LEGE nr. 126 din 7 iulie 2016pentru ratificarea Acordului suplimentar la Protocolul de la Paris dintre Guvernul României şi Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa şi Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2015
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 19 iulie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifică Acordul suplimentar la Protocolul de la Paris dintre Guvernul României şi Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa şi Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2015, denumit în continuare Acord suplimentar.  +  Articolul 2Prevederile Acordului suplimentar se aplică modulului NATO al sistemului de comunicaţii şi informatic dislocabil - DCM "E" NATO al Batalionului II din cadrul Agenţiei pentru Servicii ale Sistemelor de Comunicaţii şi Informatice, înfiinţat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 28/2010, Centrului de Excelenţă NATO în domeniul HUMINT (NATO CoE HUMINT), înfiinţat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2008, cu modificările ulterioare, Unităţii de Integrare a Forţelor NATO, sub denumirea NATO FORCE INTEGRATION UNIT (NFIU), şi Comandamentului Multinaţional de Divizie, sub denumirea MULTINATIONAL DIVISION SOUTH-EAST HEADQUARTERS (MND-SE HQ), înfiinţate prin Hotărârea Parlamentului României nr. 32/2015, precum şi oricăror structuri sau comandamente NATO care vor fi înfiinţate pe teritoriul României.  +  Articolul 3Planificarea şi executarea acţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă, precum şi accesul serviciilor de urgenţă profesioniste pe amplasamentul comandamentelor NATO constituite pe teritoriul României se realizează cu respectarea legislaţiei naţionale incidente domeniului managementului situaţiilor de urgenţă.  +  Articolul 4Fondurile necesare punerii în aplicare a prevederilor Acordului suplimentar se asigură din bugetul aprobat al Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerului Transporturilor, Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională şi Ministerului Finanţelor Publice, precum şi al celorlalte instituţii publice responsabile cu aplicarea acestuia, prin legile bugetare anuale.  +  Articolul 5Autoritatea română responsabilă pentru aplicarea art. 34 din Acordul suplimentar este Ministerul Apărării Naţionale. Din bugetul anual aprobat Ministerului Apărării Naţionale se asigură cheltuielile cu îngrijiri medicale şi stomatologice, inclusiv cheltuielile de spitalizare, prestaţii care se acordă în unităţile sanitare din reţeaua sanitară proprie în beneficiul personalului entităţilor NATO.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

  FLORIN IORDACHE

  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

  IOAN CHELARU
  Bucureşti, 7 iulie 2016.Nr. 126.ACORD 02/12/2015