ORDIN nr. 982 din 31 august 2016pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Nr. 982 din 31 august 2016
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 685 din 31 august 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 1 septembrie 2016  Văzând Referatul de aprobare nr. VVV 3.297 din 31 august 2016 al Ministerului Sănătății și nr. DG 1.557 din 31 august 2016 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 "Programul național de boli transmisibile" litera A) "Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere", pozițiile 27, 51 și 235 se modifică și vor avea următorul cuprins:*Font 7*┌───┬─────────┬───────┬──────────────┬───────────────┬────────────┬────────┬─────────────┬────────┬───────────────┬────┬──┬─────────┬─────────┬──────────┐│"27│W55354004│J01CR02│AMOXICILLINUM+│AUGMENTIN SR │COMPR. ELIB.│1000 mg/│BEECHAM GROUP│MAREA │CUTIE CU BLIST.│P-RF│28│ 1,256071│ 1,642857│ 0,000000││ │ │ │ACIDUM │1000 mg/62,5 mg│PREL. │62,5 mg │PLC │BRITANIE│AL/PVC-AL-PP X │ │ │ │ │ ││ │ │ │CLAVULANICUM │ │ │ │ │ │28 COMPR. ELIB.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREL. │ │ │ │ │ │├───┴─────────┴───────┴──────────────┴───────────────┴────────────┴────────┴─────────────┴────────┴───────────────┴────┴──┴─────────┴─────────┴──────────┤│........................................................................................................................................................│├───┬─────────┬───────┬──────────────┬───────────────┬────────────┬────────┬─────────────┬────────┬───────────────┬────┬──┬─────────┬─────────┬──────────┤│51 │W55342003│J01CR02│AMOXICILLINUM+│AUGMENTIN (R) │PULB. PT. │600 mg/ │SMITHKLINE │MAREA │CUTIE CU 1 │P-RF│ 1│27,200000│35,580000│ 0,000000││ │ │ │ACIDUM │ES │SUSP. ORALĂ │42,9 mg/│BEECHAM LTD. │BRITANIE│FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │CLAVULANICUM │ │ │5 ml │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TRANSPARENTĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONȚINÂND PULB.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PENTRU 100 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SUSPENSIE ȘI O │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │LINGURIȚĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DOZATOARE DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │POLISTIREN, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │MARCAT CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │GRADAȚII PT. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │MĂSURAREA │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │VOLUMELOR │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │2,5 ML ȘI │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │5,0 ML │ │ │ │ │ │├───┴─────────┴───────┴──────────────┴───────────────┴────────────┴────────┴─────────────┴────────┴───────────────┴────┴──┴─────────┴─────────┴──────────┤│........................................................................................................................................................│├───┬─────────┬───────┬──────────────┬───────────────┬────────────┬────────┬─────────────┬────────┬───────────────┬────┬──┬─────────┬─────────┬──────────┤│235│W57938004│J01MA14│MOXIFLOXACINUM│AVELOX(r) │SOL. PERF. │400 mg/ │BAYER PHARMA │GERMANIA│CUTIE X 5 │ S │ 5│68,412000│83,517600│17,564400"││ │ │ │ │400 mg/250 ml │ │250 ml │AG │ │FLACOANE DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ X 250 ML│ │ │ │ │ │└───┴─────────┴───────┴──────────────┴───────────────┴────────────┴────────┴─────────────┴────────┴───────────────┴────┴──┴─────────┴─────────┴──────────┘2. La secțiunea P1 "Programul național de boli transmisibile" litera A) "Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere", pozițiile 397, 398, 399, 400 și 401 se abrogă.3. La secțiunea P1 "Programul național de boli transmisibile" litera A) "Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere", după poziția 435 se introduc patru noi poziții, pozițiile 436, 437, 438 și 439, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬──────────────┬───────────────┬────────────┬────────┬─────────────┬────────┬───────────────┬──────┬──┬──────────┬──────────┬──────────┐│"436│W62717001│J01MA14│MOXIFLOXACINUM│MOFLAXA │SOL. PERF. │400 mg/ │KRKA, D.D., │SLOVENIA│CUTIE CU 1 │ PR │ 1│ 58,050000│ 73,400000│ 0,000000││ │ │ │ │400 mg/250 ml │ │250 ml │NOVO MESTO │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ INCOLORĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │A 250 ML SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼───────────────┼──────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤│437 │W62717002│J01MA14│MOXIFLOXACINUM│MOFLAXA │SOL. PERF. │400 mg/ │KRKA, D.D., │SLOVENIA│CUTIE CU 5 │ PR │ 5│ 57,010000│ 69,598000│ 0,000000││ │ │ │ │400 mg/250 ml │ │250 ml │NOVO MESTO │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ INCOLORĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │A CÂTE 250 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼───────────────┼──────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤│438 │W62396001│J02AC03│VORICONAZOLUM │VFEND 200 mg │PULB.+SOLV. │200 mg │PFIZER │MAREA │1 FLACON DIN │ PRF │ 1│347,976000│424,812000│ 87,778000││ │ │ │**) │ │PT. SOL. │ │LIMITED │BRITANIE│STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │TRANSPARENTĂ, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU CAPACITATEA │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 30 ML + 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PUNGĂ DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERFUZIE DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │POLIPROPILENĂ A│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │50 ML + 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SERINGĂ A │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │20 ML + 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ADAPTOR PT. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLACON │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼───────────────┼──────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤│439 │W14088001│J05AE08│ATAZANAVIRUM │REYATAZ 200 mg │CAPS. │200 mg │BRISTOL-MYERS│MAREA │CUTIE X 1 FLAC.│P-RF/R│60│ 26,055666│ 29,036500│ 0,000000"││ │ │ │ │ │ │ │SQUIBB │BRITANIE│PEID CU 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SISTEM DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNCHIDERE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SECURIZAT PT. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │COPII, DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │POLIPROPILENĂ X│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │60 CAPS. │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴──────────────┴───────────────┴────────────┴────────┴─────────────┴────────┴───────────────┴──────┴──┴──────────┴──────────┴──────────┘4. La secțiunea P1 "Programul național de boli transmisibile" litera B) "Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză", poziția 81 se modifică și va avea următorul cuprins:*Font 7*┌───┬─────────┬───────┬──────────────┬───────────────┬────────────┬────────┬─────────────┬────────┬───────────────┬────┬──┬─────────┬─────────┬──────────┐│"81│W57938004│J01MA14│MOXIFLOXACINUM│AVELOX(r) │SOL. PERF. │400 mg/ │BAYER PHARMA │GERMANIA│CUTIE X 5 │ S │ 5│68,412000│83,517600│17,564400"││ │ │ │ │400 mg/250 ml │ │250 ml │AG │ │FLACOANE DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ X 250 ML│ │ │ │ │ │└───┴─────────┴───────┴──────────────┴───────────────┴────────────┴────────┴─────────────┴────────┴───────────────┴────┴──┴─────────┴─────────┴──────────┘5. La secțiunea P1 "Programul național de boli transmisibile" litera B) "Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză", după poziția 96 se introduc două noi poziții, pozițiile 97 și 98, cu următorul cuprins:*Font 7*┌───┬─────────┬───────┬──────────────┬───────────────┬────────────┬────────┬─────────────┬────────┬───────────────┬────┬──┬─────────┬─────────┬──────────┐│"97│W62717001│J01MA14│MOXIFLOXACINUM│MOFLAXA │SOL. PERF. │400 mg/ │KRKA, D.D., │SLOVENIA│CUTIE CU 1 │ PR │ 1│58,050000│73,400000│ 0,000000││ │ │ │ │400 mg/250 ml │ │250 ml │NOVO MESTO │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ INCOLORĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │A 250 ML SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼───────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼───────────────┼────┼──┼─────────┼─────────┼──────────┤│98 │W62717002│J01MA14│MOXIFLOXACINUM│MOFLAXA │SOL. PERF. │400 mg/ │KRKA, D.D., │SLOVENIA│CUTIE CU 5 │ PR │ 5│57,010000│69,598000│ 0,000000"││ │ │ │ │400 mg/250 ml │ │250 ml │NOVO MESTO │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ INCOLORĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │A CÂTE 250 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │ │ │└───┴─────────┴───────┴──────────────┴───────────────┴────────────┴────────┴─────────────┴────────┴───────────────┴────┴──┴─────────┴─────────┴──────────┘6. La secțiunea P3 "Programul național de oncologie", pozițiile 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303 și 304 se modifică și vor avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬───────────────┬───────────────┬────────────┬────────┬───────────────┬─────────┬───────────────┬──────┬───┬──────────┬──────────┬───────────┐│"285│W59881004│L01XE01│IMATINIBUM****)│EGITINID 100 mg│CAPS. │100 mg │EGIS │UNGARIA │CUTIE CU BLIST.│ PR │120│ 4,491799│ 5,483599│ 44,348484││ │ │ │ │ │ │ │PHARMACEUTICALS│ │PA-AL-PVC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │P.L.C. │ │120 CAPS. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤│286 │W06844004│L01XE01│IMATINIBUM****)│GLIVEC 100 mg │CAPS. │100 mg │NOVARTIS │MAREA │CUTIE X 120 │ PR │120│ 4,491799│ 5,483599│ 70,863151││ │ │ │ │ │ │ │EUROPHARM LTD. │BRITANIE │CAPS. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤│287 │W59827004│L01XE01│IMATINIBUM****)│IMATINIB │CAPS. │100 mg │ACTAVIS GROUP │ISLANDA │CUTIE CU │ PR │120│ 4,491799│ 5,483599│ 22,765567││ │ │ │ │ACTAVIS 100 mg │ │ │PTC EHF. │ │BLISTER DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │AL/PVC/ACLAR X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │120 CAPSULE │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤│288 │W59679004│L01XE01│IMATINIBUM****)│NIBIX 100 mg │CAPS. │100 mg │TERAPIA S.A. │ROMANIA │CUTIE CU BLIST.│ PR │120│ 4,491799│ 5,483599│ 44,348484││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PA-AL-PVC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │120 CAPS. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤│289 │W61684004│L01XE01│IMATINIBUM****)│IMATINIB │COMPR. FILM.│100 mg │FRESENIUS KABI │GERMANIA │CUTIE CU BLIST.│ PR │ 60│ 4,491799│ 5,483599│ 41,263901││ │ │ │ │FRESENIUS KABI │ │ │DEUTSCHLAND │ │PVC-PE-PVDC/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │100 mg │ │ │GMBH │ │AL X 60 COMPR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤│290 │W59486006│L01XE01│IMATINIBUM****)│IMAKREBIN │COMPR. FILM.│100 mg │ALVOGEN IPCO │LUXEMBURG│CUTIE CU BLIST.│ PR │120│ 4,491799│ 5,483599│ 37,104401││ │ │ │ │100 mg │ │ │S.A.R.L. │ │PVC-PE-PVDC/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │AL X 120 COMPR.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤│291 │W59500004│L01XE01│IMATINIBUM****)│IMATINIB │COMPR. FILM.│100 mg │ZENTIVA, K.S. │REPUBLICA│CUTIE CU 12 │ PR │120│ 4,491750│ 5,483583│ 0,000000││ │ │ │ │ZENTIVA 100 mg │ │ │ │CEHĂ │BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PVC-PE-PVDC/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │AL X 10 COMPR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤│292 │W59589001│L01XE01│IMATINIBUM****)│IMATINIB TEVA │COMPR. FILM.│100 mg │TEVA PHARMA │OLANDA │CUTIE CU BLIST.│ PR │120│ 4,491799│ 5,483599│ 42,704901││ │ │ │ │100 mg │ │ │B.V. │ │OPA/AL/PVC/AL A│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CÂTE 120 X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 COMPRIMAT │ │ │ │ │ │├────┴─────────┴───────┴───────────────┴───────────────┴────────────┴────────┴───────────────┴─────────┴───────────────┴──────┴───┴──────────┴──────────┴───────────┤│...................................................................................................................................................................│├────┬─────────┬───────┬───────────────┬───────────────┬────────────┬────────┬───────────────┬─────────┬───────────────┬──────┬───┬──────────┬──────────┬───────────┤│294 │W59541007│L01XE01│IMATINIBUM****)│IMATINIB │COMPR. FILM.│100 mg │GLENMARK │REPUBLICA│CUTIE CU BLIST.│ PR │120│ 4,491799│ 5,483599│ 44,348484││ │ │ │ │GLENMARK 100 mg│ │ │PHARMACEUTICALS│CEHĂ │PVC-PE-PVDC/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.O. │ │AL X 120 COMPR.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤│295 │W61215006│L01XE01│IMATINIBUM****)│NEOXELL 100 mg │COMPR. FILM.│100 mg │NEOLA PHARMA │ROMÂNIA │CUTIE CU BLIST.│ PR │120│ 4,491799│ 5,483599│ 44,348484││ │ │ │ │ │ │ │SRL │ │PVC-PE-PVDC/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │AL X 120 COMPR.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤│296 │W59852005│L01XE01│IMATINIBUM****)│MEAXIN 100 mg │COMPR. FILM.│100 mg │KRKA, D.D., │SLOVENIA │CUTIE CU BLIST.│ PR │120│ 4,491799│ 5,483599│ 28,416401││ │ │ │ │ │ │ │NOVO MESTO │ │PVC-PVDC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │120 COMPR. FILM│ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤│297 │W59852011│L01XE01│IMATINIBUM****)│MEAXIN 100 mg │COMPR. FILM.│100 mg │KRKA, D.D., │SLOVENIA │CUTIE CU BLIST.│ PR │120│ 4,491799│ 5,483599│ 28,416401││ │ │ │ │ │ │ │NOVO MESTO │ │PVC-PE-PVDC/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │AL X 120 COMPR.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤│298 │W59590001│L01XE01│IMATINIBUM****)│IMATINIB TEVA │COMPR. FILM.│400 mg │TEVA PHARMA │OLANDA │CUTIE CU BLIST.│ PR │ 30│ 34,800000│ 39,457999│ 160,447001││ │ │ │ │400 mg │ │ │B.V. │ │OPA/AL/PVC/AL A│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CATE 30 X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 COMPRIMAT │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤│299 │W59501001│L01XE01│IMATINIBUM****)│IMATINIB │COMPR. FILM.│400 mg │ZENTIVA, K.S. │REPUBLICA│CUTIE CU 3 │ PR │ 30│ 34,800000│ 39,457666│ 0,000000││ │ │ │ │ZENTIVA 400 mg │ │ │ │CEHĂ │BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PVC-PE-PVDC/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │AL X 10 COMPR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤│300 │W61686003│L01XE01│IMATINIBUM****)│IMATINIB │COMPR. FILM.│400 mg │FRESENIUS KABI │GERMANIA │CUTIE CU BLIST.│ PR │ 30│ 34,800000│ 39,457999│ 152,896334││ │ │ │ │FRESENIUS KABI │ │ │DEUTSCHLAND │ │PVC-PE-PVDC/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │400 mg │ │ │GMBH │ │AL X 30 COMPR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤│301 │W59853006│L01XE01│IMATINIBUM****)│MEAXIN 400 mg │COMPR. FILM.│400 mg │KRKA, D.D., │SLOVENIA │CUTIE CU BLIST.│ PR │ 30│ 34,800000│ 39,457999│ 113,596334││ │ │ │ │ │ │ │NOVO MESTO │ │PVC-PE-PVDC/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │AL X 30 COMPR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤│302 │W59487003│L01XE01│IMATINIBUM****)│IMAKREBIN │COMPR. FILM.│400 mg │ALVOGEN IPCO │LUXEMBURG│CUTIE CU BLIST.│ PR │ 30│ 34,800000│ 39,457999│ 130,894001││ │ │ │ │400 mg │ │ │S.AR.L. │ │PVC-PE-PVDC/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │AL X 30 COMPR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤│303 │W61216006│L01XE01│IMATINIBUM****)│NEOXELL 400 mg │COMPR. FILM.│400 mg │NEOLA PHARMA │ROMÂNIA │CUTIE X │ PR │ 30│ 34,800000│ 39,457999│ 160,447001││ │ │ │ │ │ │ │SRL │ │BLISTERE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PVC-PE-PVDC/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │AL X 30 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPRIMATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILMATE │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤│304 │W59542002│L01XE01│IMATINIBUM****)│IMATINIB │COMPR. FILM.│400 mg │GLENMARK │REPUBLICA│CUTIE CU BLIST.