HOTĂRÂRE nr. 616 din 31 august 2016pentru completarea art. 25 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 2 septembrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICDupă alineatul (9) al articolului 25 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 3 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:"(10) Prin excepţie de la alin. (1), pentru rezultatele deosebite obţinute de către sportivii care au participat Jocurile Olimpice de la Rio şi s-au clasat pe locurile IV-VI, se acordă premii, de către Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, prin suplimentarea cu 100% a cuantumurilor prevăzute la alin. (1) lit. a), în limita bugetului aprobat pe anul 2016."

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul tineretului şi sportului,

  Elisabeta Lipă

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 31 august 2016.Nr. 616.-----