HOTĂRÂRE nr. 118 din 19 februarie 2014 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale(actualizată până la data de 19 august 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 37 lit. a) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  --------------

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Mariana Câmpeanu

  Ministrul delegat pentru dialog social,

  Adriana Doina Pană

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

  regionale şi administraţiei publice,

  Nicolae-Liviu Dragnea

  p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

  Dan Manolescu,

  secretar de stat

  Ministrul delegat pentru buget,

  Liviu Voinea
  Bucureşti, 19 februarie 2014.Nr. 118.  +  AnexăNORMA 19/02/2014