│ PR │ 30│ 34,800000│ 39,457999│160,447001"││ │ │ │ │GLENMARK 400 mg│ │ │PHARMACEUTICALS│CEHĂ │PVC-PE-PVDC/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.O. │ │AL X 30 COMPR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴───────────────┴───────────────┴────────────┴────────┴───────────────┴─────────┴───────────────┴──────┴───┴──────────┴──────────┴───────────┘7. La secțiunea P3 "Programul național de oncologie", pozițiile 293, 338 și 364 se abrogă.8. La secțiunea P3 "Programul național de oncologie", după poziția 510 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 511, 512, 513, 514 și 515, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬───────────────┬───────────────┬────────────┬────────┬───────────────┬─────────┬───────────────┬──────┬───┬──────────┬──────────┬───────────┐│"511│W58810001│L01BC02│FLUOROURACILUM │EFUDIX │CREMĂ │50 mg/g │MEDA PHARMA │GERMANIA │CUTIE X 1 TUB X│ PR │ 1│ 60,340000│ 76,300000│ 0,000000││ │ │ │ │ │ │ │GMBH CO KG │ │20 G CREMA │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤│512 │W55804003│L01XA03│OXALIPLATINUM │OXALIPLATIN │CONC. PT. │5 mg/ml │ACCORD │MAREA │CUTIE CU 1 │ PR │ 1│148,992000│181,896000│ 1,404000││ │ │ │ │ACCORD 5 mg/ml │SOL. PERF. │ │HEALTHCARE │BRITANIE │FLACON DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LIMITED │ │STICLĂ INCOLORĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │A 40 ML CONC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. X 200 MG │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │OXALIPLATINA │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤│513 │W61800001│L01XE01│IMATINIBUM****)│IMATINIB ACCORD│COMPR. FILM.│100 mg │ACCORD │MAREA │BLIST. PVC/ │ PR │ 60│ 3,743166│ 4,569666│ 0,000000││ │ │ │ │100 mg │ │ │HEALTHCARE │BRITANIE │PVDC/AL X 60 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LIMITED │ │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤│514 │W61801001│L01XE01│IMATINIBUM****)│IMATINIB ACCORD│COMPR. FILM.│400 mg │ACCORD │MAREA │BLIST. PVC/ │ PR │ 30│ 29,000000│ 32,881666│ 0,000000││ │ │ │ │400 mg │ │ │HEALTHCARE │BRITANIE │PVDC/AL X 30 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LIMITED │ │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤│515 │W52218002│V03AF03│CALCII FOLINAS │FOLCASIN │SOL. INJ./ │10 mg/ml│ACTAVIS S.R.L. │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 FLAC│S/P-RF│ 1│ 21,168000│ 26,764800│ 12,375200"││ │ │ │ │10 mg/ml │PERF. │ │ │ │DIN STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │BRUNĂ X 10 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. INJ./PERF.│ │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴───────────────┴───────────────┴────────────┴────────┴───────────────┴─────────┴───────────────┴──────┴───┴──────────┴──────────┴───────────┘9. La secțiunea P5 "Programul Național de Diabet Zaharat", după poziția 135 se introduc două noi poziții, pozițiile 136 și 137, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬───────────────┬───────────────┬────────────┬────────┬───────────────┬─────────┬───────────────┬──────┬───┬──────────┬──────────┬───────────┐│"136│W59674016│A10BB09│GLICLAZIDUM │GLYCLADA 60 mg │COMPR. CU │60 mg │KRKA, D.D., │SLOVENIA │CUTIE CU BLIST.│ PRF │ 60│ 0,334500│ 0,452000│ 0,000000││ │ │ │ │ │ELIB. MODIF.│ │NOVO MESTO │ │PVC-PVDC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │60 COMPR. CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ELIB. MODIF. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤│137 │W62709004│A10BB09│GLICLAZIDUM │GLYCLADA 90 mg │COMPR. CU │90 mg │KRKA, D.D., │SLOVENIA │CUTIE CU BLIST.│ PRF │ 60│ 0,523666│ 0,685000│ 0,000000"││ │ │ │ │ │ELIB. MODIF.│ │NOVO MESTO │ │OPA-AL-PVC/AL X│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │60 COMPR. CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ELIB. MODIF. │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴───────────────┴───────────────┴────────────┴────────┴───────────────┴─────────┴───────────────┴──────┴───┴──────────┴──────────┴───────────┘10. La secțiunea P6 "Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever", subprogramul P6.1 "Hemofilie și Talasemie", după poziția 48 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 49, 50, 51, 52 și 53, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬───────────────┬───────────────┬────────────┬────────┬───────────────┬─────────┬───────────────┬──────┬───┬────────────┬────────────┬───────────┐│"49 │W62498001│B02BD03│COMPLEX DE │FEIBA 25 U/ml │PULB. + SOLV│25 U/ml │BAXALTA │AUSTRIA │CUTIE CU 1 FLAC│ PR │ 1│1.459,220000│1.628,700000│ 0,000000││ │ │ │ANTIINHIBITORI │PT. SOL. PERF. │ │ │INNOVATIONS │ │DIN STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │AI │ │ │ │GMBH │ │INCOLORĂ, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │COAGULĂRII**) │ │ │ │ │ │CAPAC. DE 50 ML│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CARE CONȚINE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │500 U FEIBA │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULB. PT. SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. + 1 FLAC.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPAC. DE 20 ML│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CARE CONȚINE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │20 ML APĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PURIFICATĂ PT. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREPARATE INJ. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┤│50 │W62499001│B02BD03│COMPLEX DE │FEIBA 50 U/ml │PULB. + SOLV│50 U/ml │BAXALTA │AUSTRIA │CUTIE CU 1 FLAC│ PR │ 1│2.889,810000│3.188,050000│ 0,000000││ │ │ │ANTIINHIBITORI │ │PT. SOL. │ │INNOVATIONS │ │DIN STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │AI │ │PERF. │ │GMBH │ │INCOLORĂ, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │COAGULĂRII**) │ │ │ │ │ │CAPAC. DE 50 ML│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CARE CONȚINE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │1000 U FEIBA │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULB. PT. SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. + 1 FLAC.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPAC. DE 20 ML│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CARE CONȚINE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │20 ML APĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PURIFICATĂ PT. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREPARATE INJ. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┤│51 │W62888001│B02BD06│FACTOR VIII DE │IMMUNATE │PULB. + SOLV│1000 UI/│BAXALTA │AUSTRIA │CUTIE CU 1 FLAC│ PR │ 1│1.263,180000│1.415,020000│ 0,000000││ │ │ │COAGULARE ȘI │1000 UI FVIII/ │PT. SOL. INJ│750 UI │INNOVATIONS │ │MONODOZĂ CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │FACTOR VON │750 UI FVW │ │ │GMBH │ │PULB. PT. SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │WILLEBRAND**) │ │ │ │ │ │INJ. + 1 FLAC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │MONODOZĂ CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOLV. + 1 SET │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE TRANSFER/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILTRU + │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 SERINGĂ DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │UNICĂ FOLOSINȚĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(10 ML) + 1 AC │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE UNICĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FOLOSINȚĂ + │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 SET DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERFUZIE │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┤│52 │W62886001│B02BD06│FACTOR VIII DE │IMMUNATE 250 UI│PULB. + SOLV│250 UI/ │BAXALTA │AUSTRIA │CUTIE CU 1 FLAC│ PR │ 1│ 310,560000│ 376,660000│ 0,000000││ │ │ │COAGULARE ȘI │FVIII/190 UI │PT. SOL. INJ│190 UI │INNOVATIONS │ │MONODOZĂ CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │FACTOR VON │FVW │ │ │GMBH │ │PULB. PT. SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │WILLEBRAND**) │ │ │ │ │ │INJ. + 1 FLAC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │MONODOZĂ CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOLV. + 1 SET │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE TRANSFER/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILTRU + 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SERINGĂ DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │UNICĂ FOLOSINȚĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(5 ML) + 1 AC │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE UNICĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FOLOSINȚĂ + 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SET DE PERFUZIE│ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┤│53 │W62887001│B02BD06│FACTOR VIII DE │IMMUNATE 500 UI│PULB. + SOLV│500 UI/ │BAXALTA │AUSTRIA │CUTIE CU 1 FLAC│ PR │ 1│ 589,060000│ 680,230000│ 0,000000"││ │ │ │COAGULARE ȘI │FVIII/375 UI │PT. SOL. INJ│375 UI │INNOVATIONS │ │MONODOZĂ CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │FACTOR VON │FVW │ │ │GMBH │ │PULB. PT. SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │WILLEBRAND**) │ │ │ │ │ │INJ. + 1 FLAC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │MONODOZĂ CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOLV. + 1 SET │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE TRANSFER/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILTRU + │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 SERINGĂ DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │UNICĂ FOLOSINȚĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(5 ML) + 1 AC │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE UNICĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FOLOSINȚĂ + │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 SET DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERFUZIE │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴───────────────┴───────────────┴────────────┴────────┴───────────────┴─────────┴───────────────┴──────┴───┴────────────┴────────────┴───────────┘11. La secțiunea P6 "Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever", subprogramul P6.5 "Boli neurologice degenerative/inflamator-imune", secțiunea P6.5.1 "Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune", pozițiile 2, 3, 4, 5 și 6 se abrogă.12. La secțiunea P6 "Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever", subprogramul P6.15 "Sindrom de imuno-deficiență primară", pozițiile 2, 3, 4, 5 și 6 se abrogă.13. La secțiunea P7 "Programul național de boli endocrine, tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne", după poziția 52 se introduc treizeci și șapte de noi poziții, pozițiile 53-89, cu următorul cuprins:*Font 7*┌───┬──────────┬────────┬─────────────────┬────────────────┬──────────────┬─────────┬───────────┬────────┬─────────────────────┬───┬───┬────────────┬────────────┬─────────────┐│"53│W62746002 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │THERACAP 131 │CAPS. │37 MBq- │ GE │ MAREA │CONTAINER DIN PLUMB X│ S │ 1 │ 536,090000│ 622,490000│ 0,000000││ │ │ │(131I) │ │ │5,55 GBq │HEALTHCARE │BRITANIE│1 CAPSULĂ 1.85 GBQ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ LIMITED │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 54│W62746001 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │THERACAP 131 │CAPS. │37 MBq- │ GE │ MAREA │CONTAINER DIN PLUMB X│ S │ 1 │ 517,790000│ 602,540000│ 0,000000││ │ │ │(131I) │ │ │5,55 GBq │HEALTHCARE │BRITANIE│1 CAPSULĂ 1.11 GBQ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ LIMITED │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 55│W62746003 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │THERACAP 131 │CAPS. │37 MBq- │ GE │ MAREA │CONTAINER DIN PLUMB X│ S │ 1 │ 319,240000│ 386,120000│ 0,000000││ │ │ │(131I) │ │ │5,55 GBq │HEALTHCARE │BRITANIE│1 CAPSULĂ 111 MBQ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ LIMITED │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 56│W62746004 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │THERACAP 131 │CAPS. │37 MBq- │ GE │ MAREA │CONTAINER DIN PLUMB X│ S │ 1 │ 235,180000│ 287,110000│ 0,000000││ │ │ │(131I) │ │ │5,55 GBq │HEALTHCARE │BRITANIE│1 CAPSULĂ 185 MBQ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ LIMITED │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 57│W62746005 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │THERACAP 131 │CAPS. │37 MBq- │ GE │ MAREA │CONTAINER DIN PLUMB X│ S │ 1 │ 801,820000│ 912,130000│ 0,000000││ │ │ │(131I) │ │ │5,55 GBq │HEALTHCARE │BRITANIE│1 CAPSULĂ 2.59 GBQ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ LIMITED │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 58│W62746006 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │THERACAP 131 │CAPS. │37 MBq- │ GE │ MAREA │CONTAINER DIN PLUMB X│ S │ 1 │ 338,740000│ 407,380000│ 0,000000││ │ │ │(131I) │ │ │5,55 GBq │HEALTHCARE │BRITANIE│1 CAPSULĂ 259 MBQ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ LIMITED │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 59│W62746007 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │THERACAP 131 │CAPS. │37 MBq- │ GE │ MAREA │CONTAINER DIN PLUMB X│ S │ 1 │1.011,770000│1.140,980000│ 0,000000││ │ │ │(131I) │ │ │5,55 GBq │HEALTHCARE │BRITANIE│1 CAPSULĂ 3.7 GBQ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ LIMITED │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 60│W62746008 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │THERACAP 131 │CAPS. │37 MBq- │ GE │ MAREA │CONTAINER DIN PLUMB X│ S │ 1 │ 257,100000│ 313,870000│ 0,000000││ │ │ │(131I) │ │ │5,55 GBq │HEALTHCARE │BRITANIE│1 CAPSULĂ 370 MBQ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ LIMITED │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 61│W62746009 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │THERACAP 131 │CAPS. │37 MBq- │ GE │ MAREA │CONTAINER DIN PLUMB X│ S │ 1 │ 217,770000│ 265,850000│ 0,000000││ │ │ │(131I) │ │ │5,55 GBq │HEALTHCARE │BRITANIE│1 CAPSULĂ 37 MBQ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ LIMITED │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 62│W62746010 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │THERACAP 131 │CAPS. │37 MBq- │ GE │ MAREA │CONTAINER DIN PLUMB X│ S │ 1 │ 319,240000│ 386,120000│ 0,000000││ │ │ │(131I) │ │ │5,55 GBq │HEALTHCARE │BRITANIE│1 CAPSULĂ 74 MBQ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ LIMITED │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 63│W58677011 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT- │CAPS. PT. UZ │37- │MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │4.792,990000│5.262,520000│ 0,000000││ │ │ │(131I) │131 CAPSULE │TERAPEUTIC │7400 MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CE CONȚINE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │1 TUB DIN PP ȘI CAPAC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PE CU 1 APLICATOR│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE PLASTIC CU O │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULĂ PT. UZ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TERAPEUTIC INTRODUS │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNTR-O CUTIE METALICĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │125 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 64│W58677012 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT- │CAPS. PT. UZ │37- │MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │5.213,990000│5.721,410000│ 0,000000││ │ │ │(131I) │131 CAPSULE │TERAPEUTIC │7400 MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CE CONȚINE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │1 TUB DIN PP ȘI CAPAC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PE CU 1 APLICATOR│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE PLASTIC CU O │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULĂ PT. UZ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TERAPEUTIC INTRODUS │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNTR-O CUTIE METALICĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │150 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 65│W58677013 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │CAPS. PT. UZ │37-7400 │MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │5.633,990000│6.179,210000│ 0,000000││ │ │ │(131I) │CAPSULE │TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CE CONȚINE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │1 TUB DIN PP ȘI CAPAC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PE CU 1 APLICATOR│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE PLASTIC