ORDIN nr. 114 din 22 iulie 2016pentru aplicarea pct. 101 din titlul IX "Impozite şi taxe locale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • Nr. 1.069 din 28 iulie 2016
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Nr. 1.578 din 8 august 2016
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Nr. 114 din 22 iulie 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 29 august 2016  În temeiul prevederilor:- pct. 101 alin. (10) din titlul IX "Impozite şi taxe locale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrul finanţelor publice şi ministrul afacerilor interne emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă formularul tipizat "Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării (REMTII)" model 2016 ITL -053, denumit în continuare Registru, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă formularul tipizat "Contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport" model 2016 ITL -054, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă "Protocolul-cadru de cooperare privind schimbul de informaţii" dintre organele fiscale locale şi organele competente privind înmatricularea/înregistrarea/radierea mijloacelor de transport, prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Ministrul afacerilor interne,

  Petre Tobă
   +  Anexa 1Model 2016 ITL -053*Font 7* ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬────┐ │ REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A MIJLOACELOR DE TRANSPORT SUPUSE ÎNMATRICULĂRII/ÎNREGISTRĂRII (REMTÎI) │Fila nr. >│ │ ├────────┬─┬────────────────┬───────┬─────────────────────┬─────────────────┬─────────┬────┬────────────┬─────────┬─────────┬┴──────────┴────┤ │Nr. crt.│Î│Persoana care │Numărul│Codul de identificare│Domiciliul fiscal│Mijlocul │Data│Certificatul│Numărul │Nr. crt./│ MENŢIUNI │ │ │ │înstrăinează (Î)│R.N.U. │fiscală │ │de │Î/D │de atestare │de │anul la │ ULTERIOARE │ │ │ │ │ │ │ │transport│ │fiscală │exemplare│care se │ÎNREGISTRĂRII*3)│ ├────────┼─┼────────────────┼───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┤ │ │A.Î.D.*1)│înregis- │ │ │Data │D│Persoana care │Numărul│Codul de identificare│Domiciliul fiscal│Element │ │ │ │trează*2)│ │ │înregis-│ │dobândeşte (D) │R.N.U. │fiscală │ │de iden- │ │ │ │ │ │ │trării │ │ │ │ │ │tificare │ │ │ │ │ │ ├────────┼─┼────────────────┼───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤ │ 0 │1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├────────┼─┼────────────────┼───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤ │ │Î│ │ │ │ │ │ │ │ │ x │ │ ├--------┼─┼────────────────┼───────┼─────────────────────┼─────────────────┼---------┤ ├────────────┤ ├─────────┼----------------┤ │ │D│ │ │ │ │ │ │ x │ │ / │ │ ├────────┼─┼────────────────┼───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤ │ │Î│ │ │ │ │ │ │ │ │ x │ │ ├--------┼─┼────────────────┼───────┼─────────────────────┼─────────────────┼---------┤ ├────────────┤ ├─────────┼----------------┤ │ │D│ │ │ │ │ │ │ x │ │ / │ │ ├────────┼─┼────────────────┼───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤ │ │Î│ │ │ │ │ │ │ │ │ x │ │ ├--------┼─┼────────────────┼───────┼─────────────────────┼─────────────────┼---------┤ ├────────────┤ ├─────────┼----------------┤ │ │D│ │ │ │ │ │ │ x │ │ / │ │ ├────────┼─┼────────────────┼───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤ │ │Î│ │ │ │ │ │ │ │ │ x │ │ ├--------┼─┼────────────────┼───────┼─────────────────────┼─────────────────┼---------┤ ├────────────┤ ├─────────┼----------------┤ │ │D│ │ │ │ │ │ │ x │ │ / │ │ ├────────┼─┼────────────────┼───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤ │ │Î│ │ │ │ │ │ │ │ │ x │ │ ├--------┼─┼────────────────┼───────┼─────────────────────┼─────────────────┼---------┤ ├────────────┤ ├─────────┼----------------┤ │ │D│ │ │ │ │ │ │ x │ │ / │ │ ├────────┼─┼────────────────┼───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤ │ │Î│ │ │ │ │ │ │ │ │ x │ │ ├--------┼─┼────────────────┼───────┼─────────────────────┼─────────────────┼---------┤ ├────────────┤ ├─────────┼----------------┤ │ │D│ │ │ │ │ │ │ x │ │ / │ │ ├────────┼─┼────────────────┼───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤ │ │Î│ │ │ │ │ │ │ │ │ x │ │ ├--------┼─┼────────────────┼───────┼─────────────────────┼─────────────────┼---------┤ ├────────────┤ ├─────────┼----------------┤ │ │D│ │ │ │ │ │ │ x │ │ / │ │ ├────────┼─┼────────────────┼───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤ │ │Î│ │ │ │ │ │ │ │ │ x │ │ ├--------┼─┼────────────────┼───────┼─────────────────────┼─────────────────┼---------┤ ├────────────┤ ├─────────┼----------------┤ │ │D│ │ │ │ │ │ │ x │ │ / │ │ ├────────┼─┼────────────────┼───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤ │ │Î│ │ │ │ │ │ │ │ │ x │ │ ├--------┼─┼────────────────┼───────┼─────────────────────┼─────────────────┼---------┤ ├────────────┤ ├─────────┼----------------┤ │ │D│ │ │ │ │ │ │ x │ │ / │ │ ├────────┼─┼────────────────┼───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤ │ │Î│ │ │ │ │ │ │ │ │ x │ │ ├--------┼─┼────────────────┼───────┼─────────────────────┼─────────────────┼---------┤ ├────────────┤ ├─────────┼----------------┤ │ │D│ │ │ │ │ │ │ x │ │ / │ │ ├────────┼─┼────────────────┼───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤ │ │Î│ │ │ │ │ │ │ │ │ x │ │ ├--------┼─┼────────────────┼───────┼─────────────────────┼─────────────────┼---------┤ ├────────────┤ ├─────────┼----------------┤ │ │D│ │ │ │ │ │ │ x │ │ / │ │ ├────────┼─┼────────────────┼───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤ │ │Î│ │ │ │ │ │ │ │ │ x │ │ ├--------┼─┼────────────────┼───────┼─────────────────────┼─────────────────┼---------┤ ├────────────┤ ├─────────┼----------------┤ │ │D│ │ │ │ │ │ │ x │ │ / │ │ ├────────┼─┼────────────────┼───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤ │ │Î│ │ │ │ │ │ │ │ │ x │ │ ├--------┼─┼────────────────┼───────┼─────────────────────┼─────────────────┼---------┤ ├────────────┤ ├─────────┼----------------┤ │ │D│ │ │ │ │ │ │ x │ │ / │ │ ├────────┼─┼────────────────┼───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤ │ │Î│ │ │ │ │ │ │ │ │ x │ │ ├--------┼─┼────────────────┼───────┼─────────────────────┼─────────────────┼---------┤ ├────────────┤ ├─────────┼----------------┤ │ │D│ │ │ │ │ │ │ x │ │ / │ │ ├────────┼─┼────────────────┼───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┤ │ │Î│ │ │ │ │ │ │ │ │ x │ │ ├--------┼─┼────────────────┼───────┼─────────────────────┼─────────────────┼---------┤ ├────────────┤ ├─────────┼----------------┤ │ │D│ │ │ │ │ │ │ x │ │ / │ │ └────────┴─┴────────────────┴───────┴─────────────────────┴─────────────────┴─────────┴────┴────────────┴─────────┴─────────┴────────────────┘INSTRUCŢIUNI DE APLICARE:1. *1) a)În cazul în care "Persoana care dobândeşte" are domiciliul fiscal în România, nr. crt. din acest registru se menţionează de către persoana cu atribuţii în acest sens din cadrul organului fiscal local, olograf, pe toate cele 5 exemplare ale actului de înstrăinare-dobândire (A.