HOTĂRÂRE nr. 402 din 2 iunie 2016privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016-2017
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 16 iunie 2016  În baza prevederilor art. 140 alin. (2) şi al art. 154 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 138 alin. (5), art. 148 alin. (4) şi al art. 155 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016-2017, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016-2017, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul educaţiei naţionale

  şi cercetării ştiinţifice,

  Adrian Curaj

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru
  Bucureşti, 2 iunie 2016.Nr. 402.  +  Anexa 1Domeniile şi programele de studii universitarede master, locaţiile geografice dedesfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecareprogram de studii universitare, formă de învăţământsau limbă de predare, precum şi numărulmaxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar2016-2017, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat*Font 8* ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI │ ├────┬────────────────┬───────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬────────┤ │Nr. │ Domeniul de │Denumirea programului de studii│Locaţia │ Limba │Forma │Numărul de│Numărul │ │crt.│ studii │ universitare de master │geografică│ de │ de │credite de│maxim de│ │ │universitare de │ │ │predare │învăţă-│ studiu │studenţi│ │ │ master │ │ │ │ mânt │transfera-│ce pot │ │ │ │ │ │ │ │bile │fi şco- │ │ │ │ │ │ │ │ │larizaţi│ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 1│Inginerie │Aplicaţii ale chimiei în │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 450│ │ │chimică │expertize juridice │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Chimie alimentară │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Expertizarea alimentelor, │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │produselor chimice şi │ │ │ │ │ │ │ │ │materialelor │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria proceselor chimice │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Materiale compozite avansate cu│Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │destinaţii speciale │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Micro - şi nanomateriale │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Produse farmaceutice şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │cosmetice │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Protecţia consumatorului. │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │Controlul calităţii produselor │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ştiinţa şi ingineria │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │materialelor oxidice avansate │ │ │ │ │ │ │ │ │şi nanomateriale │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ştiinţa şi ingineria │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │polimerilor │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 2│Inginerie │Analiza şi modelarea sistemelor│Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 300│ │ │electrică │electromagnetice │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Electronică de putere şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │acţionări electrice inteligente│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria produselor şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │serviciilor în electrotehnică │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Inginerie electrică şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │informatică aplicată │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Sisteme electrice avansate │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Sisteme inteligente de │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │instrumentaţie şi măsurare │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 3│Inginerie │Eficienţă energetică │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 350│ │ │energetică ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Hidraulică tehnică şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │hidroenergetică │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Informatică aplicată în │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │energetică │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria sistemelor │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │electroenergetice │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Inginerie energetică/Energy │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │engineering │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Inginerie nucleară │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Sisteme termoenergetice │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Surse regenerabile de energie │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 4│Inginerie │Advanced microelectronics/ │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ 1100│ │ │electronică, │Microelectronică avansată │ │ │ │ │ │ │ │telecomunicaţii ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │şi tehnologii │Advanced wireless │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │informaţionale │communications/ Comunicaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │fără fir avansate │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Circuite şi sisteme integrate │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │de comunicaţii │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Comunicaţii mobile │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Comunicaţii multimedia │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Electronică şi informatică │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │aplicată │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Electronică şi informatică │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │medicală │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria calităţii şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │siguranţei în funcţionare în │ │ │ │ │ │ │ │ │electronică şi telecomunicaţii │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria informaţiei şi a │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │sistemelor de calcul │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul serviciilor şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │reţelelor │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Microelectronică şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │nanoelectronică │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Microsisteme │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Optoelectronică │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Reţele integrate de │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │telecomunicaţii │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Sisteme inteligente pentru │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │transporturi │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Sisteme telematice pentru │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │transporturi │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Tehnici avansate pentru │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │imagistica digitală │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Tehnologii integrate avansate │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │în electronica auto │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Tehnologii multimedia în │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │aplicaţii de biometrie şi │ │ │ │ │ │ │ │ │securitatea informaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Tehnologii multimedia pentru │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │aplicaţii medicale │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Tehnologii multimedia pentru │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │producţia de conţinut în │ │ │ │ │ │ │ │ │domeniul audiovizualului şi │ │ │ │ │ │ │ │ │comunicaţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Tehnologii software avansate │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │pentru comunicaţii │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Telecomunicaţii │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 5│Inginerie │Avionică şi navigaţie │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 250│ │ │aerospaţială │aerospaţială │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria transportului aerian/│Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │Air transport engineering │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Inginerie şi management │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │aerospaţial │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Management aeronautic │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Propulsie aerospaţială şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │protecţia mediului │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Sisteme holistice spaţiale │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Structuri aeronautice şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │spaţiale │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 6│Ingineria │Cercetare şi dezvoltare în │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 150│ │ │autovehiculelor │ingineria autovehiculelor │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Sistem integrat om-autovehicul-│Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │mediu │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Sisteme şi tehnologii avansate │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │în domeniul autovehiculelor │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 7│Ingineria │Logistica transporturilor │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 150│ │ │transporturilor ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Management în transporturi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Transport şi trafic urban │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 8│Biotehnologii │Biocombustibili, biorafinării │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 100│ │ │ │şi tehnologii conexe │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Biotehnologii │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 9│Ingineria │Ingineria şi managementul │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 50│ │ │produselor │procesării şi păstrării │ │ │ │ │ │ │ │alimentare │produselor agroalimentare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Tehnologii avansate în │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │industria alimentară │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 10│Calculatoare şi │Administrarea bazelor de date │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 750│ │ │tehnologia ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │informaţiei │Arhitecturi avansate de │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │calculatoare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Artificial Intelligence/ │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │Inteligenţă artificială │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Biomedical Informatics/ │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │Informatică biomedicală │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │e-Guvernare │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Grafică, multimedia şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │realitate virtuală │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Imagistică, bioinformatică şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │sisteme complexe │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria sistemelor internet │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Management în tehnologia │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │informaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Management, innovation et │Bucureşti │franceză│ IF │ 120 │ │ │ │ │technologies des systemes │ │ │ │ │ │ │ │ │collaboratifs/ Management, │ │ │ │ │ │ │ │ │inovare şi tehnologii de │ │ │ │ │ │ │ │ │sisteme colaborative │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Parallel and distributed │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │computer systems/ Sisteme de │ │ │ │ │ │ │ │ │calcul paralele şi distribuite │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Securitatea reţelelor │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │informatice complexe │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Servicii software avansate │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Sisteme inteligente şi vederea │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │artificială │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Software Engineering/ Ingineria│Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │sistemelor de programe │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 11│Ingineria │Arhitecturi orientate pe │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 500│ │ │sistemelor │servicii pentru întreprinderi │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Automatică şi informatică │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │industrială │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Control avansat şi sisteme în │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │timp real │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul şi protecţia │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │informaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Prelucrări complexe de semnal │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │în aplicaţii multimedia │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Service engineering and │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │management/ Ingineria şi │ │ │ │ │ │ │ │ │managementul serviciilor │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Sisteme informatice integrate │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │avansate │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Sisteme informatice în medicină│Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Sisteme inteligente de │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │conducere │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Tehnici avansate în domeniul │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │sistemelor şi semnalelor │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 12│Inginerie │Cercetarea, proiectarea şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 750│ │ │mecanică │testarea sistemelor biotehnice │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Concepţii integrate în │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ingineria mecanică │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Consultanţă în proiectarea │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │sistemelor mecanice │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Controlul zgomotelor şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │vibraţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Evaluarea riscului, siguranţei │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │şi integrităţii echipamentelor │ │ │ │ │ │ │ │ │sub presiune │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Fenomene de interacţiune │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │vehicul-cale de rulare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria calităţii şi mediului│Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │în industriile de proces │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria şi managementul │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │sistemelor şi echipamentelor │ │ │ │ │ │ │ │ │termice │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Inginerie şi proiectare │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │asistate de calculator pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │maşini şi structuri mecanice │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Mecanică de precizie │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Modelarea şi simularea │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │sistemelor mecanice mobile │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Reabilitarea structurilor, │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │materialelor şi mediului │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Siguranţa şi integritatea │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │structurilor │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Sisteme hidraulice şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │pneumatice avansate │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Termomecanica echipamentelor │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │pentru procese industriale │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Vehicule feroviare de mare │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │viteză │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 13│Inginerie │Conception integree des │Bucureşti │franceză│ IF │ 120 │ 750│ │ │industrială │systemes technologiques/ │ │ │ │ │ │ │ │ │Concepţia integrată a │ │ │ │ │ │ │ │ │sistemelor tehnologice │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Concepţie şi management în │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │productică │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Design industrial şi produse │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │inovative │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Echipamente pentru terapii de │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │recuperare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Evaluarea calităţii │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │materialelor şi produselor │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Grafică inginerească şi design*│Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria calităţii │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria nanostructurilor şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │proceselor neconvenţionale │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria proiectării şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │fabricării produselor │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria securităţii şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │sănătăţii în muncă │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingenierie des systemes │Bucureşti │franceză│ IF │ 120 │ │ │ │ │industrieles/Ingineria │ │ │ │ │ │ │ │ │sistemelor industriale │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria şi managementul │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │proceselor de sudare şi control│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Inginerie avansată asistată de │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │calculator │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Logistică industrială │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul întreprinderilor │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │industriale virtuale │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Maşini şi sisteme de producţie │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Tehnologii şi sisteme │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │poligrafice │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 14│Ştiinţe │Biomateriale metalice │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 500│ │ │inginereşti ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │aplicate │Fotonică şi materiale avansate │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria şi aplicaţiile │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │laserilor şi acceleratorilor │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Inginerie de mentenanţă pentru │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ELI - NP │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingenierie des systemes │Bucureşti │franceză│ IF │ 120 │ │ │ │ │integres avances/ Ingineria │ │ │ │ │ │ │ │ │sistemelor integrate avansate │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Inginerie medicală │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Logică matematică şi aplicaţii │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Modele de decizie, risc şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │prognoză │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Optometrie avansată │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Sisteme dinamice, optimale şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │modele economico-financiare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Tehnologii optice │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Teoria codării şi stocării │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │informaţiei │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 15│Mecatronică şi │Mecatronică avansată │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 100│ │ │robotică │(interdisciplinar cu domeniul: │ │ │ │ │ │ │ │ │Inginerie mecanică) │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Robotică (interdisciplinar cu │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │domeniul: Inginerie mecanică) │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 16│Ingineria │Obţinerea, procesarea şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 300│ │ │materialelor │caracterizarea nanomaterialelor│ │ │ │ │ │ │ │ │metalice │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Sinteza şi procesarea │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │materialelor metalice speciale │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Substanţe, materiale şi sisteme│Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │biocompatibile │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ştiinţa şi expertizarea │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │materialelor metalice avansate │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ştiinţa şi managementul │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │testării materialelor │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Tehnici avansate pentru │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │procesarea materialelor │ │ │ │ │ │ │ │ │metalice │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 17│Ingineria │Controlul analitic al calităţii│Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 400│ │ │mediului │mediului şi tehnici de │ │ │ │ │ │ │ │ │depoluare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria mediului │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria mediului în │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │energetică │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria mediului şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │managementul calităţii în │ │ │ │ │ │ │ │ │domeniul feroviar │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria şi managementul │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │sistemelor biotehnice │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Inginerie şi management în │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │protecţia mediului │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul mediului şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │dezvoltare durabilă │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Protecţia mediului în industria│Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │materialelor metalice │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 18│Inginerie şi │Business Administration and │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ 800│ │ │management │Engineering/ Administrarea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ingineria afacerilor │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Geschafts- und │Bucureşti │ germană│ IF │ 120 │ │ │ │ │Industrieverwaltung/ │ │ │ │ │ │ │ │ │Administrarea şi ingineria │ │ │ │ │ │ │ │ │afacerilor în industrie │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Antreprenoriat industrial │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Antreprenoriat, managementul şi│Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ingineria afacerilor │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Calitate în inginerie şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │managementul afacerilor │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Calitatea produselor şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │serviciilor industriale │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Entwicklung und Organisation │Bucureşti │ germană│ IF │ 120 │ │ │ │ │mechatronischer Systeme/ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dezvoltarea şi organizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │sistemelor mecatronice │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria managerială a │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │sistemelor tehnice │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria resurselor umane în │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │organizaţiile industriale │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria şi managementul │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │producerii materialelor │ │ │ │ │ │ │ │ │metalice │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria şi managementul │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │proiectelor complexe │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria şi managementul │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │sistemelor de afaceri │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Inginerie economică în │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │activităţi industriale │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Inginerie economică şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │managementul afacerilor │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Innovation and integrative │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │technology/ Tehnologii │ │ │ │ │ │ │ │ │integrate operative │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Management of the digital │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │entreprise/ Managementul │ │ │ │ │ │ │ │ │întreprinderilor digitale │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul sistemelor │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │energetice │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Marketing industrial │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 19│Ştiinţe ale │Comunicare managerială │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 100│ │ │comunicării ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Technologies de la traduction │Bucureşti │franceză│ IF │ 120 │ │ │ │ │automatique/ Tehnologia │ │ │ │ │ │ │ │ │traducerii automate │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 20│Relaţii │Studii culturale europene │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 50│ │ │internaţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │şi studii │ │ │ │ │ │ │ │ │europene │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 21│Economie │Politici economice europene │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 50│ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 22│Ştiinţe ale │Consilierea şi managementul │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 200│ │ │educaţiei │carierei în domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ │profesional şi tehnic │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul organizaţiilor │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │educaţionale │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ştiinţe chimice în educaţie │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │continuă │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ştiinţele vieţii şi ecologie │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ ├────┴────────────────┴───────────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┴──────────┴────────┤ │* Denumirea programului este valabilă şi pentru studenţii înmatriculaţi în anul I universitar │ │ 2013-2014. │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI │ ├────┬────────────────┬───────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬────────┤ │Nr. │ Domeniul de │Denumirea programului de studii│Locaţia │ Limba │Forma │Numărul de│Numărul │ │crt.│ studii │ universitare de master │geografică│ de │ de │credite de│maxim de│ │ │universitare de │ │ │predare │învăţă-│ studiu │studenţi│ │ │ master │ │ │ │ mânt │transfera-│ce pot │ │ │ │ │ │ │ │bile │fi şco- │ │ │ │ │ │ │ │ │larizaţi│ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 1│Inginerie civilă│Dezvoltare durabilă │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 800│ │ │şi instalaţii ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Dezvoltarea urbană şi regională│Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Eficienţa energetică a │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │instalaţiilor din clădiri │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Eficienţa energetică a │ │ │ │ │ │ │ │ │instalaţiilor din clădiri/ │ │ │ │ │ │ │ │ │Efficacite energetique des │ │ │ │ │ │ │ │ │instalations techniques du │ │ │ │ │ │ │ │ │batiment │Bucureşti │franceză│ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Energie, confort şi dezvoltare │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │durabilă │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Infrastructuri durabile de │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │transport │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria clădirilor │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria infrastructurii │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │transporturilor │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Inginerie geotehnică │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Inginerie hidraulică │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Inginerie hidraulică şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │protecţia mediului │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Inginerie structurală │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Inginerie structurală/ │Bucureşti │franceză│ IF │ 120 │ │ │ │ │Ingenierie des structures │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Inginerie structurală/ │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │Structural engineering │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Interacţiuni în mediul │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │construit/ Interactions in the │ │ │ │ │ │ │ │ │built environment │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Poduri şi tuneluri │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Proiectarea construcţiilor │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │civile şi industriale în zone │ │ │ │ │ │ │ │ │seismice │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Tehnologia şi managementul │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │lucrărilor de construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Tehnologii performante pentru │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │protecţia mediului urban │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 2│Inginerie │Geomatică │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 150│ │ │geodezică ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Planificare spaţială şi GIS │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │pentru dezvoltare durabilă │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Prelucrarea şi analiza datelor │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │geospaţiale │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Sisteme informaţionale în │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │cadastru şi publicitate │ │ │ │ │ │ │ │ │imobiliară │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 3│Inginerie │Echipamente pentru │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 150│ │ │mecanică │dezafectarea/demolarea │ │ │ │ │ │ │ │ │construcţiilor şi reciclarea │ │ │ │ │ │ │ │ │materialelor │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul şi gestionarea │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │situaţiilor de urgenţă │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Sisteme mecanice avansate │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 4│Inginerie şi │Managementul proiectelor în │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 50│ │ │management │construcţii │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 5│Ştiinţe ale │Management educaţional │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 100│ │ │educaţiei ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Management şi consiliere │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │educaţională │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Tehnologii didactice asistate │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │de calculator (interdisciplinar│ │ │ │ │ │ │ │ │cu domeniul: Inginerie civilă │ │ │ │ │ │ │ │ │şi instalaţii) │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 6│Filologie │Traducere şi interpretare │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 50│ │ │ │specializată │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────┴───────────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┴──────────┴────────┤ │ 3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREŞTI │ ├────┬────────────────┬───────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬────────┤ │Nr. │ Domeniul de │Denumirea programului de studii│Locaţia │ Limba │Forma │Numărul de│Numărul │ │crt.│ studii │ universitare de master │geografică│ de │ de │credite de│maxim de│ │ │universitare de │ │ │predare │învăţă-│ studiu │studenţi│ │ │ master │ │ │ │ mânt │transfera-│ce pot │ │ │ │ │ │ │ │bile │fi şco- │ │ │ │ │ │ │ │ │larizaţi│ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 1│Urbanism │Amenajarea teritoriului şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 300│ │ │ │dezvoltare regională │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Management urban pentru oraşe │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │competitive │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Mobilitate urbană │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Peisaj şi teritoriu │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Proiectare urbană │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Urbanism şi politici publice │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ ├────┴────────────────┴───────────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┴──────────┴────────┤ │ 4. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI │ ├────┬────────────────┬───────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬────────┤ │Nr. │ Domeniul de │Denumirea programului de studii│Locaţia │ Limba │Forma │Numărul de│Numărul │ │crt.│ studii │ universitare de master │geografică│ de │ de │credite de│maxim de│ │ │universitare de │ │ │predare │învăţă-│ studiu │studenţi│ │ │ master │ │ │ │ mânt │transfera-│ce pot │ │ │ │ │ │ │ │bile │fi şco- │ │ │ │ │ │ │ │ │larizaţi│ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 1│Agronomie │Agricultură durabilă │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 300│ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ameliorarea plantelor şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │producerea de sămânţă │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Consultanţă agricolă │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Exploatarea sistemelor tehnice │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │pentru agricultură │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul şi expertiza │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │fondului funciar │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Protecţia agroecosistemelor şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │expertiză fitosanitară │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 2│Horticultură │Managementul conservării │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 200│ │ │ │biodiversităţii │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Modelarea şi conservarea │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │peisajului vegetal urban │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ştiinţe horticole ecologice │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Tehnologii integrate de │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │obţinere şi valorificare a │ │ │ │ │ │ │ │ │produselor horticole │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Tehnologii performante, │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │management şi marketing │ │ │ │ │ │ │ │ │vitivinicol │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 3│Inginerie şi │Agribusiness │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 400│ │ │management în ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │agricultură şi │Agribusiness │Bucureşti │ română │ IFR │ 120 │ │ │ │dezvoltare ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │rurală │Management în agroturism şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │alimentaţie publică │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Management în agroturism şi │Bucureşti │ română │ IFR │ 120 │ │ │ │ │alimentaţie publică │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Management şi audit intern │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Management şi dezvoltare rurală│Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Management şi dezvoltare rurală│Bucureşti │ română │ IFR │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul calităţii şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │inovaţiei în domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ │agroalimentar │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 4│Biotehnologii │Aplicaţii moderne ale │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 150│ │ │ │biotehnologiilor în agricultură│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Biotehnologie şi siguranţă │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │alimentară │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Biotehnologii în industria │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │farmaceutică │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Biotehnologii în protecţia │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │mediului │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 5│Ingineria │Biosecuritatea produselor │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 200│ │ │produselor │alimentare │ │ │ │ │ │ │ │alimentare ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Controlul şi expertiza │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │alimentelor ecologice, Halal şi│ │ │ │ │ │ │ │ │Kosher │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Expertiza produselor │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │agroalimentare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Tehnologii speciale în │Bucureşti │ română │ IF │ 90 │ │ │ │ │industria alimentară │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 6│Zootehnie │Antreprenoriat în producţiile │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 55│ │ │ │animaliere │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Proiectarea şi dezvoltarea │Bucureşti │ română │ IF │ 90 │ │ │ │ │fermelor zootehnice │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 7│Ingineria │Geomatică pentru ingineria │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 175│ │ │mediului │mediului │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria şi protecţia mediului│Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │în spaţiul rural │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria şi protecţia mediului│Bucureşti │ română │ IFR │ 120 │ │ │ │ │în spaţiul rural │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 8│Inginerie şi │Managementul investiţiilor în │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 50│ │ │management │ecosisteme │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 9│Ştiinţe ale │Managementul formării continue │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 50│ │ │educaţiei │în învăţământul agronomic │ │ │ │ │ │ │ │ │(interdisciplinar cu domeniul: │ │ │ │ │ │ │ │ │Inginerie şi management în │ │ │ │ │ │ │ │ │agricultură şi dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │ │rurală) │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────┴───────────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┴──────────┴────────┤ │ 5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI │ ├────┬────────────────┬───────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬────────┤ │Nr. │ Domeniul de │Denumirea programului de studii│Locaţia │ Limba │Forma │Numărul de│Numărul │ │crt.│ studii │ universitare de master │geografică│ de │ de │credite de│maxim de│ │ │universitare de │ │ │predare │învăţă-│ studiu │studenţi│ │ │ master │ │ │ │ mânt │transfera-│ce pot │ │ │ │ │ │ │ │bile │fi şco- │ │ │ │ │ │ │ │ │larizaţi│ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 1│Matematică │Algebră, geometrie şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 350│ │ │ │criptografie │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Algebră, geometrie şi │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │criptografie/ Algebra, Geometry│ │ │ │ │ │ │ │ │and Cryptography │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Biostatistică (interdisciplinar│Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │cu domeniile: Informatică, │ │ │ │ │ │ │ │ │Farmacie) │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Matematici financiare, analiză │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │matematică şi modelare │ │ │ │ │ │ │ │ │matematică │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 2│Informatică │Algoritmi şi bioinformatică │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 400│ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Baze de date şi tehnologii WEB │Bucureşti │ română │ IFR │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Baze de date şi tehnologii WEB │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Inginerie software │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Inteligenţă artificială │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Programare declarativă │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Sisteme distribuite │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 3│Fizică │Fizica atomului, nucleului, │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 500│ │ │ │particulelor elementare, │ │ │ │ │ │ │ │ │astrofizică şi aplicaţii │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Fizica atomului, nucleului, │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │particulelor elementare, │ │ │ │ │ │ │ │ │astrofizică şi aplicaţii/ │ │ │ │ │ │ │ │ │Physics of atom, nucleus and │ │ │ │ │ │ │ │ │elementary particles, │ │ │ │ │ │ │ │ │Astrophysics and applications │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Fizica materialelor avansate şi│Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │nanostructuri │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Fizica materialelor avansate şi│Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │nanostructuri/ Physics of │ │ │ │ │ │ │ │ │advanced materials and │ │ │ │ │ │ │ │ │nanostructures │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Fizica mediului şi a │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │polimerilor ecologici │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Fizică medicală │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Fizică teoretică şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │computaţională │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Fizică teoretică şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │computaţională/ Theoretical and│ │ │ │ │ │ │ │ │computational physics │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Optică, laseri şi aplicaţii │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Surse de energie regenerabile │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │şi alternative │ │ │ │ │ │ │ │ │(interdisciplinar cu domeniul: │ │ │ │ │ │ │ │ │Chimie) │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 4│Chimie │Abordarea integrată a │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 300│ │ │ │ştiinţelor naturii │ │ │ │ │ │ │ │ │(interdisciplinar cu domeniile:│ │ │ │ │ │ │ │ │Biologie, Fizică) │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Biomolecule │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Chimia materialelor avansate │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Chimia materialelor avansate │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Chimia medicamentelor şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │produselor cosmetice │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Chimie didactică │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 5│Geografie │Climatologie şi resurse de apă │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 350│ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Dezvoltare teritorială │ │ │ │ │ │ │ │ │inteligentă │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Geodemografie şi │ │ │ │ │ │ │ │ │vulnerabilităţi socio- │ │ │ │ │ │ │ │ │teritoriale │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Geografie aplicată şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │dezvoltare regională │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Geomorfologie şi cartografie cu│Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │elemente de cadastru │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Gestiunea spaţiului turistic şi│Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │servicii de ospitalitate │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul dezastrelor │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul resurselor şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │activităţilor turistice │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Planificare teritorială şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │managementul localităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │urbane şi rurale │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Sisteme informaţionale │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │geografice │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 6│Ştiinţa mediului│Evaluarea integrată a stării │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 250│ │ │ │mediului │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul integrat al │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │capitalului natural │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Poluarea chimică a mediului │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Riscurile mediului aerian în │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │sănătate/ Air-environment risks│ │ │ │ │ │ │ │ │and health response │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Sustenabilitatea sistemelor │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │socioecologice │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 7│Inginerie │Evaluarea bazinelor de │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 250│ │ │geologică │sedimentare şi a resurselor │ │ │ │ │ │ │ │ │minerale │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Geobiologie aplicată în │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │conservarea patrimoniului │ │ │ │ │ │ │ │ │natural şi cultural │ │ │ │ │ │ │ │ │(interdisciplinar cu domeniul: │ │ │ │ │ │ │ │ │Ştiinţa mediului) │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Geofizică │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Geofizică aplicată/ Applied │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │geophysics │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Inginerie geologică şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │geotehnică ambientală │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 8│Biologie │Antropologie evoluţionistă │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 550│ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Biochimie aplicată şi biologie │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │moleculară │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Biochimie şi biologie │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │moleculară │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Biologie medicală │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Biologie sistemică │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Biotehnologie microbiană şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │genetică │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Fiziologie celulară şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │biofizica