DECIZIE nr. 288 din 1 septembrie 2016pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 312/2015 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial Coaliţia Naţională pentru Integrarea Refugiaţilor
EMITENT
 • GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016  În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul UNICDecizia prim-ministrului nr. 312/2015 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial Coaliţia Naţională pentru Integrarea Refugiaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 27 noiembrie 2015, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Coordonarea Comitetului este asigurată de către şeful Cancelariei Prim-Ministrului, care poate delega atribuţiile unui secretar de stat sau unui consilier de stat."2. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Comitetul se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este necesar la convocarea Cancelariei Prim-Ministrului sau în urma solicitării motivate a unui membru al Comitetului."3. La articolul 5, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de către Cancelaria Prim-Ministrului."

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  --------------

  Secretarul general al Guvernului,

  Sorin Sergiu Chelmu
  Bucureşti, 1 septembrie 2016.Nr. 288.------