HOTĂRÂRE nr. 12 din 2 martie 2016(*actualizată*)pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile locale(actualizată până la data de 20 mai 2016*)
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • ----------Având în vedere prevederile art. 94 alin. (3), art. 103 alin. (2) şi art. 104 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,în temeiul art. 104 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 126 alin. (2) din Legea nr. 115/2015,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă modelele proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării pentru consiliile locale, primarii comunelor, ai oraşelor şi ai municipiilor, precum şi pentru consiliile judeţene, care vor fi utilizate de birourile electorale ale secţiilor de votare la alegerile locale, prevăzute în anexele nr. 1-3. (2) Se aprobă modelele proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării pentru consiliile locale şi primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi primarul general al municipiului Bucureşti, care vor fi utilizate de birourile electorale ale secţiilor de votare la alegerile locale, prevăzute în anexele nr. 4-7.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă modelele proceselor-verbale privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru consiliile locale şi primarii comunelor, ai oraşelor şi ai municipiilor, care vor fi utilizate de birourile electorale de circumscripţie comunală, orăşenească şi municipală la alegerile locale, prevăzute în anexele nr. 8 şi 9. (2) Se aprobă modelele proceselor-verbale privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru consiliile locale şi primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, care vor fi utilizate de birourile electorale de circumscripţie ale sectoarelor municipiului Bucureşti la alegerile locale, prevăzute în anexele nr. 10 şi 11.  +  Articolul 3 (1) Se aprobă modelele proceselor-verbale privind centralizarea pe judeţ a voturilor şi a rezultatului alegerilor pentru consiliile locale şi primarii comunelor, ai oraşelor şi ai municipiilor, care vor fi utilizate de birourile electorale de circumscripţie judeţeană la alegerile locale, prevăzute în anexele nr. 12 şi 13. (2) Se aprobă modelul procesului-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru consiliile judeţene, care va fi utilizat de birourile electorale de circumscripţie judeţeană la alegerile locale, prevăzut în anexa nr. 14. (3) Se aprobă modelele proceselor-verbale privind centralizarea voturilor şi constatarea rezultatului alegerilor pentru consiliile locale şi primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, care vor fi utilizate de biroul electoral de circumscripţie al municipiului Bucureşti la alegerile locale, prevăzute în anexele nr. 15 şi 16. (4) Se aprobă modelele proceselor-verbale privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi primarul general al municipiului Bucureşti, care vor fi utilizate de către biroul electoral de circumscripţie al municipiului Bucureşti la alegerile locale, prevăzute în anexele nr. 17 şi 18.  +  Articolul 4Se aprobă modelele proceselor-verbale privind centralizarea pe ţară a voturilor şi constatarea rezultatului pentru alegerea consiliilor locale, a primarilor, a consiliilor judeţene, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi a primarului general al municipiului Bucureşti, care vor fi utilizate de către Biroul Electoral Central la alegerile locale, prevăzute în anexele nr. 19-23.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-23 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Preşedintele Autorităţii

  Electorale Permanente,

  Ana Maria Pătru

  Contrasemnează:

  --------------

  Vicepreşedinte,

  Constantin-Florin Mituleţu-Buică

  Vicepreşedinte,

  Dan Vlaicu
  Bucureşti, 2 martie 2016.Nr. 12.  +  Anexa 1    (CL/SV) JUDEŢUL __________ │_│_│                           CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ                                       comuna                           Nr. │_│_│_│ oraşul ___________                                       municipiul                   SECŢIA DE VOTARE Nr. │_│_│_│                   Sat __________________                   Str. ___________ Nr.____                               PROCES - VERBAL*)                privind consemnarea rezultatelor votării pentru                   CONSILIULUI LOCAL din data de ___________┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐│a │Numărul total al alegătorilor prevăzut în listele │ ││ │electorale existente în secţia de votare │ │_│_│_│_│ ││ │(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4), din care:│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│a1 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listei │ ││ │ electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│a2 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit copiei de pe │ ││ │ lista electorală complementară (pct. a2 ≥ pct. b2) │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│a3 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ ││ │ electorale suplimentare (pct. a3 ≥ pct. b3) │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│a4 │ - Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a │ ││ │ folosit urna specială (pct. a4 ≥ pct. b4) │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b │Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la │ ││ │urne, înscrişi în listele electorale existente în │ │_│_│_│_│ ││ │secţia de votare │ ││ │(pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4), din care:│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b1 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ ││ │ la urne, înscrişi în lista electorală permanentă │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b2 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ ││ │ la urne, înscrişi în copia de pe lista electorală │ │_│_│_│_│ ││ │ complementară │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b3 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │_│_│_│_│ ││ │ la urne, înscrişi în listele electorale suplimentare │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b4 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │_│_│_│_│ ││ │ la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│c │ Numărul total al voturilor valabil exprimate │ │_│_│_│_│ ││ │ (pct. c ≤ pct. b - pct. d; pct. c = Suma voturilor valabil│ ││ │ exprimate la pct. g) │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│d │ Numărul voturilor nule │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│e │ Numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + │ │_│_│_│_│ ││ │ pct. d + pct. f) │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│f │ Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate │ │_│_│_│_│ │└─────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘ CL/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│ 1/6 Notă

  ──────────

  *) Conform art. 94 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  g. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare LISTĂ DE CANDIDAŢI sau de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT:┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐│ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi ││ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale,│crt.│valabil exprimate, ││ alianţelor politice, alianţelor electorale*), │ │ obţinute ││ numele şi prenumele candidaţilor independenţi**)│ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 1 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 2 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 3 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 4 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 5 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 6 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 7 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 8 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 9 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 10 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 11 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 12 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 13 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 14 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 15 │ │_│_│_│_│ │└────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘CL/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│ 2/6 Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐│ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi ││ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale,│crt.│valabil exprimate, ││ alianţelor politice, alianţelor electorale*), │ │ obţinute ││ numele şi prenumele candidaţilor independenţi**)│ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 16 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 17 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 18 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 19 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 20 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 21 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 22 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 23 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 24 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 25 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 26 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 27 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 28 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 29 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 30 │ │_│_│_│_│ │└────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘CL/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│ 3/6 Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐│ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi ││ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale,│crt.│valabil exprimate, ││ alianţelor politice, alianţelor electorale*), │ │ obţinute ││ numele şi prenumele candidaţilor independenţi**)│ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 31 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 32 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 33 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 34 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 35 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 36 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 37 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 38 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 39 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 40 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 41 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 42 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 43 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 44 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 45 │ │_│_│_│_│ │└────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘CL/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│ 4/6 Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐│ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi ││ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale,│crt.│valabil exprimate, ││ alianţelor politice, alianţelor electorale*), │ │ obţinute ││ numele şi prenumele candidaţilor independenţi**)│ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 46 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 47 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 48 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 49 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 50 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 51 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 52 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 53 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 54 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 55 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 56 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 57 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 58 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 59 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 60 │ │_│_│_│_│ │└────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘CL/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│ 5/6 Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  h. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor formulate şi a modului de soluţionare a acestora, precum şi a contestaţiilor înaintate biroului electoral de circumscripţie:......................................................................................................................................................i. Numărul ştampilelor cu menţiunea "VOTAT"; se menţionează dispariţia uneia sau mai multor ştampile, dacă este cazul, precum şi starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării:......................................................................................................................................................              Preşedintele Locţiitorul preşedintelui           Biroului electoral Biroului electoral          al secţiei de votare al secţiei de votare           Numele Semnătura, Numele Semnătura,        şi prenumele şi prenumele        _____________ ______________        Ştampila secţiei de votare,                                  Membrii                 Biroului electoral al secţiei de votare       Numele şi Formaţiunea politică reprezentată Semnătura       prenumele (unde este cazul)    1. _____________________________________________________________________    2. _____________________________________________________________________    3. _____________________________________________________________________    4. _____________________________________________________________________    5. _____________________________________________________________________    6. _____________________________________________________________________    7. _____________________________________________________________________  CL/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│                                                                         6/6
   +  Anexa 2    (P/SV) JUDEŢUL __________ │_│_│                           CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ                                       comuna                           Nr. │_│_│_│ oraşul ___________                                       municipiul                   SECŢIA DE VOTARE Nr. │_│_│_│                   Sat __________________                   Str. ___________ Nr.____                               PROCES - VERBAL*)                privind consemnarea rezultatelor votării pentru                            PRIMAR din data de ____┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐│a │Numărul total al alegătorilor prevăzut în listele │ ││ │electorale existente în secţia de votare │ │_│_│_│_│ ││ │(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4), din care:│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│a1 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listei │ ││ │ electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│a2 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit copiei de pe │ ││ │ lista electorală complementară (pct. a2 ≥ pct. b2) │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│a3 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ ││ │ electorale suplimentare │ │_│_│_│_│ ││ │ (pct. a3 ≥ pct. b3) │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│a4 │ - Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a │ ││ │ folosit urna specială │ │_│_│_│_│ ││ │ (pct. a4 ≥ pct. b4) │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b │ Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la │ ││ │ urne, înscrişi în listele electorale existente în │ │_│_│_│_│ ││ │ secţia de votare │ ││ │(pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4), din care:│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b1 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ ││ │ la urne, înscrişi în lista electorală permanentă │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b2 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ ││ │ la urne, înscrişi în copia de pe lista electorală │ │_│_│_│_│ ││ │ complementară │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b3 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │_│_│_│_│ ││ │ la urne, înscrişi în listele electorale suplimentare │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b4 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │_│_│_│_│ ││ │ la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│c │ Numărul total al voturilor valabil exprimate │ │_│_│_│_│ ││ │ (pct. c ≤ pct. b - pct. d; pct. c = Suma voturilor valabil│ ││ │ exprimate la pct. g) │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│d │ Numărul voturilor nule │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│e │ Numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + │ │_│_│_│_│ ││ │ pct. d + pct. f) │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│f │ Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate │ │_│_│_│_│ │└─────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘  P/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│ 1/6 Notă

