ORDIN nr. 936 din 12 mai 2016privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
 • Nr. 936 din 12 mai 2016
 • INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ
 • Nr. 448 din 23 mai 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016  În baza:- art. 14 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România;- art. 9 şi 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08, republicată;- Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupaţiilor din România,în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică emit următorul ordin:  +  Articolul IClasificarea ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează cu noile ocupaţii practicate în cadrul economiei naţionale, prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul muncii,

  familiei, protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru

  Preşedintele

  Institutului Naţional de Statistică,

  Tudorel Andrei
   +  AnexăLISTAocupaţiilor practicate în cadrul economiei naţionale care modifică şicompletează Clasificarea ocupaţiilor din România -nivel de ocupaţie (şase caractere)┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Denumirea ocupaţiei │ Cod COR │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 1.│ajutor bucătar │ 941101│├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 2.│asistent de cercetare ştiinţifică în muzică │ 265238│├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 3.│cercetător ştiinţific în muzică │ 265237│├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 4.│compozitor │ 265235│├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 5.│decorator produse cofetărie │ 751206│├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 6.│dermopigmentist │ 514210│├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 7.│director dezvoltare afacere în domeniul agroalimentar │ 112038│├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 8.│jonctor fibră optică │ 742215│├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 9.│muzicolog │ 265236│├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.│ofiţer electrician │ 215148│├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 11.│ofiţer mecanic │ 214489│├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 12.│ofiţer punte │ 215241│├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 13.│specialist planificare teritorială │ 263221│└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘Se mută ocupaţia "manager al sistemelor de management al calităţii" din Grupa de bază 3257 "Inspectori în domeniul protecţiei mediului şi sănătăţii ocupaţionale", asimilaţi în Grupa de bază 2421 "Analişti de management şi organizare", şi va avea codul 242114.Se radiază ocupaţia "ofiţer electrician maritim", cod COR 315105.Se radiază ocupaţia "ofiţer mecanic maritim", cod COR 315106.Se radiază ocupaţia: "ofiţer de punte maritim", cod COR 315211.----