HOTĂRÂRE nr. 476 din 6 iulie 2016privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 14 iulie 2016



  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 38 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 6 august 1993, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:Judeţul BrăilaOraşul Însurăţei şi comunele Berteştii de Jos, Stăncuţa, Tufeşti, Victoria şi Viziru trec din circumscripţia Judecătoriei Însurăţei în circumscripţia Judecătoriei Brăila.Comunele Bărăganul, Ciocile, Roşiori şi Zăvoaia trec din circumscripţia Judecătoriei Însurăţei în circumscripţia Judecătoriei Făurei.  +  Articolul IIDe la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, dosarele aflate pe rolul Judecătoriei Însurăţei vor fi distribuite pe cale administrativă Judecătoriei Brăila sau, după caz, Făurei, de către preşedintele Tribunalului Brăila, în funcţie de circumscripţiile acestor instanţe.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 6 august 1993, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul justiţiei,

  Raluca Alexandra Prună

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 6 iulie 2016.Nr. 476.------