membranelor │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Genetică aplicată şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │biotehnologie │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul calităţii în │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │laboratoarele medicale │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Microbiologie aplicată şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │imunologie │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Neurobiologie │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Taxonomie şi biodiversitate │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 9│Drept │Achiziţii publice, concesiuni, │Bucureşti │ română │ IF │ 60 │ 600│ │ │ │parteneriat public-privat │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Arbitrajul internaţional │Bucureşti │ engleză│ IF │ 60 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Carieră judiciară │Bucureşti │ română │ IF │ 60 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Drept fiscal │Bucureşti │ română │ IF │ 60 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Drept internaţional public │Bucureşti │ română │ IF │ 60 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Drept privat │Bucureşti │ română │ IF │ 60 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Dreptul afacerilor │Bucureşti │ română │ IF │ 60 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Dreptul muncii, relaţii de │Bucureşti │ română │ IF │ 60 │ │ │ │ │muncă şi industriale │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Dreptul Uniunii Europene │Bucureşti │ română │ IF │ 60 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Dreptul urbanismului şi al │Bucureşti │franceză│ IF │ 60 │ │ │ │ │planificării teritoriale/ │ │ │ │ │ │ │ │ │Droit de l' urbanisme et de │ │ │ │ │ │ │ │ │l'amenagement du territoire │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Master profesional de drept │Bucureşti │franceză│ IF │ 60 │ │ │ │ │european şi internaţional al │ │ │ │ │ │ │ │ │afacerilor │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ştiinţe penale │Bucureşti │ română │ IF │ 60 │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 10│Ştiinţe │Administrarea relaţiilor │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 400│ │ │administrative │publice şi asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │managerială │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Administrarea resurselor │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │instituţiilor culturale │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Administrarea şi dezvoltarea │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │resurselor umane │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Administraţie publică şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │eficienţa sistemului │ │ │ │ │ │ │ │ │administrativ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Administraţie şi politici │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │publice în Uniunea Europeană │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul crizelor │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul informaţiei şi al │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │documentelor │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul restaurării şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │valorificării patrimoniului │ │ │ │ │ │ │ │ │cultural │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 11│Ştiinţe ale │Campanii de comunicare în │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 850│ │ │comunicării │publicitate şi relaţii publice │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Comunicare corporativă │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Comunicare corporativă │Bucureşti │ română │ IFR │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Consultanţă şi expertiză în │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │publicitate │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Gestionarea informaţiei în │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │societatea contemporană │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Jurnalism politic │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Jurnalism tematic │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Jurnalism tematic │Bucureşti │ română │ IFR │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul instituţiilor │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │mass-media │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Mass-media, dezvoltare, │Bucureşti │franceză│ IF │ 120 │ │ │ │ │societate/ Mediaş, │ │ │ │ │ │ │ │ │developpement, societe │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Media, comunicare publică şi │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │globalizare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Modele de comunicare şi relaţii│Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │publice │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Producţie multimedia şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │audiovideo │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Teorii şi metode de cercetare │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │în ştiinţele comunicării │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 12│Sociologie │Antropologie, dezvoltare │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 1.275│ │ │ │comunitară şi regională │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Cercetare în sociologie/ │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │Research in sociology │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Cercetare sociologică avansată │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Comunicare interculturală │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Comunicare, mass-media şi │Bucureşti │franceză│ IF │ 120 │ │ │ │ │societate │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Consiliere în asistenţa socială│Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Devianţă socială şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │criminalitate │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Grupuri de risc şi servicii │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │sociale de suport │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Management intercultural │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul resurselor umane │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul serviciilor │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │sociale şi de sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Politici publice şi management │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │în administraţia publică │ │ │ │ │ │ │ │ │(interdisciplinar cu domeniul: │ │ │ │ │ │ │ │ │Ştiinţe administrative) │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Prevenirea şi combaterea │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │consumului ilicit de droguri │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Probaţiune │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Sociologia consumului şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │marketing │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Sociologie şi managementul │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │îmbătrânirii │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Sondaje de opinie, marketing şi│Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │publicitate │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Studii de securitate │Bucureşti │ română │ IFR │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Studii de securitate │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 13│Relaţii │Relaţii internaţionale │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 150│ │ │internaţionale ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │şi studii │Studii europene │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │europene ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Tehnici diplomatice │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 14│Ştiinţe politice│Politica în Europa. State, │Bucureşti │franceză│ IF │ 120 │ 225│ │ │ │frontiere şi societăţi │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Politică comparată │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Politică europeană şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │românească │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Politicile egalităţii de şanse │Bucureşti │română/ │ IF │ 120 │ │ │ │ │în context românesc şi european│ │franceză│ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Politicile egalităţii de şanse │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │în context românesc şi european│ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 15│Administrarea │Administrarea afacerilor │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ 300│ │ │afacerilor │(interdisciplinar cu domeniul: │ │ │ │ │ │ │ │ │Sociologie) │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Administrarea afacerilor mici │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │şi mijlocii │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Administrarea afacerilor/ │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │Executive master in business │ │ │ │ │ │ │ │ │administration │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Consultanţă în afaceri │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Consultanţă în afaceri/ │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │Business consulting │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Economie comportamentală/ │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │Behavioural economics │ │ │ │ │ │ │ │ │(interdisciplinar cu domeniul: │ │ │ │ │ │ │ │ │Psihologie) │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 16│Psihologie │Evaluare şi intervenţie │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 550│ │ │ │psihologică în domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ │educaţional │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Evaluarea, consilierea şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │psihoterapia copilului, │ │ │ │ │ │ │ │ │cuplului şi a familiei │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul formării │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │psihologilor în psihologia │ │ │ │ │ │ │ │ │muncii, transporturilor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │serviciilor │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Psihodiagnoză, psihoterapie │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │experienţială unificatoare │ │ │ │ │ │ │ │ │(PEU) şi dezvoltare personală │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Psihologia sănătăţii - │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │cercetare clinică şi optimizare│ │ │ │ │ │ │ │ │comportamentală │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Psihologie aplicată în domeniul│Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │securităţii naţionale │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Psihologie clinică - evaluare │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │şi intervenţie terapeutică │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Psihologie organizaţională şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │managementul resurselor umane │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Psihotraumatologie şi asistare │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │psihologică │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Sănătate ocupaţională şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │performanţa resursei umane │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Sănătate ocupaţională şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │performanţă în organizaţii │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 17│Ştiinţe ale │Consiliere şcolară │Bucureşti │ română │ IFR │ 120 │ 800│ │ │educaţiei ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Consiliere şcolară şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │dezvoltarea carierei │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Educaţie presecundară. Politici│Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │şi strategii de dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Educaţie timpurie │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │(interdisciplinar cu domeniul: │ │ │ │ │ │ │ │ │Psihologie) │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Formarea formatorilor │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Învăţare, inovare şi coaching │ │ │ │ │ │ │ │ │în educaţie │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Management educaţional │Bucureşti │ română │ IFR │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Management educaţional │Focşani │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Management educaţional │Buzău │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul şi evaluarea │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │organizaţiilor şi programelor │ │ │ │ │ │ │ │ │educaţionale │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Mentoratul în educaţie │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Pedagogii alternative şi arta │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │teatrală în educaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │(interdisciplinar cu domeniul: │ │ │ │ │ │ │ │ │Teatru şi artele spectacolului)│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Psihopedagogia şcolii incluzive│Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Strategii inovative de │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │învăţare. Masterat didactic │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Tehnologia informaţiei şi a │Bucureşti │ română │ IFR │ 120 │ │ │ │ │comunicaţiilor în educaţie │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Tehnologii informatice şi de │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │comunicaţii în educaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │(interdisciplinar cu domeniul: │ │ │ │ │ │ │ │ │Calculatoare şi tehnologia │ │ │ │ │ │ │ │ │informaţiei) │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Terapia logopedică în procesele│Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │de comunicare │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 18│Filologie │Cultura şi limbajul │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 1.000│ │ │ │organizaţiilor europene │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Cultură şi civilizaţie ebraică │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Didactici ale disciplinelor │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │filologice │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Etnologie, antropologie │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │culturală şi folclor │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Formarea interpreţilor de │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │conferinţă │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Lingvistica limbii engleze. │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │Metode şi aplicaţii │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Spaţiul islamic: societăţi, │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │culturi, mentalităţi │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Strategii comunicaţionale │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │interculturale - literare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │lingvistice │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Studii americane │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Studii avansate în lingvistică │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │- Structura şi funcţionarea │ │ │ │ │ │ │ │ │limbii române │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Studii culturale balcanice │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Studii culturale britanice │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Studii est asiatice │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Studii franceze şi francofone │Bucureşti │franceză│ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Studii literare │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Studii literare româneşti │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Teoria literaturii şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │literatură comparată │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Teoria şi practica editării │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Traducere specializată şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │studii terminologice │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Traducerea textului literar │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │contemporan │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Traductologie latino-romanică │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 19│Filosofie │Etică aplicată în societate, │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 450│ │ │ │afaceri şi organizaţii │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Filosofie analitică │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Globalizare şi diplomaţie │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │culturală │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Istoria şi circulaţia ideilor │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │filosofice │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Istoria şi filosofia ştiinţei │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Program masteral în ştiinţe │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │cognitive - Open mind │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Studii de dezvoltare │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │internaţională şi etica │ │ │ │ │ │ │ │ │relaţiilor internaţionale │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Studii europene şi etica │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │relaţiilor internaţionale │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 20│Istorie │Diplomaţie şi politică │Bucureşti │ română │ IFR │ 120 │ 450│ │ │ │secolele XIX - XXI │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Experimente ale modernităţii │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Interfeţe culturale în │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │preistorie şi antichitate │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Istoria artei şi filosofia │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │culturii (interdisciplinar cu │ │ │ │ │ │ │ │ │domeniul: Filosofie) │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Istoria comunismului în România│Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Istoria ideilor, mentalităţilor│Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │şi culturii de masă │ │ │ │ │ │ │ │ │(secolele XIX - XXI) │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Istoria şi practica relaţiilor │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │internaţionale │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Istorie digitală şi informaţi- │ │ │ │ │ │ │ │ │zarea patrimoniului cultural │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Istorie, resurse culturale şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │patrimoniu în societatea │ │ │ │ │ │ │ │ │contemporană │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Istorie şi civilizaţie │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Istorie şi politică militară în│Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │România secolelor XIX - XXI │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul bunurilor │Bucureşti │ română │ IFR │ 120 │ │ │ │ │culturale şi turism cultural │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Politică şi societate în │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │secolul al XX-lea │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Studii medievale │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │(interdisciplinar cu domeniul: │ │ │ │ │ │ │ │ │Filologie) │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 21│Teologie │Artă sacră în contemporaneitate│Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 550│ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Asistenţa socială a bisericii │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Comunicare biblică şi eclesială│Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Comunicare şi comuniune │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │eclezială în spaţiul ortodox │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Doctrină şi cultură creştină │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Exegeză şi ermineutică biblică │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Istorie şi tradiţie creştină │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Pastoraţie şi viaţă liturgică │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Studii religioase şi educaţie │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │creştină │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Teologia şi misiunea socială a │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │bisericii │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Teologie baptistă │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 22│Studii culturale│Cultură şi politică în context │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 250│ │ │ │european şi internaţional │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Societate, multimedia, │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │spectacol (SMS) │ │ │ │ │ │ │ │ │(interdisciplinar cu domeniile:│ │ │ │ │ │ │ │ │Arhitectură, Filologie) │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Studii culturale Slave; Rusia │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │şi ţările slave din Europa │ │ │ │ │ │ │ │ │Centrală şi de Est │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Studii religioase - Texte şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │tradiţii (interdisciplinar cu │ │ │ │ │ │ │ │ │domeniul: Filologie) │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Teoria şi practica imaginii │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │(TPI) (interdisciplinar cu │ │ │ │ │ │ │ │ │domeniile: Arhitectură, │ │ │ │ │ │ │ │ │Filologie) │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────┴───────────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┴──────────┴────────┤ │ 6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCUREŞTI │ ├────┬────────────────┬───────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬────────┤ │Nr. │ Domeniul de │Denumirea programului de studii│Locaţia │ Limba │Forma │Numărul de│Numărul │ │crt.│ studii │ universitare de master │geografică│ de │ de │credite de│maxim de│ │ │universitare de │ │ │predare │învăţă-│ studiu │studenţi│ │ │ master │ │ │ │ mânt │transfera-│ce pot │ │ │ │ │ │ │ │bile │fi şco- │ │ │ │ │ │ │ │ │larizaţi│ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 1│Medicină │Biofizică medicală şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 200│ │ │ │biotehnologie celulară │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Cercetări şi intervenţii │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │operaţionale în managementul │ │ │ │ │ │ │ │ │serviciilor medico-sociale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │al sănătăţii publice │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Îngrijiri specifice ale lăuzei │Bucureşti │ română │ IF │ 60 │ │ │ │ │şi nou-născutului la domiciliu │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Nutriţie şi siguranţă │Bucureşti │ română │ IF │ 90 │ │ │ │ │alimentară │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────┴───────────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┴──────────┴────────┤ │ 7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI │ ├────┬────────────────┬───────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬────────┤ │Nr. │ Domeniul de │Denumirea programului de studii│Locaţia │ Limba │Forma │Numărul de│Numărul │ │crt.