HOTĂRÂRE nr. 5 din 9 februarie 1993privind validarea unui mandat de senator
EMITENT
  • Senat
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 15 februarie 1993    În temeiul art. 67 din Constituţia României, al art. 66 alin. (9) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, precum şi al art. 11 şi 134 alin. 3 din Regulamentul Senatului,Senatul hotărăşte:  +  Articolul UNICSe validează mandatul de senator al domnului Mihai Nistor în Circumscripţia electorală nr. 34, Suceava.PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. OLIVIU GHERMAN----------------