ANEXE din 12 aprilie 2006 (*actualizate*)privind echipamentul maritim*)(actualizate până la data de 7 septembrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------- Notă

  ──────────

  _________

  *) Anexele A.1, A.2, B, C şi D la Hotărârea Guvernului nr. 494 din 12 aprilie 2006 privind echipamentul maritim, publicată în Monitorul Oficial nr. 414 din 12 mai 2006.

  ──────────
   +  Anexa ALista abrevierilor utilizateA.1, Amendament 1 cu privire la alte documente standard decât cele ale IMOA.2, Amendament 2 cu privire la alte documente standard decât cele ale IMOAC, Rectificare cu privire la alte documente standard decât cele ale IMOCAT, Categorie pentru echipament radar, astfel cum este definită la secţiunea 1.3 din standardul IEC 62388 (2007)IEC, Comisia Electrotehnică InternaţionalăCirc., CircularăCOLREG, Regulamentul internaţional pentru prevenirea abordajelor pe mareCOMSAR, Subcomitetul IMO pentru radiocomunicaţii şi operaţiuni de căutare şi salvareEN, Standard europeanETSI, Institutul european de standardizare în domeniul telecomunicaţiilorFSS, Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiuluiFTP, Codul internaţional pentru aplicarea metodelor de încercare la focHSC, Codul internaţional pentru siguranţa navelor de mare vitezăIBC, Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoaseIGC, Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiateIMO, Organizaţia Maritimă InternaţionalăISO, Organizaţia Internaţională de StandardizareLSA, Codul internaţional al mijloacelor de salvareMARPOL, Convenţia internaţională pentru prevenirea poluării de către naveMEPC, Comitetul pentru protecţia mediului marinMSC, Comitetul pentru siguranţa maritimăNO(x), oxizi de azotICAO, Organizaţia Aviaţiei Civile InternaţionaleReg., RegulăRez., RezoluţieSisteme O(2)/HC, sisteme oxigen - hidrocarburiSOLAS, Convenţia internaţională pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mareSO(x), oxizi de sulfITU, Uniunea Internaţională de Telecomunicaţii----------Anexa A a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 514 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 27 iulie 2016, conform modificării aduse de pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa A.1ECHIPAMENTEpentru care există standarde de încercăridetaliate în instrumentele internaţionaleNote generale: a) Regulile SOLAS se referă la convenţia SOLAS, cu amendamentele ulterioare. b) În cazul anumitor denumiri ale echipamentelor, coloana 5 arată unele variante posibile ale produselor în cadrul aceleiaşi denumiri. Variantele produselor sunt menţionate în mod independent şi sunt separate între ele printr-o linie punctată. În scopul certificării trebuie aleasă doar varianta relevantă, după caz. (Exemplu: A.1/3.3).Note privind anexa A.1 în ansamblu: a) Generalităţi: în afara standardelor de încercări menţionate explicit, o serie de dispoziţii a căror respectare trebuie verificată pe parcursul examinării de tip (incluse în aprobarea de tip), astfel cum se prevede în modulele de evaluare a conformităţii din anexa B, figurează în cerinţele aplicabile din cadrul convenţiilor internaţionale, rezoluţiilor şi circularelor corespunzătoare ale IMO. b) Coloana 1: se poate aplica art. II din Hotărârea Guvernului nr. 765/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim, prin care se transpune Directiva 2013/52/UE a Comisiei din 30 octombrie 2013 de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime (a 9-a modificare a anexei A la MED), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 304 din 14 noiembrie 2013. c) Coloana 1: se poate aplica art. II din Hotărârea Guvernului nr. 424/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim, prin care se transpune Directiva 2014/93/UE a Comisiei din 18 iulie 2014 de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime (a 10-a modificare a anexei A la MED), publicată în JOUE, seria L, nr. 220 din 25 iulie 2014. d) Coloana 5: în cazul în care se face trimitere la rezoluţii ale IMO, sunt aplicabile doar standardele de încercare incluse în secţiunile corespunzătoare ale anexelor la rezoluţii; sunt excluse dispoziţiile din cadrul rezoluţiilor propriu-zise. e) Coloana 5: convenţiile internaţionale şi standardele de încercare se aplică în versiunea lor actualizată. În scopul identificării corecte a standardelor aplicabile, rapoartele de încercare, certificatele şi declaraţiile de conformitate trebuie să menţioneze standardul de încercare specific aplicat şi versiunea acestuia. f) Coloana 5: în cazul în care două seturi de denumiri de standarde sunt separate prin "sau", fiecare set îndeplineşte toate cerinţele de încercare în conformitate cu standardele de performanţă ale IMO. Astfel, încercarea pe baza unuia dintre aceste seturi este suficientă pentru a demonstra conformitatea cu cerinţele instrumentelor internaţionale corespunzătoare. Pe de altă parte, în cazul în care sunt utilizate alte elemente de separare (virgula), se aplică toate standardele enumerate. g) Cerinţele stabilite în prezenta anexă nu aduc atingere cerinţelor privind transportul din cadrul convenţiilor internaţionale.1. Mijloace de salvareColoana 4: Se aplică MSC/Circ. 980 a IMO, în afara cazurilor când este înlocuită de instrumentele specifice menţionate în coloana 4.*Font 7*┌─────────┬────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┐│ │ │ Regula din SOLAS │ Regulile din SOLAS 74, │ │ Module de ││ Nr. │ Denumirea │74, cu modificările │cu modificările ulterioare, │ Standarde de încercări │ evaluare a ││ │ echipamentului │ulterioare prin care│ precum şi rezoluţiile şi │ │conformităţii││ │ │ se cere "aprobarea │circularele corespunzătoare │ │ ││ │ │ de tip" │ ale IMO, după caz │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.1 │Colaci de salvare │- Reg. III/4, │- Reg. III/7, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │ │- Reg. X/3. │- Reg. III/34, │ │B + E ││ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + F ││ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │ │ │I, II a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.2 │Lumini de indicare a │- Reg. III/4, │- Reg. III/7, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │poziţiei pentru │- Reg. X/3. │- Reg. III/22, │ │B + E ││ │mijloacele de salvare: │ │- Reg. III/26, │ │B + F ││ │a) pentru bărci de │ │- Reg. III/32, │ │ ││ │salvare şi bărci de │ │- Reg. III/34, │ │ ││ │urgenţă, │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ │b) pentru colaci de │ │1994) 8 a IMO, │ │ ││ │salvare, │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │c) pentru veste de │ │II, IV a IMO, │ │ ││ │salvare. │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.3 │Semnale fumigene cu │- Reg. III/4, │- Reg. III/7, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │declanşare automată │- Reg. X/3. │- Reg. III/34, │ │B + E ││ │pentru colaci de │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + F ││ │salvare │ │1994) 8 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │ │ │I, II a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.4 │Veste de salvare │- Reg. III/4, │- Reg. III/7, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │ │- Reg. X/3. │- Reg. III/22, │ │B + E ││ │ │ │- Reg. III/34, │ │B + F ││ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │ │ │I, II a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 8 a IMO, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC/Circ. 922, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1304, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1470. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.5 │Costume de imersiune │- Reg. III/4, │- Reg. III/7, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │şi costume de protecţie │- Reg. X/3. │- Reg. III/22, │ │B + E ││ │concepute pentru a fi │ │- Reg. III/32, │ │B + F ││ │purtate │ │- Reg. III/34, │ │ ││ │CU o vestă de salvare │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ │a) costume de imersiune │ │1994) 8 a IMO, │ │ ││ │fără calităţi izolante │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │proprii │ │I, II a IMO, │ │ ││ │b) costume de imersiune │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │cu calităţi izolante │ │2000) 8 a IMO, │ │ ││ │proprii │ │- IMO MSC/Circ.1046. │ │ ││ │c) costume de protecţie │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.6 │Costume de imersiune │- Reg. III/4, │- Reg. III/7, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │şi costume de protecţie │- Reg. X/3. │- Reg. III/22, │ │B + E ││ │concepute pentru a fi │ │- Reg. III/32, │ │B + F ││ │purtate │ │- Reg. III/34, │ │ ││ │FĂRĂ o vestă de salvare │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ │a) costume de imersiune │ │1994) 8 a IMO, │ │ ││ │fără calităţi izolante │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │proprii │ │I, II a IMO, │ │ ││ │b) costume de imersiune │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │cu calităţi izolante │ │2000) 8 a IMO, │ │ ││ │proprii │ │- IMO MSC/Circ.1046. │ │ ││ │c) costume de protecţie │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.7 │Mijloace de protecţie │- Reg. III/4, │- Reg. III/22, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │termică │- Reg. X/3. │- Reg. III/32, │ │B + E ││ │ │ │- Reg. III/34, │ │B + F ││ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │ │ │I, II a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ ││ │ │ │- IMO MSC/Circ.1046. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.8 │Rachete paraşută │- Reg. III/4, │- Reg. III/6, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │luminoase │- Reg. X/3. │- Reg. III/34, │ │B + E ││ │(pirotehnice) │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + F ││ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │ │ │I, III a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.9 │Facle de mână │- Reg. III/4, │- Reg. III/34, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │(pirotehnice) │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + E ││ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │B + F ││ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │ │ │I, III a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.10 │Semnale fumigene │- Reg. III/4, │- Reg. III/34, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │plutitoare │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │B + E ││ │(pirotehnice) │ │I, III a IMO. │ │B + F │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.11 │Aparate de lansare a │- Reg. III/4, │- Reg. III/18, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │bandulei │- Reg. X/3. │- Reg. III/34, │ │B + E ││ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + F ││ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │ │ │I, VII a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.12 │Plute de salvare │- Reg. III/4, │- Reg. III/13, │- Rez. MSC.81(70) a IMO, │B + D ││ │gonflabile │- Reg. X/3. │- Reg. III/21, │Iar pentru perioade extinse│B + E ││ │ │ │- Reg. III/26, │între operaţiunile de │B + F ││ │ │ │- Reg. III/31, │întreţinere: │ ││ │ │ │- Reg. III/34, │- IMO MSC.1/Circ. 1328. │ ││ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │ │ │I, IV a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 8 a IMO, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC/Circ. 811, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1328. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.13 │Plute de salvare rigide │- Reg. III/4, │- Reg. III/21, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │ │- Reg. X/3. │- Reg. III/26, │- IMO MSC/Circ. 1006. │B + E ││ │ │ │- Reg. III/31, │ │B + F ││ │ │ │- Reg. III/34, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │ │ │I, IV a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 8 a IMO, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC/Circ. 811. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.14 │Plute de salvare cu │- Reg. III/4, │- Reg. III/26, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │redresare automată │- Reg. X/3. │- Reg. III/34, │Iar pentru perioade extinse│B + E ││ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │între operaţiunile de │B + F ││ │ │ │1994) 8 a IMO, │întreţinere: - IMO MSC.1/ │ ││ │ │ │- Rez. MSC 48(66)-(Cod LSA) │Circ. 1328. │ ││ │ │ │I, IV a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 8 a IMO, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC/Circ. 809, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC/Circ. 811. │ │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1328. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.15 │Plute de salvare │- Reg. III/4, │- Reg. III/26, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │închise, reversibile │- Reg. X/3. │- Reg. III/34, │Iar pentru perioade extinse│B + E ││ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │între operaţiunile de │B + F ││ │ │ │1994) 8 a IMO, │- IMO MSC/Circ. 1006, │ ││ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │- ISO 15738 (2002). │ ││ │ │ │I, IV a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 8 a IMO, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC/Circ. 809 │ │ ││ │ │ │- IMO MSC/Circ. 811. │ │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1328. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.16 │Dispozitive de │- Reg. III/4, │- Reg. III/13, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │degajare liberă a │- Reg. X/3. │- Reg. III/26, │ │B + E ││ │plutelor de salvare │ │- Reg. III/34, │ │B + F ││ │(dispozitive │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ │hidrostatice de │ │1994) 8 a IMO, │ │ ││ │declanşare) │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │ │ │I, IV a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 8 a IMO, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC/Circ. 811. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.17 │Bărci de salvare: │- Reg. III/4, │- Reg. III/21, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │a) bărci de salvare │- Reg. X/3. │- Reg. III/31, │- IMO MSC/Circ. 1006. │B + F ││ │lansate la apă cu │ │- Reg. III/34, │ │G ││ │ajutorul gruielor: │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ │- parţial închise; │ │1994) 8 a IMO, │ │ ││ │- complet închise; │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │b) bărci de salvare │ │I, IV a IMO, │ │ ││ │lansate la apă prin │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │cădere liberă. │ │2000) 8 a IMO. │ │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1423. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.18 │Bărci de urgenţă │- Reg. III/4, │- Reg. III/21, │- Rez. MSC.81(70) a IMO, │B + D ││ │rigide │- Reg. X/3. │- Reg. III/31, │- IMO MSC/Circ. 1006. │B + F ││ │ │ │- Reg. III/34, │ │G ││ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │ │ │I, V a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.19 │Bărci de urgenţă │- Reg. III/4, │- Reg. III/21, │- Rez. MSC.81(70) a IMO, │B + D ││ │gonflabile │- Reg. X/3. │- Reg. III/31, │- ISO 15372 (2000). │B + F ││ │ │ │- Reg. III/34, │ │G ││ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │ │ │I, V a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.20 │Bărci de urgenţă │- Reg. III/4. │- Reg. III/26, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │rapide: │ │- Reg. III/34, │- IMO MSC/Circ. 1006, │B + F ││ │a) gonflabile; │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │- ISO 15372 (2000). │G ││ │b) rigide; │ │I,V a IMO, │ │ ││ │c) gonflabile rigide. │ │- IMO MSC/Circ. 1016, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC/Circ. 1094. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.21 │Mijloace de lansare la │- Reg. III/4, │- Reg. III/23, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │apă care folosesc │- Reg. X/3. │- Reg. III/33, │ │B + E ││ │curenţi (gruie) │ │- Reg. III/34, │ │B + F ││ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │G ││ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │ │ │I, VI a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.1/1.22 │Mijloace de lansare la │Punctul a fost mutat la A.2/1.3. ││ │apă prin degajare │ ││ │liberă pentru │ ││ │ambarcaţiunile de │ ││ │salvare │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.1/1.23 │Mijloace de lansare la │- Reg. III/4, │- Reg. III/16, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │apă prin cădere liberă │- Reg. X/3. │- Reg. III/23, │ │B + E ││ │a bărcilor de salvare │ │- Reg. III/33, │ │B + F ││ │ │ │- Reg. III/34, │ │G ││ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │ │ │I, VI a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.24 │Mijloace de lansare la │- Reg. III/4, │- Reg. III/12, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │apă a plutelor de │- Reg. X/3. │- Reg. III/16, │ │B + E ││ │salvare │ │- Reg. III/34, │ │B + F ││ │(gruie) │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │G ││ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │ │ │I, VI a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.25 │Mijloace de lansare la │- Reg. III/4. │- Reg. III/26, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │apă a bărcilor de │ │- Reg. III/34, │ │B + E ││ │urgenţă rapide │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │B + F ││ │(gruie) │ │I, VI a IMO, │ │G │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.26 │Mecanisme de │- Reg. III/4, │- Reg. III/16, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │declanşare: │- Reg. X/3. │- Reg. III/34, │ │B + E ││ │a) a bărcilor de salvare│ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + F ││ │şi a bărcilor de │ │1994) 8 a IMO, │ │ ││ │urgenţă (lansate prin │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │folosirea unui curent │ │I, IV, VI a IMO, │ │ ││ │sau a mai multor │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │curenţi) │ │2000) 8 a IMO, │ │ ││ │b) a plutelor de salvare│ │- IMO MSC.1/Circ. 1419 │ │ ││ │(lansate prin folosirea │ │ │ │ ││ │unui curent sau a mai │ │ │ │ ││ │multor curenţi); │ │ │ │ ││ │c) a bărcilor de salvare│ │ │ │ ││ │lansate la apă prin │ │ │ │ ││ │cădere liberă. │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.27 │Instalaţii de evacuare │- Reg. III/4, │- Reg. III/15, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │la apă │- Reg. X/3. │- Reg. III/26, │ │B + F ││ │ │ │- Reg. III/34, │ │G ││ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │ │ │I, VI a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.28 │Mijloace de salvare │- Reg. III/4. │- Reg. III/26, │- Rez. MSC.81(70) a IMO, │B + D ││ │ │ │- Reg. III/34, │- IMO MSC/Circ.810. │B + F ││ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │ │ │I, VI a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.29 │Scări de îmbarcare │- Reg. III/4, │- Reg. III/11, │- Rez. MSC.81(70) a IMO, │B + D ││ │ │- Reg. III/11, │- Reg. III/34, │- ISO 5489 (2008). │B + F ││ │ │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod │ │ ││ │ │ │HSC 1994) a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod │ │ ││ │ │ │LSA) a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod │ │ ││ │ │ │HSC 2000) a IMO. │ │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1285. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.30 │Materiale │- Reg. III/4, │- Reg. III/34, │- Rez. A.658(16) a IMO. │B + D ││ │reflectorizante │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + E ││ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │B + F ││ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │ │ │I a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.1/1.31 │Aparat radiotelefonic │Punctul a fost mutat la A.1/5.17 şi A.1/5.18. ││ │de emisie-recepţie în │ ││ │VHF pentru │ ││ │ambarcaţiunile de │ ││ │salvare │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.1/1.32 │Transponder SAR în │Punctul a fost mutat la A.1/4.18. ││ │bandă de 9 GHz │ ││ │(SART) │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.1/1.33 │Reflector radar pentru │- Reg. III/4, │- Reg. III/34, │- EN ISO 8729 (1998), │B + D ││ │bărci de salvare şi │- Reg. X/3. │- Rez A.384(X) a IMO, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E ││ │bărci de urgenţă (pasiv)│ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │IEC 60945 │B + F ││ │ │ │1994) 8 a IMO, │Rectificarea 1 (2008) │ ││ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │sau │ ││ │ │ │I, IV, V a IMO, │- EN ISO 8729 (1998), │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │2000) 8 a IMO, │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │- Rez. MSC.164(78) a IMO. │Rectificarea 1 (2008) │ ││ │ │ │ │sau │ ││ │ │ │ │- ISO 8729-1 (2010), │ ││ │ │ │ │- EN 60945 (2002), inclusiv│ ││ │ │ │ │IEC 60945 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008) │ ││ │ │ │ │sau │ ││ │ │ │ │- ISO 8729-1 (2010), │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.1/1.34 │Compas pentru bărci │Punctul a fost mutat la A.1/4.23. ││ │de salvare şi bărci de │ ││ │urgenţă │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.1/1.35 │Echipament portabil │Punctul a fost mutat la A.1/3.38. ││ │de stingere a │ ││ │incendiului pentru │ ││ │bărci de salvare şi │ ││ │bărci de urgenţă │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.1/1.36 │Motoare de propulsie │- Reg. III/4, │- Reg. III/34, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │pentru bărci de │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │B + E ││ │salvare şi bărci de │ │IV, V a IMO. │ │B + F ││ │urgenţă │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.37 │Motoare exterioare de │- Reg. III/4, │- Reg. III/34, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │propulsie pentru bărci │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │B + E ││ │de urgenţă │ │V a IMO. │ │B + F │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.38 │Proiectoare pentru │- Reg. III/4, │- Reg. III/34, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │folosire la bărci de │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + E ││ │salvare şi bărci de │ │1994) 8 a IMO, │ │B + F ││ │urgenţă │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │ │ │I, IV, V a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/1.39 │Plute de salvare │- Reg. III/4, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │B + D ││ │reversibile deschise │- Reg. X/3. │1994) 8 a IMO, anexa 10, │1994) a IMO anexa 10, │B + F ││ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ ││ │ │ │I a IMO, │2000) a IMO anexa 11, │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │Iar pentru perioade extinse│ ││ │ │ │2000) 8 a IMO, anexa 11, │între operaţiunile de │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1328. │întreţinere: │ ││ │ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1328. │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.1/1.40 │Instalaţie mecanică de │Punctul a fost mutat la A.1/4.48. ││ │ridicare a pilotului │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.1/1.41 │Vinciuri pentru │- Reg. III/4, │- Reg. III/16, │- Rez. MSC.81(70) a IMO. │B + D ││ │ambarcaţiuni de salvare │- Reg. X/3. │- Reg. III/17, │ │B + E ││ │şi bărci de urgenţă: │ │- Reg. III/23, │ │B + F ││ │a) bărci de salvare │ │- Reg. III/24, │ │G ││ │lansate la apă cu │ │- Reg. III/34, │ │ ││ │ajutorul gruielor; │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ │b) bărci de salvare │ │1994) 8 a IMO, │ │ ││ │lansate la apă prin │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │cădere liberă; │ │I, VI a IMO, │ │ ││ │c) plute de salvare; │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │d) bărci de urgenţă; │ │2000) 8 a IMO. │ │ ││ │e) bărci de urgenţă │ │ │ │ ││ │rapide. │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.1/1.42 │Scară pentru pilot │Punctul a fost mutat la A.1/4.49. │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.1/1.43 │Bărci de urgenţă │- Reg. III/4, │- Reg. III/21, │- Rez. MSC.81(70) a IMO, │B + D ││ │rigide/gonflate │- Reg. X/3. │- Reg. III/31, │- IMO MSC/Circ. 1006, │B + F ││ │ │ │- Reg. III/34, │- ISO 15372 (2000). │G ││ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │1994) 8 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │ │ │I, V a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │└─────────┴────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┘2. Prevenirea poluării marine*Font 7*┌─────────┬────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┐│ │ │ Regula din MARPOL │ Regulile din MARPOL 73/78,│ │ Module de ││ Nr. │ Denumirea │73/78, cu modifică- │cu modificările ulterioare, │ Standarde de încercări │ evaluare a ││ │ echipamentului │rile ulterioare prin│ precum şi rezoluţiile şi │ │conformităţii││ │ │ care se cere │circularele corespunzătoare │ │ ││ │ │ "aprobarea de tip" │ ale IMO, după caz │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/2.1 │Echipament de filtrare │- anexa I, Reg. 14. │- anexa I, Reg. 14. │- Rez. MEPC.107(49) a IMO. │B + D ││ │a hidrocarburilor │ │- IMO MEPC.1/Circ. 643. │- IMO MEPC.1/Circ. 643. │B + E ││ │(pentru un conţinut de │ │ │ │B + F ││ │hidrocarburi al │ │ │ │ ││ │efluentului care nu │ │ │ │ ││ │depăşeşte 15 ppm) │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/2.2 │Detectoare ale │- anexa I, Reg. 32. │- anexa I, Reg. 32. │- Rez. MEPC.5(XIII) a IMO. │B + D ││ │suprafeţei de separaţie │ │ │ │B + E ││ │hidrocarburi/apă │ │ │ │B + F │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/2.3 │Aparate de măsură a │- anexa I, Reg. 14. │- anexa I, Reg. 14. │- Rez. MEPC.107(49) a IMO. │B + D ││ │conţinutului de │ │- IMO MEPC.1/Circ. 643. │- IMO MEPC.1/Circ. 643. │B + E ││ │hidrocarburi │ │ │ │B + F │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.1/2.4 │Elemente de procesare │Punct lăsat necompletat în mod intenţionat. ││ │destinate ataşării la │ ││ │echipamentul de │ ││ │separare │ ││ │apă/hidrocarburi │ ││ │existent (pentru un │ ││ │conţinut de │ ││ │hidrocarburi al │ ││ │efluentului care nu │ ││ │depăşeşte 15 ppm) │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.1/2.5 │Instalaţie de │- anexa I, Reg. 31. │- anexa I, Reg. 31. │- Rez. MEPC.108(49) a IMO. │B + D ││ │supraveghere şi │- IMO MEPC.1/ │ │ │B + E ││ │control al deversărilor │Circ. 761 Rev. 1 │ │ │B + F ││ │de hidrocarburi pentru │ │ │ │ ││ │petroliere │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/2.6 │Instalaţii de tratare a │- anexa IV, Reg. 9. │- anexa IV, Reg. 9. │Până la 31 decembrie 2015: │B + D ││ │apelor uzate │ │ │- Rez. MEPC.159(55) a IMO. │B + E ││ │ │ │ │De la 1 ianuarie 2016: │B + F ││ │ │ │ │- Rez. MEPC.227(64) a IMO │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/2.7 │Incineratoare de bord │- anexa VI, Reg. 16.