│ studii │ universitare de master │geografică│ de │ de │credite de│maxim de│ │ │universitare de │ │ │predare │învăţă-│ studiu │studenţi│ │ │ master │ │ │ │ mânt │transfera-│ce pot │ │ │ │ │ │ │ │bile │fi şco- │ │ │ │ │ │ │ │ │larizaţi│ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 1│Ştiinţe │Administraţie publică europeană│Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ 225│ │ │administrative ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Administraţie publică şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │integrare europeană │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Administraţie şi management │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │public │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul instituţiilor │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │publice │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 2│Administrarea │Administrarea afacerilor │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ 1.065│ │ │afacerilor ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Administrarea afacerilor │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Administrarea afacerilor │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Administrarea afacerilor în │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │turism │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Antreprenoriat şi administrarea│Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │afacerilor │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Antreprenoriat şi administrarea│Bucureşti │franceză│ IF │ 120 │ │ │ │ │afacerilor │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Antreprenoriat şi administrarea│Bucureşti │ germană│ IF │ 120 │ │ │ │ │afacerilor │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Antreprenoriat şi administrarea│Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │afacerilor în domeniul energiei│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Business │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Cercetare în afaceri │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Geopolitică şi afaceri │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Management şi marketing în │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │turism │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul calităţii │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul calităţii, │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │expertize şi protecţia │ │ │ │ │ │ │ │ │consumatorului │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │MBA Româno-Canadian │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │MBA Româno-Francez INDE │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │MBA Româno-Francez INDE │Bucureşti │ engleză│ IFR │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │MBA Româno-German "Management │Bucureşti │ germană│ IF │ 120 │ │ │ │ │antreprenorial" │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 3│Cibernetică şi │Analiza afacerilor şi controlul│Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 175│ │ │statistică │performanţei întreprinderii │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Cibernetică şi economie │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │cantitativă │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Statistică │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 4│Informatică │Baze de date-suport pentru │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 400│ │ │economică │afaceri │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │E-Business │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Informatică economică │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul informatizat al │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │proiectelor │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Securitatea informatică │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Sisteme informatice pentru │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │managementul resurselor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │proceselor economice │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Tehnologii informatice ale │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │societăţii cunoaşterii │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 5│Contabilitate │Analiză financiară şi evaluare │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 1.030│ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Audit financiar şi consiliere │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Business services │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Cercetare în contabilitate şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │informatică de gestiune │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Concepte şi practici de audit │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │la nivel naţional şi │ │ │ │ │ │ │ │ │internaţional │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Contabilitate internaţională │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Contabilitate şi audit în │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │instituţii bancare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │financiare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Contabilitate, audit şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │informatică de gestiune │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Contabilitate, audit şi │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │informatică de gestiune │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Contabilitate, control şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │expertiză │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Contabilitatea afacerilor │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Contabilitatea şi fiscalitatea │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │entităţilor economice │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Economia proprietăţilor │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │imobiliare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul informaţiei │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │contabile │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Sisteme informaţionale în │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │contabilitate şi audit │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Tehnici contabile şi financiare│Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │de gestiune a afacerilor │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 6│Economie │Analize şi strategii economice │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 460│ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Comunicare în afaceri │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Economia şi administrarea │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │afacerilor agroalimentare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Economia şi conducerea │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │organizaţiilor educaţionale │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Economie ecologică │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Economie europeană │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul proiectelor de │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │dezvoltare rurală şi regională │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 7│Finanţe │Bănci şi asigurări │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 675│ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Bănci şi politici monetare │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Cercetări avansate în finanţe │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Finanţe corporative │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Finanţe şi bănci - DOFIN │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Finanţe şi opţiuni publice │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Fiscalitate │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Management financiar şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │investiţii │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul riscului şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │asigurări │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul sistemelor bancare│Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │MBA în management financiar │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │ASE-Unic │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Tehnici actuariale │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 8│Management │Consultanţă în management şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 765│ │ │ │dezvoltarea afacerilor │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Dezvoltarea economică a │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │întreprinderii │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Management │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Management şi marketing │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │internaţional │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul afacerilor │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul afacerilor │Piatra - │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Neamţ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul afacerilor mici şi│Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │mijlocii │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul afacerilor prin │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul proiectelor │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul resurselor umane │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul serviciilor de │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul şi evaluarea │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │investiţiilor │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 9│Marketing │Cercetare fundamentală de │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 810│ │ │ │marketing │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Cercetări de marketing │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul marketingului │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul relaţiilor cu │Bucureşti │engleză/│ IF │ 120 │ │ │ │ │clienţii - EUCOREM │ │franceză│ │ │ │ │ │ │ │ │/română │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Marketing internaţional │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Marketing online │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Marketing strategic │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Marketing şi comunicare în │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │afaceri │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Marketing şi dezvoltare │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │durabilă │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Marketing şi management în │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │servicii publice │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul relaţiilor cu │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │clienţii │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Relaţii publice în marketing │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 10│Economie şi │Afaceri internaţionale │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 995│ │ │afaceri ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │internaţionale │Comunicare de afaceri în limba │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │engleză │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Comunicare de afaceri în limba │Bucureşti │franceză│ IF │ 120 │ │ │ │ │franceză în context │ │ │ │ │ │ │ │ │multicultural │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Comunicare în limba engleză │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │pentru predare şi cercetare │ │ │ │ │ │ │ │ │economică │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Diplomaţie în economia │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │internaţională │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Economie internaţională şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │afaceri europene │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Economie şi afaceri │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │internaţionale │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Logistică internaţională │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul afacerilor │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │internaţionale │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul afacerilor │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │internaţionale │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul fondurilor │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │structurale ale Uniunii │ │ │ │ │ │ │ │ │Europene │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul proiectelor │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │internaţionale │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul riscului financiar│Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │internaţional │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul riscului în │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │afaceri internaţionale - │ │ │ │ │ │ │ │ │Tranzacţii comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul riscului în │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │afaceri internaţionale - │ │ │ │ │ │ │ │ │Tranzacţii financiare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Politici de dezvoltare │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │internaţională │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Traductologie şi interpretariat│Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │în domeniul economic │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────┴───────────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┴──────────┴────────┤ │ 8. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREŞTI │ ├────┬────────────────┬───────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬────────┤ │Nr. │ Domeniul de │Denumirea programului de studii│Locaţia │ Limba │Forma │Numărul de│Numărul │ │crt.│ studii │ universitare de master │geografică│ de │ de │credite de│maxim de│ │ │universitare de │ │ │predare │învăţă-│ studiu │studenţi│ │ │ master │ │ │ │ mânt │transfera-│ce pot │ │ │ │ │ │ │ │bile │fi şco- │ │ │ │ │ │ │ │ │larizaţi│ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 1│Muzică │Educaţie muzicală contemporană │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 250│ │ │ │şi culturi muzicale religioase │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Jazz şi culturi muzicale pop │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Sinteză muzicologică │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Stil şi limbaj compoziţional │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Stilistică dirijorală │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Stilistică interpretativă │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │instrumentală şi vocală │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────┴───────────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┴──────────┴────────┤ │ 9. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI │ ├────┬────────────────┬───────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬────────┤ │Nr. │ Domeniul de │Denumirea programului de studii│Locaţia │ Limba │Forma │Numărul de│Numărul │ │crt.│ studii │ universitare de master │geografică│ de │ de │credite de│maxim de│ │ │universitare de │ │ │predare │învăţă-│ studiu │studenţi│ │ │ master │ │ │ │ mânt │transfera-│ce pot │ │ │ │ │ │ │ │bile │fi şco- │ │ │ │ │ │ │ │ │larizaţi│ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 1│Arte vizuale │Artă murală │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 330│ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Arte grafice │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Arte textile ambientale │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ceramică - sticlă - metal │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Design de interior şi pentru │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │spaţiul public │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Design de obiect şi comunicaţii│Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │vizuale │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Educaţie prin arte vizuale │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Fotografie şi imagine dinamică │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Istorie şi metodologie în │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │cercetarea imaginii │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Metodologii de conservare şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │restaurare a patrimoniului │ │ │ │ │ │ │ │ │artistic │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Spaţiul scenografic │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Strategii de creaţie în pictură│Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Strategii de modă şi costum │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Tehnici şi strategii de creaţie│Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │în sculptură │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────┴───────────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┴──────────┴────────┤ │ 10. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ŞI CINEMATOGRAFICĂ "I. L. CARAGIALE" DIN BUCUREŞTI │ ├────┬────────────────┬───────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬────────┤ │Nr. │ Domeniul de │Denumirea programului de studii│Locaţia │ Limba │Forma │Numărul de│Numărul │ │crt.│ studii │ universitare de master │geografică│ de │ de │credite de│maxim de│ │ │universitare de │ │ │predare │învăţă-│ studiu │studenţi│ │ │ master │ │ │ │ mânt │transfera-│ce pot │ │ │ │ │ │ │ │bile │fi şco- │ │ │ │ │ │ │ │ │larizaţi│ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 1│Teatru şi artele│Arta actorului │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 200│ │ │spectacolului ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Arta regizorului de teatru │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Arta scenografului │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Artă coregrafică │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Design, lumină şi sunet în │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │artele spectacolului │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Coregrafie şi performanţă în │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │dans │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Pedagogie teatrală │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Scriere dramatică │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Teatrologie - Management şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │marketing cultural │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Teatru de animaţie │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Tehnologii digitale în │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │spectacolul contemporan │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 2│Cinematografie │Arta imaginii de film │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 150│ │ │şi media ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Arta montajului de film │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Arta montajului şi a sunetului │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │de film │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Arta regiei de film │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Arta sunetului de film │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Film de animaţie │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Filmologie │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Producţie de film │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Scenaristică │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ ├────┴────────────────┴───────────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┴──────────┴────────┤ │ 11. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI │ ├────┬────────────────┬───────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬────────┤ │Nr. │ Domeniul de │Denumirea programului de studii│Locaţia │ Limba │Forma │Numărul de│Numărul │ │crt.│ studii │ universitare de master │geografică│ de │ de │credite de│maxim de│ │ │universitare de │ │ │predare │învăţă-│ studiu │studenţi│ │ │ master │ │ │ │ mânt │transfera-│ce pot │ │ │ │ │ │ │ │bile │fi şco- │ │ │ │ │ │ │ │ │larizaţi│ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 1│Ştiinţa │Activităţi fizice adaptate │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 400│ │ │sportului şi ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │educaţiei fizice│Educaţie fizică şi activităţi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │motrice de timp liber │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Management şi marketing în │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │structurile, activităţile şi │ │ │ │ │ │ │ │ │evenimentele sportive │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Nutriţie şi remodelare │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │corporală │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Performanţă în sport │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Recuperare- reeducare motrică │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │şi somato-funcţională │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ştiinţa şi tehnologiile │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │educării motricităţii umane │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────┴───────────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┴──────────┴────────┤ │ 12. ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREŞTI │ ├────┬────────────────┬───────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬────────┤ │Nr. │ Domeniul de │Denumirea programului de studii│Locaţia │ Limba │Forma │Numărul de│Numărul │ │crt.