ORDIN nr. 437 din 21 iunie 2016pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENȚEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 18 iulie 2016    În temeiul art. 19 alin. (4) lit. d), art. 26 alin. (1) și al art. 27 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată,președintele Consiliului Concurenței emite următorul ordin:  +  Articolul 1În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenței, se pune în aplicare Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenței vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Consiliului Concurenței,
    Bogdan Marius Chirițoiu
    București, 21 iunie 2016.Nr. 437.  +  AnexăREGULAMENTprivind Registrul ajutoarelor de stat