  ──────────

  *) Conform art. 94 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  g. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare CANDIDAT la funcţia de PRIMAR:┌────────────────────┬──────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐│ Numele │Denumirea partidului, organi- │Nr. │ Nr. de voturi ││ şi prenumele │zaţiei cetăţenilor aparţinând │crt. │valabil exprimate, ││ candidatului*) │ minorităţilor naţionale, │ │ obţinute ││ │ alianţei politice, alianţei │ │ ││ │ electorale sau menţiunea │ │ ││ │ "Candidat independent" │ │ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 1 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 2 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 3 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 4 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 5 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 6 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 7 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 8 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 9 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 10 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 11 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 12 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 13 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 14 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 15 │ │_│_│_│_│ │└────────────────────┴──────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘ P/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│ 2/6 Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) şi (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  ┌────────────────────┬──────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐│ Numele │Denumirea partidului, organi- │Nr. │ Nr. de voturi ││ şi prenumele │zaţiei cetăţenilor aparţinând │crt. │valabil exprimate, ││ candidatului*) │ minorităţilor naţionale, │ │ obţinute ││ │ alianţei politice, alianţei │ │ ││ │ electorale sau menţiunea │ │ ││ │ "Candidat independent" │ │ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 16 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 17 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 18 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 19 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 20 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 21 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 22 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 23 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 24 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 25 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 26 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 27 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 28 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 29 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 30 │ │_│_│_│_│ │└────────────────────┴──────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘ P/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│ 3/6 Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) şi (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  ┌────────────────────┬──────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐│ Numele │Denumirea partidului, organi- │Nr. │ Nr. de voturi ││ şi prenumele │zaţiei cetăţenilor aparţinând │crt. │valabil exprimate, ││ candidatului*) │ minorităţilor naţionale, │ │ obţinute ││ │ alianţei politice, alianţei │ │ ││ │ electorale sau menţiunea │ │ ││ │ "Candidat independent" │ │ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 31 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 32 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 33 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 34 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 35 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 36 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 37 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 38 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 39 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 40 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 41 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 42 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 43 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 44 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 45 │ │_│_│_│_│ │└────────────────────┴──────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘ P/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│ 4/6 Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) şi (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  ┌────────────────────┬──────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐│ Numele │Denumirea partidului, organi- │Nr. │ Nr. de voturi ││ şi prenumele │zaţiei cetăţenilor aparţinând │crt. │valabil exprimate, ││ candidatului*) │ minorităţilor naţionale, │ │ obţinute ││ │ alianţei politice, alianţei │ │ ││ │ electorale sau menţiunea │ │ ││ │ "Candidat independent" │ │ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 46 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 47 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 48 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 49 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 50 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 51 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 52 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 53 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 54 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 55 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 56 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 57 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 58 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 59 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 60 │ │_│_│_│_│ │└────────────────────┴──────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘P/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│ 5/6 Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) şi (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  h. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor formulate şi a modului de soluţionare a acestora, precum şi a contestaţiilor înaintate biroului electoral de circumscripţie:......................................................................................................................................................i. Numărul ştampilelor cu menţiunea "VOTAT"; se menţionează dispariţia uneia sau mai multor ştampile, dacă este cazul, precum şi starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării:......................................................................................................................................................              Preşedintele Locţiitorul preşedintelui           Biroului electoral Biroului electoral          al secţiei de votare al secţiei de votare           Numele Semnătura, Numele Semnătura,        şi prenumele şi prenumele        _____________ ______________        Ştampila secţiei de votare,                                  Membrii                 Biroului electoral al secţiei de votare        Numele şi Formaţiunea politică reprezentată Semnătura        prenumele (unde este cazul)    1. _____________________________________________________________________    2. _____________________________________________________________________    3. _____________________________________________________________________    4. _____________________________________________________________________    5. _____________________________________________________________________    6. _____________________________________________________________________    7. _____________________________________________________________________   P/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│                                                                         6/6
   +  Anexa 3    (CJ/SV) JUDEŢUL __________ │_│_│                           CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ                                       comuna                           Nr. │_│_│_│ oraşul ___________                                       municipiul                   SECŢIA DE VOTARE Nr. │_│_│_│                   Sat __________________                   Str. ___________ Nr.____                               PROCES - VERBAL*)                privind consemnarea rezultatelor votării pentru                      CONSILIUL JUDEŢEAN din data de ____┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐│a │Numărul total al alegătorilor prevăzut în listele │ ││ │electorale existente în secţia de votare │ │_│_│_│_│ ││ │(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4), din care:│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│a1 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listei │ ││ │ electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│a2 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit copiei de pe │ ││ │ lista electorală complementară (pct. a2 ≥ pct. b2) │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│a3 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ ││ │ electorale suplimentare │ │_│_│_│_│ ││ │ (pct. a3 ≥ pct. b3) │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│a4 │ - Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a │ ││ │ folosit urna specială │ │_│_│_│_│ ││ │ (pct. a4 ≥ pct. b4) │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b │ Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la │ ││ │ urne, înscrişi în listele electorale existente în │ │_│_│_│_│ ││ │ secţia de votare │ ││ │(pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4), din care:│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b1 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ ││ │ la urne, înscrişi în lista electorală permanentă │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b2 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ ││ │ la urne, înscrişi în copia de pe lista electorală │ │_│_│_│_│ ││ │ complementară │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b3 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │_│_│_│_│ ││ │ la urne, înscrişi în listele electorale suplimentare │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b4 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │_│_│_│_│ ││ │ la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│c │ Numărul total al voturilor valabil exprimate │ │_│_│_│_│ ││ │ (pct. c ≤ pct. b - pct. d; pct. c = Suma voturilor valabil│ ││ │ exprimate la pct. g) │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│d │ Numărul voturilor nule │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│e │ Numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + │ │_│_│_│_│ ││ │ pct. d + pct. f) │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│f │ Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate │ │_│_│_│_│ │└─────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘ P/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│ 1/6 Notă

  ──────────

  *) Conform art. 94 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  g. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare LISTĂ DE CANDIDAŢI şi de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT:┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐│ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi ││ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt.│valabil exprimate, ││ alianţelor politice, alianţelor electorale*), │ │ obţinute ││ numele şi prenumele candidaţilor independenţi**) │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 1 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 2 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 3 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 4 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 5 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 6 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 7 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 8 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 9 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 10 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 11 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 12 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 13 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 14 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 15 │ │_│_│_│_│ │└────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘CJ/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│ 2/6 Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐│ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi ││ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt.│valabil exprimate, ││ alianţelor politice, alianţelor electorale*), │ │ obţinute ││ numele şi prenumele candidaţilor independenţi**) │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 16 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 17 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 18 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 19 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 20 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 21 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 22 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 23 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 24 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 25 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 26 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 27 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 28 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 29 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 30 │ │_│_│_│_│ │└────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘CJ/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│ 3/6 Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐│ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi ││ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt.│valabil exprimate, ││ alianţelor politice, alianţelor electorale*), │ │ obţinute ││ numele şi prenumele candidaţilor independenţi**) │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 31 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 32 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 33 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 34 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 35 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 36 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 37 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 38 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 39 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 40 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 41 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 42 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 43 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 44 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 45 │ │_│_│_│_│ │└────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘CJ/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│ 4/6 Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐│ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi ││ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt.│valabil exprimate, ││ alianţelor politice, alianţelor electorale*), │ │ obţinute ││ numele şi prenumele candidaţilor independenţi**) │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 46 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 47 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 48 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 49 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 50 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 51 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 52 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 53 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 54 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 55 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 56 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 57 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 58 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 59 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 60 │ │_│_│_│_│ │└────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘CJ/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│ 5/6 Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  h. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor formulate şi a modului de soluţionare a acestora, precum şi a contestaţiilor înaintate biroului electoral de circumscripţie:....................................................................................................................................................i. Numărul ştampilelor cu menţiunea "VOTAT"; se menţionează dispariţia uneia sau mai multor ştampile, dacă este cazul, precum şi starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării:......................................................................................................................................................              Preşedintele Locţiitorul preşedintelui           Biroului electoral Biroului electoral          al secţiei de votare al secţiei de votare           Numele Semnătura, Numele Semnătura,        şi prenumele şi prenumele        _____________ ______________        Ştampila secţiei de votare,                                  Membrii                 Biroului electoral al secţiei de votare    Numele şi Formaţiunea politică reprezentată Semnătura    prenumele (unde este cazul)    1. _____________________________________________________________________    2. _____________________________________________________________________    3. _____________________________________________________________________    4. _____________________________________________________________________    5. _____________________________________________________________________    6. _____________________________________________________________________    7. _____________________________________________________________________   CJ/SV Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│                                                                         6/6
   +  Anexa 4    (CL/SV Sector) MUNICIPIUL BUCUREŞTI                             CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ                               Nr. │_│_│ Sector │_│                            SECŢIA DE VOTARE Nr. │_│_│_│_│                           Str. ___________ Nr.____                                 PROCES-VERBAL*)             privind consemnarea rezultatelor votării pentru                         CONSILIULUI LOCAL al SECTORULUI                              din data de ____________┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐│a │Numărul total al alegătorilor prevăzut în listele │ ││ │electorale existente în secţia de votare │ │_│_│_│_│ ││ │(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4), din care:│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│a1 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listei │ ││ │ electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│a2 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit copiei de pe │ ││ │ lista electorală complementară (pct. a2 ≥ pct. b2) │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│a3 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ ││ │ electorale suplimentare │ │_│_│_│_│ ││ │ (pct. a3 ≥ pct. b3) │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│a4 │ - Numărul total al alegătorilor, în cazul cărora s-a │ ││ │ folosit urna specială │ │_│_│_│_│ ││ │ (pct. a4 ≥ pct. b4) │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b │Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, │ ││ │înscrişi în listele electorale existente în secţia de │ │_│_│_│_│ ││ │votare │ ││ │(pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4), din care:│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b1 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ ││ │ la urne, înscrişi în lista electorală permanentă │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b2 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ ││ │ la urne, înscrişi în copia de pe lista electorală │ │_│_│_│_│ ││ │ complementară │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b3 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │_│_│_│_│ ││ │ la urne, înscrişi în listele electorale suplimentare │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b4 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │_│_│_│_│ ││ │ la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│c │ Numărul total al voturilor valabil exprimate │ │_│_│_│_│ ││ │ (pct. c ≤ pct. b - pct. d; pct. c = Suma voturilor valabil│ ││ │ exprimate la pct. g) │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│d │ Numărul voturilor nule │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│e │ Numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + │ │_│_│_│_│ ││ │ pct. d + pct. f) │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│f │ Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate │ │_│_│_│_│ │└─────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘                            CL/SV/Sector│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 1/6 Notă

  ──────────

  *) Conform art. 94 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  g. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare LISTĂ DE CANDIDAŢI sau de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT:┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐│ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi ││ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt.│ valabil exprimate,││ alianţelor politice, alianţelor electorale*), │ │ obţinute ││ numele şi prenumele candidaţilor independenţi**) │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 1 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 2 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 3 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 4 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 5 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 6 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 7 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 8 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 9 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 10 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 11 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 12 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 13 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 14 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 15 │ │_│_│_│_│ │└────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘                          CL/SV/Sector │_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 2/6 Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐│ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi ││ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt.│ valabil exprimate,││ alianţelor politice, alianţelor electorale*), │ │ obţinute ││ numele şi prenumele candidaţilor independenţi**) │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 16 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 17 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 18 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 19 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 20 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 21 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 22 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 23 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 24 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 25 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 26 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 27 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 28 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 29 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 30 │ │_│_│_│_│ │└────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘                          CL/SV/Sector │_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 3/6 Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐│ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi ││ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt.│ valabil exprimate,││ alianţelor politice, alianţelor electorale*), │ │ obţinute ││ numele şi prenumele candidaţilor independenţi**) │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 31 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 32 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 33 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 34 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 35 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 36 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 37 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 38 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 39 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 40 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 41 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 42 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 43 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 44 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 45 │ │_│_│_│_│ │└────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘                          CL/SV/Sector │_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 4/6 Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐│ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi ││ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt.│ valabil exprimate,││ alianţelor politice, alianţelor electorale*), │ │ obţinute ││ numele şi prenumele candidaţilor independenţi**) │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 46 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 47 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 48 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 49 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 50 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 51 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 52 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 53 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 54 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 55 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 56 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 57 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 58 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 59 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 60 │ │_│_│_│_│ │└────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘                          CL/SV/Sector │_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 5/6 Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  h. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor formulate şi a modului de soluţionare a acestora, precum şi a contestaţiilor înaintate biroului electoral de circumscripţie:....................................................................................................................................................i. Numărul ştampilelor cu menţiunea "VOTAT"; se menţionează dispariţia uneia sau mai multor ştampile, dacă este cazul, precum şi starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării:......................................................................................................................................................       Preşedintele Locţiitorul preşedintelui    Biroului electoral Biroului electoral   al secţiei de votare al secţiei de votare   Numele şi prenumele Semnătura, Numele şi prenumele Semnătura,   ________________________ _____________________    Ştampila secţiei de votare,                                 Membrii                   Biroului electoral al secţiei de votare         Numele şi Formaţiunea politică reprezentată Semnătura         prenumele (unde este cazul)       1. _____________________________________________________________________       2. _____________________________________________________________________       3. _____________________________________________________________________       4. _____________________________________________________________________       5. _____________________________________________________________________       6. _____________________________________________________________________       7. _____________________________________________________________________                   CL/SV/Sector │_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 6/6
   +  Anexa 5     (P/SV Sector) MUNICIPIUL BUCUREŞTI                             CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ                               Nr. │_│_│ Sector │_│                            SECŢIA DE VOTARE Nr. │_│_│_│_│                           Str. ___________ Nr.____                                 PROCES - VERBAL*)                privind consemnarea rezultatelor votării pentru                             PRIMARULUI SECTORULUI                            din data de ___________┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐│a │Numărul total al alegătorilor prevăzut în listele │ ││ │electorale existente în secţia de votare │ │_│_│_│_│ ││ │(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4), din care:│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│a1 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listei │ ││ │ electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│a2 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit copiei de pe │ ││ │ lista electorală complementară (pct. a2 ≥ pct. b2) │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│a3 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ ││ │ electorale suplimentare │ │_│_│_│_│ ││ │ (pct. a3 ≥ pct. b3) │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│a4 │ - Numărul total al alegătorilor, în cazul cărora s-a │ ││ │ folosit urna specială │ │_│_│_│_│ ││ │ (pct. a4 ≥ pct. b4) │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b │Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la │ ││ │urne, înscrişi în listele electorale existente în │ │_│_│_│_│ ││ │secţia de votare │ ││ │(pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4), din care:│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b1 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ ││ │ la urne, înscrişi în lista electorală permanentă │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b2 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ ││ │ la urne, înscrişi în copia de pe lista electorală │ │_│_│_│_│ ││ │ complementară │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b3 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │_│_│_│_│ ││ │ la urne, înscrişi în listele electorale suplimentare │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b4 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │_│_│_│_│ ││ │ la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│c │ Numărul total al voturilor valabil exprimate │ │_│_│_│_│ ││ │ (pct. c ≤ pct. b - pct. d; pct. c = Suma voturilor valabil│ ││ │ exprimate la pct. g) │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│d │ Numărul voturilor nule │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│e │ Numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + │ │_│_│_│_│ ││ │ pct. d + pct. f) │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│f │ Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate │ │_│_│_│_│ │└─────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘                             P/SV/Sector│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 1/6 Notă

