ORDIN nr. 29 din 28 iunie 2016pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 7 iulie 2016  Având în vedere prevederile art. 143-145, art. 174, art. 175 alin. (1) şi (3), art. 177 alin. (1) şi (3) şi art. 179 alin. (1)-(4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Furnizorii de gaze naturale, operatorii economici, titulari de licenţe de operare, şi clienţii finali au obligaţia să ducă la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 21 decembrie 2012, cu modificările ulterioare.

  Preşedintele Autorităţii Naţionale

  de Reglementare în Domeniul Energiei,

  Niculae Havrileţ
  Bucureşti, 28 iunie 2016.Nr. 29.  +  AnexăREGULAMENT 28/06/2016