RECTIFICARE nr. 115 din 19 mai 2015referitoare la Legea nr. 115/2015
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 25 aprilie 2016    La Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 20 mai 2015, se face următoarea rectificare:- la art. 38 alin. (2) teza a II-a, în loc de: "... consultantul-şef..." se va citi: "... prim-magistratul-asistent...".------