  ──────────

  *) Conform art. 94 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  g. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare CANDIDAT la funcţia de PRIMAR:┌────────────────────┬──────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐│ Numele │Denumirea partidului, organi- │Nr. │ Nr. de voturi ││ şi prenumele │zaţiei cetăţenilor aparţinând │crt. │valabil exprimate, ││ candidatului*) │ minorităţilor naţionale, │ │ obţinute ││ │ alianţei politice, alianţei │ │ ││ │ electorale sau menţiunea │ │ ││ │ "Candidat independent" │ │ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 1 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 2 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 3 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 4 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 5 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 6 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 7 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 8 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 9 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 10 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 11 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 12 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 13 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 14 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 15 │ │_│_│_│_│ │└────────────────────┴──────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘                           P/SV/Sector │_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 2/6 Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) şi (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  ┌────────────────────┬──────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐│ Numele │Denumirea partidului, organi- │Nr. │ Nr. de voturi ││ şi prenumele │zaţiei cetăţenilor aparţinând │crt. │valabil exprimate, ││ candidatului*) │ minorităţilor naţionale, │ │ obţinute ││ │ alianţei politice, alianţei │ │ ││ │ electorale sau menţiunea │ │ ││ │ "Candidat independent" │ │ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 16 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 17 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 18 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 19 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 20 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 21 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 22 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 23 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 24 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 25 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 26 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 27 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 28 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 29 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 30 │ │_│_│_│_│ │└────────────────────┴──────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘                           P/SV/Sector │_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 3/6 Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) şi (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  ┌────────────────────┬──────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐│ Numele │Denumirea partidului, organi- │Nr. │ Nr. de voturi ││ şi prenumele │zaţiei cetăţenilor aparţinând │crt. │valabil exprimate, ││ candidatului*) │ minorităţilor naţionale, │ │ obţinute ││ │ alianţei politice, alianţei │ │ ││ │ electorale sau menţiunea │ │ ││ │ "Candidat independent" │ │ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 31 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 32 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 33 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 34 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 35 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 36 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 37 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 38 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 39 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 40 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 41 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 42 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 43 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 44 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 45 │ │_│_│_│_│ │└────────────────────┴──────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘                           P/SV/Sector │_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 4/6 Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) şi (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  ┌────────────────────┬──────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐│ Numele │Denumirea partidului, organi- │Nr. │ Nr. de voturi ││ şi prenumele │zaţiei cetăţenilor aparţinând │crt. │valabil exprimate, ││ candidatului*) │ minorităţilor naţionale, │ │ obţinute ││ │ alianţei politice, alianţei │ │ ││ │ electorale sau menţiunea │ │ ││ │ "Candidat independent" │ │ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 46 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 47 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 48 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 49 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 50 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 51 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 52 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 53 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 54 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 55 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 56 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 57 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 58 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 59 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 60 │ │_│_│_│_│ │└────────────────────┴──────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘                           P/SV/Sector │_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 5/6 Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) şi (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  h. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor formulate şi a modului de soluţionare a acestora, precum şi a contestaţiilor înaintate biroului electoral de circumscripţie:......................................................................................................................................................i. Numărul ştampilelor cu menţiunea "VOTAT"; se menţionează dispariţia uneia sau mai multor ştampile, dacă este cazul, precum şi starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării:......................................................................................................................................................       Preşedintele Locţiitorul preşedintelui    Biroului electoral Biroului electoral   al secţiei de votare al secţiei de votare   Numele şi prenumele Semnătura, Numele şi prenumele Semnătura,   ________________________ _____________________    Ştampila secţiei de votare,                                 Membrii                   Biroului electoral al secţiei de votare       Numele şi Formaţiunea politică reprezentată Semnătura       prenumele (unde este cazul)       1. _____________________________________________________________________       2. _____________________________________________________________________       3. _____________________________________________________________________       4. _____________________________________________________________________       5. _____________________________________________________________________       6. _____________________________________________________________________       7. _____________________________________________________________________                           P/SV/Sector │_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 6/6
   +  Anexa 6       (CGMB/SV) MUNICIPIUL BUCUREŞTI                             CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ                               Nr. │_│_│ Sector │_│                            SECŢIA DE VOTARE Nr. │_│_│_│_│                           Str. ___________ Nr.____                               PROCES - VERBAL*)                privind consemnarea rezultatelor votării pentru                               CONSILIUL GENERAL                                       al                             MUNICIPIULUI BUCUREŞTI                              din data de ________┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐│a │Numărul total al alegătorilor prevăzut în listele │ ││ │electorale existente în secţia de votare │ │_│_│_│_│ ││ │(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4), din care:│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│a1 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listei │ ││ │ electorale permanente │ │_│_│_│_│ ││ │ (pct. a1 ≥ pct. b1) │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│a2 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit copiei de pe │ ││ │ lista electorală complementară (pct. a2 ≥ pct. b2) │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│a3 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ ││ │ electorale suplimentare │ │_│_│_│_│ ││ │ (pct. a3 ≥ pct. b3) │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│a4 │ - Numărul total al alegătorilor, în cazul cărora s-a │ ││ │ folosit urna specială │ │_│_│_│_│ ││ │ (pct. a4 ≥ pct. b4) │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b │Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, │ ││ │înscrişi în listele electorale existente în secţia │ │_│_│_│_│ ││ │de votare │ ││ │(pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4), din care:│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b1 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ ││ │ la urne, înscrişi în lista electorală permanentă │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b2 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ ││ │ la urne, înscrişi în copia de pe lista electorală │ │_│_│_│_│ ││ │ complementară │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b3 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │_│_│_│_│ ││ │ la urne, înscrişi în listele electorale suplimentare │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b4 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │_│_│_│_│ ││ │ la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│c │ Numărul total al voturilor valabil exprimate │ │_│_│_│_│ ││ │ (pct. c ≤ pct. b - pct. d; pct. c = Suma voturilor valabil│ ││ │ exprimate la pct. g) │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│d │ Numărul voturilor nule │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│e │ Numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + │ │_│_│_│_│ ││ │ pct. d + pct. f) │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│f │ Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate │ │_│_│_│_│ │└─────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘                         CGMB/SV/Sector│_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 1/6 Notă

  ──────────

  *) Conform art. 94 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  g. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare LISTĂ DE CANDIDAŢI sau de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT:┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐│ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi ││ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt.│valabil exprimate, ││ alianţelor politice, alianţelor electorale*), │ │ obţinute ││ numele şi prenumele candidaţilor independenţi**) │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 1 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 2 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 3 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 4 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 5 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 6 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 7 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 8 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 9 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 10 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 11 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 12 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 13 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 14 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 15 │ │_│_│_│_│ │└────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘                        CGMB/SV/Sector │_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 2/6 Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐│ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi ││ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt.│valabil exprimate, ││ alianţelor politice, alianţelor electorale*), │ │ obţinute ││ numele şi prenumele candidaţilor independenţi**) │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 16 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 17 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 18 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 19 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 20 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 21 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 22 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 23 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 24 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 25 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 26 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 27 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 28 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 29 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 30 │ │_│_│_│_│ │└────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘                        CGMB/SV/Sector │_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 3/6 Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐│ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi ││ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt.│valabil exprimate, ││ alianţelor politice, alianţelor electorale*), │ │ obţinute ││ numele şi prenumele candidaţilor independenţi**) │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 31 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 32 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 33 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 34 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 35 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 36 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 37 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 38 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 39 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 40 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 41 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 42 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 43 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 44 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 45 │ │_│_│_│_│ │└────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘                        CGMB/SV/Sector │_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 4/6 Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  ┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐│ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi ││ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt.│valabil exprimate, ││ alianţelor politice, alianţelor electorale*), │ │ obţinute ││ numele şi prenumele candidaţilor independenţi**) │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 46 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 47 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 48 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 49 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 50 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 51 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 52 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 53 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 54 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 55 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 56 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 57 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 58 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 59 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────────┤│ │ 60 │ │_│_│_│_│ │└────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────┘                        CGMB/SV/Sector │_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 5/6 Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  h. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor formulate şi a modului de soluţionare a acestora, precum şi a contestaţiilor înaintate biroului electoral de circumscripţie:......................................................................................................................................................i. Numărul ştampilelor cu menţiunea "VOTAT"; se menţionează dispariţia uneia sau mai multor ştampile, dacă este cazul, precum şi starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării:......................................................................................................................................................       Preşedintele Locţiitorul preşedintelui    Biroului electoral Biroului electoral   al secţiei de votare al secţiei de votare   Numele şi prenumele Semnătura, Numele şi prenumele Semnătura,   ________________________ _____________________    Ştampila secţiei de votare,                                 Membrii                   Biroului electoral al secţiei de votare       Numele şi Formaţiunea politică reprezentată Semnătura       prenumele (unde este cazul)       1. _____________________________________________________________________       2. _____________________________________________________________________       3. _____________________________________________________________________       4. _____________________________________________________________________       5. _____________________________________________________________________       6. _____________________________________________________________________       7. _____________________________________________________________________                 CGMB/SV/Sector │_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 6/6
   +  Anexa 7        (PG/SV) MUNICIPIUL BUCUREŞTI                             CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ                               Nr. │_│_│ sector │_│                            SECŢIA DE VOTARE Nr. │_│_│_│_│                           Str. ___________ Nr.____                              PROCES-VERBAL*)                privind consemnarea rezultatelor votării pentru                                PRIMARUL GENERAL                                       al                             MUNICIPIULUI BUCUREŞTI                              din data de ________┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐│a │Numărul total al alegătorilor prevăzut în listele │ ││ │electorale existente în secţia de votare │ │_│_│_│_│ ││ │(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4), din care:│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│a1 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listei │ ││ │ electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│a2 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit copiei de pe │ ││ │ lista electorală complementară (pct. a2 ≥ pct. b2) │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│a3 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ ││ │ electorale suplimentare │ │_│_│_│_│ ││ │ (pct. a3 ≥ pct. b3) │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│a4 │ - Numărul total al alegătorilor, în cazul cărora s-a │ ││ │ folosit urna specială │ │_│_│_│_│ ││ │ (pct. a4 ≥ pct. b4) │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b │ Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la │ ││ │ urne, înscrişi în listele electorale existente în │ │_│_│_│_│ ││ │ secţia de votare │ ││ │ (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4), │ ││ │ din care: │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b1 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ ││ │ la urne, înscrişi în copia de pe lista electorală │ │_│_│_│_│ ││ │ permanentă │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b2 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ ││ │ la urne, înscrişi în copia de pe lista electorală │ │_│_│_│_│ ││ │ complementară │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b3 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │_│_│_│_│ ││ │ la urne, înscrişi în listele electorale suplimentare │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│b4 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ │_│_│_│_│ ││ │ la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│c │ Numărul total al voturilor valabil exprimate │ │_│_│_│_│ ││ │ (pct. c ≤ pct. b - pct. d; pct. c = Suma voturilor valabil│ ││ │ exprimate la pct. g) │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│d │ Numărul voturilor nule │ │_│_│_│_│ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│e │ Numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + │ │_│_│_│_│ ││ │ pct. d + pct. f) │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│f │ Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate │ │_│_│_│_│ │└─────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘                              PG/Sector │_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 1/6 Notă

