PROCEDURĂ din 21 iulie 2016de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a indicaţiei geografice a băuturilor spirtoase, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene (Anexa 3)
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 27 iulie 2016  Notă

  ──────────

  Aprobată de Ordinul nr. 864 din 21 iulie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 27 iulie 2016

  ──────────
   +  Articolul 1În vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene, cererea de înregistrare a indicaţiei geografice a unei băuturi spirtoase se transmite Comisiei Europene, în termen de 15 zile de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (3) şi art. 4 din anexa nr. 2 la ordin.  +  Articolul 2Declaraţia României, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1), (2) şi (3) din Regulamentul (CE) nr. 110/2008, este prezentată în anexa nr. 3a, care face parte integrantă din prezenta procedură.  +  Articolul 3Direcţia de specialitate cu atribuţii în domeniul sistemului de calitate al băuturilor spirtoase transmite documentaţia şi declaraţia României, în conformitate cu prevederile art. 8a din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 716/2013, către Direcţia Generală pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (DG AGRI) a Comisiei Europene, în format electronic, de la adresa de e-mail: dopigp@madr.ro  +  Articolul 4Data dobândirii protecţiei unei indicaţii geografice a unei băuturi spirtoase la nivel comunitar este data la care Comisia Europeană va publica indicaţia geografică a unei băuturi spirtoase în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (8) din Regulamentul (CE) nr. 110/2008.  +  Anexa 3ala Procedura de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a indicaţiei geografice a băuturilor spirtoase, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii EuropeneCererea de înregistrare a RomânieiCEREREde înregistrare pentru dobândireaprotecţiei indicaţiei geograficeDenumirea produsuluiPersoana juridică/Persoana fizică: datele de contact: numele, adresa, telefon şi e-mailbeneficiază de o decizie favorabilă şi îndeplineşte condiţiile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 110/2008 şi respectă dispoziţiile adoptate în temeiul acestuia.Data ....................Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,.............................................------