LEGE nr. 70 din 25 aprilie 2016pentru ratificarea Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare, semnat la Berlin la 29 octombrie 2014
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 28 aprilie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifică Acordul multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare, semnat la Berlin la 29 octombrie 2014*), denumit în continuare Acord. Notă

  ──────────

  *) Traducere oficială din limba engleză.

  ──────────
   +  Articolul 2 (1) Ministerul Finanţelor Publice, prin ordin al ministrului, este autorizat să menţioneze autorităţile competente din celelalte state cu care se realizează schimbul automat de informaţii privind conturile financiare. (2) Ministerul Finanţelor Publice, prin ordin al ministrului, este autorizat să indice, după caz, măsurile şi procedurile necesare pentru aplicarea Acordului prevăzut la art. 1.  +  Articolul 3Contribuţia României pentru finanţarea Secretariatului Organismului de Coordonare a Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare se plăteşte anual din bugetul Ministerului Finanţelor Publice, începând cu anul semnării Acordului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 25 aprilie 2016.Nr. 70.ACORD 29/10/2014