  ──────────

  *) Conform art. 94 din Legea nr. 115/2015

  pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001

  , precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004

  privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  ----------Indicativul "P/Sector" din subsolul paginilor de la anexa 7 a fost înlocuit cu indicativul "PG/Sector" conform pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 27 din 20 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 20 mai 2016.g. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare CANDIDAT la funcţia de PRIMAR:┌────────────────────┬──────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐│ Numele │Denumirea partidului, organi- │Nr. │Nr. de voturi vala-││ şi prenumele │zaţiei cetăţenilor aparţinând │crt. │bil exprimate, ││ candidatului*) │minorităţilor naţionale, │ │obţinute ││ │alianţei politice, alianţei │ │ ││ │electorale sau menţiunea │ │ ││ │"Candidat independent" │ │ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 1 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 2 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 3 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 4 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 5 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 6 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 7 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 8 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 9 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 10 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 11 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 12 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 13 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 14 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 15 │ │_│_│_│_│ │└────────────────────┴──────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘                            PG/Sector │_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 2/6 Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) şi (10) din Legea nr. 115/2015

  pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001

  , precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004

  privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  ----------Indicativul "P/Sector" din subsolul paginilor de la anexa 7 a fost înlocuit cu indicativul "PG/Sector" conform pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 27 din 20 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 20 mai 2016.┌────────────────────┬──────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐│ Numele │Denumirea partidului, organi- │Nr. │Nr. de voturi vala-││ şi prenumele │zaţiei cetăţenilor aparţinând │crt. │bil exprimate, ││ candidatului*) │minorităţilor naţionale, │ │obţinute ││ │alianţei politice, alianţei │ │ ││ │electorale sau menţiunea │ │ ││ │"Candidat independent" │ │ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 16 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 17 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 18 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 19 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 20 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 21 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 22 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 23 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 24 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 25 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 26 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 27 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 28 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 29 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 30 │ │_│_│_│_│ │└────────────────────┴──────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘                              PG/Sector │_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 3/6 Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) şi (10) din Legea nr. 115/2015

  pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001

  , precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004

  privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  ----------Indicativul "P/Sector" din subsolul paginilor de la anexa 7 a fost înlocuit cu indicativul "PG/Sector" conform pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 27 din 20 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 20 mai 2016.┌────────────────────┬──────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐│ Numele │Denumirea partidului, organi- │Nr. │Nr. de voturi vala-││ şi prenumele │zaţiei cetăţenilor aparţinând │crt. │bil exprimate, ││ candidatului*) │minorităţilor naţionale, │ │obţinute. ││ │alianţei politice, alianţei │ │ ││ │electorale sau menţiunea │ │ ││ │"Candidat independent" │ │ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 31 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 32 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 33 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 34 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 35 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 36 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 37 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 38 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 39 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 40 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 41 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 42 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 43 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 44 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 45 │ │_│_│_│_│ │└────────────────────┴──────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘                             PG/Sector │_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 4/6 Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) şi (10) din Legea nr. 115/2015

  pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001

  , precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004

  privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  ----------Indicativul "P/Sector" din subsolul paginilor de la anexa 7 a fost înlocuit cu indicativul "PG/Sector" conform pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 27 din 20 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 20 mai 2016.┌────────────────────┬──────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐│ Numele │Denumirea partidului, organi- │Nr. │Nr. de voturi vala-││ şi prenumele │zaţiei cetăţenilor aparţinând │crt. │bil exprimate, ││ candidatului*) │minorităţilor naţionale, │ │obţinute ││ │alianţei politice, alianţei │ │ ││ │electorale sau menţiunea │ │ ││ │"Candidat independent" │ │ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 46 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 47 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 48 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 49 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 50 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 51 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 52 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 53 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 54 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 55 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 56 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 57 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 58 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 59 │ │_│_│_│_│ │├────────────────────┼──────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 60 │ │_│_│_│_│ │└────────────────────┴──────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘                             PG/Sector │_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 5/6 Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) şi (10) din Legea nr. 115/2015

  pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001

  , precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004

  privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  ----------Indicativul "P/Sector" din subsolul paginilor de la anexa 7 a fost înlocuit cu indicativul "PG/Sector" conform pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 27 din 20 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 20 mai 2016.h. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor formulate şi a modului de soluţionare a acestora, precum şi a contestaţiilor înaintate biroului electoral de circumscripţie:......................................................................................................................................................i. Numărul ştampilelor cu menţiunea "VOTAT"; se menţionează dispariţia uneia sau mai multor ştampile, dacă este cazul, precum şi starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării:......................................................................................................................................................       Preşedintele Locţiitorul preşedintelui    Biroului electoral Biroului electoral   al secţiei de votare al secţiei de votare   Numele şi prenumele Semnătura, Numele şi prenumele Semnătura,   ______________________ ___________________    Ştampila secţiei de votare,                                 Membrii                   Biroului electoral al secţiei de votare       Numele şi Formaţiunea politică reprezentată Semnătura       prenumele (unde este cazul)       1. _____________________________________________________________________       2. _____________________________________________________________________       3. _____________________________________________________________________       4. _____________________________________________________________________       5. _____________________________________________________________________       6. _____________________________________________________________________       7. _____________________________________________________________________                            PG/Sector │_│ Secţia de votare nr. │_│_│_│_│ 6/6----------Indicativul "P/Sector" din subsolul paginilor de la anexa 7 a fost înlocuit cu indicativul "PG/Sector" conform pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 27 din 20 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 20 mai 2016.
   +  Anexa 8    (CL/CE) JUDEŢUL __________                                   CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ │_│_│                                                comuna                                    Nr. │_│_│_│ oraşul _______                                                municipiul                                 PROCES-VERBAL*)         privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului                   alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru                                CONSILIUL LOCAL                       la alegerile locale din data de ______________┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐│a │Numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele │ ││ │electorale din circumscripţia electorală ││_│_│_│_│_│_│││ │(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4), │ ││ │din care: │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│a1 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listei │ ││ │ electorale permanente ││_│_│_│_│_│_│││ │ (pct. a1 ≥ pct. b1) │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│a2 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de │ ││ │ pe listele electorale complementare (pct. a2 ≥ pct. b2)││_│_│_│_│_│_││├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│a3 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ ││ │ electorale suplimentare ││_│_│_│_│_│_│││ │ (pct. a3 ≥ pct. b3) │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│a4 │ - Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a │ ││ │ folosit urna specială ││_│_│_│_│_│_│││ │ (pct. a4 ≥ pct. b4) │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│b │Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne,│ ││ │înscrişi în listele electorale din circumscripţia ││_│_│_│_│_│_│││ │electorală │ ││ │(pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4), │ ││ │din care: │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│b1 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ ││ │ la urne, înscrişi în listele electorale permanente ││_│_│_│_│_│_││├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│b2 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ ││ │ la urne, înscrişi în copiile de pe listele electorale ││_│_│_│_│_│_│││ │ complementare │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│b3 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat ││_│_│_│_│_│_│││ │ la urne, înscrişi în listele electorale suplimentare │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│b4 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat ││_│_│_│_│_│_│││ │ la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│c │ Numărul total al voturilor valabil exprimate ││_│_│_│_│_│_│││ │ (pct. c ≤ pct. b - pct. d; pct. c = Suma voturilor │ ││ │ valabil exprimate la pct. g) │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│d │ Numărul total al voturilor nule ││_│_│_│_│_│_││├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│e │ Numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + ││_│_│_│_│_│_│││ │ pct. d + pct. f) │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│f │ Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate ││_│_│_│_│_│_││└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘               CL/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Judeţul │_│_│ 1/17 Notă

  ──────────

  *) Conform art. 103 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  g. Numărul total al voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare LISTĂ DE CANDIDAŢI sau de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT:┌───────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐│ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi ││cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt. │valabil exprimate, ││alianţelor politice, alianţelor electorale*), │ │ obţinute ││numele şi prenumele candidaţilor independenţi**) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 1 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 2 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 3 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 4 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 5 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 6 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 7 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 8 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 9 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 10 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 11 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 12 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 13 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 14 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 15 │ │_│_│_│_│_│_│ │└───────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘               CL/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Judeţul │_│_│ 2/17 Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  ┌───────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐│ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi ││cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt. │valabil exprimate, ││alianţelor politice, alianţelor electorale*), │ │ obţinute. ││numele şi prenumele candidaţilor independenţi**) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 16 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 17 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 18 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 19 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 20 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 21 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 22 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 23 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 24 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 25 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 26 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 27 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 28 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 29 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 30 │ │_│_│_│_│_│_│ │└───────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘           CL/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Judeţul │_│_│_│ 3/17 Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  ┌───────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐│ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi ││cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt. │valabil exprimate, ││alianţelor politice, alianţelor electorale*), │ │ obţinute. ││numele şi prenumele candidaţilor independenţi**) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 31 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 32 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 33 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 34 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 35 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 36 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 37 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 38 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 39 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 40 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 41 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 42 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 43 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 44 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 45 │ │_│_│_│_│_│_│ │└───────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘           CL/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Judeţul │_│_│_│ 4/17 Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  ┌───────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐│ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi ││cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt. │valabil exprimate, ││alianţelor politice, alianţelor electorale*), │ │ obţinute. ││numele şi prenumele candidaţilor independenţi**) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 46 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 47 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 48 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 49 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 50 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 51 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 52 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 53 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 54 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 55 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 56 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 57 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 58 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 59 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 60 │ │_│_│_│_│_│_│ │└───────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘           CL/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Judeţul │_│_│_│ 5/17 Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────────┐│g1. Pragul electoral, calculat conform art. 100 alin. (1) │Nr. │Nr. de voturi││ │crt.│ valabil ││ │ │ exprimate │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│Pragul electoral de 5% din total voturi valabil exprimate │ 1 ││_│_│_│_│_│_│││(partea întreagă din pct. c x 0,05) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│Pragul electoral de 7% din total voturi valabil exprimate │ 2 ││_│_│_│_│_│_│││(partea întreagă din pct. c x 0,07) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│Pragul electoral de 8% din total voturi valabil exprimate │ 3 ││_│_│_│_│_│_│││(partea întreagă din pct. c x 0,08) │ │ │└───────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────────┘g2. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare LISTĂ DE CANDIDAŢI sau de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT pentru partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale şi candidaţii independenţi care au întrunit pragul electoral, conform art. 100 alin. (3):┌───────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐│ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi ││cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt. │valabil exprimate, ││alianţelor politice, alianţelor electorale, │ │ obţinute. ││numele şi prenumele candidaţilor independenţi │ │ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 1 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 2 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 3 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 4 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 5 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 6 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 7 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 8 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 9 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 10 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 11 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 12 │ │_│_│_│_│_│_│ │└───────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘           CL/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Judeţul │_│_│_│ 6/17┌───────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐│ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi ││cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt. │ valabil exprimate,││alianţelor politice, alianţelor electorale, │ │ obţinute. ││numele şi prenumele candidaţilor independenţi │ │ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 13 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 14 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 15 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 16 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 17 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 18 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 19 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 20 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 21 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 22 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 23 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 24 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 25 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 26 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 27 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 28 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 29 │ │_│_│_│_│_│_│ │└───────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘           CL/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Judeţul │_│_│_│ 7/17┌───────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐│ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi ││cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt. │ valabil exprimate,││alianţelor politice, alianţelor electorale, │ │ obţinute. ││numele şi prenumele candidaţilor independenţi │ │ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 30 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 31 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 32 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 33 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 34 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 35 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 36 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 37 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 38 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 39 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 40 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 41 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 42 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 43 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 44 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 45 │ │_│_│_│_│_│_│ │└───────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘           CL/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Judeţul │_│_│_│ 8/17┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐│ │ Numărul total al voturilor valabil exprimate │ ││ g3 │ pentru partidele politice, alianţele politice, │ │_│_│_│_│_│_│ ││ │ alianţele electorale şi candidaţii independenţi │ ││ │ care au întrunit pragul electoral*) │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│ │ Coeficientul electoral al circumscripţiei │ │_│_│_│_│_│_│ ││ g4 │ (partea întreagă pct. g3 : pct. g5) │ ││ │ [conform art. 100 alin. (4) lit. a)] │ │└────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Pct. g3 trebuie să fie egal cu suma rândurilor de la pct. g2.

