RECTIFICARE nr. 208 din 20 iulie 2015referitoare la Legea nr. 208/2015
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 22 iulie 2016    În anexa nr. 2 la Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 24 iulie 2015, se fac următoarele rectificări:- la tabelul privind lista susţinătorilor, între coloanele "Nume" şi "Data naşterii" se va citi coloana: "Codul numeric personal";- la menţiunea din final, în loc de: "Subsemnatul, ........., domiciliat în.............," se va citi: "Subsemnatul, ........., cod numeric personal .............., domiciliat în ...........".------