HOTĂRÂRE nr. 282 din 13 aprilie 2016privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 22 aprilie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.155/2014 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.155/2014, denumit în continuare Plan de acţiune, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Fondurile necesare îndeplinirii obiectivelor prevăzute în Planul de acţiune se prevăd anual prin bugetul instituţiilor cu responsabilităţi în implementarea măsurilor prevăzute în Planul de acţiune.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul justiţiei,

  Raluca Alexandra Prună

  p. Ministrul finanţelor publice,

  Daniela Pescaru,

  secretar de stat
  Bucureşti, 13 aprilie 2016.Nr. 282.  +  AnexăPLANUL DE ACŢIUNEpentru implementarea Strategieipentru dezvoltarea sistemului judiciar 2015-2020*Font 7*┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│DIRECŢIA DE ACŢIUNE A: EFICIENTIZAREA JUSTIŢIEI CA SERVICIU PUBLIC │├─────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────┬───────────────────┬──────────────────┬────────────────────────────┤│ Obiectiv strategic │ Măsuri │Responsabil│Estimare bugetară │ Termen │ Indicatori de realizare ││ │ │ │în lei*1), *2), *3)│ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│A.1. Crearea şi implementarea│A.1.1. Înfiinţarea şi │MJ │Bugetul de stat │Semestrul I 2016 │Protocol interinstituţional ││unui sistem unitar de │operaţionalizarea │CSM │ │ │adoptat ││management strategic la │Consiliului de management │MP │ │ │ ││nivelul sistemului judiciar │strategic (CMS) format din │ÎCCJ │ │ │Instituţii din sistemul ││ │conducerea la vârf a MJ, │ │ │ │judiciar implicate în ││ │CSM, MP, ÎCCJ şi crearea │ │ │ │dezvoltarea sistemului ││ │unui grup tehnic de lucru │ │ │ │integrat de management: 4 ││ │care să sprijine consiliul │ │ │ │ ││ │strategic. │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │A.1.2. Dezvoltarea şi │MJ │POCA │2016-2020 │Participanţi din grupul- ││ │implementarea unui sistem │CSM │3.600.000 │ │ţintă la acţiuni de formare ││ │integrat de management │MP │ │ │profesională pentru ││ │strategic la nivelul │ÎCCJ │ │ │instanţe, parchete şi alte ││ │sistemului judiciar │ │ │ │instituţii din sistemul ││ │ │ │ │ │judiciar: 300 ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Dezvoltarea/Implementarea de││ │ │ │ │ │soluţii informatice de tip ││ │ │ │ │ │Balance scorecard │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │A.1.3. Dezvoltarea │MJ │POCA │2020 │Sistem compatibil între ││ │integrată a sistemului de │CSM │ │ │toate modulele statistice ││ │statistică judiciară la │MP │ │ │ale principalilor actori ││ │nivel interinstituţional │ÎCCJ │ │ │din sistem ││ │(MJ-CSM-MP-ÎCCJ) prin noul │ │ │ │ ││ │ECRIS V pentru a deveni un │ │ │ │Modul de analiză şi prognoză││ │instrument-suport pentru │ │ │ │în cadrul ECRIS V dezvoltat:││ │luarea deciziilor de │ │ │ │1 (detaliat la măsura A.3.1)││ │management strategic │ │ │ │ ││ │(inclusiv cu elementele de │ │ │ │ ││ │prognoză) │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │Integrarea statisticii │ │ │ │ ││ │judiciare în componenta de │ │ │ │ ││ │date deschise a │ │ │ │ ││ │Parteneriatului pentru o │ │ │ │ ││ │guvernare deschisă │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │A.1.4. Elaborarea unei │MJ │POCA │2017-2018 │Analiză elaborată ││ │analize naţionale de risc │MP │ │ │ ││ │privind formele grave de │ │ │ │ ││ │criminalitate pentru │ │ │ │ ││ │fundamentarea politicilor │ │ │ │ ││ │în materie penală │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │A.1.5. Elaborarea unei │MJ │Bugetul de stat │Trimestrul II 2016│Hotărârea Guvernului pentru ││ │strategii IT a sistemului │CSM, │ │ │aprobarea strategiei IT ││ │judiciar aferente perioadei│IJ │ │ │ ││ │2016-2020, însoţită de un │INM, │ │ │ ││ │plan de acţiune al │SNG │ │ │ ││ │acesteia, inclusiv │MP (incl. │ │ │ ││ │constituirea unui grup │DNA, │ │ │ ││ │interinstituţional pentru │DIICOT) │ │ │ ││ │monitorizarea implementării│ÎCCJ │ │ │ ││ │acesteia │ANP │ │ │ ││ │ │ONRC │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│A.2. Definitivarea procesului│A.2.1. Îmbunătăţirea │MJ, │Bugetul de stat │Decembrie 2016 │Act normativ adoptat de ││de punere în aplicare a │organizării şi funcţionării│CSM, │ │ │Guvern ││noilor coduri (civil/penal, │sistemului judiciar, precum│ÎCCJ, │ │ │ ││de procedură civilă/penală) │şi a statutului │MP │ │ │ ││ │magistraţilor, în contextul│ │ │ │ ││ │profundei reforme a celor │ │ │ │ ││ │patru coduri fundamentale │ │ │ │ ││ │pentru sistem (în materie │ │ │ │ ││ │civilă şi penală) │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │A.2.2. Continuarea formării│INM │POCA │2016-2019 │Acţiuni de formare ││ │profesionale a │SNG │67.466.106 │ │specializată pentru ││ │magistraţilor şi a │ │(INM) │ │magistraţi: 614 ││ │personalului auxiliar din │ │5.264.730 │ │Acţiuni de formare ││ │instanţe şi parchete │ │(SNG) │ │specializată a ││ │ │ │ │ │grefierilor: 60 │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│A.3. Optimizarea organizării │A.3.1. Optimizarea │MJ │Bugetul de stat │Trimestrul IV 2016│Analiză instanţe şi ││şi funcţionării instanţelor │managementului instanţelor │CSM │ │ │parchete, aprobată de CMS ││şi parchetelor │şi parchetelor prin: │MP │ │ │ ││ │- analiza sarcinilor │ÎCCJ │ │ │Proiect de act normativ ││ │administrative ale │Prin CMS │ │ │elaborat ││ │conducerii acestora care │CSM │ │ │ ││ │ar putea fi transferate │Curţi de │ │ │ ││ │către alte categorii de │apel │ │ │ ││ │personal şi îmbunătăţirea │ │ │ │ ││ │cadrului normativ privind │ │ │ │ ││ │atribuţiile colegiilor de │ │ │ │ ││ │conducere şi ale factorilor│ │ │ │ ││ │de decizie din instanţe şi │ │ │ │ ││ │parchete; │ │ │ │ ││ │- dezvoltarea unui modul de│ │Bugetul de stat │Trimestrul I 2017 │Modul de management ││ │management organizaţional │ │POCA │ │organizaţional dezvoltat ││ │strategic pentru curţile de│ │5.022.000 │ │pentru curţile de apel ││ │apel şi tribunale şi │ │ │ │ ││ │parchetele de pe lângă │ │ │ │ ││ │acestea; │ │ │ │ ││ │- întocmirea unei │ │ │2016-2018 │Număr de participanţi la ││ │metodologii de elaborare a │ │ │ │acţiuni de formare ││ │planului de management │ │ │ │profesională: 320 ││ │integrat; │ │ │ │ ││ │- formarea profesională │ │ │ │Număr de instanţe şi ││ │unitară a persoanelor cu │ │ │ │parchete care implementează ││ │funcţie de conducere, │ │ │ │sistemul