CU O │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULĂ PT. UZ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TERAPEUTIC INTRODUS │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNTR-O CUTIE METALICĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │175 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 66│W58677014 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │CAPS. PT. UZ │37-7400 │MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │3.036,000000│3.355,020000│ 3.434,590000││ │ │ │(131I) │CAPSULE │TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CE CONȚINE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │1 TUB DIN PP ȘI CAPAC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PE CU 1 APLICATOR│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE PLASTIC CU O │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULĂ PT. UZ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TERAPEUTIC INTRODUS │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNTR-O CUTIE METALICĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │200 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 67│W58677010 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │CAPS. PT. UZ │37-7400 │MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │1.214,124000│1.369,176000│ 3.588,144000││ │ │ │(131I) │CAPSULE │TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CE CONȚINE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │1 TUB DIN PP ȘI CAPAC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PE CU 1 APLICATOR│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE PLASTIC CU O │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULĂ PT. UZ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TERAPEUTIC INTRODUS │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNTR-O CUTIE METALICĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │100 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 68│W58677009 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │CAPS. PT. UZ │37-7400 │MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │4.022,990000│4.423,220000│ 0,000000││ │ │ │(131I) │CAPSULE │TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CE CONȚINE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │1 TUB DIN PP ȘI CAPAC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PE CU 1 APLICATOR│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE PLASTIC CU O │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULĂ PT. UZ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TERAPEUTIC INTRODUS │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNTR-O CUTIE METALICĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │80 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 69│W58677001 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │CAPS. PT. UZ │37-7400 │MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │ 282,216000│ 344,532000│ 1.558,608000││ │ │ │(131I) │CAPSULE T │TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CE CONȚINE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │1 TUB DIN PP ȘI CAPAC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PE CU 1 APLICATOR│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE PLASTIC CU O │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULĂ PT. UZ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TERAPEUTIC INTRODUS │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNTR-O CUTIE METALICĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │5 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 70│W58677007 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │CAPS. PT. UZ │37-7400 │MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │ 643,308000│ 746,988000│ 2.683,242000││ │ │ │(131I) │CAPSULE │TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CE CONȚINE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │1 TUB DIN PP ȘI CAPAC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PE CU 1 APLICATOR│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE PLASTIC CU O │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULĂ PT. UZ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TERAPEUTIC INTRODUS │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNTR-O CUTIE METALICĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │50 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 71│W58677006 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │CAPS. PT. UZ │37-7400 │MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │ 621,348000│ 723,048000│ 2.249,382000││ │ │ │(131I) │CAPSULE │TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CE CONȚINE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │1 TUB DIN PP ȘI CAPAC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PE CU 1 APLICATOR│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE PLASTIC CU O │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULĂ PT. UZ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TERAPEUTIC INTRODUS │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNTR-O CUTIE METALICĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │30 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 72│W58677005 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │CAPS. PT. UZ │37-7400 │MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │2.552,000000│2.819,830000│ 0,000000││ │ │ │(131I) │CAPSULE │TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CE CONȚINE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │1 TUB DIN PP ȘI CAPAC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PE CU 1 APLICATOR│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE PLASTIC CU O │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULĂ PT. UZ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TERAPEUTIC INTRODUS │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNTR-O CUTIE METALICĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │25 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 73│W58677004 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │CAPS. PT UZ │37-7400 │MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │2.412,000000│2.667,230000│ 0,000000││ │ │ │(131I) │CAPSULE │TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CE CONȚINE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │1 TUB DIN PP ȘI CAPAC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PE CU 1 APLICATOR│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE PLASTIC CU O │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULĂ PT. UZ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TERAPEUTIC INTRODUS │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNTR-O CUTIE METALICĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │20 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 74│W58677003 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │CAPS. PT UZ │37-7400 │MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │2.131,000000│2.360,940000│ 0,000000││ │ │ │(131I) │CAPSULE │TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CE CONȚINE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │1 TUB DIN PP ȘI CAPAC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PE CU 1 APLICATOR│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE PLASTIC CU O │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULĂ PT. UZ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TERAPEUTIC INTRODUS │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNTR-O CUTIE METALICĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │15 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 75│W58677002 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │CAPS. PT UZ │37-7400 │MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │ 308,520000│ 376,644000│ 1.831,696000││ │ │ │(131I) │CAPSULE │TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CE CONȚINE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │1 TUB DIN PP ȘI CAPAC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PE CU 1 APLICATOR│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE PLASTIC CU O │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULĂ PT. UZ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TERAPEUTIC INTRODUS │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNTR-O CUTIE METALICĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │10 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 76│W58677008 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │CAPS. PT UZ │37-7400 │MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │3.812,990000│4.194,320000│ 0,000000││ │ │ │(131I) │CAPSULE │TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CE CONȚINE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │1 TUB DIN PP ȘI CAPAC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PE CU 1 APLICATOR│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE PLASTIC CU O │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULĂ PT. UZ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TERAPEUTIC INTRODUS │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNTR-O CUTIE METALICĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │75 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 77│W58679013 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │SOL. ORALA PT.