Î.D.). b) În cazul în care "Persoana care dobândeşte" nu are domiciliul fiscal în România, nr. crt. din acest registru se menţionează de către persoana cu atribuţii în acest sens din cadrul organului fiscal local, olograf, doar pe 4 exemplare ale actului de înstrăinare-dobândire. c) În prezentul registru se înregistrează în mod corespunzător şi mijloacele de transport dobândite în străinătate, precum şi cele dobândite prin oricare alte modalităţi, inclusiv cele ce fac obiectul contractelor de leasing, caz în care la "Persoana care înstrăinează" se înscrie locatorul, iar la "Persoana care dobândeşte" se înscrie locatarul, cu menţiunea corespunzătoare în col. 11.2. *2) Dacă "Persoana care înstrăinează" din col. 2 este din aceeaşi unitate/subdiviziune administrativ-teritorială cu "Persoana care dobândeşte", în cazul în care aceasta din urmă înstrăinează mijlocul de transport respectiv, în col. 10 se menţionează nr. crt. la care se înregistrează prezentul registru, această nouă înstrăinare-dobândire.3. *3) În coloana 11, "MENŢIUNI ULTERIOARE ÎNREGISTRĂRII", de regulă, se menţionează numărul adresei de înaintare către unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială unde îşi schimbă domiciliul fiscal contribuabilul sau are domiciliul fiscal dobânditorul. Această adresă se face numai în cazul în care contribuabilul îşi schimbă domiciliul fiscal într-o altă unitate/subdiviziune administrativ-teritorială tot din România sau în cazul în care "Persoana care dobândeşte" are domiciliul fiscal într-o altă unitate/subdiviziune administrativ-teritorială decât "Persoana care înstrăinează", dar tot din România. Tot în această coloană se menţionează: "Poziţie închisă" în cazurile în care: a) "Persoana care dobândeşte" înstrăinează mijlocul de transport respectiv; b) "Persoana care dobândeşte" îşi schimbă domiciliul fiscal într-o altă unitate/subdiviziune administrativ-teritorială; c) mijlocul de transport al "Persoanei care dobândeşte" nu mai este înmatriculat/înregistrat şi care nu mai face obiectul stabilirii impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv în cazul mijlocului de transport casat de către persoanele juridice, potrivit legii.4. În coloana 3, "R.N.U." reprezintă rolul nominal unic şi se înscriu numerele corespunzătoare numai pentru persoanele care fac obiectul înregistrării în unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială respectivă.5. În cazul în care într-un act de înstrăinare-dobândire sunt înscrise mai multe mijloace de transport, fiecăruia din acestea i se atribuie nr. crt. distinct. Act de înstrăinare-dobândire este şi factura, precum şi orice alt document translativ al dreptului de proprietate.6. Numerele curente se atribuie în ordinea datării lor, începând cu nr. crt. 1, separat pe fiecare an calendaristic. La nivelul aceleiaşi unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale se instituie un singur registru atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru persoanele juridice.7. Pentru marcarea locului în care se înscrie "Nr. crt. ........." se poate utiliza ştampilă care să fie aplicată pe fiecare dintre exemplarele A.Î.D. cu elementele de identificare a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum şi a prenumelui şi numelui persoanei cu atribuţii în acest sens din cadrul organului fiscal local.8. În coloana 6, "Element de identificare", se înscrie, de regulă, seria şasiului, acolo unde aceasta este identificabilă.9. Mijloacele de transport existente în evidenţele fiscale la data deschiderii prezentului registru se înregistrează în acesta, în funcţie de capacitatea administrativă a fiecărui organ fiscal local, pentru a crea premisele corelării cu datele din evidenţa serviciului public comunitar regim permise conducere şi înmatricularea vehiculelor, precum şi cu cele din evidenţa mijloacelor de transport care sunt supuse înregistrării la nivelul aparatului de specialitate al primarului.10. În prezentul registru se înregistrează şi mijloacele de transport pentru care nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport sau care sunt scutite de acest impozit, după caz, şi care sunt supuse înmatriculării/înregistrării.11. În cazul transferului dreptului de proprietate a mijloacelor de transport prin utilizarea contractului de înstrăinare-dobândire, Model 2016 ITL - 054, nu este necesar certificatul de atestare fiscală.12. Mijlocul de transport pentru care contribuabilul face dovada dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unităţi specializate în vederea dezmembrării, astfel cum este prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se radiază din prezentul registru; în cazul dezmembrării sau al casării, după caz, în regie proprie, documentul îl constituie declaraţia pe propria răspundere a contribuabilului la care, în cazul casării, se anexează procesul-verbal de casare.13. Informaţiile referitoare la transmiterea dreptului de proprietate se comunică şi se menţionează în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate; această menţiune nu produce efectul juridic al transcrierii transmiterii dreptului de proprietate.  +  Anexa 2Model 2016 ITL -054 ┌─┬──────────────────┐ ┌─┬─────────────────────┐ │A│ │ │B│ │ ├─┘ │ CONTRACT DE ├─┘ │ │Denumirea organului │ ÎNSTRĂINARE - DOBÂNDIRE │Denumirea organului │ │fiscal local de la │ A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT │fiscal local │ │domiciliul/sediul │ │Vânzătorul nu are │ │persoanei care │ │debite la data de │ │înstrăinează │ │întâi a lunii următoare│ │CIF/Cod SIRUTA │ │înregistrării actului │ │Adresa │ │de înstrăinare- │ │Tel./fax/e-mail │ │dobândire*2) │ │REMTII1*1) │ │(se completează şi pe │ │Nr. .../.....20... │ │copii): │ │Rol nr.:.......... │ │Prenumele .............│ │[] Original [] Copie│ │Numele ................│ │ │ │Funcţia ...............│ │ │ │LS. │ └────────────────────┘ └───────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │(1) PERSOANA CARE îNSTRĂINEAZĂ Subsemnatul(a)*3)Subscrisa...................│ │cu domiciliul/sediul în ROMÂNIA/..............., judeţul...................,│ │codul poştal..............., satul/sectorul................................,│ │str. ............................ bl..., sc..., et. ..., ap ..., identificat│ │prin B.I./C.I./C.I.P. /Paşaport seria .......... nr. ....., C.N.P./C.I.F*4) │ │..........................................., tel/fax ......................,│ │e-mail ........, şi domiciliul fiscal în ROMÂNIA/ .........................,│ │judeţul ..................................., codul poştal .................,│ │municipiul/oraşul/comuna ..................., satul/sectorul ..............,│ │str. .......................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...,│ │reprezentată prin*5) ..................., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./│ │Paşaport seria ..... nr. ....., C.I.F ............, tel./fax ..............,│ │e-mail ......................., în calitate de ....................*6) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │(2) PERSOANA CARE DOBÂNDEŞTE Subsemnatul(a)*3) Subscrisa ...................│ │cu domiciliul/sediul în ROMÂNIA/................., judeţul.................,│ │codul poştal ...................., municipiul/oraşul/comuna ...............,│ │satul/sectorul ...................., str. ............. nr. ..., bl. ..., │ │sc. ..., et. ..., ap. ..., identificat prin B.I./C.I./C.I.P/Paşaport seria │ │............. nr. ..........., C.N.P./C.I.F*4) ............................,│ │tel./fax ..............., e-mail ...................... şi domiciliul fiscal│ │în ROMÂNIA/ ....................., judeţul ..................., codul poştal│ │................., municipiul/oraşul/comuna ................, satul/sectorul│ │..................., str. .............., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ...│ │ap. ..., reprezentată prin*5) ................. identificat prin │ │B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ....... nr. ......... C.I.F ...............,│ │tel./fax .........................., e-mail ..............., în calitate de │ │................................... │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │(3) OBIECTUL CONTRACTULUI │ │Mijlocul de transport: marca ................ tipul..............., număr de│ │identificare ................................ serie motor .................,│ │capacitatea cilindrică ..........cmc/greutate maximă admisă (pentru remorci/│ │semiremorci) .......... tone, număr de înmatriculare/înregistrare .........,│ │data la care expiră inspecţia tehnică periodică............................,│ │numărul cărţii de identitate a vehiculului ............., anul de fabricaţie│ │..................., norma euro ......., dobândit la data de ..............,│ │conform act ........................................ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │(4) PREŢUL în cifre ............... lei, în litere .................... │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │(5) Persoana care înstrăinează menţionată la punctul (1) declară că mijlocul│ │de transport este proprietatea sa, liber de orice sarcini. De asemenea, │ │declară că a predat persoanei care dobândeşte menţionate la punctul (2) │ │vehiculul, cheile, certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a │ │vehiculului, primind de la aceasta preţul prevăzut la punctul (4). │ │Persoana care dobândeşte menţionată la punctul (2) declară că a primit de la│ │vânzătorul menţionat la punctul (1) al mijlocului de transport cheile, │ │certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a vehiculului, │ │achitând persoanei care înstrăinează preţul menţionat la punctul (4). │ │Anexe la contract: Da Nu │ │Atât; persoana care înstrăinează, cât şi dobânditorul declară, cunoscând │ │prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi │ │completările ulterioare, privind falsul şi uzul de fals, că toate │ │informaţiile înscrise în prezentul document corespund realităţii. │ │Începând cu data semnării, dobânditorul are calitatea de proprietar de drept│ │şi de fapt asupra mijlocului de transport ce face obiectul prezentului │ │contract de înstrăinare-dobândire, preluând toate obligaţiile prevăzute de │ │lege, inclusiv cele legate de transcrierea vehiculului pe numele său, în │ │maximum 30 de zile de la data încheierii prezentului act. │ │ │ │Data şi locul încheierii actului ............../........................ │ │Semnătura persoanei care înstrăinează.................. Semnătura persoanei │ │care dobândeşte .................................. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ ┌───────────────────┐ │1) REMTII - Registrul de evidenţă a mijloacelor de │ │Copie 1-4 "Conform │ │transport supuse înmatriculării/înregistrării de la │ │ cu originalul" │ │organul fiscal local al persoanei care înstrăinează. │ │ (Se semnează doar │ │2) Prin completarea de către organul fiscal local a │ │ pe copii.) │ │cartuşului B se atestă îndeplinirea prevederilor │ │ Semnătură │ │art. 159 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind │ │ │ │Codul de procedură fiscală, cu modificările şi │ │Vânzător │ │completările ulterioare, nemaifiind necesară │ │........ │ │eliberarea unui certificat de atestare fiscală. │ │ Cumpărător│ │Cartuşele A şi B se completează de organul fiscal │ │ ..........│ │local unde este înregistrat mijlocul de transport al │ └───────────────────┘ │persoanei care înstrăinează. │ │3) Se completează în cazul persoanelor fizice. │ │4) Se completează: codul de identificare fiscală │ │(codul numeric personal, numărul de identificare │ │fiscală, după caz). │ │5) Se completează în cazul persoanelor juridice. │ │6) Moştenitorii trebuie să facă dovada proprietăţii │ │cu certificatul de moştenitor sau, în lipsa acestuia, │ │cu sentinţa judecătorească, după caz. │ └──────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─┬───────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────┐ │C│ │ │ │ ├─┘ │ │ │ │ Denumirea organului fiscal local de │ │ Prenumele .................. │ │la domiciliul persoanei care │ │ Numele ..................... │ │dobândeşte │ │ Funcţia .................... │ │ CIF/Cod SIRUTA │ │ LS. │ │ Adresa │ │ │ │ Tel./fax/e-mail │ │ │ │ REMTII*7) │ │ │ │ Nr. ...../..............20... │ │ │ └─────────────────────────────────────┘ └────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │7) REMTII- Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse │ │înmatriculării/înregistrării de la organul fiscal local al persoanei care │ │dobândeşte. Se completează pe exemplarul original care rămâne la dobânditor,│ │pe exemplarul-copie care însoţeşte declaraţia de impunere şi pe │ │exemplarul-copie care se depune la organul competent privind înmatricularea/│ │înregistrarea/radierea mijloacelor de transport. │ │Cartuşul C se completează de organul fiscal local de la domiciliul persoanei│ │care a dobândit mijlocul de transport. │ │Informaţiile referitoare la transmiterea dreptului de proprietate se │ │comunică şi se menţionează în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de│ │conducere şi a vehiculelor înmatriculate; această menţiune nu produce │ │efectul juridic al transcrierii transmiterii dreptului de proprietate. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 3    DIRECŢIA REGIM PERMISE UNITATEA/SUBDIVIZIUNEA    DE CONDUCERE ŞI ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ    ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR Nr. ......./..........20...    Nr. ......./..........20...                        INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL                        ................................                        Nr. .........../..........20....PROTOCOL-CADRU DE COOPERAREprivind schimbul de informaţiiÎn temeiul prevederilor pct. 101 alin. (9) şi (10) din titlul IX "Impozite şi taxe locale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 68 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului afacerilor interne nr. 1.069/1.578/114/2016 pentru aplicarea pct. 101 din titlul IX "Impozite şi taxe locale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016,ţinând seama şi de prevederile specifice din următoarele reglementări:- Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 11^2 alin. (1) lit. a), d) şi e) şi art. 11^5 alin. (1) lit. e) şi h) din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările şi completările ulterioare;- Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinul Avocatului Poporului nr. 52/2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal,Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, cu sediul în municipiul Bucureşti, şos. Pipera nr. 48, sectorul 2, reprezentată prin domnul/doamna ......................................................................................, în calitate de director, denumită în continuare DRPCÎV,şiInstituţia Prefectului - ................................, cu sediul în ................................., reprezentată prin prefect, domnul/doamna ..............................,şiUnitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, cu sediul în .........................................., reprezentată prin domnul/doamna ....................................., în calitate de .........................................., denumită în continuare UAT/SAT, după caz,denumite în continuare părţi, au convenit încheierea prezentului protocol:  +  Articolul 1Obiectul protocoluluiObiectul protocolului îl reprezintă cooperarea între instituţii publice, prin realizarea schimbului de informaţii prin mijloace electronice interoperabile sau alte canale de comunicare, în scopul corectei înregistrări în evidenţele fiscale locale şi ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor a mijloacelor de transport înmatriculate sau supuse înmatriculării în România, precum şi a radierilor sau a transmiterii dreptului de proprietate.  +  Articolul 2Obligaţiile generale ale părţilor (1) Părţile se obligă să realizeze un schimb de informaţii bidirecţional, între DRPCÎV şi serviciile publice comunitare din cadrul instituţiilor prefectului, pe de o parte, şi UAT/SAT, pe de altă parte. (2) Părţile vor realiza schimbul de informaţii prin utilizarea tuturor canalelor de comunicare disponibile, inclusiv prin mijloace electronice interoperabile, cu asigurarea securităţii accesului şi a informaţiilor, precum şi cu asigurarea integrităţii informaţiilor. (3) Părţile se obligă să respecte prevederile legale referitoare la protecţia datelor personale şi a informaţiilor fiscale, prin utilizarea informaţiilor numai în scopurile prevăzute de lege. (4) Fiecare parte se obligă să dispună şi să aplice măsurile de protecţie necesare pentru interzicerea accesului la resursele de comunicaţii şi informaţionale ale celeilalte părţi care nu fac obiectul prezentului protocol, precum şi pentru interzicerea accesului neautorizat la resursele de comunicaţii şi informaţionale puse la dispoziţie de părţi, una celeilalte.  +  Articolul 3Obligaţiile DRPCÎV (1) DRPCÎV furnizează informaţiile referitoare la vehiculele înmatriculate prevăzute în anexa nr. 1. (2) DRPCÎV transmite periodic, în format electronic, informaţiile prevăzute în anexa nr. 1 referitoare la vehiculele înmatriculate/radiate. (3) DRPCÎV asigură accesul online la consultarea informaţiilor prevăzute în anexa nr. 1 pentru personalul desemnat de către UAT/SAT, în condiţiile anexelor nr. 2 şi 3, prin următoarele mijloace electronice interoperabile: a) aplicaţia "web Dispecer 3"; b) "servicii web" de interogare. (4) Conectarea UAT/SAT va fi asigurată de Serviciul Telecomunicaţii Speciale (STS) prin intermediul reţelei acestuia până în nodul de conectare extern la Reţeaua de Comunicaţii Voce - Date (RCVD) din sediul DRPCIV. Condiţiile tehnice de acces în nodul de conectare extern la RCVD sunt furnizate de către Direcţia generală pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei (D.G.C.T.I.) din Ministerul Afacerilor Interne (M.A.I.). Condiţiile tehnice şi de securitate privind suportul de comunicaţii până în nodul de conectare extern la RCVD sunt asigurate de STS şi sunt prevăzute în anexa nr. 5. Eventuale costuri generate de implementarea soluţiei tehnice de conectare vor fi suportate de către UAT/SAT. (5) În cazul căutărilor automatizate, DRPCÎV păstrează fişierul de acces în care se va înregistra: a) dacă se foloseşte aplicaţia "web Dispecer 3": nume utilizator, criteriile de interogare, motivul căutării, data şi ora interogării, aplicaţia utilizată. b) dacă se foloseşte "servicii web" de interogare: CNP-ul, numele şi prenumele utilizatorului, data şi ora interogării, aplicaţia utilizată.  +  Articolul 4Obligaţiile instituţiilor prefectuluiInstituţiile prefectului, prin serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, înscriu menţiuni privind înstrăinarea vehiculului în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate.  +  Articolul 5Obligaţiile UAT/SAT (1) Furnizează DRPCÎV/Serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor informaţiile din Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării (REMTII), prevăzute în anexa nr. 4, în vederea efectuării menţiunilor privind înstrăinarea vehiculului în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate. (2) Datele cu caracter personal furnizate de către DRPCÎV se şterg: a) dacă nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost furnizate; b) după expirarea termenului maxim de păstrare a datelor, adică 5 ani de la data primirii; c) înaintea de ajungerea la termen, cu acordul părţilor.  +  Articolul 6Intrarea în vigoare (1) Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării şi înregistrării sale de către părţi şi este valabil până la data de ............................, cu drept de prelungire tacită pe perioade succesive de câte un an (1 an ) dacă niciuna dintre părţi nu notifică celeilalte denunţarea unilaterală a acestuia, cu cel puţin 30 de zile înainte de data propusă pentru încetarea colaborării. (2) Prezentul protocol poate înceta în una dintre următoarele situaţii: a) înainte de ajungerea la termen, cu acordul părţilor; b) înainte de a ajunge la termen, prin denunţarea unilaterală; c) prin reziliere, în cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare, de către una dintre părţi, a obligaţiilor prevăzute în prezentul protocol.  +  Articolul 7Modificarea şi completareaPrezentul protocol se modifică sau se completează, prin act adiţional, la solicitarea oricăreia dintre părţi, cu acordul celorlalte, în condiţiile legii.  +  Articolul 8Comunicarea între părţiOrice comunicare între părţi pe timpul derulării prezentului protocol se efectuează în formă scrisă sau la sediul părţilor, identificate în preambulul prezentului document .  +  Articolul 9Soluţionarea diferendelor (1) Toate diferendele ocazionate de aplicarea şi interpretarea prezentului protocol vor fi soluţionate pe cale amiabilă de către reprezentanţii desemnaţi ai părţilor. (2) Litigiile rezultate din aplicarea şi interpretarea prezentului protocol, ce nu au fost soluţionate pe cale amiabilă, sunt supuse soluţionării instanţelor de judecată române competente.  +  Articolul 10Exercitarea dreptului de acces la date (1) În situaţia exercitării dreptului de acces la date, în condiţiile art. 13 din Legea nr. 677/2001 cu modificările şi completările ulterioare, DRPCÎV va comunica persoanei vizate situaţia privind prelucrările de date cu caracter personal realizate de către utilizatorii din cadrul UAT/SAT, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă sau obţinerea acordului cu privire la oportunitatea informării respective. (2) Părţile vor coopera în scopul verificării, prin sondaj, în condiţiile pct. 6 din Cerinţele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, aprobate prin Ordinul Avocatului Poporului nr. 52/2002, a legalităţii prelucrărilor de date cu caracter personal prin consultarea acestora, efectuate de către utilizatori în scopul realizării activităţii prevăzute la art. 3.  +  Articolul 11Anexele protocoluluiAnexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul protocol.  +  Articolul 12Modalitatea de încheiere a protocoluluiPrezentul protocol s-a încheiat astăzi, ..........................., în trei exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.   