│- anexa VI, Reg. 16, │- Rez. MEPC.76(40) a IMO. │B + D ││ │pentru nave │ │- IMO MEPC.1/Circ. 793 │ │B + E ││ │ │ │ │ │B + F ││ │ │ │ │ │G │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/2.8 │Analizor NO(x) pentru │- Rez. MEPC.176(58) │- Rez. MEPC.176(58) a IMO- │- Rez. MEPC.177 (58) a IMO │B + D ││ │utilizare la bord în │a IMO-(MARPOL, │(MARPOL, anexa VI revizuită,│- (Codul tehnic NO(x) 2008)│B + E ││ │conformitate cu Codul │anexa VI revizuită, │Reg. 13), │ │B + F ││ │tehnic privind │Reg. 13). │- Rez. MEPC.177 (58) a IMO- │ │G ││ │NO(x) 2008 │ │(Codul tehnic NO(x) 2008), │ │ ││ │ │ │- Rez. MEPC.198(62) a IMO, │ │ ││ │ │ │- IMO MEPC.1/Circ. 638. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.1/2.9 │Echipament care │Punctul a fost mutat la A.2/2.4. ││ │utilizează alte metode │ ││ │tehnologice de reducere │ ││ │a emisiilor de SO(x) │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.1/2.10 │Instalaţii de bord │- Rez. MEPC.176(58) │- Rez. MEPC.176(58) a IMO- │- Rez. MEPC.184(59) a IMO. │B + D ││ │pentru epurarea gazelor │a IMO-(MARPOL, │(MARPOL, anexa VI revizuită,│ │B + E ││ │arse │anexa VI revizuită, │Reg. 4). │ │B + F ││ │ │Reg. 4), │ │ │G ││ │ │- Rez. MEPC.184(59) │ │ │ ││ │ │a IMO. │ │ │ │└─────────┴────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┘3. Echipamente de protecţie împotriva incendiilor*Font 7*┌─────────┬────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┐│ │ │ Regula din SOLAS │ Regulile din SOLAS 74, │ │ Module de ││ Nr. │ Denumirea │74, cu modificările │cu modificările ulterioare, │ Standarde de încercări │ evaluare a ││ │ echipamentului │ulterioare prin care│ precum şi rezoluţiile şi │ │conformităţii││ │ │ se cere "aprobarea │circularele corespunzătoare │ │ ││ │ │ de tip" │ ale IMO, după caz │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.1 │Învelişul │- Reg. II-2/4, │- Reg. II-2/4, │- Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP│B + D ││ │nedemontabil al │- Reg. II-2/6, │- Reg. II-2/6, │2010) a IMO. │B + E ││ │punţii │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + F ││ │ │ │1994) 7 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 7 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.2 │Stingătoare portabile │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/4, │- EN 3-7 (2004) inclusiv │B + D ││ │de incendiu │- Reg. X/3, │- Reg. II-2/10, │A.1 (2007), │B + E ││ │ │- Rez. MSC.98(73)- │- Reg. II-2/18, │- EN 3-8 (2006) inclusiv │B + F ││ │ │(Cod FSS) 4 a IMO │- Reg. II-2/19, │A.1 (2007), │ ││ │ │ │- Reg. II-2/20, │- EN 3-9 (2006) inclusiv │ ││ │ │ │- Rez. A.951(23) a IMO, │AC (2007), │ ││ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 3-10 (2009). │ ││ │ │ │1994) 7 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 7 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │ ││ │ │ │4 a IMO, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC/Circ. 1239, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC/Circ. 1275. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.3 │Echipament de │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │Îmbrăcăminte de protecţie │B + D ││ │pompieri: │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │pentru combaterea │B + E ││ │îmbrăcăminte de │- Rez. MSC.98(73)- │1994) 7 a IMO, │incendiilor: │B + F ││ │protecţie (echipament │(Cod FSS) 3 a IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- EN 469 (2005), inclusiv │ ││ │pentru contactul cu │ │2000) 7 a IMO, │A1 (2006) şi AC (2006). │ ││ │focul) │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │Îmbrăcăminte de protecţie │ ││ │ │ │3 a IMO. │pentru combaterea │ ││ │ │ │ │incendiilor - îmbrăcăminte │ ││ │ │ │ │reflectorizantă pentru │ ││ │ │ │ │operaţii speciale de │ ││ │ │ │ │combatere a incendiilor: │ ││ │ │ │ │- EN 1486 (2007). │ ││ │ │ │ │Îmbrăcăminte de protecţie │ ││ │ │ │ │pentru combaterea │ ││ │ │ │ │incendiilor - îmbrăcăminte │ ││ │ │ │ │de protecţie cu strat │ ││ │ │ │ │exterior reflectorizant: │ ││ │ │ │ │- ISO 15538 (2001) nivel 2.│ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.4 │Echipament de │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- EN 15090(2012). │B + D ││ │pompieri: bocanci │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + E ││ │ │- Rez. MSC.98(73)- │1994) 7 a IMO, │ │B + F ││ │ │(Cod FSS) 3 a IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 7 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │ ││ │ │ │3 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.5 │Echipament de │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- EN 659 (2003) inclusiv │B + D ││ │pompieri: mănuşi │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │A1(2008) şi AC (2009). │B + E ││ │ │- Rez. MSC.98(73)- │1994) 7 a IMO, │ │B + F ││ │ │(Cod FSS) 3 a IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 7 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │ ││ │ │ │3 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.6 │Echipament de │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- EN 443 (2008). │B + D ││ │pompieri: cască │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + E ││ │ │- Rez. MSC.98(73)- │1994) 7 a IMO, │ │B + F ││ │ │(Cod FSS) 3 a IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 7 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │ ││ │ │ │3 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.7 │Aparat de respiraţie │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- EN 136 (1998), inclusiv │B + D ││ │autonom acţionat cu │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │AC(2003), │B + E ││ │aer comprimat │- Rez. MSC.98(73)- │1994) 7 a IMO, │- EN 137 (2006) │B + F ││ │Notă: În cazul │(Cod FSS) 3 a IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │şi, în cazul în care │ ││ │accidentelor care │ │2000) 7 a IMO, │aparatul este utilizat în │ ││ │implică mărfuri │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │accidentele care implică │ ││ │periculoase, este │ │3 a IMO. │încărcătura: │ ││ │necesară o mască cu │ │şi, în cazul în care │- ISO 23269-3(2011). │ ││ │presiune pozitivă. │ │aparatul este utilizat în │ │ ││ │ │ │accidentele care implică │ │ ││ │ │ │încărcătură: │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.4(48)-(Cod IBC) │ │ ││ │ │ │14 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.5(48)-(Cod IGC) │ │ ││ │ │ │14 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.8 │Aparat de respiraţie │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 14593-1 (2005), │B + D ││ │cu aer comprimat │- Rez. MSC.36(63)- │1994) 7 a IMO. │- EN 14593-2 (2005), │B + E ││ │ │(Cod HSC 1994) 7 a │ │inclusiv AC (2005), │B + F ││ │ │IMO. │ │- EN 14594 (2005), inclusiv│ ││ │ │Notă. Acest │ │AC (2005). │ ││ │ │echipament este │ │ │ ││ │ │destinat numai │ │ │ ││ │ │navelor de mare │ │ │ ││ │ │viteză construite │ │ │ ││ │ │conform prevederilor│ │ │ ││ │ │Codului HSC din 1994│ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.9 │Componente ale │- Reg. II-2/7, │- Reg. II-2/7, │- Rez. A.800(19) a IMO. │B + D ││ │instalaţiilor cu │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/9, │ │B + E ││ │sprinklere pentru │- Reg. X/3, │- Reg. II-2/10, │ │B + F ││ │încăperile de locuit, │- Rez. MSC.98(73)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ │de serviciu şi │(Cod FSS) 8 a IMO. │1994) 7 a IMO, │ │ ││ │posturile de comandă, │ │- Rez. MSC.44(65) a IMO, │ │ ││ │echivalente cu cele │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │prevăzute în │ │2000) 7 a IMO, │ │ ││ │Convenţia SOLAS 74 │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │ ││ │Reg. II-2/12 (numai │ │8 a IMO, │ │ ││ │pentru duze şi │ │- IMO MSC/Circ. 912. │ │ ││ │funcţionarea │ │ │ │ ││ │acestora). │ │ │ │ ││ │[Duzele pentru │ │ │ │ ││ │instalaţii fixe cu │ │ │ │ ││ │sprinklere pentru navele│ │ │ │ ││ │de mare viteză (HSC) │ │ │ │ ││ │sunt incluse la acest │ │ │ │ ││ │punct.] │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.10 │Duze pentru instalaţii │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- IMO MSC/Circ. 1165, │B + D ││ │fixe de stingere a │- Reg. X/3, │- Reg. MSC.36(63)-(Cod │Apendicele A. │B + E ││ │incendiilor cu apă │- Rez. MSC.98(73)- │HSC 1994) 7 a IMO, │ │B + F ││ │pulverizată sub │(Cod FSS) 7 a IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod │ │ ││ │presiune, în încăperile │ │HSC 2000) 7 a IMO, │ │ ││ │de maşini şi în │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod │ │ ││ │compartimentele │ │FSS) 7 a IMO. │ │ ││ │pompelor de marfă │ │- IMO MSC.1/Circ. 1313. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.11 │Construcţii de tip "A" │Tip "A": │- Reg.II-2/9 şi │- Rez. MSC. 307 (88)- │B + D ││ │şi "B" rezistente la foc│- Reg. II-2/3.2. │Tip "A": │(Cod FTP 2010) a IMO, │B + E ││ │a) construcţii de │Tip "B": │- Reg. II-2/3.2, │- IMO MSC.1/Circ. 1435 (cea│B + F ││ │tip "A", │- Reg. II-2/3.4. │- IMO MSC/Circ. 1120, │din urmă este destinată │ ││ │b) construcţii de │ │- IMO MSC.1/Circ. 1434. │doar construcţiilor de │ ││ │tip "B". │ │Tip "B": │tip "A"). │ ││ │ │ │- Reg. II-2/3.4. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.12 │Dispozitive pentru │- Reg. II-2/4, │- Reg. II-2/4, │- EN ISO 16852 (2010), │Pentru alte ││ │prevenirea trecerii │- Reg. II-2/16. │- Reg. II-2/16. │- ISO 15364 (2007), │echipamente ││ │flăcărilor în tancurile │ │ │- IMO MSC/Circ. 677. │decât ││ │de marfă de la │ │ │ │supapele: ││ │petroliere │ │ │ │B + D ││ │ │ │ │ │B + E ││ │ │ │ │ │B + F ││ │ │ │ │ │Pentru ││ │ │ │ │ │supape: ││ │ │ │ │ │B + F │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.13 │Materiale incombustibile│- Reg. II-2/3, │- Reg. II-2/3, │- Rez. MSC. 307 (88)-(Cod │B + D ││ │ │- Reg. X/3. │- Reg. II-2/5, │FTP 2010) a IMO. │B + E ││ │ │ │- Reg. II-2/9, │ │B + F ││ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │1994) 7 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 7 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.1/3.14 │Materiale, altele decât │Punctul a fost inclus la A.1/3.26 şi A.1/3.27. ││ │oţelul, destinate │ ││ │tubulaturilor care │ ││ │traversează construcţii │ ││ │de tip "A" sau "B" │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.1/3.15 │Materiale, altele decât │- Reg. II-2/4, │- Reg. II-2/4, │Ţevi şi racorduri: │B + D ││ │oţelul, destinate │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- Rez. A.753(18) a IMO, │B + E ││ │tubulaturilor pentru │ │1994) 7, 10 a IMO, │- Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP│B + F ││ │hidrocarburi sau │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │2010) a IMO. │ ││ │combustibili lichizi: │ │2000) 7, 10 a IMO, │Supape: │ ││ │a) ţevi şi racorduri de │ │- IMO MSC/Circ. 1120. │- EN ISO 10497 (2010). │ ││ │plastic; │ │ │Ansambluri de ţevi │ ││ │b) supape; │ │ │flexibile: │ ││ │c) ansambluri de ţevi │ │ │- EN ISO 15540 (2001), │ ││ │flexibile şi │ │ │- EN ISO 15541 (2001). │ ││ │compensatoare; │ │ │Componente ale ţevilor │ ││ │d) componente ale │ │ │metalice cu garnituri de │ ││ │ţevilor metalice cu │ │ │etanşare elastice şi din │ ││ │garnituri de etanşare │ │ │elastomeri: │ ││ │elastice sau din │ │ │- ISO 19921 (2005), │ ││ │elastomeri. │ │ │- ISO 19922 (2005). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.16 │Uşi antifoc │- Reg. II-2/9. │- Reg. II-2/9. │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D ││ │ │ │ │FTP 2010) a IMO, │B + E ││ │ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1319. │B + F │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.17 │Componente ale │- Reg. II-2/9, │- Reg. II-2/9, │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D ││ │sistemelor de comandă │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │FTP 2010) a IMO. │B + E ││ │pentru uşi antifoc. │ │2000) 7 a IMO. │ │B + F ││ │Notă: În cazul în care │ │ │ │ ││ │se utilizează expresia │ │ │ │ ││ │"componente ale │ │ │ │ ││ │instalaţiilor" în │ │ │ │ ││ │coloana 2, aceasta poate│ │ │ │ ││ │însemna că o singură │ │ │ │ ││ │componentă, un grup de │ │ │ │ ││ │componente sau o │ │ │ │ ││ │întreagă instalaţie │ │ │ │ ││ │trebuie încercată pentru│ │ │ │ ││ │a verifica conformitatea│ │ │ │ ││ │cu cerinţele │ │ │ │ ││ │internaţionale. │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.18 │Materiale de finisare şi│- Reg. II-2/3, │- Reg. II-2/3, │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D ││ │acoperire a pardoselilor│- Reg. II-2/5, │- Reg. II-2/5, │FTP 2010) a IMO. │B + E ││ │cu caracteristici de │- Reg. II-2/6 pentru│- Reg. II-2/6, │ │B + F ││ │propagare lentă a │a), b), c), │- Reg. II-2/9, │ │ ││ │flăcărilor: │- Reg. II-2/9 pentru│- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ │a) furniruri decorative;│e) şi f), │1994) 7 a IMO, │ │ ││ │b) sisteme de vopsire; │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │c) materiale de │ │2000) 7 a IMO, │ │ ││ │acoperire a │ │- IMO MSC/Circ. 1120. │ │ ││ │pardoselilor; │ │ │ │ ││ │d) acoperiri de izolaţie│ │ │ │ ││ │pentru ţevi; │ │ │ │ ││ │e) adezivi utilizaţi la │ │ │ │ ││ │construcţiile de tip │ │ │ │ ││ │"A", "B" şi "C"; │ │ │ │ ││ │f) acoperiri pentru │ │ │ │ ││ │tubulaturi de │ │ │ │ ││ │combustibil. │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.19 │Draperii, perdele şi │- Reg. II-2/3, │- Reg. II-2/3, │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D ││ │alte elemente textile │- Reg. II-2/9, │- Reg. II-2/9, │FTP 2010) a IMO, │B + E ││ │suspendate │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- IMO MSC.1/Circ. 1456. │B + F ││ │ │ │1994) 7 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 7 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.20 │Mobilier tapiţat │- Reg. II-2/3, │- Reg. II-2/3, │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D ││ │ │- Reg. II-2/5, │- Reg. II-2/5, │FTP 2010) a IMO. │B + E ││ │ │- Reg. II-2/9, │- Reg. II-2/9, │ │B + F ││ │ │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │1994) 7 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 7 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.21 │Cazarmament │- Reg. II-2/3, │- Reg. II-2/3, │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D ││ │ │- Reg. II-2/9, │- Reg. II-2/9, │FTP 2010) a IMO. │B + E ││ │ │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + F ││ │ │ │1994) 7 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 7 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.22 │Clapete antifoc │- Reg. II-2/9. │- Reg. II-2/9. │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D ││ │ │ │ │FTP 2010) a IMO. │B + E ││ │ │ │ │ │B + F │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.1/3.23 │Treceri incombustibile │Punctul a fost mutat la A.1/3.26. ││ │de tubulaturi prin │ ││ │construcţii de tip "A" │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.1/3.24 │Treceri de cabluri │Punctul a fost mutat la A.1/3.26 a). ││ │electrice prin │ ││ │construcţii de tip "A" │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.1/3.25 │Ferestre şi hublouri │- Reg. II-2/9. │- Reg. II-2/9, │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D ││ │antifoc de tip "A" şi │ │- IMO MSC/Circ. 1120. │FTP 2010) a IMO. │B + E ││ │"B" │ │ │ │B + F │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.26 │Treceri prin construcţii│- Reg. II-2/9. │- Reg. II-2/9, │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D ││ │de tip "A" │ │- IMO MSC.1/Circ. 1276. │FTP 2010) a IMO. │B + E ││ │a) treceri de cabluri │ │[aplicabil exclusiv pentru │ │B + F ││ │electrice, │ │b)] │ │ ││ │b) treceri de │ │ │ │ ││ │tubulaturi, conducte, │ │ │ │ ││ │puţuri etc. │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.27 │Treceri prin construcţii│- Reg. II-2/9. │- Reg. II-2/9. │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D ││ │de tip "B" │ │ │FTP 2010) a IMO. │B + E ││ │a) treceri de cabluri │ │ │ │B + F ││ │electrice, │ │ │ │ ││ │b) treceri de │ │ │ │ ││ │tubulaturi, conducte, │ │ │ │ ││ │puţuri etc. │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.28 │Instalaţii cu sprinklere│- Reg. II-2/7, │- Reg. II-2/7, │- ISO 6182-1 (2014) │B + D ││ │(limitate la capetele │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │sau │B + E ││ │sprinklerelor) │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 12259-1 (1999), │B + F ││ │[Duzele pentru │ │1994) 7 a IMO, │inclusiv A1(2001), │ ││ │instalaţii fixe cu │ │- Rez. MSC.44(65) a IMO, │A2(2004) şi A3(2006). │ ││ │sprinklere pentru navele│ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │de mare viteză (HSC) │ │2000) 7 a IMO, │ │ ││ │sunt incluse la acest │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │ ││ │punct.] │ │8 a IMO, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC/Circ. 912 │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.29 │Furtunuri de incendiu │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- EN 14540 (2004), inclusiv│B + D ││ │cu diametrul = 52 mm │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │A.1(2007). │B + E ││ │ │ │1994) 7 a IMO, │ │B + F ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 7 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.30 │Echipament portabil │- Reg. II-2/4, │- Reg. II-2/4, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │pentru analiza │- Reg. VI/3. │- Reg. VI/3, │IEC 60945 │B + E ││ │oxigenului şi detectarea│ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │Rectificarea 1 (2008) sau │B + F ││ │gazelor │ │15 a IMO. │IEC 60945 (2002), inclusiv │ ││ │ │ │ │IEC 60945 Rectificarea 1 │ ││ │ │ │ │(2008), │ ││ │ │ │ │- IEC 60092-504 (2001), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60092-504, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2011), │ ││ │ │ │ │- IEC 60533 (1999) şi, după│ ││ │ │ │ │caz, aplicabile pentru: │ ││ │ │ │ │a) categoria 1: (zonă de │ ││ │ │ │ │securitate): │ ││ │ │ │ │- EN 50104 (2010), │ ││ │ │ │ │- EN 60079-29-1 (2007); │ ││ │ │ │ │b) categoria 2: (atmosfere │ ││ │ │ │ │gazoase explozive): │ ││ │ │ │ │- EN 50104 (2010), │ ││ │ │ │ │- EN 60079-29-1 (2007), │ ││ │ │ │ │- EN 60079-0 (2012), │ ││ │ │ │ │inclusiv A11:2013, │ ││ │ │ │ │- EN 60079-1 (2007), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60079-1 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- EN 60079-10-1 (2009), │ ││ │ │ │ │- EN 60079-11 (2012), │ ││ │ │ │ │- EN 60079-15 (2010), │ ││ │ │ │ │- EN 60079-26 (2007). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.1/3.31 │Duze pentru instalaţii │Punct eliminat - echipamentul este vizat de A.1/3.9 şi A.1/3.28. ││ │fixe cu sprinklere │ ││ │pentru navele de mare │ ││ │viteză (HSC) │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.1/3.32 │Materiale pentru │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D ││ │limitarea incendiului │ │1994) 7 a IMO, │FTP 2010) a IMO. │B + E ││ │(cu excepţia │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │B + F ││ │mobilierului) pentru │ │2000) 7 a IMO, │ │ ││ │navele de mare viteză │ │- IMO MSC.1/Circ. 1457. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.33 │Materiale pentru │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D ││ │limitarea incendiului │ │1994) 7 a IMO, │FTP 2010) a IMO. │B + E ││ │pentru mobilierul │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │B + F ││ │navelor de mare viteză │ │2000) 7 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.34 │Construcţii rezistente │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D ││ │la foc pentru navele de │ │1994) 7 a IMO, │FTP 2010) a IMO. │B + E ││ │mare viteză │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │B + F ││ │ │ │2000) 7 a IMO, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1457. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.35 │Uşi antifoc pentru │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D ││ │navele de mare viteză │ │1994) 7 a IMO, │FTP 2010) a IMO. │B + E ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │B + F ││ │ │ │2000) 7 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.36 │Clapete antifoc pentru │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D ││ │navele de mare viteză │ │1994) 7 a IMO, │FTP 2010) a IMO. │B + E ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │B + F ││ │ │ │2000) 7 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.37 │Treceri prin construcţii│- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D ││ │rezistente la foc la │ │1994) 7 a IMO, │FTP 2010) a IMO. │B + E ││ │navele de mare viteză │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │B + F ││ │a) treceri de cabluri │ │2000) 7 a IMO. │ │ ││ │electrice, │ │ │ │ ││ │b) treceri de │ │ │ │ ││ │tubulaturi, conducte, │ │ │ │ ││ │puţuri etc. │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.38 │Echipament portabil de │- Reg. III/4, │- Reg. III/34, │- EN 3-7 (2004), inclusiv │B + D ││ │stingere a incendiului │- Reg. X/3. │- Rez. A.951(23) a IMO, │A1 (2007), │B + E ││ │pentru bărci de salvare │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 3-8 (2006), inclusiv │B + F ││ │şi bărci de urgenţă │ │1994) 8 a IMO, │AC (2007), │ ││ │ │ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │- EN 3-9 (2006), inclusiv │ ││ │ │ │I, IV, V a IMO, │AC(2007), │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- EN 3-10 (2009). │ ││ │ │ │2000) 8 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.39 │Duze pentru instalaţiile│- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- IMO MSC/Circ. 1165. │B + D ││ │echivalente de stingere │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + E ││ │a incendiilor cu apă sub│- Rez. MSC.98(73)- │1994) 7 a IMO, │ │B + F ││ │formă de ceaţă în │(Cod FSS) 7 a IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │încăperi de maşini şi în│ │2000) 7 a IMO, │ │ ││ │compartimentele pompelor│ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │ ││ │de marfă │ │7 a IMO, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1313, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1458. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.40 │Instalaţii de iluminat │- Reg. II-2/13, │- Reg. II-2/13, │- Rez. A.752(18) a IMO │B + D ││ │amplasate la joasă │- Rez. MSC.98(73)- │- Rez. A.752 (18) a IMO. │sau │B + E ││ │înălţime (numai │(Cod FSS) 11 a IMO. │- Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS)│- ISO 15370 (2010). │B + F ││ │componente) │ │11 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.41 │Aparate de respiraţie │- Reg. II-2/13. │- Reg. II-2/13, │- ISO 23269-1 (2008) şi, pe│B + D ││ │pentru evacuare în caz │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │rând: Pentru aparate de │B + E ││ │de urgenţă (EEBD) │ │3 a IMO, │protecţie respiratorie │B + F ││ │ │ │- IMO MSC/Circ. 849. │autonome cu circuit deschis│ ││ │ │ │ │cu aer comprimat, cu mască │ ││ │ │ │ │completă sau ansamblu │ ││ │ │ │ │muştiuc: │ ││ │ │ │ │- EN 402(2003). │ ││ │ │ │ │Pentru aparate de protecţie│ ││ │ │ │ │respiratorie izolante │ ││ │ │ │ │autonome cu circuit deschis│ ││ │ │ │ │cu aer comprimat cu cagulă │ ││ │ │ │ │pentru evacuare: │ ││ │ │ │ │- EN 1146(2005). │ ││ │ │ │ │Pentru aparate de protecţie│ ││ │ │ │ │respiratorie izolante, │ ││ │ │ │ │autonome, cu circuit închis│ ││ │ │ │ │pentru evacuare: │ ││ │ │ │ │- EN 13794(2002). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.42 │Componente ale │- Reg. II-2/4. │- Reg. II-2/4, │- IMO MSC/Circ. 353. │B + D ││ │instalaţiilor cu gaz │ │- Rez. A.567(14) a IMO, │ │B + E ││ │inert │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │B + F ││ │ │ │15 a IMO, │ │G ││ │ │ │- IMO MSC/Circ. 353, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC/Circ. 485, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC/Circ. 731, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC/Circ. 1120. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.43 │Duze pentru instalaţiile│- Reg. II-2/1, │- Reg. II-2/1, │- ISO 15371 (2009). │B + D ││ │de stingere a │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │ │B + E ││ │incendiilor (manuale sau│- Reg. X/3. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │B + F ││ │automate) destinate │ │2000) 7 a IMO, │ │ ││ │aparatelor de gătit cu │ │- IMO MSC.1/Circ. 1433. │ │ ││ │grăsime │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.44 │Echipament pentru │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS)│B + D ││ │pompieri - saulă │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │3 a IMO, │B + E ││ │ │- Rez. MSC.98(73)- │1994) 7 a IMO, │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + F ││ │ │(Cod FSS) 3 a IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │FTP 2010) a IMO. │ ││ │ │ │2000) 7 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │ ││ │ │ │3 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.45 │Componente ale │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- IMO MSC/Circ. 848, │B + D ││ │instalaţiilor │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- IMO MSC.1/Circ. 1316. │B + E ││ │echivalente fixe cu gaz │- Rez. MSC.98(73)- │1994) 7 a IMO, │ │B + F ││ │de stingere a │(Cod FSS) 5 a IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │incendiilor (agenţi de │ │2000) 7 a IMO, │ │ ││ │stingere, valvule de │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │ ││ │capăt şi duze) pentru │ │5 a IMO, │ │ ││ │încăperile de maşini şi │ │- IMO MSC/Circ. 848, │ │ ││ │compartimentele pompelor│ │- IMO MSC.1/Circ. 1313, │ │ ││ │de marfă │ │- IMO MSC.1/Circ. 1316. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.46 │Instalaţii echivalente │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- IMO MSC.1/Circ. 1270, │B + D ││ │fixe cu gaz de stingere │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │inclusiv Rectificarea 1. │B + E ││ │a incendiilor pentru │- Rez. MSC.98(73)- │1994) 7 a IMO, │ │B + F ││ │încăperile de maşini │(Cod FSS) 5 a IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │(instalaţii cu aerosol) │ │2000) 7 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │ ││ │ │ │5 a IMO, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1270, │ │ ││ │ │ │inclusiv Rectificarea 1, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1313. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.47 │Concentrat pentru │- Reg. II-2/10. │- Reg. II-2/10, │- IMO MSC/Circ. 670. │B + D ││ │instalaţii fixe de │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │B + E ││ │stingere a incendiilor │ │6 a IMO. │ │B + F ││ │cu spumă cu coeficient │ │ │ │ ││ │ridicat de expandare în │ │ │ │ ││ │încăperile de maşini şi │ │ │ │ ││ │compartimentele pompelor│ │ │ │ ││ │de marfă │ │ │ │ ││ │Notă: Instalaţiile fixe │ │ │ │ ││ │de stingere a │ │ │ │ ││ │incendiilor cu spumă cu │ │ │ │ ││ │coeficient ridicat de │ │ │ │ ││ │expandare (inclusiv │ │ │ │ ││ │instalaţiile care │ │ │ │ ││ │utilizează aerul din │ │ │ │ ││ │interiorul spaţiilor de │ │ │ │ ││ │lucru pentru a │ │ │ │ ││ │funcţiona) pentru │ │ │ │ ││ │încăperile de maşini şi │ │ │ │ ││ │compartimentele pompelor│ │ │ │ ││ │de marfă trebuie să fie │ │ │ │ ││ │încercate cu │ │ │ │ ││ │concentratul aprobat şi │ │ │ │ ││ │considerat conform de │ │ │ │ ││ │către Administraţie. │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.48 │Componente ale │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- IMO MSC.1/Circ. 1387. │B + D ││ │instalaţiilor fixe de │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + E ││ │stingere a incendiilor │ │1994) 7 a IMO, │ │B + F ││ │pe bază de apă şi cu │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │acţiune directă │ │2000) 7 a IMO. │ │ ││ │destinate încăperilor de│ │ │ │ ││ │maşini de tip "A" │ │ │ │ ││ │(pentru duze şi │ │ │ │ ││ │încercări ale │ │ │ │ ││ │caracteristicilor). │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.49 │Instalaţii fixe de │- Reg. II-2/19, │- Reg. II-2/19, │- IMO MSC.1/Circ. 1430. │B + D ││ │stingere a incendiilor │- Reg. II-2/20, │- Reg. II-2/20, │ │B + E ││ │cu apă în încăperile │- Reg. X/3, │- Rez. A.123(V) a IMO, │ │B + F ││ │ro-ro, încăperile pentru│- Rez. MSC.98(73)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ │vehicule şi încăperile │(Cod FSS) 7 a IMO │1994) 7 a IMO, │ │ ││ │de categorie specială: │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │a) Sisteme bazate pe │ │2000) 7 a IMO, │ │ ││ │prescripţii, în │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │ ││ │conformitate cu Circ. │ │7 a IMO │ │ ││ │1430, pct. 4, │ │ │ │ ││ │b) Sisteme bazate pe │ │ │ │ ││ │performanţă, în │ │ │ │ ││ │conformitate cu Circ. │ │ │ │ ││ │1430, pct. 5. │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.1/3.50 │Îmbrăcăminte de │Punctul a fost mutat la A.2/3.9. ││ │protecţie rezistentă la │ ││ │acţiunea substanţelor │ ││ │chimice │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.1/3.51 │Componente ale │- Reg. II-2/7, │- Reg. II-2/7, │Echipament de control şi │B + D ││ │instalaţiilor fixe de │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │semnalizare. Instalaţii │B + E ││ │detectare şi avertizare │- Rez. MSC.98(73)- │1994) 7 a IMO, │electrice de la bordul │B + F ││ │în caz de incendiu │(Cod FSS) 9 a IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │navelor: │ ││ │pentru posturile de │ │2000) 7 a IMO, │- EN 54-2 (1997), inclusiv │ ││ │comandă, încăperile de │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │AC(1999) şi A1(2006). │ ││ │serviciu, încăperile de │ │9 a IMO, │Echipament de alimentare cu│ ││ │locuit, balcoanele │ │- IMO MSC.1/Circ. 1242. │energie electrică: │ ││ │cabinelor, încăperile de│ │ │- EN 54-4 (1997), inclusiv │ ││ │maşini şi încăperile de │ │ │AC(1999), A1(2002) şi │ ││ │maşini nesupravegheate │ │ │A2(2006). │ ││ │a) Echipament de control│ │ │Detectoare de căldură - │ ││ │şi de semnalizare │ │ │Detectoare punctuale: │ ││ │b) Echipament de │ │ │- EN 54-5 (2000), inclusiv │ ││ │alimentare cu energie │ │ │A1(2002). │ ││ │electrică │ │ │Detectoare de fum - │ ││ │c) Detectoare de căldură│ │ │Detectoare punctuale care │ ││ │- Detectoare punctuale │ │ │funcţionează pe principiul │ ││ │d) Detectoare de fum: │ │ │difuziei luminii, │ ││ │Detectoare punctuale │ │ │transmisiei luminii sau │ ││ │care funcţionează pe │ │ │ionizării: │ ││ │principiul difuziei │ │ │- EN 54-7 (2000), inclusiv │ ││ │luminii, transmisiei │ │ │A1(2002) şi A2(2006). │ ││ │luminii sau ionizării │ │ │Detectoare de flăcări - │ ││ │e) Detectoare de │ │ │Detectoare punctuale: │ ││ │flăcări: Detectoare │ │ │- EN 54-10 (2002), inclusiv│ ││ │punctuale │ │ │A1(2005). │ ││ │f) Avertizoare de │ │ │Avertizoare de incendiu cu │ ││ │incendiu cu comandă │ │ │comandă manuală: │ ││ │manuală │ │ │- EN 54-11 (2001), inclusiv│ ││ │g) Izolatori de scurt │ │ │A1(2005). │ ││ │circuit │ │ │Izolatori de scurt circuit:│ ││ │h) Dispozitive de │ │ │- EN 54-17 (2007), inclusiv│ ││ │intrare/ieşire │ │ │AC (2007). │ ││ │i) Cabluri │ │ │Dispozitive de intrare/ │ ││ │ │ │ │ieşire: │ ││ │ │ │ │- EN 54-18 (2005), inclusiv│ ││ │ │ │ │AC (2007). │ ││ │ │ │ │Cabluri: │ ││ │ │ │ │- EN 60332-1-2 (2004), │ ││ │ │ │ │- IEC 60092-376 (2003). │ ││ │ │ │ │Şi, după caz, instalaţii │ ││ │ │ │ │electrice şi electronice de│ ││ │ │ │ │la bordul navelor: │ ││ │ │ │ │- IEC 60092-504 (2001), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60092-504, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2011). │ ││ │ │ │ │- IEC 60533 (1999). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.52 │Stingătoare de incendiu │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/4, │- EN 1866-1 (2007). │B + D ││ │fixe şi mobile │- Reg. X/3. │- Reg. II-2/10, │- EN 1866-3 (2013). │B + E ││ │ │ │- Reg. X/3, │sau │B + F ││ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- ISO 11601 (2008). │ ││ │ │ │1994) 7 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 7 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.53 │Dispozitive de alarmă │- Reg. II-2/7, │- Reg. II-2/7, │Dispozitive acustice │B + D ││ │în caz de incendiu - │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 54-3 (2001), inclusiv │B + E ││ │dispozitive acustice │- Rez. MSC.98(73)- │1994) 7 a IMO, │A1(2002) şi A2(2006), │B + F ││ │ │(Cod FSS) 9 a IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 60092-504 (2001), │ ││ │ │ │2000) 7 a IMO, │inclusiv IEC 60092-504 │ ││ │ │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │Rectificarea 1 (2011), │ ││ │ │ │9 a IMO, │- IEC 60533 (1999). │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1242. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.54 │Echipament fix pentru │- Reg. II-2/4, │- Reg. II-2/4, │- IEC 60092-504 (2001), │B + D ││ │analiza oxigenului şi │- Reg. VI/3. │- Reg. VI/3, │inclusiv IEC 60092-504 │B + E ││ │detectarea gazelor │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │Rectificarea 1 (2011), │B + F ││ │ │ │15 a IMO. │- IEC 60533 (1999), │ ││ │ │ │Adiţional, pentru sisteme │şi, după caz, aplicabile │ ││ │ │ │O(2)/HC combinate: │pentru: │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1370. │a) categoria 4: (zonă de │ ││ │ │ │ │securitate) │ ││ │ │ │ │- EN 50104 (2010), │ ││ │ │ │ │b) categoria 3: (atmosfere │ ││ │ │ │ │gazoase explozive) │ ││ │ │ │ │- EN 50104 (2010), │ ││ │ │ │ │- EN 60079-0 (2012), │ ││ │ │ │ │inclusiv A11:2013, │ ││ │ │ │ │- EN 60079-29-1 (2007). │ ││ │ │ │ │Adiţional, pentru sisteme │ ││ │ │ │ │O(2)/HC combinate: │ ││ │ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1370. │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.55 │Duze de tip combinat │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │Ţevi manuale destinate │B + D ││ │(jet pulverizat/jet │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │serviciilor de pompieri şi │B + E ││ │compact) │ │1994) 7 a IMO, │de salvare. Ţevi mixte cu │B + F ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │debit şi jet reglabile │ ││ │ │ │2000) 7 a IMO. │PN 16: │ ││ │ │ │ │- EN 15182-1 (2007), │ ││ │ │ │ │inclusiv A1(2009), │ ││ │ │ │ │- EN 15182-2 (2007), │ ││ │ │ │ │inclusiv A1(2009). │ ││ │ │ │ │Ţevi manuale destinate │ ││ │ │ │ │serviciilor de pompieri şi │ ││ │ │ │ │de salvare. Ţevi cu jet │ ││ │ │ │ │compact şi/sau pulverizat │ ││ │ │ │ │cu unghi fix PN 16: │ ││ │ │ │ │- EN 15182-1 (2007), │ ││ │ │ │ │inclusiv A1(2009). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.56 │Furtunuri de incendiu │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- EN 671-1 (2012). │B + D ││ │(tip mosor) │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │B + E ││ │ │ │1994) 7 a IMO, │ │B + F ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 7 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.57 │Componente ale │- Reg. II-2/10. │- Reg. II-2/10.8.1, │- IMO MSC/Circ. 798. │B + D ││ │instalaţiilor de │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │B + E ││ │stingere a incendiilor │ │14 a IMO, │ │B + F ││ │cu spumă cu coeficient │ │- IMO MSC.1/Circ. 1239, │ │ ││ │mediu de expandare - │ │- IMO MSC.1/Circ. 1276. │ │ ││ │dispozitive fixe cu │ │ │ │ ││ │spumă pentru punţile │ │ │ │ ││ │navelor-cisternă │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.58 │Componente ale │- Reg. II-2/10. │- Reg. II-2/10, │- IMO MSC.1/Circ. 1312, │B + D ││ │instalaţiilor fixe de │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │- IMO MSC.1/Circ. 1312, │B + E ││ │stingere a incendiilor │ │6, 14 a IMO, │Rectificarea 1. │B + F ││ │cu spumă cu coeficient │ │- IMO MSC.1/Circ. 1239, │ │ ││ │redus de expandare │ │- IMO MSC.1/Circ. 1276. │ │ ││ │pentru încăperile de │ │ │ │ ││ │maşini şi protecţia │ │ │ │ ││ │punţilor navelor- │ │ │ │ ││ │cisternă │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.59 │Spumă expandabilă pentru│- Reg. II-2/1, │- Rez. MSC.4(48)-(Cod IBC) │- IMO MSC.1/Circ. 1312, │B + D ││ │instalaţii fixe de │- Rez. MSC.4(48)- │11 a IMO, │- IMO MSC.1/Circ. 1312, │B + E ││ │stingere a incendiilor │(Cod IBC) 11 a IMO. │- IMO MSC/Circ. 553. │Rectificarea 1. │B + F ││ │de la bordul navelor │ │ │ │ ││ │care transportă produse │ │ │ │ ││ │chimice │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.60 │Duze pentru instalaţii │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- IMO MSC.1/Circ. 1268. │B + D ││ │fixe de stingere a │- Rez. MSC.98(73)- │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │B + E ││ │incendiilor cu apă │(Cod FSS) 7 a IMO. │7 a IMO, │ │B + F ││ │pulverizată sub │ │- IMO MSC.1/Circ. 1313. │ │ ││ │presiune, destinate │ │ │ │ ││ │balcoanelor cabinelor │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.61 │a) Instalaţii de │- Reg. II-2/10. │- Reg. II-2/10. │- IMO MSC.1/Circ. 1384. │B + D ││ │stingere a incendiilor │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │B + E ││ │cu spumă cu coeficient │ │6 a IMO │ │B + F ││ │ridicat de expandare cu │ │ │ │ ││ │aer interior pentru │ │ │ │ ││ │încăperile de maşini, │ │ │ │ ││ │compartimentele pompelor│ │ │ │ ││ │de marfă, încăperile │ │ │ │ ││ │pentru vehicule şi │ │ │ │ ││ │ro-ro, încăperile de │ │ │ │ ││ │categorii speciale şi │ │ │ │ ││ │încăperile de marfă. │ │ │ │ ││ │b) Instalaţii de │ │ │ │ ││ │stingere a incendiilor │ │ │ │ ││ │cu spumă cu coeficient │ │ │ │ ││ │ridicat de expandare cu │ │ │ │ ││ │aer exterior pentru │ │ │ │ ││ │încăperile de maşini, │ │ │ │ ││ │compartimentele pompelor│ │ │ │ ││ │de marfă, încăperile │ │ │ │ ││ │pentru vehicule şi │ │ │ │ ││ │ro-ro, încăperile de │ │ │ │ ││ │categorii speciale şi │ │ │ │ ││ │încăperile de marfă. │ │ │ │ ││ │Notă: Instalaţiile de │ │ │ │ ││ │stingere a incendiilor │ │ │ │ ││ │cu spumă cu coeficient │ │ │ │ ││ │ridicat de expandare cu │ │ │ │ ││ │aer interior/exterior │ │ │ │ ││ │pentru încăperile de │ │ │ │ ││ │maşini, compartimentele │ │ │ │ ││ │pompelor de marfă, │ │ │ │ ││ │încăperile pentru │ │ │ │ ││ │vehicule şi ro-ro, │ │ │ │ ││ │încăperile de categorii │ │ │ │ ││ │speciale şi încăperile │ │ │ │ ││ │de marfă trebuie să fie │ │ │ │ ││ │încercate cu │ │ │ │ ││ │concentratul aprobat şi │ │ │ │ ││ │acceptate de către │ │ │ │ ││ │Administraţie. │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.62 │Instalaţii de stingere a│- Reg. II-2/1. │- Reg. II-2/1, │- IMO MSC.1/Circ. 1315. │B + D ││ │incendiilor cu pulbere │ │- Rez. MSC.5(48)-(Cod IGC) │ │B + E ││ │chimică uscată │ │11 a IMO. │ │B + F │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.63 │Componente ale │- Reg. II-2/7, │- Reg. II-2/7, │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS)│B + D ││ │instalaţiilor de │- Reg. II-2/19, │- Reg. II-2/19, │10 a IMO şi pentru: │B + E ││ │detectare a fumului prin│- Reg. II-2/20. │- Reg. II-2/20, │Echipament de control şi │B + F ││ │prelevare de eşantioane │ │- Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS)│semnalizare. │ ││ │de aer │ │10 a IMO. │Instalaţii electrice de la │ ││ │ │ │ │bordul navelor: │ ││ │ │ │ │- EN 54-2 (1997), inclusiv │ ││ │ │ │ │AC(1999) şi A1(2006). │ ││ │ │ │ │Echipament de alimentare │ ││ │ │ │ │electrică: │ ││ │ │ │ │- EN 54-4 (1997), inclusiv │ ││ │ │ │ │AC(1999), A1(2002) şi │ ││ │ │ │ │A2(2006). │ ││ │ │ │ │Detectoare de fum prin │ ││ │ │ │ │aspiraţie: │ ││ │ │ │ │- EN 54-20 (2006), inclusiv│ ││ │ │ │ │AC (2008). │ ││ │ │ │ │Şi, după caz, instalaţii │ ││ │ │ │ │electrice şi electronice de│ ││ │ │ │ │la bordul navelor: │ ││ │ │ │ │- IEC 60092-504 (2001), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60092-504, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2011). │ ││ │ │ │ │- IEC 60533 (1999). │ ││ │ │ │ │Şi, după caz, pentru │ ││ │ │ │ │atmosfere explozive: │ ││ │ │ │ │- EN 60079-0 (2012), │ ││ │ │ │ │inclusiv A11:2013. │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.64 │Construcţii de tip "C" │- Reg. II-2/3. │- Reg. II-2/3, │- Rez. MSC.307(88)-(Cod │B + D ││ │ │ │- Reg. II-2/9. │FTP 2010) a IMO. │B + E ││ │ │ │ │ │B + F │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.65 │Instalaţie fixă de │- Reg. II-2/4. │- Reg. II-2/4, │- IMO MSC.1/Circ. 1370, │B + D ││ │detectare a gazului de │ │- Rez. MSC.98 (73)-(Cod │- EN 60079-0 (2012) │B + E ││ │hidrocarburi │ │FSS) 16 a IMO, │inclusiv A11:2013, │B + F ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1370. │- EN 60079-29-1 (2007), │ ││ │ │ │ │- IEC 60092-504 (2001) │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60092-504 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2011), │ ││ │ │ │ │- IEC 60533 (1999). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.66 │Sisteme de ghidare a │- Reg. II-2/13. │- Reg. II-2/13, │- IMO MSC.1/Circ. 1168. │B + D ││ │evacuării utilizate ca │ │- IMO MSC.1/Circ. 1168. │ │B + E ││ │alternativă la │ │ │ │B + F ││ │instalaţiile de iluminat│ │ │ │ ││ │amplasate la joasă │ │ │ │ ││ │înălţime │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.67 │Mijloace de stingere a │- Reg. II-2/18. │- Reg. II-2/18, │- EN 13565-1 (2003), │B + D ││A se │incendiilor cu spumă │ │- IMO MSC.1/Circ. 1431. │inclusiv A1 (2007). │B + E ││vedea │pentru dotarea │ │ │ │B + F ││nota b) │elicopterelor │ │ │ │ ││din │ │ │ │ │ ││prezenta │ │ │ │ │ ││anexă A.1│ │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/3.68 │Componente ale │- Reg. II-2/9. │- Reg. II-2/9. │- ISO 15371(2009). │B + D ││Ex. │instalaţiilor fixe de │ │ │ │B + E ││A.2/3.22 │stingere a incendiilor │ │ │ │B + F ││ │pentru conductele de │ │ │ │ ││ │evacuare ale cuptoarelor│ │ │ │ ││ │din bucătării │ │ │ │ │└─────────┴────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┘4. Echipamente de navigaţieNote aplicabile secţiunii 4: Echipamente de navigaţieColoana 4: Echipamentele de navigaţie sunt conforme, după caz, cu părţile pertinente din Rezoluţia A.1021(26) a Adunării IMO "Codul privind alarmele şi indicatorii, 2009" şi Rezoluţia MSC.302(87) a MSC "Adoptarea standardelor de performanţă pentru managementul alarmelor pe puntea de comandă".Coloana 5:Seria IEC 61162 se referă la următoarele standarde de referinţă pentru Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii maritime - Interfeţe numerice:- IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) - Partea 1: Emiţător unic şi receptoare multiple- IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - Partea 2: Emiţător unic şi receptoare multiple, transfer rapid de date- IEC 61162-3 ed1.2 compilaţie cu amendamentul 1 ed1.0 (2010-11) şi amendamentul 2 ed1.0 (2014-07) - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente- IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente- IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) amendament 1 - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente- IEC 61162-3-am2 ed1.0 (2014-07) amendamentul 2 - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente- IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) - Partea 450: Emiţătoare multiple şi receptoare multiple - Interconectarea EthernetSeria EN 61162 se referă la următoarele standarde de referinţă pentru Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii maritime - Interfeţe numerice:- EN 61162-1 (2011) - Partea 1: Emiţător unic şi receptoare multiple- EN 61162-2 (1998) - Partea 2: Emiţător unic şi receptoare multiple, transfer rapid de date- EN 61162-3 (2008) - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente- EN 61162-3-am1 (2010) Amendament 1 - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente- IEC 61162-3-am2 ed1.0 (2014-07) amendamentul 2 - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente- EN 61162-450 (2011) - Partea 450: Emiţătoare multiple şi receptoare multiple - Interconectare Ethernet*Font 7*┌─────────┬────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┐│ │ │ Regula din SOLAS │ Regulile din SOLAS 74, │ │ Module de ││ Nr. │ Denumirea │74, cu modificările │cu modificările ulterioare, │ Standarde de încercări │ evaluare a ││ │ echipamentului │ulterioare prin care│ precum şi rezoluţiile şi │ │conformităţii││ │ │ se cere "aprobarea │circularele corespunzătoare │ │ ││ │ │ de tip" │ ale IMO, după caz │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.1 │Compas magnetic: │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- ISO 1069 (1973), │B + D ││ │Clasa A pentru nave │- Reg. X/3, │- Rez. A.382(X) a IMO, │- ISO 25862 (2009), │B + E ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.694(17) a IMO, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │IEC 60945 Rectificarea 1 │G ││ │ │IMO, │1994) 13 a IMO, │(2008) │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │sau │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │2000) 13 a IMO. │- ISO 1069 (1973), │ ││ │ │IMO. │ │- ISO 25862 (2009), │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.2 │Dispozitiv pentru │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │transmiterea informaţiei│- Reg. V/19, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E ││ │de drum THD (metoda │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F ││ │magnetică) │- Rez. MSC.36(63)- │1994) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │G ││ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- ISO 22090-2 (2014), │ ││ │ │IMO, │2000) 13 a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.116(73) a IMO, │(2014-07) │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │sau │ ││ │ │IMO. │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- ISO 22090-2 (2014), │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.3 │Girocompas │- Reg. V/18. │- Reg. V/19, │- EN ISO 8728 (1998), │B + D ││ │ │ │- Rez. A.424(XI) a IMO, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E ││ │ │ │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + F ││ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │(2008), │G ││ │ │ │ │- seria EN 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07) │ ││ │ │ │ │sau │ ││ │ │ │ │- ISO 8728 (1997), │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.1/4.4 │Echipament radar │Punctul a fost mutat la A.1/4.34, A.1/4.35 şi A.1/4.36. │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.1/4.5 │Dispozitiv automat de │Punctul a fost mutat la A.1/4.34. ││ │trasare radar (ARPA) │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.1/4.6 │Sondă ultrason │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN ISO 9875 (2001) │B + D ││ │ │- Reg. X/3, │- Rez. A.224(VII) a IMO, │inclusiv Rectificarea │B + E ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.694(17) a IMO, │tehnică ISO 1: 2006, │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 60945 (2002), inclusiv│G ││ │ │IMO, │1994) 13 a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.74(69) a IMO, │(2008), │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 │anexa 4, │- seria EN 61162, │ ││ │ │a IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │2000) 13 a IMO, │(2014-07) │ ││ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │sau │ ││ │ │ │ │- ISO 9875 (2000), inclusiv│ ││ │ │ │ │Rectificarea tehnică │ ││ │ │ │ │ISO 1: 2006, │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.7 │Echipament de măsurare a│- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), │B + D ││ │vitezei şi a distanţei │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │inclusiv IEC 60945, │B + E ││ │(SDME) │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.824(19) a IMO, │Rectificarea 1 (2008), │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 13 │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 61023 (2007), │G ││ │ │a IMO, │1994) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 │ 2000) 13 a IMO, │ (2014-07) │ ││ │ │a IMO. │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │sau │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- IEC 61023 (2007), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.1/4.8 │Indicator al unghiului │Punctul a fost mutat la A.1/4.20, A.1/4.21 şi A.1/4.22. ││ │cârmei, al vitezei de │ ││ │rotaţie a elicei, al │ ││ │pasului elicei │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.1/4.9 │Indicator al vitezei de │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │giraţie │- Reg. X/3, │- Rez. A.526(13) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.694(17) a IMO, │(2008), │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 13 │- Rez. MSC.36(63)- (Cod HSC │- seria EN 61162, │G ││ │ │a IMO, │1994) 13 a IMO, │- ISO 20672 (2007), │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)- (Cod HSC │inclusiv Rectificarea 1 │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │2000) 13 a IMO │(2008), │ ││ │ │ IMO. │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07) │ ││ │ │ │ │sau │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- ISO 20672 (2007), │ ││ │ │ │ │inclusiv Rectificarea 1 │ ││ │ │ │ │(2008), │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.1/4.10 │Radiogoniometru │Punct lăsat necompletat în mod intenţionat. │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.1/4.11 │Echipament Loran-C │Punctul a fost mutat la A.2/4.38 │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.1/4.12 │Echipament Chayka │Punctul a fost mutat la A.2/4.39 │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.1/4.13 │Echipament de navigaţie │Punct lăsat necompletat în mod intenţionat. ││ │Decca │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.1/4.14 │Echipament GPS │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │ │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 13 │1994) a IMO, │- EN 61108-1 (2003), │G ││ │ │a IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- seria EN 61162, │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 │- Rez. MSC.112(73) a IMO, │(2014-07) │ ││ │ │a IMO. │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │sau │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- IEC 61108-1 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2003), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.15 │Echipament GLONASS │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │ │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │1994) 13 a IMO, │- EN 61108-2 (1998), │G ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- seria EN 61162, │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) 13 a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │- Rez. MSC.113(73) a IMO, │(2014-07) │ ││ │ │IMO. │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │sau │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- IEC 61108-2 Ed. 1.0 │ ││ │ │ │ │(1998), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.16 │Sistem de control al │- Reg. V/18. │- Reg. V/19, │- ISO 11674 (2006), │B + D ││ │direcţiei de deplasare │ │- Rez. A.342(IX) a IMO, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E ││ │(HCS) │ │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + F ││ │ │ │- Rez. MSC.64(67), anexa 3, │(2008), │G ││ │ │ │a IMO, │- seria EN 61162, │ ││ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │- EN 62288 (2008) │ ││ │ │ │ │sau │ ││ │ │ │ │- ISO 11674 (2006), │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 1.0 (2008).│ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.1/4.17 │Instalaţie mecanică de │Punctul a fost mutat la A.1/1.40. ││ │ridicare a pilotului │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.1/4.18 │Dispozitive de │- Reg. III/4, │- Reg. III/6, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │poziţionare pentru │- Reg. IV/14, │- Reg. III/26, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E ││ │operaţiuni de căutare şi│- Reg. V/18, │- Reg. IV/7, │(2008), │B + F ││ │salvare (Search and │- Reg. X/3, │- Rez. A.530(13) a IMO, │- EN 61097-1 (2007) │G ││ │rescue locating devices,│- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.802(19) a IMO, │sau │ ││ │SRLD) │(Cod HSC 1994) 13 a │- Rez. A.694(17) a IMO, │- IEC 60945 (2002), │ ││ │Transponder SAR în bandă│IMO, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │inclusiv IEC 60945, │ ││ │de 9 GHz (SART) │- Rez. MSC.97(73)- │1994) 8, 14 a IMO, │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 61097-1 (2007). │ ││ │ │IMO. │2000) 8, 14 a IMO, │ │ ││ │ │ │- ITU-R M.628-3 (11/93). │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.1/4.19 │Echipament radar pentru │Punctul a fost mutat la A.1/4.37. ││ │navele de mare viteză │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.1/4.20 │Indicator al unghiului │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │cârmei │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + E ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │1994) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │G ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- ISO 20673 (2007), │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) 13 a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │(2014-07) │ ││ │ │IMO. │ │sau │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- ISO 20673 (2007), │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.21 │Indicator al vitezei de │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │rotaţie a elicei │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │1994) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │G ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- ISO 22554 (2007), │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) 13 a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │(2014-07) │ ││ │ │IMO. │ │sau │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- ISO 22554 (2007), │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.22 │Indicator al pasului │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │elicei │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │1994) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │G ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- ISO 22555 (2007), │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) 13 a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │(2014-07) │ ││ │ │IMO. │ │sau │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- ISO 22555 (2007), │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.23 │Compas pentru bărci de │- Reg. III/4, │- Reg. III/34, │- ISO 1069 (1973), │B + D ││ │salvare şi bărci de │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │- ISO 25862 (2009), │B + E ││ │urgenţă │- Rez. MSC.36(63)- │IV, V a IMO, │- IEC 60945 (2002), │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │inclusiv IEC 60945 │G ││ │ │IMO, │1994) 8, 13 a IMO, │Rectificarea 1 (2008) │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │2000) 8, 13 a IMO. │ │ ││ │ │IMO. │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.1/4.24 │Dispozitiv automat de │Punctul a fost mutat la A.1/4.37. ││ │trasare radar (ARPA) │ ││ │pentru navele de mare │ ││ │viteză │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.1/4.25 │Dispozitiv automat de │Punctul a fost mutat la A.1/4.35. ││ │urmărire a drumului │ ││ │(ATA) │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.1/4.26 │Dispozitiv automat de │Punctul a fost mutat la A.1/4.38. ││ │urmărire a drumului │ ││ │(ATA) pentru navele de │ ││ │mare viteză │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.1/4.27 │Dispozitiv electronic de│Punctul a fost mutat la A.1/4.36. ││ │trasare (EPA) │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.1/4.28 │Sistem de punte integrat│Punctul a fost mutat la A.2/4.30. │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.1/4.29 │Înregistrator de date │- Reg. V/18, │- Reg. V/20, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │privind voiajul (VDR) │- Reg. V/20, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + E ││ │ │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │1994) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │G ││ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- EN 61996-1 (2013), │ ││ │ │ IMO, │2000) 13 a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.191(79) a IMO, │(2014-07) │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │- Rez. MSC.333(90) a IMO. │sau │ ││ │ │IMO. │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 61996-1 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2013-05), │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.30 │Sistem electronic de │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │date şi vizualizare a │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E ││ │hărţilor maritime cu │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F ││ │dispozitiv de rezervă │(Cod HSC 1994) 13 a │1994) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │G ││ │(ECDIS) şi sistem de │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- EN 61174 (2008) │ ││ │vizualizare a hărţilor │- Rez. MSC.97(73)- │2000) 13 a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │cu grafică raster (RCDS)│(Cod HSC 2000) 13 a │- Rez. MSC.191(79) a IMO, │(2014-07) │ ││ │ │IMO. │- Rez. MSC.232(82) a IMO, │sau │ ││ │ │ │- Rez. SN.1/Circ. 266 a IMO.│- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │[Copiile de siguranţă ECDIS │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │şi RCDS sunt aplicabile │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │numai în cazul în care │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │această funcţie este inclusă│- IEC 61174 (2008), │ ││ │ │ │în ECDIS. Certificatul │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │pentru modulul B trebuie să │(2014-07). │ ││ │ │ │indice dacă aceste opţiuni │ │ ││ │ │ │au fost încercate sau nu]. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.31 │Girocompas pentru navele│- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │- ISO 16328 (2001), │B + D ││ │de mare viteză │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.821(19) a IMO, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E ││ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + F ││ │ │IMO, │1994) 13 a IMO, │(2008), │G ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- seria EN 61162, │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │2000) 13 a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │IMO. │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │(2014-07) │ ││ │ │ │ │sau │ ││ │ │ │ │- ISO 16328 (2001), │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.32 │Echipament AIS (sistem │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │automat de identificare)│- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E ││ │universal │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │1994) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │G ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.74(69) a IMO, │- EN 61993-2 (2013), │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │2000) 13 a IMO, │(2014-07) sau │ ││ │ │IMO. │- Rez. MSC.191(79) a IMO, │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │- ITU-R M.1371- 5(2014). │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │Notă: ITU-R M. 1371-5(2014) │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │se aplică numai în │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │conformitate cu │- IEC 61993-2 (2012), │ ││ │ │ │dispoziţiile Rez. MSC.74(69)│- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │a IMO. │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.33 │Sistem de urmărire a │- Reg. V/18. │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │drumului navei │ │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E ││ │(funcţionează la viteza │ │- Rez. MSC.74(69) a IMO, │(2008), │B + F ││ │navei, de la viteza │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │- seria EN 61162, │G ││ │minimă de manevră până │ │ │- EN 62065 Ed.2.0 │ ││ │la viteza de 30 de │ │ │(2014-02), │ ││ │noduri) │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07) │ ││ │ │ │ │sau │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- EN 62065 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-02), │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.34 │Echipament radar CAT 1 │- Reg. V/18. │- Reg. V/19. │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │ │ │- Rez. A.278(VIII) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E ││ │ │ │- Rez. A.694(17) a IMO, │(2008), │B + F ││ │ │ │- Rez. A.823(19) a IMO, │- seria EN 61162, │G ││ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │- Rez. MSC.192(79) a IMO, │(2014-07), │ ││ │ │ │- ITU-R M. 1177-4(04/11). │- EN 62388 (2013) │ ││ │ │ │ │sau │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07), │ ││ │ │ │ │- IEC 62388 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2013-06). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.35 │Echipament radar CAT 2 │- Reg. V/18. │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │ │ │- Rez. A.278(VIII) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E ││ │ │ │- Rez. A.694(17) a IMO, │(2008), │B + F ││ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO, │- seria EN 61162, │G ││ │ │ │- Rez. MSC.192(79) a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │- ITU-R M. 1177-4(04/11). │(2014-07), │ ││ │ │ │ │- EN 62388 (2013) │ ││ │ │ │ │sau │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07), │ ││ │ │ │ │- IEC 62388 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2013-06). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.36 │Echipament radar CAT 3 │- Reg. V/18. │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │ │ │- Rez. A.278(VIII) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E ││ │ │ │- Rez. A.694(17) a IMO, │(2008), │B + F ││ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO, │- seria EN 61162, │G ││ │ │ │- Rez. MSC.192(79) a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │- ITU-R M. 1177-4(04/11). │(2014-07), │ ││ │ │ │ │- EN 62388 (2013) │ ││ │ │ │ │sau │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07), │ ││ │ │ │ │- IEC 62388 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2013-06). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.37 │Echipament radar pentru │- Reg. X/3, │- Rez. A.278(VIII) a IMO, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │navele de mare viteză │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E ││ │(CAT 1H şi CAT 2H) │(Cod HSC 1994) 13 a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F ││ │ │IMO, │1994) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │G ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │2000) 13 a IMO, │(2014-07), │ ││ │ │IMO. │- Rez. MSC.191(79) a IMO, │- EN 62388 (2013) │ ││ │ │ │- Rez. MSC.192(79) a IMO, │sau │ ││ │ │ │- ITU-R M. 1177-4(04/11). │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07), │ ││ │ │ │ │- IEC 62388 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2013-06). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.38 │Echipament radar aprobat│- Reg. X/3, │- Rez. A.278(VIII) a IMO, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │cu opţiune de hartă │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E ││ │nautică, respectiv: │(Cod HSC 1994) 13 a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F ││ │a) CAT 1C; │IMO, │1994) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │G ││ │b) CAT 2C; │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │c) CAT 1HC pentru HSC; │(Cod HSC 2000) 13 a │2000) 13 a IMO, │(2014-07), │ ││ │d) CAT 2HC pentru HSC. │IMO. │- Rez. MSC.191(79) a IMO, │- EN 62388 (2013) │ ││ │ │ │- Rez. MSC.192(79) a IMO, │sau │ ││ │ │ │- ITU-R M. 1177-4(04/11). │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07), │ ││ │ │ │ │- IEC 62388 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2013-06). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.39 │Reflector radar - tip │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- ISO 8729-1 (2010), │B + D ││ │pasiv │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │1994) 13 a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │(2008) │G ││ │ │IMO, │2000) 13 a IMO, │sau │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.164(78) a IMO. │- ISO 8729-1 (2010), │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │IMO. │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.40 │Sistem de control al │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │- ISO 16329 (2003), │B + D ││ │direcţiei de deplasare │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.822(19) a IMO, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E ││ │pentru navele de mare │(Cod HSC 1994) 13 a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + F ││ │viteză │IMO, │1994) 13 a IMO, │(2008), │G ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- seria EN 61162, │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │2000) 13 a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │IMO. │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │(2014-07) │ ││ │ │ │ │sau │ ││ │ │ │ │- ISO 16329 (2003), │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.41 │Dispozitiv pentru │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- ISO 22090-3 (2014), │B + D ││ │transmiterea informaţiei│- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E ││ │de drum THD (metoda │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + F ││ │GNSS) │(Cod HSC 1994) 13 a │1994) 13 a IMO, │(2008), │G ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- seria EN 61162, │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) 13 a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │- Rez. MSC.116(73) a IMO, │(2014-07) │ ││ │ │IMO. │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │sau │ ││ │ │ │ │- ISO 22090-3 (2014), │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.42 │Reflector pentru navele │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │- ISO 17884 (2004), │B + D ││ │de mare viteză │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E ││ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │1994) 13 a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + F ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │(2008) │G ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) 13 a IMO. │sau │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │ │- ISO 17884 (2004), │ ││ │ │IMO. │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.43 │Echipament pentru │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │- ISO 16273 (2003), │B + D ││ │vizibilitate nocturnă │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E ││ │destinat navelor de mare│(Cod HSC 1994) 13 a │1994) 13 a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + F ││ │viteză │IMO, │- Rez. MSC.94(72) a IMO, │(2008), │G ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │2000) 13 a IMO. │(2014-07) │ ││ │ │IMO. │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │sau │ ││ │ │ │ │- ISO 16273 (2003), │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.44 │Receptor diferenţial de │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │baliză pentru echipament│- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E ││ │DGPS şi DGLONASS │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │1994) 13 a IMO, │- IEC 61108-4 (2004), │G ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- seria EN 61162 │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) 13 a IMO, │sau │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │- Rez. MSC.114(73) a IMO. │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │IMO. │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- IEC 61108-4 (2004), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162. │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.1/4.45 │Material cartografic │Punct eliminat - echipamentul este vizat de A.1/4.38. ││ │pentru radarul de bord │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.1/4.46 │Dispozitiv pentru │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- ISO 22090-1 (2014), │B + D ││ │transmiterea informaţiei│- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E ││ │de drum THD (metoda │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + F ││ │giroscopică) │(Cod HSC 1994) 13 a │1994) 13 a IMO, │(2008), │G ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- seria EN 61162, │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) 13 a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │- Rez. MSC.116(73) a IMO, │(2014-07) │ ││ │ │IMO │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │sau │ ││ │ │ │ │- ISO 22090-1 (2014), │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1./4.47│Înregistrator │- Reg. V/20. │- Reg. V/20, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │simplificat de date │ │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E ││ │privind voiajul (S-VDR) │ │- Rez. MSC.163(78) a IMO, │(2008), │B + F ││ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │- seria EN 61162, │G ││ │ │ │ │- EN 61996-2 (2008), │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07) │ ││ │ │ │ │sau │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 61996-2 (2007), │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.1/4.48 │Instalaţie mecanică de │Punct lăsat necompletat în mod intenţionat [deoarece Rez. MSC.308(88) a IMO, care intră în ││ │ridicare a pilotului │vigoare la 1 iulie 2012, prevede: "Instalaţiile mecanice de ridicare a pilotului nu se ││ │ │utilizează"]. │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.1/4.49 │Scară pentru pilot │- Reg. V/23, │- Reg. V/23, │- Rez. A.1045(27) a IMO, │B + D ││ │ │- Reg. X/3. │- Rez. A.1045(27) a IMO, │- ISO 799 (2004). │B + E ││ │ │ │- IMO MSC/Circ. 1428. │ │B + F ││ │ │ │ │ │G │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.50 │Echipament DGPS │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │ │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │1994) 13 a IMO, │- EN 61108-1 (2003), │G ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- EN 61108-4 (2004), │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │- Rez. MSC.112(73) a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │IMO. │- Rez. MSC.114(73) a IMO, │(2014-07) │ ││ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │sau │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- IEC 61108-1 (2003), │ ││ │ │ │ │- IEC 61108-4 (2004), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.51 │Echipament DGLONASS │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │ │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │1994) 13 a IMO, │- EN 61108-2 (1998), │G ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- EN 61108-4 (2004), │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │- Rez. MSC.113(73) a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │IMO. │- Rez. MSC.114(73) a IMO, │(2014-07) │ ││ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │sau │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- IEC 61108-2 (1998), │ ││ │ │ │ │- IEC 61108-4 (2004), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.52 │Lampă de semnalizare pe │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │timp de zi │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │B + E ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) a │1994) a IMO, │- ISO 25861 (2007) │ ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.95(72) a IMO, │sau │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │(Cod HSC 2000) a │ 2000) a IMO. │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │IMO. │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- ISO 25861 (2007). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.53 │Amplificator de │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- ISO 8729-2 (2009), │B + D ││ │radiolocaţie │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │1994) 13 a IMO, │(2008) │G ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │sau │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) 13 a IMO, │- ISO 8729-2 (2009), │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │- Rez. MSC.164(78) a IMO. │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │IMO. │- ITU-R M.1176-1 (02/13). │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.54 │Dispozitiv pentru │- Reg. V/18. │- Reg. V/19. │- ISO 25862 (2009), │B + D ││ │relevment │ │ │- IEC 60945 (2002), │B + E ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │B + F ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008) │G ││ │ │ │ │sau │ ││ │ │ │ │- ISO 25862 (2009), │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.55 │Dispozitive de │- Reg. III/4, │- Reg. III/6, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │poziţionare pentru │- Reg. IV/14. │- Reg. III/26, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + E ││ │operaţiuni de căutare şi│ │- Reg. IV/7, │(2008), │B + F ││ │salvare (Search and │ │- Rez. MSC.246(83) a IMO, │- EN 61097-14 (2010) │G ││ │rescue locating devices,│ │- Rez. MSC.256(84) a IMO, │sau │ ││ │SRLD) │ │- ITU-R M.1371-5(2014). │- IEC 60945 (2002), │ ││ │Echipament AIS SART │ │ │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- IEC 61097-14 (2010). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.56 │Receptor Galileo │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │ │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + E ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.813(19) a IMO, │(2008), │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 61108-3 (2010), │G ││ │ │IMO, │1994) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │2000) 13 a IMO, │(2014-07) │ ││ │ │IMO. │- Rez. MSC.191(79) a IMO, │sau │ ││ │ │ │- Rez. MSC.233(82) a IMO. │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- IEC 61108-3 (2010), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.57 │Sistem de alarmă şi │- Reg. V/18. │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │supraveghere a │ │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + E ││ │navigaţiei pe punte │ │- Rez. MSC.128(75) a IMO, │(2008), │B + F ││ │(BNWAS) │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │- seria EN 61162, │G ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07), │ ││ │ │ │ │- IEC 62616 (2010), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 62616 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2012) │ ││ │ │ │ │sau │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07), │ ││ │ │ │ │- IEC 62616 (2010), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 62616 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2012). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.58 │Sistem de recepţie │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││A se │acustică │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + E ││vedea │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F ││nota b) │ │(Cod HSC 1994) a │1994) a IMO, │- seria EN 61162, │G ││din │ │IMO, │- Rez. MSC.86(70) a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││prezenta │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │(2014-07), │ ││anexă A.1│ │(Cod HSC 2000) a │2000) a IMO, │- ISO 14859 (2012) │ ││ │ │IMO. │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │sau │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07), │ ││ │ │ │ │- ISO 14859 (2012). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/4.59 │Sistem de navigaţie │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││A se │integrat │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + E ││vedea │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │B + F ││nota c) │ │(Cod HSC 1994) a │1994) 13 a IMO, │- seria EN 61162, │G ││din │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││prezenta │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) 13 a IMO, │(2014-07), │ ││anexă A.1│ │(Cod HSC 2000) a │- Rez. MSC.191(79) a IMO, │- IEC 61924-2 (2012) │ ││ │ │IMO. │- Rez. MSC.252(83) a IMO, │sau │ ││ │ │ │- Rez. MSC.302(83) a IMO - │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │[gestionarea semnalelor de │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │alertă pe puntea de comandă,│Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │(BAM)]. │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07), │ ││ │ │ │ │- IEC 61924-2 (2012). │ │└─────────┴────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┘5. Echipamente de radiocomunicaţiiNote aplicabile secţiunii 5: Echipamente de radiocomunicaţii.Coloana 5: În cazul în care dispoziţiile MSC/Circ.862 a IMO şi cerinţele standardelor de încercări ale produselor sunt contradictorii, prevalează dispoziţiile MSC/Circ. 862 a IMO.Coloana 5:Seria IEC 61162 se referă la următoarele standarde de referinţă pentru Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii maritime - Interfeţe numerice:- IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) - Partea 1: Emiţător unic şi receptoare multiple- IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - Partea 2: Emiţător unic şi receptoare multiple, transfer rapid de date- IEC 61162-3 ed1.2 compilaţie cu amendamentul 1 ed1.0 (2010-11) şi amendamentul 2 ed1.0 (2014-07) - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente- IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente- IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) amendamentul 1 - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente- IEC 61162-3-am2 ed1.0 (2014-07) amendamentul 2 - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente- IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) - Partea 450: Emiţătoare multiple şi receptoare multiple - Interconectare EthernetSeria EN 61162 se referă la următoarele standarde de referinţă pentru Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii maritime - Interfeţe numerice:- EN 61162-1 (2011) - Partea 1: Emiţător unic şi receptoare multiple- EN 61162-2 (1998) - Partea 2: Emiţător unic şi receptoare multiple, transfer rapid de date- EN 61162-3 (2008) - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente- EN 61162-3-am1 (2010) amendament 1 - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente- IEC 61162-3-am2 ed1.0 (2014-07) amendamentul 2 - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente- EN 61162-450 (2011) - Partea 450: Emiţătoare multiple şi receptoare multiple - Interconectare Ethernet.*Font 7*┌─────────┬────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┐│ │ │ Regula din SOLAS │ Regulile din SOLAS 74, │ │ Module de ││ Nr. │ Denumirea │74, cu modificările │cu modificările ulterioare, │ Standarde de încercări │ evaluare a ││ │ echipamentului │ulterioare prin care│ precum şi rezoluţiile şi │ │conformităţii││ │ │ se cere "aprobarea │circularele corespunzătoare │ │ ││ │ │ de tip" │ ale IMO, după caz │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/5.1 │Instalaţie radio în │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/7, │- IMO MSC/Circ. 862, │B + D ││ │bandă VHF care permite │- Reg. X/3, │- Reg. X/3, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E ││ │transmisia şi recepţia │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.385(X) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + F ││ │prin ASN şi │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. A.524(13) a IMO, │(2008), │ ││ │radiotelefonie │IMO, │- Rez. A.694(17) a IMO, │- seria EN 61162, │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. A.803(19) a IMO, │- ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 14 a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2010-02), │ ││ │ │IMO. │1994) 14 a IMO, │- ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │(2010-02), │ ││ │ │ │2000) 14 a IMO, │- ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 │ ││ │ │ │- IMO MSC/Circ. 862, │(2004-06), │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1460, │- ETSI EN 301 925 V1.4.1 │ ││ │ │ │- IMO COMSAR/Circ. 32, │(2013-05). │ ││ │ │ │- ITU-R M.489-2 (10/95), │ │ ││ │ │ │- ITU -R M.493-13 (10/09), │ │ ││ │ │ │- ITU -R M.541-9 (05/04), │ │ ││ │ │ │- ITU -R M.689-3 (03/12). │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/5.2 │Receptor de veghe prin │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/7, │EN 60945 (2002), inclusiv │B + D ││ │ASN în bandă VHF │- Reg. X/3, │- Reg. X/3, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + E ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.694(17) a IMO, │(2008), │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. A.803(19) a IMO, │- seria EN 61162, │ ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │1994) 14 a IMO, │(2010-02), │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 14 a │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 │ ││ │ │IMO. │2000) 14 a IMO, │(2010-02), │ ││ │ │ │- IMO COMSAR/Circ. 32, │- ETSI EN 301 033 V1.4.1 │ ││ │ │ │- ITU -R M.489-2 (10/95), │(2013-09), │ ││ │ │ │- ITU -R M.493-13 (10/09), │- ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 │ ││ │ │ │- ITU -R M.541-9 (05/04). │(2004-06). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/5.3 │Receptor NAVTEX │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/7, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │ │- Reg. X/3, │- Reg. X/3, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + E ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.694(17) a IMO, │(2008), │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 │ ││ │ │IMO, │1994) 14 a IMO, │(2009-01), │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- ETSI EN 301 843-4 V1.2.1 │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 14 a │2000) 14 a IMO, │(2004-06) │ ││ │ │IMO. │- Rez. MSC.148(77) a IMO. │sau │ ││ │ │ │- IMO COMSAR/Circ.32, │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │- ITU -R M.540-2 (06/90), │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │- ITU -R M.625-4 (03/12). │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- IEC 61097-6 (2012-01). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/5.4 │Receptor EGC │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/7, │- EN 60945 (2002), │B + D ││ │ │- Reg. X/3, │- Reg. X/3, │inclusiv IEC 60945 │B + E ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.570(14) a IMO, │Rectificarea 1 (2008), │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. A.694(17) a IMO, │- ETSI ETS 300 460 Ed.1 │ ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(1996-05), │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │1994) 14 a IMO, │- ETSI ETS 300 460/ A1 │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 14 a │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │(1997-11), │ ││ │ │IMO. │2000) 14 a IMO, │- ETSI EN 300 829 V1.1.1 │ ││ │ │ │- Rez. MSC.306(87) a IMO, │(1998-03), │ ││ │ │ │- IMO COMSAR/Circ.32. │- ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 │ ││ │ │ │ │(2012-08) │ ││ │ │ │ │sau │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- IEC 61097-4 (2012-05). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/5.5 │Receptor în bandă HF │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/7, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │pentru informaţii │- Reg. X/3, │- Reg. X/3, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + E ││ │privind siguranţa │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.694(17) a IMO, │(2008), │B + F ││ │maritimă (MSI) (receptor│(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. A.699(17) a IMO, │- seria EN 61162, │ ││ │HF NBDP) │IMO, │- Rez. A.700(17) a IMO, │- ETSI ETS 300 067 Ed.1 │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. A.806(19) a IMO, │(1990-11), │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 14 a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- ETSI ETS 300 067/ A1 Ed.1│ ││ │ │IMO. │1994) 14 a IMO, │(1993-10) │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │sau - IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │2000) 14 a IMO, │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1460, │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │- IMO COMSAR/Circ.32, │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │- ITU -R M.492-6 (10/95), │- ETSI ETS 300 067 Ed.1 │ ││ │ │ │- ITU -R M.540-2 (06/90), │(1990-11), │ ││ │ │ │- ITU -R M.625-4 (03/12), │- ETSI ETS 300 067/ A1 Ed.1│ ││ │ │ │- ITU -R M.688 (06/90). │(1993-10). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/5.6 │Radiobaliză în bandă de │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/7, │- IMO MSC/Circ.862, │B + D ││ │406MHz (COSPAS-SARSAT) │- Reg. X/3, │- Reg. X/3, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.662(16) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. A.694(17) a IMO, │(2008), │ ││ │ │IMO, │- Rez. A.696(17) a IMO, │- ETSI EN 300 066 V 1.3.1 │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. A.810(19) a IMO, │(2001-01) │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 14 a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │sau │ ││ │ │IMO. │1994) 14 a IMO, │- IMO MSC/Circ.862, │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │2000) 14 a IMO, │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │- IMO MSC/Circ. 862, │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │- IMO COMSAR/Circ.32, │- IEC 61097-2 (2008). │ ││ │ │ │- ITU -R M.633-4 (12/10), │Notă: IMO MSC/Circ. 862 se │ ││ │ │ │- ITU -R M.690-2 (03/12). │aplică doar dispozitivului │ ││ │ │ │ │opţional care permite │ ││ │ │ │ │activarea de la distanţă, │ ││ │ │ │ │nu şi radiobalizei │ ││ │ │ │ │propriu-zise. │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.1/5.7 │Radiobaliză în bandă-L │Punct lăsat necompletat în mod intenţionat. ││ │(INMARSAT) │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.1/5.8 │Receptor de veghe în │Punct lăsat necompletat în mod intenţionat. ││ │bandă de 2 182 KHz │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.1/5.9 │Generator de semnal de │Punct lăsat necompletat în mod intenţionat. ││ │alarmă bitonal │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.1/5.10 │Instalaţie radio în │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/9, │- IMO MSC/Circ.862, │B + D ││ │bandă MF care permite │- Reg. X/3, │- Reg. IV/10, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E ││ │transmisia şi recepţia │- Rez. MSC.36(63)- │- Reg. X/3, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + F ││ │prin ASN şi │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. A.694(17) a IMO, │(2008), │ ││ │radiotelefonie │IMO, │- Rez. A.804(19) a IMO, │- seria EN 61162, │ ││ │Notă: În conformitate cu│- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 │ ││ │deciziile IMO şi ITU, │(Cod HSC 2000) 14 a │1994) 14 a IMO, │(2010-02), │ ││ │cerinţele pentru │IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 │ ││ │generatorul de semnal de│ │2000) 14 a IMO, │(2010-02), │ ││ │alarmă bitonal şi │ │- IMO MSC.1/Circ. 1460, │- ETSI ETS 300 373-1 V1.4.1│ ││ │transmisie în H3E nu se │ │- IMO COMSAR/Circ.32, │(2013-09), │ ││ │mai aplică în │ │- ITU -R M.493-13 (10/09), │- ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 │ ││ │standardele de │ │- ITU -R M.541-9 (05/04). │(2004-06). │ ││ │încercări. │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/5.11 │Receptor de veghe prin │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/9, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │ASN în bandă MF │- Reg. X/3, │- Reg. IV/10, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + E ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Reg. X/3, │(2008), │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. A.694(17) a IMO, │- seria EN 61162, │ ││ │ │IMO, │- Rez. A.804(19) a IMO, │- ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2010-02), │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 14 a │1994) 14 a IMO, │- ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 │ ││ │ │IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │(2010-02), │ ││ │ │ │2000) 14 a IMO, │- ETSI EN 301 033 V1.4.1 │ ││ │ │ │- IMO COMSAR/Circ.32, │(2013-09), │ ││ │ │ │- ITU -R M.493-13 (10/09), │- ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 │ ││ │ │ │- ITU -R M.541-9 (05/04), │(2004-06) │ ││ │ │ │- ITU -R M.1173-1 (03/12). │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/5.12 │Inmarsat-B SES │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/10, │- IMO MSC/Circ. 862, │B + D ││ │Notă: Serviciul va fi │- Reg. X/3, │- Reg. X/3, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E ││ │întrerupt începând de la│- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.570(14) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + F ││ │data de 31 decembrie │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. A.694(17) a IMO, │(2008) │ ││ │2016. │IMO, │- Rez. A.808(19) a IMO, │sau │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- IMO MSC/Circ. 862, │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 14 a │1994) 14 a IMO, │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │2000) 14 a IMO, │Rectificarea 1 (2008). │ ││ │ │ │- IMO MSC/Circ. 862, │ │ ││ │ │ │- IMO COMSAR/Circ.32. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/5.13 │Inmarsat-C SES │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/10, │- IMO MSC/Circ.862, │B + D ││ │ │- Reg. X/3, │- Reg. X/3, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.570(14) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. A.664(16) a IMO (se │(2008), │ ││ │ │IMO, │aplică doar dacă Inmarsat-C │- seria EN 61162, │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │SES include funcţii EGC), │- ETSI ETS 300 460 Ed.1 │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 14 a │- Rez. A.694(17) a IMO, │(1996-05), │ ││ │ │IMO. │- Rez. A.807(19) a IMO, │- ETSI ETS 300 460/ A1 │ ││ │ │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(1997-11), │ ││ │ │ │1994) 14 a IMO, │- ETSI EN 300 829 V1.1.1 │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │(1998-03), │ ││ │ │ │2000) 14 a IMO, │- ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 │ ││ │ │ │- Rez. MSC.306(87) a IMO, │(2012-08) │ ││ │ │ │- IMO MSC/Circ. 862, │sau │ ││ │ │ │- IMO COMSAR/Circ.32. │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- IEC 61097-4 (2012), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162. │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/5.14 │Instalaţie radio în │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/10, │- IMO MSC/Circ.862, │B + D ││ │bandă MF/HF care permite│- Reg. X/3, │- Reg. X/3, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E ││ │transmisia şi recepţia │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + F ││ │prin ASN, NBDP şi │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. A.806(19) a IMO, │(2008), │ ││ │radiotelefonie │IMO, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- seria EN 61162, │ ││ │Notă: În conformitate cu│- Rez. MSC.97(73)- │1994) 14 a IMO, │- ETSI ETS 300 067 Ed.1 │ ││ │deciziile IMO şi ITU, │(Cod HSC 2000) 14 a │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │(1990-11), │ ││ │cerinţele pentru │IMO. │2000) 14 a IMO, │- ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 │ ││ │generatorul de semnal │ │- IMO MSC/Circ. 862, │(1993-10), │ ││ │de alarmă bitonal şi │ │- IMO MSC.1/Circ. 1460, │- ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 │ ││ │transmisie în A3H nu │ │- IMO COMSAR/Circ.32, │(2010-02), │ ││ │se mai aplică în │ │- ITU -R M.476-5 (10/95), │- ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 │ ││ │standardele de │ │- ITU -R M.492-6 (10/95), │(2010-02), │ ││ │încercări. │ │- ITU -R M.493-13(10/09), │- ETSI ETS 300 373-1 V1.4.1│ ││ │ │ │- ITU -R M.541-9 (05/04), │(2013-09), │ ││ │ │ │- ITU -R M.625-4 (03/12), │- ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 │ ││ │ │ │- ITU -R M.1173-1 (03/12). │(2004-06). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/5.15 │Receptor de veghe prin │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/10, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │ASN în bandă MF/HF │- Reg. X/3, │- Reg. X/3, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + E ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.694(17) a IMO, │(2008), │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. A.806(19) a IMO, │- seria EN 61162, │ ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │1994) 14 a IMO, │(2010-02), │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 14 a │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 │ ││ │ │IMO. │2000) 14 a IMO, │(2010-02), │ ││ │ │ │- IMO COMSAR/Circ.32, │- ETSI EN 301 033 V1.4.1 │ ││ │ │ │- ITU -R M.493-13 (10/09), │(2013-09), │ ││ │ │ │- ITU -R M.541-9 (05/04). │- ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 │ ││ │ │ │ │(2004-06) │ ││ │ │ │ │sau │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- IEC 61097-3 (1994), │ ││ │ │ │ │- IEC 61097-8 (1998), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162. │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.1/5.16 │Aparat radiotelefonic │Punctul a fost mutat la A.2/5.8 ││ │aeronautic de emisie │ ││ │recepţie în VHF │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.1/5.17 │Aparat radiotelefonic │- Reg. IV/14, │- Reg. III/6, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │portabil de emisie - │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + E ││ │recepţie în VHF pentru │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.809(19) a IMO, │(2008), │B + F ││ │ambarcaţiunile de │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- ETSI EN 300 225 V1.4.1 │ ││ │salvare │IMO, │1994) 8, 14 a IMO, │(2004-12), │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │sau │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 14 a │ 2000) 8, 14 a IMO, │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │IMO. │- Rez. MSC.149(77) a IMO, │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │- ITU -R M.489-2 (10/95). │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- IEC 61097-12 (1996). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/5.18 │Aparat radiotelefonic │- Reg. IV/14, │- Reg. III/6, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + D ││ │fix de emisie-recepţie │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + E ││ │în VHF pentru │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.809(19) a IMO, │(2008), │B + F ││ │ambarcaţiunile de │(Cod HSC 1994) 14 │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- ETSI EN 301 466 V1.1.1 │ ││ │salvare │a IMO, │1994) 8, 14 a IMO, │(2000-10) │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │sau │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 14 │2000) 8, 14 a IMO, │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │a IMO. │- ITU -R M.489-2 (10/95). │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- IEC 61097-12 (1996). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A1/5.19 │Inmarsat-F 77 │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/10, │- IMO MSC/Circ.862, │B + D ││ │ │- Reg. X/3, │- Rez. A.570(14) a IMO, │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + E ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.808(19) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │B + F ││ │ │(Cod HSC 1994) 14 a │- Rez. A.694(17) a IMO, │(2008), │ ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- IEC 61097-13 (2003) │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │1994) 14 a IMO, │sau │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 14 a │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IMO MSC/Circ.862, │ ││ │ │IMO. │2000) 14 a IMO, │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │- IMO MSC/Circ. 862, │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │- IMO COMSAR/Circ.32. │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- IEC 61097-13 (2003). │ │└─────────┴────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┘----------Coloana 5 "Standarde de încercări" de la nr. A.1/5.11 din tabelul din anexa A.1 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 514 din 20 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 7 septembrie 2016.6. Echipamente cerute de convenţia COLREG 72*Font 7*┌─────────┬────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┐│ │ │ Regula din COLREG │ Regulile din COLREG, │ │ Module de ││ Nr. │ Denumirea │72 prin care se cere│ precum şi rezoluţiile şi │ Standarde de încercări │ evaluare a ││ │ echipamentului │ "aprobarea de tip" │circularele corespunzătoare │ │conformităţii││ │ │ │ ale IMO, după caz │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/6.1 │Lumini de navigaţie │- COLREG anexa I/14.│- COLREG anexa I/14, │- EN 14744 (2005), inclusiv│B + D ││ │ │ │- Rez. A.694(17) a IMO, │AC (2006), │B + E ││ │ │ │- Rez. MSC.253(83) a IMO. │- EN 60945 (2002), inclusiv│B + F ││ │ │ │ │IEC 60945 Rectificarea │G ││ │ │ │ │1 (2008) │ ││ │ │ │ │sau │ ││ │ │ │ │- EN 14744 (2005), inclusiv│ ││ │ │ │ │AC (2006), │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008). │ │└─────────┴────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┘7. Echipamente de siguranţă pentru vrachiereNu există niciun astfel de echipament în prezenta anexă.8. Echipamente conform SOLAS capitolul II-1. Construcţie - structură, compartimentare şi stabilitate, maşini şi instalaţii electrice*Font 7*┌─────────┬────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┐│ │ │ Regula din SOLAS │ Regulile din SOLAS 74, │ │ Module de ││ Nr. │ Denumirea │74, cu modificările │cu modificările ulterioare, │ Standarde de încercări │ evaluare a ││ │ echipamentului │ulterioare prin care│ precum şi rezoluţiile şi │ │conformităţii││ │ │ se cere "aprobarea │circularele corespunzătoare │ │ ││ │ │ de tip" │ ale IMO, după caz │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.1/8.1 │Detectoare ale nivelului│- Reg. II-1/22-1, │- Reg. II-1/25, │- IEC 60092-504 (2001), │B + D ││ │apei │- Reg. II-1/25, │- Reg. XII/12, │inclusiv IEC 60092-504 │B + E ││ │ │- Reg. XII/12. │- Rez. A.1021(26) a IMO, │Rectificarea 1 (2011), │B + F ││ │ │ │- Rez. MSC.188(79) a IMO. │- IEC 60529 (2001) Ed.2.2 │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1464 │(2001), │ ││ │ │ │Rev.1. │- Rez. MSC.188(79) a IMO, │ ││ │ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1291. │ │└─────────┴────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┘----------Anexa A.1 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 514 din 20 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 27 iulie 2016, conform modificării aduse de pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa A.2ECHIPAMENTEpentru care nu există standarde de încercăridetaliate în instrumentele internaţionaleNote generale: a) Regulile SOLAS se referă la convenţia SOLAS, cu amendamentele ulterioare. b) În cazul anumitor denumiri ale echipamentelor, coloana 5 arată unele variante posibile ale produselor în cadrul aceleiaşi denumiri. Variantele produselor sunt menţionate în mod independent şi sunt separate între ele printr-o linie punctată. În scopul certificării trebuie aleasă doar varianta relevantă, după caz. (Exemplu: A.1/3.3).1. Mijloace de salvareColoana 4: Se aplică IMO MSC/Circ.980, în afara cazurilor când este înlocuită de instrumentele specifice menţionate în coloana 4.*Font 7*┌─────────┬────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┐│ │ │ Regula din SOLAS │ Regulile din SOLAS 74, │ │ Module de ││ Nr. │ Denumirea │74, cu modificările │cu modificările ulterioare, │ Standarde de încercări │ evaluare a ││ │ echipamentului │ulterioare prin care│ precum şi rezoluţiile şi │ │conformităţii││ │ │ se cere "aprobarea │circularele corespunzătoare │ │ ││ │ │ de tip" │ ale IMO, după caz │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.2/1.1 │Reflector radar pentru │- Reg. III/4, │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │plute de salvare │- Reg. III/34, │a IMO. │ │ ││ │ │- Reg. X/3. │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.2/1.2 │Materiale pentru │Punct lăsat necompletat în mod intenţionat. ││ │costumele de imersiune │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/1.3 │Mijloace de lansare la │Punct lăsat necompletat în mod intenţionat. ││ │apă prin degajare liberă│ ││ │pentru ambarcaţiunile de│ ││ │salvare │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/1.4 │Scări de îmbarcare │Punctul a fost mutat la A.1/1.29. │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.2/1.5 │Instalaţii de alarmă │- Reg. III/6. │- Rez. A.1021(26) a IMO, │ │ ││ │generală în caz de │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ │urgenţă şi de comunicare│ │1994) a IMO, │ │ ││ │cu publicul (atunci când│ │- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) │ │ ││ │se utilizează ca │ │a IMO, │ │ ││ │dispozitiv de alarmă în │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │caz de incendiu se │ │2000) a IMO, │ │ ││ │aplică A.1/3.53). │ │- IMO MSC/Circ.808. │ │ │└─────────┴────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┘2. Prevenirea poluării marine*Font 7*┌─────────┬────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┐│ │ │ Regula din MARPOL │ Regulile din MARPOL 73/78, │ │ Module de ││ Nr. │ Denumirea │ 73/78, cu │cu modificările ulterioare, │ Standarde de încercări │ evaluare a ││ │ echipamentului │ modificările │ precum şi rezoluţiile şi │ │conformităţii││ │ │ ulterioare, prin │circularele corespunzătoare │ │ ││ │ │ care se cere │ ale IMO, după caz │ │ ││ │ │ "aprobarea de tip" │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.2/2.1 │Analizor NO(x) de tip │Punctul a fost mutat la A.1/2.8. ││ │detector │ ││ │chemiluminescent (CLD) │ ││ │sau detector │ ││ │chemiluminescent │ ││ │încălzit (HCLD) pentru │ ││ │utilizare la măsurători │ ││ │directe la bordul navei │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/2.2 │Instalaţii de bord de │Punctul a fost mutat la A.1/2.10. ││ │epurare a gazelor arse │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.2/2.3 │Echipament care │- Anexa VI, Reg. 4. │- Anexa VI, Reg. 4. │ │ ││ │utilizează alte metode │ │ │ │ ││ │echivalente de reducere │ │ │ │ ││ │a emisiilor de NO(x) la │ │ │ │ ││ │bord │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.2/2.4 │Echipament care │- Rez. MEPC.176(58) │- Rez. MEPC.176(58) a IMO- │ │ ││ │utilizează alte metode │a IMO- (MARPOL, │(MARPOL, Anexa VI revizuită,│ │ ││ │tehnologice de reducere │Anexa VI revizuită, │Reg. 4). │ │ ││ │a emisiilor de SO(x) │Reg. 4), │ │ │ ││ │ │- Rez. MEPC.184(59) │ │ │ ││ │ │a IMO. │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.2/2.5 │Analizori de NO(x) la │Punct lăsat necompletat în mod intenţionat, deoarece acest tip de echipament este inclus ││ │bord care utilizează o │în A.1/2.8 ││ │metodă de măsurare │ ││ │diferită de metoda │ ││ │măsurării şi │ ││ │monitorizării directe │ ││ │din Codul tehnic │ ││ │privind NO(x) 2008 │ │└─────────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘3. Echipamente de protecţie împotriva incendiilor*Font 7*┌─────────┬────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┐│ │ │ Regula din SOLAS │ Regulile din SOLAS 74, │ │ Module de ││ Nr. │ Denumirea │74, cu modificările │cu modificările ulterioare, │ Standarde de încercări │ evaluare a ││ │ echipamentului │ulterioare prin care│ precum şi rezoluţiile şi │ │conformităţii││ │ │ se cere "aprobarea │circularele corespunzătoare │ │ ││ │ │ de tip" │ ale IMO, după caz │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.2/3.1 │Stingătoare de incendiu │Punctul a fost mutat la A.1/3.52. ││ │fixe şi mobile │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/3.2 │Duze pentru instalaţii │Punctul a fost mutat la A.1/3.49. ││ │fixe de stingere a │ ││ │incendiilor cu apă sub │ ││ │presiune în încăperile │ ││ │de categorie specială, │ ││ │încăperile ro-ro pentru │ ││ │marfă, încăperile ro-ro │ ││ │şi încăperile pentru │ ││ │vehicule │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/3.3 │Pornirea grupurilor │Punctul a fost mutat la A.2/8.1. ││ │generatoare pe vreme │ ││ │rece (dispozitive de │ ││ │pornire) │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/3.4 │Duze de tip combinat │Punctul a fost mutat la A.1/3.55. ││ │(jet pulverizat/jet │ ││ │compact) │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/3.5 │Componente ale │Punctul a fost mutat la A.1/3.51. ││ │instalaţiilor fixe de │ ││ │detectare şi avertizare │ ││ │în caz de incendiu │ ││ │pentru posturile de │ ││ │comandă, încăperile de │ ││ │serviciu, încăperile de │ ││ │locuit, încăperile de │ ││ │maşini şi încăperile de │ ││ │maşini nesupravegheate │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/3.6 │Detectoare de fum │Punctul a fost mutat la A.1/3.51. │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/3.7 │Detectoare de căldură │Punctul a fost mutat la A.1/3.51. │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.2/3.8 │Lampă electrică de │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │- seria IEC 60079. │ ││ │siguranţă │- Reg. X/3, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ │ │- Rez. MSC.98(73)- │1994) 7 a IMO, │ │ ││ │ │(Cod FSS) 3 a IMO. │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 7 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │ ││ │ │ │3 a IMO. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.2/3.9 │Îmbrăcăminte de │- Reg. II-2/19. │- Reg. II-2/19, │- EN 943-1 (2002) inclusiv │ ││ │protecţie rezistentă la │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │AC (2005), │ ││ │acţiunea substanţelor │ │1994) 7 a IMO, │- EN 943-2 (2002), │ ││ │chimice │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- EN ISO 6529 (2001), │ ││ │ │ │2000) 7 a IMO. │- EN ISO 6530 (2005), │ ││ │ │ │ │- EN 14605 (2005), │ ││ │ │ │ │inclusiv A1(2009), │ ││ │ │ │ │- IMO MSC/Circ. 1120. │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.2/3.10 │Instalaţii de iluminat │Punctul a fost mutat la A.1/3.40. ││ │amplasate la joasă │ ││ │înălţime │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/3.11 │Duze pentru instalaţii │Punctul a fost mutat la A.1/3.10. ││ │fixe de stingere a │ ││ │incendiilor cu apă │ ││ │pulverizată sub presiune│ ││ │în încăperile de maşini │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/3.12 │Instalaţii echivalente │Punctul a fost mutat la A.1/3.45. ││ │fixe cu gaz de stingere │ ││ │a incendiilor pentru │ ││ │încăperile de maşini şi │ ││ │compartimentele pompelor│ ││ │de marfă │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/3.13 │Aparat de respiraţie cu │Punct anulat. ││ │aer comprimat │ ││ │(nave de mare viteză - │ ││ │HSC). │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/3.14 │Furtunuri de incendiu │Punctul a fost mutat la A.1/3.56. ││ │(tip mosor) │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/3.15 │Componente ale │Punctul a fost mutat la A.1/3.63. ││ │instalaţiilor de │ ││ │detectare a fumului prin│ ││ │prelevare de eşantioane │ ││ │de aer │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/3.16 │Detectoare de flăcări │Punctul a fost mutat la A.1/3.51. │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/3.17 │Avertizoare de incendiu │Punctul a fost mutat la A.1/3.51. ││ │cu comandă manuală │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/3.18 │Dispozitive de alarmă în│Punctul a fost mutat la A.1/3.53. ││ │caz de incendiu │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/3.19 │Componente ale │Punctul a fost mutat la A.1/3.48. ││ │instalaţiilor fixe de │ ││ │stingere a incendiilor │ ││ │pe bază de apă şi cu │ ││ │acţiune directă │ ││ │destinate încăperilor │ ││ │de maşini de tip "A" │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/3.20 │Mobilier tapiţat │Punctul a fost mutat la A.1/3.20. │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.2/3.21 │Componente ale │- Reg. II-2/10. │- Reg. II-2/10, │ │ ││ │instalaţiilor de │ │- IMO MSC.1/Circ. 1239. │ │ ││ │stingere a incendiilor │ │ │ │ ││ │pentru magazii de │ │ │ │ ││ │vopsele şi lichide │ │ │ │ ││ │inflamabile │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.2/3.22 │Componente ale │Punctul a fost mutat la A.1/3.68 ││ │instalaţiilor fixe de │ ││ │stingere a incendiilor │ ││ │pentru conductele de │ ││ │evacuare ale │ ││ │cuptoarelor din │ ││ │bucătării │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/3.23 │Componente ale │Punctul a fost mutat la A.1/3.67 ││ │instalaţiilor de │ ││ │stingere a incendiilor │ ││ │pentru eliporturi │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.2/3.24 │Dispozitive portabile de│- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │ │ ││ │aplicare a spumei │- Reg. II-2/20, │- Reg. II-2/20, │ │ ││ │ │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │1994) 7 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 7 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │ │ ││ │ │ │4 a IMO, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1239, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1313. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.2/3.25 │Construcţii de tip "C" │Punctul a fost mutat la A.1/3.64. │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.2/3.26 │Instalaţii cu │- Reg. II-2/4. │- Reg. II-2/4, │ │ ││ │combustibil gazos pentru│ │- IMO MSC.1/Circ. 1276. │ │ ││ │uz casnic (componente) │ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.2/3.27 │Componente ale │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │Dispozitive electrice │ ││ │instalaţiilor fixe de │- Reg. X/3. │- Reg. II-2/20, │automate de comandă şi │ ││ │stingere a incendiilor │ │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │temporizare: │ ││ │cu gaz (CO(2)) │ │1994) 7 a IMO, │- EN 12094-1 (2003). │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │Dispozitive neelectrice │ ││ │ │ │2000) 7 a IMO, │automate de comandă şi │ ││ │ │ │- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) │temporizare: │ ││ │ │ │5 a IMO, │- EN 12094-2 (2003). │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ.1313, │Dispozitive manuale de │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ.1318, │declanşare şi oprire: │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ.1456. │- EN 12094-3 (2003). │ ││ │ │ │ │Ansambluri de supape şi │ ││ │ │ │ │declanşatoarele lor: │ ││ │ │ │ │- EN 12094-4 (2004). │ ││ │ │ │ │Robinete direcţionale de │ ││ │ │ │ │înaltă şi joasă presiune şi│ ││ │ │ │ │declanşatoarele lor: │ ││ │ │ │ │- EN 12094-5 (2006). │ ││ │ │ │ │Dispozitive neelectrice de │ ││ │ │ │ │scoatere din funcţiune: │ ││ │ │ │ │- EN 12094-6 (2006). │ ││ │ │ │ │Duze pentru sisteme cu │ ││ │ │ │ │CO(2): │ ││ │ │ │ │- EN 12094-7 (2000), │ ││ │ │ │ │inclusiv A1 (2005). │ ││ │ │ │ │Racorduri: │ ││ │ │ │ │- EN 12094-8 (2006). │ ││ │ │ │ │Manometre şi presostate: │ ││ │ │ │ │- EN 12094-10 (2003). │ ││ │ │ │ │Dispozitive mecanice de │ ││ │ │ │ │cântărire: │ ││ │ │ │ │- EN 12094-11 (2003). │ ││ │ │ │ │Clapete antiretur: │ ││ │ │ │ │- EN 12094-13 (2001), │ ││ │ │ │ │inclusiv AC (2002). │ ││ │ │ │ │Dispozitive odorizante │ ││ │ │ │ │pentru instalaţiile cu │ ││ │ │ │ │CO(2) de joasă presiune: │ ││ │ │ │ │- EN 12094-16 (2003). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.2/3.28 │Componente ale │Punctul a fost mutat la A.1/3.57. ││ │instalaţiilor de │ ││ │stingere a incendiilor │ ││ │cu spumă cu coeficient │ ││ │mediu de expandare - │ ││ │dispozitive fixe cu │ ││ │spumă pentru punţile │ ││ │navelor-cisternă │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/3.29 │Componente ale │Punctul a fost mutat la A.1/3.58. ││ │instalaţiilor fixe de │ ││ │stingere a incendiilor │ ││ │cu spumă cu coeficient │ ││ │redus de expandare │ ││ │pentru încăperile de │ ││ │maşini şi protecţia │ ││ │punţilor navelor- │ ││ │cisternă │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/3.30 │Spumă expandabilă pentru│Punctul a fost mutat la A.1/3.59. ││ │instalaţii fixe de │ ││ │stingere a incendiilor │ ││ │de la bordul navelor │ ││ │care transportă produse │ ││ │chimice │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A2/3.31 │Instalaţii manuale de │- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │ │ ││ │pulverizare a apei │- Reg. II-2/19. │- Reg. II-2/19. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.2/3.32 │Stingătoare de incendiu │Punctul a fost mutat la A.1/3.62 ││ │cu pudră chimică uscată │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A2/3.33 │Furtunuri de incendiu cu│- Reg. II-2/10, │- Reg. II-2/10, │ │ ││Echipa- │diametru > 52 mm │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ment nou │ │ │1994) 7 a IMO, │ │ ││ │ │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 7 a IMO. │ │ │└─────────┴────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┘4. Echipamente de navigaţieNote aplicabile secţiunii 4: Echipamente de navigaţieColoanele 3 şi 4: Trimiterile la capitolul V din SOLAS se vor considera ca trimiteri la SOLAS 1974, astfel cum a fost modificat la MSC 73, intrat în vigoare la 1 iulie 2002.Coloana 4: Echipamentele de navigaţie sunt conforme, după caz, cu părţile pertinente din Rezoluţia A.1021(26) a Adunării IMO "Codul privind alarmele şi indicatorii, 2009" şi Rezoluţia MSC.302(87) a MSC "Adoptarea standardelor de performanţă pentru managementul alarmelor pe puntea de comandă".Coloana 5:Seria IEC 61162 se referă la următoarele standarde de referinţă pentru Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii maritime - Interfeţe numerice:- IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) - Partea 1: Emiţător unic şi receptoare multiple- IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - Partea 2: Emiţător unic şi receptoare multiple, transfer rapid de date- IEC 61162-3 ed1.2 compilaţie cu amendamentul 1 ed1.0 (2010-11) şi amendamentul 2 ed1.0 (2014-07) - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente- IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente- IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) amendament 1 - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente- IEC 61162-3-am2 ed1.0 (2014-07) amendamentul 2 - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente- IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) - Partea 450: Emiţătoare multiple şi receptoare multiple - Interconectarea EthernetSeria EN 61162 se referă la următoarele standarde de referinţă pentru Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii maritime - Interfeţe numerice:- EN 61162-1 (2011) - Partea 1: Emiţător unic şi receptoare multiple- EN 61162-2 (1998) - Partea 2: Emiţător unic şi receptoare multiple, transfer rapid de date- EN 61162-3 (2008) - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente- EN 61162-3-am1 (2010) Amendament 1 - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente- IEC 61162-3-am2 ed1.0 (2014-07) amendamentul 2 - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente- EN 61162-450 (2011) - Partea 450: Emiţătoare multiple şi receptoare multiple - Interconectare Ethernet*Font 7*┌─────────┬────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┐│ │ │ Regula din SOLAS │ Regulile din SOLAS 74, │ │ Module de ││ Nr. │ Denumirea │74, cu modificările │cu modificările ulterioare, │ Standarde de încercări │ evaluare a ││ │ echipamentului │ulterioare prin care│ precum şi rezoluţiile şi │ │conformităţii││ │ │ se cere "aprobarea │circularele corespunzătoare │ │ ││ │ │ de tip" │ ale IMO, după caz │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.2/4.1 │Girocompas pentru navele│Punctul a fost mutat la A.1/4.31. ││ │de mare viteză │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.2 │Sistem de control al │Punctul a fost mutat la A.1/4.40. ││ │direcţiei de deplasare │ ││ │pentru navele de mare │ ││ │viteză (anterior, pilot │ ││ │automat) │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.3 │Dispozitiv pentru │Punctul a fost mutat la A.1/4.41. ││ │transmiterea informaţiei│ ││ │de drum THD │ ││ │(metoda GNSS) │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.4 │Lampă de semnalizare pe │Punctul a fost mutat la A.1/4.52. ││ │timp de zi │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.5 │Reflector pentru navele │Punctul a fost mutat la A.1/4.42. ││ │de mare viteză │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.6 │Echipament pentru │Punctul a fost mutat la A.1/4.43. ││ │vizibilitate nocturnă │ ││ │destinat navelor de mare│ ││ │viteză │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.7 │Sistem de urmărire a │Punctul a fost mutat la A.1/4.33. ││ │drumului navei │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.8 │Sistem electronic de │Punctul a fost mutat la A.1/4.30. ││ │date şi vizualizare a │ ││ │hărţilor maritime │ ││ │(ECDIS) │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.9 │Dispozitiv de rezervă │Punctul a fost mutat la A.1/4.30. ││ │pentru sistemul │ ││ │electronic de date şi │ ││ │vizualizare a hărţilor │ ││ │maritime (ECDIS) │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.10 │Sistem de vizualizare a │Punctul a fost mutat la A.1/4.30. ││ │hărţilor cu grafică │ ││ │raster (RCDS) │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.2/4.11 │Echipament combinat │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│ ││ │GPS/GLONASS │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │ ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │ ││ │ │(Cod HSC 1994) a │1994) a IMO, │- EN 61108-1 (2003), │ ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- EN 61108-2 (1998), │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) a IMO, │- seria EN 61162, │ ││ │ │(Cod HSC 2000) a │- Rez. MSC.115(73) a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │IMO. │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │(2014-07) │ ││ │ │ │ │sau │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- IEC 61108-1 (2003), │ ││ │ │ │ │- IEC 61108-2 (1998), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.2/4.12 │Echipament DGPS şi │Punctul a fost mutat la A.1/4.44, A.1/4.50 şi A.1/4.51. ││ │DGLONASS │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.13 │Girocompas pentru navele│Punctul a fost mutat la A.1/4.31. ││ │de mare viteză │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.14 │Înregistrator de date │Punctul a fost mutat la A.1/4.29. ││ │privind voiajul (VDR) │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.15 │Sistem de navigaţie │Punctul a fost mutat la A.1/4.59. ││ │integrat │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.16 │Sistem de punte integrat│Punct lăsat necompletat în mod intenţionat. │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.17 │Amplificator de │Punctul a fost mutat la A.1/4.53. ││ │radiolocaţie │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.18 │Sistem de recepţie │Punctul a fost mutat la A.1/4.58. ││ │acustică │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.2/4.19 │Compas magnetic pentru │- Reg. X/3, │- Rez. A.382(X) a IMO, │- ISO 1069 (1973), │ ││ │navele de mare viteză │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.694(17) a IMO, │- ISO 25862 (2009), │ ││ │ │(Cod HSC 1994) a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- EN 60945 (2002), │ ││ │ │IMO, │1994) a IMO, │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │Rectificarea 1 (2008) │ ││ │ │(Cod HSC 2000) a │2000) a IMO. │sau │ ││ │ │IMO. │ │- ISO 1069 (1973), │ ││ │ │ │ │- ISO 25862 (2009), │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.2/4.20 │Sistem de control al │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │- EN 60945 (2002), inclusiv│ ││ │drumului pentru │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │IEC 60945 Rectificarea 1 │ ││ │- nave de mare viteză │(Cod HSC 1994) a │1994) a IMO, │(2008), │ ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- seria EN 61162, │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │(Cod HSC 2000) a │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │(2014-07) │ ││ │ │IMO. │ │sau │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.2/4.21 │Material cartografic │Punctul a fost mutat la A.1/4.45. ││ │pentru radarul de bord │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.22 │Dispozitiv pentru │Punctul a fost mutat la A.1/4.46. ││ │transmiterea informaţiei│ ││ │de drum THD (metoda │ ││ │giroscopică) │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.23 │Dispozitiv pentru │Punctul a fost mutat la A.1/4.2. ││ │transmiterea informaţiei│ ││ │de drum THD (metoda │ ││ │magnetică) │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.2/4.24 │Indicator de împingere │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│ ││ │ │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │ ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │ ││ │ │(Cod HSC 1994) a │1994) a IMO, │- seria EN 61162, │ ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) a IMO, │(2014-07) │ ││ │ │(Cod HSC 2000) a │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │sau │ ││ │ │IMO. │ │-IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.2/4.25 │Indicatoare ale │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│ ││ │împingerii laterale, ale│- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │ ││ │cârmei şi ale regimului │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │ ││ │de funcţionare │(Cod HSC 1994) a │1994) a IMO, │- seria EN 61162, │ ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) a IMO, │(2014-07) │ ││ │ │(Cod HSC 2000) a │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │sau │ ││ │ │IMO. │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.2/4.26 │Indicator al vitezei de │ ││ │giraţie │Punctul a fost mutat la A.1/4.9. │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.27 │Indicator al unghiului │ ││ │cârmei │Punctul a fost mutat la A.1/4.20. │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.28 │Indicator al vitezei de │ ││ │rotaţie a elicei │Punctul a fost mutat la A.1/4.21. │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.29 │Indicator al pasului │ ││ │elicei │Punctul a fost mutat la A.1/4.22. │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.30 │Sistem de punte integrat│Punct lăsat necompletat în mod intenţionat. │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.31 │Dispozitiv pentru │Punctul a fost mutat la A.1/4.54. ││ │relevment │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.32 │Sistem de alarmă şi │Punctul a fost mutat la A.1/4.57. ││ │supraveghere a │ ││ │navigaţiei de punte │ ││ │(BNWAS) │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.33 │Sistem de control pentru│Punct lăsat necompletat în mod intenţionat. ││ │urmărirea drumului navei│ ││ │(funcţionează la viteza │ ││ │navei de peste 30 de │ ││ │noduri) │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.34 │Echipament având funcţii│Punct lăsat necompletat în mod intenţionat. ││ │de identificare şi │ ││ │urmărire la distanţă │ ││ │mare a navelor (LRIT) │ │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.35 │Receptor Galileo │Punctul a fost mutat la A.1/4.56. │├─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.36 │Echipament AIS SART │Punctul a fost mutat la A.1/4.55. │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.2/4.37 │Clinometru electronic │- Reg. V/18-7. │- Rez. A.694(17) a IMO, │- EN 60945 (2002), inclusiv│ ││(echipa- │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │ ││ment nou)│ │ │- Rez. MSC.363(92) a IMO, │(2008), │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ.982, │- seria EN 61162 │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1228. │sau │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162. │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.2/4.38 │Echipament Loran-C │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│ ││Ex A.1/ │ │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │ ││4.11 │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.818(19) a IMO, │(2008), │ ││ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- seria EN 61162, │ ││ │ │IMO, │1994) 13 a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │(2014-07) │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 a │2000) 13 a IMO │sau │ ││ │ │IMO. │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │-IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.2/4.39 │Echipament Chayka │- Reg. V/18, │- Reg. V/19, │- EN 60945 (2002), inclusiv│ ││Ex A.1/ │ │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945, Rectificarea 1 │ ││4.12 │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.818(19) a IMO, │(2008), │ ││ │ │(Cod HSC 1994) 13 │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- seria EN 61162, │ ││ │ │a IMO, │1994) 13 a IMO, │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │(2014-07) │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 13 │2000) 13 a IMO │sau │ ││ │ │a IMO. │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945, │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162, │ ││ │ │ │ │- IEC 62288 Ed. 2.0 │ ││ │ │ │ │(2014-07). │ │└─────────┴────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┘5. Echipamente de radiocomunicaţiiNote aplicabile secţiunii 5: Echipamente de radiocomunicaţiiColoana 5:Seria IEC 61162 se referă la următoarele standarde de referinţă pentru Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii maritime - Interfeţe numerice:- IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) - Partea 1: Emiţător unic şi receptoare multiple- IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - Partea 2: Emiţător unic şi receptoare multiple, transfer rapid de date- IEC 61162-3 ed1.2 compilaţie cu amendamentul 1 ed1.0 (2010-11) şi amendamentul 2 ed1.0 (2014-07) - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente- IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente- IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) amendamentul 1 - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente- IEC 61162-3-am2 ed1.0 (2014-07) amendamentul 2 - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente- IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) - Partea 450: Emiţătoare multiple şi receptoare multiple - Interconectare EthernetSeria EN 61162 se referă la următoarele standarde de referinţă pentru Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii maritime - Interfeţe numerice:- EN 61162-1 (2011) - Partea 1: Emiţător unic şi receptoare multiple- EN 61162-2 (1998) - Partea 2: Emiţător unic şi receptoare multiple, transfer rapid de date- EN 61162-3 (2008) - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente- EN 61162-3-am1 (2010) amendament 1 - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente- IEC 61162-3-am2 ed1.0 (2014-07) amendamentul 2 - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente- EN 61162-450 (2011) - Partea 450: Emiţătoare multiple şi receptoare multiple - Interconectare Ethernet.*Font 7*┌─────────┬────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┐│ │ │ Regula din SOLAS │ Regulile din SOLAS 74, │ │ Module de ││ Nr. │ Denumirea │74, cu modificările │cu modificările ulterioare, │ Standarde de încercări │ evaluare a ││ │ echipamentului │ulterioare prin care│ precum şi rezoluţiile şi │ │conformităţii││ │ │ se cere "aprobarea │circularele corespunzătoare │ │ ││ │ │ de tip" │ ale IMO, după caz │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.2/5.1 │Radiobaliză EPIRB în │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/8, │- EN 60945 (2002), inclusiv│ ││ │bandă VHF │- Reg. X/3, │- Rez. A.662(16) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │ ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.694(17) a IMO, │(2008) │ ││ │ │(Cod HSC 1994) a │- Rez. A.805(19) a IMO, │sau │ ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │1994) a IMO, │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │(Cod HSC 2000) a │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │Rectificarea 1 (2008). │ ││ │ │IMO. │2000) a IMO, │ │ ││ │ │ │- ITU-R M.489-2 (10/95), │ │ ││ │ │ │- ITU-R M.693-1 (03/12). │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.2/5.2 │Sursă de energie de │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/13, │- EN 60945 (2002), inclusiv│ ││ │rezervă pentru │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │ ││ │alimentare radio │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. A.702(17) a IMO, │(2008) │ ││ │ │(Cod HSC 1994) a │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │sau │ ││ │ │IMO, │1994) a IMO, │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │(Cod HSC 2000) a │2000) a IMO, │Rectificarea 1 (2008). │ ││ │ │IMO. │- IMO COMSAR/Circ.16, │ │ ││ │ │ │- IMO COMSAR/Circ.32. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.2/5.3 │Inmarsat-F SES │Punctul a fost mutat la A.1/5.19. │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.2/5.4 │Panou pentru cazuri de │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/6, │- EN 60945 (2002), inclusiv│ ││ │sinistru │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │ ││ │ │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008) │ ││ │ │(Cod HSC 1994) a │1994) a IMO, │sau │ ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) a IMO, │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │(Cod HSC 2000) a │- IMO MSC/Circ. 862, │Rectificarea 1 (2008). │ ││ │ │IMO. │- IMO COMSAR/Circ.32. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.2/5.5 │Panou pentru semnale de │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/6, │- EN 60945 (2002), inclusiv│ ││ │alertare sau semnalizare│- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │ ││ │în caz de sinistru │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008) │ ││ │ │(Cod HSC 1994) a │1994) a IMO, │sau │ ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) a IMO, │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │(Cod HSC 2000) a │- IMO MSC/Circ. 862, │Rectificarea 1 (2008). │ ││ │ │IMO. │- IMO COMSAR/Circ.32. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.2/5.6 │Radiobaliză în bandă-L │Punct lăsat necompletat în mod intenţionat. ││ │(INMARSAT) │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.2/5.7 │Sistem de alarmă de │ │- Reg. XI-2/6, │- EN 60945 (2002), inclusiv│ ││ │securitate al navei │ │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │ ││ │ │ │- Rez. MSC.147(77) a IMO, │(2008), │ ││ │ │ │- IMO MSC/Circ.1072. │- seria EN 61162 │ ││ │ │ │ │sau │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- seria IEC 61162. │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.2/5.8 │Aparat radiotelefonic │- Reg. IV/14, │- Reg. IV/7, │- EN 60945 (2002), inclusiv│ ││Ex A.1/ │aeronautic de emisie- │- Reg. X/3, │- Rez. A.694(17) a IMO, │IEC 60945 Rectificarea 1 │ ││5.16 │recepţie în VHF │- Rez. MSC.36(63)- │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │(2008), │ ││ │ │Cod HSC 1994) 14 a │1994) 14 a IMO, │- ETSI EN 301 688 V1.1.1 │ ││ │ │IMO, │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │(2000-07) │ ││ │ │- Rez. MSC.97(73)- │2000) 14 a IMO, │sau │ ││ │ │(Cod HSC 2000) 14 │- Rez. MSC.80(70) a IMO, │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │a IMO. │- IMO COMSAR/Circ.32, │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │- Convenţia ICAO, anexa 10, │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │reglementări privind │- ETSI EN 301 688 V1.1.1 │ ││ │ │ │radiocomunicaţiile. │(2000-07). │ │└─────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┘6. Echipamente cerute de Convenţia COLREG 72*Font 7*┌─────────┬────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┐│ │ │ Regula din COLREG │ Regulile din COLREG, │ │ Module de ││ Nr. │ Denumirea │72 prin care se cere│ precum şi rezoluţiile şi │ Standarde de încercări │ evaluare a ││ │ echipamentului │ "aprobarea de tip" │circularele corespunzătoare │ │conformităţii││ │ │ │ ale IMO, după caz │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.2/6.1 │Lumini de navigaţie │Punctul a fost mutat la A.1/6.1. │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┤│A.2/6.2 │Mijloace de semnalizare │- COLREG 72 anexa │- COLREG 72 anexa III/3, │- EN 60945 (2002), inclusiv│ ││ │acustică │III/3. │- Rez. A.694(17) a IMO. │IEC 60945 Rectificarea 1 │ ││ │ │ │ │(2008), │ ││ │ │ │ │- Fluiere - COLREG 72 anexa│ ││ │ │ │ │III/1 (funcţionare), │ ││ │ │ │ │- Clopote sau gonguri - │ ││ │ │ │ │COLREG 72 anexa III/2 │ ││ │ │ │ │(funcţionare) │ ││ │ │ │ │sau │ ││ │ │ │ │- IEC 60945 (2002), │ ││ │ │ │ │inclusiv IEC 60945 │ ││ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008), │ ││ │ │ │ │- Fluiere - COLREG 72 anexa│ ││ │ │ │ │III/1 (funcţionare), │ ││ │ │ │ │- Clopote sau gonguri - │ ││ │ │ │ │COLREG 72 anexa III/2 │ ││ │ │ │ │(funcţionare). │ │└─────────┴────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┘7. Echipamente de siguranţă pentru vrachiere*Font 7*┌─────────┬────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┐│ │ │ Regula din SOLAS │ Regulile din SOLAS 74, │ │ Module de ││ Nr. │ Denumirea │74, cu modificările │cu modificările ulterioare, │ Standarde de încercări │ evaluare a ││ │ echipamentului │ulterioare prin care│ precum şi rezoluţiile şi │ │conformităţii││ │ │ se cere "aprobarea │circularele corespunzătoare │ │ ││ │ │ de tip" │ ale IMO, după caz │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.2/7.1 │Calculator de încărcare │- Reg. XII/11, │- Reg. XII/11, │- IMO MSC.1/Circ 1229. │ ││ │ │- Conferinţa SOLAS │- Conferinţa SOLAS 1997, │ │ ││ │ │1997, Rez. 5. │Rez. 5. │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤│A.2/7.2 │Indicatoare ale │Punct anulat. ││ │nivelului apei pentru │ ││ │vrachiere │ │└─────────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘8. Echipamente conform SOLAS capitolul II-1*Font 7*┌─────────┬────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┐│ │ │ Regula din SOLAS │ Regulile din SOLAS 74, │ │ Module de ││ Nr. │ Denumirea │74, cu modificările │cu modificările ulterioare, │ Standarde de încercări │ evaluare a ││ │ echipamentului │ulterioare prin care│ precum şi rezoluţiile şi │ │conformităţii││ │ │ se cere "aprobarea │circularele corespunzătoare │ │ ││ │ │ de tip" │ ale IMO, după caz │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤│A.2/8.1 │Pornirea grupurilor │- Reg. II-1/44, │- Reg. II-1/44, │ │ ││ │generatoare pe vreme │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC │ │ ││ │rece (dispozitive de │ │1994) 12 a IMO, │ │ ││ │pornire) │ │- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC │ │ ││ │ │ │2000) 12 a IMO, │ │ ││ │ │ │- IMO MSC.1/Circ 1464 Rev.1.│ │ │└─────────┴────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┘----------Anexa A.2 a fost înlocuită cu anexa 3 din HOTĂRÂREA nr. 514 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 27 iulie 2016, conform modificării aduse de pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa BMODULE PENTRU EVALUAREA CONFORMITĂŢIIEXAMINAREA EC DE TIP(MODULUL B)1. Un organism notificat trebuie să constate şi să ateste faptul că un exemplar reprezentativ din producţia avută în vedere corespunde cerinţelor instrumentelor internaţionale care ii sunt aplicabile.2. Cererea pentru efectuarea examinării EC de tip va fi înaintată de către producător sau de către reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, unui organism notificat ales de producător.Cererea trebuie să cuprindă următoarele: a) denumirea şi sediul producătorului şi, dacă cererea este înaintată de către reprezentantul autorizat al producătorului, denumirea şi sediul acestuia din urma; b) o declaraţie scrisă potrivit căreia aceeaşi cerere nu a fost înaintată nici unui alt organism notificat; c) documentaţia tehnica prevăzută la pct. 3.Solicitantul va pune la dispoziţia organismului notificat un exemplar reprezentativ din producţia avută în vedere, denumit în continuare "tip"*1). Organismul notificat poate cere şi alte exemplare, dacă acestea sunt necesare pentru realizarea programului de încercări. Notă

  ──────────

  *1) Un tip poate acoperi mai multe versiuni ale produsului cu condiţia ca diferenţele între versiuni să nu afecteze nivelul de siguranţa sau celelalte cerinţe privind performanţele produsului.