│14,8-3700│MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │3.036,000000│3.355,020000│ 5.343,180000││ │ │ │(131I) │ │UZ TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CU 1 FLAC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │A 10 ML SOL. ORALĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │200 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 78│W58679012 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │SOL. ORALA PT.│14,8-3700│MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │6.256,788000│6.865,692000│ 382,808000││ │ │ │(131I) │ │UZ TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CU 1 FLAC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │A 10 ML SOL. ORALĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │150 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 79│W58679011 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │SOL. ORALA PT.│14,8-3700│MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │1.214,124000│1.369,176000│ 4.733,734000││ │ │ │(131I) │ │UZ TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CU 1 FLAC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │A 10 ML SOL. ORALĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │100 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 80│W58679010 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │SOL. ORALA PT.│14,8-3700│MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │4.575,588000│5.033,184000│ 76,736000││ │ │ │(131I) │ │UZ TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CU 1 FLAC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │A 10 ML SOL. ORALĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │75 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 81│W58679009 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │SOL. ORALA PT.│14,8-3700│MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │4.442,990000│4.881,020000│ 0,000000││ │ │ │(131I) │ │UZ TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CU 1 FLAC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │A 10 ML SOL. ORALĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │60 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 82│W58679008 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │SOL. ORALA PT.│14,8-3700│MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │ 643,308000│ 746,988000│ 3.447,332000││ │ │ │(131I) │ │UZ TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CU 1 FLAC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │A 10 ML SOL. ORALĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │50 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 83│W58679007 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │SOL. ORALA PT.│14,8-3700│MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │ 621,348000│ 723,048000│ 2.707,182000││ │ │ │(131I) │ │UZ TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CU 1 FLAC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │A 10 ML SOL. ORALĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │30 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 84│W58679006 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │SOL. ORALA PT.│14,8-3700│MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │2.972,000000│3.277,630000│ 0,000000││ │ │ │(131I) │ │UZ TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CU 1 FLAC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │A 10 ML SOL. ORALĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │25 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 85│W58679005 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │SOL. ORALA PT.│14,8-3700│MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │2.482,000000│2.743,530000│ 0,000000││ │ │ │(131I) │ │UZ TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CU 1 FLAC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │A 5 ML SOL. ORALĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │15 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 86│W58679004 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │SOL. ORALA PT.│14,8-3700│MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │ 308,520000│ 376,644000│ 2.137,986000││ │ │ │(131I) │ │UZ TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CU 1 FLAC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │A 5 ML SOL. ORALĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │10 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 87│W58679003 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │SOL. ORALA PT.│14,8-3700│MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │ 282,216000│ 344,532000│ 1.863,808000││ │ │ │(131I) │ │UZ TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CU 1 FLAC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │A 5 ML SOL. ORALĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │5 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 88│W58679002 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │SOL. ORALA PT.│14,8-3700│MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │2.762,000000│3.048,730000│ 0,000000││ │ │ │(131I) │ │UZ TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CU 1 FLAC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │A 10 ML SOL. ORALĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │20 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 89│W58679001 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │SOL. ORALA PT.│14,8-3700│MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │ 383,088000│ 463,344000│1.439,796000"││ │ │ │(131I) │ │UZ TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CU 1 FLAC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │A 5 ML SOL. ORALĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 MCI │ │ │ │ │ │└───┴──────────┴────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────┴─────────┴───────────┴────────┴─────────────────────┴───┴───┴────────────┴────────────┴─────────────┘14. La secțiunea P9 "Program Național de Transplant de Organe, Țesuturi și Celule de Origine Umană" subprogramul P9.1 "Transplant medular", pozițiile 123, 124, 125, 126 și 127 se abrogă.15. La secțiunea P9 "Program Național de Transplant de Organe, Țesuturi și Celule de Origine Umană" subprogramul P9.1 "Transplant medular", după poziția 277 se introduce o nouă poziție, poziția 278, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬─────────────────┬───────────┬──────────┬─────────┬───────────────┬─────────┬─────────────────────┬───────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┐│"278│W62396001 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VFEND │PULB. + │200 mg │PFIZER LIMITED │ MAREA │1 FLACON DIN STICLĂ │ PRF │ 1 │ 347,976000│ 424,812000│87,778000"││ │ │ │ │200 mg │SOLV. PT. │ │ │BRITANIE │TRANSPARENTĂ, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SOL. PERF.│ │ │ │CAPACITATEA DE 30 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │+ 1 PUNGĂ DE PERFUZIE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN POLIPROPILENĂ A │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │50 ML + 1 SERINGĂ A │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │20 ML + 1 ADAPTOR PT.