DIRECŢIA REGIM PERMISE DE CONDUCERE UNITATEA/SUBDIVIZIUNEA     ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ              Reprezentant, Reprezentant,   ................................... .......................          (prenumele, numele, (prenumele, numele,         funcţia şi semnătura) funcţia şi semnătura)                 LS LS                               Instituţia Prefectului                          ................................                                    Reprezentant,                          ................................                                 (prenumele, numele,                                funcţia şi semnătura)                                         LS  +  Anexa 1la protocolSchimbul de date privind înmatricularea vehiculelor1. Motoare de căutare1.1. Aplicaţia "Dispecer 3" permite interogarea după următoarele criterii:- elemente de identificare titular (cod numeric personal/nume şi/sau prenume, respectiv cod unic de identificare persoană juridică/nume persoană juridică);- elemente de identificare vehicul (certificat de înmatriculare, număr de înmatriculare, serie de şasiu).1.2. "Serviciile web" permit interogarea după următoarele criterii:- elemente de identificare titular (cod numeric personal, respectiv cod unic de identificare persoană juridică);- elemente de identificare vehicul (certificat de înmatriculare, număr de înmatriculare, serie de şasiu).2. Setul minim de date ┌────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐ │ Denumire câmp │ Observaţii │ ├────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │CNP │Informaţia este prevăzută în următoarele documente:│ │CUI/CIF │1. Contract de înstrăinare-dobândire a mijlocului │ │ │de transport; │ │ │2. Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport│ │ │supuse înmatriculării/înregistrării (REMTII); │ │ │3. Declaraţia pentru scoaterea din evidenţă a │ │ │mijloacelor de transport, model 2016 ITL 016; │ │ │4. Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului│ │ │asupra mijloacelor de transport marfă cu masă │ │ │totală autorizată de peste 12 tone, model 2016 │ │ │ITL-006; │ │ │5. Declaraţia fiscală pentru stabilirea │ │ │impozitului/taxei pe mijloacele de transport, model│ │ │2016 ITL-005. │ ├────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Nume şi prenume persoană│Informaţia este prevăzută în următoarele documente:│ │fizică │1. Contract de înstrăinare-dobândire a mijlocului │ │ │de transport; │ │ │2. Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport│ │ │supuse înmatriculării/înregistrării (REMTII); │ │ │3. Declaraţia pentru scoaterea din evidenţă a │ │ │mijloacelor de transport, model 2016 ITL 016; │ │ │4. Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului│ │ │asupra mijloacelor de transport marfă cu masă │ │ │totală autorizată de peste 12 tone, model 2016 │ │ │ITL-006; │ │ │5. Declaraţia fiscală pentru stabilirea │ │ │impozitului/taxei pe mijloacele de transport, model│ │ │2016 ITL-005; │ │ │6. Câmpul C.2.1 şi C.2.2, respectiv C.3.1, C.3.3 │ │ │din certificatul de înmatriculare. │ ├────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Denumire persoană │Informaţia este prevăzută în următoarele documente:│ │juridică │1. Contract de înstrăinare-dobândire a mijlocului │ │ │de transport; │ │ │2. Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport│ │ │supuse înmatriculării/înregistrării (REMTII); │ │ │3. Declaraţia pentru scoaterea din evidenţă a │ │ │mijloacelor de transport, model 2016 ITL 016; │ │ │4. Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului│ │ │asupra mijloacelor de transport marfă cu masă │ │ │totală autorizată de peste 12 tone, model 2016 │ │ │ITL-006; │ │ │5. Declaraţia fiscală pentru stabilirea │ │ │impozitului/taxei pe mijloacele de transport, model│ │ │2016 ITL-005; │ │ │6. Câmpul C.2.1, respectiv C.3.1 din certificatul │ │ │de înmatriculare. │ ├────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │CI/Paşaport │Informaţia este prevăzută în următoarele documente:│ │ │1. Contract de înstrăinare-dobândire a mijlocului │ │ │de transport; │ │ │2. Declaraţia pentru scoaterea din evidenţă a │ │ │mijloacelor de transport, model 2016 ITL 016; │ │ │3. Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului│ │ │asupra mijloacelor de transport marfă cu masă │ │ │totală autorizată de peste 12 tone, model │ │ │2016 ITL-006; │ │ │4. Declaraţia fiscală pentru stabilirea │ │ │impozitului/taxei pe mijloacele de transport, model│ │ │2016 ITL-005. │ ├────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Adresa │Informaţia este prevăzută în următoarele documente:│ │ │1. Contract de înstrăinare-dobândire a mijlocului │ │ │de transport; │ │ │2. Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport│ │ │supuse înmatriculării/înregistrării (REMTII); │ │ │3. Declaraţia pentru scoaterea din evidenţă a │ │ │mijloacelor de transport, model 2016 ITL 016; │ │ │4. Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului│ │ │asupra mijloacelor de transport marfă cu masă │ │ │totală autorizată de peste 12 tone, model │ │ │2016 ITL-006; │ │ │5. Declaraţia fiscală pentru stabilirea │ │ │impozitului/taxei pe mijloacele de transport, model│ │ │2016 ITL-005; │ │ │6. Câmpul C.2.3, respectiv C.3.2 din certificatul │ │ │de înmatriculare. │ ├────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Număr de înmatriculare │Informaţia este prevăzută în următoarele documente:│ │ │1. Contract de înstrăinare-dobândire a mijlocului │ │ │de transport; │ │ │2. Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport│ │ │supuse înmatriculării/înregistrării (REMTII); │ │ │3. Declaraţia pentru scoaterea din evidenţă a │ │ │mijloacelor de transport, model 2016 ITL 016; │ │ │4. Câmpul A din certificatul de înmatriculare. │ ├────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Marca vehicul │Informaţia este prevăzută în următoarele documente:│ │ │1. Contract de înstrăinare-dobândire a mijlocului │ │ │de transport; │ │ │2. Declaraţia pentru scoaterea din evidenţă a │ │ │mijloacelor de transport, model 2016 ITL 016; │ │ │3. Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului│ │ │asupra mijloacelor de transport marfă cu masă │ │ │totală autorizată de peste 12 tone, model │ │ │2016 ITL-006; │ │ │4. Declaraţia fiscală pentru stabilirea │ │ │impozitului/taxei pe mijloacele de transport, model│ │ │2016 ITL-005; │ │ │5. Câmpul D.1 din certificatul de înmatriculare. │ ├────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Tip vehicul │Informaţia este prevăzută în următoarele documente:│ │ │1. Contract de înstrăinare-dobândire a mijlocului │ │ │de transport; │ │ │2. Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului│ │ │asupra mijloacelor de transport marfă cu masă │ │ │totală autorizată de peste 12 tone, model │ │ │2016 ITL-006; │ │ │3. Declaraţia fiscală pentru stabilirea │ │ │impozitului/taxei pe mijloacele de transport, model│ │ │2016 ITL-005; │ │ │4. Câmpul D.2 din certificatul de înmatriculare. │ ├────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Extensie │Informaţia este prevăzută în următoarele documente:│ │ │1. Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului│ │ │asupra mijloacelor de transport marfă cu masă │ │ │totală autorizată de peste 12 tone, model │ │ │2016 ITL-006; │ │ │2. Declaraţia fiscală pentru stabilirea │ │ │impozitului/taxei pe mijloacele de transport, model│ │ │2016 ITL-005; │ │ │3. Câmpul D.2 din certificatul de înmatriculare. │ ├────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Versiune │Informaţia este prevăzută în următoarele documente:│ │ │1. Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului│ │ │asupra mijloacelor de transport marfă cu masă │ │ │totală autorizată de peste 12 tone, model │ │ │2016 ITL-006; │ │ │2. Declaraţia fiscală pentru stabilirea │ │ │impozitului/taxei pe mijloacele de transport, model│ │ │2016 ITL-005; │ │ │3. Câmpul D.2 din certificatul de înmatriculare. │ ├────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Descriere comercială │Informaţia este prevăzută în următoarele documente:│ │ │1. Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului│ │ │asupra mijloacelor de transport marfă cu masă │ │ │totală autorizată de peste 12 tone, model │ │ │2016 ITL-006; │ │ │2. Declaraţia fiscală pentru stabilirea │ │ │impozitului/taxei pe mijloacele de transport, model│ │ │2016 ITL-005; │ │ │3. Câmpul D.3 din certificatul de înmatriculare. │ ├────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Serie motor │Informaţia este prevăzută în următoarele documente:│ │ │1. Contract de înstrăinare-dobândire a mijlocului │ │ │de transport; │ │ │2. Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport│ │ │supuse înmatriculării/înregistrării (REMTII); │ │ │3. Declaraţia pentru scoaterea din evidenţă a │ │ │mijloacelor de transport, model 2016 ITL 016; │ │ │4. Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului│ │ │asupra mijloacelor de transport marfă cu masă │ │ │totală autorizată de peste 12 tone, model │ │ │2016 ITL-006; │ │ │5. Declaraţia fiscală pentru stabilirea │ │ │impozitului/taxei pe mijloacele de transport, model│ │ │2016 ITL-005. │ ├────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Număr de identificare │Informaţia este prevăzută în următoarele documente:│ │ │1. Contract de înstrăinare-dobândire a mijlocului │ │ │de transport; │ │ │2. Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport│ │ │supuse înmatriculării/înregistrării (REMTII); │ │ │3. Declaraţia pentru scoaterea din evidenţă a │ │ │mijloacelor de transport, model 2016 ITL 016; │ │ │4. Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului│ │ │asupra mijloacelor de transport marfă cu masă │ │ │totală autorizată de peste 12 tone, model │ │ │2016 ITL-006; │ │ │5. Declaraţia fiscală pentru stabilirea │ │ │impozitului/taxei pe mijloacele de transport, model│ │ │2016 ITL-005; │ │ │6. Câmpul E din certificatul de înmatriculare. │ ├────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Capacitate cilindrică │Informaţia este prevăzută în următoarele documente:│ │ │1. Contract de înstrăinare-dobândire a mijlocului │ │ │de transport; │ │ │2. Declaraţia pentru scoaterea din evidenţă a │ │ │mijloacelor de transport, model 2016 ITL 016; │ │ │3. Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului│ │ │asupra mijloacelor de transport marfă cu masă │ │ │totală autorizată de peste 12 tone, model │ │ │2016 ITL-006; │ │ │4. Declaraţia fiscală pentru stabilirea │ │ │impozitului/taxei pe mijloacele de transport, model│ │ │2016 ITL-005; │ │ │5. Câmpul P.1 din certificatul de înmatriculare. │ ├────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Masa totală │Informaţia este prevăzută în următoarele documente:│ │ │1. Contract de înstrăinare-dobândire a mijlocului │ │ │de transport; │ │ │2. Declaraţia pentru scoaterea din evidenţă a │ │ │mijloacelor de transport, model 2016 ITL 016; │ │ │3. Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului│ │ │asupra mijloacelor de transport marfă cu masă │ │ │totală autorizată de peste 12 tone, model │ │ │2016 ITL-006: │ │ │4. Declaraţia fiscală pentru stabilirea │ │ │impozitului/taxei pe mijloacele de transport, model│ │ │2016 ITL-005; │ │ │5. Câmpul G din certificatul de înmatriculare. │ ├────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Masa maximă autorizată │Informaţia este prevăzută în următoarele documente:│ │ │1. Declaraţia pentru scoaterea din evidenţă a │ │ │mijloacelor de transport, model 2016 ITL 016; │ │ │2. Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului│ │ │asupra mijloacelor de transport marfă cu masă │ │ │totală autorizată de peste 12 tone, model │ │ │2016 ITL-006; │ │ │3. Declaraţia fiscală pentru stabilirea │ │ │impozitului/taxei pe mijloacele de transport, model│ │ │2016 ITL-005; │ │ │4. Câmpul F.1 din certificatul de înmatriculare. │ ├────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Anul fabricaţiei │Informaţia este prevăzută în următoarele documente:│ │ │1. Declaraţia pentru scoaterea din evidenţă a │ │ │mijloacelor de transport, model 2016 ITL 016; │ │ │2. Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului│ │ │asupra mijloacelor de transport marfă cu masă │ │ │totală autorizată de peste 12 tone, model │ │ │2016 ITL-006; │ │ │3. Declaraţia fiscală pentru stabilirea │ │ │impozitului/taxei pe mijloacele de transport, model│ │ │2016 ITL-005. │ ├────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Categorie naţională │Informaţia este prevăzută în următoarele documente:│ │ │1. Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului│ │ │asupra mijloacelor de transport marfă cu masă │ │ │totală autorizată de peste 12 tone, model │ │ │2016 ITL-006; │ │ │2. Declaraţia fiscală pentru stabilirea │ │ │impozitului/taxei pe mijloacele de transport, model│ │ │2016 ITL-005; │ │ │3. Câmpul J din certificatul de înmatriculare. │ ├────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Categorie comunitară │Informaţia este prevăzută în următoarele documente:│ │ │1. Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului│ │ │asupra mijloacelor de transport marfă cu masă │ │ │totală autorizată de peste 12 tone, model │ │ │2016 ITL-006; │ │ │2. Declaraţia fiscală pentru stabilirea │ │ │impozitului/taxei pe mijloacele de transport, model│ │ │2016 ITL-005; │ │ │3. Câmpul J din certificatul de înmatriculare. │ ├────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Număr de axe │Informaţia este prevăzută în următoarele documente:│ │ │- Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului │ │ │asupra mijloacelor de transport marfă cu masă │ │ │totală autorizată de peste 12 tone, model │ │ │2016 ITL-006. │ ├────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Număr de omologare │Informaţia este prevăzută în următoarele documente:│ │ │1. Contract de înstrăinare-dobândire a mijlocului │ │ │de transport (norma euro); │ │ │2. Câmpul K din certificatul de înmatriculare. │ ├────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Data expirării ITP │Informaţia este prevăzută în următoarele documente:│ │ │- Contract de înstrăinare-dobândire a mijlocului de│ │ │transport │ ├────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Seria CIV │Informaţia este prevăzută în următoarele documente:│ │ │1. Contract de înstrăinare-dobândire a mijlocului │ │ │de transport; │ │ │2. Câmpul X din certificatul de înmatriculare. │ ├────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Data înmatriculării │Informaţia este prevăzută în următoarele documente:│ │ │1. Contract de înstrăinare-dobândire a mijlocului │ │ │de transport; │ │ │2. Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport│ │ │supuse înmatriculării/înregistrării (REMTII); │ │ │3. Declaraţia pentru scoaterea din evidenţă a │ │ │mijloacelor de transport, model 2016 ITL 016; │ │ │4. Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului│ │ │asupra mijloacelor de transport marfă cu masă │ │ │totală autorizată de peste 12 tone, model │ │ │2016 ITL-006; │ │ │5. Declaraţia fiscală pentru stabilirea │ │ │impozitului/taxei pe mijloacele de transport, model│ │ │2016 ITL-005; │ │ │6. Câmpul I din certificatul de înmatriculare. │ ├────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Data radierii │Informaţia este prevăzută în următoarele documente:│ │ │1. Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport│ │ │supuse înmatriculării/înregistrării (REMTII); │ │ │2. Declaraţia pentru scoaterea din evidenţă a │ │ │mijloacelor de transport, model 2016 ITL 016; │ │ │3. Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului│ │ │asupra mijloacelor de transport marfă cu masă │ │ │totală autorizată de peste 12 tone, model │ │ │2016 ITL-006. │ └────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘3. Autentificarea utilizatorilor3.1. În aplicaţia "Dispecer 3"Utilizatorii aplicaţiei "Dispecer 3" se autentifică prin utilizarea unui nume de utilizator şi a unei parole.Pentru crearea credenţialelor de acces, UAT/SAT transmite lista nominală a persoanelor care au acces (nume, prenume, cod numeric personal).3.2. Prin intermediul "serviciilor web" de interogareCodul numeric personal, numele şi prenumele, localitatea utilizatorului vor fi transmise ca parametri. Documentaţia tehnică va fi transmisă după semnarea Protocolului de cooperare.Toate persoanele din cadrul UAT/SAT care efectuează căutări automate, prin aplicaţia "Dispecer 3" sau "serviciile web" de interogare, completează şi transmit DRPCÎV declaraţiile pe propria răspundere privind respectarea normelor de protecţie a acestor date, conform modelului din anexa nr. 2 la protocol.4. Înregistrarea în jurnal şi urmărirea schimbului de mesajeÎn jurnal se înregistrează automat toate interogările efectuate atât prin aplicaţia "Dispecer 3", cât şi prin "serviciile web" de interogareAstfel: a) dacă se foloseşte aplicaţia "web Dispecer 3": nume utilizator, criteriile de interogare, motivul căutării, data şi ora interogării, aplicaţia utilizată; b) dacă se foloseşte "servicii web" de interogare: CNP-ul, numele şi prenumele utilizatorului, data şi ora interogării, aplicaţia utilizată.  +  Anexa 2la protocolDECLARAŢIESubsemnatul/Subsemnata, ...................................................................................................., născut(ă) în localitatea ................................................................................, la data de ............................, fiul (fiica) lui .......................... şi al (a) ............................, angajat/angajată al (a) ........................................, în funcţia de ......................., cu domiciliul în .........................................................................................., declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă de prevederile legale referitoare la protecţia datelor cu caracter personal şi consimt să păstrez confidenţialitatea datelor cu caracter personal a căror prelucrare o efectuez în condiţiile legii, în virtutea atribuţiilor de serviciu, inclusiv după încetarea activităţilor de prelucrare a acestor date.Cunosc faptul că încălcarea normelor legale privind protecţia datelor cu caracter personal atrage răspunderea administrativă, disciplinară, materială, civilă ori penală, în raport cu gravitatea faptei, potrivit legii.    Data ...........    Semnătura ..............    Dată în prezenţa    ..........................................    (numele şi prenumele responsabilului/    persoanei din structura responsabilă    cu protecţia datelor personale)  +  Anexa 3la protocolUAT/SATAntetDate de contactSolicitare actualizare/modificare utilizatori Dispecer 3 oferite de sistemul informatic al DRPCÎVPrin prezenta vă solicităm dreptul de acces/modificarea dreptului de acces pentru funcţionarii UAT/SAT: ┌──────┬─────────┬────────────────────┬────────┬─────────┬──────────────┐ │ Nume │ Prenume │Cod numeric personal│ E-mail │ Telefon │ Tip operaţie │ ├──────┼─────────┼────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────┼────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────┼────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────┼────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────┼────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────┼────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────┼────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ └──────┴─────────┴────────────────────┴────────┴─────────┴──────────────┘LegendaTip operaţie: creare cont/radiere contUAT/SATFuncţia...........................Numele şi prenumele...........................Data: .....................Solicitările de useri, pentru evidenţa utilizatorilor, se trimit la adresa de e-mail a DRPCÎV.  +  Anexa 4la protocolInformaţiile transmise de UAT/SAT din REMTII,în cazul înstrăinării unui vehicul înmatriculat în România1. Data înstrăinării/dobândirii2. Persoana care înstrăinează:- codul de identificare fiscală (CNP sau CUI);- numele şi prenumele persoanei fizice/denumirea persoanei juridice;- domiciliul (judeţul, localitatea, localitatea aparţinătoare, strada, numărul străzii, blocul, scara, apartament, după caz);- numărul R.N.U.3. Persoana care dobândeşte:- codul de identificare fiscală (CNP sau CUI);- numele şi prenumele persoanei fizice/denumirea persoanei juridice;- domiciliul (judeţul, localitatea, localitatea subordonată, strada, numărul străzii, blocul, scara, apartamentul - după caz);- numărul R.N.U.4. Mijlocul de transport- numărul de înmatriculare;- seria de şasiu.  +  Anexa 5la protocolCondiţii tehnice şi de securitateprivind suportul de comunicaţiiCanalul de comunicaţie asigurat de către STS este de tipul VPN securizat (tehnologie IPSEC) şi se închide pe un echipament de routare instalat la beneficiar.STS pune la dispoziţia beneficiarului infrastructură de transport formată din nucleul reţelei proprii şi reţeaua periferică proprie sau contractată de la terţi furnizori de buclă locală.Elementele de comunicaţii necesar a fi achiziţionate de către UAT/SAT sau agenţiile subordonate sunt următoarele:● router VPN, conform specificaţiilor din prezenta anexă;● serviciu de date de buclă locală de tip VPN nivel 2 închiriat de la terţi operatori (în cazul în care STS nu dispune de soluţie tehnică de interconectare în locaţia beneficiarului).După achiziţionare şi instalare, echipamentele vor fi preluate în sistemul de management de către STS şi vor fi monitorizate 24x7.Responsabilitatea STS pentru remedierea deranjamentelor se extinde numai asupra serviciului de comunicaţii, sistemele informatice şi aplicaţiile fiind în responsabilitatea reprezentanţilor DRPCÎV.Punctul de contact STS pentru conectarea UAT/SAT şi a agenţiilor subordonate este Centrul de Management Reţele (NOC) STS Bucureşti (tel. 021/2022648, e-mail hqdti@stsnet.ro).După punerea în funcţiune a serviciului, eventualele deranjamente vor fi anunţate către NOC OJTS, urmând ca, în funcţie de domeniul în care se încadrează deranjamentul sesizat, acesta să se escaladeze către NOC STS Bucureşti, respectiv MAI DGCTI.Specificaţii tehnice pentru subsistemul de comunicaţii1. Bucla locală închiriată de la operatori publiciI. Suportul fizic pe care este asigurată legătura de date:- conexiune permanentă instalată la sediul beneficiarului, pentru serviciul de buclă locală;- se vor asigura echipamentele de media conversie pentru suportul fizic oferit, acestea asigurând cel puţin o interfaţă Ethernet/FastEthernet;- serviciul de comunicaţii de buclă locală trebuie să permită dirijarea traficului între locaţia beneficiarului şi sediul STS judeţean (OJTS).II. Caracteristicile tehnice ale legăturilor de date (obligatorii):- conexiuni permanente nivel 2 dedicate, VLAN Ethernet, EoMPLS, VPWS, VPLS, end-to-end (denumite generic conexiuni de nivel 2);- serviciile vor fi agregate la OJTS pe o interfaţă de tip Ethernet/FastEthernet;- furnizorul are obligaţia să asigure separarea traficului asigurat pentru acest proiect de restul traficului transportat prin reţelele sale (VLAN dedicat).III. Caracteristici generale de performanţă:- disponibilitatea accesului = 99,90%;- latenţa pachetelor/1000 pachete < 30 ms;- procent de pachete pierdute < 1%;- bandă garantată: 100%.Observaţie: Achiziţia de servicii de comunicaţii de buclă locală de la un alt operator decât principalii operatori de pe piaţă şi cu care Serviciul de Telecomunicaţii Speciale colaborează presupune obţinerea unui aviz de securitate eliberat de către STS şi încheierea unui acord de confidenţialitate între STS şi operatorul respectiv.2. Router ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Configuraţie şi performanţe hardware │ ├────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤ │Carcasă │● Router rack-mount 19 inch de 1U sau kit de montare în │ │ │rack (tavă, şuruburi, piuliţe, alte accesorii, de la │ │ │acelaşi producător) │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ │Interfeţe │● 2 interfeţe WAN Ethernet: minimum 1GE şi 1FE │ │ │● 8 interfeţe LAN 10/100 Ethernet: în configuraţie de │ │ │switch administrat cu un suport minim de 14 VLAN-uri 802.1q│ │ │● 2 interfeţe USB 2.0 │ │ │● 1 port consolă (pentru acces direct la interfaţa de │ │ │configurare a echipamentului) │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ │Memorie │● Memorie Flash minimum 256 MB │ │ │● Memorie DRAM minimum 512 MB │ │ │● Memoria instalată va trebui să asigure simultan toate │ │ │funcţionalităţile solicitate. │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ │Performanţe │● Performanţe de routare: minimum 90.000 pps (pachete de │ │ │64 bytes/secundă) │ │ │● Performanţe de trafic cu servicii simultane de Firewall, │ │ │PBR, QoS, IPSec, NAT: minimum 10 Mbps. │ │ │● Trafic IPSec VPN multi-tunel: minimum 50 Mbps │ │ │● Număr de tunele IPSec VPN concurente: minimum 50 │ │ │● Funcţionalităţile de criptare VPN IPSec ale sistemului │ │ │trebuie să fie accelerate hardware. │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ │Condiţii │● Alimentare curent alternativ 100-240V, 50-60 Hz, cu sursă│ │alimentare │externă │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ │Mediu de │● Temperatura: 0 to 40°C │ │funcţionare │● Umiditate: 10 to 85% (umiditate relativă) │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ │Certificare ISO │● Certificat ISO 9001 sau echivalent pentru producător │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ │Accesorii │● 1 X cablu consolă │ │ │● 1 X cablu de alimentare energie electrică tip schuko │ │ │conform standardelor româneşti │ │ │● Documentaţie cu manual de utilizare şi configurare │ │ │tipărit │ │ │● Documentaţie cu manual de utilizare şi configurare în │ │ │format electronic pe mediu optic (CD) │ │ │● 1 X kit de instalare cu toate cablurile de protecţie │ │ │(împământare), şuruburile, precum şi alte accesorii │ │ │necesare instalării şi punerii în funcţiune incluse │ ├────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┤ │Funcţionalităţi sistem de operare │ ├────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤ │Funcţionalităţi │● Suport NAT, PAT, NAT traversal │ │firewall │● Statefull Firewall (routing/transparent) │ │ │● URL filtering │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ │Funcţionalităţi │● Suport IPSec, L2TP + IPSec, SSL VPN │ │VPN │● Criptare DES, 3DES, AES128, AES192, AES256; │ │ │Autentificare SHA-1/SHA-256, SHA2/SHA-384/SHA-512, MD5, │ │ │802.1x Authenticator │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ │Funcţionalităţi │● Suport pentru legături WAN (Internet) multiple │ │reţelistică şi │● Suport DHCP Client/Relay/Server, DHCPv6 │ │routare │● Routare bazată pe politici │ │ │● Routare dinamică IPv4: RIPv1 RIPv2, OSPF, BGP v4, │ │ │Multicast (PIM), IS-IS │ │ │● Routare dinamică IPv6: RIPng, OSPFv3, multiprotocol BGP │ │ │● Suport VRRP, balansare cu împărţire de încărcare automată│ │ │între două echipamente şi Link Failure Control │ │ │● Suport VLAN Tagging (802.1Q) şi IPv6 Data Link: VLAN-uri │ │ │ce folosesc IEEE 802.1Q │ │ │● Routare între VLAN-uri │ │ │● Suport pentru servicii IPv6, QoS, FTP, AAA, SSHv2, DNS │ │ │proxy multicast │ │ │● Multi-Link Aggregation - 802.3ad │ │ │● Posibilitate mapare (Binding) adrese IP - adrese MAC │ │ │● Posibilitatea de a exporta statistici despre trafic care │ │ │să includă şi informaţii despre aplicaţii, într-un format │ │ │general acceptat (Netflow sau similar) │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ │Funcţionalităţi │● Limitare/garantare/prioritizare a benzii de trafic prin │ │QoS │politici │ │ │● Traffic Shaping per aplicaţie şi adresă IP cu │ │ │posibilitatea de rezervare de bandă exclusivă pentru un tip│ │ │de trafic marcat prioritar; Traffic shaping bazat pe clase │ │ │● Posibilitatea de a marca/prioritiza/limita banda în │ │ │funcţie de aplicaţie │ │ │● Suport pentru marcare şi prioritizare trafic după DSCP şi│ │ │ToS │ │ │● Limitarea cotei de trafic │ │ │● Funcţie de clasificare a traficului înainte de criptare │ │ │în tunele IPSec │ │ │● QoS class-based WFQ, Hierarchical queuing-QoS │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ │Funcţionalităţi │● Administrare prin interfaţa WEB (HTTP/HTTPS), Telnet, │ │de administrare │Secure Command Shell (SSH) pentru IPv4 şi IPv6, Linie de │ │ │comandă (CLI) │ │ │● Utilizatori/Administratori cu drepturi configurabile │ │ │● Funcţionalitate de descărcare/încărcare a configuraţiei │ │ │prin FTP, SCP, TFTP, USB Flash │ │ │● Politică de control al parolelor │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ │Funcţionalităţi │● Interfaţa grafică pentru monitorizare în timp real │ │de logare şi │● Opţiune de păstrare/stocare a logurilor pe suportul local│ │monitorizare │● Suport SNMPv3 │ │ │● Monitorizarea tunelelor VPN │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ │Funcţionalităţi │● Definire locală a utilizatorilor │ │de autentificare│● Integrare cu RADIUS/TACACS+ │ │a utilizatorilor│● Suport Xauth prin RADIUS pentru IPSec VPN │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ │Garanţie │● Furnizorul va oferi garanţie şi suport pentru │ │ │echipamentele sale timp de un an de zile, cu posibilitatea │ │ │de a escalada problemele de funcţionalitate │ │ │hardware/software la producătorul echipamentelor. │ └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘-----