HOTĂRÂRE nr. 1.579 din 8 decembrie 2005 (*actualizată*)pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare(actualizată până la data de 25 mai 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 17 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Statutul personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PRIM-MINISTRU

  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

  Contrasemnează:

  ---------------

  p. Ministrul administraţiei şi internelor,

  Paul Victor Dobre,

  secretar de stat

  Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

  Gheorghe Barbu

  Ministrul finanţelor publice,

  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 8 decembrie 2005.Nr. 1.579.  +  AnexăSTATUT 08/12/2005