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLACON │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴─────────────────┴───────────┴──────────┴─────────┴───────────────┴─────────┴─────────────────────┴───────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┘16. La secțiunea P9 "Program Național de Transplant de Organe, Țesuturi și Celule de Origine Umană" subprogramul P9.2 "Transplant de cord", după poziția 116 se introduce o nouă poziție, poziția 117, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬─────────────────┬───────────┬──────────┬─────────┬───────────────┬─────────┬─────────────────────┬───────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┐│"117│W62396001 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VFEND │PULB. + │200 mg │PFIZER LIMITED │ MAREA │1 FLACON DIN STICLĂ │ PRF │ 1 │ 347,976000│ 424,812000│87,778000"││ │ │ │ │200 mg │SOLV. PT. │ │ │BRITANIE │TRANSPARENTĂ, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SOL. PERF.│ │ │ │CAPACITATEA DE 30 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │+ 1 PUNGĂ DE PERFUZIE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN POLIPROPILENĂ A │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │50 ML + 1 SERINGĂ A │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │20 ML + 1 ADAPTOR PT.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLACON │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴─────────────────┴───────────┴──────────┴─────────┴───────────────┴─────────┴─────────────────────┴───────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┘17. La secțiunea P9 "Program Național de Transplant de Organe, Țesuturi și Celule de Origine Umană" subprogramul P9.3 "Transplant hepatic", după poziția 99 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 100, 101, 102, 103 și 104, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────┬────────┬───────────────┬─────────┬─────────────────────┬───────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│"100│W13613002 │B01AB05 │ENOXAPARINUM │CLEXANE 2000 ui│SOL. INJ.│2000 ui │LAB. AVENTIS │FRANȚA │CUTIE X 10 SERINGI │PR/PRF │ 10│ 5,083000│ 6,427000│ 0,000000││ │ │ │ │anti-Xa/0,2 ml │ │anti-Xa/│ │ │PREUMPLUTE X 0,2 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,2 ml │ │ │SOL. INJ. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 101│W13612002 │B01AB05 │ENOXAPARINUM │CLEXANE 4000 ui│SOL. INJ.│4000 ui │LAB. AVENTIS │FRANȚA │CUTIE X 10 SERINGI │PR/PRF │ 10│ 9,222000│ 11,660000│ 0,000000││ │ │ │ │anti-Xa/0,4 ml │ │anti-Xa/│ │ │PREUMPLUTE X 0.4 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,4 ml │ │ │SOL. INJ. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 102│W13611002 │B01AB05 │ENOXAPARINUM │CLEXANE 6000 ui│SOL. INJ.│6000 ui │LAB. AVENTIS │FRANȚA │CUTIE X 10 SERINGI │PR/PRF │ 10│ 12,277000│ 14,988000│ 0,000000││ │ │ │ │anti-Xa/0,6 ml │ │anti-Xa/│ │ │PREUMPLUTE X 0,6 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,6 ml │ │ │SOL. INJ. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 103│W13610002 │B01AB05 │ENOXAPARINUM │CLEXANE 8000 ui│SOL. INJ.│8000UI │LABORATOIRE │FRANȚA │CUTIE CU 6 SERINGI │PR/PRF │ 6│ 15,641666│ 19,778333│ 0,000000││ │ │ │ │anti-Xa/0,8 ml │ │anti-Xa/│AVENTIS │ │PREUMPLUTE (DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,8 ml │ │ │STICLĂ INCOLORĂ DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP I, CU O │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATE DE 1 ML, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ CU AC CU UN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAP RIGID DIN PLASTIC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ FILET ȘI PISTON │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 0,8 ML SOL. INJ. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 104│W62396001 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VFEND 200 mg │PULB. + │200 mg │PFIZER LIMITED │MAREA │1 FLACON DIN STICLĂ │PRF │ 1│347,976000│424,812000│87,778000"││ │ │ │ │ │SOLV. PT.│ │ │BRITANIE │TRANSPARENTĂ, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SOL. │ │ │ │CAPACITATEA DE 30 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │+ 1 PUNGĂ DE PERFUZIE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN POLIPROPILENĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │A 50 ML + 1 SERINGĂ A│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │20 ML + 1 ADAPTOR PT.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLACON │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────┴────────┴───────────────┴─────────┴─────────────────────┴───────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘18. La secțiunea P9 "Program Național de Transplant de Organe, Țesuturi și Celule de Origine Umană" subprogramul P9.4 "Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas", pozițiile 116, 117, 118, 119 și 120 se abrogă.19. La secțiunea P9 "Program Național de Transplant de Organe, Țesuturi și Celule de Origine Umanăa" subprogramul P9.4 "Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas", după poziția 190 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 191, 192, 193, 194 și 195, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────┬────────┬───────────────┬─────────┬─────────────────────┬───────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│"191│W13613002 │B01AB05 │ENOXAPARINUM │CLEXANE 2000 ui│SOL. INJ.│2000 ui │LAB. AVENTIS │FRANȚA │CUTIE X 10 SERINGI │PR/PRF │ 10│ 5,083000│ 6,427000│ 0,000000││ │ │ │ │anti-Xa/0,2 ml │ │anti-Xa/│ │ │PREUMPLUTE X 0,2 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,2 ml │ │ │SOL. INJ. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 192│W13612002 │B01AB05 │ENOXAPARINUM │CLEXANE 4000 ui│SOL. INJ.│4000 ui │LAB. AVENTIS │FRANȚA │CUTIE X 10 SERINGI │PR/PRF │ 10│ 9,222000│ 11,660000│ 0,000000││ │ │ │ │anti-Xa/0,4 ml │ │anti-Xa/│ │ │PREUMPLUTE X 0.4 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,4 ml │ │ │SOL. INJ. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 193│W13611002 │B01AB05 │ENOXAPARINUM │CLEXANE 6000 ui│SOL. INJ.│6000 ui │LAB. AVENTIS │FRANȚA │CUTIE X 10 SERINGI │PR/PRF │ 10│ 12,277000│ 14,988000│ 0,000000││ │ │ │ │anti-Xa/0,6 ml │ │anti-Xa/│ │ │PREUMPLUTE X 0,6 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,6 ml │ │ │SOL. INJ. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 194│W13610002 │B01AB05 │ENOXAPARINUM │CLEXANE 8000 ui│SOL. INJ.│8000 UI │LABORATOIRE │FRANȚA │CUTIE CU 6 SERINGI │PR/PRF │ 6│ 15,641666│ 19,778333│ 0,000000││ │ │ │ │anti-Xa/0,8 ml │ │anti-Xa/│AVENTIS │ │PREUMPLUTE (DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,8 ml │ │ │STICLĂ INCOLORĂ DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP I, CU O │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATE DE 1 ML, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ CU AC CU UN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAP RIGID DIN PLASTIC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ FILET ȘI PISTON │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 0,8 ML SOL. INJ. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 195│W62396001 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VFEND 200 mg │PULB. + │200 mg │PFIZER LIMITED │MAREA │1 FLACON DIN STICLĂ │PRF │ 1│347,976000│424,812000│87,778000"││ │ │ │ │ │SOLV. PT.│ │ │BRITANIE │TRANSPARENTĂ, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SOL. │ │ │ │CAPACITATEA DE 30 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │+ 1 PUNGĂ DE PERFUZIE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN POLIPROPILENĂ A │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │50 ML + 1 SERINGĂ A │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │20 ML + 1 ADAPTOR PT.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLACON │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────┴────────┴───────────────┴─────────┴─────────────────────┴───────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘20. La secțiunea P9 "Program Național de Transplant de Organe, Țesuturi și Celule de Origine Umană" subprogramul P9.5 "Transplant de celule pancreatice", după poziția 23 se introduce o nouă poziție, poziția 24, cu următorul cuprins:*Font 7*┌───┬──────────┬────────┬─────────────────┬────────────────┬──────────────┬─────────┬───────────┬────────┬─────────────────────┬───┬───┬────────────┬────────────┬──────────┐│"24│W62396001 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VFEND 200 mg │PULB. + SOLV. │200 mg │PFIZER │MAREA │1 FLACON DIN STICLĂ │PRF│ 1│ 347,976000│ 424,812000│87,778000"││ │ │ │ │ │PT. SOL. PERF.