ORDIN nr. 351 din 3 mai 2016pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LMET "Licenţierea personalului meteorologic aeronautic"
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 mai 2016  În temeiul prevederilor art. 4 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 alin. (1) pct. 12 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română RACR-LMET "Licenţierea personalului meteorologic aeronautic", prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Licenţele de meteorolog aeronautic, emise în conformitate cu RACR-LMET ediţia 2, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.144/2009, îşi menţin valabilitatea pe întreaga perioadă pentru care au fost emise.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.144/2009 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind licenţierea personalului meteorologic aeronautic RACR-LMET, ediţia 2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 18 noiembrie 2009, se abrogă.

  p. Ministrul transporturilor,

  Alexandru Răzvan Cuc,

  secretar de stat
  Bucureşti, 3 mai 2016.Nr. 351.  +  AnexăREGLEMENTARI 03/05/2016