ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 31 august 2016privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente şi a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 5 septembrie 2016  Având în vedere necesitatea asigurării exercitării, în bune condiţii, a dreptului de a alege de către cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016,luând în considerare numărul redus de cetăţeni români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate care au solicitat înscrierea în Registrul electoral pentru a-şi exercita dreptul de vot în 2016 fie prin corespondenţă, fie prin organizarea unei secţii de votare pentru localităţile sau grupurile de localităţi în care îşi au domiciliul sau reşedinţa cel puţin 100 de alegători,întrucât, în acest context, aplicarea prevederilor actuale ale Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente ar putea avea ca efect crearea unor dificultăţi în exerciţiul dreptului de a alege al cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, prin limitarea numărului secţiilor de votare,ţinând seama de consecinţele negative ale neadoptării, în regim de urgenţă, a actului normativ, asupra exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din anul 2016 de către cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, în vederea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor parlamentare din anul 2016, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016, în afara secţiilor de votare prevăzute la art. 23 alin. (1)-(3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi organizate, cu acordul autorităţilor din ţara respectivă, secţii de votare şi în alte localităţi. (2) În termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţă publică a datei alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016, Ministerul Afacerilor Externe transmite Autorităţii Electorale Permanente lista secţiilor de votare prevăzute la alin. (1), motivată din punctul de vedere al oportunităţii înfiinţării acestora.  +  Articolul 2 (1) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016, dacă în localitatea unde îşi are sediul misiunea diplomatică, oficiul consular, secţia consulară, institutul cultural sau în cea în care se înfiinţează o secţie de votare potrivit art. 1 figurează înscrişi în Registrul electoral cu adresa de domiciliu sau reşedinţă mai puţin de 300 de alegători, aceştia sunt arondaţi la secţia de votare organizată conform art. 23 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau art. 1, după caz. (2) Prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016, alegătorii înscrişi în Registrul electoral cu domiciliul în ţară şi cu reşedinţa în străinătate, precum şi cei cu domiciliul în străinătate pot vota şi la alte secţii de votare din străinătate decât acelea unde au fost arondaţi, urmând să fie înscrişi în listele electorale suplimentare ale acestora. (3) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016, în cadrul secţiilor de votare din străinătate organizate conform art. 1, respectiv art. 23 alin. (1)-(3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pe lângă alegătorii înscrişi în listele electorale permanente îşi pot exercita dreptul de vot şi persoanele prevăzute la art. 51 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, acestea urmând să fie înscrise în listele electorale suplimentare.  +  Articolul 3La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016, numărul de buletine de vot necesar pentru fiecare secţie de votare din străinătate este stabilit de către Autoritatea Electorală Permanentă, după consultarea Ministerului Afacerilor Externe.  +  Articolul 4La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016, desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare prevăzute la art. 1 alin. (1) se face din rândul experţilor electorali propuşi de către Ministerul Afacerilor Externe.  +  Articolul 5Alineatul (2) al articolului 42 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 24 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Începând cu data de 1 aprilie a anului în care au loc alegeri parlamentare la termen şi până la data expirării a 48 de ore de la data începerii perioadei electorale, alegătorii cu domiciliul în ţară şi cu reşedinţa în străinătate, precum şi cei cu domiciliul în străinătate se pot înscrie în Registrul electoral cu adresa din străinătate pentru scrutinul respectiv în baza unei cereri scrise, datate şi semnate, cuprinzând numele, prenumele, codul numeric personal, însoţită de o copie a actului de identitate şi o copie a documentului care dovedeşte reşedinţa, eliberat de autorităţile străine, sau a paşaportului, cu menţionarea statului de domiciliu, transmise prin poştă, inclusiv prin poşta electronică, ori depuse la misiunea diplomatică sau oficiul consular."  +  Articolul 6Alineatul (1) al articolului 4 din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 19 noiembrie 2015, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Alegătorul cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care doreşte să îşi exercite dreptul de vot prin corespondenţă la alegerile generale pentru Senat şi Camera Deputaţilor, trebuie să se înscrie în Registrul electoral cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă în baza unei cereri scrise, datate şi semnate, depuse personal sau transmise prin poştă, inclusiv prin poştă electronică, către misiunea diplomatică sau oficiul consular din statul de domiciliu sau reşedinţă, la care anexează o copie a paşaportului cu menţionarea statului de domiciliu, în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, respectiv o copie a actului de identitate şi o copie a documentului care dovedeşte dreptul de şedere, eliberat de autorităţile străine, conform art. 83 alin. (4) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul cetăţenilor români cu reşedinţa în străinătate."

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  -----------------

  p. Ministrul afacerilor externe,

  Alexandru Victor Micula,

  secretar de stat

  Ministrul delegat

  pentru relaţiile cu românii de pretutindeni,

  Maria Ligor

  Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

  Ana Maria Pătru

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 31 august 2016.Nr. 47.----