│ studii │ universitare de master │geografică│ de │ de │credite de│maxim de│ │ │universitare de │ │ │predare │învăţă-│ studiu │studenţi│ │ │ master │ │ │ │ mânt │transfera-│ce pot │ │ │ │ │ │ │ │bile │fi şco- │ │ │ │ │ │ │ │ │larizaţi│ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 1│Drept │Drept şi guvernare europeană │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 75│ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Dreptul colectivităţilor locale│Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 2│Ştiinţe │Integritate publică şi politici│Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 450│ │ │administrative │anticorupţie │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul afacerilor publice│Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul sectorului public │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul sectorului public │Bucureşti │ română │ IFR │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul sectorului public │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Puterea executivă şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │administraţia publică │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Puterea executivă şi │Bucureşti │ română │ IFR │ 120 │ │ │ │ │administraţia publică │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Spaţiul public european │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Spaţiul public european │Bucureşti │ română │ IFR │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Studii administrative europene │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Studii administrative europene │Bucureşti │ română │ IFR │ 120 │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 3│Ştiinţe ale │Brand management şi comunicare │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 1.275│ │ │comunicării │corporatistă │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Comunicare audiovideo │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Comunicare interculturală şi │Bucureşti │franceză│ IF │ 120 │ │ │ │ │practici ale organizaţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │neguvernamentale │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Comunicare interculturală şi │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │practici ale organizaţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │neguvernamentale │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Comunicare managerială şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │resurse umane │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Comunicare managerială şi │Bucureşti │ română │ IFR │ 120 │ │ │ │ │resurse umane │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Comunicare politică. Marketing │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │politic şi electoral │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Comunicare şi comportament │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │organizaţional │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Comunicare şi guvernanţă │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │europeană │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Comunicare şi publicitate │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Comunicare şi relaţii publice │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Comunicare şi relaţii publice │Bucureşti │ română │ IFR │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Management educaţional şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │comunicare instituţională │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Management educaţional şi │Bucureşti │ română │ IFR │ 120 │ │ │ │ │comunicare instituţională │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Management şi comunicare în │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │afaceri │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Management şi comunicare în │Bucureşti │ română │ IFR │ 120 │ │ │ │ │afaceri │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Management, dezvoltarea │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │afacerilor şi comunicare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │Management, business │ │ │ │ │ │ │ │ │development and communication │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul proiectelor │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul proiectelor │Bucureşti │ română │ IFR │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul proiectelor │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Marketing, publicitate şi │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │relaţii publice │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Publicitate │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Social media şi marketing │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │online │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 4│Sociologie │Antropologie │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 150│ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Studii fundamentale în │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │sociologie │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Studii Roma │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Studii vizuale şi societate │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 5│Relaţii │Masterat în studii latino - │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ 150│ │ │internaţionale │americane/ Latin american │ │ │ │ │ │ │ │şi studii │studies master │ │ │ │ │ │ │ │europene ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Masterat în studii latino - │Bucureşti │spaniolă│ IF │ 120 │ │ │ │ │americane/ Master universitario│ │ │ │ │ │ │ │ │de estudios latinos americanos │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 6│Ştiinţe politice│Analiza şi soluţionarea │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 1.180│ │ │ │conflictelor │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Dezvoltare regională şi │Bucureşti │română/ │ IF │ 120 │ │ │ │ │cooperare internaţională │ │franceză│ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Dezvoltare, cooperare │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │internaţională şi ajutor │ │ │ │ │ │ │ │ │umanitar │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Diplomaţie şi negocieri │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │internaţionale │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Evaluarea politicilor şi a │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │programelor publice europene │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Guvernare şi societate │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Management şi guvernare │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Modelul european: economia │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │socială europeană │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Politică şi economie europeană │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Politică şi economie europeană │Bucureşti │ română │ IFR │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Politici de dezvoltare locală │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │şi regională │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Politici publice şi integrare │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │europeană │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Politici publice şi integrare │Bucureşti │ română │ IFR │ 120 │ │ │ │ │europeană │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Politici publice şi societate │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │civilă │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Politici, gen şi minorităţi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Relaţii internaţionale şi │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │integrare europeană │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Relaţii internaţionale şi │Bucureşti │ română │ IFR │ 120 │ │ │ │ │integrare europeană │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Securitate şi diplomaţie/ │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │Security and diplomacy │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Studii aprofundate de relaţii │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │internaţionale şi integrare │ │ │ │ │ │ │ │ │europeană │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Studii de muncă │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ştiinţe politice │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Teorie şi analiză politică │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 7│Management │Antreprenoriat şi management │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ 150│ │ │ │strategic │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Management şi branding │Bucureşti │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │corporativ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul programelor şi │Bucureşti │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │investiţiilor/ Programs and │ │ │ │ │ │ │ │ │investments management │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────┴───────────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┴──────────┴────────┤ │ 13. UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA │ ├────┬────────────────┬───────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬────────┤ │Nr. │ Domeniul de │Denumirea programului de studii│Locaţia │ Limba │Forma │Numărul de│Numărul │ │crt.│ studii │ universitare de master │geografică│ de │ de │credite de│maxim de│ │ │universitare de │ │ │predare │învăţă-│ studiu │studenţi│ │ │ master │ │ │ │ mânt │transfera-│ce pot │ │ │ │ │ │ │ │bile │fi şco- │ │ │ │ │ │ │ │ │larizaţi│ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 1│Informatică │Programare avansată şi baze de │Alba Iulia│ română │ IF │ 120 │ 50│ │ │ │date │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 2│Inginerie │Sisteme informaţionale │Alba Iulia│ română │ IF │ 120 │ 50│ │ │geodezică │cadastrale şi management │ │ │ │ │ │ │ │ │imobiliar │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 3│Drept │Instituţii de drept privat │Alba Iulia│ română │ IF │ 60 │ 150│ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ştiinţe penale şi │Alba Iulia│ română │ IF │ 60 │ │ │ │ │criminalistică │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 4│Ştiinţe │Asistenţă managerială în │Alba Iulia│ română │ IF │ 120 │ 50│ │ │administrative │sectoarele public şi privat │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 5│Sociologie │Dezvoltarea şi managementul │Alba Iulia│ română │ IF │ 120 │ 50│ │ │ │resurselor umane │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Opera socială în instituţiile │Alba Iulia│ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ecleziale │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 6│Administrarea │Administrarea afacerilor în │Alba Iulia│ română │ IF │ 120 │ 100│ │ │afacerilor │comerţ, turism şi servicii │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Administrarea dezvoltării │Alba Iulia│ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │regionale durabile │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 7│Contabilitate │Auditul şi controlul agenţilor │Alba Iulia│ română │ IF │ 120 │ 150│ │ │ │economici │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Sistemul informaţional contabil│Alba Iulia│ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │în asistarea deciziilor │ │ │ │ │ │ │ │ │manageriale │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 8│Finanţe │Bănci, asigurări şi pieţe │Alba Iulia│ română │ IF │ 120 │ 50│ │ │ │financiare │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 9│Marketing │Marketing şi promovarea │Alba Iulia│ română │ IF │ 120 │ 50│ │ │ │vânzărilor │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 10│Ştiinţe ale │Management educaţional │Alba Iulia│ română │ IF │ 120 │ 100│ │ │educaţiei ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Psihopedagogia educaţiei │Alba Iulia│ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │timpurii şi a şcolarităţii mici│ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 11│Filologie │Limbă, literatură şi cultură │Alba Iulia│ română │ IF │ 120 │ 350│ │ │ │engleză în context european │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Literatură şi cultură │Alba Iulia│ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │românească în context european │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 12│Istorie │Cercetarea arheologică │Alba Iulia│ română │ IF │ 120 │ 300│ │ │ │interdisciplinară │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Cercetarea, conservarea şi │Alba Iulia│ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │valorificarea patrimoniului │ │ │ │ │ │ │ │ │istoric │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Identităţi regionale în Europa │Alba Iulia│ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │Central-Răsăriteană │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Studii muzeale şi turism │Alba Iulia│ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │cultural │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 13│Teologie │Consiliere pastorală │Alba Iulia│ română │ IF │ 120 │ 150│ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Mediere interculturală şi │Alba Iulia│ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │interreligioasă │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Teologie comparată │Alba Iulia│ română │ IF │ 120 │ │ ├────┴────────────────┴───────────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┴──────────┴────────┤ │ 14. UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD │ ├────┬────────────────┬───────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬────────┤ │Nr. │ Domeniul de │Denumirea programului de studii│Locaţia │ Limba │Forma │Numărul de│Numărul │ │crt.│ studii │ universitare de master │geografică│ de │ de │credite de│maxim de│ │ │universitare de │ │ │predare │învăţă-│ studiu │studenţi│ │ │ master │ │ │ │ mânt │transfera-│ce pot │ │ │ │ │ │ │ │bile │fi şco- │ │ │ │ │ │ │ │ │larizaţi│ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 1│Matematică │Modelare matematică în │Arad │ engleză│ IF │ 120 │ 50│ │ │ │cercetare şi didactică │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 2│Informatică │Informatică aplicată în │Arad │ română │ IF │ 120 │ 50│ │ │ │ştiinţe, tehnologie şi economie│ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 3│Ingineria │Managementul calităţii │Arad │ română │ IF │ 120 │ 110│ │ │produselor │produselor alimentare │ │ │ │ │ │ │ │alimentare │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 4│Ingineria │Automatizări şi sisteme │Arad │ română │ IF │ 120 │ 50│ │ │sistemelor │inteligente │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 5│Inginerie │Productica sistemelor │Arad │ română │ IF │ 120 │ 110│ │ │industrială │industriale │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 6│Ingineria │Evaluarea şi controlul │Arad │ română │ IF │ 120 │ 50│ │ │mediului │calităţii mediului │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 7│Ştiinţe │Administraţie publică în │Arad │ română │ IF │ 120 │ 50│ │ │administrative │context european │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 8│Sociologie │Servicii de asistenţă socială │Arad │ română │ IF │ 120 │ 50│ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 9│Administrarea │Administrarea afacerilor în │Arad │ română │ IF │ 120 │ 50│ │ │afacerilor │comerţ şi turism │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 10│Contabilitate │Analiză economică, evaluare de │Arad │ română/│ IF │ 120 │ 150│ │ │ │active şi afaceri │ │ engleză│ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 11│Finanţe │Finanţe corporative │Arad │ română │ IF │ 120 │ 100│ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 12│Management │Management şi finanţare în │Arad │ română │ IF │ 120 │ 100│ │ │ │administraţia publică │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Strategii şi politici de │Arad │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │management │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 13│ Ştiinţe ale │Pedagogie interactivă │Arad │ română │ IF │ 120 │ 150│ │ │ educaţiei ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Politici şi strategii ale │Arad │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │formării competenţelor pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │cariera didactică │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Psihopedagogia educaţiei │Arad │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │timpurii şi a şcolarităţii mici│ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 14│Filologie │Limbă şi literatură. Tendinţe │Arad │ română │ IF │ 120 │ 100│ │ │ │actuale │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Studii de limbă şi literatură │Arad │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │în spaţiul anglo-saxon │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 15│Teologie │Doctrină şi cultură creştină │Arad │ română │ IF │ 120 │ 150│ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Pastoraţie şi viaţă liturgică │Arad │ română │ IF │ 120 │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 16│Arte vizuale │Design şi dezvoltare de produs │Arad │ română │ IF │ 120 │ 50│ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 17│Ştiinţa │Activităţi motrice curriculare │Arad │ română │ IF │ 120 │ 50│ │ │sportului şi │şi extracurriculare │ │ │ │ │ │ │ │educaţiei fizice│ │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────┴───────────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┴──────────┴────────┤ │ 15. UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU │ ├────┬────────────────┬───────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬────────┤ │Nr. │ Domeniul de │Denumirea programului de studii│Locaţia │ Limba │Forma │Numărul de│Numărul │ │crt.│ studii │ universitare de master │geografică│ de │ de │credite de│maxim de│ │ │universitare de │ │ │predare │învăţă-│ studiu │studenţi│ │ │ master │ │ │ │ mânt │transfera-│ce pot │ │ │ │ │ │ │ │bile │fi şco- │ │ │ │ │ │ │ │ │larizaţi│ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 1│Matematică │Matematică didactică │Bacău │ română │ IF │ 120 │ 100│ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Modele matematice şi sisteme │Bacău │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │informatice în domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ │financiar-bancar │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 2│Informatică │Informatică aplicată în ştiinţe│Bacău │ română │ IF │ 120 │ 50│ │ │ │şi tehnologie │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 3│Inginerie │Chimia moleculelor bioactive - │Bacău │ română/│ IF │ 120 │ 100│ │ │chimică │obţinere, valorificare, │ │franceză│ │ │ │ │ │ │controlul şi asigurarea │ │ │ │ │ │ │ │ │calităţii/Chimie de molecules │ │ │ │ │ │ │ │ │bioactives- obtention, │ │ │ │ │ │ │ │ │valorisation, controle et │ │ │ │ │ │ │ │ │assurance de qualite │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Materiale neconvenţionale în │Bacău │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │biotehnologii moderne │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 4│Inginerie │Conducerea şi informatizarea │Bacău │ română │ IF │ 90 │ 100│ │ │energetică │proceselor termo şi │ │ │ │ │ │ │ │ │electroenergetice │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Echipamente şi tehnologii │Bacău │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │moderne în energetică │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 5│Ingineria │Chimia şi ingineria │Bacău │ română │ IF │ 90 │ 100│ │ │produselor │valorificării bioresurselor │ │ │ │ │ │ │ │alimentare │(interdisciplinar cu domeniul: │ │ │ │ │ │ │ │ │Inginerie chimică) │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ştiinţa şi ingineria produselor│Bacău │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │alimentare ecologice │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 6│Calculatoare şi │Tehnologia informaţiei aplicată│Bacău │ română │ IF │ 120 │ 60│ │ │tehnologia │în industrie │ │ │ │ │ │ │ │informaţiei │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 7│Inginerie │Analiza structurilor mecanice │Bacău │ română │ IF │ 90 │ 100│ │ │mecanică │(interdisciplinar cu domeniile:│ │ │ │ │ │ │ │ │Inginerie industrială, │ │ │ │ │ │ │ │ │Inginerie şi management) │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul şi optimizarea │Bacău │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │echipamentelor de proces │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 8│Inginerie │Managementul ciclului de viaţă │Bacău │ română │ IF │ 90 │ 200│ │ │industrială │al produsului │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul fabricaţiei │Bacău │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │produselor industriale. │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul producţiei │Bacău │ română │ IF │ 90 │ │ │ │ │industriale │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Strategii în asigurarea │Bacău │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │calităţii în industrie │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 9│Mecatronică şi │Mecatronică avansată │Bacău │ română │ IF │ 120 │ 50│ │ │robotică │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 10│Ingineria │Controlul şi monitorizarea │Bacău │ română │ IF │ 120 │ 150│ │ │mediului │calităţii mediului │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Echipamente pentru reabilitare │Bacău │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │şi tehnologii asistive │ │ │ │ │ │ │ │ │(interdisciplinar cu domeniile:│ │ │ │ │ │ │ │ │Inginerie mecanică, Inginerie │ │ │ │ │ │ │ │ │industrială, Mecatronică şi │ │ │ │ │ │ │ │ │robotică) │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul protecţiei │Bacău │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │mediului în industrie │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 11│Inginerie şi │Managementul sistemelor │Bacău │ română │ IF │ 120 │ 50│ │ │management │industriale de producţie şi │ │ │ │ │ │ │ │ │servicii │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 12│Biologie │Biologie medicală │Bacău │ română │ IF │ 120 │ 50│ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Valorificarea resurselor │Bacău │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │biologice şi protecţia mediului│ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 13│Ştiinţe ale │Comunicare în spaţiul public │Bacău │ română │ IF │ 120 │ 50│ │ │comunicării │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 14│Administrarea │Managementul şi administrarea │Bacău │ română │ IF │ 120 │ 50│ │ │afacerilor │afacerilor mici şi mijlocii │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 15│Contabilitate │Contabilitate, audit şi │Bacău │ română │ IF │ 120 │ 50│ │ │ │informatică de gestiune │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 16│Marketing │Marketing şi comunicare în │Bacău │ română │ IF │ 120 │ 50│ │ │ │afaceri │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 17│Ştiinţe ale │Strategii inovative în educaţie│Bacău │ română │ IF │ 120 │ 60│ │ │educaţiei │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 18│Filologie │Cultură şi literatură română │Bacău │ română │ IF │ 120 │ 300│ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Culturi şi literaturi anglofone│Bacău │ română/│ IF │ 120 │ │ │ │ │- Practici discursive │ │ engleză│ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Discurs şi comunicare │Bacău │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Limba engleză. Practici de │Bacău │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │comunicare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Limba franceză. Practici de │Bacău │franceză│ IF │ 120 │ │ │ │ │comunicare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Studii lingvistice în limba │Bacău │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │engleză │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 19│Ştiinţa │Activităţi motrice curriculare │Bacău │ română │ IF │ 120 │ 150│ │ │sportului şi │şi de timp liber │ │ │ │ │ │ │ │educaţiei fizice├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Kinetoterapia în educarea şi │Bacău │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │reeducarea funcţională │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Performanţă sportivă │Bacău │ română │ IF │ 120 │ │ ├────┴────────────────┴───────────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┴──────────┴────────┤ │ 16. UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAŞOV │ ├────┬────────────────┬───────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬────────┤ │Nr. │ Domeniul de │Denumirea programului de studii│Locaţia │ Limba │Forma │Numărul de│Numărul │ │crt.