HOTĂRÂRE nr. 416 din 8 iunie 2016privind modificarea şi completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 12 iulie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Aiud: a) se introduc 5 noi poziţii, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre; b) se modifică datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.2. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Arad: a) se modifică valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.3. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Bacău: a) se modifică datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.4. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Baia Mare: a) se introduc 26 de noi poziţii, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre; b) se modifică datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.5. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Bistriţa: a) se introduce o poziţie nouă - "Pavilion comanda corp A", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 7 la prezenta hotărâre; b) se modifică datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 8 la prezenta hotărâre.6. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Botoşani: a) se introduc 28 de noi poziţii, conform poziţiilor cuprinse între A şi B din cadrul anexei nr. 9 la prezenta hotărâre; b) se modifică datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 9 la prezenta hotărâre.7. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Brăila: a) se introduc 46 de noi poziţii, conform anexei nr. 10 la prezenta hotărâre; b) se modifică datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 11 la prezenta hotărâre.8. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Bucureşti-Jilava: a) se modifică datele de identificare ale imobilelor, conform anexei nr. 12 la prezenta hotărâre.9. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului-Spital Bucureşti-Jilava: a) se introduc 6 noi poziţii, conform poziţiilor cuprinse între A şi B din cadrul anexei nr. 13 la prezenta hotărâre; b) se modifică datele de identificare ale imobilelor, conform anexei nr. 13 la prezenta hotărâre.10. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Bazei de Aprovizionare, Gospodărire şi Reparaţii Jilava: a) se modifică datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 14 la prezenta hotărâre.11. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Bucureşti- Rahova: a) se modifică datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 15 la prezenta hotărâre.12. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului-Spital Bucureşti-Rahova: a) se modifică valoarea de inventar a imobilului, conform anexei nr. 16 la prezenta hotărâre.13. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Centrului de Reeducare Buziaş: a) se modifică denumirea, datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 17 la prezenta hotărâre.14. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Codlea: a) se introduce o poziţie nouă - "Amenajare Baza de tratament Băi Rodbav", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 18 la prezenta hotărâre; b) se modifică datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 19 la prezenta hotărâre; c) se scot din inventar imobilele identificate cu numerele MFP 158587, 158588, 158589, 158590, deoarece sunt incluse în cadrul numărului MFP 154079 - "Împrejmuire unitate + foişoare 46-40-35".15. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Colibaşi: a) se introduce o poziţie nouă - "Împrejmuire Gaz Miceşti", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 20 la prezenta hotărâre; b) se modifică datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 21 la prezenta hotărâre.16. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului-Spital Colibaşi: a) se modifică datele de identificare ale imobilelor, conform anexei nr. 22 la prezenta hotărâre.17. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Craiova: a) se introduc 25 de noi poziţii, conform anexei nr. 23 la prezenta hotărâre; b) se modifică denumirea, datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 24 la prezenta hotărâre.18. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului de Minori şi Tineri Craiova: a) se modifică datele de identificare şi valoarea de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 25 la prezenta hotărâre.19. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului-Spital Dej: a) se introduce o poziţie nouă - "Bloc operator şi secţie radiologie", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 26 la prezenta hotărâre.20. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Deva: a) se introduc 42 de noi poziţii, conform anexei nr. 27 la prezenta hotărâre; b) se modifică datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 28 la prezenta hotărâre.21. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Drobeta-Turnu Severin: a) se modifică datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 29 la prezenta hotărâre.22. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Focşani: a) - se introduc 46 de noi poziţii, conform anexei nr. 30 la prezenta hotărâre;- imobilul identificat cu numărul M.F.P. 36320 - "Gospodărie apă" se divide conform poziţiilor cuprinse între A şi B din cadrul anexei nr. 30 la prezenta hotărâre şi se vor atribui numere MFP distincte; b) se modifică datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 31 la prezenta hotărâre.23. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Galaţi: a) se modifică datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 32 la prezenta hotărâre.24. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Găeşti: a) se modifică datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 33 la prezenta hotărâre.25. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Giurgiu: a) se introduc două noi poziţii, conform poziţiilor cuprinse la punctele A şi B din cadrul anexei nr. 34 la prezenta hotărâre; b) se modifică datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 34 la prezenta hotărâre.26. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Gherla: a) se modifică datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 35 la prezenta hotărâre.27. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Iaşi: a) se introduc două noi poziţii, conform poziţiilor cuprinse la punctele A şi B din cadrul anexei 36 la prezenta hotărâre; b) se modifică datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 36 la prezenta hotărâre; c) se scoate din inventar imobilul identificat cu numărul MFP 159286 - "Teren izlaz comunal", deoarece se găseşte înregistrat şi la numărul MFP 158124.28. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Mărgineni: a) se introduce o poziţie nouă - "Post control infirmerie serv. socio-educativ", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 37 la prezenta hotărâre; b) se modifică datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 38 la prezenta hotărâre.29. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Miercurea-Ciuc: a) se modifică datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 39 la prezenta hotărâre.30. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Oradea: a) se introduc două noi poziţii, conform anexei nr. 40 la prezenta hotărâre; b) se modifică datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 41 la prezenta hotărâre.31. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Pelendava: a) se introduc 35 de noi poziţii, conform anexei nr. 42 la prezenta hotărâre; b) se modifică datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 43 la prezenta hotărâre.32. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Ploieşti: a) se modifică datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 44 la prezenta hotărâre.33. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Poarta Albă: a) se modifică datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 45 la prezenta hotărâre; b) - se scoate din inventar imobilul identificat cu numărul MFP 158767 - "Canalizare menajeră Valu Traian", deoarece se găseşte înregistrat şi la numărul MFP 158846;- se scoate din inventar imobilul identificat cu numărul MFP 36504 - "Teren agricol", deoarece se regăseşte defalcat de la numărul MFP 158772 la numărul MFP 158775.34. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului-Spital Poarta Albă: a) se modifică valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 46 la prezenta hotărâre.35. La inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Satu Mare: a) se introduce o poziţie nouă - "Teren intravilan penitenciar", având datele de identificare prevăzute la punctul A în anexa nr. 47 la prezenta hotărâre; b) se modifică datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 47 la prezenta hotărâre.36. La inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Slobozia: a) se introduce o poziţie nouă - "Puţuri de alimentare cu apă", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 48 la prezenta hotărâre; b) se modifică datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 49 la prezenta hotărâre.37. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Timişoara: a) imobilul identificat cu numărul M.F.P. 105853 - "Sediu" se divide conform poziţiilor cuprinse între A şi B din cadrul anexei nr. 50 la prezenta hotărâre şi se vor atribui numere MFP distincte; b) se modifică datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 51 la prezenta hotărâre.38. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului de Minori şi Tineri Tichileşti: a) se introduc două noi poziţii, conform poziţiilor cuprinse între A şi B din cadrul anexei nr. 52 la prezenta hotărâre; b) se modifică datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 52 la prezenta hotărâre.39. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Târgşor: a) se introduc 4 noi poziţii, conform anexei nr. 53 la prezenta hotărâre; b) se modifică datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 54 la prezenta hotărâre.40. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Târgu Jiu: a) se modifică datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 55 la prezenta hotărâre.41. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea S.N.P.A.P. Târgu Ocna: a) se introduce o poziţie nouă - "Clădire Centrală termică C33", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 56 la prezenta hotărâre; b) se modifică denumirea, datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 57 la prezenta hotărâre.42. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Centrului Educativ Târgu Ocna: a) imobilul identificat cu numărul M.F.P. 153989 - "Ateliere producţie + Dormitor D5 - C16 + C18 + C19 + C20 + C22 + C23 + C24" se divide conform poziţiilor cuprinse între A şi B din cadrul anexei nr. 58 la prezenta hotărâre şi se vor atribui numere MFP distincte; b) se modifică datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 59 la prezenta hotărâre.43. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului-Spital Târgu Ocna: a) se modifică datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 60 la prezenta hotărâre.44. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Târgu Mureş: a) se introduce o poziţie nouă - "Instalaţie de gaze naturale", având datele de identificare prevăzute la punctul A în anexa nr. 61 la prezenta hotărâre; b) se modifică datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 61 la prezenta hotărâre.45. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Tulcea: a) se modifică datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 62 la prezenta hotărâre.46. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Vaslui: a) se introduc 9 noi poziţii, conform anexei nr. 63 la prezenta hotărâre; b) se modifică datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 64 la prezenta hotărâre.47. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Centrului de pregătire a magistraţilor, grefierilor şi a celuilalt personal din sistemul justiţiei - Sovata: a) se modifică datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 65 la prezenta hotărâre.48. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Complexului Flamingo: a) se introduce o poziţie nouă - " Centrală termică", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 66 la prezenta hotărâre; b) se modifică datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 67 la prezenta hotărâre.49. La Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - aparat central: a) se modifică valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 68 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIAnexele nr. 1-68*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă

  ──────────

  *) Anexele nr. 1-68 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────


  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul justiţiei,

  Raluca Alexandra Prună

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 8 iunie 2016.Nr. 416.-----