  ──────────
  ┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐│ g5 │Numărul mandatelor de consilier local │ │_│_│ │└────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘g6. Stabilirea numărului de mandate ce revin fiecărei liste de candidaţi, precum şi candidaţilor independenţi, aleşi conform art. 100 alin. (4) lit. a), PRIMA ETAPĂ:┌────────────────────────────┬───┬───────────────┬─────────────┬───────────────┐│Denumirea partidelor poliţi-│Nr.│ Nr. de │ Nr. de │ Nr. de ││ce, organizaţiilor cetăţeni-│crt│ voturi valabil│ mandate │ voturi ││lor aparţinând minorităţilor│ │ exprimate, │ atribuite │ utilizate ││naţionale, alianţelor │ │ obţinute. │(col. 1: pct.│ (col. 2 x ││politice, alianţelor │ │ │ g4) │ pct. g4) ││electorale, numele şi │ │ │ │ ││prenumele candidaţilor │ │ │ │ ││independenţi │ │ │ │ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 1 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 2 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 3 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 4 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 5 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 6 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 7 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 8 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 9 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 10│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 11│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 12│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │└────────────────────────────┴───┴───────────────┴─────────────┴───────────────┘              CL/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Judeţul │_│_│ 9/17┌────────────────────────────┬───┬───────────────┬─────────────┬───────────────┐│Denumirea partidelor poliţi-│Nr.│ Nr. de │ Nr. de │ Nr. de ││ce, organizaţiilor cetăţeni-│crt│ voturi valabil│ mandate │ voturi ││lor aparţinând minorităţilor│ │ exprimate, │ atribuite │ utilizate ││naţionale, alianţelor │ │ obţinute. │(col. 1: pct.│ (col. 2 x ││politice, alianţelor │ │ │ g4) │ pct. g4) ││electorale, numele şi │ │ │ │ ││prenumele candidaţilor │ │ │ │ ││independenţi │ │ │ │ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 13│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 14│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 15│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 16│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 17│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 18│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 19│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 20│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 21│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 22│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 23│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 24│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 25│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 26│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 27│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 28│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │└────────────────────────────┴───┴───────────────┴─────────────┴───────────────┘             CL/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Judeţul │_│_│ 10/17┌────────────────────────────┬───┬───────────────┬─────────────┬───────────────┐│Denumirea partidelor poliţi-│Nr.│ Nr. de │ Nr. de │ Nr. de ││ce, organizaţiilor cetăţeni-│crt│ voturi valabil│ mandate │ voturi ││lor aparţinând minorităţilor│ │ exprimate, │ atribuite │ utilizate ││naţionale, alianţelor │ │ obţinute │(col. 1: pct.│ (col. 2 x ││politice, alianţelor │ │ │ g4) │ pct. g4) ││electorale, numele şi │ │ │ │ ││prenumele candidaţilor │ │ │ │ ││independenţi │ │ │ │ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 29│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 30│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 31│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 32│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 33│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 34│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │└────────────────────────────┴───┴───────────────┴─────────────┴───────────────┘g7. Repartizarea mandatelor neatribuite în PRIMA ETAPĂ pe baza numărului de voturi neutilizate, conform art. 100 alin. (4) lit. c), ETAPA A DOUA:┌────────────────────────────┬───┬───────────────┬───────────────┬────────────┐│Denumirea partidelor poliţi-│Nr.│ Nr. de │ Nr. de │ Nr. de ││ce, organizaţiilor cetăţeni-│crt│ voturi valabil│ voturi │ mandate ││lor aparţinând minorităţilor│ │ exprimate, │ neutilizate │ atribuite ││naţionale, alianţelor │ │ obţinute. │(pct. g6 col.1 │ ││politice, alianţelor │ │(pct. g6 col.1)│ - col.3) │ ││electorale*) │ │ │ │ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼───────────────┼────────────┤│ │ 1 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼───────────────┼────────────┤│ │ 2 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼───────────────┼────────────┤│ │ 3 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼───────────────┼────────────┤│ │ 4 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼───────────────┼────────────┤│ │ 5 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼───────────────┼────────────┤│ │ 6 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼───────────────┼────────────┤│ │ 7 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │└────────────────────────────┴───┴───────────────┴─────────────┴──────────────┘            CL/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Judeţul │_│_│ 11/17┌────────────────────────────┬───┬───────────────┬───────────────┬────────────┐│Denumirea partidelor poliţi-│Nr.│ Nr. de │ Nr. de │ Nr. de ││ce, organizaţiilor cetăţeni-│crt│ voturi valabil│ voturi │ mandate ││lor aparţinând minorităţilor│ │ exprimate, │ neutilizate │ atribuite ││naţionale, alianţelor │ │ obţinute │(pct. g6 col.1 │ ││politice, alianţelor │ │(pct. g6 col.1)│ - col. 3) │ ││electorale*) │ │ │ │ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼───────────────┼────────────┤│ │ 8 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼───────────────┼────────────┤│ │ 9 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼───────────────┼────────────┤│ │10 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼───────────────┼────────────┤│ │11 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼───────────────┼────────────┤│ │12 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │└────────────────────────────┴───┴───────────────┴───────────────┴────────────┘ Notă

  ──────────

  *) În ordinea descrescătoare a numărului de voturi neutilizate

  ──────────
  g8. Repartizarea unui mandat organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, în cazul în care niciuna din aceste organizaţii nu a obţinut cel puţin un mandat în prima etapă de distribuire a mandatelor, conform art. 100 alin. (7):┌────────────────────────────────────────────┬───┬───────────────┬─────────────┐│Denumirea organizaţiei cetăţenilor aparţi- │Nr.│ Nr. de │ Nr. de ││nând minorităţilor naţionale, care a │crt│ voturi │ mandate ││îndeplinit pragul electoral şi a obţinut │ │ valabil │ atribuite ││numărul cel mai mare de voturi valabil │ │ exprimate, │ ││exprimate dintre toate aceste organizaţii │ │ obţinute │ ││ │ │(pct. g6 col.1)│ │├────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┤│ │ 1 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │└────────────────────────────────────────────┴───┴───────────────┴─────────────┘----------Lit. g8. a anexei 8 a fost modificată de art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 9 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 11 mai 2016.g9. Repartizarea mandatelor în situaţia în care niciun partid politic, alianţă politică sau alianţă electorală nu a realizat pragul electoral, conform art. 100 alin. (29):----------Lit. g9. a anexei 8 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 27 din 20 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 20 mai 2016.┌────────────────────────────────────────────┬───┬───────────────┬─────────────┐│Denumirea partidelor politice, alianţelor │Nr.│ Nr. de │ Nr. de ││politice, alianţelor electorale*) │crt│ voturi │ mandate ││ │ │ valabil │ atribuite ││ │ │ exprimate, │ ││ │ │ obţinute │ ││ │ │(pct. g6 col.1)│ │├────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┤│ │ 1 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │├────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┤│ │ 2 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │├────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┤│ │ 3 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │└────────────────────────────────────────────┴───┴───────────────┴─────────────┘             CL/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Judeţul │_│_│ 12/17 Notă

  ──────────

  *) În ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil exprimate

  ──────────
  h. Lista candidaţilor cărora li s-au atribuit mandate:┌────┬──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Numele şi prenumele │Partidul politic, organizaţia cetăţenilor aparţi- ││crt.│ │nând minorităţilor naţionale, alianţa politică, ││ │ │alianţa electorală ori menţiunea "candidat ││ │ │independent" │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 2 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 3 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 4 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 5 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 6 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 7 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 8 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 9 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 10 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 11 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 12 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 13 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 14 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 15 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 16 │ │ │└────┴──────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘             CL/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Judeţul │_│_│ 13/17┌────┬──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Numele şi prenumele │Partidul politic, organizaţia cetăţenilor aparţi- ││crt.│ │nând minorităţilor naţionale, alianţa politică, ││ │ │alianţa electorală ori menţiunea "candidat ││ │ │independent" │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 17 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 18 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 19 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 20 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 21 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 22 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 23 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 24 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 25 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 26 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 27 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 28 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 29 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 30 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 31 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 32 │ │ │└────┴──────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘             CL/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Judeţul │_│_│ 14/17┌────┬──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Numele şi prenumele │Partidul politic, organizaţia cetăţenilor aparţi- ││crt.│ │nând minorităţilor naţionale, alianţa politică, ││ │ │alianţa electorală ori menţiunea "candidat ││ │ │independent" │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 33 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 34 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 35 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 36 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 37 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 38 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 39 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 40 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 41 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 42 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 43 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 44 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 45 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 46 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 47 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 48 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 49 │ │ │└────┴──────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘             CL/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Judeţul │_│_│ 15/17i. Lista supleanţilor pentru funcţia de consilier local┌────┬─────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────┐│Nr. │ Numele şi │Denumirea partidului politic│Denumirea partidelor politice,││crt.│ prenumele │ organizaţiei cetăţenilor │ în cazul alianţelor politice ││ │ │ aparţinând minorităţilor │ şi alianţelor electorale ││ │ │naţionale, alianţei politice│ ││ │ │ sau alianţei electorale │ │├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 1.│ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 2.│ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 3.│ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 4.│ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 5.│ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 6.│ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 7.│ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 8.│ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 9.│ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 10.│ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 11.│ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 12.│ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 13.│ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 14.│ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 15.│ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 16.│ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 17.│ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 18.│ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 19.│ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 20.│ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 21.│ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 22.│ │ │ │└────┴─────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────┘             CL/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Judeţul │_│_│ 16/17j. Expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor şi contestaţiilor formulate şi a hotărârilor pronunţate de biroul electoral de circumscripţie care sunt definitive:    __________________________________________________________________________    __________________________________________________________________________    __________________________________________________________________________    __________________________________________________________________________    __________________________________________________________________________    __________________________________________________________________________    __________________________________________________________________________    __________________________________________________________________________    __________________________________________________________________________            Preşedintele Locţiitorul preşedintelui        Biroului electoral Biroului electoral         de circumscripţie de circumscripţie  Numele şi prenumele Semnătura, Numele şi prenumele Semnătura,  __________________ ___________________     Ştampila,                                  Membrii                  Biroului electoral de circumscripţie             Numele şi Formaţiunea politică Semnătura             prenumele reprezentată                                 (unde este cazul)  1. __________________________________________________________________  2. __________________________________________________________________  3. __________________________________________________________________  4. __________________________________________________________________  5. __________________________________________________________________  6. __________________________________________________________________  7. __________________________________________________________________          CL/CE Circumscripţia Electorală │_│_│_│ Judeţul│_│_│ 17/17
   +  Anexa 9    (P/CE) JUDEŢUL _______________                               CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ │_│_│                                               comuna                                   Nr. │_│_│_│ oraşul _________                                               municipiul                                 PROCES-VERBAL*)             privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului                     alegerilor şi atribuirea mandatului de                                    PRIMAR                   la alegerile locale din data de ___________┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐│a │Numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele │ ││ │electorale din circumscripţia electorală ││_│_│_│_│_│_│││ │(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4), │ ││ │din care: │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│a1 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listei │ ││ │ electorale permanente ││_│_│_│_│_│_│││ │ (pct. a1 ≥ pct. b1) │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│a2 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de │ ││ │ pe listele electorale complementare (pct. a2 ≥ pct. b2)││_│_│_│_│_│_││├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│a3 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ ││ │ electorale suplimentare ││_│_│_│_│_│_│││ │ (pct. a3 ≥ pct. b3) │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│a4 │ - Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a │ ││ │ folosit urna specială ││_│_│_│_│_│_│││ │ (pct. a4 ≥ pct. b4) │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│b │Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la │ ││ │urne, înscrişi în listele electorale din circumscripţia ││_│_│_│_│_│_│││ │electorală │ ││ │(pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4), │ ││ │din care: │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│b1 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ ││ │ la urne, înscrişi în listele electorale permanente ││_│_│_│_│_│_││├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│b2 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ ││ │ la urne, înscrişi în copiile de pe listele electorale ││_│_│_│_│_│_│││ │ complementare │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│b3 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat ││_│_│_│_│_│_│││ │ la urne, înscrişi în listele electorale suplimentare │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│b4 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat ││_│_│_│_│_│_│││ │ la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│c │ Numărul total al voturilor valabil exprimate ││_│_│_│_│_│_│││ │ (pct. c ≤ pct. b - pct. d; pct. c = Suma voturilor │ ││ │ valabil exprimate la pct. g) │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│d │ Numărul total al voturilor nule ││_│_│_│_│_│_││├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│e │ Numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + ││_│_│_│_│_│_│││ │ pct. d + pct. f) │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│f │ Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate ││_│_│_│_│_│_││└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘               P/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Judeţul │_│_│ 1/8 Notă

