ORDIN nr. 172 din 26 martie 1999privind modificarea art. 6^2 din Ordinul ministrului transporturilor nr. 537/1997 pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind condițiile tehnice pentru vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 7 mai 1999    Ministrul transporturilor,în conformitate cu prevederile art. 11 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată și modificată prin Legea nr. 197/1998, ale art. 4 alin. (2) lit. b) și alin. (3) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Articolul 6^2 din Ordinul ministrului transporturilor nr. 537/1997 pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind condițiile tehnice pentru vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 9 decembrie 1997, completat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 634/1998, se modifica și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6^2(1) Până la data de 31 decembrie 1999 se exceptează de la prevederile art. 5 autobuzele cumpărate, închiriate sau primite cu titlu gratuit de organele administrației publice locale, de regiile autonome sau de societățile comerciale, care au ca obiect de activitate transportul rutier de persoane.(2) În cazul autobuzelor cumpărate sau închiriate potrivit alin. (1), contractele de vânzare-cumpărare sau de închiriere a acestora vor cuprinde clauze privind obligația asigurării unui stoc minim necesar de piese de schimb și de materiale consumabile pentru motor, transmisie, sistem de franare și direcție, pe timp de un an de la dobândire.(3) La introducerea în țara autobuzele vor avea inspecția tehnica valabilă, efectuată în țara de origine, iar la înmatriculare vor respecta condițiile prevăzute la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 594/1991 privind verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice de către autovehiculele și remorcile acestora care circulă pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul transporturilor,
    Traian Basescu
    ----------