HOTĂRÂRE nr. 604 din 24 august 2016pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 31 august 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 alin. (3), art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (7) şi al art. 92 alin. (2) din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul de aplicare a Legii nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  p. Ministrul justiţiei,

  Gabriela Scutea,

  secretar de stat

  Ministrul afacerilor interne,

  Petre Tobă

  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu

  Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

  Mircea Dumitru

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru
  Bucureşti, 24 august 2016.Nr. 604.  +  AnexăREGULAMENT 24/08/2016