HOTĂRÂRE nr. 617 din 31 august 2016pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 2 septembrie 2016  Având în vedere art. 60 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 60 alin. (4) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 924/2015 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840 din 11 noiembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 3 (1) Actele de punere în valoare a masei lemnoase aprobate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri rămân supuse legislaţiei în vigoare la data iniţierii, respectiv a încheierii acestora. (2) Procedurile referitoare la vânzările de masă lemnoasă pe picior şi de materiale lemnoase fasonate, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se desfăşoară potrivit reglementărilor în vigoare la data începerii acestora.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

  Cristiana Paşca Palmer

  Viceprim-ministru, ministrul economiei,

  comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

  regionale şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul educaţiei naţionale şi

  cercetării ştiinţifice,

  Mircea Dumitru

  Ministrul afacerilor externe,

  Lazăr Comănescu

  p. Ministrul comunicaţiilor şi pentru

  societatea informaţională,

  Carmen Elian,

  subsecretar de stat

  Secretarul general al Guvernului,

  Sorin Sergiu Chelmu
  Bucureşti, 31 august 2016.Nr. 617.  +  AnexăREGULAMENT 31/08/2016