HOTĂRÎRE Nr. 772 din 31 mai 1966privind aprobarea Regulamentului pentru aplicarea Decretului nr. 328 din 29 aprilie 1966, privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în acest sector
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 28 - 29 din 31 mai 1966    Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328 din 29 aprilie 1966, privind circulaţia pe drumurile publice precum şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în acest sector.  +  Articolul 2Regulamentul prevăzut la art. 1, intră în vigoare după 30 de zile de la publicare. Pe aceeaşi dată Instrucţiunile privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în acest sector, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1107, publicată în Colecţia de Hotărîri şi Dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 35 din 21 noiembrie 1962, cu modificările ulterioare, se abroga.REGULAMENT 328 29/04/1966