  ──────────

  *) Conform art. 103 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  g. Numărul total al voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare CANDIDAT pentru funcţia de PRIMAR:┌──────────────┬────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐│ Numele şi │ Denumirea partidului, organizaţiei │Nr. │ Nr. de voturi ││ prenumele │cetăţenilor aparţinând minorităţilor│crt. │valabil exprimate, ││candidatului*)│ naţionale, alianţei politice, │ │ obţinute. ││ │ alianţei electorale sau menţiunea │ │ ││ │ "Candidat independent" │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 1 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 2 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 3 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 4 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 5 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 6 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 7 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 8 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 9 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 10 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 11 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 12 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 13 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 14 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 15 │ │_│_│_│_│_│_│ │└──────────────┴────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘                P/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Judeţul │_│_│ 2/8 Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) şi (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  ┌──────────────┬────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐│ Numele şi │Denumirea partidului, organizaţiei │Nr. │ Nr. de voturi ││ prenumele │cetăţenilor aparţinând minorităţilor│crt. │valabil exprimate, ││candidatului*)│naţionale, alianţei politice, │ │ obţinute ││ │alianţei electorale sau menţiunea │ │ ││ │ "Candidat independent" │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 16 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 17 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 18 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 19 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 20 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 21 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 22 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 23 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 24 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 25 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 26 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 27 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 28 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 29 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 30 │ │_│_│_│_│_│_│ │└──────────────┴────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘                P/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Judeţul │_│_│ 3/8 Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) şi (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale,

  pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  ┌──────────────┬────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐│ Numele şi │Denumirea partidului, organizaţiei │Nr. │ Nr. de voturi ││ prenumele │cetăţenilor aparţinând minorităţilor│crt. │valabil exprimate, ││candidatului*)│naţionale, alianţei politice, │ │ obţinute ││ │alianţei electorale sau menţiunea │ │ ││ │"Candidat independent" │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 31 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 32 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 33 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 34 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 35 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 36 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 37 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 38 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 39 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 40 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 41 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 42 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 43 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 44 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 45 │ │_│_│_│_│_│_│ │└──────────────┴────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘                P/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Judeţul │_│_│ 4/8 Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) şi (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale,

  pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  ┌──────────────┬────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐│ Numele şi │Denumirea partidului, organizaţiei │Nr. │ Nr. de voturi ││ prenumele │cetăţenilor aparţinând minorităţilor│crt. │valabil exprimate, ││candidatului*)│naţionale, alianţei politice, │ │ obţinute ││ │alianţei electorale sau menţiunea │ │ ││ │"Candidat independent" │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 46 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 47 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 48 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 49 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 50 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 51 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 52 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 53 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 54 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 55 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 56 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 57 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 58 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 59 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 60 │ │_│_│_│_│_│_│ │└──────────────┴────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘               P/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Judeţul │_│_│ 5/8 Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) şi (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  ┌──────────────┬────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐│ Numele şi │Denumirea partidului, organizaţiei │Nr. │ Nr. de voturi ││ prenumele │cetăţenilor aparţinând minorităţilor│crt. │valabil exprimate, ││candidatului*)│naţionale, alianţei politice, │ │ obţinute ││ │alianţei electorale sau menţiunea │ │ ││ │"Candidat independent" │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 61 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 62 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 63 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 64 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 65 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 66 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 67 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 68 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 69 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 70 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 71 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 72 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 73 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 74 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 75 │ │_│_│_│_│_│_│ │└──────────────┴────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘               P/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Judeţul │_│_│ 6/8 Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) şi (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  h. Candidatul declarat ales căruia i se va atribui mandatul de PRIMAR, conform art. 101 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali:┌────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────┬───────────────┐│Nr. │Numele şi prenumele│Denumirea partidului, organizaţiei │Nr. de voturi ││crt.│ candidatului │cetăţenilor aparţinând minorităţilor │ valabil ││ │ │naţionale, alianţei politice, │ exprimate, ││ │ │alianţei electorale sau menţiunea │ obţinute. ││ │ │"Candidat independent" │ ││ │ │ │ │├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 1 │ │ │ │_│_│_│_│_│_│ │└────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────┴───────────────┘i. Candidaţii aflaţi în situaţie de balotaj, conform art. 101 alin. (3) Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali:┌────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────┬───────────────┐│Nr. │Numele şi prenumele│Denumirea partidului, organizaţiei │Nr. de voturi ││crt.│ candidatului │cetăţenilor aparţinând minorităţilor │ valabil ││ │ │naţionale, alianţei politice, │ exprimate, ││ │ │alianţei electorale sau menţiunea │ obţinute. ││ │ │"Candidat independent" │ ││ │ │ │ │├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 1 │ │ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 2 │ │ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 3 │ │ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 4 │ │ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 5 │ │ │ │_│_│_│_│_│_│ │└────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────┴───────────────┘               P/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Judeţul │_│_│ 7/8j. Expunerea, pe scurt a întâmpinărilor şi contestaţiilor formulate şi a hotărârilor pronunţate de biroul electoral de circumscripţie care sunt definitive:    ___________________________________________________________________________    ___________________________________________________________________________    ___________________________________________________________________________    ___________________________________________________________________________    ___________________________________________________________________________    ___________________________________________________________________________    ___________________________________________________________________________    ___________________________________________________________________________           Preşedintele Locţiitorul preşedintelui        Biroului electoral Biroului electoral         de circumscripţie de circumscripţie  Numele şi prenumele Semnătura, Numele şi prenumele Semnătura,  ____________________ _____________________     Ştampila,                                   Membrii                   Biroului electoral de circumscripţie             Numele şi Formaţiunea politică Semnătura             prenumele reprezentată                                 (unde este cazul)  1. _______________________________________________________________  2. _______________________________________________________________  3. _______________________________________________________________  4. _______________________________________________________________  5. _______________________________________________________________  6. _______________________________________________________________  7. _______________________________________________________________        P/CE Circumscripţia Electorală nr. │_│_│_│ Judeţul │_│_│ 8/8
   +  Anexa 10    (CL/CE Sector) MUNICIPIUL BUCUREŞTI                             CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ                                Nr. │_│_│ Sector │_│                                 PROCES-VERBAL*)           privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului                alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru                         CONSILIUL LOCAL al SECTORULUI                    la alegerile locale din data de __________┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐│a │Numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele │ ││ │electorale din circumscripţia electorală ││_│_│_│_│_│_│││ │(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4),din care:│ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│a1 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listei │ ││ │ electorale permanente ││_│_│_│_│_│_│││ │ (pct. a1 ≥ pct. b1) │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│a2 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de │ ││ │ pe listele electorale complementare (pct. a2 ≥ pct. b2)││_│_│_│_│_│_││├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│a3 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ ││ │ electorale suplimentare ││_│_│_│_│_│_│││ │ (pct. a3 ≥ pct. b3) │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│a4 │ - Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a │ ││ │ folosit urna specială ││_│_│_│_│_│_│││ │ (pct. a4 ≥ pct. b4) │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│b │Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la │ ││ │urne, înscrişi în listele electorale din circumscripţia ││_│_│_│_│_│_│││ │electorală │ ││ │(pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4),din care:│ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│b1 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ ││ │ la urne, înscrişi în listele electorale permanente ││_│_│_│_│_│_││├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│b2 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ ││ │ la urne, înscrişi în copiile de pe listele electorale ││_│_│_│_│_│_│││ │ complementare │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│b3 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat ││_│_│_│_│_│_│││ │ la urne, înscrişi în listele electorale suplimentare │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│b4 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat ││_│_│_│_│_│_│││ │ la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│c │ Numărul total al voturilor valabil exprimate ││_│_│_│_│_│_│││ │ (pct. c ≤ pct. b - pct. d; pct. c = Suma voturilor │ ││ │ valabil exprimate la pct. g) │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│d │ Numărul total al voturilor nule ││_│_│_│_│_│_││├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│e │ Numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + ││_│_│_│_│_│_│││ │ pct. d + pct. f) │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│f │ Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate ││_│_│_│_│_│_││└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘                                       CL/CE/Sector │_│ Judeţul │_│_│ 1/17 Notă

  ──────────

  *) Conform art. 103 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  g. Numărul total al voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare LISTĂ DE CANDIDAŢI şi de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT:┌───────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐│ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi ││ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt. │valabil exprimate, ││ alianţelor politice, alianţelor electorale*) │ │ obţinute ││ numele şi prenumele candidaţilor independenţi**)│ │ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 1 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 2 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 3 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 4 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 5 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 6 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 7 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 8 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 9 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 10 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 11 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 12 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 13 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 14 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 15 │ │_│_│_│_│_│_│ │└───────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘                                      CL/CE/Sector │_│ Judeţul │_│_│ 2/17 Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  ┌───────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐│ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi ││ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt. │valabil exprimate, ││ alianţelor politice, alianţelor electorale*) │ │ obţinute ││ numele şi prenumele candidaţilor independenţi**)│ │ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 16 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 17 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 18 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 19 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 20 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 21 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 22 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 23 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 24 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 25 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 26 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 27 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 28 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 29 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 30 │ │_│_│_│_│_│_│ │└───────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘                                      CL/CE/Sector │_│ Judeţul │_│_│ 3/17 Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  ┌───────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐│ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi ││ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt. │valabil exprimate, ││ alianţelor politice, alianţelor electorale*) │ │ obţinute ││ numele şi prenumele candidaţilor independenţi**)│ │ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 31 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 32 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 33 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 34 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 35 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 36 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 37 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 38 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 39 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 40 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 41 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 42 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 43 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 44 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 45 │ │_│_│_│_│_│_│ │└───────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘                                      CL/CE/Sector │_│ Judeţul │_│_│ 4/17 Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  ┌───────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐│ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi ││ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt. │ valabil exprimate,││ alianţelor politice, alianţelor electorale*) │ │ obţinute ││ numele şi prenumele candidaţilor independenţi**)│ │ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 46 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 47 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 48 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 49 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 50 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 51 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 52 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 53 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 54 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 55 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 56 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 57 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 58 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 59 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 60 │ │_│_│_│_│_│_│ │└───────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘                                      CL/CE/Sector │_│ Judeţul │_│_│ 5/17 Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  **) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin. (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┬────┬──────────────┐│g1. Pragul electoral, calculat conform art. 100 alin. (1) │Nr. │Nr. de voturi ││ │crt.│ valabil ││ │ │ exprimate │├──────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│Pragul electoral de 5% din total voturi valabil exprimate │ 1 │ │_│_│_│_│_│_│││(partea întreagă din pct. c x 0,05) │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│Pragul electoral de 7% din total voturi valabil exprimate │ 2 │ │_│_│_│_│_│_│││(partea întreagă din pct. c x 0,07) │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│Pragul electoral de 8% din total voturi valabil exprimate │ 3 │ │_│_│_│_│_│_│││(partea întreagă din pct. c x 0,08) │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────────┘g2. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare LISTĂ DE CANDIDAŢI şi de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT pentru partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale şi candidaţii independenţi care au întrunit pragul electoral, conform art. 100 alin. (2):┌───────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐│ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi ││ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt. │valabil exprimate, ││ alianţelor politice, alianţelor electorale, │ │ obţinute ││ numele şi prenumele candidaţilor independenţi │ │ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 1 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 2 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 3 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 4 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 5 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 6 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 7 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 8 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 9 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 10 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 11 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 12 │ │_│_│_│_│_│_│ │└───────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘                                     CL/CE/Sector │_│ Judeţul │_│_│ 6/17┌───────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐│ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi ││ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt. │valabil exprimate, ││ alianţelor politice, alianţelor electorale, │ │ obţinute ││ numele şi prenumele candidaţilor independenţi │ │ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 13 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 14 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 15 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 16 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 17 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 18 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 19 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 20 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 21 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 22 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 23 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 24 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 25 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 26 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 27 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 28 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 29 │ │_│_│_│_│_│_│ │└───────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘                                     CL/CE/Sector │_│ Judeţul │_│_│ 7/17┌───────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐│ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor │Nr. │ Nr. de voturi ││ cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, │crt. │valabil exprimate, ││ alianţelor politice, alianţelor electorale, │ │ obţinute ││ numele şi prenumele candidaţilor independenţi │ │ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 30 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 31 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 32 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 33 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 34 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 35 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 36 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 37 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 38 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 39 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 40 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 41 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 42 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 43 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 44 │ │_│_│_│_│_│_│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ 45 │ │_│_│_│_│_│_│ │└───────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘                                     CL/CE/Sector │_│ Judeţul │_│_│ 8/17┌────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐│ g3 │Numărul total al voturilor valabil exprimate pentru │ ││ │partidele politice, alianţele politice, alianţele │ │_│_│_│_│_│_│ ││ │electorale şi candidaţii independenţi care au │ ││ │întrunit pragul electoral*) │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│ g4 │Coeficientul electoral al circumscripţiei │ │_│_│_│_│_│_│ ││ │(partea întreagă pct. g3 : pct. g5) │ ││ │[conform art. 100 alin. (4) lit. a)] │ │└────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Pct. g3 trebuie să fie egal cu suma rândurilor de la pct. g2

