ORDIN nr. M.62 din 10 mai 2016pentru modificarea Instrucțiunilor privind operațiunile de mișcare și transport ale marilor unități și unităților militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.4/2014
EMITENT
  • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 19 mai 2016    Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 22 alin. (4) din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul IInstrucțiunile privind operațiunile de mișcare și transport ale marilor unități și unităților militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.4/2014, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 218 și 218 bis din 27 martie 2014, se modifică după cum urmează:– Articolul 232 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 232(1) Cererile pentru obținerea aprobării de intrare/ieșire a forțelor armate străine în vederea participării la exerciții, activități de instruire și ceremoniale se înaintează în termenele stabilite pe timpul conferințelor de planificare a activităților.(2) Cererile pentru obținerea aprobării de tranzitare a teritoriului României de către forțele armate străine, pentru activitățile prevăzute la alin. (1), se înaintează în termen de:a) cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data intrării transportului pe teritoriul național pentru deplasarea de produse militare, echipamente și materiale din înzestrare pe căile de comunicație rutiere, feroviare, aeriene și navale;b) cel puțin 4 zile lucrătoare înainte de data intrării transportului pe teritoriul național pentru deplasarea de forțe și/sau produse pentru asigurarea sprijinului pe căile de comunicație rutiere, feroviare, aeriene și navale.(3) Pentru operațiile și exercițiile organizate de NATO sau împreună cu state membre NATO și UE, ale căror planuri/scenarii includ trecerea frontierei de stat de către forțe armate străine pentru gestionarea situațiilor de urgență sau criză, cererile pentru obținerea aprobării de intrare și tranzitare a teritoriului României se înaintează în termen de:a) cel puțin 48 de ore înainte de data intrării transportului pe teritoriul național pentru forțe, armament, muniții, explozivi, materiale radioactive și alte bunuri periculoase ce se deplasează pe căile de comunicație rutiere, feroviare, aeriene și navale;b) cel puțin 24 de ore înainte de data intrării pe teritoriul național pentru forțe, armament individual și alte bunuri care fac obiectul controlului vamal, dar nu fac parte din categoria bunurilor periculoase, ce se deplasează pe căile de comunicație rutiere, feroviare, aeriene și navale.  +  Articolul IIÎn tot cuprinsul instrucțiunilor denumirea "Centrul de conducere operațională - CCO" se înlocuiește cu denumirea "Comandamentul Forțelor Întrunite".  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul apărării naționale,
    Mihnea Ioan Motoc
    București, 10 mai 2016.Nr. M.62.-----