ORDIN nr. 129 din 25 august 2016pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 1 septembrie 2016    Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) și (2) și ale art. 23 lit. a) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 9 alin. (1) lit. g), art. 24 alin. (3) și ale art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 30 alin. (9) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 45 alin. (5) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, și al art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, prin inspectoratele județene și București-Ilfov, ia măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Cererile de emitere a avizelor sau autorizațiilor de securitate la incendiu sau protecție civilă depuse înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin se soluționează potrivit dispozițiilor în vigoare la data depunerii.  +  Articolul 4(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 14 ianuarie 2011;b) Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 5 februarie 2007.
    Ministrul afacerilor interne,
    Petre Tobă
    București, 25 august 2016.Nr. 129.  +  AnexăNORME METODOLOGICEprivind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă