LEGE nr. 123 din 7 iulie 2016privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 8 iulie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2016, şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2016, să emită ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:I. Finanţe publice şi economie:1. rectificarea bugetului de stat pe anul 2016;2. rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;3. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2001, cu modificările ulterioare;4. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare, aprobată prin Legea nr. 45/2015;5. măsuri privind autorizarea şi plata obligaţiilor financiare la organisme şi organizaţii internaţionale la care România este parte.II. Dezvoltare regională şi administraţie publică:1. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare;2. reglementări privind amenajarea spaţiului maritim;3. înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie;4. modificarea şi completarea Legii organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare.III. Afaceri interne:- modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor.IV. Fonduri europene:- modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016.V. Agricultură şi dezvoltare rurală:- organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală.VI. Sănătate:1. modificarea şi completarea Legii nr. 54/2016 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal;2. măsuri privind acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane.VII. Comunicaţii şi societate informaţională:1. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013;2. stabilirea unor măsuri pentru participarea în cadrul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, precum şi pentru semnarea acordurilor tehnice de coordonare a utilizării frecvenţelor radio în zonele de frontieră.VIII. Transporturi:- măsuri privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere, precum şi unele măsuri în domeniul transporturilor.IX. Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege  +  Articolul 2În conformitate cu dispoziţiile art. 115 alin. (3) din Constituţia României, republicată, ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2016. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  FLORIN IORDACHE

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 7 iulie 2016.Nr. 123.-------