METODOLOGIE DE CALCUL din 9 iulie 2015 (*actualizată*)al punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice (proba C) (Anexa 3)(actualizată până la data de 30 iunie 2016*)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • ----------┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐│Nr. │ Activitatea profesională şi ştiinţifică │ Punctajul ││crt.│ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│1. │Rezidenţiat prin concurs în specialitatea pentru care candidează│10 puncte │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│2. │Media la examenul de specialitate │*) │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│3. │Media la examenul pentru obţinerea titlului de medic primar │**) │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│4. │Doctorat │10 puncte │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│5. │Doctorand la data concursului (atestat de rectoratul │5 puncte ││ │universităţii de medicină şi farmacie sau de Academia de Ştiinţe│ ││ │Medicale la data înscrierii la concurs) │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│6. │A doua specialitate confirmată prin ordin al ministrului │*) ││ │sănătăţii │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│7. │Fiecare atestat obţinut │5 puncte │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│8. │Activitate ştiinţifică, dovedită pe bază de adeverinţă cu │1/10 puncte din punctajul ││ │totalul punctajului înregistrat la colegiul profesional, la care│candidatului obţinut prin ││ │candidatul este în evidenţă în ultimii 5 ani │programele de educaţie medicală││ │ │continuă, creditate de ││ │ │colegiile profesionale (se ││ │ │acordă maximum 50 de puncte) │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│9. │Activitatea de organizare (minimum un an) │***) ││ │a) manager de spital sau alte instituţii sanitare │3 puncte ││ │b) funcţie de conducere în cadrul direcţiei de sănătate publică │3 puncte ││ │judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti │ ││ │c) funcţie de conducere în cadrul Ministerului Sănătăţii sau în │3 puncte ││ │alte unităţi ale ministerului cu rol de management sanitar sau │ ││ │educaţional la nivel naţional │ ││ │d) şef de secţie │2 puncte ││ │e) şef de dispensar - policlinică │2 puncte ││ │f) competenţă în managementul sanitar sau în conducerea │4 puncte ││ │serviciilor medicale ori sociale acordate în plus faţă de cele │ ││ │prevăzute la poziţia 7 │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│10. │membru al societăţii/asociaţiei de specialitate │3 puncte │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Media obţinută la examenul de confirmare ca medic specialist se va înscrie astfel: în cazul notării de la 0 la 10 media se adună ca atare; în cazul notării de la 0 la 20 se vor scădea 10 puncte din media obţinută.

  **) Media obţinută la examenul pentru obţinerea titlului de medic primar.

  ***) Pentru funcţiile de şef de secţie, şef de compartiment, şef de laborator şi farmacist-şef.

  ──────────
  ------