de management ││ │inclusiv manageri │ │ │ │strategic: 15 curţi de apel ││ │economici, la nivelul │ │ │ │şi tribunalele arondate ││ │curţilor de apel şi al │ │ │ │ ││ │tribunalelor şi al │ │ │ │ ││ │parchetelor de pe lângă │ │ │ │ ││ │acestea cu privire la │ │ │ │ ││ │modulul de management │ │ │ │ ││ │organizaţional strategic; │ │ │ │ ││ │- elaborarea şi │ │ │ │ ││ │implementarea de către │ │ │ │ ││ │fiecare curte de apel şi │ │ │ │ ││ │de către parchetele de pe │ │ │ │ ││ │lângă acestea a unui plan │ │ │ │ ││ │de management integrat; │ │ │ │ ││ │- dezvoltarea unui mecanism│ │ │ │ ││ │de analiză şi monitorizare │ │ │ │ ││ │în cadrul CSM a modului de │ │ │ │ ││ │implementare a │ │ │ │ ││ │managementului strategic │ │ │ │ ││ │integrat la nivelul │ │ │ │ ││ │curţilor de apel şi al │ │ │ │ ││ │parchetelor de pe lângă │ │ │ │ ││ │acestea │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │A.3.2. Alocarea resurselor │MJ, CSM │Bugetul de stat │2016-2020 │Posturi suplimentare ││ │umane pentru instanţe │ │ │ │ocupate: Instanţe ││ │prevăzute în Memorandumul │ │ │ │244 de posturi de judecători││ │adoptat de Guvern în │ │ │ │102 posturi de personal ││ │septembrie 2012 │ │ │ │auxiliar de specialitate la ││ │ │ │ │ │instanţe ││ │Alocarea posturilor │ │ │2016-2020 │600 de judecători ││ │necesare implementării │ │ │ │750 de grefieri ││ │legislaţiei privind │ │ │ │ ││ │falimentul persoanelor │ │ │Trimestrul II 2016│Finalizare analiză ││ │fizice │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │Analiza infrastructurii │ │ │ │ ││ │tuturor instanţelor, în │ │ │ │ ││ │vederea identificării │ │ │ │ ││ │spaţiilor necesare │ │ │ │ ││ │amenajării sălilor de │ │ │ │ ││ │consiliu │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │A.3.3. Alocarea resurselor │MP, MJ, CSM│Bugetul de stat │2016-2020 │MP şi celelalte parchete ││ │umane suplimentare pentru │ │ │ │(exclusiv DNA şi DIICOT): ││ │unităţile Ministerului │ │ │ │100 de posturi de procurori ││ │Public │ │ │ │şi 200 de posturi de ││ │ │ │ │2016-2018 │personal auxiliar ││ │ │ │ │ │DIICOT - posturi ││ │ │ │ │ │suplimentate şi ocupate: ││ │ │ │ │ │16 procurori, ││ │ │ │ │2017-2018 │17 specialişti, 55 personal ││ │ │ │ │ │auxiliar şi administrativ, ││ │ │ │ │ │40 de ofiţeri de poliţie, ││ │ │ │ │ │14 specialişti IT ││ │ │ │ │ │DNA: posturi suplimentate şi││ │ │ │ │ │ocupate: 180 (50 de ││ │ │ │ │ │procurori, 50 de ofiţeri de ││ │ │ │ │ │poliţie, 30 de specialişti, ││ │ │ │ │ │50 de grefieri) │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │A.3.4. Implementarea │Instanţe │Bugetul de stat │2016 │Rata instanţelor care ││ │indicatorilor de eficienţă │CSM │ │ │evoluează din clasele ││ │în cadrul instanţelor, aşa │ │ │ │"satisfăcător/ineficient" ││ │cum au fost stabiliţi în │ │ │ │în clasa "eficient": 60% ││ │cadrul Grupului de lucru │ │ │ │(20 din 35) ││ │privind eficienţa al CSM, │ │ │ │ ││ │inclusiv prin organizarea │ │ │ │ ││ │formării profesionale │ │ │ │ ││ │aferente │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │A3.5. Dezvoltarea │INM │Bugetul de stat │2016-2019 │Participanţi la formarea în ││ │abilităţilor magistraţilor │SNG │MFN 2009-2014 │ │managementul instanţelor şi ││ │şi