  ──────────
  ┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐│ g5 │Numărul de mandate de consilieri locali │ │_│_│ │└────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘g6. Stabilirea numărului de mandate ce revin fiecărei liste de candidaţi, precum şi candidaţilor independenţi, aleşi conform art. 100 alin. (4) lit. a), PRIMA ETAPĂ:┌────────────────────────────┬───┬───────────────┬────────────┬───────────────┐│Denumirea partidelor politi-│Nr.│ Nr. de │ Nr. de │ Nr. de ││ce, organizaţiilor cetăţeni-│crt│ voturi valabil│ mandate │ voturi ││lor aparţinând minorităţilor│ │ exprimate, │ atribuite │ utilizate ││naţionale, alianţelor │ │ obţinute. │(col.1: pct.│ (col. 2 x ││politice, alianţelor │ │ │ g4) │ pct. g4) ││electorale, numele şi │ │ │ │ ││prenumele candidaţilor │ │ │ │ ││independenţi │ │ │ │ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼────────────┼───────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼────────────┼───────────────┤│ │ 1 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼────────────┼───────────────┤│ │ 2 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼────────────┼───────────────┤│ │ 3 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼────────────┼───────────────┤│ │ 4 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼────────────┼───────────────┤│ │ 5 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼────────────┼───────────────┤│ │ 6 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼────────────┼───────────────┤│ │ 7 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼────────────┼───────────────┤│ │ 8 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼────────────┼───────────────┤│ │ 9 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼────────────┼───────────────┤│ │ 10│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼────────────┼───────────────┤│ │ 11│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼────────────┼───────────────┤│ │ 12│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │└────────────────────────────┴───┴───────────────┴────────────┴───────────────┘                                     CL/CE/Sector │_│ Judeţul │_│_│ 9/17┌────────────────────────────┬───┬───────────────┬─────────────┬───────────────┐│Denumirea partidelor politi-│Nr.│ Nr. de │ Nr. de │ Nr. de ││ce, organizaţiilor cetăţeni-│crt│ voturi valabil│ mandate │ voturi ││lor aparţinând minorităţilor│ │ exprimate, │ atribuite │ utilizate ││naţionale, alianţelor │ │ obţinute. │(col. 1: pct.│ (col. 2 x ││politice, alianţelor │ │ │ g4) │ pct. g4) ││electorale, numele şi │ │ │ │ ││prenumele candidaţilor │ │ │ │ ││independenţi │ │ │ │ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 13│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 14│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 15│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 16│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 17│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 18│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 19│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 20│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 21│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 22│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 23│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 24│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 25│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 26│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 27│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 28│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │└────────────────────────────┴───┴───────────────┴─────────────┴───────────────┘                                     CL/CE/Sector │_│ Judeţul │_│_│ 10/17┌────────────────────────────┬───┬───────────────┬─────────────┬───────────────┐│Denumirea partidelor politi-│Nr.│ Nr. de │ Nr. de │ Nr. de ││ce, organizaţiilor cetăţeni-│crt│ voturi valabil│ mandate │ voturi ││lor aparţinând minorităţilor│ │ exprimate, │ atribuite │ utilizate ││naţionale, alianţelor │ │ obţinute. │(col. 1: pct.│ (col. 2 x ││politice, alianţelor │ │ │ g4) │ pct. g4) ││electorale, numele şi │ │ │ │ ││prenumele candidaţilor │ │ │ │ ││independenţi │ │ │ │ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 29│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 30│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 31│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 32│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 33│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤│ │ 34│ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│ │ │_│_│_│_│_│_│ │└────────────────────────────┴───┴───────────────┴─────────────┴───────────────┘g7. Repartizarea mandatelor neatribuite în PRIMA ETAPĂ pe baza numărului de voturi neutilizate, conform art. 100 alin. (4) lit. c), ETAPA A DOUA:┌────────────────────────────┬───┬───────────────┬──────────────┬──────────────┐│Denumirea partidelor politi-│Nr.│ Nr. de │ Nr. de │ Nr. de ││ce, organizaţiilor cetăţeni-│crt│ voturi valabil│ voturi │ mandate ││lor aparţinând minorităţilor│ │ exprimate, │ neutilizate │ atribuite ││ naţionale, alianţelor │ │ obţinute │(pct.g6 col. 1│ ││ politice, alianţelor │ │(pct.g6 col. 1)│ - col. 3) │ ││ electorale*) │ │ │ │ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼──────────────┤│ │ 1 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│_│_│_│_││ │_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼──────────────┤│ │ 2 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│_│_│_│_││ │_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼──────────────┤│ │ 3 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│_│_│_│_││ │_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼──────────────┤│ │ 4 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│_│_│_│_││ │_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼──────────────┤│ │ 5 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│_│_│_│_││ │_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼──────────────┤│ │ 6 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│_│_│_│_││ │_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼──────────────┤│ │ 7 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│_│_│_│_││ │_│_│ │└────────────────────────────┴───┴───────────────┴──────────────┴──────────────┘                                    CL/CE/Sector │_│ Judeţul │_│_│ 11/17 Notă

  ──────────

  *) În ordinea descrescătoare a numărului de voturi neutilizate

  ──────────
  ┌────────────────────────────┬───┬───────────────┬──────────────┬──────────────┐│Denumirea partidelor politi-│Nr.│ Nr. de │ Nr. de │ Nr. de ││ce, organizaţiilor cetăţeni-│crt│ voturi valabil│ voturi │ mandate ││lor aparţinând minorităţilor│ │ exprimate, │ neutilizate │ atribuite ││ naţionale, alianţelor │ │ obţinute │(pct.g6 col. 1│ ││ politice, alianţelor │ │(pct.g6 col. 1)│ - col. 3) │ ││ electorale*) │ │ │ │ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼──────────────┤│ │ 8 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│_│_│_│_││ │_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼──────────────┤│ │ 9 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│_│_│_│_││ │_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼──────────────┤│ │10 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│_│_│_│_││ │_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼──────────────┤│ │11 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│_│_│_│_││ │_│_│ │├────────────────────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼──────────────┤│ │12 │ │_│_│_│_│_│_│ │ │_│_│_│_│_│_││ │_│_│ │└────────────────────────────┴───┴───────────────┴──────────────┴──────────────┘ Notă

  ──────────

  *) În ordinea descrescătoare a numărului de voturi neutilizate

  ──────────
  g8. Repartizarea unui mandat organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, în cazul în care niciuna din aceste organizaţii nu a obţinut cel puţin un mandat în prima etapă de distribuire a mandatelor, conform art. 100 alin. (7):┌────────────────────────────────────────────┬───┬──────────────┬──────────────┐│ Denumirea organizaţiei cetăţenilor aparţi- │Nr.│ Nr. de │ Nr. de ││nând minorităţilor naţionale, care a │crt│ voturi │ mandate ││îndeplinit pragul electoral şi a obţinut │ │ valabil │ atribuite ││numărul cel mai mare de voturi valabil │ │ exprimate, │ ││exprimate dintre toate aceste organizaţii │ │ obţinute │ ││ │ │(pct.g6 col.1)│ │├────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼──────────────┤│ │ 1 │ │_│_│_│_│_│_││ │_│_│ │└────────────────────────────────────────────┴───┴──────────────┴──────────────┘----------Lit. g8. a anexei 10 a fost modificată de art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 9 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 11 mai 2016.g9. Repartizarea mandatelor în situaţia în care niciun partid politic, alianţă politică sau alianţă electorală nu a realizat pragul electoral, conform art. 100 alin. (29):┌────────────────────────────────────────────┬───┬──────────────┬──────────────┐│Denumirea partidelor politice, alianţelor │Nr.│ Nr. de │ Nr. de ││ politice, alianţelor electorale*) │crt│ voturi │ mandate ││ │ │ valabil │ atribuite ││ │ │ exprimate │ ││ │ │ obţinute │ ││ │ │(pct.g col. 1)│ │├────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼──────────────┤│ │ 1 │ │_│_│_│_│_│_││ │_│_│ │├────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼──────────────┤│ │ 2 │ │_│_│_│_│_│_││ │_│_│ │├────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼──────────────┤│ │ 3 │ │_│_│_│_│_│_││ │_│_│ │└────────────────────────────────────────────┴───┴──────────────┴──────────────┘                                      CL/CE/Sector │_│ Judeţul │_│_│ 12/17 Notă

  ──────────

  *) În ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil exprimate

  ──────────
  h. Lista candidaţilor cărora li s-au atribuit mandate:┌────┬──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Numele şi prenumele │Partidul politic, organizaţia cetăţenilor aparţi- ││crt.│ │ nând minorităţilor naţionale, alianţa politică, ││ │ │ alianţa electorală ori menţiunea "candidat ││ │ │ independent" │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 2 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 3 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 4 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 5 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 6 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 7 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 8 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 9 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 10 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 11 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 12 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 13 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 14 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 15 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 16 │ │ │└────┴──────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘                                     CL/CE/Sector │_│ Judeţul │_│_│ 13/17┌────┬──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Numele şi prenumele │Partidul politic, organizaţia cetăţenilor aparţi- ││crt.│ │ nând minorităţilor naţionale, alianţa politică, ││ │ │ alianţa electorală ori menţiunea "candidat ││ │ │ independent" │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 17 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 18 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 19 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 20 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 21 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 22 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 23 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 24 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 25 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 26 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 27 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 28 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 29 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 30 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 31 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 32 │ │ │└────┴──────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘                                     CL/CE/Sector │_│ Judeţul │_│_│ 14/17┌────┬──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Numele şi prenumele │Partidul politic, organizaţia cetăţenilor aparţi- ││crt.│ │ nând minorităţilor naţionale, alianţa politică, ││ │ │ alianţa electorală ori menţiunea "candidat ││ │ │ independent" │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 33 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 34 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 35 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 36 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 37 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 38 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 39 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 40 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 41 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 42 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 43 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 44 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 45 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 46 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 47 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 48 │ │ │├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ 49 │ │ │└────┴──────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘                                     CL/CE/Sector │_│ Judeţul │_│_│ 15/17i. Lista supleanţilor pentru funcţia de consilier local┌────┬─────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────┐│Nr. │ Numele şi │Denumirea partidului politic│Denumirea partidelor politice,││crt.│ prenumele │ organizaţiei cetăţenilor │ în cazul alianţelor politice ││ │ │ aparţinând minorităţilor │ şi alianţelor electorale ││ │ │naţionale, alianţei politice│ ││ │ │ sau alianţei electorale │ │├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 1.│ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 2.│ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 3.│ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 4.│ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 5.│ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 6.│ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 7.│ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 8.│ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 9.│ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 10.│ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 11.│ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 12.│ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 13.│ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 14.│ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 15.│ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 16.│ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 17.│ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 18.│ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 19.│ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 20.│ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 21.│ │ │ │├────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 22.│ │ │ │└────┴─────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────┘                                    CL/CE Sector │_│ Judeţul │_│_│ 16/17j. Expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor şi contestaţiilor formulate şi a hotărârilor pronunţate de biroul electoral de circumscripţie care sunt definitive:    ______________________________________________________________________    ______________________________________________________________________    ______________________________________________________________________    ______________________________________________________________________    ______________________________________________________________________    ______________________________________________________________________    ______________________________________________________________________    ______________________________________________________________________    ______________________________________________________________________           Preşedintele Locţiitorul preşedintelui        Biroului electoral Biroului electoral         de circumscripţie de circumscripţie   Numele şi prenumele Semnătura, Numele şi prenumele Semnătura,   ─────────────────── ───────────────────    Ştampila,                                    Membrii                       Biroului electoral de circumscripţie             Numele şi Formaţiunea politică Semnătura             prenumele reprezentată                                 (unde este cazul)   1. ___________________________________________________________________   2. ___________________________________________________________________   3. ___________________________________________________________________   4. ___________________________________________________________________   5. ___________________________________________________________________   6. ___________________________________________________________________   7. ___________________________________________________________________                               CL/CE/Sector │_│ Judeţul │_│_│ 17/17
   +  Anexa 11     (P/CE Sector) MUNICIPIUL BUCUREŞTI                             CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ                               Nr. │_│_│ Sector │_│                                 PROCES-VERBAL*)        privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor                            şi atribuirea mandatului                            de PRIMAR al SECTORULUI                     la alegerile locale din data de _____________┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐│a │Numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele │ ││ │electorale din circumscripţia electorală ││_│_│_│_│_│_│││ │(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4),din care:│ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│a1 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listei │ ││ │ electorale permanente ││_│_│_│_│_│_│││ │ (pct. a1 ≥ pct. b1) │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│a2 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de │ ││ │ pe listele electorale complementare (pct. a2 ≥ pct. b2)││_│_│_│_│_│_││├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│a3 │ - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ ││ │ electorale suplimentare ││_│_│_│_│_│_│││ │ (pct. a3 ≥ pct. b3) │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│a4 │ - Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a │ ││ │ folosit urna specială ││_│_│_│_│_│_│││ │ (pct. a4 ≥ pct. b4) │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│b │Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la │ ││ │urne, înscrişi în listele electorale din circumscripţia ││_│_│_│_│_│_│││ │electorală │ ││ │(pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4),din care:│ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│b1 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ ││ │ la urne, înscrişi în listele electorale permanente ││_│_│_│_│_│_││├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│b2 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ ││ │ la urne, înscrişi în copiile de pe listele electorale ││_│_│_│_│_│_│││ │ complementare │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│b3 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat ││_│_│_│_│_│_│││ │ la urne, înscrişi în listele electorale suplimentare │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│b4 │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat ││_│_│_│_│_│_│││ │ la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│c │ Numărul total al voturilor valabil exprimate ││_│_│_│_│_│_│││ │ (pct. c ≤ pct. b - pct. d; pct. c = Suma voturilor │ ││ │ valabil exprimate la pct. g) │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│d │ Numărul total al voturilor nule ││_│_│_│_│_│_││├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│e │ Numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + ││_│_│_│_│_│_│││ │ pct. d + pct. f) │ │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│f │ Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate ││_│_│_│_│_│_││└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘                                         P/CE/Sector │_│ Judeţul │_│_│ 1/8 Notă

