HOTĂRÂRE nr. 480 din 6 iulie 2016privind modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 12 iulie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 27 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  --------------

  p. Ministrul educaţiei naţionale şi

  cercetării ştiinţifice,

  Gigel Paraschiv,

  secretar de stat

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 6 iulie 2016.Nr. 480.  +  Anexă(Anexa nr. 3 la normele metodologice)MODELULbonului valoric pentru acordarea unui ajutorfinanciar în vederea achiziţionării de calculatoare**) Notă

  ──────────

  **) Culoarea fundalului bonului valoric, pentru anul 2016, este verde închis.

  ──────────
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ GUVERNUL ROMÂNIEI GUVERNUL ROMÂNIEI ││ ││ MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ││ ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ││ ││ BON VALORIC - 200 EURO BON VALORIC - 200 EURO ││ ││ AJUTOR FINANCIAR AJUTOR FINANCIAR ││ ÎN VEDEREA ACHIZIŢIONĂRII ÎN VEDEREA ACHIZIŢIONĂRII ││ UNUI CALCULATOR UNUI CALCULATOR ││ ││Numele ................ Numele şi prenumele beneficiarului ││Prenumele .............. .................................. ││CNP .................... CNP .............................. ││Adresa ................. Adresa ........................... ││ Falsificarea ││ acestor ││Semnătură Semnătura bilete se Dacă este cazul: ││de persoană pedepseşte Numele şi prenumele minorului..... ││primire autorizată conform CNP .............................. ││ legilor Adresa ........................... ││ ││ L.S. Semnătură persoană ││ autorizată ││ ││ L.S. ││ ││Data .......... ││Seria M.E.N.C.S. Seria M.E.N.C.S. ││Nr. Nr. ││ ││ ││ NETRANSMISIBIL ││ Bonul valoric se va utiliza exclusiv││ conform destinaţiei sale. Tipărit la││ C.N. Imprimeria Naţională S.A. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTĂ:Modelul bonului valoric se completează pe verso cu următorul text:"Beneficiarul acestui bon valoric este obligat să îl utilizeze până la data finală pentru achiziţionarea de calculatoare, stabilită prin calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.Furnizorul de calculatoare este obligat să transmită bonul valoric comisiilor judeţene/comisiei constituite la nivelul municipiului Bucureşti, precum şi comisiilor constituite la nivelul instituţiilor de învăţământ superior, până la data finală de depunere, stabilită prin calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare, aprobat prin hotărâre a Guvernului."
  ------