HOTĂRÂRE nr. 512 din 20 iulie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 2 august 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 71 din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 769/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 23 august 2010, cu modificările ulterioare, se abrogă. (2) Măsurile adoptate în baza Hotărârii Guvernului nr. 769/2010, cu modificările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se finalizează conform dispoziţiilor în vigoare la data iniţierii acestora.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

  Achim Irimescu

  Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului

  şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc

  p. Ministrul afacerilor externe,

  Alexandru Victor Micula,

  secretar de stat
  Bucureşti, 20 iulie 2016.Nr. 512.  +  AnexăNORMA 20/07/2016