│ │LIMITED │BRITANIE│TRANSPARENTĂ, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA DE 30 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │+ 1 PUNGĂ DE PERFUZIE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN POLIPROPILENĂ A │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │50 ML + 1 SERINGĂ A │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │20 ML + 1 ADAPTOR PT.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLACON │ │ │ │ │ │└───┴──────────┴────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────┴─────────┴───────────┴────────┴─────────────────────┴───┴───┴────────────┴────────────┴──────────┘21. La secțiunea P9 "Program național de Transplant de Organe, Țesuturi și Celule de Origine Umană" subprogramul P9.6 "Transplant pulmonar", după poziția 147 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 148, 149, 150, 151 și 152, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────┬────────┬───────────────┬─────────┬─────────────────────┬───────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│"148│W13613002 │B01AB05 │ENOXAPARINUM │CLEXANE 2000 ui│SOL. INJ.│2000 ui │LAB. AVENTIS │FRANȚA │CUTIE X 10 SERINGI │PR/PRF │ 10│ 5,083000│ 6,427000│ 0,000000││ │ │ │ │anti-Xa/0,2 ml │ │anti-Xa/│ │ │PREUMPLUTE X 0,2 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,2 ml │ │ │SOL. INJ. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 149│W13612002 │B01AB05 │ENOXAPARINUM │CLEXANE 4000 ui│SOL. INJ.│4000 ui │LAB. AVENTIS │FRANȚA │CUTIE X 10 SERINGI │PR/PRF │ 10│ 9,222000│ 11,660000│ 0,000000││ │ │ │ │anti-Xa/0,4 ml │ │anti-Xa/│ │ │PREUMPLUTE X 0.4 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,4 ml │ │ │SOL. INJ. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 150│W13611002 │B01AB05 │ENOXAPARINUM │CLEXANE 6000 ui│SOL. INJ.│6000 ui │LAB. AVENTIS │FRANȚA │CUTIE X 10 SERINGI │PR/PRF │ 10│ 12,277000│ 14,988000│ 0,000000││ │ │ │ │anti-Xa/0,6 ml │ │anti-Xa/│ │ │PREUMPLUTE X 0,6 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,6 ml │ │ │SOL. INJ. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 151│W13610002 │B01AB05 │ENOXAPARINUM │CLEXANE 8000 ui│SOL. INJ.│8000 UI │LABORATOIRE │FRANȚA │CUTIE CU 6 SERINGI │PR/PRF │ 6│ 15,641666│ 19,778333│ 0,000000││ │ │ │ │anti-Xa/0,8 ml │ │anti-Xa/│AVENTIS │ │PREUMPLUTE (DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,8 ml │ │ │STICLĂ INCOLORĂ DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP I, CU O │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATE DE 1 ML, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ CU AC CU UN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAP RIGID DIN PLASTIC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ FILET ȘI PISTON │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 0,8 ML SOL. INJ. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 152│W62396001 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VFEND 200 mg │PULB. + │200 mg │PFIZER LIMITED │MAREA │1 FLACON DIN STICLĂ │PRF │ 1│347,976000│424,812000│87,778000"││ │ │ │ │ │SOLV. PT.│ │ │BRITANIE │TRANSPARENTĂ, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SOL. │ │ │ │CAPACITATEA DE 30 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │+ 1 PUNGĂ DE PERFUZIE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN POLIPROPILENĂ A │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │50 ML + 1 SERINGĂ A │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │20 ML + 1 ADAPTOR PT.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLACON │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────┴────────┴───────────────┴─────────┴─────────────────────┴───────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘22. La secțiunea P9 "Program Național de Transplant de Organe, Țesuturi și Celule de Origine Umană" subprogramul P9.7 "Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienților transplantați", după poziția 131 se introduce o nouă poziție, poziția 132, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────┬────────┬───────────────┬─────────┬─────────────────────┬───────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│"132│W62396001 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VFEND 200 mg │PULB. + │200 mg │PFIZER LIMITED │MAREA │1 FLACON DIN STICLĂ │PRF │ 1│347,976000│424,812000│87,778000"││ │ │ │ │ │SOLV. PT.│ │ │BRITANIE │TRANSPARENTĂ, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SOL. │ │ │ │CAPACITATEA DE 30 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │+ 1 PUNGĂ DE PERFUZIE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN POLIPROPILENĂ A │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │50 ML + 1 SERINGĂ A │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │20 ML + 1 ADAPTOR PT.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLACON │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────┴────────┴───────────────┴─────────┴─────────────────────┴───────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘23. La secțiunea P10 " Program național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică", după poziția 96 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 97, 98, 99, 100 și 101, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────┬────────┬───────────────┬─────────┬─────────────────────┬───────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│ "97│W62869002 │B01AB01 │HEPARINUM** │HEPARINA │SOL. INJ.│5000 UI/│MESFARMA - │ROMÂNIA │CUTIE CU 10 FIOLE DIN│PR │ 10│ 10,891000│ 13,296000│ 0,000000││ │ │ │ │POLISANO │ │ml │S.R.L. │ │STICLĂ INCOLORĂ X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │5000 UI/ml │ │ │ │ │5 ML SOLUȚIE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJECTABILĂ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 98│W13613002 │B01AB05 │ENOXAPARINUM** │CLEXANE 2000 ui│SOL. INJ.│2000 ui │LAB. AVENTIS │FRANȚA │CUTIE X 10 SERINGI │PR/PRF │ 10│ 5,083000│ 6,427000│ 0,000000││ │ │ │ │anti-Xa/0,2 ml │ │anti-Xa/│ │ │PREUMPLUTE X 0,2 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,2 ml │ │ │SOL. INJ. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 99│W13612002 │B01AB05 │ENOXAPARINUM** │CLEXANE 4000 ui│SOL. INJ.│4000 ui │LAB. AVENTIS │FRANȚA │CUTIE X 10 SERINGI │PR/PRF │ 10│ 9,222000│ 11,660000│ 0,000000││ │ │ │ │anti-Xa/0,4 ml │ │anti-Xa/│ │ │PREUMPLUTE X 0.4 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,4 ml │ │ │SOL. INJ. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 100│W13611002 │B01AB05 │ENOXAPARINUM** │CLEXANE 6000 ui│SOL. INJ.│6000 ui │LAB. AVENTIS │FRANȚA │CUTIE X 10 SERINGI │PR/PRF │ 10│ 12,277000│ 14,988000│ 0,000000││ │ │ │ │anti-Xa/0,6 ml │ │anti-Xa/│ │ │PREUMPLUTE X 0,6 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,6 ml │ │ │SOL. INJ. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 101│W13610002 │B01AB05 │ENOXAPARINUM** │CLEXANE 8000 ui│SOL. INJ.│8000 UI │LABORATOIRE │FRANȚA │CUTIE CU 6 SERINGI │PR/PRF │ 6│ 15,641666│ 19,778333│ 0,000000"││ │ │ │ │anti-Xa/0,8 ml │ │anti-Xa/│AVENTIS │ │PREUMPLUTE (DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,8 ml │ │ │STICLĂ INCOLORĂ DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP I, CU O │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATE DE 1 ML, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ CU AC CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │UN CAP RIGID DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PLASTIC FĂRĂ FILET ȘI│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PISTON X 0,8 ML SOL │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────┴────────┴───────────────┴─────────┴─────────────────────┴───────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu luna septembrie 2016.
  p. Ministrul sănătății,
  Ioana Ursu,
  secretar de stat
  p. Președintele Casei Naționale
  de Asigurări de Sănătate,
  Gheorghe-Radu Țibichi
  -----