  ──────────
  3. Documentaţia tehnica trebuie să permită evaluarea conformităţii produsului cu cerinţele instrumentelor internaţionale relevante. În măsura în care este necesar pentru evaluarea conformităţii produsului, documentaţia tehnica trebuie să cuprindă informaţii privind proiectarea şi standardele de construcţie, fabricaţia, instalarea şi funcţionarea produsului, conform descrierii documentaţiei tehnice din apendicele la prezenta anexa.4. Organismul notificat are următoarele obligaţii:4.1. să examineze documentaţia tehnica, să verifice dacă tipul a fost fabricat în conformitate cu documentaţia tehnica;4.2. să efectueze sau să solicite efectuarea examinărilor corespunzătoare şi a încercărilor necesare pentru a verifica dacă cerinţele instrumentelor internaţionale relevante au fost efectiv respectate;4.3. să convină cu solicitantul asupra locului unde vor fi efectuate examinările şi încercările necesare.5. Dacă "tipul" corespunde cerinţelor instrumentelor internaţionale relevante, organismul notificat va elibera solicitantului un certificat de examinare EC de tip. Certificatul va conţine denumirea şi sediul producătorului, detalii privind echipamentul, concluziile examinării, condiţiile pentru valabilitatea să şi datele necesare privind identificarea "tipului" aprobat.La certificatul de examinare EC de tip va fi anexată o lista cuprinzând elementele importante pentru evaluare din documentaţia tehnica, iar organismul notificat va păstra o copie a acestei liste.Dacă unui producător i se refuza o certificare de tip, organismul notificat va justifica detaliat motivele refuzului.În cazul în care un producător solicita din nou o aprobare de tip pentru un echipament căruia i s-a refuzat un certificat de tip, va prezenta organismului notificat toată documentaţia necesară, inclusiv originalele rapoartelor de încercări, motivele detaliate care au determinat refuzul anterior şi toate modificările care au fost aduse echipamentului.6. Solicitantul va informa organismul notificat care deţine documentaţia tehnica referitoare la certificatul de examinare EC de tip asupra tuturor modificărilor aduse produsului aprobat, care va obţine o aprobare suplimentară, atunci când aceste modificări pot afecta conformitatea cu cerinţele sau condiţiile prevăzute pentru utilizarea produsului. Aceasta aprobare suplimentară este dată sub forma unei completări la certificatul original de examinare EC de tip.7. Fiecare organism notificat va comunica, la cerere, administraţiilor de pavilion ale României şi statelor membre ale Uniunii Europene, precum şi altor organisme notificate informaţii cu privire la certificatele de examinare EC de tip şi completările la acestea, emise sau retrase.8. Celelalte organisme notificate pot primi copii ale certificatelor de examinare EC de tip şi/sau ale completărilor la acestea. Anexele la certificate se pun la dispoziţia altor organisme notificate.9. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, va păstra dosarul tehnic de fabricaţie împreună cu copii ale certificatelor de examinare EC de tip şi ale completărilor la acestea o perioada de minimum 10 ani de la data fabricării ultimului produs.CONFORMITATEA CU TIPUL(MODULUL C)1. Un producător sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să asigure şi să declare că produsele avute în vedere sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip şi îndeplinesc cerinţele instrumentelor internaţionale, care le sunt aplicabile. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene va aplica marcajul pe fiecare produs şi va întocmi o declaraţie scrisă de conformitate.2. Producătorul va lua toate măsurile necesare pentru a garanta că procesul de fabricaţie asigura conformitatea produselor cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip şi cu cerinţele instrumentelor internaţionale care le sunt aplicabile.3. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, va păstra un exemplar al declaraţiei de conformitate o perioada de minimum 10 ani de la data fabricării ultimului produs.ASIGURAREA CALITĂŢII PRODUCŢIEI(MODULUL D)1. Un producător, care îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2, trebuie să se asigure şi să declare că produsele considerate sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, va aplica marcajul pe fiecare produs şi va întocmi o declaraţie scrisă de conformitate. Marcajul va fi însoţit de numărul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea, conform prevederilor pct. 4.2. Producătorul va aplica un sistem al calităţii aprobat pentru fazele de fabricaţie, inspecţie şi încercare finala a produsului, aşa cum se prevede la pct. 3; şi să fie supus supravegherii conform prevederilor pct. 4.3. Sistemul calităţii3.1. Producătorul va înainta unui organism notificat, ales de el, o cerere pentru evaluarea sistemului sau al calităţii pentru produsele avute în vedere.Cererea pentru evaluarea sistemului calităţii va conţine: a) toate informaţiile necesare pentru categoria de produse considerate; b) documentaţia privind sistemul calităţii; c) documentaţia tehnica a tipului aprobat şi o copie a certificatului de examinare EC de tip.3.2. Sistemul calităţii va asigura conformitatea produselor cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip.Toate elementele, cerinţele şi prevederile adoptate de către producător vor fi reunite într-o documentaţie sistematica şi ordonată sub forma de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise.Documentaţia privind sistemul calităţii va asigura o interpretare uniforma a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor privind calitatea.Documentaţia privind sistemul calităţii trebuie să conţină, în mod special, o descriere adecvată următoarelor aspecte: a) obiectivele legate de calitate şi structura organizatorică, responsabilităţile conducerii şi atribuţiile acesteia în ceea ce priveşte calitatea produselor; b) procesul de fabricaţie corespunzător, tehnicile de control şi asigurare a calităţii, precum şi procesele şi acţiunile sistematice care care vor fi utilizate; c) examinările şi încercările care vor fi efectuate înainte, în timpul şi după procesul de fabricaţie, precum şi frecventa lor; d) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecţie, rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat etc.; e) mijloacele de urmărire a realizării calităţii cerute produselor şi a funcţionarii eficace a sistemului calităţii.3.3. Organismul notificat va evalua sistemul calităţii pentru a determina dacă acesta îndeplineşte cerinţele prevăzute la pct. 3.2. Se presupune conformitatea cu aceste cerinţe pentru sistemele calităţii care pun în aplicare standardul armonizat relevant.Echipa de audit va avea cel puţin un membru cu experienţa în tehnologia de fabricare a produsului considerat. Procedura de evaluare va include o vizita de inspectare la locul de fabricaţie a produsului.Decizia echipei de audit se va notifica producătorului. Notificarea va conţine concluziile examinării şi decizia motivată a evaluării.3.4. Producătorul se va angaja să îndeplinească obligaţiile ce decurg din sistemul calităţii, aşa cum a fost aprobat, şi să menţină acest sistem la un nivel corespunzător şi eficace.Producătorul sau reprezentantul sau autorizat, care este stabilit în România sau pe teritoriul unui Stat Membru al Uniunii Europene, trebuie să informeze organismul notificat, care a aprobat sistemul calităţii, asupra oricăror intenţii de modificare a acestui sistem.Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse şi să decidă dacă sistemul calităţii modificat continuă să corespundă cerinţelor prevăzute la pct. 3.2 sau dacă este necesară o reevaluare a acestuia.Decizia organismului notificat se va transmite producătorului. Notificarea va conţine concluziile examinării şi motivarea deciziei evaluării.4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat4.1. Scopul supravegherii sistemului calităţii este de a asigura că producătorul îndeplineşte corect obligaţiile care decurg din sistemul calităţii aprobat.4.2. Organismul notificat va efectua periodic audituri pentru a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul. Producătorul va permite accesul organismului notificat pentru efectuarea inspecţiilor în incintele de producţie, de control şi încercare şi de depozitare a produselor şi va pune la dispoziţie toate informaţiile necesare şi, în mod special: a) documentaţia privind sistemul calităţii; b) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecţie, rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat etc.;4.3. Organismul notificat va efectua periodic audituri pentru a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul calităţii aprobat şi va elibera producătorului un raport de audit.4.4. Suplimentar, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la producător. În timpul acestor vizite, organismul notificat are dreptul să efectueze sau să solicite efectuarea de încercări pentru verificarea funcţionarii corecte a sistemului calităţii, dacă se considera necesar. Organismul notificat va prezenta producătorului raport al inspecţiei efectuate şi, dacă s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.5. Producătorul va deţine şi va pune la dispoziţia organelor de control, la cerere, pe o perioada de minimum 10 ani de la data fabricării ultimului produs, următoarele documente: a) documentaţia prevăzută la pct. 3.1 lit. b); b) documentele de actualizare a sistemului calităţii prevăzut la pct. 3.4; c) decizia şi rapoartele organismului notificat prevăzute la pct. 3.4, 4.3 şi 4.4.6. Fiecare organism notificat va comunica, la cerere, administraţiilor de pavilion ale României şi statelor membre ale Uniunii Europene, precum şi celorlalte organisme notificate informaţii referitoare la aprobările eliberate sau retrase privind sistemul calităţii.ASIGURAREA CALITĂŢII PRODUSULUI(MODULUL E)1. Un producător care îndeplineşte obligaţiile de la punctul 2 se va asigura şi va declara că produsele respective corespund tipului descris în certificatul de examinare EC de tip. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, va aplica marcajul pe fiecare produs şi va da o declaraţie scrisă de conformitate. Marcajul va fi însoţit de numărul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea, conform prevederilor pct. 4.2. Producătorul va aplica un sistem al calităţii aprobat pentru inspecţia finala a produsului şi încercări, după cum se specifica la punctul 3 şi va fi supus supravegherii conform prevederilor de la pct. 4.3. Sistemul calităţii3.1. Producătorul va înainta o cerere unui organism notificat ales de el pentru evaluarea propriului sistem al calităţii, pentru produsele avute în vedere.Cererea pentru evaluarea sistemului calităţii va conţine: a) toate informaţiile necesare pentru categoria de produse considerate, b) documentaţia privind sistemul calităţii, c) documentaţia tehnica a tipului aprobat şi o copie de pe certificatul de examinare EC de tip.3.2. În cadrul sistemului calităţii, fiecare produs trebuie să fie examinat şi supus încercărilor în mod corespunzător pentru a se verifica conformitatea sa cu cerinţele relevante ale instrumentelor internaţionale.Toate elementele, cerinţele şi prevederile adoptate de către producător vor fi reunite într-o documentaţie sistematica şi ordonată sub forma de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise.Documentaţia privind sistemul calităţii va asigura o interpretare uniforma a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor privind calitatea.Documentaţia sistemului calităţii trebuie să conţină, în mod special, o descriere corespunzătoare privind următoarele aspecte: a) obiectivele calităţii şi structura organizatorică, responsabilităţile conducerii şi atribuţiile acesteia în ceea ce priveşte calitatea produselor, b) examinările şi încercările care vor fi efectuate după fabricaţie, c) mijloacele de urmărire a funcţionarii eficace a sistemului calităţii, d) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecţie, rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc.3.3. Organismul notificat va evalua sistemul calităţii pentru a stabili dacă acesta îndeplineşte cerinţele prevăzute la pct. 3.2.Se presupune conformitatea cu aceste cerinţe pentru sistemele calităţii care pun în aplicare standardul armonizat relevant.Echipa de audit va avea cel puţin un membru cu experienţa în tehnologia de fabricare a produsului avut în vedere. Procedura de evaluare va include o inspecţie la locul de fabricaţie a produsului.Decizia echipei de audit se va notifica producătorului. Notificarea va conţine concluziile examinării şi decizia motivată a evaluării.3.4. Producătorul se va angaja să îndeplinească obligaţiile ce decurg din sistemul calităţii, aşa cum a fost aprobat, şi să-l menţină la un nivel corespunzător şi eficace.Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, va informa organismul notificat care a aprobat sistemul calităţii asupra oricărei intenţii de actualizare a sistemului calităţii.Organismul notificat va evalua modificările propuse şi va decide dacă sistemul calităţii modificat îndeplineşte în continuare cerinţele prevăzute la pct. 3.2 sau dacă este necesară o reevaluare a acestuia.Organismul notificat trebuie să comunice producătorului decizia sa. Comunicarea trebuie să conţină concluziile examinării şi decizia argumentată cu privire la evaluare.4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat4.1. Scopul supravegherii sistemului calităţii este de a asigura că producătorul îndeplineşte corect obligaţiile care decurg din sistemul calităţii aprobat.4.2. Producătorul va permite accesul organismului notificat pentru efectuarea inspecţiilor în incintele de producţie, de control şi încercare şi de depozitare a produselor şi va pune la dispoziţie acestora toate informaţiile necesare, în special: a) documentaţia privind sistemul calităţii; b) documentaţia tehnica; c) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc.4.3. Organismul notificat va efectua audituri periodice pentru a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul calităţii aprobat şi va elibera producătorului un raport de audit.4.4. Suplimentar, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la producător. Cu ocazia acestor vizite, organismul notificat poate efectua încercări sau poate stabili efectuarea de încercări pentru a verifica, dacă este necesar, funcţionarea corespunzătoare a sistemul calităţii. Organismul notificat trebuie să prezinte producătorului un raport al inspecţiei efectuate, şi, în cazul în care s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.5. Producătorul va deţine şi va pune la dispoziţie organelor de control, la cerere, pe o perioada de minimum 10 ani de la data fabricării ultimului produs, următoarele documente: a) documentaţia prevăzută la pct. 3.1 lit. b); b) documentele de actualizare a sistemului calităţii prevăzut la pct. 3.4; c) deciziile şi rapoartele organismului notificat prevăzute la pct. 3.4, 4.3 şi 4.4.6. Fiecare organism notificat va comunica, la cerere, administraţiilor de pavilion ale României şi statelor membre ale Uniunii Europene, precum şi celorlalte organisme notificate informaţii referitoare la aprobările eliberate sau retrase privind sistemul calităţii.VERIFICAREA PRODUSELOR(MODULUL F)1. Un producător sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să verifice şi să ateste faptul că produsele cărora li se aplică prevederile pct. 3 sunt conforme cu tipul, aşa cum este specificat în certificatul de examinare EC de tip.2. Producătorul va lua măsurile necesare pentru că procesul de fabricaţie să asigure conformitatea produselor cu tipul, aşa cum este specificat în certificatul de examinare EC de tip. Acesta va aplica marcajul pe fiecare produs şi va întocmi o declaraţie de conformitate.3. Organismul notificat va efectua examinările şi încercările corespunzătoare pentru a verifica conformitatea produsului cu cerinţele instrumentelor internaţionale, fie prin examinarea şi încercarea fiecărui produs, conform prevederilor pct. 4, fie prin examinarea şi încercarea produselor prin metode statistice conform prevederilor pct. 5; metoda de examinare şi încercare a produsului este aleasă de producător.3a. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, va păstra o copie de pe declaraţia de conformitate pe o perioada de minimum 10 ani de la data fabricării ultimului produs.4. Verificarea prin examinare şi încercare a fiecărui produs4.1. Toate produsele vor fi examinate în mod individual şi supuse încercărilor corespunzătoare pentru a se verifica conformitatea acestora cu tipul, aşa cum s-a descris în certificatul de examinare EC de tip.4.2. Organismul notificat va aplica sau va solicita aplicarea numărului sau de identificare pe fiecare produs aprobat şi va elibera un certificat de conformitate referitor la încercările efectuate.4.3. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, va prezenta, la cererea organismului de control, certificatele de conformitate eliberate de organismul notificat.5. Verificarea statistică5.1. Producătorul va prezenta produsele sale sub formă de loturi omogene şi va lua toate măsurile necesare pentru că procedeul de fabricaţie să asigure omogenitatea fiecărui lot realizat.5.2. Toate produsele vor fi disponibile pentru verificare, sub forma de loturi omogene. Din fiecare lot se alege în mod aleatoriu un eşantion. Produsele din cadrul eşantionului vor fi examinate individual şi vor fi supuse unor încercări corespunzătoare pentru a se asigura conformitatea cu cerinţele instrumentelor internaţionale şi pentru a stabili dacă lotul va fi admis sau respins.5.3. În cazul loturilor admise, organismul notificat aplica sau solicita să se asigure de aplicarea numărului sau de identificare pe fiecare produs aprobat şi eliberează un certificat de conformitate referitor la încercările efectuate. Toate produsele din lot pot fi introduse pe piaţa, cu excepţia produselor din eşantion care au fost găsite neconforme.Dacă un lot este respins, organismul notificat sau organismul de control va lua măsuri corespunzătoare pentru a împiedica introducerea pe piaţă a respectivului lot.În cazul respingerii repetate a loturilor, organismul notificat poate suspenda verificarea statistică.Producătorul poate să aplice numărul de identificare al organismului notificat în cursul procesului de fabricaţie, sub responsabilitatea respectivului organism notificat.5.4. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene va prezenta, la cerere, organismului de control certificatul de conformitate eliberat de către organismul notificat.VERIFICAREA UNITĂŢII DE PRODUS(MODULUL G)1. Producătorul trebuie să se asigure şi să declare că produsul avut în vedere, pentru care a fost eliberat certificatul prevăzut la pct. 2, corespunde cerinţelor instrumentelor internaţionale care ii sunt aplicabile.Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, va aplica marcajul pe produs şi va întocmi o declaraţie de conformitate.2. Organismul notificat va examina produsul individual şi va efectua încercările corespunzătoare pentru a se asigura de conformitatea acestuia cu cerinţele instrumentelor internaţionale care îi sunt aplicabile.Organismul notificat va aplica sau se va asigura de aplicarea numărului sau de identificare pe produsul aprobat şi va elibera un certificat de conformitate referitor la încercările efectuate.3. Scopul documentaţiei tehnice este de a permite evaluarea conformităţii produsului cu cerinţele instrumentelor internaţionale şi de a facilita înţelegerea proiectării, fabricaţiei şi funcţionarii produsului.ASIGURAREA TOTALĂ A CALITĂŢII(MODULUL H)1. Un producător care îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2 trebuie să asigure şi să declare că produsele avute în vedere corespund cerinţelor instrumentelor internaţionale care îi sunt aplicabile. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, va aplica pe fiecare produs marcajul şi va întocmi o declaraţie scrisă de conformitate. Marcajul va fi însoţit de numărul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea, conform prevederilor pct. 4.2. Producătorul va aplica un sistem al calităţii aprobat pentru fazele de proiectare, fabricaţie, inspecţie şi încercare finală a produsului, conform prevederilor pct. 3; sistemul calităţii aprobat face obiectul supravegherii, conform prevederilor pct. 4.3. Sistemul calităţii3.1. Producătorul va înainta o cerere pentru evaluarea sistemului sau al calităţii unui organism notificat.Cererea pentru evaluarea sistemului calităţii va conţine: a) toate informaţiile necesare pentru categoria de produse avute în vedere; şi b) documentaţia privind sistemul calităţii.3.2. Sistemul calităţii va asigura conformitatea produselor cu cerinţele instrumentelor internaţionale, care le sunt aplicabile.Toate elementele, cerinţele şi măsurile adoptate de către producător vor fi reunite într-o documentaţie sistematica şi ordonată sub forma de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia privind sistemul calităţii va asigura o interpretare uniforma a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor privind calitatea.Documentaţia privind sistemul calităţii va conţine în special o descriere adecvată a următoarelor aspecte: a) obiectivele legate de calitate şi structura organizatorică, responsabilităţile conducerii şi atribuţiile acesteia în ceea ce priveşte calitatea proiectării şi calitatea produselor; b) specificaţiile tehnice de proiectare, inclusiv standardele care vor fi aplicate pentru a se asigura îndeplinirea cerinţelor esenţiale aplicabile din instrumentele internaţionale; c) tehnicile de control şi de verificare a proiectului, procesele şi acţiunile sistematice folosite pentru proiectarea produselor care aparţin unei categorii de proiectare; d) tehnicile corespunzătoare de fabricaţie, de control şi asigurare a calităţii, procesele şi acţiunile sistematice care vor fi utilizate; e) examinările şi încercările care vor fi efectuate înaintea, în timpul şi după fabricaţie, cu indicarea frecvenţei de efectuare a acestora; f) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecţie, rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat etc.; g) mijloacele de urmărire a realizării calităţii produsului cerut în ceea ce priveşte proiectarea şi realizarea produsului şi, respectiv, funcţionarea efectivă a sistemului calităţii.3.3. Organismul notificat va evalua sistemul calităţii pentru a determina dacă îndeplineşte cerinţele prevăzute la pct. 3.2. Se presupune conformitatea cu aceste cerinţe pentru sistemele calităţii care pun în aplicare standardul armonizat relevant.Echipa de audit va avea cel puţin un membru cu experienţa în tehnologia produsului avut în vedere. Procedura de evaluare va include o vizita de evaluare la locul de fabricaţie a produsului.Decizia privind evaluarea este comunicată producătorului. Comunicarea trebuie să conţină concluziile verificării şi decizia argumentată cu privire la evaluare.3.4. Producătorul se va angaja să îndeplinească obligaţiile ce decurg din sistemul calităţii aprobat şi să îl menţină la un nivel eficient şi corespunzător.Producătorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene va informa organismul notificat care a aprobat sistemul calităţii asupra oricăror intenţii de actualizare a acestuia.Organismul notificat va evalua modificările propuse şi va decide dacă sistemul calităţii modificat continuă să corespundă cerinţelor pct. 3.2 sau dacă este necesară o nouă evaluare.Decizia privind evaluarea este comunicată producătorului. Comunicarea trebuie să conţină concluziile verificării şi decizia argumentată cu privire la evaluare.4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat4.1. Scopul supravegherii este de a se asigura îndeplinirea corectă de către producător a obligaţiilor ce decurg din sistemul calităţii aprobat.4.2. Producătorul va permite accesul organismului notificat pentru efectuarea inspecţiilor în locurile în care se proiectează, se fabrica, se verifica, se efectuează încercările şi se depozitează produsele şi va pune la dispoziţie informaţiile necesare, în special în legătura cu: a) documentaţia privind sistemul calităţii; b) înregistrările privind calitatea, prevăzute de sistemul calităţii la faza de proiectare, cum ar fi: rezultatele analizelor, calculelor, încercărilor etc.; c) înregistrările privind calitatea, prevăzute de sistemul calităţii la faza de fabricaţie, cum ar fi: rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc.4.3. Organismul notificat va efectua periodic audituri pentru a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul calităţii aprobat şi va prezenta producătorului rapoartele de audit.4.4. În plus, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la producător. Cu ocazia acestor vizite, organismul notificat poate efectua încercări sau poate stabili efectuarea de încercări pentru a verifica, dacă este necesar, funcţionarea corespunzătoare a sistemul calităţii. Organismul notificat va preda producătorului un raport al vizitei efectuate, şi, în cazul în care s-a efectuat o încercare, raportul de încercare.5. Producătorul va pune la dispoziţia organelor de control timp de 10 ani de la data fabricării ultimului produs următoarele: a) documentaţia menţionată la pct. 3.1 lit. b); b) documentele de actualizare menţionate la pct. 3.4; c) deciziile şi rapoartele organismului notificat, menţionate în ultimul alineat al pct. 3.4 şi, respectiv, la pct. 4.3 şi 4.4.6. Fiecare organism notificat va comunica, la cerere, administraţiilor de pavilion ale României şi statelor membre ale Uniunii Europene, precum şi celorlalte organisme notificate informaţii referitoare la aprobările eliberate sau retrase privind sistemul calităţii.7. Verificarea proiectului7.1. Producătorul trebuie să prezinte o cerere pentru examinarea proiectului la un singur organism notificat.7.2. Cererea va fi astfel încât să facă posibila înţelegerea proiectului, fabricaţiei şi funcţionarii produsului şi să permită evaluarea conformităţii cu cerinţele reglementărilor internaţionale.Cererea va conţine: a) specificaţiile tehnice de proiectare, inclusiv standardele care au fost aplicate; b) dovezile necesare pentru demonstrarea compatibilităţii standardelor aplicate, în special atunci când standardele menţionate la art. 3 nu sunt aplicate în întregime. Aceste dovezi vor include rezultatele încercărilor efectuate de către producător sau în numele sau în cadrul unui laborator corespunzător.7.3. Organismul notificat examinează cererea şi, în cazul în care proiectul corespunde cerinţelor aplicabile din instrumentele internaţionale, emite solicitantului un certificat de examinare EC de proiect.Certificatul va conţine concluziile examinării, condiţiile de valabilitate a acestuia, datele necesare pentru identificarea proiectului aprobat şi, dacă este relevant, o descriere a modului de funcţionare a produsului.7.4. Solicitantul are obligaţia să informeze organismul notificat care a emis certificatul de examinare EC de proiect asupra oricărei modificări aduse proiectului aprobat. Pentru aceste modificări ale proiectului aprobat trebuie să se obţină o aprobare suplimentară de la organismul notificat care a emis certificatul de examinare EC de proiect, în situaţia în care astfel de modificări pot afecta conformitatea cu cerinţele esenţiale din reglementarea tehnica sau condiţiile prevăzute pentru utilizarea produsului. Aceasta aprobare suplimentară este dată sub forma unei completări la certificatul iniţial de examinare EC de proiect.7.5. La cererea administraţiilor de pavilion ale României şi statelor membre ale Uniunii Europene interesate şi a altor organisme notificate, organismul notificat are obligaţia să pună la dispoziţie informaţiile relevante privind:- certificatele de examinare EC de proiect emise şi completările la acestea; şi- aprobările EC de proiect şi aprobările suplimentare retrase.Apendice la Anexa BDOCUMENTAŢIA TEHNICA CARE SE PREZINTĂ ORGANISMULUI NOTIFICATDE CĂTRE PRODUCĂTORPrevederile din prezentul apendice se aplică tuturor modulelor din Anexa B.Documentaţia tehnica la care se face referire în Anexa B trebuie să conţină toate informaţiile pertinente şi mijloacele aplicate de producător pentru a se asigura de conformitatea echipamentelor cu cerinţele esenţiale, aplicabile acestora.Documentaţia tehnica trebuie să permită înţelegerea proiectării, fabricării şi funcţionarii produsului şi să asigure posibilitatea evaluării conformităţii cu cerinţele instrumentelor internaţionale aplicabile.Documentaţia va conţine în măsura în care sunt relevante pentru evaluare:- o descriere generală a tipului;- desene de concepţie, standardele de construcţie şi de fabricaţie; precum şi planurile componentelor, subansamblelor, circuitelor, etc.;- descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea desenelor şi schemelor menţionate precum şi a modului de funcţionare a produsului;- rezultatele calculelor de proiectare, a examinărilor imparţiale efectuate etc.;- rapoarte imparţiale de încercări;- manuale de instalare, utilizare şi întreţinere.Atunci când este cazul, documentaţia de proiectare va mai conţine şi următoarele elemente:- atestări privind echipamentele încorporate în produs;- atestări şi certificate privind metodele de fabricaţie şi/sau inspecţie şi/sau de verificare a produsului;- orice alte documente care să permită organismului notificat îmbunătăţirea evaluării.
   +  Anexa CCRITERII MINIME CARE TREBUIE AVUTE ÎN VEDERELA DESEMNAREA ORGANISMELOR NOTIFICATE1. Organismele notificate vor satisface cerinţele relevante din seria de standarde EN 45000.2. Un organism notificat trebuie să fie independent şi nu trebuie să fie controlat de către producători sau furnizori.3. Organismul notificat trebuie să fie stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene.4. Organismul notificat trebuie să dispună de calificarea, experienţa tehnica şi personalul necesar care să îi permită să elibereze aprobări de tip conform cerinţelor prezentei hotărâri şi garantând un înalt nivel de siguranţa.5. Organismul notificat trebuie să fie capabil să realizeze expertize maritime.Organismul notificat este abilitat să realizeze proceduri de evaluare a conformităţii pentru orice operator economic stabilit în România sau pe teritoriul unui Stat Membru al Uniunii Europene.Organismul notificat trebuie să poată realiza procedurile de evaluare a conformităţii pentru administraţia unui stat de pavilion utilizând mijloacele de la sediul sau de baza sau personalul de la reprezentantele sale din străinătate.În cazul în care procedurile de evaluare a conformităţii se realizează de către o filiala a unui organism notificat, toate documentele privind procedurile de evaluare a conformităţii se eliberează în numele organismului notificat şi nu în numele filialei acestuia.O filiala a unui organism notificat, stabilită într-un stat membru al Uniunii Europene, poate elibera documente privind procedurile de evaluare a conformităţii numai în cazul în care a fost notificată de statul membru respectiv.  +  Anexa DMARCAJUL DE CONFORMITATEMarcajul de conformitate trebuie să aibă următoarea forma:În cazul în care marcajul trebuie să fie mărit sau micşorat, este necesar să se respecte proporţiile prezentate în figura de mai sus.Diferitele componente ale marcajului trebuie să aibă aceeaşi dimensiune pe verticală, care nu trebuie să fie mai mica de 5 mm.Aceasta dimensiune minimă poate să nu fie respectată pentru piesele de dimensiuni mici.------