  ──────────

  *) Conform art. 103 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  g. Numărul total al voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare CANDIDAT pentru funcţia de PRIMAR:┌──────────────┬────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐│ Numele şi │ Denumirea partidului, organizaţiei │Nr. │ Nr. de voturi ││ prenumele │cetăţenilor aparţinând minorităţilor│crt. │ valabil exprimate,││candidatului*)│ naţionale, alianţei politice, │ │ obţinute ││ │ alianţei electorale sau menţiunea │ │ ││ │ "Candidat independent" │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 1 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 2 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 3 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 4 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 5 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 6 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 7 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 8 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 9 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 10 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 11 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 12 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 13 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 14 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 15 │ │_│_│_│_│_│_│ │└──────────────┴────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘                                        P/CE/Sector │_│ Judeţul │_│_│ 2/8 Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) şi (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  ┌──────────────┬────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐│ Numele şi │ Denumirea partidului, organizaţiei │Nr. │ Nr. de voturi ││ prenumele │cetăţenilor aparţinând minorităţilor│crt. │ valabil exprimate,││candidatului*)│ naţionale, alianţei politice, │ │ obţinute ││ │ alianţei electorale sau menţiunea │ │ ││ │ "Candidat independent" │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 16 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 17 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 18 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 19 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 20 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 21 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 22 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 23 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 24 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 25 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 26 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 27 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 28 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 29 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 30 │ │_│_│_│_│_│_│ │└──────────────┴────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘                                        P/CE/Sector │_│ Judeţul │_│_│ 3/8 Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) şi (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  ┌──────────────┬────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐│ Numele şi │ Denumirea partidului, organizaţiei │Nr. │ Nr. de voturi ││ prenumele │cetăţenilor aparţinând minorităţilor│crt. │ valabil exprimate,││candidatului*)│ naţionale, alianţei politice, │ │ obţinute ││ │ alianţei electorale sau menţiunea │ │ ││ │ "Candidat independent" │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 31 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 32 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 33 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 34 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 35 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 36 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 37 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 38 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 39 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 40 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 41 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 42 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 43 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 44 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 45 │ │_│_│_│_│_│_│ │└──────────────┴────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘                                         P/CE/Sector │_│ Judeţul │_│_│ 4/8 Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) şi (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  ┌──────────────┬────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐│ Numele şi │ Denumirea partidului, organizaţiei │Nr. │ Nr. de voturi ││ prenumele │cetăţenilor aparţinând minorităţilor│crt. │ valabil exprimate,││candidatului*)│ naţionale, alianţei politice, │ │ obţinute ││ │ alianţei electorale sau menţiunea │ │ ││ │ "Candidat independent" │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 46 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 47 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 48 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 49 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 50 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 51 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 52 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 53 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 54 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 55 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 56 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 57 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 58 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 59 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 60 │ │_│_│_│_│_│_│ │└──────────────┴────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘                                         P/CE/Sector │_│ Judeţul │_│_│ 5/8 Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) şi (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  ┌──────────────┬────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐│ Numele şi │ Denumirea partidului, organizaţiei │Nr. │ Nr. de voturi ││ prenumele │cetăţenilor aparţinând minorităţilor│crt. │ valabil exprimate,││candidatului*)│ naţionale, alianţei politice, │ │ obţinute ││ │ alianţei electorale sau menţiunea │ │ ││ │ "Candidat independent" │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 61 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 62 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 63 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 64 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 65 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 66 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 67 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 68 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 69 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 70 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 71 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 72 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 73 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 74 │ │_│_│_│_│_│_│ │├──────────────┼────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤│ │ │ 75 │ │_│_│_│_│_│_│ │└──────────────┴────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘                                         P/CE/Sector │_│ Judeţul │_│_│ 6/8 Notă

  ──────────

  *) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 58 alin. (8) şi (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  h. Candidatul declarat ales căruia i se va atribui mandatul de PRIMAR, conform art. 101, alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali:┌────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────┬───────────────┐│Nr. │Numele şi prenumele│Denumirea partidului, organizaţiei │Nr. de voturi ││crt.│ candidatului │cetăţenilor aparţinând minorităţilor │valabil expri- ││ │ │ naţionale, alianţei politice, │mate, obţinute ││ │ │ alianţei electorale sau menţiunea │ ││ │ │ "Candidat independent" │ ││ │ │ │ │├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 1 │ │ │ │_│_│_│_│_│_│ │└────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────┴───────────────┘i. Candidaţii aflaţi în situaţie de balotaj, conform art. 101, alin. (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali:┌────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────┬───────────────┐│Nr. │Numele şi prenumele│Denumirea partidului, organizaţiei │Nr. de voturi ││crt.│ candidatului │cetăţenilor aparţinând minorităţilor │valabil expri- ││ │ │ naţionale, alianţei politice, │mate, obţinute ││ │ │ alianţei electorale sau menţiunea │ ││ │ │ "Candidat independent" │ ││ │ │ │ │├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 1 │ │ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 2 │ │ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 3 │ │ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 4 │ │ │ │_│_│_│_│_│_│ │├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 5 │ │ │ │_│_│_│_│_│_│ │└────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────┴───────────────┘                                          P/CE/Sector │_│ Judeţul │_│_│ 7/8j. Expunerea pe scurt, a întâmpinărilor şi contestaţiilor formulate şi a hotărârilor pronunţate de biroul electoral de circumscripţie care sunt definitive:    ___________________________________________________________________________    ___________________________________________________________________________    ___________________________________________________________________________    ___________________________________________________________________________    ___________________________________________________________________________    ___________________________________________________________________________    ___________________________________________________________________________    ___________________________________________________________________________              Preşedintele Locţiitorul preşedintelui           Biroului electoral Biroului electoral            de circumscripţie de circumscripţie   Numele şi prenumele Semnătura, Numele şi prenumele Semnătura,   ─────────────────── ───────────────────    Ştampila,                                     Membrii                       Biroului electoral de circumscripţie             Numele şi Formaţiunea politică Semnătura             prenumele reprezentată                                 (unde este cazul)   1. _____________________________________________________________________   2. _____________________________________________________________________   3. _____________________________________________________________________   4. _____________________________________________________________________   5. _____________________________________________________________________   6. _____________________________________________________________________   7. _____________________________________________________________________                                     P/CE/Sector │_│ Judeţul │_│_│ 8/8
   +  Anexa 12        (CL/BEJ)                            BIROUL ELECTORAL DE                          CIRCUMSCRIPŢIE JUDEŢEANĂ                            Nr. │_│_│ Judeţul ____________                                PROCES - VERBAL*)                 privind centralizarea pe judeţ a voturilor şi                         rezultatului alegerilor pentru                               CONSILIILE LOCALE                        la alegerile locale din data de ________┌──┬───────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│a │Numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele │ ││ │electorale din circumscripţiile electorale din judeţ ││_│_│_│_│_│_│_│││ │(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4), din care:│ │├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│a1│ - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ ││ │ electorale permanente ││_│_│_│_│_│_│_│││ │ (pct. a1 ≥ pct. b1) │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│a2│ - Numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de │ ││ │ pe listele electorale complementare (pct. a2 ≥ pct. b2) ││_│_│_│_│_│_│_││├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│a3│ - Numărul total al alegătorilor potrivit listelor │ ││ │ electorale suplimentare ││_│_│_│_│_│_│_│││ │ (pct. a3 ≥ pct. b3) │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│a4│ - Numărul total al alegătorilor, în cazul cărora s-a │ ││ │ folosit urna specială ││_│_│_│_│_│_│_│││ │ (pct. a4 ≥ pct. b4) │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│b │ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la │ ││ │ urne, înscrişi în listele electorale din circumscrip- ││_│_│_│_│_│_│_│││ │ ţiile electorale din judeţ │ ││ │ (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4) │ ││ │ din care: │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│b1│ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ ││ │ la urne, înscrişi în listele electorale permanente ││_│_│_│_│_│_│_││├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│b2│ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat │ ││ │ la urne, înscrişi în copiile de pe listele electorale ││_│_│_│_│_│_│_│││ │ complementare │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│b3│ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat ││_│_│_│_│_│_│_│││ │ la urne, înscrişi în listele electorale suplimentare │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│b4│ - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat ││_│_│_│_│_│_│_│││ │ la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│c │ Numărul total al voturilor valabil exprimate ││_│_│_│_│_│_│_│││ │ (pct. c ≤ pct. b - pct. d; pct. c = Suma voturilor valabil│ ││ │ exprimate la pct. g) │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│d │ Numărul total al voturilor nule ││_│_│_│_│_│_│_││├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│e │ Numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + ││_│_│_│_│_│_│_│││ │ pct. d + pct. f) │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│f │ Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate ││_│_│_│_│_│_│_││└──┴───────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘                     CL/BEJ Circumscripţia Electorală Judeţeană nr. │_│_│ 1/10 Notă

  ──────────

  *) Conform art. 104 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

  ──────────
  g. Numărul total al voturilor valabil exprimate obţinute de listele de candidaţi pentru CONSILIUL LOCAL, grupate pe partide politice, organizaţii ale cetăţenilor apartinând minorităţilor naţionale, alianţe politice, alianţe electorale, precum şi pe candidaţi independenţi: ┌───────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────┐ │ Denumirea partidelor politice, organiza- │ │ │ │ţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor│ │ │ │naţionale, alianţelor politice, alianţelor │ Nr. │ Nr. de voturi valabil│ │electorale ori menţiunea "Candidat │ crt. │ exprimate, obţinute. │ │independent"*) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤ │ │ 1 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤ │ │ 2 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤ │ │ 3 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤ │ │ 4 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤ │ │ 5 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤ │ │ 6 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤ │ │ 7 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤ │ │ 8 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤ │ │ 9 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤ │ │ 10 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤ │ │ 11 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤ │ │ 12 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤ │ │ 13 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤ │ │ 14 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤ │ │ 15 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │ └───────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────────────┘                    CL/BEJ Circumscripţia Electorală Judeţeană nr. │_│_│ 2/10 Notă

  ──────────

  *) În ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil exprimate

  ──────────
   ┌───────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────┐ │ Denumirea partidelor politice, organiza- │ │ │ │ţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor│ │ │ │naţionale, alianţelor politice, alianţelor │ Nr. │ Nr. de voturi valabil│ │electorale ori menţiunea "Candidat │ crt. │ exprimate, obţinute. │ │independent"*) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤ │ │ 16 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤ │ │ 17 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤ │ │ 18 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤ │ │ 19 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤ │ │ 20 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤ │ │ 21 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤ │ │ 22 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤ │ │ 23 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤ │ │ 24 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤ │ │ 25 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤ │ │ 26 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤ │ │ 27 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤ │ │ 28 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤ │ │ 29 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤ │ │ 30 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │ └───────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────────────┘                    CL/BEJ Circumscripţia Electorală Judeţeană nr. │_│_│ 3/10 Notă

  ──────────

  *) În ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil exprimate

  ──────────
   ┌───────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────┐ │ Denumirea partidelor politice, organiza- │ │ │ │ţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor│ │ │ │naţionale, alianţelor politice, alianţelor │ Nr. │ Nr. de voturi valabil│ │electorale ori menţiunea "Candidat │ crt. │ exprimate, obţinute. │ │independent"*) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤ │ │ 31 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤ │ │ 32 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤ │ │ 33 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤ │ │ 34 │ │_│_│_│_│_│_│_│ │ ├───────────