│ studii │ universitare de master │geografică│ de │ de │credite de│maxim de│ │ │universitare de │ │ │predare │învăţă-│ studiu │studenţi│ │ │ master │ │ │ │ mânt │transfera-│ce pot │ │ │ │ │ │ │ │bile │fi şco- │ │ │ │ │ │ │ │ │larizaţi│ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 1│Matematică │Structuri matematice │Braşov │ română │ IF │ 120 │ 50│ │ │ │fundamentale │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 2│Informatică │Aplicaţii pentru telefonul │Braşov │ germană│ IF │ 120 │ 200│ │ │ │mobil şi tehnologii internet în│ │ │ │ │ │ │ │ │E-business │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Tehnologii internet/Internet │Braşov │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │technologies │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Tehnologii moderne în ingineria│Braşov │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │sistemelor soft │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 3│Inginerie civilă│Modernizare energetică în │Braşov │ română │ IF │ 120 │ 50│ │ │şi instalaţii │mediul construit │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 4│Inginerie │Sisteme electrice avansate/ │Braşov │ engleză│ IF │ 120 │ 50│ │ │electrică │Advanced Electrical Systems │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 5│Inginerie │Sisteme electronice şi de │Braşov │ română │ IF │ 120 │ 70│ │ │electronică, │comunicaţii integrate │ │ │ │ │ │ │ │telecomunicaţii ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │şi tehnologii │Tehnologii, sisteme şi │Braşov │ română │ IF │ 120 │ │ │ │informaţionale │aplicaţii pentru eActivităţi - │ │ │ │ │ │ │ │ │eStart │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 6│Ingineria │Autovehiculul şi mediul │Braşov │ română │ IFR │ 120 │ 200│ │ │autovehiculelor ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Autovehiculul şi tehnologiile │Braşov │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │viitorului │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Inginerie virtuală în │Braşov │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │proiectarea autovehiculelor │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Securitate rutieră, transport │Braşov │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │şi interacţiunea cu mediul │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 7│Inginerie │Ecodesign de mobilier şi │Braşov │ română │ IF │ 120 │ 100│ │ │forestieră │restaurare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Structuri avansate din lemn şi │Braşov │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │tehnologii inovative │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 8│Silvicultură │Management şi sisteme tehnice │Braşov │ română │ IF │ 120 │ 160│ │ │ │în exploatări forestiere │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul ecosistemelor │Braşov │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │forestiere │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 9│Ingineria │Sisteme de procesare şi │Braşov │ română │ IF │ 120 │ 60│ │ │produselor │controlul calităţii produselor │ │ │ │ │ │ │ │alimentare │agroalimentare │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 10│Ingineria │Sisteme avansate în automatică │Braşov │ română │ IF │ 120 │ 50│ │ │sistemelor │şi tehnologii informatice │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 11│Inginerie │Dezvoltarea şi optimizarea │Braşov │ română │ IF │ 120 │ 150│ │ │mecanică │sistemelor tehnice şi │ │ │ │ │ │ │ │ │tehnologice agroalimentare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │turistice │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ecobiotehnologii agricole şi │Braşov │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │alimentare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Simulare şi testare în │Braşov │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │inginerie mecanică │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 12│Inginerie │Design de produs pentru │Braşov │ română/│ IF │ 120 │ 265│ │ │industrială │dezvoltare durabilă şi │ │ engleză│ │ │ │ │ │ │protecţia mediului │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria fabricaţiei inovative│Braşov │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria proceselor de │Braşov │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │fabricaţie avansate │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria securităţii şi │Braşov │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │sănătăţii în muncă │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria sudării materialelor │Braşov │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │avansate │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul calităţii │Braşov │ română │ IF │ 120 │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 13│Mecatronică şi │Informatica mediilor virtuale │Braşov │ română │ IF │ 120 │ 100│ │ │robotică ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Sisteme mecatronice pentru │Braşov │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │industrie şi medicină │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 14│Ingineria │Ingineria şi managementul │Braşov │ română │ IF │ 120 │ 50│ │ │materialelor │materialelor avansate - │ │ │ │ │ │ │ │ │metalice, ceramice şi compozite│ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 15│Inginerie şi │Managementul afacerilor în │Braşov │ română │ IF │ 120 │ 60│ │ │management │industrie │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 16│Medicină │Managementul infecţiilor │Braşov │ română │ IF │ 120 │ 150│ │ │ │nosocomiale │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul strategiilor │Braşov │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │preventive şi politici de │ │ │ │ │ │ │ │ │sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul şi strategiile │Braşov │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │îngrijirilor paliative │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 17│Drept │Drept privat aprofundat │Braşov │ română │ IF │ 120 │ 200│ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Legislaţie europeană şi carieră│Braşov │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │judiciară │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Sisteme şi instituţii de drept │Braşov │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │internaţional şi european │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ştiinţe penale aprofundate │Braşov │ română │ IF │ 120 │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 18│Sociologie │Asistenţă şi dezvoltare │Braşov │ română │ IF │ 120 │ 150│ │ │ │comunitară │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Gestiunea campaniilor de │Braşov │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │imagine │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Gestiunea şi dezvoltarea │Braşov │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │resursei umane │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 19│Administrarea │Administrarea afacerilor în │Braşov │ română │ IF │ 120 │ 50│ │ │afacerilor │turism │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 20│Informatică │Sisteme informatice integrate │Braşov │ română │ IF │ 120 │ 50│ │ │economică │pentru afaceri │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 21│Contabilitate │Audit intern │Braşov │ română │ IF │ 120 │ 100│ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Politici contabile, audit şi │Braşov │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │control de gestiune │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 22│Finanţe │Management financiar-bancar │Braşov │ română │ IF │ 120 │ 50│ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 23│Management │Management şi strategii de │Braşov │ română │ IF │ 120 │ 100│ │ │ │afaceri │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul afacerilor │Braşov │ română │ IF │ 120 │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 24│Marketing │Politici şi strategii de │Braşov │ română │ IF │ 120 │ 100│ │ │ │marketing │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 25│Economie şi │Relaţii economice │Braşov │ română │ IF │ 120 │ 50│ │ │afaceri │internaţionale │ │ │ │ │ │ │ │internaţionale │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 26│Psihologie │Psihologia muncii, │Braşov │ română │ IF │ 120 │ 150│ │ │ │organizaţională şi resurse │ │ │ │ │ │ │ │ │umane │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Psihologie clinică, consiliere │Braşov │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │psihologică şi psihoterapie │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Psihologie educaţională, │Braşov │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │consiliere şcolară şi │ │ │ │ │ │ │ │ │vocaţională │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 27│Ştiinţe ale │Psihopedagogia educaţiei │Braşov │ română │ IF │ 120 │ 100│ │ │educaţiei │timpurii şi a şcolarităţii mici│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Resurse umane în educaţie. │Braşov │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │Formare şi management │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 28│Filologie │Cultură şi discurs în spaţiul │Braşov │ română │ IFR │ 120 │ 450│ │ │ │anglo-american │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Inovare culturală │Braşov │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Limba şi literatura română - │Braşov │ română │ IFR │ 120 │ │ │ │ │Identitate în multiculturalism │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Studii de limba şi literatura │Braşov │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │română │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Studii interculturale în limba │Braşov │ germană│ IF │ 120 │ │ │ │ │şi literatura germană │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Studii lingvistice pentru │Braşov │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │comunicare interculturală │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Traducere şi interpretariat din│Braşov │franceză│ IF │ 120 │ │ │ │ │limba franceză în limba română │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 29│Muzică │Meloterapie │Braşov │ română │ IFR │ 120 │ 130│ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Stil şi performanţă în │Braşov │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │interpretarea instrumentală şi │ │ │ │ │ │ │ │ │vocală │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Tehnica şi arta muzicală din │Braşov │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │sec. al XX-lea │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 30│Ştiinţa │Diagnoză şi prognoză │Braşov │ română │ IF │ 120 │ 250│ │ │sportului şi │psihomotrică │ │ │ │ │ │ │ │educaţiei fizice├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Educaţie fizică - Managementul │Braşov │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │activităţilor formale, │ │ │ │ │ │ │ │ │non-formale şi de recuperare a │ │ │ │ │ │ │ │ │stării de sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Performanţă sportivă şi │Braşov │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │management în sport │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────┴───────────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┴──────────┴────────┤ │ 17. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA │ ├────┬────────────────┬───────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬────────┤ │Nr. │ Domeniul de │Denumirea programului de studii│Locaţia │ Limba │Forma │Numărul de│Numărul │ │crt.│ studii │ universitare de master │geografică│ de │ de │credite de│maxim de│ │ │universitare de │ │ │predare │învăţă-│ studiu │studenţi│ │ │ master │ │ │ │ mânt │transfera-│ce pot │ │ │ │ │ │ │ │bile │fi şco- │ │ │ │ │ │ │ │ │larizaţi│ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 1│Matematică │Matematică didactică │Baia Mare │ română │ IF │ 120 │ 100│ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Matematici computaţionale şi │Baia Mare │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │tehnologii informatice │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 2│Informatică │Informatică şi inginerie │Baia Mare │ română │ IF │ 120 │ 50│ │ │ │software │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 3│Chimie │Chimie didactică │Baia Mare │ română │ IF │ 120 │ 100│ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Metode de analiză utilizate în │Baia Mare │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │controlul calităţii mediului şi│ │ │ │ │ │ │ │ │produselor │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 4│Ştiinţa mediului│Protecţia şi managementul │Baia Mare │ română │ IF │ 120 │ 50│ │ │ │mediului │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 5│Inginerie civilă│"ECO" Infrastructuri pentru │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ 450│ │ │şi instalaţii │transporturi şi lucrări de artă│Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Construcţii durabile din beton │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria infrastructurii │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │transporturilor │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria instalaţiilor │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria tehnologiilor │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │speciale în construcţii │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Inginerie geotehnică │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Inginerie structurală │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Patologia şi reabilitarea │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │construcţiilor │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Proiectarea avansată a │Baia Mare │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │structurilor din lemn şi metal │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 6│Inginerie │Inginerie şi management în │Baia Mare │ română │ IF │ 120 │ 250│ │ │electrică │domeniul electric │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Sisteme de monitorizare şi │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │control în inginerie electrică │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Sisteme şi structuri electrice │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │avansate │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Tehnici moderne de proiectare │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │asistată de calculator în │Napoca │ │ │ │ │ │ │ │ingineria electrică │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 7│Inginerie │Inginerie şi management în │Baia Mare │ română │ IF │ 120 │ 150│ │ │energetică │domeniul energetic │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul sistemelor │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │electroenergetice moderne │Napoca │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 8│Inginerie │Circuite şi sisteme integrate │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ 300│ │ │electronică, │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │telecomunicaţii ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │şi tehnologii │Inginerie electronică │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │informaţionale │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Prelucrarea semnalelor şi │Cluj- │franceză│ IF │ 120 │ │ │ │ │imaginilor │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Sisteme integrate de │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │comunicaţii cu aplicaţii │Napoca │ │ │ │ │ │ │ │speciale │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Tehnologii multimedia │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Tehnologii, sisteme şi │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │aplicaţii pentru eActivităţi │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Telecomunicaţii │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 9│Mine, petrol şi │Securitatea şi reabilitarea │Baia Mare │ română │ IF │ 120 │ 50│ │ │gaze │perimetrelor miniere │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 10│Ingineria │Automobilul şi mediul │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ 100│ │ │autovehiculelor │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Logistica transporturilor │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │rutiere │Napoca │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 11│Calculatoare şi │Complemente de ştiinţa │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ 300│ │ │tehnologia │calculatoarelor │Napoca │ │ │ │ │ │ │informaţiei ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria calculatoarelor │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Inginerie software │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Inteligenţă şi viziune │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │artificială │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Reţele de comunicaţii şi │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │sisteme distribuite │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Securitatea informaţiilor şi │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │sistemelor de calcul │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Tehnologia informaţiei în │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │economie │Napoca │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 12│Ingineria │Controlul avansat al proceselor│Cluj- │ română │ IF │ 120 │ 200│ │ │sistemelor │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Informatică aplicată │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Informatică aplicată în │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ingineria sistemelor complexe │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria conducerii avansate a│Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │fabricaţiei │Napoca │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 13│Inginerie │Energii regenerabile │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ 300│ │ │mecanică │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria biosistemelor în │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │agricultură şi industrie │Napoca │ │ │ │ │ │ │ │alimentară │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Inginerie de precizie şi │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │managementul calităţii │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul energiei termice │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul mentenanţei │Baia Mare │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │sistemelor mecanice │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Proiectarea maşinilor şi │Baia Mare │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │echipamentelor │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 14│Inginerie │Design industrial │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ 550│ │ │industrială │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria calităţii sistemelor │Baia Mare │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │tehnologice │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria sistemelor flexibile │Baia Mare │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │de fabricaţie │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria şi managementul │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │calităţii │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria şi managementul │Bistriţa │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │calităţii │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria şi managementul │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │resurselor tehnologice în │Napoca │ │ │ │ │ │ │ │industrie │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria şi managementul │Satu Mare │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │resurselor tehnologice în │ │ │ │ │ │ │ │ │industrie │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Inginerie virtuală şi │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │fabricaţie competitivă │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Inginerie virtuală şi │Zalău │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │fabricaţie competitivă │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Inginerie virtuală şi │Cluj- │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │fabricaţie competitivă/ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ │Virtual engineering for │ │ │ │ │ │ │ │ │competitive manufacturing │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Procese de producţie inovative │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │şi management tehnologic │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Procese de producţie inovative │Cluj- │ germană│ IF │ 120 │ │ │ │ │şi management tehnologic/ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ │Innovative Produktionsprozesse │ │ │ │ │ │ │ │ │und Technologie-Management │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Proiectare asistată de │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │calculator a sistemelor de │Napoca │ │ │ │ │ │ │ │fabricaţie │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Tehnologii avansate de │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │fabricaţie │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Tehnologii avansate de │Alba Iulia│ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │fabricaţie │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 15│Ştiinţe │Ştiinţe inginereşti aplicate în│Cluj- │ română │ IF │ 120 │ 50│ │ │inginereşti │medicină │Napoca │ │ │ │ │ │ │aplicate │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 16│Mecatronică şi │Ingineria sistemelor │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ 150│ │ │robotică │mecatronice │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Robotică │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Robotică │Cluj- │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Robotică │Bistriţa │ română │ IF │ 120 │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 17│Ingineria │Ingineria procesării │Baia Mare │ română │ IF │ 120 │ 250│ │ │materialelor │materialelor prin procedee │ │ │ │ │ │ │ │ │speciale │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria şi managementul │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │procesării avansate a │Napoca │ │ │ │ │ │ │ │materialelor │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Materiale, micro- şi │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │nanotehnologii │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Metalurgia pulberilor şi │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │materiale avansate │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Sudarea şi asigurarea calităţii│Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │materialelor │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Sudarea şi asigurarea calităţii│Bistriţa │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │materialelor │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 18│Ingineria │Antreprenoriatul dezvoltării │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ 350│ │ │mediului │durabile │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Cultura tehnologică şi │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │comunicarea în domeniul │Napoca │ │ │ │ │ │ │ │dezvoltării durabile │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Dezvoltarea durabilă şi │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │protecţia mediului │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Evaluarea impactului şi │Baia Mare │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │riscului pentru mediu │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria, dreptul şi economia │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │dezvoltării durabile │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul integrat al │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │resurselor naturale şi al │Napoca │ │ │ │ │ │ │ │deşeurilor │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Procedee avansate în protecţia │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │mediului │Napoca │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 19│Inginerie şi │Antreprenoriat │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ 350│ │ │management │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Evaluarea proprietăţii │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria şi managementul │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │întreprinderii sustenabile │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Management şi inginerie în │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │afaceri │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul inovării şi │Baia Mare │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │dezvoltării tehnologiei │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul proiectelor şi │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │evaluarea proprietăţii │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul sistemelor │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │logistice │Napoca │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 20│Biologie │Biochimie aplicată │Baia Mare │ română │ IF │ 120 │ 50│ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 21│Sociologie │Asistenţă şi incluziune socială│Baia Mare │ română │ IF │ 120 │ 50│ │ │ │a vârstnicilor şi persoanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │cu dizabilităţi │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 22│Administrarea │Managementul afacerilor │Baia Mare │ română │ IF │ 120 │ 50│ │ │afacerilor │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 23│Management │Managementul proiectelor │Baia Mare │ română │ IF │ 120 │ 50│ │ │ │europene │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 24│Filologie │Dinamica limbii române │Baia Mare │ română │ IF │ 120 │ 250│ │ │ │contemporane │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Limba franceză în traduceri │Baia Mare │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │specializate │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Limba română în context │Baia Mare │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │european (spaţiu, cultură, │ │ │ │ │ │ │ │ │comunicare) │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Literatura engleză pentru copii│Baia Mare │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │şi tineret │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Literatura română şi │Baia Mare │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │modernismul european │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 25│Filosofie │Drepturile omului │Baia Mare │ română │ IF │ 120 │ 50│ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 26│Teologie │Teologie creştină şi │Baia Mare │ română │ IF │ 120 │ 50│ │ │ │spiritualitate europeană │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 27│Studii culturale│Etnologie şi antropologie │Baia Mare │ română │ IF │ 120 │ 150│ │ │ │socială │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Etnoturism/ Etnologia şi │Baia Mare │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │turismul cultural │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Studii canadiene │Baia Mare │ română │ IF │ 120 │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 28│Arte vizuale │Valorile plastice şi reflexive │Baia Mare │ română │ IF │ 120 │ 50│ │ │ │ale imaginii în pictura │ │ │ │ │ │ │ │ │contemporană │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────┴───────────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┴──────────┴────────┤ │ 18. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA │ ├────┬────────────────┬───────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬────────┤ │Nr. │ Domeniul de │Denumirea programului de studii│Locaţia │ Limba │Forma │Numărul de│Numărul │ │crt.│ studii │ universitare de master │geografică│ de │ de │credite de│maxim de│ │ │universitare de │ │ │predare │învăţă-│ studiu │studenţi│ │ │ master │ │ │ │ mânt │transfera-│ ce pot │ │ │ │ │ │ │ │ bile │fi şco- │ │ │ │ │ │ │ │ │larizaţi│ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 1│Agronomie │Agricultura, schimbări │Cluj- │franceză│ IF │ 120 │ 300│ │ │ │climatice şi siguranţă │Napoca │ │ │ │ │ │ │ │alimentară │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Agricultură organică │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Dezvoltare rurală │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul resurselor │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │naturale şi agroturistice │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Protecţia plantelor │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Protecţia plantelor │Cluj- │ română │ IFR │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 2│Horticultură │Biodiversitate şi bioconservare│Cluj- │ română │ IF │ 120 │ 350│ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Inginerie genetică în │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ameliorarea plantelor │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul producţiei │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │horticole în climat controlat │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Proiectarea, amenajarea şi │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │întreţinerea spaţiilor verzi │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ştiinţe horticole │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Tehnologia producerii şi │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │valorificării vinurilor │Napoca │ │ │ │ │ │ │ │speciale şi a produselor │ │ │ │ │ │ │ │ │derivate │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 3│Silvicultură │Managementul ecosistemelor │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ 50│ │ │ │forestiere │Napoca │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 4│Inginerie şi │Agribusiness │Cluj- │ engleză│ IF │ 120 │ 100│ │ │management în │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │agricultură şi ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │dezvoltare │Economie agroalimentară │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │rurală │ │Napoca │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 5│Biotehnologii │Biotehnologii aplicate │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ 50│ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 6│Ingineria │Gastronomie, nutriţie şi │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ 150│ │ │produselor │dietetică alimentară │Napoca │ │ │ │ │ │ │alimentare ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Gastronomie, nutriţie şi │Cluj- │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │dietetică alimentară/ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ │Gastronomy, nutrition and │ │ │ │ │ │ │ │ │dietetics │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul calităţii │Cluj- │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │alimentelor │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Siguranţa alimentară şi │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │protecţia consumatorului │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Sisteme de procesare şi │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │controlul calităţii produselor │Napoca │ │ │ │ │ │ │ │alimentare │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 7│Zootehnie │Managementul calităţii │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ 120│ │ │ │produselor de origine │Napoca │ │ │ │ │ │ │ │animalieră │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul creşterii │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │animalelor şi acvacultură │Napoca │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 8│Ingineria │Protecţia sistemelor naturale │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ 50│ │ │mediului │şi antropice │Napoca │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 9│Biologie │Biologia agroecosistemelor │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ 50│ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ ├────┴────────────────┴───────────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┴──────────┴────────┤ │ 19. UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA │ ├────┬────────────────┬───────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬────────┤ │Nr. │ Domeniul de │Denumirea programului de studii│Locaţia │ Limba │Forma │Numărul de│Numărul │ │crt.│ studii │ universitare de master │geografică│ de │ de │credite de│maxim de│ │ │universitare de │ │ │predare │învăţă-│ studiu │studenţi│ │ │ master │ │ │ │ mânt │transfera-│ ce pot │ │ │ │ │ │ │ │ bile │fi şco- │ │ │ │ │ │ │ │ │larizaţi│ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 1│Matematică │Matematică │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ 400│ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Matematică │Cluj- │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Matematică aplicată │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Matematică aplicată │Cluj- │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Matematică computaţională │Cluj- │maghiară│ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Matematică didactică │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Matematică didactică │Cluj- │maghiară│ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Matematici avansate │Cluj- │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Modelare interdisciplinară │Cluj- │maghiară│ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 2│Informatică │Analiza datelor şi modelare │Cluj- │maghiară│ IF │ 120 │ 500│ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Baze de date │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Calcul de înaltă performanţă şi│Cluj- │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │analiza volumelor mari de date │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Informatică didactică │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Informatică didactică │Cluj- │maghiară│ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Inginerie software │Cluj- │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Inteligenţă computaţională │Cluj- │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │aplicată │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Metode formale în programare │Cluj- │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Modelare şi simulare │Cluj- │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Optimizarea modelelor │Cluj- │maghiară│ IF │ 120 │ │ │ │ │informatice │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Programare bazată pe componente│Cluj- │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Proiectarea şi dezvoltarea │Cluj- │maghiară│ IF │ 120 │ │ │ │ │aplicaţiilor enterprise │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Sisteme distribuite în internet│Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Sisteme inteligente │Cluj- │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 3│Fizică │Biofizică şi fizică medicală │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ 350│ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Biomateriale │Cluj- │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Fizica corpului solid │Cluj- │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Fizică computaţională │Cluj- │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ştiinţa şi tehnologia │Cluj- │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │materialelor avansate │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ştiinţe - masterat didactic │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │(interdisciplinar cu domeniile:│Napoca │ │ │ │ │ │ │ │Chimie, Biologie) │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ştiinţe - masterat didactic │Cluj- │maghiară│ IF │ 120 │ │ │ │ │(interdisciplinar cu domeniile:│Napoca │ │ │ │ │ │ │ │Chimie, Biologie) │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 4│Chimie │Chimie avansată │Cluj- │ română/│ IF │ 120 │ 350│ │ │ │ │Napoca │ engleză│ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Chimie clinică │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Chimie criminalistică │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Controlul chimic al calităţii │Cluj- │ română │ IFR │ 120 │ │ │ │ │mediului şi tehnici de │Napoca │ │ │ │ │ │ │ │depoluare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Controlul chimic al calităţii │Cluj- │ română/│ IF │ 120 │ │ │ │ │mediului şi tehnici de │Napoca │maghiară│ │ │ │ │ │ │depoluare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Modelare moleculară în chimie │Cluj- │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │şi biochimie │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Tehnici moderne de sinteză în │Cluj- │maghiară│ IF │ 120 │ │ │ │ │chimie │Napoca │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 5│Inginerie │Ingineria materialelor şi │Cluj- │ română/│ IF │ 90 │ 500│ │ │chimică │protecţia mediului │Napoca │ engleză│ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria materialelor şi │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │protecţia mediului │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria proceselor organice │Cluj- │ română/│ IF │ 90 │ │ │ │ │şi biochimice │Napoca │ engleză│ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria proceselor organice │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │şi biochimice │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria proceselor organice │Cluj- │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │şi biochimice │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Inginerie chimică avansată de │Cluj- │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │proces │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Inginerie chimică avansată de │Cluj- │ română/│ IF │ 90 │ │ │ │ │proces │Napoca │ engleză│ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Inginerie chimică avansată de │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │proces │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Procesarea şi controlul │Cluj- │maghiară│ IF │ 120 │ │ │ │ │alimentelor (interdisciplinar │Napoca │ │ │ │ │ │ │ │cu domeniul: Chimie) │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Procesarea şi controlul │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │alimentelor (interdisciplinar │Napoca │ │ │ │ │ │ │ │cu domeniul: Chimie) │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 6│Geografie │Amenajare şi dezvoltare │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ 660│ │ │ │turistică │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Amenajare şi dezvoltare │Cluj- │ română │ IFR │ 120 │ │ │ │ │turistică │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Analiza şi amenajarea │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │teritoriului │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ecoturism şi dezvoltare │Gheorgheni│maghiară│ IF │ 120 │ │ │ │ │durabilă │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Evaluarea resurselor şi │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │dezvoltarea teritorială │Napoca │ │ │ │ │ │ │ │durabilă │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Geografie fizică aplicată │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Geomatică │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Planificare şi dezvoltare │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │regională │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Resurse şi riscuri în mediul │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │hidroatmosferic │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Turism şi amenajarea │Sighetu- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │teritoriului │Marmaţiei │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Turism şi dezvoltare │Cluj- │maghiară│ IF │ 120 │ │ │ │ │teritorială │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Turismul sportiv şi agrementul │Bistriţa │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │din perspectiva ecodezvoltării │ │ │ │ │ │ │ │ │(interdisciplinar cu domeniul: │ │ │ │ │ │ │ │ │Ştiinţa sportului şi educaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │fizice) │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 7│Geologie │Geologia bazinelor sedimentare │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ 100│ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Geologie aplicată │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Mineralogie aplicată şi │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │petrologie │Napoca │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 8│Ştiinţa mediului│Calitatea mediului şi surse │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ 350│ │ │ │energetice │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Evaluarea riscului şi │Cluj- │ română │ IFR │ 120 │ │ │ │ │securitatea mediului │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Evaluarea riscului şi │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │securitatea mediului │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Evaluarea şi managementul │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │mediului │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Gestiunea şi protecţia mediului│Cluj- │ română │ IFR │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Gestiunea şi protecţia mediului│Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Schimbări climatice şi fenomene│Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │extreme de risc │Napoca │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 9│Ingineria │Dezvoltare sustenabilă şi │Cluj- │ engleză│ IF │ 120 │ 60│ │ │mediului │managementul mediului │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ingineria valorificării │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │deşeurilor │Napoca │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 10│Biologie │Biologie didactică │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ 550│ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Biologie medicală │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Biologie medicală │Cluj- │maghiară│ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Biotehnologie moleculară │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Biotransformări celulare │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ecologie culturală │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ecologie sistemică şi │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │conservare │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ecologie terestră şi acvatică │Cluj- │maghiară│ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul calităţii în │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │laboratoarele biomedicale │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ştiinţele nutriţiei │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ştiinţele nutriţiei │Cluj- │ română │ IFR │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Utilizarea şi protecţia │Cluj- │maghiară│ IF │ 120 │ │ │ │ │resurselor biologice │Napoca │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 11│Drept │Drept privat al Uniunii │Cluj- │maghiară│ IF │ 60 │ 300│ │ │ │Europene │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Drept privat comparat/Droit │Cluj- │franceză│ IF │ 60 │ │ │ │ │prive compare │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Dreptul european şi dreptul │Cluj- │ română │ IF │ 60 │ │ │ │ │naţional al afacerilor │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Dreptul internaţional şi │Cluj- │ engleză│ IF │ 60 │ │ │ │ │comparat al afacerilor/ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ │Internaţional and comparative │ │ │ │ │ │ │ │ │business law │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Instituţii de drept privat │Cluj- │ română │ IF │ 60 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Statul de drept şi societate │Cluj- │franceză│ IF │ 120 │ │ │ │ │civilă/Etat de droit et │Napoca │ │ │ │ │ │ │ │societe-civile │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ştiinţe penale şi │Cluj- │ română │ IF │ 60 │ │ │ │ │criminalistică │Napoca │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 12│Ştiinţe │Administraţie publică │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ 400│ │ │administrative │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Administraţie publică │Cluj- │ română │ IFR │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Administraţie publică │Cluj- │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Analiza şi managementul │Cluj- │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │conflictelor/ Conflict analysis│Napoca │ │ │ │ │ │ │ │and management │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul crizelor şi │Cluj- │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │conflictelor │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul instituţiilor │Cluj- │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │publice şi nonprofit │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul proiectelor şi │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │evaluarea programelor în sfera │Napoca │ │ │ │ │ │ │ │administraţiei publice │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Politici de sănătate şi │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │management sanitar │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ştiinţă, tehnologie şi inovaţie│Cluj- │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │în administraţia publică/ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ │Science, technology and │ │ │ │ │ │ │ │ │innovation in public governance│ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 13│Ştiinţe ale │Comunicare mediatică │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ 650│ │ │comunicării │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Comunicare mediatică - Media │Cluj- │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │communication │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Comunicare socioculturală │Cluj- │maghiară│ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Management media │Cluj- │ română │ IFR │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Management media │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Producţie media │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Publicitate │Cluj- │ română │ IFR │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Publicitate │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Publicitate şi relaţii publice │Cluj- │germană/│ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ engleză│ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Relaţii publice │Cluj- │ română │ IFR │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Relaţii publice │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Relaţii publice şi publicitate │Cluj- │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Studii media aplicate │Cluj- │maghiară│ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ştiinţele informării şi │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │documentării │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Tehnici avansate de comunicare │Cluj- │maghiară│ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 14│Sociologie │Antropologie aplicată │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ 750│ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Asistenţa socială în spaţiul │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │justiţiei. Probaţiune şi │Napoca │ │ │ │ │ │ │ │mediere │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Asistenţa socială pentru │Cluj- │maghiară│ IF │ 120 │ │ │ │ │sănătate mentală │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Asistenţa socială şi economie │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │socială │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Asistenţă socială bazată pe │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │dovezi │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Cercetare sociologică avansată │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Comunicare, societate şi │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │mass media │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Consiliere şi asistenţă în │Cluj- │maghiară│ IF │ 120 │ │ │ │ │serviciile sociale │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Gerontologie socială │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul serviciilor │Cluj- │ română/│ IF │ 120 │ │ │ │ │sociale │Napoca │ engleză│ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul strategic al │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │resurselor umane │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Masterat european în drepturile│Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │copiilor │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Politici şi servicii sociale │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Sociologie aplicată în │Cluj- │maghiară│ IF │ 120 │ │ │ │ │conducerea instituţiilor │Napoca │ │ │ │ │ │ │ │publice şi a ONG-urilor │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Sociologie aplicată în │Cluj- │maghiară│ IF │ 120 │ │ │ │ │dezvoltarea locală │Napoca │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 15│Relaţii │Afaceri europene şi management │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ 675│ │ │internaţionale │de programe │Napoca │ │ │ │ │ │ │şi studii ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │europene │Comunicare internaţională │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Diplomaţie culturală şi │Cluj- │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │economii globale │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Diplomaţie culturală şi relaţii│Cluj- │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │internaţionale │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Evaluarea dezvoltării regionale│Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Evaluarea politicilor şi a │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │programelor publice europene │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Guvernanţă europeană │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Istorie contemporană şi relaţii│Cluj- │maghiară│ IF │ 120 │ │ │ │ │internaţionale │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Leadership şi comunicare în │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │organizaţiile internaţionale │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Management şi negocieri │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │internaţionale şi europene │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul relaţiilor │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │internaţionale şi politicilor │Napoca │ │ │ │ │ │ │ │europene │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Societate mediatică │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Studii politice europene │Cluj- │franceză│ IF │ 120 │ │ │ │ │comparate │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Studii politice europene │Cluj- │ germană│ IF │ 120 │ │ │ │ │comparate: Germania şi Europa │Napoca │ │ │ │ │ │ │ │de Est │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Studii transatlantice │Cluj- │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 16│Ştiinţe politice│Comunicare politică │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ 525│ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Dezvoltare internaţională │Cluj- │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Gen şi oportunităţi egale │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul organizaţiilor │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │politice │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul securităţii în │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │societatea contemporană │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul securităţii în │Cluj- │ română │ IFR │ 120 │ │ │ │ │societatea contemporană │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Marketing politic şi comunicare│Cluj- │ română/│ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │maghiară│ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Politici de incluziune a │Cluj- │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │romilor/ Policies for roma │Napoca │ │ │ │ │ │ │ │inclusion │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Proiectarea cercetării şi │Cluj- │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │analiza datelor în ştiinţe │Napoca │ │ │ │ │ │ │ │sociale │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Studii globale │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 17│Administrarea │Administrarea afacerilor │Cluj- │ română │ IFR │ 120 │ 400│ │ │afacerilor │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Administrarea afacerilor │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Administrarea afacerilor │Cluj- │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │internaţionale │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Administraţia afacerilor în │Cluj- │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │ospitalitate şi turism │Napoca │ │ │ │ │ │ │ │internaţional/ Business │ │ │ │ │ │ │ │ │administration in internaţional│ │ │ │ │ │ │ │ │hospitality and tourism │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Administrarea afacerilor în │Cluj- │ română │ IFR │ 120 │ │ │ │ │turism, comerţ şi servicii │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Administrarea afacerilor în │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │turism, comerţ şi servicii │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Management hotelier │Cluj- │ română │ IFR │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Management hotelier │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 18│Cibernetică şi │Econometrie şi statistică │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ 100│ │ │statistică │aplicată │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Sisteme de asistare a │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │deciziilor economice │Napoca │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 19│Informatică │E-Business │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ 50│ │ │economică │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Modelarea afacerilor şi │Cluj- │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │calculul distribuit/ Business │Napoca │ │ │ │ │ │ │ │modeling and distributed │ │ │ │ │ │ │ │ │computing │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 20│Contabilitate │Auditul şi managementul │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ 370│ │ │ │financiar al fondurilor │Napoca │ │ │ │ │ │ │ │europene │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Auditul şi managementul │Cluj- │ română │ IFR │ 120 │ │ │ │ │financiar al fondurilor │Napoca │ │ │ │ │ │ │ │europene (60 studenţi/an pe │ │ │ │ │ │ │ │ │perioada finanţării europene şi│ │ │ │ │ │ │ │ │50 studenţi/an după finalizarea│ │ │ │ │ │ │ │ │proiectului) │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Contabilitate şi organizaţii/ │Cluj- │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │Accounting and organizations │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Diagnostic şi evaluare │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Expertiză contabilă şi audit │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Expertiză contabilă şi audit │Cluj- │ română │ IFR │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Management contabil, audit şi │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │control │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Management contabil, audit şi │Cluj- │ română │ IFR │ 120 │ │ │ │ │control │Napoca │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 21│Economie │Agrobusiness │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ 300│ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Dezvoltare regională durabilă │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Economia mediului │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Economia resurselor naturale │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Gestiunea şi evaluarea │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │proiectelor │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Strategia europeană a │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │dezvoltării durabile │Napoca │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 22│Finanţe │Bănci şi pieţe de capital │Cluj- │ română │ IFR │ 120 │ 300│ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Bănci şi pieţe de capital │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Finanţe corporative-asigurări │Cluj- │ română │ IFR │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Finanţe corporative-asigurări │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Fiscalitate │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Gestiune financiară corporativă│Cluj- │maghiară│ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │/engleză│ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 23│Management │Administrare şi comunicare │Cluj- │ română/│ IF │ 120 │ 500│ │ │ │internaţională în afaceri │Napoca │engleză/│ │ │ │ │ │ │ │ │franceză│ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Antreprenoriat social │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Internaţional business │Cluj- │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │management │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Management performant │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul afacerilor │Cluj- │maghiară│ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul dezvoltării │Cluj- │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │afacerilor │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul dezvoltării │Cluj- │ română │ IFR │ 120 │ │ │ │ │afacerilor │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul dezvoltării │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │afacerilor │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul dezvoltării │Sfântu │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │afacerilor │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul resurselor umane │Cluj- │ română │ IFR │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul resurselor umane │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 24│Marketing │Marketing şi gestiunea │Cluj- │franceză│ IF │ 120 │ 200│ │ │ │organizaţiei │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Strategii şi politici de │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │marketing │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Strategii şi politici de │Cluj- │ română │ IFR │ 120 │ │ │ │ │marketing │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Strategii şi politici de │Cluj- │maghiară│ IF │ 120 │ │ │ │ │marketing │Napoca │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 25│Economie şi │Afaceri internaţionale │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ 200│ │ │afaceri │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │internaţionale ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Afaceri internaţionale │Cluj- │ română │ IFR │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Management internaţional │Cluj- │ germană│ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul riscului în │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │afaceri internaţionale │Napoca │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 26│Psihologie │Consiliere genetică │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ 350│ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Consiliere şi intervenţii │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │psihologice în dezvoltarea │Napoca │ │ │ │ │ │ │ │umană │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Consultanţă şi intervenţie │Cluj- │maghiară│ IF │ 120 │ │ │ │ │psihologică │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Psihologia resurselor umane şi │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │sănătate organizaţională │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Psihologia sănătăţii publice şi│Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │clinice │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Psihologie aplicată în │Cluj- │maghiară│ IF │ 120 │ │ │ │ │organizaţii complexe │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Psihologie clinică, consiliere │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │psihologică şi psihoterapie │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Psihologie judiciară │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Tehnici psihologice pentru │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │controlul comportamentului şi │Napoca │ │ │ │ │ │ │ │dezvoltarea potenţialului uman │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 27│Ştiinţe ale │Consiliere şcolară şi asistenţă│Cluj- │ română │ IFR │ 120 │ 510│ │ │educaţiei │psihopedagogică │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Consiliere şcolară şi asistenţă│Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │psihopedagogică │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Consiliere şi intervenţie în │Cluj- │maghiară│ IF │ 120 │ │ │ │ │educaţie incluzivă │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Designer instrucţional │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Didactica limbii şi literaturii│Cluj- │ germană│ IF │ 120 │ │ │ │ │germane, cultura şi civilizaţia│Napoca │ │ │ │ │ │ │ │germană a Europei Centrale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │de Sud-Est │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Educaţie civică │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Management curricular │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Management educaţional │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Management, consiliere şi │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │asistenţă psihopedagogică în │Napoca │ │ │ │ │ │ │ │instituţiile incluzive │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Metode şi practici alternative │Cluj- │maghiară│ IF │ 120 │ │ │ │ │în învăţământul primar şi │Napoca │ │ │ │ │ │ │ │preşcolar │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Strategii de învăţare eficientă│Odorheiul │maghiară│ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Secuiesc │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Terapia limbajului şi │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │audiologie educaţională │Napoca │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 28│Filologie │Comunicare multilingvă şi │Cluj- │italiană│ IF │ 120 │ 700│ │ │ │multiculturală │Napoca │ / │ │ │ │ │ │ │ │ │franceză│ │ │ │ │ │ │ │ │ / │ │ │ │ │ │ │ │ │spaniolă│ │ │ │ │ │ │ │ │ / │ │ │ │ │ │ │ │ │ română │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Direcţii actuale în lingvistică│Cluj- │engleză/│ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │franceză│ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Germanistica în context │Cluj- │ germană│ IF │ 120 │ │ │ │ │european │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Istoria imaginilor - istoria │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ideilor │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Limba română în context romanic│Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Lingvistică şi didactică. │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │Analiza comunicării didactice │Napoca │ │ │ │ │ │ │ │în limbile moderne │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Literatura germană în Europa │Cluj- │ germană│ IF │ 120 │ │ │ │ │Centrală şi de Sud-Est │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Literatură şi civilizaţie - │Cluj- │franceză│ IF │ 120 │ │ │ │ │dialog intercultural în spaţiul│Napoca │ │ │ │ │ │ │ │francofon │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Masterat european de │Cluj- │ română/│ IF │ 120 │ │ │ │ │interpretare de conferinţă │Napoca │engleză/│ │ │ │ │ │ │ │ │franceză│ │ │ │ │ │ │ │ │ / │ │ │ │ │ │ │ │ │germană/│ │ │ │ │ │ │ │ │italiană│ │ │ │ │ │ │ │ │ / │ │ │ │ │ │ │ │ │spaniolă│ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Masterat european de │Cluj- │română/ │ IF │ 120 │ │ │ │ │traductologie - terminologie │Napoca │engleză/│ │ │ │ │ │ │ │ │franceză│ │ │ │ │ │ │ │ │ / │ │ │ │ │ │ │ │ │germană/│ │ │ │ │ │ │ │ │italiană│ │ │ │ │ │ │ │ │ / │ │ │ │ │ │ │ │ │spaniolă│ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Studii culturale britanice │Cluj- │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Studii de lingvistică şi │Cluj- │maghiară│ IF │ 120 │ │ │ │ │literatură maghiară │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Studii irlandeze │Cluj- │ engleză│ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Studii literare româneşti │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 29│Filosofie │Etica profesională │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ 250│ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Filosofie antică şi medievală │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Filosofie, cultură, comunicare │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Investigaţii filosofice │Cluj- │maghiară│ IF │ 120 │ │ │ │ │aplicate │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Teorie critică şi studii │Cluj- │maghiară│ IF │ 120 │ │ │ │ │multiculturale │Napoca │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 30│Istorie │Arheologie şi studii clasice │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ 300│ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Cercetarea şi valorificarea │Cluj- │maghiară│ IF │ 120 │ │ │ │ │patrimoniului cultural │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Istoria Europei de Sud-Est │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Istoria şi socio-antropologia │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │epocii moderne │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Istorie, memorie, oralitate în │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │secolul XX │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Societate, artă, identităţi în │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │Europa Centrală. De la medieval│Napoca │ │ │ │ │ │ │ │la modernitate │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 31│Teologie │Arheologie creştină │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ 800│ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Arta sacră - Conservarea, │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │restaurarea şi crearea │Napoca │ │ │ │ │ │ │ │bunurilor culturale │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Bioetică-morală, etică şi │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │deontologie │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Consiliere pastorală │Cluj- │maghiară│ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Consiliere pastorală şi │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │asistenţă psihosocială │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Consilierea socio-spirituală a │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │populaţiilor vulnerabile │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Consultant etic │Oradea │franceză│ IF │ 120 │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Doctrina şi hermeneutica │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │creştin ortodoxă │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Fundamente creştine ale │Oradea │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │identităţii europene │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ortodoxie românească şi viaţa │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │liturgică │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Pastoraţie şi duhovnicie │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Teologie aplicată │Cluj- │maghiară│ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Teologie biblică │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Teologie pastorală în │Blaj │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │comunităţile ecleziale │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Teologie romano-catolică │Alba Iulia│maghiară│ IF │ 120 │ │ │ │ │pastorală aplicată │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Teologie, cultură şi societate │Cluj- │maghiară│ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Teologie-muzică-educaţie │Cluj- │maghiară│ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 32│Studii culturale│Cultură şi societate - tradiţie│Cluj- │maghiară│ IF │ 120 │ 150│ │ │ │şi modernitate │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Patrimoniu şi turism cultural │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Studii iudaice │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ştiinţă şi religie │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 33│Teatru şi artele│Actorie şi regie │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ 100│ │ │spectacolului │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Teatru contemporan (actorie şi │Cluj- │maghiară│ IF │ 120 │ │ │ │ │teatrologie) │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Teatru, film şi multimedia │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 34│Cinematografie │Producţie de film documentar/ │Cluj- │ engleză│ IF │ 120 │ 100│ │ │şi media │Documentary filmmaking │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Arta scurtmetrajului │Cluj- │maghiară│ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 35│Ştiinţa │Antrenament şi performanţă │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ 200│ │ │sportului şi │sportivă │Napoca │ │ │ │ │ │ │educaţiei fizice├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Educaţie fizică, fitness şi │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │agrement în turism │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Educaţie fizică şi agrement în │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │turism │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Kinetoterapie în afecţiunile │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │aparatului locomotor │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul organizaţiilor şi │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │activităţilor sportive │Napoca │ │ │ │ │ ├────┴────────────────┴───────────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┴──────────┴────────┤ │ 20. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "IULIU HAŢIEGANU" DIN CLUJ-NAPOCA │ ├────┬────────────────┬───────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬────────┤ │Nr. │ Domeniul de │Denumirea programului de studii│Locaţia │ Limba │Forma │Numărul de│Numărul │ │crt.│ studii │ universitare de master │geografică│ de │ de │credite de│maxim de│ │ │universitare de │ │ │predare │învăţă-│ studiu │studenţi│ │ │ master │ │ │ │ mânt │transfera-│ ce pot │ │ │ │ │ │ │ │ bile │fi şco- │ │ │ │ │ │ │ │ │larizaţi│ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 1│Medicină │Asistenţă medicală specializată│Cluj- │ română │ IF │ 60 │ 660│ │ │ │în anestezie │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Asistenţă medicală specializată│Cluj- │ română │ IF │ 90 │ │ │ │ │în terapie intensivă │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Biostatistică şi bioinformatică│Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Cercetări avansate în │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │investigaţia criminalistică şi │Napoca │ │ │ │ │ │ │ │în medicina legală │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ecografie şi imagistică │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │medicală comparată │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Farmacologie clinică şi reguli │Cluj- │ română │ IF │ 60 │ │ │ │ │de bună practică │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Managementul bolnavului critic │Cluj- │ română │ IF │ 60 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Medicină psihosomatică │Cluj- │ română │ IF │ 60 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Metodologia cercetării │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ştiinţifice │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Optimizarea explorărilor │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │imagistice morfologice şi │Napoca │ │ │ │ │ │ │ │funcţionale │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Sexologie │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Tehnici şi metode de │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │reabilitare a pacienţilor cu │Napoca │ │ │ │ │ │ │ │boli reumatologice │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Urmărirea nou născutului cu │Cluj- │ română │ IF │ 60 │ │ │ │ │risc │Napoca │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 2│Medicină dentară│Medicină dentară judiciară │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ 40│ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 3│Farmacie │Cosmetologie │Cluj- │ română │ IF │ 60 │ 300│ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Farmacovigilenţa: Monitorizarea│Cluj- │ română │ IF │ 60 │ │ │ │ │siguranţei medicamentelor │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Forme farmaceutice moderne │Cluj- │ română │ IF │ 60 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Nutriţia şi calitatea vieţii │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Ştiinţe farmaceutice aplicate │Cluj- │ română │ IF │ 60 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Toxicologia medicamentului şi a│Cluj- │ română │ IF │ 60 │ │ │ │ │mediului │Napoca │ │ │ │ │ ├────┴────────────────┴───────────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┴──────────┴────────┤ │ 21. ACADEMIA DE MUZICĂ "GHEORGHE DIMA" DIN CLUJ-NAPOCA │ ├────┬────────────────┬───────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬────────┤ │Nr. │ Domeniul de │Denumirea programului de studii│Locaţia │ Limba │Forma │Numărul de│Numărul │ │crt.│ studii │ universitare de master │geografică│ de │ de │credite de│maxim de│ │ │universitare de │ │ │predare │învăţă-│ studiu │studenţi│ │ │ master │ │ │ │ mânt │transfera-│ ce pot │ │ │ │ │ │ │ │ bile │fi şco- │ │ │ │ │ │ │ │ │larizaţi│ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 1│Muzică │Artele spectacolului muzical │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ 225│ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Compoziţie-Muzicologie-Dirijat │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Interpretare muzicală │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Pedagogie muzicală │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ ├────┴────────────────┴───────────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┴──────────┴────────┤ │ 22. UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA │ ├────┬────────────────┬───────────────────────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬────────┤ │Nr. │ Domeniul de │Denumirea programului de studii│Locaţia │ Limba │Forma │Numărul de│Numărul │ │crt.│ studii │ universitare de master │geografică│ de │ de │credite de│maxim de│ │ │universitare de │ │ │predare │învăţă-│ studiu │studenţi│ │ │ master │ │ │ │ mânt │transfera-│ ce pot │ │ │ │ │ │ │ │ bile │fi şco- │ │ │ │ │ │ │ │ │larizaţi│ ├────┼────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ 1│Arte vizuale │Ceramică - sticlă │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ 250│ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Conservare şi restaurare │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Design │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │Design textil │Cluj- │ română │ IF │ 120 │ │ │ │ │ │Napoca │ │ │ │ │