ORDIN nr. 868 din 25 iulie 2016privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrăşăminte şi de pesticide utilizate în agricultură, seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, precum şi pentru prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Nr. 1.155 din 25 iulie 2016
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Nr. 868 din 25 iulie 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 28 iulie 2016  În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 291 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice şi ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emit următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) În sensul art. 291 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cota redusă de TVA de 9% se aplică pentru livrarea următoarelor bunuri: a) îngrăşăminte care se încadrează la codurile NC 3101 00 00- 3105 90 80; b) pesticide care se încadrează la codurile NC 3808 91, 3808 92, 3808 93, 3808 99 10; c) seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, care se încadrează la codurile NC 0601, 0602, 0701 10 00, 0703 10 11, 0712 90 11, 0713 10 10, 0713 33 10, 1001 11 00, 1001 91, 1002 10 00, 1003 10 00, 1004 10 00, 1005 10, 1006 10 10, 1007 10, 1008 21 00, 1201 10 00, 1202 30 00, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 21 00, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 91 10, 1207 99 20, 1209. (2) În sensul prezentului ordin, noţiunea de cod NC are înţelesul prevăzut la art. 266 alin. (1) pct. 9 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol, pentru care se aplică cota redusă de TVA de 9% conform art. 291 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, structurile teritoriale subordonate acestora, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 august 2016.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Ministrul agriculturii

  şi dezvoltării rurale,

  Achim Irimescu
   +  AnexăPrestări de servicii de tipul celor specificeutilizate în sectorul agricol1. Fertilizat2. Arat3. Discuit sau grăpat4. Pregătit pat germinativ cu combinator şi modelat sol5. Semănat sau plantat6. Tăvălugit7. Stropit, prăfuit - combatere boli şi dăunători, erbicidat8. Tratarea seminţelor utilizate la înfiinţarea culturilor agricole, cu produse de protecţie a plantelor9. Recoltat sau dislocat culturi10. Colectarea şi balotarea materialului vegetal, prin presare în baloţi11. Tocat resturi vegetale12. Prăşit culturi13. Executat sau deschis rigole în vederea modelării solului la legume14. Nivelatul terenului agricol, prin care se asigura o suprafaţă cât mai plană terenului de cultură, prin reducerea abaterilor de microrelief provocate de celelalte lucrări agricole15. Plantatul în biloane la cartof şi legume16. Răritul şi decoletarea la sfecla de zahăr17. Înşirat, balotat, păpuşit la tutun18. Cosit19. Greblat20. Lucrări de însilozare şi depozitare a furajelor în ferme zootehnice21. Scarificare, respectiv afânare adâncă pe soluri compactate22. Desfundat terenul la adâncimi mari, pentru a favoriza creşterea rădăcinilor23. Săpat gropi pentru plantarea pomilor24. Tocat coarde, crengi25. Lucrări de colectare, sortare, condiţionare, etichetare la legume şi fructe26. Operaţiuni de montare a spaţiilor protejate, respectiv sere şi/sau solare27. Curăţarea vegetaţiei nedorite şi distrugerea muşuroaielor de pe păşuni şi fâneţe28. Supraînsămânţări pe pajişti, amenajare surse de apă pentru animale pe pajişti, parcelarea pajiştilor29. Lucrări specifice de evacuare a dejecţiilor şi de asigurarea furajelor în sau din fermele zootehnice30. Dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea în fermele zootehnice31. Tunsul oilor32. Sortarea, marcarea şi ambalarea ouălor33. Curăţatul copitelor sau ongloanelor la animale34. Decolmatat sau curăţat canale de irigaţii şi/sau de desecare-----