ORDIN nr. 864 din 21 iulie 2016privind aprobarea Procedurii de verificare a documentaţiei pentru înregistrarea unei indicaţii geografice şi dobândirea protecţiei băuturilor spirtoase, a Procedurii de declarare a opoziţiei la nivel naţional şi a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a indicaţiei geografice a băuturilor spirtoase, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 27 iulie 2016    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi industrie alimentară nr. 111.150 din 28 iunie 2016,în baza prevederilor art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 276/2014 pentru înfiinţarea sistemului privind protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase,în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de verificare a documentaţiei pentru înregistrarea unei indicaţii geografice şi dobândirea protecţiei băuturilor spirtoase, Procedura de declarare a opoziţiei la nivel naţional şi Procedura de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a indicaţiei geografice a băuturilor spirtoase, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene, prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

    Achim Irimescu
    Bucureşti, 21 iulie 2016.Nr. 864.  +  Anexa 1PROCEDURA 21/07/2016  +  Anexa 2PROCEDURA 21/07/2016  +  Anexa 3PROCEDURA 21/07/2016