ORDIN nr. 1.056/4.435/2016pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 1.056 din 5 iulie 2016
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE Nr. 4.435 din 5 iulie 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 13 iulie 2016  În temeiul prevederilor art. 20 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice și ministrul educației naționale și cercetării științifice emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, Direcția generală legislație Cod fiscal și reglementări vamale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 2.086/4.504/2010 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 12 august 2010, cu modificările și completările ulterioare.
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  Ministrul educației naționale
  și cercetării științifice,
  Adrian Curaj
   +  ANEXĂNORMEprivind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatuluifiscal