ORDIN nr. 921 din 3 august 2016pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Nr. 921 din 3 august 2016
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 623 din 29 iulie 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 8 august 2016  Văzând Referatul de aprobare nr. 2.609 din 3 august 2016 al Ministerului Sănătății și nr. D.G. 1.369 din 29 iulie 2016 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 "Programul național de boli transmisibile" litera A) "Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere", pozițiile 38 și 40 se abrogă.2. La secțiunea P1 "Programul național de boli transmisibile" litera A) "Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere", pozițiile 305-307 se modifică și vor avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬────────────────┬─────────────┬───────┬───────┬─────────┬──────────┬────────────────┬─────┬────┬──────────┬───────────┬──────────┐│"305│W08947008 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VFEND 200 mg │COMPR. │200 mg │PFIZER │MAREA │CUTIE X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │FILM. │ │LIMITED │BRITANIE │28 COMPR. FILM. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(BLIST.PVC/AL) │P-RF │ 28 │ 93.845000│ 103.820000│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤│ 306│W08946008 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VFEND 50 mg │COMPR. │50 mg │PFIZER │MAREA │CUTIE X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │FILM. │ │LIMITED │BRITANIE │28 COMPR. FILM. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(BLIST. PVC/AL) │P-RF │ 28 │ 25.505599│ 29.327200│ 7.168871│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤│ 307│W10489001 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VFEND 200 mg │PULB. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PT. │ │ │ │CUTIE X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SOL. │200 mg │PFIZER │MAREA │1 FLAC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │LIMITED │BRITANIE │UNIDOZĂ X 30 ML │P-RF │ 1 │347.976000│ 424.812000│88.108000"│└────┴──────────┴────────┴────────────────┴─────────────┴───────┴───────┴─────────┴──────────┴────────────────┴─────┴────┴──────────┴───────────┴──────────┘3. La secțiunea P1 "Programul național de boli transmisibile" litera A) "Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere", după poziția 428 se introduc șapte noi poziții, pozițiile 429-435, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬────────────────┬─────────────┬───────┬───────┬─────────┬──────────┬────────────────┬─────┬────┬──────────┬───────────┬─────────┐│"429│W62033005 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORAMOL │COMPR. │200 mg │ALVOGEN │LUXEMBURG │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │200 mg │FILM. │ │IPCO │ │PVC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.AR.L. │ │28 COMPR. FILM. │PRF │ 28 │ 78.250000│ 86.655000│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼─────────┤│ 430│W61817001 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORICO NAZOLE│COMPR. │200 mg │ACCORD │MAREA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ACCORD 200 mg│FILM. │ │HEALTH │BRITANIE │PVC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │CARE │ │28 COMPR. │PRF │ 28 │ 78.280000│ 86.687857│ 0.000000││ │ │ │ │ │ │ │LIMITED │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼─────────┤│ 431│W61628006 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORICO NAZOL │COMPR. │200 mg │ZENTIVA, │REPUBLICA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ZENTIVA │FILM. │ │K.S. │CEHĂ │PVC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │200 mg │ │ │ │ │30 COMPR. FILM. │PRF │ 30 │ 78.208333│ 86.519000│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼─────────┤│ 432│W61628005 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORICO NAZOL │COMPR. │200 mg │ZENTIVA, │REPUBLICA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ZENTIVA │FILM. │ │K.S. │CEHĂ │PVC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │200 mg │ │ │ │ │28 COMPR. FILM. │PRF │ 28 │ 78.280000│ 86.687857│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼─────────┤│ 433│W61627006 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORICO NAZOL │COMPR. │50 mg │ZENTIVA, │REPUBLICA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ZENTIVA 50 mg│FILM. │ │K.S. │CEHĂ │PVC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │30 COMPR. FILM. │PRF │ 30 │ 21.254666│ 24.439333│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼─────────┤│ 434│W61627005 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORICO NAZOL │COMPR. │50 mg │ZENTIVA, │REPUBLICA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ZENTIVA 50 mg│FILM. │ │K.S. │CEHĂ │PVC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │28 COMPR. FILM. │PRF │ 28 │ 21.326071│ 24.607857│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼─────────┤│ 435│W61664001 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORAMOL │PULB. │200 mg │ALVOGEN │LUXEMBURG │CUTIE CU 1 FLAC.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │200 mg │PT. │ │IPCO │ │DIN STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SOL. │ │S.AR.L. │ │TRANSPARENTĂ CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │DOP DIN CAUCIUC │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CLOROBUTILIC, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPAC DIN AL. ȘI│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIGILIU ROȘU │PRF │ 1 │289.980000│ 354.010000│0.000000"││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PLASTIC │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONȚINÂND PULB. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. PERF. │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴────────────────┴─────────────┴───────┴───────┴─────────┴──────────┴────────────────┴─────┴────┴──────────┴───────────┴─────────┘4. La secțiunea P5 "Programul național de diabet zaharat", "Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat", pozițiile 120 și 122 se abrogă.5. La secțiunea P6 "Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever" subprogramul P6.1 "Hemofilie și talasemie", pozițiile 39, 41 și 43 se abrogă.6. La secțiunea P9 "Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" subprogramul P9.1 "Transplant medular", pozițiile 96-98 se modifică și vor avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬────────────────┬─────────────┬───────┬───────┬─────────┬──────────┬────────────────┬─────┬────┬──────────┬───────────┬──────────┐│ "96│W08947008 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VFEND 200 mg │COMPR. │200 mg │PFIZER │MAREA │CUTIE X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │FILM. │ │LIMITED │BRITANIE │28 COMPR. FILM. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(BLIST.PVC/AL) │P-RF │ 28 │ 93.845000│ 103.820000│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤│ 97│W08946008 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VFEND 50 mg │COMPR. │50 mg │PFIZER │MAREA │CUTIE X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │FILM. │ │LIMITED │BRITANIE │28 COMPR. FILM. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(BLIST. PVC/AL) │P-RF │ 28 │ 25.505599│ 29.327200│ 7.168871│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤│ 98│W10489001 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VFEND 200 mg │PULB. │200 mg │PFIZER │MAREA │CUTIE X 1 FLAC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PT. │ │LIMITED │BRITANIE │UNIDOZĂ X 30 ML │P-RF │ 1 │347.976000│ 424.812000│88.108000"││ │ │ │ │ │SOL. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴────────────────┴─────────────┴───────┴───────┴─────────┴──────────┴────────────────┴─────┴────┴──────────┴───────────┴──────────┘7. La secțiunea P9 "Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" subprogramul P9.1 "Transplant medular", după poziția 270 se introduc șapte noi poziții, pozițiile 271-277, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬────────────────┬─────────────┬───────┬───────┬─────────┬──────────┬────────────────┬─────┬────┬──────────┬───────────┬─────────┐│"271│W62033005 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORAMOL │COMPR. │200 mg │ALVOGEN │LUXEMBURG │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │200 mg │FILM. │ │IPCO │ │PVC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.AR.L. │ │28 COMPR. FILM. │PRF │ 28 │ 78.250000│ 86.655000│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼─────────┤│ 272│W61817001 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORICO NAZOLE│COMPR. │ │ACCORD │MAREA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ACCORD 200 mg│FILM. │200 mg │HEALTH │BRITANIE │PVC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │CARE │ │28 COMPR. │PRF │ 28 │ 78.280000│ 86.687857│ 0.000000││ │ │ │ │ │ │ │LIMITED │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼─────────┤│ 273│W61628006 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORICO NAZOL │ │ │ │ │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ZENTIVA │COMPR. │ │ZENTIVA, │REPUBLICA │PVC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │200 mg │FILM. │200 mg │K.S. │CEHĂ │30 COMPR. FILM. │PRF │ 30 │ 78.208333│ 86.519000│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼─────────┤│ 274│W61628005 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORICO NAZOL │ │ │ │ │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ZENTIVA │COMPR. │ │ZENTIVA, │REPUBLICA │PVC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │200 mg │FILM. │200 mg │K.S. │CEHĂ │28 COMPR. FILM. │PRF │ 28 │ 78.280000│ 86.687857│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼─────────┤│ 275│W61627006 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORICO NAZOL │COMPR. │ │ZENTIVA, │REPUBLICA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ZENTIVA 50 mg│FILM. │50 mg │K.S. │CEHĂ │PVC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │30 COMPR. FILM. │PRF │ 30 │ 21.254666│ 24.439333│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼─────────┤│ 276│W61627005 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORICO NAZOL │COMPR. │ │ZENTIVA, │REPUBLICA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ZENTIVA 50 mg│FILM. │50 mg │K.S. │CEHĂ │PVC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │28 COMPR. FILM. │PRF │ 28 │ 21.326071│ 24.607857│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼─────────┤│ 277│W61664001 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORAMOL │PULB. │200 mg │ALVOGEN │LUXEMBURG │CUTIE CU 1 FLAC.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │200 mg │PT. │ │IPCO │ │DIN STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SOL. │ │S.AR.L. │ │TRANSPARENTĂ CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │DOP DIN CAUCIUC │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CLOROBUTILIC, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPAC DIN AL. ȘI│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIGILIU ROȘU │PRF │ 1 │289.980000│ 354.010000│0.000000"││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PLASTIC │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONȚINÂND PULB. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. PERF. │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴────────────────┴─────────────┴───────┴───────┴─────────┴──────────┴────────────────┴─────┴────┴──────────┴───────────┴─────────┘8. La secțiunea P9 "Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" subprogramul P9.2 "Transplant de cord", pozițiile 74-76 se modifică și vor avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬────────────────┬─────────────┬───────┬───────┬─────────┬──────────┬────────────────┬─────┬────┬──────────┬───────────┬──────────┐│ "74│W08947008 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VFEND 200 mg │COMPR. │ │PFIZER │MAREA │CUTIE X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │FILM. │200 mg │LIMITED │BRITANIE │28 COMPR. FILM. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(BLIST.PVC/AL) │P-RF │ 28 │ 93.845000│ 103.820000│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤│ 75│W08946008 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VFEND 50 mg │COMPR. │ │PFIZER │MAREA │CUTIE X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │FILM. │50 mg │LIMITED │BRITANIE │28 COMPR. FILM. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(BLIST. PVC/AL) │P-RF │ 28 │ 25.505599│ 29.327200│ 7.168871│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤│ 76│W10489001 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VFEND 200 mg │PULB. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PT. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SOL. │ │PFIZER │MAREA │CUTIE X 1 FLAC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │200 mg │LIMITED │BRITANIE │UNIDOZĂ X 30 ML │P-RF │ 1 │347.976000│ 424.812000│88.108000"│└────┴──────────┴────────┴────────────────┴─────────────┴───────┴───────┴─────────┴──────────┴────────────────┴─────┴────┴──────────┴───────────┴──────────┘9. La secțiunea P9 "Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" subprogramul P9.2 "Transplant de cord", după poziția 109 se introduc șapte noi poziții, pozițiile 110-116, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬────────────────┬─────────────┬───────┬───────┬─────────┬──────────┬────────────────┬─────┬────┬──────────┬───────────┬─────────┐│"110│W61817001 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORICO NAZOLE│COMPR. │200 mg │ACCORD │MAREA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ACCORD 200 mg│FILM. │ │HEALTH │BRITANIE │PVC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │CARE │ │28 COMPR. │PRF │ 28 │ 78.280000│ 86.687857│ 0.000000││ │ │ │ │ │ │ │LIMITED │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼─────────┤│ 111│W62033005 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORAMOL │COMPR. │ │ALVOGEN │LUXEMBURG │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │200 mg │FILM. │200 mg │IPCO │ │PVC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.AR.L. │ │28 COMPR. FILM. │PRF │ 28 │ 78.250000│ 86.655000│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼─────────┤│ 112│W61627006 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORICO NAZOL │COMPR. │ │ZENTIVA, │REPUBLICA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ZENTIVA 50 mg│FILM. │50 mg │K.S. │CEHĂ │PVC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │30 COMPR. FILM. │PRF │ 30 │ 21.254666│ 24.439333│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼─────────┤│ 113│W61627005 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORICO NAZOL │COMPR. │ │ZENTIVA, │REPUBLICA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ZENTIVA 50 mg│FILM. │50 mg │K.S. │CEHĂ │PVC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │28 COMPR. FILM. │PRF │ 28 │ 21.326071│ 24.607857│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼─────────┤│ 114│W61628005 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORICO NAZOL │ │ │ │ │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ZENTIVA │COMPR. │ │ZENTIVA, │REPUBLICA │PVC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │200 mg │FILM. │200 mg │K.S. │CEHĂ │28 COMPR. FILM. │PRF │ 28 │ 78.280000│ 86.687857│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼─────────┤│ 115│W61628006 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORICO NAZOL │ │ │ │ │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ZENTIVA │COMPR. │ │ZENTIVA, │REPUBLICA │PVC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │200 mg │FILM. │200 mg │K.S. │CEHĂ │30 COMPR. FILM. │PRF │ 30 │ 78.208333│ 86.519000│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼─────────┤│ 116│W61664001 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORAMOL │PULB. │200 mg │ALVOGEN │LUXEMBURG │CUTIE CU 1 FLAC.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │200 mg │PT. │ │IPCO │ │DIN STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SOL. │ │S.AR.L. │ │TRANSPARENTĂ CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │DOP DIN CAUCIUC │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CLOROBUTILIC, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPAC DIN AL. ȘI│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIGILIU ROȘU │PRF │ 1 │289.980000│ 354.010000│0.000000"││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PLASTIC │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONȚINÂND PULB. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. PERF. │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴────────────────┴─────────────┴───────┴───────┴─────────┴──────────┴────────────────┴─────┴────┴──────────┴───────────┴─────────┘10. La secțiunea P9 "Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" subprogramul P9.3 "Transplant hepatic", pozițiile 40-42 se modifică și vor avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬────────────────┬─────────────┬───────┬───────┬─────────┬──────────┬────────────────┬─────┬────┬──────────┬───────────┬──────────┐│ "40│W08947008 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VFEND 200 mg │COMPR. │ │PFIZER │MAREA │CUTIE X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │FILM. │200 mg │LIMITED │BRITANIE │28 COMPR. FILM. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(BLIST.PVC/AL) │P-RF │ 28 │ 93.845000│ 103.820000│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤│ 41│W08946008 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VFEND 50 mg │COMPR. │ │PFIZER │MAREA │CUTIE X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │FILM. │50 mg │LIMITED │BRITANIE │28 COMPR. FILM. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(BLIST. PVC/AL) │P-RF │ 28 │ 25.505599│ 29.327200│ 7.168871│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤│ 42│W10489001 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VFEND 200 mg │PULB. │200 mg │PFIZER │MAREA │CUTIE X 1 FLAC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PT. │ │LIMITED │BRITANIE │UNIDOZĂ X 30 ML │P-RF │ 1 │347.976000│ 424.812000│88.108000"││ │ │ │ │ │SOL. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴────────────────┴─────────────┴───────┴───────┴─────────┴──────────┴────────────────┴─────┴────┴──────────┴───────────┴──────────┘11. La secțiunea P9 "Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" subprogramul P9.3 "Transplant hepatic", după poziția 92 se introduc șapte noi poziții, pozițiile 93-99, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬────────────────┬─────────────┬───────┬───────┬─────────┬──────────┬────────────────┬─────┬────┬──────────┬───────────┬─────────┐│ "93│W61817001 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORICO NAZOLE│COMPR. │200 mg │ACCORD │MAREA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ACCORD 200 mg│FILM. │ │HEALTH │BRITANIE │PVC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │CARE │ │28 COMPR. │PRF │ 28 │ 78.280000│ 86.687857│ 0.000000││ │ │ │ │ │ │ │LIMITED │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼─────────┤│ 94│W62033005 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORAMOL │COMPR. │200 mg │ALVOGEN │LUXEMBURG │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │200 mg │FILM. │ │IPCO │ │PVC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.AR.L. │ │28 COMPR. FILM. │PRF │ 28 │ 78.250000│ 86.655000│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼─────────┤│ 95│W61627006 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORICO NAZOL │COMPR. │50 mg │ZENTIVA, │REPUBLICA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ZENTIVA 50 mg│FILM. │ │K.S. │CEHĂ │PVC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │30 COMPR. FILM. │PRF │ 30 │ 21.254666│ 24.439333│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼─────────┤│ 96│W61627005 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORICO NAZOL │COMPR. │50 mg │ZENTIVA, │REPUBLICA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ZENTIVA 50 mg│FILM. │ │K.S. │CEHĂ │PVC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │28 COMPR. FILM. │PRF │ 28 │ 21.326071│ 24.607857│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼─────────┤│ 97│W61628005 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORICO NAZOL │COMPR. │200 mg │ZENTIVA, │REPUBLICA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ZENTIVA │FILM. │ │K.S. │CEHĂ │PVC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │200 mg │ │ │ │ │28 COMPR. FILM. │PRF │ 28 │ 78.280000│ 86.687857│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼─────────┤│ 98│W61628006 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORICO NAZOL │ │ │ │ │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ZENTIVA │COMPR. │ │ZENTIVA, │REPUBLICA │PVC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │200 mg │FILM. │200 mg │K.S. │CEHĂ │30 COMPR. FILM. │PRF │ 30 │ 78.208333│ 86.519000│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼─────────┤│ 99│W61664001 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORAMOL │PULB. │200 mg │ALVOGEN │LUXEMBURG │CUTIE CU 1 FLAC.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │200 mg │PT. │ │IPCO │ │DIN STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SOL. │ │S.AR.L. │ │TRANSPARENTĂ CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │DOP DIN CAUCIUC │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CLOROBUTILIC, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPAC DIN AL. ȘI│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIGILIU ROȘU │PRF │ 1 │289.980000│ 354.010000│0.000000"││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PLASTIC │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONȚINÂND PULB. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. PERF. │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴────────────────┴─────────────┴───────┴───────┴─────────┴──────────┴────────────────┴─────┴────┴──────────┴───────────┴─────────┘12. La secțiunea P9 "Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" subprogramul P9.4 "Transplant renal combinat rinichi și pancreas", pozițiile 92-94 se modifică și vor avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬────────────────┬─────────────┬───────┬───────┬─────────┬──────────┬────────────────┬─────┬────┬──────────┬───────────┬──────────┐│ "92│W08947008 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VFEND 200 mg │COMPR. │200 mg │PFIZER │MAREA │CUTIE X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │FILM. │ │LIMITED │BRITANIE │28 COMPR. FILM. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(BLIST. PVC/AL) │P-RF │ 28 │ 93.845000│ 103.820000│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤│ 93│W08946008 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VFEND 50 mg │COMPR. │50 mg │PFIZER │MAREA │CUTIE X 28 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │FILM. │ │LIMITED │BRITANIE │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(BLIST. PVC/AL) │P-RF │ 28 │ 25.505599│ 29.327200│ 7.168871│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤│ 94│W10489001 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VFEND 200 mg │PULB. │200 mg │PFIZER │MAREA │CUTIE X 1 FLAC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PT. │ │LIMITED │BRITANIE │UNIDOZĂ X 30 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SOL. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │P-RF │ 1 │347.976000│ 424.812000│88.108000"│└────┴──────────┴────────┴────────────────┴─────────────┴───────┴───────┴─────────┴──────────┴────────────────┴─────┴────┴──────────┴───────────┴──────────┘13. La secțiunea P9 "Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" subprogramul P9.4 "Transplant renal combinat rinichi și pancreas", după poziția 183 se introduc șapte noi poziții, pozițiile 184-190, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬────────────────┬─────────────┬───────┬───────┬─────────┬──────────┬────────────────┬─────┬────┬──────────┬───────────┬──────────┐│"184│W61627005 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORICO NAZOL │COMPR. │50 mg │ZENTIVA, │REPUBLICA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ZENTIVA 50 mg│FILM. │ │K.S. │CEHĂ │PVC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │28 COMPR. FILM. │PRF │ 28 │ 21.326071│ 24.607857│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤│ 185│W62033005 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORAMOL │COMPR. │200 mg │ALVOGEN │LUXEMBURG │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │200 mg │FILM. │ │IPCO │ │PVC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.AR.L. │ │28 COMPR. FILM. │PRF │ 28 │ 78.250000│ 86.655000│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤│ 186│W61817001 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORICO NAZOLE│COMPR. │200 mg │ACCORD │MAREA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ACCORD 200 mg│FILM. │ │HEALTH │BRITANIE │PVC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │CARE │ │28 COMPR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LIMITED │ │ │PRF │ 28 │ 78.280000│ 86.687857│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤│ 187│W61628005 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORICO NAZOL │COMPR. │200 mg │ZENTIVA, │REPUBLICA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ZENTIVA │FILM. │ │K.S. │CEHĂ │PVC/AL X 28 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │200 mg │ │ │ │ │COMPR. FILM. │PRF │ 28 │ 78.280000│ 86.687857│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤│ 188│W61628006 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORICO NAZOL │COMPR. │200 mg │ZENTIVA, │REPUBLICA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ZENTIVA │FILM. │ │K.S. │CEHĂ │PVC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │200 mg │ │ │ │ │30 COMPR. FILM. │PRF │ 30 │ 78.208333│ 86.519000│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤│ 189│W61627006 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORICO NAZOL │COMPR. │50 mg │ZENTIVA, │REPUBLICA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ZENTIVA 50 mg│FILM. │ │K.S. │CEHĂ │PVC/AL X 30 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. FILM. │PRF │ 30 │ 21.254666│ 24.439333│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤│ 190│W61664001 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORAMOL │PULB. │200 mg │ALVOGEN │LUXEMBURG │CUTIE CU 1 FLAC.│PRF │ │ │ │ ││ │ │ │ │200 mg │PT. │ │IPCO │ │DIN STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SOL │ │S.AR.L. │ │TRANSPARENTĂ CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │DOP DIN CAUCIUC │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CLOROBUTILIC, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPAC DIN AL. ȘI│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIGILIU ROȘU DIN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PLASTIC │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONȚINÂND PULB. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. PERF. │ │ 1 │289.980000│ 354.010000│ 0.000000"│└────┴──────────┴────────┴────────────────┴─────────────┴───────┴───────┴─────────┴──────────┴────────────────┴─────┴────┴──────────┴───────────┴──────────┘14. La secțiunea P9 "Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" subprogramul P9.5 "Transplant celule pancreatic", pozițiile 9-11 se modifică și vor avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬────────────────┬─────────────┬───────┬───────┬─────────┬──────────┬────────────────┬─────┬────┬──────────┬───────────┬──────────┐│ "9│W08947008 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VFEND 200 mg │COMPR. │200 mg │PFIZER │MAREA │CUTIE X 28 COMPR│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │FILM. │ │LIMITED │BRITANIE │FILM. (BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PVC/AL) │P-RF │ 28 │ 93.845000│ 103.820000│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤│ 10│W08946008 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VFEND 50 mg │COMPR. │50 mg │PFIZER │MAREA │CUTIE X 28 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │FILM. │ │LIMITED │BRITANIE │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(BLIST. PVC/AL) │P-RF │ 28 │ 25.505599│ 29.327200│ 7.168871│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤│ 11│W10489001 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VFEND 200 mg │PULB. │200 mg │PFIZER │MAREA │CUTIE X 1 FLAC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PT. │ │LIMITED │BRITANIE │UNIDOZĂ X 30ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SOL. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │P-RF │ 1 │347.976000│ 424.812000│88.108000"│└────┴──────────┴────────┴────────────────┴─────────────┴───────┴───────┴─────────┴──────────┴────────────────┴─────┴────┴──────────┴───────────┴──────────┘15. La secțiunea P9 "Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" subprogramul P9.5 "Transplant celule pancreatice", după poziția 16 se introduc șapte noi poziții, pozițiile 17-23, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬────────────────┬─────────────┬───────┬───────┬─────────┬──────────┬────────────────┬─────┬────┬──────────┬───────────┬──────────┐│ "17│W61817001 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORICO NAZOLE│COMPR. │200 mg │ACCORD │MAREA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ACCORD 200 mg│FILM. │ │HEALTH │BRITANIE │PVC/AL X 28 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │CARE │ │COMPR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LIMITED │ │ │PRF │ 28 │ 78.280000│ 86.687857│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤│ 18│W62033005 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORAMOL │COMPR. │200 mg │ALVOGEN │LUXEMBURG │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │200 mg │FILM. │ │IPCO │ │PVC/AL X 28 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.AR.L. │ │COMPR. FILM. │PRF │ 28 │ 78.250000│ 86.655000│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤│ 19│W61628006 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORICO NAZOL │COMPR. │200 mg │ZENTIVA, │REPUBLICA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ZENTIVA │FILM. │ │K.S. │CEHĂ │PVC/AL X 30 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │200 mg │ │ │ │ │COMPR. FILM. │PRF │ 30 │ 78.208333│ 86.519000│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤│ 20│W61628005 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORICO NAZOL │COMPR. │200 mg │ZENTIVA, │REPUBLICA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ZENTIVA │FILM. │ │K.S. │CEHĂ │PVC/AL X 28 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │200 mg │ │ │ │ │COMPR. FILM. │PRF │ 28 │ 78.280000│ 86.687857│ 0.000000││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤│ 21│W61627006 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORICO NAZOL │COMPR. │50 mg │ZENTIVA, │REPUBLICA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ZENTIVA 50 mg│FILM. │ │K.S. │CEHĂ │PVC/AL X 30 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. FILM. │PRF │ 30 │ 21.254666│ 24.439333│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤│ 22│W61627005 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORICO NAZOL │COMPR. │50 mg │ZENTIVA, │REPUBLICA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ZENTIVA 50 mg│FILM. │ │K.S. │CEHĂ │PVC/AL X 28 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. FILM. │PRF │ 28 │ 21.326071│ 24.607857│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤│ 23│W61664001 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORAMOL │PULB. │200 mg │ALVOGEN │LUXEMBURG │CUTIE CU 1 FLAC.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │200 mg │PT. │ │IPCO │ │DIN STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SOL. │ │S.AR.L. │ │TRANSPARENTĂ CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │DOP DIN CAUCIUC │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CLOROBUTILIC, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPAC DIN AL. ȘI│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIGILIU ROȘU DIN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PLASTIC │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONȚINÂND PULB. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. PERF. │PRF │ 1 │289.980000│ 354.010000│ 0.000000"│└────┴──────────┴────────┴────────────────┴─────────────┴───────┴───────┴─────────┴──────────┴────────────────┴─────┴────┴──────────┴───────────┴──────────┘16. La secțiunea P9 "Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" subprogramul P9.6 "Transplant pulmonar", pozițiile 65-67 se modifică și vor avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬────────────────┬─────────────┬───────┬───────┬─────────┬──────────┬────────────────┬─────┬────┬──────────┬───────────┬──────────┐│ "65│W08947008 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VFEND 200 mg │COMPR. │200 mg │PFIZER │MAREA │CUTIE X 28 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │FILM. │ │LIMITED │BRITANIE │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(BLIST.PVC/AL) │P-RF │ 28 │ 93.845000│ 103.820000│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤│ 66│W08946008 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VFEND 50 mg │COMPR. │50 mg │PFIZER │MAREA │CUTIE X 28 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │FILM. │ │LIMITED │BRITANIE │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(BLIST. PVC/AL) │P-RF │ 28 │ 25.505599│ 29.327200│ 7.168871│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤│ 67│W10489001 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VFEND 200 mg │PULB. │200 mg │PFIZER │MAREA │CUTIE X 1 FLAC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PT. SOL│ │LIMITED │BRITANIE │UNIDOZĂ X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │30 ML │P-RF │ 1 │347.976000│ 424.812000│88.108000"│└────┴──────────┴────────┴────────────────┴─────────────┴───────┴───────┴─────────┴──────────┴────────────────┴─────┴────┴──────────┴───────────┴──────────┘17. La secțiunea P9 "Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" subprogramul P9.6 "Transplant pulmonar", după poziția 140 se introduc șapte noi poziții, pozițiile 141-147, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬────────────────┬─────────────┬───────┬───────┬─────────┬──────────┬────────────────┬─────┬────┬──────────┬───────────┬──────────┐│"141│W61817001 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORICO NAZOLE│COMPR. │200 mg │ACCORD │MAREA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ACCORD 200 mg│FILM. │ │HEALTH │BRITANIE │PVC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │CARE │ │28 COMPR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LIMITED │ │ │ PRF │ 28 │ 78.280000│ 86.687857│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤│ 142│W62033005 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORAMOL │COMPR. │200 mg │ALVOGEN │LUXEMBURG │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │200 mg │FILM. │ │IPCO │ │PVC/AL X 28 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.AR.L. │ │COMPR. FILM. │ PRF │ 28 │ 78.250000│ 86.655000│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤│ 143│W61628006 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORICO NAZOL │COMPR. │200 mg │ZENTIVA, │REPUBLICA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ZENTIVA │FILM. │ │K.S. │CEHĂ │PVC/AL X 30 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │200 mg │ │ │ │ │COMPR. FILM. │ PRF │ 30 │ 78.208333│ 86.519000│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤│ 144│W61627005 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORICO NAZOL │COMPR. │50 mg │ZENTIVA, │REPUBLICA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ZENTIVA 50 mg│FILM. │ │K.S. │CEHĂ │PVC/AL X 28 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. FILM. │ PRF │ 28 │ 21.326071│ 24.607857│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤│ 145│W61627006 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORICO NAZOL │COMPR. │50 mg │ZENTIVA, │REPUBLICA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ZENTIVA 50 mg│FILM. │ │K.S. │CEHĂ │PVC/AL X 30 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. FILM. │ PRF │ 30 │ 21.254666│ 24.439333│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤│ 146│W61628005 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORICO NAZOL │COMPR. │200 mg │ZENTIVA, │REPUBLICA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ZENTIVA │FILM. │ │K.S. │CEHĂ │PVC/AL X 28 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │200 mg │ │ │ │ │COMPR. FILM. │ PRF │ 28 │ 78.280000│ 86.687857│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤│ 147│W61664001 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORAMOL │PULB. │200 mg │ALVOGEN │LUXEMBURG │CUTIE CU 1 FLAC.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │200 mg │PT. │ │IPCO │ │DIN STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SOL. │ │S.AR.L. │ │TRANSPARENTĂ CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │DOP DIN CAUCIUC │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CLOROBUTILIC, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPAC DIN AL. ȘI│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIGILIU ROȘU DIN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PLASTIC │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONȚINÂND PULB. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. PERF. │ PRF │ 1 │289.980000│ 354.010000│ 0.000000"│└────┴──────────┴────────┴────────────────┴─────────────┴───────┴───────┴─────────┴──────────┴────────────────┴─────┴────┴──────────┴───────────┴──────────┘18. La secțiunea P9 "Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" subprogramul P9.7 "Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienților transplantați", pozițiile 62-64 se modifică și vor avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬────────────────┬─────────────┬───────┬───────┬─────────┬──────────┬────────────────┬─────┬────┬──────────┬───────────┬──────────┐│ "62│W08947008 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VFEND 200 mg │COMPR. │200 mg │PFIZER │MAREA │CUTIE X 28 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │FILM. │ │LIMITED │BRITANIE │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(BLIST.PVC/AL) │P-RF │ 28 │ 93.845000│ 103.820000│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤│ 63│W08946008 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VFEND 50 mg │COMPR. │50 mg │PFIZER │MAREA │CUTIE X 28 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │FILM. │ │LIMITED │BRITANIE │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(BLIST. PVC/AL) │P-RF │ 28 │ 25.505599│ 29.327200│ 7.168871│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤│ 64│W10489001 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VFEND 200 mg │PULB. │200 mg │PFIZER │MAREA │CUTIE X 1 FLAC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PT. │ │LIMITED │BRITANIE │UNIDOZĂ X 30 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SOL. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │P-RF │ 1 │347.976000│ 424.812000│88.108000"│└────┴──────────┴────────┴────────────────┴─────────────┴───────┴───────┴─────────┴──────────┴────────────────┴─────┴────┴──────────┴───────────┴──────────┘19. La secțiunea P9 "Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" subprogramul P9.7 "Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienților transplantați", după poziția 124 se introduc șapte noi poziții, pozițiile 125-131, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬────────────────┬─────────────┬───────┬───────┬─────────┬──────────┬────────────────┬─────┬────┬──────────┬───────────┬──────────┐│"125│W61627006 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORICO NAZOL │COMPR. │50 mg │ZENTIVA, │REPUBLICA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ZENTIVA 50 mg│FILM. │ │K.S. │CEHĂ │PVC/AL X 30 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. FILM. │ PRF │ 30 │ 21.254666│ 24.439333│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤│ 126│W62033005 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORAMOL │COMPR. │200 mg │ALVOGEN │LUXEMBURG │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │200 mg │FILM. │ │IPCO │ │PVC/AL X 28 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.AR.L. │ │COMPR. FILM. │ PRF │ 28 │ 78.250000│ 86.655000│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤│ 127│W61817001 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORICO NAZOLE│COMPR. │200 mg │ACCORD │MAREA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ACCORD 200 mg│FILM. │ │HEALTHC │BRITANIE │PVC/AL X 28 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ARE │ │COMPR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LIMITED │ │ │ PRF │ 28 │ 78.280000│ 86.687857│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤│ 128│W61628005 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORICO NAZOL │COMPR. │200 mg │ZENTIVA, │REPUBLICA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ZENTIVA │FILM. │ │K.S. │CEHĂ │PVC/AL X 28 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │200 mg │ │ │ │ │COMPR. FILM. │ PRF │ 28 │ 78.280000│ 86.687857│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤│ 129│ W61628006│J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORICO NAZOL │COMPR. │200 mg │ZENTIVA, │REPUBLICA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ZENTIVA │FILM. │ │K.S. │CEHĂ │PVC/AL X 30 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │200 mg │ │ │ │ │COMPR. FILM. │ PRF │ 30 │ 78.208333│ 86.519000│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤│ 130│W61627005 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORICO NAZOL │COMPR. │50 mg │ZENTIVA, │REPUBLICA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ZENTIVA 50 mg│FILM. │ │K.S. │CEHĂ │PVC/AL X 28 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. FILM. │ PRF │ 28 │ 21.326071│ 24.607857│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼──────────┤│ 131│W61664001 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VORAMOL │PULB. │200 mg │ALVOGEN │LUXEMBURG │CUTIE CU 1 FLAC.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │200 mg │PT. │ │IPCO │ │DIN STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SOL. │ │S.AR.L. │ │TRANSPARENTĂ CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │DOP DIN CAUCIUC │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CLOROBUTILIC, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPAC DIN AL. ȘI│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIGILIU ROȘU DIN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PLASTIC │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONȚINÂND PULB. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. PERF. │ PRF │ 1 │289.980000│ 354.010000│ 0.000000"│└────┴──────────┴────────┴────────────────┴─────────────┴───────┴───────┴─────────┴──────────┴────────────────┴─────┴────┴──────────┴───────────┴──────────┘  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu luna august 2016.
  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu
  p. Președintele Casei Naționale
  de Asigurări de Sănătate,
  Gheorghe-Radu Țibichi
  -----