007), │echipamente ││ │flăcărilor în tancurile │ │ │- IMO MSC/Circ. 677. │decât ││ │de marfă de la │ │ │ │supapele: ││ │petroliere │ │ │ │B + D ││ │ │ │ │ │B + E ││ │ │ │ │ │B + F ││ │ │ │ │ │Pentru ││ │ │ │ │ │supape: ││ │ │ │ │ │B + F │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.13 │Materiale incombustibile│- Reg. II-2/3, │- Reg. II-2/3, │- Rez. MSC. 307 (88)-(Cod │B + D ││ │ │- Reg. X/3. │- Reg. II-2/5, │FTP 2010) a IMO. │B + E ││ │ │ │- Reg. II-2/9, │ │B + F ││ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │1994) 7 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 7 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.1/3.14 │Materiale, altele decât │Punctul a fost inclus la A.1/3.26 și A.1/3.27. ││ │oțelul, destinate │ ││ │tubulaturilor care │ ││ │traversează construcții │ ││ │de tip "A" sau "B" │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.1/3.15 │Materiale, altele decât │- Reg. II-2/4, │- Reg. II-2/4, │Țevi și racorduri: │B + D ││ │oțelul, destinate │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- Rez. A.753(18) a IMO, │B + E ││ │tubulaturilor pentru │ │1994) 7, 10 a IMO, │- Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP│B + F ││ │hidrocarburi sau │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │2010) a IMO. │ ││ │combustibili lichizi: │ │2000) 7, 10 a IMO, │Supape: │ ││ │a) țevi și racorduri de │ │- IMO MSC/Circ. 1120. │- EN ISO 10497 (2010). │ ││ │plastic; │ │ │Ansambluri de țevi │ ││ │b) supape; │ │ │flexibile: │ ││ │c) ansambluri de țevi │ │ │- EN ISO 15540 (2001), │ ││ │flexibile și │ │ │- EN ISO 15541 (2001). │ ││ │compensatoare; │ │ │Componente ale țevilor │ ││ │d) componente ale │ │ │metalice cu garnituri de │ ││ │țevilor metalice cu │ │ │etanșare elastice și din │ ││ │garnituri de etanșare │ │ │elastomeri: │ ││ │elastice sau din │ │ │- ISO 19921 (2005), │ ││ │elastomeri. │ │ │- ISO 19922 (2005). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.16 │Uși antifoc │- Reg. II-2/9. │- Reg. II-2/9. │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D ││ │ │ │ │FTP 2010) a IMO, │B + E ││ │ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1319. │B + F │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.17 │Componente ale │- Reg. II-2/9, │- Reg. II-2/9, │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D ││ │sistemelor de comandă │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │FTP 2010) a IMO. │B + E ││ │pentru uși antifoc. │ │2000) 7 a IMO. │ │B + F ││ │Notă: În cazul în care │ │ │ │ ││ │se utilizează expresia │ │ │ │ ││ │"componente ale │ │ │ │ ││ │instalațiilor" în │ │ │ │ ││ │coloana 2, aceasta poate│ │ │ │ ││ │însemna că o singură │ │ │ │ ││ │componentă, un grup de │ │ │ │ ││ │componente sau o │ │ │ │ ││ │întreagă instalație │ │ │ │ ││ │trebuie încercată pentru│ │ │ │ ││ │a verifica conformitatea│ │ │ │ ││ │cu cerințele │ │ │ │ ││ │internaționale. │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.18 │Materiale de finisare și│- Reg. II-2/3, │- Reg. II-2/3, │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D ││ │acoperire a pardoselilor│- Reg. II-2/5, │- Reg. II-2/5, │FTP 2010) a IMO. │B + E ││ │cu caracteristici de │- Reg. II-2/6 pentru│- Reg. II-2/6, │ │B + F ││ │propagare lentă a │a), b), c), │- Reg. II-2/9, │ │ ││ │flăcărilor: │- Reg. II-2/9 pentru│- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ │a) furniruri decorative;│e) și f), │1994) 7 a IMO, │ │ ││ │b) sisteme de vopsire; │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │c) materiale de │ │2000) 7 a IMO, │ │ ││ │acoperire a │ │- IMO MSC/Circ. 1120. │ │ ││ │pardoselilor; │ │ │ │ ││ │d) acoperiri de izolație│ │ │ │ ││ │pentru țevi; │ │ │ │ ││ │e) adezivi utilizați la │ │ │ │ ││ │construcțiile de tip │ │ │ │ ││ │"A", "B" și "C"; │ │ │ │ ││ │f) acoperiri pentru │ │ │ │ ││ │tubulaturi de │ │ │ │ ││ │combustibil. │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.19 │Draperii, perdele și │- Reg. II-2/3, │- Reg. II-2/3, │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D ││ │alte elemente textile │- Reg. II-2/9, │- Reg. II-2/9, │FTP 2010) a IMO, │B + E ││ │suspendate │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- IMO MSC.1/Circ. 1456. │B + F ││ │ │ │1994) 7 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 7 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.20 │Mobilier tapițat │- Reg. II-2/3, │- Reg. II-2/3, │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D ││ │ │- Reg. II-2/5, │- Reg. II-2/5, │FTP 2010) a IMO. │B + E ││ │ │- Reg. II-2/9, │- Reg. II-2/9, │ │B + F ││ │ │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │1994) 7 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 7 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.21 │Cazarmament │- Reg. II-2/3, │- Reg. II-2/3, │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D ││ │ │- Reg. II-2/9, │- Reg. II-2/9, │FTP 2010) a IMO. │B + E ││ │ │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + F ││ │ │ │1994) 7 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 7 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.22 │Clapete antifoc │- Reg. II-2/9. │- Reg. II-2/9. │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D ││ │ │ │ │FTP 2010) a IMO. │B + E ││ │ │ │ │ │B + F │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.1/3.23 │Treceri incombustibile │Punctul a fost mutat la A.1/3.26. ││ │de tubulaturi prin │ ││ │construcții de tip "A" │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.1/3.24 │Treceri de cabluri │Punctul a fost mutat la A.1/3.26 a). ││ │electrice prin │ ││ │construcții de tip "A" │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.1/3.25 │Ferestre și hublouri │- Reg. II-2/9. │- Reg. II-2/9, │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D ││ │antifoc de tip "A" și │ │- IMO MSC/Circ. 1120. │FTP 2010) a IMO. │B + E ││ │"B" │ │ │ │B + F │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.26 │Treceri prin construcții│- Reg. II-2/9. │- Reg. II-2/9, │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D ││ │de tip "A" │ │- IMO MSC.1/Circ. 1276. │FTP 2010) a IMO. │B + E ││ │a) treceri de cabluri │ │[aplicabil exclusiv pentru │ │B + F ││ │electrice, │ │b)] │ │ ││ │b) treceri de │ │ │ │ ││ │tubulaturi, conducte, │ │ │ │ ││ │puțuri etc. │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.27 │Treceri prin construcții│- Reg. II-2/9. │- Reg. II-2/9. │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D ││ │de tip "B" │ │ │FTP 2010) a IMO. │B + E ││ │a) treceri de cabluri │ │ │ │B + F ││ │electrice, │ │ │ │ ││ │b) treceri de │ │ │ │ ││ │tubulaturi, conducte, │ │ │ │ ││ │puțuri etc. │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.28 │Instalații cu sprinklere│- Reg. II-2/7, │- Reg. II-2/7, │- ISO 6182-1 (2014) │B + D ││ │(limitate la capetele │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │sau │B + E ││ │sprinklerelor) │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 12259-1 (1999), │B + F ││ │[Duzele pentru │ │1994) 7 a IMO, │inclusiv A1(2001), │ ││ │instalații fixe cu │ │- Rez. MSC.44(65) a IMO, │A2(2004) și A3(2006). │ ││ │sprinklere pentru navele│ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │de mare viteză (HSC) │ │2000) 7 a IMO, │ │ ││ │sunt incluse la acest │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │ ││ │punct.] │ │8 a IMO, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC/Circ. 912 │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.29 │Furtunuri de incendiu │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- EN 14540 (2004), inclusiv│B + D ││ │cu diametrul = 52 mm │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │A.1(2007). │B + E ││ │ │ │1994) 7 a IMO, │ │B + F ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 7 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.30 │Echipament portabil │- Reg. II-2/4, │- Reg. II-2/4, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │pentru analiza │- Reg. VI/3. │- Reg. VI/3, │IEC 60945 │B + E ││ │oxigenului și detectarea│ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │Rectificarea 1 (2008) sau │B + F ││ │gazelor │ │15 a IMO. │IEC 60945 (2002), inclusiv │ ││ │ │ │ │IEC 60945 Rectificarea 1 │ ││ │ │ │ │(2008), │ ││ │ │ │ │- IEC 60092-504 (2001), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60092-504, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2011), │ ││ │ │ │ │- IEC 60533 (1999) și, după│ ││ │ │ │ │caz, aplicabile pentru: │ ││ │ │ │ │a) categoria 1: (zonă de │ ││ │ │ │ │securitate): │ ││ │ │ │ │- EN 50104 (2010), │ ││ │ │ │ │- EN 60079-29-1 (2007); │ ││ │ │ │ │b) categoria 2: (atmosfere │ ││ │ │ │ │gazoase explozive): │ ││ │ │ │ │- EN 50104 (2010), │ ││ │ │ │ │- EN 60079-29-1 (2007), │ ││ │ │ │ │- EN 60079-0 (2012), │ ││ │ │ │ │inclusiv A11:2013, │ ││ │ │ │ │- EN 60079-1 (2007), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60079-1 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- EN 60079-10-1 (2009), │ ││ │ │ │ │- EN 60079-11 (2012), │ ││ │ │ │ │- EN 60079-15 (2010), │ ││ │ │ │ │- EN 60079-26 (2007). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.1/3.31 │Duze pentru instalații │Punct eliminat - echipamentul este vizat de A.1/3.9 și A.1/3.28. ││ │fixe cu sprinklere │ ││ │pentru navele de mare │ ││ │viteză (HSC) │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.1/3.32 │Materiale pentru │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D ││ │limitarea incendiului │ │1994) 7 a IMO, │FTP 2010) a IMO. │B + E ││ │(cu excepția │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │B + F ││ │mobilierului) pentru │ │2000) 7 a IMO, │ │ ││ │navele de mare viteză │ │- IMO MSC.1/Circ. 1457. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.33 │Materiale pentru │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D ││ │limitarea incendiului │ │1994) 7 a IMO, │FTP 2010) a IMO. │B + E ││ │pentru mobilierul │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │B + F ││ │navelor de mare viteză │ │2000) 7 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.34 │Construcții rezistente │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D ││ │la foc pentru navele de │ │1994) 7 a IMO, │FTP 2010) a IMO. │B + E ││ │mare viteză │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │B + F ││ │ │ │2000) 7 a IMO, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1457. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.35 │Uși antifoc pentru │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D ││ │navele de mare viteză │ │1994) 7 a IMO, │FTP 2010) a IMO. │B + E ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │B + F ││ │ │ │2000) 7 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.36 │Clapete antifoc pentru │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D ││ │navele de mare viteză │ │1994) 7 a IMO, │FTP 2010) a IMO. │B + E ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │B + F ││ │ │ │2000) 7 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.37 │Treceri prin construcții│- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D ││ │rezistente la foc la │ │1994) 7 a IMO, │FTP 2010) a IMO. │B + E ││ │navele de mare viteză │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │B + F ││ │a) treceri de cabluri │ │2000) 7 a IMO. │ │ ││ │electrice, │ │ │ │ ││ │b) treceri de │ │ │ │ ││ │tubulaturi, conducte, │ │ │ │ ││ │puțuri etc. │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.38 │Echipament portabil de │- Reg. III/4, │- Reg. III/34, │- EN 3-7 (2004), inclusiv │B + D ││ │stingere a incendiului │- Reg. X/3. │- Rez. A.951(23) a IMO, │A1 (2007), │B + E ││ │pentru bărci de salvare │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 3-8 (2006), inclusiv │B + F ││ │și bărci de urgență │ │1994) 8 a IMO, │AC (2007), │ ││ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │- EN 3-9 (2006), inclusiv │ ││ │ │ │I, IV, V a IMO, │AC(2007), │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- EN 3-10 (2009). │ ││ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.39 │Duze pentru instalațiile│- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- IMO MSC/Circ. 1165. │B + D ││ │echivalente de stingere │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + E ││ │a incendiilor cu apă sub│- Rez. MSC.98(73)- │1994) 7 a IMO, │ │B + F ││ │formă de ceață în │(Cod FSS) 7 a IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │încăperi de mașini și în│ │2000) 7 a IMO, │ │ ││ │compartimentele pompelor│ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │ ││ │de marfă │ │7 a IMO, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1313, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1458. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.40 │Instalații de iluminat │- Reg. II-2/13, │- Reg. II-2/13, │- Rez. A.752(18) a IMO │B + D ││ │amplasate la joasă │- Rez. MSC.98(73)- │- Rez. A.752 (18) a IMO. │sau │B + E ││ │înălțime (numai │(Cod FSS) 11 a IMO. │- Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS)│- ISO 15370 (2010). │B + F ││ │componente) │ │11 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.41 │Aparate de respirație │- Reg. II-2/13. │- Reg. II-2/13, │- ISO 23269-1 (2008) și, pe│B + D ││ │pentru evacuare în caz │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │rând: Pentru aparate de │B + E ││ │de urgență (EEBD) │ │3 a IMO, │protecție respiratorie │B + F ││ │ │ │- IMO MSC/Circ. 849. │autonome cu circuit deschis│ ││ │ │ │ │cu aer comprimat, cu mască │ ││ │ │ │ │completă sau ansamblu │ ││ │ │ │ │muștiuc: │ ││ │ │ │ │- EN 402(2003). │ ││ │ │ │ │Pentru aparate de protecție│ ││ │ │ │ │respiratorie izolante │ ││ │ │ │ │autonome cu circuit deschis│ ││ │ │ │ │cu aer comprimat cu cagulă │ ││ │ │ │ │pentru evacuare: │ ││ │ │ │ │- EN 1146(2005). │ ││ │ │ │ │Pentru aparate de protecție│ ││ │ │ │ │respiratorie izolante, │ ││ │ │ │ │autonome, cu circuit închis│ ││ │ │ │ │pentru evacuare: │ ││ │ │ │ │- EN 13794(2002). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.42 │Componente ale │- Reg. II-2/4. │- Reg. II-2/4, │- IMO MSC/Circ. 353. │B + D ││ │instalațiilor cu gaz │ │- Rez. A.567(14) a IMO, │ │B + E ││ │inert │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │B + F ││ │ │ │15 a IMO, │ │G ││ │ │ │- IMO MSC/Circ. 353, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC/Circ. 485, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC/Circ. 731, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC/Circ. 1120. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.43 │Duze pentru instalațiile│- Reg. II-2/1, │- Reg. II-2/1, │- ISO 15371 (2009). │B + D ││ │de stingere a │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │ │B + E ││ │incendiilor (manuale sau│- Reg. X/3. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │B + F ││ │automate) destinate │ │2000) 7 a IMO, │ │ ││ │aparatelor de gătit cu │ │- IMO MSC.1/Circ. 1433. │ │ ││ │grăsime │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.44 │Echipament pentru │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS)│B + D ││ │pompieri - saulă │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │3 a IMO, │B + E ││ │ │- Rez. MSC.98(73)- │1994) 7 a IMO, │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + F ││ │ │(Cod FSS) 3 a IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │FTP 2010) a IMO. │ ││ │ │ │2000) 7 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │ ││ │ │ │3 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.45 │Componente ale │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- IMO MSC/Circ. 848, │B + D ││ │instalațiilor │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- IMO MSC.1/Circ. 1316. │B + E ││ │echivalente fixe cu gaz │- Rez. MSC.98(73)- │1994) 7 a IMO, │ │B + F ││ │de stingere a │(Cod FSS) 5 a IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │incendiilor (agenți de │ │2000) 7 a IMO, │ │ ││ │stingere, valvule de │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │ ││ │capăt și duze) pentru │ │5 a IMO, │ │ ││ │încăperile de mașini și │ │- IMO MSC/Circ. 848, │ │ ││ │compartimentele pompelor│ │- IMO MSC.1/Circ. 1313, │ │ ││ │de marfă │ │- IMO MSC.1/Circ. 1316. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.46 │Instalații echivalente │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- IMO MSC.1/Circ. 1270, │B + D ││ │fixe cu gaz de stingere │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │inclusiv Rectificarea 1. │B + E ││ │a incendiilor pentru │- Rez. MSC.98(73)- │1994) 7 a IMO, │ │B + F ││ │încăperile de mașini │(Cod FSS) 5 a IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │(instalații cu aerosol) │ │2000) 7 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │ ││ │ │ │5 a IMO, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1270, │ │ ││ │ │ │inclusiv Rectificarea 1, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1313. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.47 │Concentrat pentru │- Reg. II-2/10. │- Reg. II-2/10, │- IMO MSC/Circ. 670. │B + D ││ │instalații fixe de │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │B + E ││ │stingere a incendiilor │ │6 a IMO. │ │B + F ││ │cu spumă cu coeficient │ │ │ │ ││ │ridicat de expandare în │ │ │ │ ││ │încăperile de mașini și │ │ │ │ ││ │compartimentele pompelor│ │ │ │ ││ │de marfă │ │ │ │ ││ │Notă: Instalațiile fixe │ │ │ │ ││ │de stingere a │ │ │ │ ││ │incendiilor cu spumă cu │ │ │ │ ││ │coeficient ridicat de │ │ │ │ ││ │expandare (inclusiv │ │ │ │ ││ │instalațiile care │ │ │ │ ││ │utilizează aerul din │ │ │ │ ││ │interiorul spațiilor de │ │ │ │ ││ │lucru pentru a │ │ │ │ ││ │funcționa) pentru │ │ │ │ ││ │încăperile de mașini și │ │ │ │ ││ │compartimentele pompelor│ │ │ │ ││ │de marfă trebuie să fie │ │ │ │ ││ │încercate cu │ │ │ │ ││ │concentratul aprobat și │ │ │ │ ││ │considerat conform de │ │ │ │ ││ │către Administrație. │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.48 │Componente ale │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- IMO MSC.1/Circ. 1387. │B + D ││ │instalațiilor fixe de │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + E ││ │stingere a incendiilor │ │1994) 7 a IMO, │ │B + F ││ │pe bază de apă și cu │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │acțiune directă │ │2000) 7 a IMO. │ │ ││ │destinate încăperilor de│ │ │ │ ││ │mașini de tip "A" │ │ │ │ ││ │(pentru duze și │ │ │ │ ││ │încercări ale │ │ │ │ ││ │caracteristicilor). │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.49 │Instalații fixe de │- Reg. II-2/19, │- Reg. II-2/19, │- IMO MSC.1/Circ. 1430. │B + D ││ │stingere a incendiilor │- Reg. II-2/20, │- Reg. II-2/20, │ │B + E ││ │cu apă în încăperile │- Reg. X/3, │- Rez. A.123(V) a IMO, │ │B + F ││ │ro-ro, încăperile pentru│- Rez. MSC.98(73)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ │vehicule și încăperile │(Cod FSS) 7 a IMO │1994) 7 a IMO, │ │ ││ │de categorie specială: │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │a) Sisteme bazate pe │ │2000) 7 a IMO, │ │ ││ │prescripții, în │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │ ││ │conformitate cu Circ. │ │7 a IMO │ │ ││ │1430, pct. 4, │ │ │ │ ││ │b) Sisteme bazate pe │ │ │ │ ││ │performanță, în │ │ │ │ ││ │conformitate cu Circ. │ │ │ │ ││ │1430, pct. 5. │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.1/3.50 │Îmbrăcăminte de │Punctul a fost mutat la A.2/3.9. ││ │protecție rezistentă la │ ││ │acțiunea substanțelor │ ││ │chimice │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.1/3.51 │Componente ale │- Reg. II-2/7, │- Reg. II-2/7, │Echipament de control și │B + D ││ │instalațiilor fixe de │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │semnalizare. Instalații │B + E ││ │detectare și avertizare │- Rez. MSC.98(73)- │1994) 7 a IMO, │electrice de la bordul │B + F ││ │în caz de incendiu │(Cod FSS) 9 a IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │navelor: │ ││ │pentru posturile de │ │2000) 7 a IMO, │- EN 54-2 (1997), inclusiv │ ││ │comandă, încăperile de │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │AC(1999) și A1(2006). │ ││ │serviciu, încăperile de │ │9 a IMO, │Echipament de alimentare cu│ ││ │locuit, balcoanele │ │- IMO MSC.1/Circ. 1242. │energie electrică: │ ││ │cabinelor, încăperile de│ │ │- EN 54-4 (1997), inclusiv │ ││ │mașini și încăperile de │ │ │AC(1999), A1(2002) și │ ││ │mașini nesupravegheate │ │ │A2(2006). │ ││ │a) Echipament de control│ │ │Detectoare de căldură - │ ││ │și de semnalizare │ │ │Detectoare punctuale: │ ││ │b) Echipament de │ │ │- EN 54-5 (2000), inclusiv │ ││ │alimentare cu energie │ │ │A1(2002). │ ││ │electrică │ │ │Detectoare de fum - │ ││ │c) Detectoare de căldură│ │ │Detectoare punctuale care │ ││ │- Detectoare punctuale │ │ │funcționează pe principiul │ ││ │d) Detectoare de fum: │ │ │difuziei luminii, │ ││ │Detectoare punctuale │ │ │transmisiei luminii sau │ ││ │care funcționează pe │ │ │ionizării: │ ││ │principiul difuziei │ │ │- EN 54-7 (2000), inclusiv │ ││ │luminii, transmisiei │ │ │A1(2002) și A2(2006). │ ││ │luminii sau ionizării │ │ │Detectoare de flăcări - │ ││ │e) Detectoare de │ │ │Detectoare punctuale: │ ││ │flăcări: Detectoare │ │ │- EN 54-10 (2002), inclusiv│ ││ │punctuale │ │ │A1(2005). │ ││ │f) Avertizoare de │ │ │Avertizoare de incendiu cu │ ││ │incendiu cu comandă │ │ │comandă manuală: │ ││ │manuală │ │ │- EN 54-11 (2001), inclusiv│ ││ │g) Izolatori de scurt │ │ │A1(2005). │ ││ │circuit │ │ │Izolatori de scurt circuit:│ ││ │h) Dispozitive de │ │ │- EN 54-17 (2007), inclusiv│ ││ │intrare/ieșire │ │ │AC (2007). │ ││ │i) Cabluri │ │ │Dispozitive de intrare/ │ ││ │ │ │ │ieșire: │ ││ │ │ │ │- EN 54-18 (2005), inclusiv│ ││ │ │ │ │AC (2007). │ ││ │ │ │ │Cabluri: │ ││ │ │ │ │- EN 60332-1-2 (2004), │ ││ │ │ │ │- IEC 60092-376 (2003). │ ││ │ │ │ │Și, după caz, instalații │ ││ │ │ │ │electrice și electronice de│ ││ │ │ │ │la bordul navelor: │ ││ │ │ │ │- IEC 60092-504 (2001), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60092-504, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2011). │ ││ │ │ │ │- IEC 60533 (1999). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.52 │Stingătoare de incendiu │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/4, │- EN 1866-1 (2007). │B + D ││ │fixe și mobile │- Reg. X/3. │- Reg. II-2/10, │- EN 1866-3 (2013). │B + E ││ │ │ │- Reg. X/3, │sau │B + F ││ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- ISO 11601 (2008). │ ││ │ │ │1994) 7 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 7 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.53 │Dispozitive de alarmă │- Reg. II-2/7, │- Reg. II-2/7, │Dispozitive acustice │B + D ││ │în caz de incendiu - │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 54-3 (2001), inclusiv │B + E ││ │dispozitive acustice │- Rez. MSC.98(73)- │1994) 7 a IMO, │A1(2002) și A2(2006), │B + F ││ │ │(Cod FSS) 9 a IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 60092-504 (2001), │ ││ │ │ │2000) 7 a IMO, │inclusiv IEC 60092-504 │ ││ │ │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │Rectificarea 1 (2011), │ ││ │ │ │9 a IMO, │- IEC 60533 (1999). │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1242. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.54 │Echipament fix pentru │- Reg. II-2/4, │- Reg. II-2/4, │- IEC 60092-504 (2001), │B + D ││ │analiza oxigenului și │- Reg. VI/3. │- Reg. VI/3, │inclusiv IEC 60092-504 │B + E ││ │detectarea gazelor │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │Rectificarea 1 (2011), │B + F ││ │ │ │15 a IMO. │- IEC 60533 (1999), │ ││ │ │ │Adițional, pentru sisteme │și, după caz, aplicabile │ ││ │ │ │O(2)/HC combinate: │pentru: │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1370. │a) categoria 4: (zonă de │ ││ │ │ │ │securitate) │ ││ │ │ │ │- EN 50104 (2010), │ ││ │ │ │ │b) categoria 3: (atmosfere │ ││ │ │ │ │gazoase explozive) │ ││ │ │ │ │- EN 50104 (2010), │ ││ │ │ │ │- EN 60079-0 (2012), │ ││ │ │ │ │inclusiv A11:2013, │ ││ │ │ │ │- EN 60079-29-1 (2007). │ ││ │ │ │ │Adițional, pentru sisteme │ ││ │ │ │ │O(2)/HC combinate: │ ││ │ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1370. │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.55 │Duze de tip combinat │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │Țevi manuale destinate │B + D ││ │(jet pulverizat/jet │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │serviciilor de pompieri și │B + E ││ │compact) │ │1994) 7 a IMO, │de salvare. Țevi mixte cu │B + F ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │debit și jet reglabile │ ││ │ │ │2000) 7 a IMO. │PN 16: │ ││ │ │ │ │- EN 15182-1 (2007), │ ││ │ │ │ │inclusiv A1(2009), │ ││ │ │ │ │- EN 15182-2 (2007), │ ││ │ │ │ │inclusiv A1(2009). │ ││ │ │ │ │Țevi manuale destinate │ ││ │ │ │ │serviciilor de pompieri și │ ││ │ │ │ │de salvare. Țevi cu jet │ ││ │ │ │ │compact și/sau pulverizat │ ││ │ │ │ │cu unghi fix PN 16: │ ││ │ │ │ │- EN 15182-1 (2007), │ ││ │ │ │ │inclusiv A1(2009). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.56 │Furtunuri de incendiu │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- EN 671-1 (2012). │B + D ││ │(tip mosor) │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + E ││ │ │ │1994) 7 a IMO, │ │B + F ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 7 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.57 │Componente ale │- Reg. II-2/10. │- Reg. II-2/10.8.1, │- IMO MSC/Circ. 798. │B + D ││ │instalațiilor de │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │B + E ││ │stingere a incendiilor │ │14 a IMO, │ │B + F ││ │cu spumă cu coeficient │ │- IMO MSC.1/Circ. 1239, │ │ ││ │mediu de expandare - │ │- IMO MSC.1/Circ. 1276. │ │ ││ │dispozitive fixe cu │ │ │ │ ││ │spumă pentru punțile │ │ │ │ ││ │navelor-cisternă │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.58 │Componente ale │- Reg. II-2/10. │- Reg. II-2/10, │- IMO MSC.1/Circ. 1312, │B + D ││ │instalațiilor fixe de │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │- IMO MSC.1/Circ. 1312, │B + E ││ │stingere a incendiilor │ │6, 14 a IMO, │Rectificarea 1. │B + F ││ │cu spumă cu coeficient │ │- IMO MSC.1/Circ. 1239, │ │ ││ │redus de expandare │ │- IMO MSC.1/Circ. 1276. │ │ ││ │pentru încăperile de │ │ │ │ ││ │mașini și protecția │ │ │ │ ││ │punților navelor- │ │ │ │ ││ │cisternă │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.59 │Spumă expandabilă pentru│- Reg. II-2/1, │- Rez. MSC.4(48)-(Cod IBC) │- IMO MSC.1/Circ. 1312, │B + D ││ │instalații fixe de │- Rez. MSC.4(48)- │11 a IMO, │- IMO MSC.1/Circ. 1312, │B + E ││ │stingere a incendiilor │(Cod IBC) 11 a IMO. │- IMO MSC/Circ. 553. │Rectificarea 1. │B + F ││ │de la bordul navelor │ │ │ │ ││ │care transportă produse │ │ │ │ ││ │chimice │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.60 │Duze pentru instalații │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- IMO MSC.1/Circ. 1268. │B + D ││ │fixe de stingere a │- Rez. MSC.98(73)- │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │B + E ││ │incendiilor cu apă │(Cod FSS) 7 a IMO. │7 a IMO, │ │B + F ││ │pulverizată sub │ │- IMO MSC.1/Circ. 1313. │ │ ││ │presiune, destinate │ │ │ │ ││ │balcoanelor cabinelor │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.61 │a) Instalații de │- Reg. II-2/10. │- Reg. II-2/10. │- IMO MSC.1/Circ. 1384. │B + D ││ │stingere a incendiilor │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │B + E ││ │cu spumă cu coeficient │ │6 a IMO │ │B + F ││ │ridicat de expandare cu │ │ │ │ ││ │aer interior pentru │ │ │ │ ││ │încăperile de mașini, │ │ │ │ ││ │compartimentele pompelor│ │ │ │ ││ │de marfă, încăperile │ │ │ │ ││ │pentru vehicule și │ │ │ │ ││ │ro-ro, încăperile de │ │ │ │ ││ │categorii speciale și │ │ │ │ ││ │încăperile de marfă. │ │ │ │ ││ │b) Instalații de │ │ │ │ ││ │stingere a incendiilor │ │ │ │ ││ │cu spumă cu coeficient │ │ │ │ ││ │ridicat de expandare cu │ │ │ │ ││ │aer exterior pentru │ │ │ │ ││ │încăperile de mașini, │ │ │ │ ││ │compartimentele pompelor│ │ │ │ ││ │de marfă, încăperile │ │ │ │ ││ │pentru vehicule și │ │ │ │ ││ │ro-ro, încăperile de │ │ │ │ ││ │categorii speciale și │ │ │ │ ││ │încăperile de marfă. │ │ │ │ ││ │Notă: Instalațiile de │ │ │ │ ││ │stingere a incendiilor │ │ │ │ ││ │cu spumă cu coeficient │ │ │ │ ││ │ridicat de expandare cu │ │ │ │ ││ │aer interior/exterior │ │ │ │ ││ │pentru încăperile de │ │ │ │ ││ │mașini, compartimentele │ │ │ │ ││ │pompelor de marfă, │ │ │ │ ││ │încăperile pentru │ │ │ │ ││ │vehicule și ro-ro, │ │ │ │ ││ │încăperile de categorii │ │ │ │ ││ │speciale și încăperile │ │ │ │ ││ │de marfă trebuie să fie │ │ │ │ ││ │încercate cu │ │ │ │ ││ │concentratul aprobat și │ │ │ │ ││ │acceptate de către │ │ │ │ ││ │Administrație. │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.62 │Instalații de stingere a│- Reg. II-2/1. │- Reg. II-2/1, │- IMO MSC.1/Circ. 1315. │B + D ││ │incendiilor cu pulbere │ │- Rez. MSC.5(48)-(Cod IGC) │ │B + E ││ │chimică uscată │ │11 a IMO. │ │B + F │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.63 │Componente ale │- Reg. II-2/7, │- Reg. II-2/7, │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS)│B + D ││ │instalațiilor de │- Reg. II-2/19, │- Reg. II-2/19, │10 a IMO și pentru: │B + E ││ │detectare a fumului prin│- Reg. II-2/20. │- Reg. II-2/20, │Echipament de control și │B + F ││ │prelevare de eșantioane │ │- Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS)│semnalizare. │ ││ │de aer │ │10 a IMO. │Instalații electrice de la │ ││ │ │ │ │bordul navelor: │ ││ │ │ │ │- EN 54-2 (1997), inclusiv │ ││ │ │ │ │AC(1999) și A1(2006). │ ││ │ │ │ │Echipament de alimentare │ ││ │ │ │ │electrică: │ ││ │ │ │ │- EN 54-4 (1997), inclusiv │ ││ │ │ │ │AC(1999), A1(2002) și │ ││ │ │ │ │A2(2006). │ ││ │ │ │ │Detectoare de fum prin │ ││ │ │ │ │aspirație: │ ││ │ │ │ │- EN 54-20 (2006), inclusiv│ ││ │ │ │ │AC (2008). │ ││ │ │ │ │Și, după caz, instalații │ ││ │ │ │ │electrice și electronice de│ ││ │ │ │ │la bordul navelor: │ ││ │ │ │ │- IEC 60092-504 (2001), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60092-504, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2011). │ ││ │ │ │ │- IEC 60533 (1999). │ ││ │ │ │ │Și, după caz, pentru │ ││ │ │ │ │atmosfere explozive: │ ││ │ │ │ │- EN 60079-0 (2012), │ ││ │ │ │ │inclusiv A11:2013. │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.64 │Construcții de tip "C" │- Reg. II-2/3. │- Reg. II-2/3, │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D ││ │ │ │- Reg. II-2/9. │FTP 2010) a IMO. │B + E ││ │ │ │ │ │B + F │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.65 │Instalație fixă de │- Reg. II-2/4. │- Reg. II-2/4, │- IMO MSC.1/Circ. 1370, │B + D ││ │detectare a gazului de │ │- Rez. MSC.98 (73)-(Cod │- EN 60079-0 (2012) │B + E ││ │hidrocarburi │ │FSS) 16 a IMO, │inclusiv A11:2013, │B + F ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1370. │- EN 60079-29-1 (2007), │ ││ │ │ │ │- IEC 60092-504 (2001) │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60092-504 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2011), │ ││ │ │ │ │- IEC 60533 (1999). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.66 │Sisteme de ghidare a │- Reg. II-2/13. │- Reg. II-2/13, │- IMO MSC.1/Circ. 1168. │B + D ││ │evacuării utilizate ca │ │- IMO MSC.1/Circ. 1168. │ │B + E ││ │alternativă la │ │ │ │B + F ││ │instalațiile de iluminat│ │ │ │ ││ │amplasate la joasă │ │ │ │ ││ │înălțime │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.67 │Mijloace de stingere a │- Reg. II-2/18. │- Reg. II-2/18, │- EN 13565-1 (2003), │B + D ││A se │incendiilor cu spumă │ │- IMO MSC.1/Circ. 1431. │inclusiv A1 (2007). │B + E ││vedea │pentru dotarea │ │ │ │B + F ││nota b) │elicopterelor │ │ │ │ ││din │ │ │ │ │ ││prezenta │ │ │ │ │ ││anexă A.1│ │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.68 │Componente ale │- Reg. II-2/9. │- Reg. II-2/9. │- ISO 15371(2009). │B + D ││Ex. │instalațiilor fixe de │ │ │ │B + E ││A.2/3.22 │stingere a incendiilor │ │ │ │B + F ││ │pentru conductele de │ │ │ │ ││ │evacuare ale cuptoarelor│ │ │ │ ││ │din bucătării │ │ │ │ │└─────────┴────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┘4. Echipamente de navigațieNote aplicabile secțiunii 4: Echipamente de navigațieColoana 4: Echipamentele de navigație sunt conforme, după caz, cu părțile pertinente din Rezoluția A.1021(26) a Adunării IMO "Codul privind alarmele și indicatorii, 2009" și Rezoluția MSC.302(87) a MSC "Adoptarea standardelor de performanță pentru managementul alarmelor pe puntea de comandă".Coloana 5:Seria IEC 61162 se referă la următoarele standarde de referință pentru Echipamente și sisteme de navigație și radiocomunicații maritime - Interfețe numerice:- IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) - Partea 1: Emițător unic și receptoare multiple- IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - Partea 2: Emițător unic și receptoare multiple, transfer rapid de date- IEC 61162-3 ed1.2 compilație cu amendamentul 1 ed1.0 (2010-11) și amendamentul 2 ed1.0 (2014-07) - Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente- IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) - Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente- IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) amendament 1 - Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente- IEC 61162-3-am2 ed1.0 (2014-07) amendamentul 2 - Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente- IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) - Partea 450: Emițătoare multiple și receptoare multiple - Interconectarea EthernetSeria EN 61162 se referă la următoarele standarde de referință pentru Echipamente și sisteme de navigație și radiocomunicații maritime - Interfețe numerice:- EN 61162-1 (2011) - Partea 1: Emițător unic și receptoare multiple- EN 61162-2 (1998) - Partea 2: Emițător unic și receptoare multiple, transfer rapid de date- EN 61162-3 (2008) - Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente- EN 61162-3-am1 (2010) Amendament 1 - Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente- IEC 61162-3-am2 ed1.0 (2014-07) amendamentul 2 - Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente- EN 61162-450 (2011) - Partea 450: Emițătoare multiple și receptoare multiple - Interconectare Ethernet*Font 7*┌─────────┬────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┐│ │ │ Regula din SOLAS │ Regulile din SOLAS 74, │ │ Module de ││ Nr. │ Denumirea │74, cu modificările │cu modificările ulterioare, │ Standarde de încercări │ evaluare a ││ │ echipamentului │ulterioare prin care│ precum și rezoluțiile și │ │conformității││ │ │ se cere "aprobarea │circularele corespunzătoare │ │ ││ │ │ de tip" │ ale IMO, după caz │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.1 │Compas magnetic: │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- ISO 1069 (1973), │B + D ││ │Clasa A pentru nave │- Reg. X/3, │- Rez. A.382(X) a IMO, │- ISO 25862 (2009), │B + E ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.694(17) a IMO, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │IEC 60945 Rectificarea 1 │G ││ │ │IMO, │1994) 13 a IMO, │(2008) │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │sau │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │2000) 13 a IMO. │- ISO 1069 (1973), │ ││ │ │IMO. │ │- ISO 25862 (2009), │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.2 │Dispozitiv pentru │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │transmiterea informației│- Reg. V/19, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E ││ │de drum THD (metoda │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F ││ │magnetică) │- Rez. MSC.36(63)- │1994) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │G ││ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- ISO 22090-2 (2014), │ ││ │ │IMO, │2000) 13 a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.116(73) a IMO, │(2014-07) │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │sau │ ││ │ │IMO. │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- ISO 22090-2 (2014), │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.3 │Girocompas │- Reg. V/18. │- Reg. V/19, │- EN ISO 8728 (1998), │B + D ││ │ │ │- Rez. A.424(XI) a IMO, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E ││ │ │ │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + F ││ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │(2008), │G ││ │ │ │ │- seria EN 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07) │ ││ │ │ │ │sau │ ││ │ │ │ │- ISO 8728 (1997), │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.1/4.4 │Echipament radar │Punctul a fost mutat la A.1/4.34, A.1/4.35 și A.1/4.36. │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.1/4.5 │Dispozitiv automat de │Punctul a fost mutat la A.1/4.34. ││ │trasare radar (ARPA) │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.1/4.6 │Sondă ultrason │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN ISO 9875 (2001) │B + D ││ │ │- Reg. X/3, │- Rez. A.224(VII) a IMO, │inclusiv Rectificarea │B + E ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.694(17) a IMO, │tehnică ISO 1: 2006, │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 60945 (2002), inclusiv│G ││ │ │IMO, │1994) 13 a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.74(69) a IMO, │(2008), │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 │anexa 4, │- seria EN 61162, │ ││ │ │a IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │2000) 13 a IMO, │(2014-07) │ ││ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │sau │ ││ │ │ │ │- ISO 9875 (2000), inclusiv│ ││ │ │ │ │Rectificarea tehnică │ ││ │ │ │ │ISO 1: 2006, │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.7 │Echipament de măsurare a│- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), │B + D ││ │vitezei și a distanței │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │inclusiv IEC 60945, │B + E ││ │(SDME) │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.824(19) a IMO, │Rectificarea 1 (2008), │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 13 │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 61023 (2007), │G ││ │ │a IMO, │1994) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 │ 2000) 13 a IMO, │ (2014-07) │ ││ │ │a IMO. │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │sau │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- IEC 61023 (2007), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.1/4.8 │Indicator al unghiului │Punctul a fost mutat la A.1/4.20, A.1/4.21 și A.1/4.22. ││ │cârmei, al vitezei de │ ││ │rotație a elicei, al │ ││ │pasului elicei │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.1/4.9 │Indicator al vitezei de │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │girație │- Reg. X/3, │- Rez. A.526(13) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.694(17) a IMO, │(2008), │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 13 │- Rez. MSC.36(63)- (Cod HSC │- seria EN 61162, │G ││ │ │a IMO, │1994) 13 a IMO, │- ISO 20672 (2007), │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)- (Cod HSC │inclusiv Rectificarea 1 │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │2000) 13 a IMO │(2008), │ ││ │ │ IMO. │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07) │ ││ │ │ │ │sau │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- ISO 20672 (2007), │ ││ │ │ │ │inclusiv Rectificarea 1 │ ││ │ │ │ │(2008), │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.1/4.10 │Radiogoniometru │Punct lăsat necompletat în mod intenționat. │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.1/4.11 │Echipament Loran-C │Punctul a fost mutat la A.2/4.38 │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.1/4.12 │Echipament Chayka │Punctul a fost mutat la A.2/4.39 │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.1/4.13 │Echipament de navigație │Punct lăsat necompletat în mod intenționat. ││ │Decca │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.1/4.14 │Echipament GPS │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │ │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 13 │1994) a IMO, │- EN 61108-1 (2003), │G ││ │ │a IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- seria EN 61162, │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 │- Rez. MSC.112(73) a IMO, │(2014-07) │ ││ │ │a IMO. │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │sau │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- IEC 61108-1 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2003), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.15 │Echipament GLONASS │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │ │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │1994) 13 a IMO, │- EN 61108-2 (1998), │G ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- seria EN 61162, │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) 13 a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │- Rez. MSC.113(73) a IMO, │(2014-07) │ ││ │ │IMO. │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │sau │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- IEC 61108-2 Ed. 1.0 │ ││ │ │ │ │(1998), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.16 │Sistem de control al │- Reg. V/18. │- Reg. V/19, │- ISO 11674 (2006), │B + D ││ │direcției de deplasare │ │- Rez. A.342(IX) a IMO, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E ││ │(HCS) │ │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + F ││ │ │ │- Rez. MSC.64(67), anexa 3, │(2008), │G ││ │ │ │a IMO, │- seria EN 61162, │ ││ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │- EN 62288 (2008) │ ││ │ │ │ │sau │ ││ │ │ │ │- ISO 11674 (2006), │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 1.0 (2008).│ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.1/4.17 │Instalație mecanică de │Punctul a fost mutat la A.1/1.40. ││ │ridicare a pilotului │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.1/4.18 │Dispozitive de │- Reg. III/4, │- Reg. III/6, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │poziționare pentru │- Reg. IV/14, │- Reg. III/26, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E ││ │operațiuni de căutare și│- Reg. V/18, │- Reg. IV/7, │(2008), │B + F ││ │salvare (Search and │- Reg. X/3, │- Rez. A.530(13) a IMO, │- EN 61097-1 (2007) │G ││ │rescue locating devices,│- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.802(19) a IMO, │sau │ ││ │SRLD) │(Cod HSC 1994) 13 a │- Rez. A.694(17) a IMO, │- IEC 60945 (2002), │ ││ │Transponder SAR în bandă│IMO, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │inclusiv IEC 60945, │ ││ │de 9 GHz (SART) │- Rez. MSC.97(73)- │1994) 8, 14 a IMO, │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 61097-1 (2007). │ ││ │ │IMO. │2000) 8, 14 a IMO, │ │ ││ │ │ │- ITU-R M.628-3 (11/93). │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.1/4.19 │Echipament radar pentru │Punctul a fost mutat la A.1/4.37. ││ │navele de mare viteză │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.1/4.20 │Indicator al unghiului │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │cârmei │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + E ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │1994) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │G ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- ISO 20673 (2007), │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) 13 a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │(2014-07) │ ││ │ │IMO. │ │sau │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- ISO 20673 (2007), │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.21 │Indicator al vitezei de │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │rotație a elicei │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │1994) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │G ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- ISO 22554 (2007), │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) 13 a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │(2014-07) │ ││ │ │IMO. │ │sau │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- ISO 22554 (2007), │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.22 │Indicator al pasului │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │elicei │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │1994) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │G ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- ISO 22555 (2007), │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) 13 a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │(2014-07) │ ││ │ │IMO. │ │sau │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- ISO 22555 (2007), │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.23 │Compas pentru bărci de │- Reg. III/4, │- Reg. III/34, │- ISO 1069 (1973), │B + D ││ │salvare și bărci de │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │- ISO 25862 (2009), │B + E ││ │urgență │- Rez. MSC.36(63)- │IV, V a IMO, │- IEC 60945 (2002), │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │inclusiv IEC 60945 │G ││ │ │IMO, │1994) 8, 13 a IMO, │Rectificarea 1 (2008) │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │2000) 8, 13 a IMO. │ │ ││ │ │IMO. │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.1/4.24 │Dispozitiv automat de │Punctul a fost mutat la A.1/4.37. ││ │trasare radar (ARPA) │ ││ │pentru navele de mare │ ││ │viteză │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.1/4.25 │Dispozitiv automat de │Punctul a fost mutat la A.1/4.35. ││ │urmărire a drumului │ ││ │(ATA) │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.1/4.26 │Dispozitiv automat de │Punctul a fost mutat la A.1/4.38. ││ │urmărire a drumului │ ││ │(ATA) pentru navele de │ ││ │mare viteză │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.1/4.27 │Dispozitiv electronic de│Punctul a fost mutat la A.1/4.36. ││ │trasare (EPA) │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.1/4.28 │Sistem de punte integrat│Punctul a fost mutat la A.2/4.30. │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.1/4.29 │Înregistrator de date │- Reg. V/18, │- Reg. V/20, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │privind voiajul (VDR) │- Reg. V/20, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + E ││ │ │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │1994) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │G ││ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- EN 61996-1 (2013), │ ││ │ │ IMO, │2000) 13 a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.191(79) a IMO, │(2014-07) │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │- Rez. MSC.333(90) a IMO. │sau │ ││ │ │IMO. │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 61996-1 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2013-05), │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.30 │Sistem electronic de │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │date și vizualizare a │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E ││ │hărților maritime cu │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F ││ │dispozitiv de rezervă │(Cod HSC 1994) 13 a │1994) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │G ││ │(ECDIS) și sistem de │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- EN 61174 (2008) │ ││ │vizualizare a hărților │- Rez. MSC.97(73)- │2000) 13 a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │cu grafică raster (RCDS)│(Cod HSC 2000) 13 a │- Rez. MSC.191(79) a IMO, │(2014-07) │ ││ │ │IMO. │- Rez. MSC.232(82) a IMO, │sau │ ││ │ │ │- Rez. SN.1/Circ. 266 a IMO.│- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │[Copiile de siguranță ECDIS │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │și RCDS sunt aplicabile │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │numai în cazul în care │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │această funcție este inclusă│- IEC 61174 (2008), │ ││ │ │ │în ECDIS. Certificatul │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │pentru modulul B trebuie să │(2014-07). │ ││ │ │ │indice dacă aceste opțiuni │ │ ││ │ │ │au fost încercate sau nu]. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.31 │Girocompas pentru navele│- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │- ISO 16328 (2001), │B + D ││ │de mare viteză │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.821(19) a IMO, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E ││ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + F ││ │ │IMO, │1994) 13 a IMO, │(2008), │G ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- seria EN 61162, │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │2000) 13 a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │IMO. │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │(2014-07) │ ││ │ │ │ │sau │ ││ │ │ │ │- ISO 16328 (2001), │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.32 │Echipament AIS (sistem │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │automat de identificare)│- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E ││ │universal │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │1994) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │G ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.74(69) a IMO, │- EN 61993-2 (2013), │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │2000) 13 a IMO, │(2014-07) sau │ ││ │ │IMO. │- Rez. MSC.191(79) a IMO, │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │- ITU-R M.1371- 5(2014). │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │Notă: ITU-R M. 1371-5(2014) │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │se aplică numai în │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │conformitate cu │- IEC 61993-2 (2012), │ ││ │ │ │dispozițiile Rez. MSC.74(69)│- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │a IMO. │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.33 │Sistem de urmărire a │- Reg. V/18. │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │drumului navei │ │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E ││ │(funcționează la viteza │ │- Rez. MSC.74(69) a IMO, │(2008), │B + F ││ │navei, de la viteza │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │- seria EN 61162, │G ││ │minimă de manevră până │ │ │- EN 62065 Ed.2.0 │ ││ │la viteza de 30 de │ │ │(2014-02), │ ││ │noduri) │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07) │ ││ │ │ │ │sau │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- EN 62065 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-02), │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.34 │Echipament radar CAT 1 │- Reg. V/18. │- Reg. V/19. │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │ │ │- Rez. A.278(VIII) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E ││ │ │ │- Rez. A.694(17) a IMO, │(2008), │B + F ││ │ │ │- Rez. A.823(19) a IMO, │- seria EN 61162, │G ││ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │- Rez. MSC.192(79) a IMO, │(2014-07), │ ││ │ │ │- ITU-R M. 1177-4(04/11). │- EN 62388 (2013) │ ││ │ │ │ │sau │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07), │ ││ │ │ │ │- IEC 62388 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2013-06). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.35 │Echipament radar CAT 2 │- Reg. V/18. │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │ │ │- Rez. A.278(VIII) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E ││ │ │ │- Rez. A.694(17) a IMO, │(2008), │B + F ││ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO, │- seria EN 61162, │G ││ │ │ │- Rez. MSC.192(79) a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │- ITU-R M. 1177-4(04/11). │(2014-07), │ ││ │ │ │ │- EN 62388 (2013) │ ││ │ │ │ │sau │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07), │ ││ │ │ │ │- IEC 62388 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2013-06). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.36 │Echipament radar CAT 3 │- Reg. V/18. │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │ │ │- Rez. A.278(VIII) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E ││ │ │ │- Rez. A.694(17) a IMO, │(2008), │B + F ││ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO, │- seria EN 61162, │G ││ │ │ │- Rez. MSC.192(79) a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │- ITU-R M. 1177-4(04/11). │(2014-07), │ ││ │ │ │ │- EN 62388 (2013) │ ││ │ │ │ │sau │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07), │ ││ │ │ │ │- IEC 62388 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2013-06). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.37 │Echipament radar pentru │- Reg. X/3, │- Rez. A.278(VIII) a IMO, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │navele de mare viteză │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E ││ │(CAT 1H și CAT 2H) │(Cod HSC 1994) 13 a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F ││ │ │IMO, │1994) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │G ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │2000) 13 a IMO, │(2014-07), │ ││ │ │IMO. │- Rez. MSC.191(79) a IMO, │- EN 62388 (2013) │ ││ │ │ │- Rez. MSC.192(79) a IMO, │sau │ ││ │ │ │- ITU-R M. 1177-4(04/11). │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07), │ ││ │ │ │ │- IEC 62388 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2013-06). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.38 │Echipament radar aprobat│- Reg. X/3, │- Rez. A.278(VIII) a IMO, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │cu opțiune de hartă │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E ││ │nautică, respectiv: │(Cod HSC 1994) 13 a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F ││ │a) CAT 1C; │IMO, │1994) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │G ││ │b) CAT 2C; │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │c) CAT 1HC pentru HSC; │(Cod HSC 2000) 13 a │2000) 13 a IMO, │(2014-07), │ ││ │d) CAT 2HC pentru HSC. │IMO. │- Rez. MSC.191(79) a IMO, │- EN 62388 (2013) │ ││ │ │ │- Rez. MSC.192(79) a IMO, │sau │ ││ │ │ │- ITU-R M. 1177-4(04/11). │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07), │ ││ │ │ │ │- IEC 62388 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2013-06). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.39 │Reflector radar - tip │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- ISO 8729-1 (2010), │B + D ││ │pasiv │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │1994) 13 a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │(2008) │G ││ │ │IMO, │2000) 13 a IMO, │sau │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.164(78) a IMO. │- ISO 8729-1 (2010), │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │IMO. │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.40 │Sistem de control al │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │- ISO 16329 (2003), │B + D ││ │direcției de deplasare │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.822(19) a IMO, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E ││ │pentru navele de mare │(Cod HSC 1994) 13 a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + F ││ │viteză │IMO, │1994) 13 a IMO, │(2008), │G ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- seria EN 61162, │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │2000) 13 a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │IMO. │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │(2014-07) │ ││ │ │ │ │sau │ ││ │ │ │ │- ISO 16329 (2003), │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.41 │Dispozitiv pentru │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- ISO 22090-3 (2014), │B + D ││ │transmiterea informației│- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E ││ │de drum THD (metoda │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + F ││ │GNSS) │(Cod HSC 1994) 13 a │1994) 13 a IMO, │(2008), │G ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- seria EN 61162, │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) 13 a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │- Rez. MSC.116(73) a IMO, │(2014-07) │ ││ │ │IMO. │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │sau │ ││ │ │ │ │- ISO 22090-3 (2014), │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.42 │Reflector pentru navele │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │- ISO 17884 (2004), │B + D ││ │de mare viteză │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E ││ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │1994) 13 a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + F ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │(2008) │G ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) 13 a IMO. │sau │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │ │- ISO 17884 (2004), │ ││ │ │IMO. │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.43 │Echipament pentru │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │- ISO 16273 (2003), │B + D ││ │vizibilitate nocturnă │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E ││ │destinat navelor de mare│(Cod HSC 1994) 13 a │1994) 13 a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + F ││ │viteză │IMO, │- Rez. MSC.94(72) a IMO, │(2008), │G ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │2000) 13 a IMO. │(2014-07) │ ││ │ │IMO. │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │sau │ ││ │ │ │ │- ISO 16273 (2003), │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.44 │Receptor diferențial de │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │baliză pentru echipament│- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E ││ │DGPS și DGLONASS │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │1994) 13 a IMO, │- IEC 61108-4 (2004), │G ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- seria EN 61162 │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) 13 a IMO, │sau │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │- Rez. MSC.114(73) a IMO. │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │IMO. │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- IEC 61108-4 (2004), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162. │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.1/4.45 │Material cartografic │Punct eliminat - echipamentul este vizat de A.1/4.38. ││ │pentru radarul de bord │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.1/4.46 │Dispozitiv pentru │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- ISO 22090-1 (2014), │B + D ││ │transmiterea informației│- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E ││ │de drum THD (metoda │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + F ││ │giroscopică) │(Cod HSC 1994) 13 a │1994) 13 a IMO, │(2008), │G ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- seria EN 61162, │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) 13 a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │- Rez. MSC.116(73) a IMO, │(2014-07) │ ││ │ │IMO │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │sau │ ││ │ │ │ │- ISO 22090-1 (2014), │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1./4.47│Înregistrator │- Reg. V/20. │- Reg. V/20, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │simplificat de date │ │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E ││ │privind voiajul (S-VDR) │ │- Rez. MSC.163(78) a IMO, │(2008), │B + F ││ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │- seria EN 61162, │G ││ │ │ │ │- EN 61996-2 (2008), │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07) │ ││ │ │ │ │sau │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 61996-2 (2007), │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.1/4.48 │Instalație mecanică de │Punct lăsat necompletat în mod intenționat [deoarece Rez. MSC.308(88) a IMO, care intră în ││ │ridicare a pilotului │vigoare la 1 iulie 2012, prevede: "Instalațiile mecanice de ridicare a pilotului nu se ││ │ │utilizează"]. │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.1/4.49 │Scară pentru pilot │- Reg. V/23, │- Reg. V/23, │- Rez. A.1045(27) a IMO, │B + D ││ │ │- Reg. X/3. │- Rez. A.1045(27) a IMO, │- ISO 799 (2004). │B + E ││ │ │ │- IMO MSC/Circ. 1428. │ │B + F ││ │ │ │ │ │G │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.50 │Echipament DGPS │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │ │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │1994) 13 a IMO, │- EN 61108-1 (2003), │G ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- EN 61108-4 (2004), │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │- Rez. MSC.112(73) a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │IMO. │- Rez. MSC.114(73) a IMO, │(2014-07) │ ││ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │sau │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- IEC 61108-1 (2003), │ ││ │ │ │ │- IEC 61108-4 (2004), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.51 │Echipament DGLONASS │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │ │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │1994) 13 a IMO, │- EN 61108-2 (1998), │G ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- EN 61108-4 (2004), │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │- Rez. MSC.113(73) a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │IMO. │- Rez. MSC.114(73) a IMO, │(2014-07) │ ││ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │sau │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- IEC 61108-2 (1998), │ ││ │ │ │ │- IEC 61108-4 (2004), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.52 │Lampă de semnalizare pe │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │timp de zi │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) a │1994) a IMO, │- ISO 25861 (2007) │ ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.95(72) a IMO, │sau │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │(Cod HSC 2000) a │ 2000) a IMO. │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │IMO. │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- ISO 25861 (2007). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.53 │Amplificator de │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- ISO 8729-2 (2009), │B + D ││ │radiolocație │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │1994) 13 a IMO, │(2008) │G ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │sau │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) 13 a IMO, │- ISO 8729-2 (2009), │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │- Rez. MSC.164(78) a IMO. │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │IMO. │- ITU-R M.1176-1 (02/13). │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.54 │Dispozitiv pentru │- Reg. V/18. │- Reg. V/19. │- ISO 25862 (2009), │B + D ││ │relevment │ │ │- IEC 60945 (2002), │B + E ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │B + F ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008) │G ││ │ │ │ │sau │ ││ │ │ │ │- ISO 25862 (2009), │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.55 │Dispozitive de │- Reg. III/4, │- Reg. III/6, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │poziționare pentru │- Reg. IV/14. │- Reg. III/26, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + E ││ │operațiuni de căutare și│ │- Reg. IV/7, │(2008), │B + F ││ │salvare (Search and │ │- Rez. MSC.246(83) a IMO, │- EN 61097-14 (2010) │G ││ │rescue locating devices,│ │- Rez. MSC.256(84) a IMO, │sau │ ││ │SRLD) │ │- ITU-R M.1371-5(2014). │- IEC 60945 (2002), │ ││ │Echipament AIS SART │ │ │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- IEC 61097-14 (2010). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.56 │Receptor Galileo │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │ │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + E ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.813(19) a IMO, │(2008), │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 61108-3 (2010), │G ││ │ │IMO, │1994) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │2000) 13 a IMO, │(2014-07) │ ││ │ │IMO. │- Rez. MSC.191(79) a IMO, │sau │ ││ │ │ │- Rez. MSC.233(82) a IMO. │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- IEC 61108-3 (2010), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.57 │Sistem de alarmă și │- Reg. V/18. │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │supraveghere a │ │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + E ││ │navigației pe punte │ │- Rez. MSC.128(75) a IMO, │(2008), │B + F ││ │(BNWAS) │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │- seria EN 61162, │G ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07), │ ││ │ │ │ │- IEC 62616 (2010), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 62616 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2012) │ ││ │ │ │ │sau │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07), │ ││ │ │ │ │- IEC 62616 (2010), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 62616 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2012). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.58 │Sistem de recepție │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││A se │acustică │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + E ││vedea │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F ││nota b) │ │(Cod HSC 1994) a │1994) a IMO, │- seria EN 61162, │G ││din │ │IMO, │- Rez. MSC.86(70) a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││prezenta │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │(2014-07), │ ││anexă A.1│ │(Cod HSC 2000) a │2000) a IMO, │- ISO 14859 (2012) │ ││ │ │IMO. │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │sau │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07), │ ││ │ │ │ │- ISO 14859 (2012). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.59 │Sistem de navigație │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││A se │integrat │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + E ││vedea │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F ││nota c) │ │(Cod HSC 1994) a │1994) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │G ││din │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││prezenta │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) 13 a IMO, │(2014-07), │ ││anexă A.1│ │(Cod HSC 2000) a │- Rez. MSC.191(79) a IMO, │- IEC 61924-2 (2012) │ ││ │ │IMO. │- Rez. MSC.252(83) a IMO, │sau │ ││ │ │ │- Rez. MSC.302(83) a IMO - │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │[gestionarea semnalelor de │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │alertă pe puntea de comandă,│Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │(BAM)]. │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07), │ ││ │ │ │ │- IEC 61924-2 (2012). │ │└─────────┴────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┘5. Echipamente de radiocomunicațiiNote aplicabile secțiunii 5: Echipamente de radiocomunicații.Coloana 5: În cazul în care dispozițiile MSC/Circ.862 a IMO și cerințele standardelor de încercări ale produselor sunt contradictorii, prevalează dispozițiile MSC/Circ. 862 a IMO.Coloana 5:Seria IEC 61162 se referă la următoarele standarde de referință pentru Echipamente și sisteme de navigație și radiocomunicații maritime - Interfețe numerice:- IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) - Partea 1: Emițător unic și receptoare multiple- IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - Partea 2: Emițător unic și receptoare multiple, transfer rapid de date- IEC 61162-3 ed1.2 compilație cu amendamentul 1 ed1.0 (2010-11) și amendamentul 2 ed1.0 (2014-07) - Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente- IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) - Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente- IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) amendamentul 1 - Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente- IEC 61162-3-am2 ed1.0 (2014-07) amendamentul 2 - Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente- IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) - Partea 450: Emițătoare multiple și receptoare multiple - Interconectare EthernetSeria EN 61162 se referă la următoarele standarde de referință pentru Echipamente și sisteme de navigație și radiocomunicații maritime - Interfețe numerice:- EN 61162-1 (2011) - Partea 1: Emițător unic și receptoare multiple- EN 61162-2 (1998) - Partea 2: Emițător unic și receptoare multiple, transfer rapid de date- EN 61162-3 (2008) - Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente- EN 61162-3-am1 (2010) amendament 1 - Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente- IEC 61162-3-am2 ed1.0 (2014-07) amendamentul 2 - Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente- EN 61162-450 (2011) - Partea 450: Emițătoare multiple și receptoare multiple - Interconectare Ethernet.*Font 7*┌─────────┬────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┐│ │ │ Regula din SOLAS │ Regulile din SOLAS 74, │ │ Module de ││ Nr. │ Denumirea │74, cu modificările │cu modificările ulterioare, │ Standarde de încercări │ evaluare a ││ │ echipamentului │ulterioare prin care│ precum și rezoluțiile și │ │conformității││ │ │ se cere "aprobarea │circularele corespunzătoare │ │ ││ │ │ de tip" │ ale IMO, după caz │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/5.1 │Instalație radio în │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/7, │- IMO MSC/Circ. 862, │B + D ││ │bandă VHF care permite │- Reg. X/3, │- Reg. X/3, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E ││ │transmisia și recepția │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.385(X) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + F ││ │prin ASN și │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. A.524(13) a IMO, │(2008), │ ││ │radiotelefonie │IMO, │- Rez. A.694(17) a IMO, │- seria EN 61162, │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. A.803(19) a IMO, │- ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 14 a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2010-02), │ ││ │ │IMO. │1994) 14 a IMO, │- ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │(2010-02), │ ││ │ │ │2000) 14 a IMO, │- ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 │ ││ │ │ │- IMO MSC/Circ. 862, │(2004-06), │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1460, │- ETSI EN 301 925 V1.4.1 │ ││ │ │ │- IMO COMSAR/Circ. 32, │(2013-05). │ ││ │ │ │- ITU-R M.489-2 (10/95), │ │ ││ │ │ │- ITU -R M.493-13 (10/09), │ │ ││ │ │ │- ITU -R M.541-9 (05/04), │ │ ││ │ │ │- ITU -R M.689-3 (03/12). │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/5.2 │Receptor de veghe prin │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/7, │EN 60945 (2002), inclusiv │B + D ││ │ASN în bandă VHF │- Reg. X/3, │- Reg. X/3, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + E ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.694(17) a IMO, │(2008), │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. A.803(19) a IMO, │- seria EN 61162, │ ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │1994) 14 a IMO, │(2010-02), │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 14 a │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 │ ││ │ │IMO. │2000) 14 a IMO, │(2010-02), │ ││ │ │ │- IMO COMSAR/Circ. 32, │- ETSI EN 301 033 V1.4.1 │ ││ │ │ │- ITU -R M.489-2 (10/95), │(2013-09), │ ││ │ │ │- ITU -R M.493-13 (10/09), │- ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 │ ││ │ │ │- ITU -R M.541-9 (05/04). │(2004-06). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/5.3 │Receptor NAVTEX │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/7, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │ │- Reg. X/3, │- Reg. X/3, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + E ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.694(17) a IMO, │(2008), │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 │ ││ │ │IMO, │1994) 14 a IMO, │(2009-01), │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- ETSI EN 301 843-4 V1.2.1 │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 14 a │2000) 14 a IMO, │(2004-06) │ ││ │ │IMO. │- Rez. MSC.148(77) a IMO. │sau │ ││ │ │ │- IMO COMSAR/Circ.32, │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │- ITU -R M.540-2 (06/90), │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │- ITU -R M.625-4 (03/12). │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- IEC 61097-6 (2012-01). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/5.4 │Receptor EGC │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/7, │- EN 60945 (2002), │B + D ││ │ │- Reg. X/3, │- Reg. X/3, │inclusiv IEC 60945 │B + E ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.570(14) a IMO, │Rectificarea 1 (2008), │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. A.694(17) a IMO, │- ETSI ETS 300 460 Ed.1 │ ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(1996-05), │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │1994) 14 a IMO, │- ETSI ETS 300 460/ A1 │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 14 a │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │(1997-11), │ ││ │ │IMO. │2000) 14 a IMO, │- ETSI EN 300 829 V1.1.1 │ ││ │ │ │- Rez. MSC.306(87) a IMO, │(1998-03), │ ││ │ │ │- IMO COMSAR/Circ.32. │- ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 │ ││ │ │ │ │(2012-08) │ ││ │ │ │ │sau │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- IEC 61097-4 (2012-05). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/5.5 │Receptor în bandă HF │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/7, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │pentru informații │- Reg. X/3, │- Reg. X/3, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + E ││ │privind siguranța │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.694(17) a IMO, │(2008), │B + F ││ │maritimă (MSI) (receptor│(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. A.699(17) a IMO, │- seria EN 61162, │ ││ │HF NBDP) │IMO, │- Rez. A.700(17) a IMO, │- ETSI ETS 300 067 Ed.1 │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. A.806(19) a IMO, │(1990-11), │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 14 a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- ETSI ETS 300 067/ A1 Ed.1│ ││ │ │IMO. │1994) 14 a IMO, │(1993-10) │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │sau - IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │2000) 14 a IMO, │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1460, │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │- IMO COMSAR/Circ.32, │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │- ITU -R M.492-6 (10/95), │- ETSI ETS 300 067 Ed.1 │ ││ │ │ │- ITU -R M.540-2 (06/90), │(1990-11), │ ││ │ │ │- ITU -R M.625-4 (03/12), │- ETSI ETS 300 067/ A1 Ed.1│ ││ │ │ │- ITU -R M.688 (06/90). │(1993-10). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/5.6 │Radiobaliză în bandă de │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/7, │- IMO MSC/Circ.862, │B + D ││ │406MHz (COSPAS-SARSAT) │- Reg. X/3, │- Reg. X/3, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.662(16) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. A.694(17) a IMO, │(2008), │ ││ │ │IMO, │- Rez. A.696(17) a IMO, │- ETSI EN 300 066 V 1.3.1 │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. A.810(19) a IMO, │(2001-01) │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 14 a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │sau │ ││ │ │IMO. │1994) 14 a IMO, │- IMO MSC/Circ.862, │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │2000) 14 a IMO, │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │- IMO MSC/Circ. 862, │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │- IMO COMSAR/Circ.32, │- IEC 61097-2 (2008). │ ││ │ │ │- ITU -R M.633-4 (12/10), │Notă: IMO MSC/Circ. 862 se │ ││ │ │ │- ITU -R M.690-2 (03/12). │aplică doar dispozitivului │ ││ │ │ │ │opțional care permite │ ││ │ │ │ │activarea de la distanță, │ ││ │ │ │ │nu și radiobalizei │ ││ │ │ │ │propriu-zise. │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.1/5.7 │Radiobaliză în bandă-L │Punct lăsat necompletat în mod intenționat. ││ │(INMARSAT) │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.1/5.8 │Receptor de veghe în │Punct lăsat necompletat în mod intenționat. ││ │bandă de 2 182 KHz │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.1/5.9 │Generator de semnal de │Punct lăsat necompletat în mod intenționat. ││ │alarmă bitonal │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.1/5.10 │Instalație radio în │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/9, │- IMO MSC/Circ.862, │B + D ││ │bandă MF care permite │- Reg. X/3, │- Reg. IV/10, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E ││ │transmisia și recepția │- Rez. MSC.36(63)- │- Reg. X/3, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + F ││ │prin ASN și │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. A.694(17) a IMO, │(2008), │ ││ │radiotelefonie │IMO, │- Rez. A.804(19) a IMO, │- seria EN 61162, │ ││ │Notă: În conformitate cu│- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 │ ││ │deciziile IMO și ITU, │(Cod HSC 2000) 14 a │1994) 14 a IMO, │(2010-02), │ ││ │cerințele pentru │IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 │ ││ │generatorul de semnal de│ │2000) 14 a IMO, │(2010-02), │ ││ │alarmă bitonal și │ │- IMO MSC.1/Circ. 1460, │- ETSI ETS 300 373-1 V1.4.1│ ││ │transmisie în H3E nu se │ │- IMO COMSAR/Circ.32, │(2013-09), │ ││ │mai aplică în │ │- ITU -R M.493-13 (10/09), │- ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 │ ││ │standardele de │ │- ITU -R M.541-9 (05/04). │(2004-06). │ ││ │încercări. │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/5.11 │Receptor de veghe prin │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/9, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │ASN în bandă MF │- Reg. X/3, │- Reg. IV/10, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + E ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Reg. X/3, │(2008), │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. A.694(17) a IMO, │- seria EN 61162, │ ││ │ │IMO, │- Rez. A.804(19) a IMO, │- ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2010-02), │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 14 a │1994) 14 a IMO, │- ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 │ ││ │ │IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │(2010-02), │ ││ │ │ │2000) 14 a IMO, │- ETSI EN 301 033 V1.4.1 │ ││ │ │ │- IMO COMSAR/Circ.32, │(2013-09), │ ││ │ │ │- ITU -R M.493-13 (10/09), │- ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 │ ││ │ │ │- ITU -R M.541-9 (05/04), │(2004-06) │ ││ │ │ │- ITU -R M.1173-1 (03/12). │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/5.12 │Inmarsat-B SES │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/10, │- IMO MSC/Circ. 862, │B + D ││ │Notă: Serviciul va fi │- Reg. X/3, │- Reg. X/3, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E ││ │întrerupt începând de la│- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.570(14) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + F ││ │data de 31 decembrie │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. A.694(17) a IMO, │(2008) │ ││ │2016. │IMO, │- Rez. A.808(19) a IMO, │sau │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- IMO MSC/Circ. 862, │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 14 a │1994) 14 a IMO, │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │2000) 14 a IMO, │Rectificarea 1 (2008). │ ││ │ │ │- IMO MSC/Circ. 862, │ │ ││ │ │ │- IMO COMSAR/Circ.32. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/5.13 │Inmarsat-C SES │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/10, │- IMO MSC/Circ.862, │B + D ││ │ │- Reg. X/3, │- Reg. X/3, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.570(14) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. A.664(16) a IMO (se │(2008), │ ││ │ │IMO, │aplică doar dacă Inmarsat-C │- seria EN 61162, │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │SES include funcții EGC), │- ETSI ETS 300 460 Ed.1 │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 14 a │- Rez. A.694(17) a IMO, │(1996-05), │ ││ │ │IMO. │- Rez. A.807(19) a IMO, │- ETSI ETS 300 460/ A1 │ ││ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(1997-11), │ ││ │ │ │1994) 14 a IMO, │- ETSI EN 300 829 V1.1.1 │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │(1998-03), │ ││ │ │ │2000) 14 a IMO, │- ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 │ ││ │ │ │- Rez. MSC.306(87) a IMO, │(2012-08) │ ││ │ │ │- IMO MSC/Circ. 862, │sau │ ││ │ │ │- IMO COMSAR/Circ.32. │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- IEC 61097-4 (2012), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162. │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/5.14 │Instalație radio în │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/10, │- IMO MSC/Circ.862, │B + D ││ │bandă MF/HF care permite│- Reg. X/3, │- Reg. X/3, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E ││ │transmisia și recepția │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + F ││ │prin ASN, NBDP și │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. A.806(19) a IMO, │(2008), │ ││ │radiotelefonie │IMO, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- seria EN 61162, │ ││ │Notă: În conformitate cu│- Rez. MSC.97(73)- │1994) 14 a IMO, │- ETSI ETS 300 067 Ed.1 │ ││ │deciziile IMO și ITU, │(Cod HSC 2000) 14 a │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │(1990-11), │ ││ │cerințele pentru │IMO. │2000) 14 a IMO, │- ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 │ ││ │generatorul de semnal │ │- IMO MSC/Circ. 862, │(1993-10), │ ││ │de alarmă bitonal și │ │- IMO MSC.1/Circ. 1460, │- ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 │ ││ │transmisie în A3H nu │ │- IMO COMSAR/Circ.32, │(2010-02), │ ││ │se mai aplică în │ │- ITU -R M.476-5 (10/95), │- ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 │ ││ │standardele de │ │- ITU -R M.492-6 (10/95), │(2010-02), │ ││ │încercări. │ │- ITU -R M.493-13(10/09), │- ETSI ETS 300 373-1 V1.4.1│ ││ │ │ │- ITU -R M.541-9 (05/04), │(2013-09), │ ││ │ │ │- ITU -R M.625-4 (03/12), │- ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 │ ││ │ │ │- ITU -R M.1173-1 (03/12). │(2004-06). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/5.15 │Receptor de veghe prin │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/10, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │ASN în bandă MF/HF │- Reg. X/3, │- Reg. X/3, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + E ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.694(17) a IMO, │(2008), │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. A.806(19) a IMO, │- seria EN 61162, │ ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │1994) 14 a IMO, │(2010-02), │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 14 a │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 │ ││ │ │IMO. │2000) 14 a IMO, │(2010-02), │ ││ │ │ │- IMO COMSAR/Circ.32, │- ETSI EN 301 033 V1.4.1 │ ││ │ │ │- ITU -R M.493-13 (10/09), │(2013-09), │ ││ │ │ │- ITU -R M.541-9 (05/04). │- ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 │ ││ │ │ │ │(2004-06) │ ││ │ │ │ │sau │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- IEC 61097-3 (1994), │ ││ │ │ │ │- IEC 61097-8 (1998), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162. │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.1/5.16 │Aparat radiotelefonic │Punctul a fost mutat la A.2/5.8 ││ │aeronautic de emisie │ ││ │recepție în VHF │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.1/5.17 │Aparat radiotelefonic │- Reg. IV/14, │- Reg. III/6, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │portabil de emisie - │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + E ││ │recepție în VHF pentru │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.809(19) a IMO, │(2008), │B + F ││ │ambarcațiunile de │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- ETSI EN 300 225 V1.4.1 │ ││ │salvare │IMO, │1994) 8, 14 a IMO, │(2004-12), │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │sau │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 14 a │ 2000) 8, 14 a IMO, │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │IMO. │- Rez. MSC.149(77) a IMO, │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │- ITU -R M.489-2 (10/95). │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- IEC 61097-12 (1996). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/5.18 │Aparat radiotelefonic │- Reg. IV/14, │- Reg. III/6, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │fix de emisie-recepție │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + E ││ │în VHF pentru │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.809(19) a IMO, │(2008), │B + F ││ │ambarcațiunile de │(Cod HSC 1994) 14 │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- ETSI EN 301 466 V1.1.1 │ ││ │salvare │a IMO, │1994) 8, 14 a IMO, │(2000-10) │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │sau │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 14 │2000) 8, 14 a IMO, │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │a IMO. │- ITU -R M.489-2 (10/95). │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- IEC 61097-12 (1996). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A1/5.19 │Inmarsat-F 77 │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/10, │- IMO MSC/Circ.862, │B + D ││ │ │- Reg. X/3, │- Rez. A.570(14) a IMO, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.808(19) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. A.694(17) a IMO, │(2008), │ ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- IEC 61097-13 (2003) │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │1994) 14 a IMO, │sau │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 14 a │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IMO MSC/Circ.862, │ ││ │ │IMO. │2000) 14 a IMO, │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │- IMO MSC/Circ. 862, │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │- IMO COMSAR/Circ.32. │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- IEC 61097-13 (2003). │ │└─────────┴────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┘----------Coloana 5 "Standarde de încercări" de la nr. A.1/5.11 din tabelul din anexa A.1 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 514 din 20 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 7 septembrie 2016.6. Echipamente cerute de convenția COLREG 72*Font 7*┌─────────┬────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┐│ │ │ Regula din COLREG │ Regulile din COLREG, │ │ Module de ││ Nr. │ Denumirea │72 prin care se cere│ precum și rezoluțiile și │ Standarde de încercări │ evaluare a ││ │ echipamentului │ "aprobarea de tip" │circularele corespunzătoare │ │conformității││ │ │ │ ale IMO, după caz │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/6.1 │Lumini de navigație │- COLREG anexa I/14.│- COLREG anexa I/14, │- EN 14744 (2005), inclusiv│B + D ││ │ │ │- Rez. A.694(17) a IMO, │AC (2006), │B + E ││ │ │ │- Rez. MSC.253(83) a IMO. │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + F ││ │ │ │ │IEC 60945 Rectificarea │G ││ │ │ │ │1 (2008) │ ││ │ │ │ │sau │ ││ │ │ │ │- EN 14744 (2005), inclusiv│ ││ │ │ │ │AC (2006), │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008). │ │└─────────┴────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┘7. Echipamente de siguranță pentru vrachiereNu există niciun astfel de echipament în prezenta anexă.8. Echipamente conform SOLAS capitolul II-1. Construcție - structură, compartimentare și stabilitate, mașini și instalații electrice*Font 7*┌─────────┬────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┐│ │ │ Regula din SOLAS │ Regulile din SOLAS 74, │ │ Module de ││ Nr. │ Denumirea │74, cu modificările │cu modificările ulterioare, │ Standarde de încercări │ evaluare a ││ │ echipamentului │ulterioare prin care│ precum și rezoluțiile și │ │conformității││ │ │ se cere "aprobarea │circularele corespunzătoare │ │ ││ │ │ de tip" │ ale IMO, după caz │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/8.1 │Detectoare ale nivelului│- Reg. II-1/22-1, │- Reg. II-1/25, │- IEC 60092-504 (2001), │B + D ││ │apei │- Reg. II-1/25, │- Reg. XII/12, │inclusiv IEC 60092-504 │B + E ││ │ │- Reg. XII/12. │- Rez. A.1021(26) a IMO, │Rectificarea 1 (2011), │B + F ││ │ │ │- Rez. MSC.188(79) a IMO. │- IEC 60529 (2001) Ed.2.2 │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1464 │(2001), │ ││ │ │ │Rev.1. │- Rez. MSC.188(79) a IMO, │ ││ │ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1291. │ │└─────────┴────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┘----------Anexa A.1 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 514 din 20 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 27 iulie 2016, conform modificării aduse de pct. 2 al art. I din același act normativ.  +  Anexa A.2ECHIPAMENTEpentru care nu există standarde de încercăridetaliate în instrumentele internaționaleNote generale:a) Regulile SOLAS se referă la convenția SOLAS, cu amendamentele ulterioare.b) În cazul anumitor denumiri ale echipamentelor, coloana 5 arată unele variante posibile ale produselor în cadrul aceleiași denumiri. Variantele produselor sunt menționate în mod independent și sunt separate între ele printr-o linie punctată. În scopul certificării trebuie aleasă doar varianta relevantă, după caz. (Exemplu: A.1/3.3).1. Mijloace de salvareColoana 4: Se aplică IMO MSC/Circ.980, în afara cazurilor când este înlocuită de instrumentele specifice menționate în coloana 4.*Font 7*┌─────────┬────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┐│ │ │ Regula din SOLAS │ Regulile din SOLAS 74, │ │ Module de ││ Nr. │ Denumirea │74, cu modificările │cu modificările ulterioare, │ Standarde de încercări │ evaluare a ││ │ echipamentului │ulterioare prin care│ precum și rezoluțiile și │ │conformității││ │ │ se cere "aprobarea │circularele corespunzătoare │ │ ││ │ │ de tip" │ ale IMO, după caz │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.2/1.1 │Reflector radar pentru │- Reg. III/4, │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │plute de salvare │- Reg. III/34, │a IMO. │ │ ││ │ │- Reg. X/3. │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.2/1.2 │Materiale pentru │Punct lăsat necompletat în mod intenționat. ││ │costumele de imersiune │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/1.3 │Mijloace de lansare la │Punct lăsat necompletat în mod intenționat. ││ │apă prin degajare liberă│ ││ │pentru ambarcațiunile de│ ││ │salvare │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/1.4 │Scări de îmbarcare │Punctul a fost mutat la A.1/1.29. │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.2/1.5 │Instalații de alarmă │- Reg. III/6. │- Rez. A.1021(26) a IMO, │ │ ││ │generală în caz de │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ │urgență și de comunicare│ │1994) a IMO, │ │ ││ │cu publicul (atunci când│ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │se utilizează ca │ │a IMO, │ │ ││ │dispozitiv de alarmă în │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │caz de incendiu se │ │2000) a IMO, │ │ ││ │aplică A.1/3.53). │ │- IMO MSC/Circ.808. │ │ │└─────────┴────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┘2. Prevenirea poluării marine*Font 7*┌─────────┬────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┐│ │ │ Regula din MARPOL │ Regulile din MARPOL 73/78, │ │ Module de ││ Nr. │ Denumirea │ 73/78, cu │cu modificările ulterioare, │ Standarde de încercări │ evaluare a ││ │ echipamentului │ modificările │ precum și rezoluțiile și │ │conformității││ │ │ ulterioare, prin │circularele corespunzătoare │ │ ││ │ │ care se cere │ ale IMO, după caz │ │ ││ │ │ "aprobarea de tip" │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.2/2.1 │Analizor NO(x) de tip │Punctul a fost mutat la A.1/2.8. ││ │detector │ ││ │chemiluminescent (CLD) │ ││ │sau detector │ ││ │chemiluminescent │ ││ │încălzit (HCLD) pentru │ ││ │utilizare la măsurători │ ││ │directe la bordul navei │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/2.2 │Instalații de bord de │Punctul a fost mutat la A.1/2.10. ││ │epurare a gazelor arse │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.2/2.3 │Echipament care │- Anexa VI, Reg. 4. │- Anexa VI, Reg. 4. │ │ ││ │utilizează alte metode │ │ │ │ ││ │echivalente de reducere │ │ │ │ ││ │a emisiilor de NO(x) la │ │ │ │ ││ │bord │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.2/2.4 │Echipament care │- Rez. MEPC.176(58) │- Rez. MEPC.176(58) a IMO- │ │ ││ │utilizează alte metode │a IMO- (MARPOL, │(MARPOL, Anexa VI revizuită,│ │ ││ │tehnologice de reducere │Anexa VI revizuită, │Reg. 4). │ │ ││ │a emisiilor de SO(x) │Reg. 4), │ │ │ ││ │ │- Rez. MEPC.184(59) │ │ │ ││ │ │a IMO. │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.2/2.5 │Analizori de NO(x) la │Punct lăsat necompletat în mod intenționat, deoarece acest tip de echipament este inclus ││ │bord care utilizează o │în A.1/2.8 ││ │metodă de măsurare │ ││ │diferită de metoda │ ││ │măsurării și │ ││ │monitorizării directe │ ││ │din Codul tehnic │ ││ │privind NO(x) 2008 │ │└─────────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘3. Echipamente de protecție împotriva incendiilor*Font 7*┌─────────┬────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┐│ │ │ Regula din SOLAS │ Regulile din SOLAS 74, │ │ Module de ││ Nr. │ Denumirea │74, cu modificările │cu modificările ulterioare, │ Standarde de încercări │ evaluare a ││ │ echipamentului │ulterioare prin care│ precum și rezoluțiile și │ │conformității││ │ │ se cere "aprobarea │circularele corespunzătoare │ │ ││ │ │ de tip" │ ale IMO, după caz │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.2/3.1 │Stingătoare de incendiu │Punctul a fost mutat la A.1/3.52. ││ │fixe și mobile │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/3.2 │Duze pentru instalații │Punctul a fost mutat la A.1/3.49. ││ │fixe de stingere a │ ││ │incendiilor cu apă sub │ ││ │presiune în încăperile │ ││ │de categorie specială, │ ││ │încăperile ro-ro pentru │ ││ │marfă, încăperile ro-ro │ ││ │și încăperile pentru │ ││ │vehicule │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/3.3 │Pornirea grupurilor │Punctul a fost mutat la A.2/8.1. ││ │generatoare pe vreme │ ││ │rece (dispozitive de │ ││ │pornire) │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/3.4 │Duze de tip combinat │Punctul a fost mutat la A.1/3.55. ││ │(jet pulverizat/jet │ ││ │compact) │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/3.5 │Componente ale │Punctul a fost mutat la A.1/3.51. ││ │instalațiilor fixe de │ ││ │detectare și avertizare │ ││ │în caz de incendiu │ ││ │pentru posturile de │ ││ │comandă, încăperile de │ ││ │serviciu, încăperile de │ ││ │locuit, încăperile de │ ││ │mașini și încăperile de │ ││ │mașini nesupravegheate │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/3.6 │Detectoare de fum │Punctul a fost mutat la A.1/3.51. │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/3.7 │Detectoare de căldură │Punctul a fost mutat la A.1/3.51. │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.2/3.8 │Lampă electrică de │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- seria IEC 60079. │ ││ │siguranță │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ │ │- Rez. MSC.98(73)- │1994) 7 a IMO, │ │ ││ │ │(Cod FSS) 3 a IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 7 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │ ││ │ │ │3 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.2/3.9 │Îmbrăcăminte de │- Reg. II-2/19. │- Reg. II-2/19, │- EN 943-1 (2002) inclusiv │ ││ │protecție rezistentă la │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │AC (2005), │ ││ │acțiunea substanțelor │ │1994) 7 a IMO, │- EN 943-2 (2002), │ ││ │chimice │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- EN ISO 6529 (2001), │ ││ │ │ │2000) 7 a IMO. │- EN ISO 6530 (2005), │ ││ │ │ │ │- EN 14605 (2005), │ ││ │ │ │ │inclusiv A1(2009), │ ││ │ │ │ │- IMO MSC/Circ. 1120. │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.2/3.10 │Instalații de iluminat │Punctul a fost mutat la A.1/3.40. ││ │amplasate la joasă │ ││ │înălțime │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/3.11 │Duze pentru instalații │Punctul a fost mutat la A.1/3.10. ││ │fixe de stingere a │ ││ │incendiilor cu apă │ ││ │pulverizată sub presiune│ ││ │în încăperile de mașini │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/3.12 │Instalații echivalente │Punctul a fost mutat la A.1/3.45. ││ │fixe cu gaz de stingere │ ││ │a incendiilor pentru │ ││ │încăperile de mașini și │ ││ │compartimentele pompelor│ ││ │de marfă │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/3.13 │Aparat de respirație cu │Punct anulat. ││ │aer comprimat │ ││ │(nave de mare viteză - │ ││ │HSC). │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/3.14 │Furtunuri de incendiu │Punctul a fost mutat la A.1/3.56. ││ │(tip mosor) │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/3.15 │Componente ale │Punctul a fost mutat la A.1/3.63. ││ │instalațiilor de │ ││ │detectare a fumului prin│ ││ │prelevare de eșantioane │ ││ │de aer │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/3.16 │Detectoare de flăcări │Punctul a fost mutat la A.1/3.51. │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/3.17 │Avertizoare de incendiu │Punctul a fost mutat la A.1/3.51. ││ │cu comandă manuală │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/3.18 │Dispozitive de alarmă în│Punctul a fost mutat la A.1/3.53. ││ │caz de incendiu │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/3.19 │Componente ale │Punctul a fost mutat la A.1/3.48. ││ │instalațiilor fixe de │ ││ │stingere a incendiilor │ ││ │pe bază de apă și cu │ ││ │acțiune directă │ ││ │destinate încăperilor │ ││ │de mașini de tip "A" │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/3.20 │Mobilier tapițat │Punctul a fost mutat la A.1/3.20. │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.2/3.21 │Componente ale │- Reg. II-2/10. │- Reg. II-2/10, │ │ ││ │instalațiilor de │ │- IMO MSC.1/Circ. 1239. │ │ ││ │stingere a incendiilor │ │ │ │ ││ │pentru magazii de │ │ │ │ ││ │vopsele și lichide │ │ │ │ ││ │inflamabile │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.2/3.22 │Componente ale │Punctul a fost mutat la A.1/3.68 ││ │instalațiilor fixe de │ ││ │stingere a incendiilor │ ││ │pentru conductele de │ ││ │evacuare ale │ ││ │cuptoarelor din │ ││ │bucătării │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/3.23 │Componente ale │Punctul a fost mutat la A.1/3.67 ││ │instalațiilor de │ ││ │stingere a incendiilor │ ││ │pentru eliporturi │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.2/3.24 │Dispozitive portabile de│- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │ │ ││ │aplicare a spumei │- Reg. II-2/20, │- Reg. II-2/20, │ │ ││ │ │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │1994) 7 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 7 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │ ││ │ │ │4 a IMO, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1239, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1313. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.2/3.25 │Construcții de tip "C" │Punctul a fost mutat la A.1/3.64. │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.2/3.26 │Instalații cu │- Reg. II-2/4. │- Reg. II-2/4, │ │ ││ │combustibil gazos pentru│ │- IMO MSC.1/Circ. 1276. │ │ ││ │uz casnic (componente) │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.2/3.27 │Componente ale │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │Dispozitive electrice │ ││ │instalațiilor fixe de │- Reg. X/3. │- Reg. II-2/20, │automate de comandă și │ ││ │stingere a incendiilor │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │temporizare: │ ││ │cu gaz (CO(2)) │ │1994) 7 a IMO, │- EN 12094-1 (2003). │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │Dispozitive neelectrice │ ││ │ │ │2000) 7 a IMO, │automate de comandă și │ ││ │ │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │temporizare: │ ││ │ │ │5 a IMO, │- EN 12094-2 (2003). │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ.1313, │Dispozitive manuale de │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ.1318, │declanșare și oprire: │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ.1456. │- EN 12094-3 (2003). │ ││ │ │ │ │Ansambluri de supape și │ ││ │ │ │ │declanșatoarele lor: │ ││ │ │ │ │- EN 12094-4 (2004). │ ││ │ │ │ │Robinete direcționale de │ ││ │ │ │ │înaltă și joasă presiune și│ ││ │ │ │ │declanșatoarele lor: │ ││ │ │ │ │- EN 12094-5 (2006). │ ││ │ │ │ │Dispozitive neelectrice de │ ││ │ │ │ │scoatere din funcțiune: │ ││ │ │ │ │- EN 12094-6 (2006). │ ││ │ │ │ │Duze pentru sisteme cu │ ││ │ │ │ │CO(2): │ ││ │ │ │ │- EN 12094-7 (2000), │ ││ │ │ │ │inclusiv A1 (2005). │ ││ │ │ │ │Racorduri: │ ││ │ │ │ │- EN 12094-8 (2006). │ ││ │ │ │ │Manometre și presostate: │ ││ │ │ │ │- EN 12094-10 (2003). │ ││ │ │ │ │Dispozitive mecanice de │ ││ │ │ │ │cântărire: │ ││ │ │ │ │- EN 12094-11 (2003). │ ││ │ │ │ │Clapete antiretur: │ ││ │ │ │ │- EN 12094-13 (2001), │ ││ │ │ │ │inclusiv AC (2002). │ ││ │ │ │ │Dispozitive odorizante │ ││ │ │ │ │pentru instalațiile cu │ ││ │ │ │ │CO(2) de joasă presiune: │ ││ │ │ │ │- EN 12094-16 (2003). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.2/3.28 │Componente ale │Punctul a fost mutat la A.1/3.57. ││ │instalațiilor de │ ││ │stingere a incendiilor │ ││ │cu spumă cu coeficient │ ││ │mediu de expandare - │ ││ │dispozitive fixe cu │ ││ │spumă pentru punțile │ ││ │navelor-cisternă │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/3.29 │Componente ale │Punctul a fost mutat la A.1/3.58. ││ │instalațiilor fixe de │ ││ │stingere a incendiilor │ ││ │cu spumă cu coeficient │ ││ │redus de expandare │ ││ │pentru încăperile de │ ││ │mașini și protecția │ ││ │punților navelor- │ ││ │cisternă │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/3.30 │Spumă expandabilă pentru│Punctul a fost mutat la A.1/3.59. ││ │instalații fixe de │ ││ │stingere a incendiilor │ ││ │de la bordul navelor │ ││ │care transportă produse │ ││ │chimice │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A2/3.31 │Instalații manuale de │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │ │ ││ │pulverizare a apei │- Reg. II-2/19. │- Reg. II-2/19. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.2/3.32 │Stingătoare de incendiu │Punctul a fost mutat la A.1/3.62 ││ │cu pudră chimică uscată │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A2/3.33 │Furtunuri de incendiu cu│- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │ │ ││Echipa- │diametru > 52 mm │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ment nou │ │ │1994) 7 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 7 a IMO. │ │ │└─────────┴────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┘4. Echipamente de navigațieNote aplicabile secțiunii 4: Echipamente de navigațieColoanele 3 și 4: Trimiterile la capitolul V din SOLAS se vor considera ca trimiteri la SOLAS 1974, astfel cum a fost modificat la MSC 73, intrat în vigoare la 1 iulie 2002.Coloana 4: Echipamentele de navigație sunt conforme, după caz, cu părțile pertinente din Rezoluția A.1021(26) a Adunării IMO "Codul privind alarmele și indicatorii, 2009" și Rezoluția MSC.302(87) a MSC "Adoptarea standardelor de performanță pentru managementul alarmelor pe puntea de comandă".Coloana 5:Seria IEC 61162 se referă la următoarele standarde de referință pentru Echipamente și sisteme de navigație și radiocomunicații maritime - Interfețe numerice:- IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) - Partea 1: Emițător unic și receptoare multiple- IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - Partea 2: Emițător unic și receptoare multiple, transfer rapid de date- IEC 61162-3 ed1.2 compilație cu amendamentul 1 ed1.0 (2010-11) și amendamentul 2 ed1.0 (2014-07) - Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente- IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) - Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente- IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) amendament 1 - Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente- IEC 61162-3-am2 ed1.0 (2014-07) amendamentul 2 - Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente- IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) - Partea 450: Emițătoare multiple și receptoare multiple - Interconectarea EthernetSeria EN 61162 se referă la următoarele standarde de referință pentru Echipamente și sisteme de navigație și radiocomunicații maritime - Interfețe numerice:- EN 61162-1 (2011) - Partea 1: Emițător unic și receptoare multiple- EN 61162-2 (1998) - Partea 2: Emițător unic și receptoare multiple, transfer rapid de date- EN 61162-3 (2008) - Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente- EN 61162-3-am1 (2010) Amendament 1 - Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente- IEC 61162-3-am2 ed1.0 (2014-07) amendamentul 2 - Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente- EN 61162-450 (2011) - Partea 450: Emițătoare multiple și receptoare multiple - Interconectare Ethernet*Font 7*┌─────────┬────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┐│ │ │ Regula din SOLAS │ Regulile din SOLAS 74, │ │ Module de ││ Nr. │ Denumirea │74, cu modificările │cu modificările ulterioare, │ Standarde de încercări │ evaluare a ││ │ echipamentului │ulterioare prin care│ precum și rezoluțiile și │ │conformității││ │ │ se cere "aprobarea │circularele corespunzătoare │ │ ││ │ │ de tip" │ ale IMO, după caz │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.2/4.1 │Girocompas pentru navele│Punctul a fost mutat la A.1/4.31. ││ │de mare viteză │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.2 │Sistem de control al │Punctul a fost mutat la A.1/4.40. ││ │direcției de deplasare │ ││ │pentru navele de mare │ ││ │viteză (anterior, pilot │ ││ │automat) │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.3 │Dispozitiv pentru │Punctul a fost mutat la A.1/4.41. ││ │transmiterea informației│ ││ │de drum THD │ ││ │(metoda GNSS) │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.4 │Lampă de semnalizare pe │Punctul a fost mutat la A.1/4.52. ││ │timp de zi │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.5 │Reflector pentru navele │Punctul a fost mutat la A.1/4.42. ││ │de mare viteză │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.6 │Echipament pentru │Punctul a fost mutat la A.1/4.43. ││ │vizibilitate nocturnă │ ││ │destinat navelor de mare│ ││ │viteză │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.7 │Sistem de urmărire a │Punctul a fost mutat la A.1/4.33. ││ │drumului navei │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.8 │Sistem electronic de │Punctul a fost mutat la A.1/4.30. ││ │date și vizualizare a │ ││ │hărților maritime │ ││ │(ECDIS) │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.9 │Dispozitiv de rezervă │Punctul a fost mutat la A.1/4.30. ││ │pentru sistemul │ ││ │electronic de date și │ ││ │vizualizare a hărților │ ││ │maritime (ECDIS) │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.10 │Sistem de vizualizare a │Punctul a fost mutat la A.1/4.30. ││ │hărților cu grafică │ ││ │raster (RCDS) │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.2/4.11 │Echipament combinat │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│ ││ │GPS/GLONASS │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │ ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │ ││ │ │(Cod HSC 1994) a │1994) a IMO, │- EN 61108-1 (2003), │ ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- EN 61108-2 (1998), │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) a IMO, │- seria EN 61162, │ ││ │ │(Cod HSC 2000) a │- Rez. MSC.115(73) a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │IMO. │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │(2014-07) │ ││ │ │ │ │sau │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- IEC 61108-1 (2003), │ ││ │ │ │ │- IEC 61108-2 (1998), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.2/4.12 │Echipament DGPS și │Punctul a fost mutat la A.1/4.44, A.1/4.50 și A.1/4.51. ││ │DGLONASS │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.13 │Girocompas pentru navele│Punctul a fost mutat la A.1/4.31. ││ │de mare viteză │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.14 │Înregistrator de date │Punctul a fost mutat la A.1/4.29. ││ │privind voiajul (VDR) │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.15 │Sistem de navigație │Punctul a fost mutat la A.1/4.59. ││ │integrat │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.16 │Sistem de punte integrat│Punct lăsat necompletat în mod intenționat. │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.17 │Amplificator de │Punctul a fost mutat la A.1/4.53. ││ │radiolocație │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.18 │Sistem de recepție │Punctul a fost mutat la A.1/4.58. ││ │acustică │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.2/4.19 │Compas magnetic pentru │- Reg. X/3, │- Rez. A.382(X) a IMO, │- ISO 1069 (1973), │ ││ │navele de mare viteză │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.694(17) a IMO, │- ISO 25862 (2009), │ ││ │ │(Cod HSC 1994) a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 60945 (2002), │ ││ │ │IMO, │1994) a IMO, │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │Rectificarea 1 (2008) │ ││ │ │(Cod HSC 2000) a │2000) a IMO. │sau │ ││ │ │IMO. │ │- ISO 1069 (1973), │ ││ │ │ │ │- ISO 25862 (2009), │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.2/4.20 │Sistem de control al │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │- EN 60945 (2002), inclusiv│ ││ │drumului pentru │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │IEC 60945 Rectificarea 1 │ ││ │- nave de mare viteză │(Cod HSC 1994) a │1994) a IMO, │(2008), │ ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- seria EN 61162, │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │(Cod HSC 2000) a │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │(2014-07) │ ││ │ │IMO. │ │sau │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.2/4.21 │Material cartografic │Punctul a fost mutat la A.1/4.45. ││ │pentru radarul de bord │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.22 │Dispozitiv pentru │Punctul a fost mutat la A.1/4.46. ││ │transmiterea informației│ ││ │de drum THD (metoda │ ││ │giroscopică) │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.23 │Dispozitiv pentru │Punctul a fost mutat la A.1/4.2. ││ │transmiterea informației│ ││ │de drum THD (metoda │ ││ │magnetică) │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.2/4.24 │Indicator de împingere │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│ ││ │ │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │ ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │ ││ │ │(Cod HSC 1994) a │1994) a IMO, │- seria EN 61162, │ ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) a IMO, │(2014-07) │ ││ │ │(Cod HSC 2000) a │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │sau │ ││ │ │IMO. │ │-IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.2/4.25 │Indicatoare ale │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│ ││ │împingerii laterale, ale│- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │ ││ │cârmei și ale regimului │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │ ││ │de funcționare │(Cod HSC 1994) a │1994) a IMO, │- seria EN 61162, │ ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) a IMO, │(2014-07) │ ││ │ │(Cod HSC 2000) a │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │sau │ ││ │ │IMO. │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.2/4.26 │Indicator al vitezei de │ ││ │girație │Punctul a fost mutat la A.1/4.9. │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.27 │Indicator al unghiului │ ││ │cârmei │Punctul a fost mutat la A.1/4.20. │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.28 │Indicator al vitezei de │ ││ │rotație a elicei │Punctul a fost mutat la A.1/4.21. │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.29 │Indicator al pasului │ ││ │elicei │Punctul a fost mutat la A.1/4.22. │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.30 │Sistem de punte integrat│Punct lăsat necompletat în mod intenționat. │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.31 │Dispozitiv pentru │Punctul a fost mutat la A.1/4.54. ││ │relevment │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.32 │Sistem de alarmă și │Punctul a fost mutat la A.1/4.57. ││ │supraveghere a │ ││ │navigației de punte │ ││ │(BNWAS) │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.33 │Sistem de control pentru│Punct lăsat necompletat în mod intenționat. ││ │urmărirea drumului navei│ ││ │(funcționează la viteza │ ││ │navei de peste 30 de │ ││ │noduri) │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.34 │Echipament având funcții│Punct lăsat necompletat în mod intenționat. ││ │de identificare și │ ││ │urmărire la distanță │ ││ │mare a navelor (LRIT) │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.35 │Receptor Galileo │Punctul a fost mutat la A.1/4.56. │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.36 │Echipament AIS SART │Punctul a fost mutat la A.1/4.55. │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.2/4.37 │Clinometru electronic │- Reg. V/18-7. │- Rez. A.694(17) a IMO, │- EN 60945 (2002), inclusiv│ ││(echipa- │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │ ││ment nou)│ │ │- Rez. MSC.363(92) a IMO, │(2008), │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ.982, │- seria EN 61162 │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1228. │sau │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162. │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.2/4.38 │Echipament Loran-C │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│ ││Ex A.1/ │ │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │ ││4.11 │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.818(19) a IMO, │(2008), │ ││ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- seria EN 61162, │ ││ │ │IMO, │1994) 13 a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │(2014-07) │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │2000) 13 a IMO │sau │ ││ │ │IMO. │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │-IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.2/4.39 │Echipament Chayka │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│ ││Ex A.1/ │ │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │ ││4.12 │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.818(19) a IMO, │(2008), │ ││ │ │(Cod HSC 1994) 13 │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- seria EN 61162, │ ││ │ │a IMO, │1994) 13 a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │(2014-07) │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 │2000) 13 a IMO │sau │ ││ │ │a IMO. │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │└─────────┴────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┘5. Echipamente de radiocomunicațiiNote aplicabile secțiunii 5: Echipamente de radiocomunicațiiColoana 5:Seria IEC 61162 se referă la următoarele standarde de referință pentru Echipamente și sisteme de navigație și radiocomunicații maritime - Interfețe numerice:- IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) - Partea 1: Emițător unic și receptoare multiple- IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - Partea 2: Emițător unic și receptoare multiple, transfer rapid de date- IEC 61162-3 ed1.2 compilație cu amendamentul 1 ed1.0 (2010-11) și amendamentul 2 ed1.0 (2014-07) - Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente- IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) - Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente- IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) amendamentul 1 - Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente- IEC 61162-3-am2 ed1.0 (2014-07) amendamentul 2 - Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente- IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) - Partea 450: Emițătoare multiple și receptoare multiple - Interconectare EthernetSeria EN 61162 se referă la următoarele standarde de referință pentru Echipamente și sisteme de navigație și radiocomunicații maritime - Interfețe numerice:- EN 61162-1 (2011) - Partea 1: Emițător unic și receptoare multiple- EN 61162-2 (1998) - Partea 2: Emițător unic și receptoare multiple, transfer rapid de date- EN 61162-3 (2008) - Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente- EN 61162-3-am1 (2010) amendament 1 - Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente- IEC 61162-3-am2 ed1.0 (2014-07) amendamentul 2 - Partea 3: Rețele de comunicații seriale de date pentru instrumente- EN 61162-450 (2011) - Partea 450: Emițătoare multiple și receptoare multiple - Interconectare Ethernet.*Font 7*┌─────────┬────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┐│ │ │ Regula din SOLAS │ Regulile din SOLAS 74, │ │ Module de ││ Nr. │ Denumirea │74, cu modificările │cu modificările ulterioare, │ Standarde de încercări │ evaluare a ││ │ echipamentului │ulterioare prin care│ precum și rezoluțiile și │ │conformității││ │ │ se cere "aprobarea │circularele corespunzătoare │ │ ││ │ │ de tip" │ ale IMO, după caz │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.2/5.1 │Radiobaliză EPIRB în │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/8, │- EN 60945 (2002), inclusiv│ ││ │bandă VHF │- Reg. X/3, │- Rez. A.662(16) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │ ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.694(17) a IMO, │(2008) │ ││ │ │(Cod HSC 1994) a │- Rez. A.805(19) a IMO, │sau │ ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │1994) a IMO, │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │(Cod HSC 2000) a │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │Rectificarea 1 (2008). │ ││ │ │IMO. │2000) a IMO, │ │ ││ │ │ │- ITU-R M.489-2 (10/95), │ │ ││ │ │ │- ITU-R M.693-1 (03/12). │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.2/5.2 │Sursă de energie de │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/13, │- EN 60945 (2002), inclusiv│ ││ │rezervă pentru │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │ ││ │alimentare radio │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.702(17) a IMO, │(2008) │ ││ │ │(Cod HSC 1994) a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │sau │ ││ │ │IMO, │1994) a IMO, │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │(Cod HSC 2000) a │2000) a IMO, │Rectificarea 1 (2008). │ ││ │ │IMO. │- IMO COMSAR/Circ.16, │ │ ││ │ │ │- IMO COMSAR/Circ.32. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.2/5.3 │Inmarsat-F SES │Punctul a fost mutat la A.1/5.19. │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.2/5.4 │Panou pentru cazuri de │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/6, │- EN 60945 (2002), inclusiv│ ││ │sinistru │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │ ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008) │ ││ │ │(Cod HSC 1994) a │1994) a IMO, │sau │ ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) a IMO, │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │(Cod HSC 2000) a │- IMO MSC/Circ. 862, │Rectificarea 1 (2008). │ ││ │ │IMO. │- IMO COMSAR/Circ.32. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.2/5.5 │Panou pentru semnale de │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/6, │- EN 60945 (2002), inclusiv│ ││ │alertare sau semnalizare│- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │ ││ │în caz de sinistru │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008) │ ││ │ │(Cod HSC 1994) a │1994) a IMO, │sau │ ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) a IMO, │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │(Cod HSC 2000) a │- IMO MSC/Circ. 862, │Rectificarea 1 (2008). │ ││ │ │IMO. │- IMO COMSAR/Circ.32. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.2/5.6 │Radiobaliză în bandă-L │Punct lăsat necompletat în mod intenționat. ││ │(INMARSAT) │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.2/5.7 │Sistem de alarmă de │ │- Reg. XI-2/6, │- EN 60945 (2002), inclusiv│ ││ │securitate al navei │ │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │ ││ │ │ │- Rez. MSC.147(77) a IMO, │(2008), │ ││ │ │ │- IMO MSC/Circ.1072. │- seria EN 61162 │ ││ │ │ │ │sau │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162. │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.2/5.8 │Aparat radiotelefonic │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/7, │- EN 60945 (2002), inclusiv│ ││Ex A.1/ │aeronautic de emisie- │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │ ││5.16 │recepție în VHF │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │ ││ │ │Cod HSC 1994) 14 a │1994) 14 a IMO, │- ETSI EN 301 688 V1.1.1 │ ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │(2000-07) │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) 14 a IMO, │sau │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 14 │- Rez. MSC.80(70) a IMO, │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │a IMO. │- IMO COMSAR/Circ.32, │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │- Convenția ICAO, anexa 10, │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │reglementări privind │- ETSI EN 301 688 V1.1.1 │ ││ │ │ │radiocomunicațiile. │(2000-07). │ │└─────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┘6. Echipamente cerute de Convenția COLREG 72*Font 7*┌─────────┬────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┐│ │ │ Regula din COLREG │ Regulile din COLREG, │ │ Module de ││ Nr. │ Denumirea │72 prin care se cere│ precum și rezoluțiile și │ Standarde de încercări │ evaluare a ││ │ echipamentului │ "aprobarea de tip" │circularele corespunzătoare │ │conformității││ │ │ │ ale IMO, după caz │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.2/6.1 │Lumini de navigație │Punctul a fost mutat la A.1/6.1. │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.2/6.2 │Mijloace de semnalizare │- COLREG 72 anexa │- COLREG 72 anexa III/3, │- EN 60945 (2002), inclusiv│ ││ │acustică │III/3. │- Rez. A.694(17) a IMO. │IEC 60945 Rectificarea 1 │ ││ │ │ │ │(2008), │ ││ │ │ │ │- Fluiere - COLREG 72 anexa│ ││ │ │ │ │III/1 (funcționare), │ ││ │ │ │ │- Clopote sau gonguri - │ ││ │ │ │ │COLREG 72 anexa III/2 │ ││ │ │ │ │(funcționare) │ ││ │ │ │ │sau │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- Fluiere - COLREG 72 anexa│ ││ │ │ │ │III/1 (funcționare), │ ││ │ │ │ │- Clopote sau gonguri - │ ││ │ │ │ │COLREG 72 anexa III/2 │ ││ │ │ │ │(funcționare). │ │└─────────┴────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┘7. Echipamente de siguranță pentru vrachiere*Font 7*┌─────────┬────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┐│ │ │ Regula din SOLAS │ Regulile din SOLAS 74, │ │ Module de ││ Nr. │ Denumirea │74, cu modificările │cu modificările ulterioare, │ Standarde de încercări │ evaluare a ││ │ echipamentului │ulterioare prin care│ precum și rezoluțiile și │ │conformității││ │ │ se cere "aprobarea │circularele corespunzătoare │ │ ││ │ │ de tip" │ ale IMO, după caz │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.2/7.1 │Calculator de încărcare │- Reg. XII/11, │- Reg. XII/11, │- IMO MSC.1/Circ 1229. │ ││ │ │- Conferința SOLAS │- Conferința SOLAS 1997, │ │ ││ │ │1997, Rez. 5. │Rez. 5. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.2/7.2 │Indicatoare ale │Punct anulat. ││ │nivelului apei pentru │ ││ │vrachiere │ │└─────────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘8. Echipamente conform SOLAS capitolul II-1*Font 7*┌─────────┬────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┐│ │ │ Regula din SOLAS │ Regulile din SOLAS 74, │ │ Module de ││ Nr. │ Denumirea │74, cu modificările │cu modificările ulterioare, │ Standarde de încercări │ evaluare a ││ │ echipamentului │ulterioare prin care│ precum și rezoluțiile și │ │conformității││ │ │ se cere "aprobarea │circularele corespunzătoare │ │ ││ │ │ de tip" │ ale IMO, după caz │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.2/8.1 │Pornirea grupurilor │- Reg. II-1/44, │- Reg. II-1/44, │ │ ││ │generatoare pe vreme │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ │rece (dispozitive de │ │1994) 12 a IMO, │ │ ││ │pornire) │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 12 a IMO, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ 1464 Rev.1.│ │ │└─────────┴────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┘----------Anexa A.2 a fost înlocuită cu anexa 3 din HOTĂRÂREA nr. 514 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 27 iulie 2016, conform modificării aduse de pct. 2 al art. I din același act normativ.  +  Anexa BMODULE PENTRU EVALUAREA CONFORMITĂȚIIEXAMINAREA EC DE TIP(MODULUL B)1. Un organism notificat trebuie să constate și să ateste faptul că un exemplar reprezentativ din producția avută în vedere corespunde cerințelor instrumentelor internaționale care ii sunt aplicabile.2. Cererea pentru efectuarea examinării EC de tip va fi înaintată de către producător sau de către reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, unui organism notificat ales de producător.Cererea trebuie să cuprindă următoarele:a) denumirea și sediul producătorului și, dacă cererea este înaintată de către reprezentantul autorizat al producătorului, denumirea și sediul acestuia din urma;b) o declarație scrisă potrivit căreia aceeași cerere nu a fost înaintată nici unui alt organism notificat;c) documentația tehnica prevăzută la pct. 3.Solicitantul va pune la dispoziția organismului notificat un exemplar reprezentativ din producția avută în vedere, denumit în continuare "tip"*1). Organismul notificat poate cere și alte exemplare, dacă acestea sunt necesare pentru realizarea programului de încercări. Notă
  ──────────
  *1) Un tip poate acoperi mai multe versiuni ale produsului cu condiția ca diferențele între versiuni să nu afecteze nivelul de siguranța sau celelalte cerințe privind performanțele produsului.
  ──────────
  3. Documentația tehnica trebuie să permită evaluarea conformității produsului cu cerințele instrumentelor internaționale relevante. În măsura în care este necesar pentru evaluarea conformității produsului, documentația tehnica trebuie să cuprindă informații privind proiectarea și standardele de construcție, fabricația, instalarea și funcționarea produsului, conform descrierii documentației tehnice din apendicele la prezenta anexa.4. Organismul notificat are următoarele obligații:4.1. să examineze documentația tehnica, să verifice dacă tipul a fost fabricat în conformitate cu documentația tehnica;4.2. să efectueze sau să solicite efectuarea examinărilor corespunzătoare și a încercărilor necesare pentru a verifica dacă cerințele instrumentelor internaționale relevante au fost efectiv respectate;4.3. să convină cu solicitantul asupra locului unde vor fi efectuate examinările și încercările necesare.5. Dacă "tipul" corespunde cerințelor instrumentelor internaționale relevante, organismul notificat va elibera solicitantului un certificat de examinare EC de tip. Certificatul va conține denumirea și sediul producătorului, detalii privind echipamentul, concluziile examinării, condițiile pentru valabilitatea să și datele necesare privind identificarea "tipului" aprobat.La certificatul de examinare EC de tip va fi anexată o lista cuprinzând elementele importante pentru evaluare din documentația tehnica, iar organismul notificat va păstra o copie a acestei liste.Dacă unui producător i se refuza o certificare de tip, organismul notificat va justifica detaliat motivele refuzului.În cazul în care un producător solicita din nou o aprobare de tip pentru un echipament căruia i s-a refuzat un certificat de tip, va prezenta organismului notificat toată documentația necesară, inclusiv originalele rapoartelor de încercări, motivele detaliate care au determinat refuzul anterior și toate modificările care au fost aduse echipamentului.6. Solicitantul va informa organismul notificat care deține documentația tehnica referitoare la certificatul de examinare EC de tip asupra tuturor modificărilor aduse produsului aprobat, care va obține o aprobare suplimentară, atunci când aceste modificări pot afecta conformitatea cu cerințele sau condițiile prevăzute pentru utilizarea produsului. Aceasta aprobare suplimentară este dată sub forma unei completări la certificatul original de examinare EC de tip.7. Fiecare organism notificat va comunica, la cerere, administrațiilor de pavilion ale României și statelor membre ale Uniunii Europene, precum și altor organisme notificate informații cu privire la certificatele de examinare EC de tip și completările la acestea, emise sau retrase.8. Celelalte organisme notificate pot primi copii ale certificatelor de examinare EC de tip și/sau ale completărilor la acestea. Anexele la certificate se pun la dispoziția altor organisme notificate.9. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, va păstra dosarul tehnic de fabricație împreună cu copii ale certificatelor de examinare EC de tip și ale completărilor la acestea o perioada de minimum 10 ani de la data fabricării ultimului produs.CONFORMITATEA CU TIPUL(MODULUL C)1. Un producător sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să asigure și să declare că produsele avute în vedere sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip și îndeplinesc cerințele instrumentelor internaționale, care le sunt aplicabile. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene va aplica marcajul pe fiecare produs și va întocmi o declarație scrisă de conformitate.2. Producătorul va lua toate măsurile necesare pentru a garanta că procesul de fabricație asigura conformitatea produselor cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip și cu cerințele instrumentelor internaționale care le sunt aplicabile.3. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, va păstra un exemplar al declarației de conformitate o perioada de minimum 10 ani de la data fabricării ultimului produs.ASIGURAREA CALITĂȚII PRODUCȚIEI(MODULUL D)1. Un producător, care îndeplinește obligațiile prevăzute la pct. 2, trebuie să se asigure și să declare că produsele considerate sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, va aplica marcajul pe fiecare produs și va întocmi o declarație scrisă de conformitate. Marcajul va fi însoțit de numărul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea, conform prevederilor pct. 4.2. Producătorul va aplica un sistem al calității aprobat pentru fazele de fabricație, inspecție și încercare finala a produsului, așa cum se prevede la pct. 3; și să fie supus supravegherii conform prevederilor pct. 4.3. Sistemul calității3.1. Producătorul va înainta unui organism notificat, ales de el, o cerere pentru evaluarea sistemului sau al calității pentru produsele avute în vedere.Cererea pentru evaluarea sistemului calității va conține:a) toate informațiile necesare pentru categoria de produse considerate;b) documentația privind sistemul calității;c) documentația tehnica a tipului aprobat și o copie a certificatului de examinare EC de tip.3.2. Sistemul calității va asigura conformitatea produselor cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip.Toate elementele, cerințele și prevederile adoptate de către producător vor fi reunite într-o documentație sistematica și ordonată sub forma de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise.Documentația privind sistemul calității va asigura o interpretare uniforma a programelor, planurilor, manualelor și înregistrărilor privind calitatea.Documentația privind sistemul calității trebuie să conțină, în mod special, o descriere adecvată următoarelor aspecte:a) obiectivele legate de calitate și structura organizatorică, responsabilitățile conducerii și atribuțiile acesteia în ceea ce privește calitatea produselor;b) procesul de fabricație corespunzător, tehnicile de control și asigurare a calității, precum și procesele și acțiunile sistematice care care vor fi utilizate;c) examinările și încercările care vor fi efectuate înainte, în timpul și după procesul de fabricație, precum și frecventa lor;d) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecție, rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat etc.;e) mijloacele de urmărire a realizării calității cerute produselor și a funcționarii eficace a sistemului calității.3.3. Organismul notificat va evalua sistemul calității pentru a determina dacă acesta îndeplinește cerințele prevăzute la pct. 3.2. Se presupune conformitatea cu aceste cerințe pentru sistemele calității care pun în aplicare standardul armonizat relevant.Echipa de audit va avea cel puțin un membru cu experiența în tehnologia de fabricare a produsului considerat. Procedura de evaluare va include o vizita de inspectare la locul de fabricație a produsului.Decizia echipei de audit se va notifica producătorului. Notificarea va conține concluziile examinării și decizia motivată a evaluării.3.4. Producătorul se va angaja să îndeplinească obligațiile ce decurg din sistemul calității, așa cum a fost aprobat, și să mențină acest sistem la un nivel corespunzător și eficace.Producătorul sau reprezentantul sau autorizat, care este stabilit în România sau pe teritoriul unui Stat Membru al Uniunii Europene, trebuie să informeze organismul notificat, care a aprobat sistemul calității, asupra oricăror intenții de modificare a acestui sistem.Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse și să decidă dacă sistemul calității modificat continuă să corespundă cerințelor prevăzute la pct. 3.2 sau dacă este necesară o reevaluare a acestuia.Decizia organismului notificat se va transmite producătorului. Notificarea va conține concluziile examinării și motivarea deciziei evaluării.4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat4.1. Scopul supravegherii sistemului calității este de a asigura că producătorul îndeplinește corect obligațiile care decurg din sistemul calității aprobat.4.2. Organismul notificat va efectua periodic audituri pentru a se asigura că producătorul menține și aplică sistemul. Producătorul va permite accesul organismului notificat pentru efectuarea inspecțiilor în incintele de producție, de control și încercare și de depozitare a produselor și va pune la dispoziție toate informațiile necesare și, în mod special:a) documentația privind sistemul calității;b) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecție, rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat etc.;4.3. Organismul notificat va efectua periodic audituri pentru a se asigura că producătorul menține și aplică sistemul calității aprobat și va elibera producătorului un raport de audit.4.4. Suplimentar, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la producător. În timpul acestor vizite, organismul notificat are dreptul să efectueze sau să solicite efectuarea de încercări pentru verificarea funcționarii corecte a sistemului calității, dacă se considera necesar. Organismul notificat va prezenta producătorului raport al inspecției efectuate și, dacă s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.5. Producătorul va deține și va pune la dispoziția organelor de control, la cerere, pe o perioada de minimum 10 ani de la data fabricării ultimului produs, următoarele documente:a) documentația prevăzută la pct. 3.1 lit. b);b) documentele de actualizare a sistemului calității prevăzut la pct. 3.4;c) decizia și rapoartele organismului notificat prevăzute la pct. 3.4, 4.3 și 4.4.6. Fiecare organism notificat va comunica, la cerere, administrațiilor de pavilion ale României și statelor membre ale Uniunii Europene, precum și celorlalte organisme notificate informații referitoare la aprobările eliberate sau retrase privind sistemul calității.ASIGURAREA CALITĂȚII PRODUSULUI(MODULUL E)1. Un producător care îndeplinește obligațiile de la punctul 2 se va asigura și va declara că produsele respective corespund tipului descris în certificatul de examinare EC de tip. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, va aplica marcajul pe fiecare produs și va da o declarație scrisă de conformitate. Marcajul va fi însoțit de numărul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea, conform prevederilor pct. 4.2. Producătorul va aplica un sistem al calității aprobat pentru inspecția finala a produsului și încercări, după cum se specifica la punctul 3 și va fi supus supravegherii conform prevederilor de la pct. 4.3. Sistemul calității3.1. Producătorul va înainta o cerere unui organism notificat ales de el pentru evaluarea propriului sistem al calității, pentru produsele avute în vedere.Cererea pentru evaluarea sistemului calității va conține:a) toate informațiile necesare pentru categoria de produse considerate,b) documentația privind sistemul calității,c) documentația tehnica a tipului aprobat și o copie de pe certificatul de examinare EC de tip.3.2. În cadrul sistemului calității, fiecare produs trebuie să fie examinat și supus încercărilor în mod corespunzător pentru a se verifica conformitatea sa cu cerințele relevante ale instrumentelor internaționale.Toate elementele, cerințele și prevederile adoptate de către producător vor fi reunite într-o documentație sistematica și ordonată sub forma de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise.Documentația privind sistemul calității va asigura o interpretare uniforma a programelor, planurilor, manualelor și înregistrărilor privind calitatea.Documentația sistemului calității trebuie să conțină, în mod special, o descriere corespunzătoare privind următoarele aspecte:a) obiectivele calității și structura organizatorică, responsabilitățile conducerii și atribuțiile acesteia în ceea ce privește calitatea produselor,b) examinările și încercările care vor fi efectuate după fabricație,c) mijloacele de urmărire a funcționarii eficace a sistemului calității,d) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecție, rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc.3.3. Organismul notificat va evalua sistemul calității pentru a stabili dacă acesta îndeplinește cerințele prevăzute la pct. 3.2.Se presupune conformitatea cu aceste cerințe pentru sistemele calității care pun în aplicare standardul armonizat relevant.Echipa de audit va avea cel puțin un membru cu experiența în tehnologia de fabricare a produsului avut în vedere. Procedura de evaluare va include o inspecție la locul de fabricație a produsului.Decizia echipei de audit se va notifica producătorului. Notificarea va conține concluziile examinării și decizia motivată a evaluării.3.4. Producătorul se va angaja să îndeplinească obligațiile ce decurg din sistemul calității, așa cum a fost aprobat, și să-l mențină la un nivel corespunzător și eficace.Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, va informa organismul notificat care a aprobat sistemul calității asupra oricărei intenții de actualizare a sistemului calității.Organismul notificat va evalua modificările propuse și va decide dacă sistemul calității modificat îndeplinește în continuare cerințele prevăzute la pct. 3.2 sau dacă este necesară o reevaluare a acestuia.Organismul notificat trebuie să comunice producătorului decizia sa. Comunicarea trebuie să conțină concluziile examinării și decizia argumentată cu privire la evaluare.4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat4.1. Scopul supravegherii sistemului calității este de a asigura că producătorul îndeplinește corect obligațiile care decurg din sistemul calității aprobat.4.2. Producătorul va permite accesul organismului notificat pentru efectuarea inspecțiilor în incintele de producție, de control și încercare și de depozitare a produselor și va pune la dispoziție acestora toate informațiile necesare, în special:a) documentația privind sistemul calității;b) documentația tehnica;c) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecție și rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc.4.3. Organismul notificat va efectua audituri periodice pentru a se asigura că producătorul menține și aplică sistemul calității aprobat și va elibera producătorului un raport de audit.4.4. Suplimentar, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la producător. Cu ocazia acestor vizite, organismul notificat poate efectua încercări sau poate stabili efectuarea de încercări pentru a verifica, dacă este necesar, funcționarea corespunzătoare a sistemul calității. Organismul notificat trebuie să prezinte producătorului un raport al inspecției efectuate, și, în cazul în care s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.5. Producătorul va deține și va pune la dispoziție organelor de control, la cerere, pe o perioada de minimum 10 ani de la data fabricării ultimului produs, următoarele documente:a) documentația prevăzută la pct. 3.1 lit. b);b) documentele de actualizare a sistemului calității prevăzut la pct. 3.4;c) deciziile și rapoartele organismului notificat prevăzute la pct. 3.4, 4.3 și 4.4.6. Fiecare organism notificat va comunica, la cerere, administrațiilor de pavilion ale României și statelor membre ale Uniunii Europene, precum și celorlalte organisme notificate informații referitoare la aprobările eliberate sau retrase privind sistemul calității.VERIFICAREA PRODUSELOR(MODULUL F)1. Un producător sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să verifice și să ateste faptul că produsele cărora li se aplică prevederile pct. 3 sunt conforme cu tipul, așa cum este specificat în certificatul de examinare EC de tip.2. Producătorul va lua măsurile necesare pentru că procesul de fabricație să asigure conformitatea produselor cu tipul, așa cum este specificat în certificatul de examinare EC de tip. Acesta va aplica marcajul pe fiecare produs și va întocmi o declarație de conformitate.3. Organismul notificat va efectua examinările și încercările corespunzătoare pentru a verifica conformitatea produsului cu cerințele instrumentelor internaționale, fie prin examinarea și încercarea fiecărui produs, conform prevederilor pct. 4, fie prin examinarea și încercarea produselor prin metode statistice conform prevederilor pct. 5; metoda de examinare și încercare a produsului este aleasă de producător.3a. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, va păstra o copie de pe declarația de conformitate pe o perioada de minimum 10 ani de la data fabricării ultimului produs.4. Verificarea prin examinare și încercare a fiecărui produs4.1. Toate produsele vor fi examinate în mod individual și supuse încercărilor corespunzătoare pentru a se verifica conformitatea acestora cu tipul, așa cum s-a descris în certificatul de examinare EC de tip.4.2. Organismul notificat va aplica sau va solicita aplicarea numărului sau de identificare pe fiecare produs aprobat și va elibera un certificat de conformitate referitor la încercările efectuate.4.3. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, va prezenta, la cererea organismului de control, certificatele de conformitate eliberate de organismul notificat.5. Verificarea statistică5.1. Producătorul va prezenta produsele sale sub formă de loturi omogene și va lua toate măsurile necesare pentru că procedeul de fabricație să asigure omogenitatea fiecărui lot realizat.5.2. Toate produsele vor fi disponibile pentru verificare, sub forma de loturi omogene. Din fiecare lot se alege în mod aleatoriu un eșantion. Produsele din cadrul eșantionului vor fi examinate individual și vor fi supuse unor încercări corespunzătoare pentru a se asigura conformitatea cu cerințele instrumentelor internaționale și pentru a stabili dacă lotul va fi admis sau respins.5.3. În cazul loturilor admise, organismul notificat aplica sau solicita să se asigure de aplicarea numărului sau de identificare pe fiecare produs aprobat și eliberează un certificat de conformitate referitor la încercările efectuate. Toate produsele din lot pot fi introduse pe piața, cu excepția produselor din eșantion care au fost găsite neconforme.Dacă un lot este respins, organismul notificat sau organismul de control va lua măsuri corespunzătoare pentru a împiedica introducerea pe piață a respectivului lot.În cazul respingerii repetate a loturilor, organismul notificat poate suspenda verificarea statistică.Producătorul poate să aplice numărul de identificare al organismului notificat în cursul procesului de fabricație, sub responsabilitatea respectivului organism notificat.5.4. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene va prezenta, la cerere, organismului de control certificatul de conformitate eliberat de către organismul notificat.VERIFICAREA UNITĂȚII DE PRODUS(MODULUL G)1. Producătorul trebuie să se asigure și să declare că produsul avut în vedere, pentru care a fost eliberat certificatul prevăzut la pct. 2, corespunde cerințelor instrumentelor internaționale care ii sunt aplicabile.Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, va aplica marcajul pe produs și va întocmi o declarație de conformitate.2. Organismul notificat va examina produsul individual și va efectua încercările corespunzătoare pentru a se asigura de conformitatea acestuia cu cerințele instrumentelor internaționale care îi sunt aplicabile.Organismul notificat va aplica sau se va asigura de aplicarea numărului sau de identificare pe produsul aprobat și va elibera un certificat de conformitate referitor la încercările efectuate.3. Scopul documentației tehnice este de a permite evaluarea conformității produsului cu cerințele instrumentelor internaționale și de a facilita înțelegerea proiectării, fabricației și funcționarii produsului.ASIGURAREA TOTALĂ A CALITĂȚII(MODULUL H)1. Un producător care îndeplinește obligațiile prevăzute la pct. 2 trebuie să asigure și să declare că produsele avute în vedere corespund cerințelor instrumentelor internaționale care îi sunt aplicabile. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, va aplica pe fiecare produs marcajul și va întocmi o declarație scrisă de conformitate. Marcajul va fi însoțit de numărul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea, conform prevederilor pct. 4.2. Producătorul va aplica un sistem al calității aprobat pentru fazele de proiectare, fabricație, inspecție și încercare finală a produsului, conform prevederilor pct. 3; sistemul calității aprobat face obiectul supravegherii, conform prevederilor pct. 4.3. Sistemul calității3.1. Producătorul va înainta o cerere pentru evaluarea sistemului sau al calității unui organism notificat.Cererea pentru evaluarea sistemului calității va conține:a) toate informațiile necesare pentru categoria de produse avute în vedere; șib) documentația privind sistemul calității.3.2. Sistemul calității va asigura conformitatea produselor cu cerințele instrumentelor internaționale, care le sunt aplicabile.Toate elementele, cerințele și măsurile adoptate de către producător vor fi reunite într-o documentație sistematica și ordonată sub forma de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. Documentația privind sistemul calității va asigura o interpretare uniforma a programelor, planurilor, manualelor și înregistrărilor privind calitatea.Documentația privind sistemul calității va conține în special o descriere adecvată a următoarelor aspecte:a) obiectivele legate de calitate și structura organizatorică, responsabilitățile conducerii și atribuțiile acesteia în ceea ce privește calitatea proiectării și calitatea produselor;b) specificațiile tehnice de proiectare, inclusiv standardele care vor fi aplicate pentru a se asigura îndeplinirea cerințelor esențiale aplicabile din instrumentele internaționale;c) tehnicile de control și de verificare a proiectului, procesele și acțiunile sistematice folosite pentru proiectarea produselor care aparțin unei categorii de proiectare;d) tehnicile corespunzătoare de fabricație, de control și asigurare a calității, procesele și acțiunile sistematice care vor fi utilizate;e) examinările și încercările care vor fi efectuate înaintea, în timpul și după fabricație, cu indicarea frecvenței de efectuare a acestora;f) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecție, rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat etc.;g) mijloacele de urmărire a realizării calității produsului cerut în ceea ce privește proiectarea și realizarea produsului și, respectiv, funcționarea efectivă a sistemului calității.3.3. Organismul notificat va evalua sistemul calității pentru a determina dacă îndeplinește cerințele prevăzute la pct. 3.2. Se presupune conformitatea cu aceste cerințe pentru sistemele calității care pun în aplicare standardul armonizat relevant.Echipa de audit va avea cel puțin un membru cu experiența în tehnologia produsului avut în vedere. Procedura de evaluare va include o vizita de evaluare la locul de fabricație a produsului.Decizia privind evaluarea este comunicată producătorului. Comunicarea trebuie să conțină concluziile verificării și decizia argumentată cu privire la evaluare.3.4. Producătorul se va angaja să îndeplinească obligațiile ce decurg din sistemul calității aprobat și să îl mențină la un nivel eficient și corespunzător.Producătorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene va informa organismul notificat care a aprobat sistemul calității asupra oricăror intenții de actualizare a acestuia.Organismul notificat va evalua modificările propuse și va decide dacă sistemul calității modificat continuă să corespundă cerințelor pct. 3.2 sau dacă este necesară o nouă evaluare.Decizia privind evaluarea este comunicată producătorului. Comunicarea trebuie să conțină concluziile verificării și decizia argumentată cu privire la evaluare.4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat4.1. Scopul supravegherii este de a se asigura îndeplinirea corectă de către producător a obligațiilor ce decurg din sistemul calității aprobat.4.2. Producătorul va permite accesul organismului notificat pentru efectuarea inspecțiilor în locurile în care se proiectează, se fabrica, se verifica, se efectuează încercările și se depozitează produsele și va pune la dispoziție informațiile necesare, în special în legătura cu:a) documentația privind sistemul calității;b) înregistrările privind calitatea, prevăzute de sistemul calității la faza de proiectare, cum ar fi: rezultatele analizelor, calculelor, încercărilor etc.;c) înregistrările privind calitatea, prevăzute de sistemul calității la faza de fabricație, cum ar fi: rapoartele de inspecție și rezultatele încercărilor, rezultatele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc.4.3. Organismul notificat va efectua periodic audituri pentru a se asigura că producătorul menține și aplică sistemul calității aprobat și va prezenta producătorului rapoartele de audit.4.4. În plus, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la producător. Cu ocazia acestor vizite, organismul notificat poate efectua încercări sau poate stabili efectuarea de încercări pentru a verifica, dacă este necesar, funcționarea corespunzătoare a sistemul calității. Organismul notificat va preda producătorului un raport al vizitei efectuate, și, în cazul în care s-a efectuat o încercare, raportul de încercare.5. Producătorul va pune la dispoziția organelor de control timp de 10 ani de la data fabricării ultimului produs următoarele:a) documentația menționată la pct. 3.1 lit. b);b) documentele de actualizare menționate la pct. 3.4;c) deciziile și rapoartele organismului notificat, menționate în ultimul alineat al pct. 3.4 și, respectiv, la pct. 4.3 și 4.4.6. Fiecare organism notificat va comunica, la cerere, administrațiilor de pavilion ale României și statelor membre ale Uniunii Europene, precum și celorlalte organisme notificate informații referitoare la aprobările eliberate sau retrase privind sistemul calității.7. Verificarea proiectului7.1. Producătorul trebuie să prezinte o cerere pentru examinarea proiectului la un singur organism notificat.7.2. Cererea va fi astfel încât să facă posibila înțelegerea proiectului, fabricației și funcționarii produsului și să permită evaluarea conformității cu cerințele reglementărilor internaționale.Cererea va conține:a) specificațiile tehnice de proiectare, inclusiv standardele care au fost aplicate;b) dovezile necesare pentru demonstrarea compatibilității standardelor aplicate, în special atunci când standardele menționate la art. 3 nu sunt aplicate în întregime. Aceste dovezi vor include rezultatele încercărilor efectuate de către producător sau în numele sau în cadrul unui laborator corespunzător.7.3. Organismul notificat examinează cererea și, în cazul în care proiectul corespunde cerințelor aplicabile din instrumentele internaționale, emite solicitantului un certificat de examinare EC de proiect.Certificatul va conține concluziile examinării, condițiile de valabilitate a acestuia, datele necesare pentru identificarea proiectului aprobat și, dacă este relevant, o descriere a modului de funcționare a produsului.7.4. Solicitantul are obligația să informeze organismul notificat care a emis certificatul de examinare EC de proiect asupra oricărei modificări aduse proiectului aprobat. Pentru aceste modificări ale proiectului aprobat trebuie să se obțină o aprobare suplimentară de la organismul notificat care a emis certificatul de examinare EC de proiect, în situația în care astfel de modificări pot afecta conformitatea cu cerințele esențiale din reglementarea tehnica sau condițiile prevăzute pentru utilizarea produsului. Aceasta aprobare suplimentară este dată sub forma unei completări la certificatul inițial de examinare EC de proiect.7.5. La cererea administrațiilor de pavilion ale României și statelor membre ale Uniunii Europene interesate și a altor organisme notificate, organismul notificat are obligația să pună la dispoziție informațiile relevante privind:- certificatele de examinare EC de proiect emise și completările la acestea; și- aprobările EC de proiect și aprobările suplimentare retrase.Apendice la Anexa BDOCUMENTAȚIA TEHNICA CARE SE PREZINTĂ ORGANISMULUI NOTIFICATDE CĂTRE PRODUCĂTORPrevederile din prezentul apendice se aplică tuturor modulelor din Anexa B.Documentația tehnica la care se face referire în Anexa B trebuie să conțină toate informațiile pertinente și mijloacele aplicate de producător pentru a se asigura de conformitatea echipamentelor cu cerințele esențiale, aplicabile acestora.Documentația tehnica trebuie să permită înțelegerea proiectării, fabricării și funcționarii produsului și să asigure posibilitatea evaluării conformității cu cerințele instrumentelor internaționale aplicabile.Documentația va conține în măsura în care sunt relevante pentru evaluare:- o descriere generală a tipului;- desene de concepție, standardele de construcție și de fabricație; precum și planurile componentelor, subansamblelor, circuitelor, etc.;- descrieri și explicații necesare pentru înțelegerea desenelor și schemelor menționate precum și a modului de funcționare a produsului;- rezultatele calculelor de proiectare, a examinărilor imparțiale efectuate etc.;- rapoarte imparțiale de încercări;- manuale de instalare, utilizare și întreținere.Atunci când este cazul, documentația de proiectare va mai conține și următoarele elemente:- atestări privind echipamentele încorporate în produs;- atestări și certificate privind metodele de fabricație și/sau inspecție și/sau de verificare a produsului;- orice alte documente care să permită organismului notificat îmbunătățirea evaluării.
   +  Anexa CCRITERII MINIME CARE TREBUIE AVUTE ÎN VEDERELA DESEMNAREA ORGANISMELOR NOTIFICATE1. Organismele notificate vor satisface cerințele relevante din seria de standarde EN 45000.2. Un organism notificat trebuie să fie independent și nu trebuie să fie controlat de către producători sau furnizori.3. Organismul notificat trebuie să fie stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene.4. Organismul notificat trebuie să dispună de calificarea, experiența tehnica și personalul necesar care să îi permită să elibereze aprobări de tip conform cerințelor prezentei hotărâri și garantând un înalt nivel de siguranța.5. Organismul notificat trebuie să fie capabil să realizeze expertize maritime.Organismul notificat este abilitat să realizeze proceduri de evaluare a conformității pentru orice operator economic stabilit în România sau pe teritoriul unui Stat Membru al Uniunii Europene.Organismul notificat trebuie să poată realiza procedurile de evaluare a conformității pentru administrația unui stat de pavilion utilizând mijloacele de la sediul sau de baza sau personalul de la reprezentantele sale din străinătate.În cazul în care procedurile de evaluare a conformității se realizează de către o filiala a unui organism notificat, toate documentele privind procedurile de evaluare a conformității se eliberează în numele organismului notificat și nu în numele filialei acestuia.O filiala a unui organism notificat, stabilită într-un stat membru al Uniunii Europene, poate elibera documente privind procedurile de evaluare a conformității numai în cazul în care a fost notificată de statul membru respectiv.  +  Anexa DMARCAJUL DE CONFORMITATEMarcajul de conformitate trebuie să aibă următoarea forma:În cazul în care marcajul trebuie să fie mărit sau micșorat, este necesar să se respecte proporțiile prezentate în figura de mai sus.Diferitele componente ale marcajului trebuie să aibă aceeași dimensiune pe verticală, care nu trebuie să fie mai mica de 5 mm.Aceasta dimensiune minimă poate să nu fie respectată pentru piesele de dimensiuni mici.------