ORDIN nr. 438 din 21 iunie 2016pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurenței
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENȚEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 13 iulie 2016    În temeiul prevederilor art. 19 alin. (4) lit. d), ale art. 26 alin. (1) și ale art. 27 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată,președintele Consiliului Concurenței emite următorul ordin:  +  Articolul 1În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenței se pun în aplicare Instrucțiunile privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurenței, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 421/2011 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurenței în cazurile referitoare la art. 5, 6 și 9 din Legea concurenței nr. 21/1996, art. 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și în cazurile de concentrări economice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 18 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 3Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenței vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Consiliului Concurenței,
    Bogdan Marius Chirițoiu
    București, 21 iunie 2016.Nr. 438.  +  AnexăINSTRUCTIUNIprivind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurenței