HOTĂRÂRE nr. 354 din 6 mai 1999privind stabilirea cotei majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 7 mai 1999    În temeiul art. 13 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Cota majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, constând în impozite, taxe şi alte sume care reprezintă, potrivit legii, resurse financiare publice, este de 0,30% pentru fiecare zi de întârziere.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 21/1998 privind stabilirea cotei majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 29 ianuarie 1998.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes---------