personalului auxiliar în│ │POCA │ │parchetelor: 510 magistraţi ││ │domeniul managementului │ │prevăzut la B2.3. │ │ ││ │schimbării, managementului │ │ │ │Acţiuni de formare ││ │instanţelor şi parchetelor │ │ │ │specializată a personalului ││ │şi al fluxului de dosare │ │ │ │auxiliar: 72 │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │A.3.6. Introducerea metodei│MJ │Bugetul de stat │2017 │Planificare bugetară ││ │de planificare bugetară │CSM - │ │ │multianuală operaţională ││ │multianuală, atât pentru │avizator │ │ │ ││ │instanţe, cât şi pentru │Instanţe │ │ │ ││ │parchete, inclusiv prin: │MP │ │ │ ││ │- fundamentarea │Parchete │ │ │ ││ │solicitărilor de buget de │ │ │ │ ││ │către ordonatorii │ │ │ │ ││ │secundari/terţiari pe baza │ │ │ │ ││ │unor analize economice │ │ │ │ ││ │realiste (execuţie ani │ │ │ │ ││ │anteriori, prioritizarea │ │ │ │ ││ │cheltuielilor, contextul │ │ │ │ ││ │macroeconomic); │ │ │ │ ││ │- îmbunătăţirea criteriilor│ │ │ │ ││ │de proiecţie şi execuţie │ │ │ │ ││ │bugetară (inclusiv bugetare│ │ │ │ ││ │bazată pe rezultate şi │ │ │ │ ││ │volum de activitate) │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │A.3.7. Identificarea a 3 │MJ │Bugetul de stat │2017 │Sistem de alocare resurse ││ │instanţe-pilot pe baza │CSM │ │ │financiare bazat pe ││ │concluziilor proiectului │Instanţe │ │ │rezultate realizat în 3 ││ │"Îmbunătăţirea eficienţei │ │ │ │instanţe-pilot ││ │şi calităţii sistemului │ │ │ │ ││ │judiciar, cu accent pe o │ │ │ │ ││ │alocare echilibrată a │ │ │ │ ││ │resurselor printr-un │ │ │ │ ││ │management judiciar │ │ │ │ ││ │adecvat" derulat de CSM şi │ │ │ │ ││ │Consiliul Judiciar din │ │ │ │ ││ │Olanda │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │Elaborarea unei metodologii│ │ │ │ ││ │pentru bugetele bazate pe │ │ │ │ ││ │rezultate, inclusiv │ │ │ │ ││ │stabilirea costurilor/dosar│ │ │ │ ││ │în diferite materii │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │Instituirea, într-o serie │ │ │ │ ││ │de instanţe-pilot, a │ │ │ │ ││ │sistemului bugetelor bazate│ │ │ │ ││ │pe rezultate, pentru a │ │ │ │ ││ │corela cerinţele bugetare │ │ │ │ ││ │şi alocarea resurselor cu │ │ │ │ ││ │rezultatele dorite; │ │ │ │ ││ │definirea unor metodologii │ │ │ │ ││ │clare şi selectarea │ │ │ │ ││ │riguroasă a indicatorilor │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │Analiza funcţionării │ │ │2018-2019 │Analiză efectuată ││ │managementului bazat pe │ │ │ │ ││ │rezultate în cadrul │ │ │ │ ││ │instanţelor-pilot şi │ │ │ │ ││ │adoptarea unor soluţii de │ │ │ │ ││ │implementare la nivelul │ │ │ │ ││ │tuturor instanţelor │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │A.3.8. Efectuarea unei │MJ │Bugetul de stat │2016-2020 │Prima analiză realizată: ││ │analize a nevoilor de │CSM │ │ │trimestrul I 2016 ││ │resurse umane, ulterior │MP │ │ │Analiză necesar resurse ││ │alocărilor prevăzute la │ │ │ │umane: 2 anuale ││ │punctul A.3.2 │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │A.3.9. Redistribuirea şi │MJ │Bugetul de stat │Bianual 2016-2020 │Posturi redistribuite ││ │ocuparea posturilor de │CSM │ │ │ ││ │judecători, procurori şi │MP │ │ │ ││ │grefieri şi suplimentarea │ │ │ │ ││ │fondului de rezervă, │ │ │ │ ││ │conform analizei efectuate │ │ │ │ ││ │la punctul A.3.8 │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │A.3.10. Elaborarea şi │CMS, grup │POCA │2016-2017 │Strategie de dezvoltare a RU││ │adoptarea unui document │tehnic de │1.350.000 │ │în sistemul judiciar ││ │strategic de dezvoltare a │lucru la │ │ │elaborată şi aprobată ││ │resurselor umane la nivelul│nivelul │ │ │Evaluare realizată ││ │instanţelor şi parchetelor │CMS │ │ │ ││ │(2016-2020), precum şi │CSM │ │ │ ││ │evaluarea acestuia │MJ │ │ │ ││ │ │ÎCCJ │ │ │ ││ │ │PÎCCJ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │A.3.11. Elaborarea unei │CSM │În cadrul │2016-2018 │Metodologie de calcul ││ │metodologii de calcul │MP │proiectului POCA │ │adoptată ││ │adecvat privind volumul │ │ │ │ ││ │optim de activitate al │ │ │ │ ││ │procurorilor şi │ │ │ │ ││ │judecătorilor │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │A.3.12. Analiza sistemului │CSM - în │Bugetul de stat │2016 │Raport de analiză anuală ││ │de repartizare aleatorie a │baza │ │ │elaborat ││ │dosarelor şi a normelor │verifică- │ │ │ ││ │procedurale incidente, în │rilor │ │ │ ││ │special din perspectiva │IJ │ │ │ ││ │eficienţei factorului │ │ │ │ ││ │aleatoriu │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │A.3.13. Îmbunătăţirea │CSM - │Bugetul de stat │2017 │Modificări implementate ││ │sistemului informatic de │completarea│ │ │ ││ │repartizare aleatorie sau, │ROI │ │ │ ││ │după caz, completarea │MJ │ │ │ ││ │Regulamentului de ordine │MP │ │ │ ││ │interioară a instanţelor │ │ │ │ ││ │judecătoreşti potrivit │ │ │ │ ││ │concluziilor analizei de la│ │ │ │ ││ │A.3.12 │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │A.3.14. Analiza situaţiei │MJ │Bugetul de stat │Trimestrul II 2017│Analiză şi specificaţii ││ │curente şi a nevoilor │MP │POCA │ │tehnice realizate ││ │pentru dezvoltarea ECRIS V.│CSM │4.211.784 │ │ ││ │Elaborarea specificaţiilor │ÎCCJ │ │ │ ││ │tehnice pentru dezvoltarea │Grup de │ │ │ ││ │tuturor componentelor │lucru al │ │ │ ││ │sistemului ECRIS V │CMS │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │A.3.15. Dezvoltarea şi │MJ │Bugetul de stat │2020 │Sistem IT funcţional ││ │punerea în funcţiune a │MP │POCA │ │Participanţi din grupul- ││ │ECRIS V, precum şi formarea│CSM │127.224.000 │ │ţintă la acţiuni de ││ │personalului care │ÎCCJ │ │ │formare: 10.000 (judecători,││ │gestionează şi utilizează │Grup de │ │ │procurori, personal ││ │aplicaţia │lucru al │ │ │auxiliar) ││ │ │CMS │ │ │ ││ │ │DIICOT │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │A.3.16. Dezvoltarea şi │MP │POCA │2020 │Sistem IT de management al ││ │implementarea sistemului │MJ │ │ │înregistrărilor audiovideo ││ │integrat de management al │ │ │ │dezvoltat/funcţional ││ │înregistrărilor audiovideo │ │72.540.000 │ │Participanţi la acţiuni ││ │în parchete în materia │ │ │ │de formare: 300 ││ │audierii persoanelor şi │ │ │ │ ││ │interconectarea cu ECRIS V │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │A.3.17. Degrevarea │Consiliul │Bugetul de stat │2016 │Grup de lucru constituit ││ │instanţelor şi parchetelor │de mediere │ │semestrul I │ ││ │prin promovarea, în │ │ │ │ ││ │continuare, a medierii: │ │ │ │ ││ │- informarea publicului şi │ │ │ │ ││ │magistraţilor asupra │ │ │ │ ││ │utilizării medierii şi │ │ │ │ ││ │acţiuni de formare a │ │ │ │ ││ │practicienilor; │ │ │ │ ││ │- evaluare realizată de │Consiliul │Bugetul de stat │2016-2018 │ ││ │către Consiliul de mediere │de mediere │(cofinanţare) │ │ ││ │privind modul de aplicare a│ │POCA │ │ ││ │legii medierii cu propuneri│ │ │ │ ││ │concrete de îmbunătăţire │ │ │ │ ││ │(măsuri administrative, │ │ │ │ ││ │instituţionale, promovarea │ │ │ │ ││ │medierii, măsuri │ │ │ │ ││ │legislative); │ │ │ │ ││ │- în funcţie de rezultatele│MJ │ │ │Modificări legislative ││ │evaluării, formularea de │ │ │ │elaborate ││ │propuneri legislative │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │A.3.18. Revizuirea hărţii │CSM │Bugetul de stat │2016-2020 │Propuneri de reorganizare ││ │judiciare prin: │MJ │ │ │elaborate ││ │- elaborarea propunerilor │MP │ │ │ ││ │privind reorganizarea │ │ │ │ ││ │instanţelor şi parchetelor,│ │ │ │ ││ │pe baza unor evaluări │ │ │ │ ││ │obiective │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│A.4. Îmbunătăţirea │A.4.1. Creşterea numărului │ANP │Bugetul de stat │2020 │Număr de persoane private ││condiţiilor de detenţie şi │deţinuţilor implicaţi în │ │Alte surse de │ │de libertate folosite la ││creşterea şanselor de │activităţi productive, │ │finanţare │ │activităţi productive în ││reintegrare socială a │de calificare şi │ │nerambursabilă │ │anul N/Număr de persoane ││persoanelor private de │ocupaţionale │ │(POCU) │ │private de libertate ││libertate │ │ │3.600.000 │ │folosite la activităţi ││ │ │ │ │ │productive în anul N-1 ││ │ │ │ │ │Număr de spaţii ││ │ │ │ │ │valorificate/Număr de spaţii││ │ │ │ │ │identificate │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │A.4.2. Asigurarea │ANP │Bugetul de stat │2017 │Număr de acte normative ││ │asistenţei medicale, │MJ │ │ │aprobate/3 proiecte de acte ││ │protejarea şi promovarea │ │ │ │normative elaborate ││ │sănătăţii, precum şi │ │ │ │ ││ │prevenirea îmbolnăvirilor │ │ │ │ ││ │prin: │ │ │ │ ││ │- elaborarea şi promovarea │ │ │ │ ││ │a 3 acte normative în │ │ │ │ ││ │vederea integrării │ │ │ │ ││ │particularităţilor │ │ │ │ ││ │asistenţei medicale din │ │ │ │ ││ │sistemul penitenciar în │ │ │ │ ││ │cadrul normativ al reţelei │ │ │ │ ││ │sanitare publice; │ │ │ │ ││ │- dezvoltarea şi │ │ │2020 │Număr de persoane private de││ │implementarea activităţilor│ │ │ │libertate care şi-au dat ││ │de ocrotire a sănătăţii │ │ │ │consimţământul de a fi ││ │prin testarea şi evaluarea │ │ │ │testate/Număr de persoane ││ │persoanelor private de │ │ │ │private de libertate ││ │libertate nou-depuse în │ │ │ │nou-depuse ││ │sistemul penitenciar în │ │ │ │Număr de persoane private ││ │ceea ce priveşte incidenţa │ │ │ │de libertate depistate cu ││ │bolilor infectocontagioase │ │ │ │afecţiuni infectoconta- ││ │(hepatita B şi C, HIV, │ │ │ │gioase/Număr de persoane ││ │TBC); │ │ │ │private de libertate ││ │- reorganizarea │ │ │2017 │Număr de structuri ││ │structurilor penitencia- │ │ │ │penitenciare spital ││ │relor-spital în │ │ │ │aprobate/Număr de structuri ││ │conformitate cu cerinţele │ │ │ │penitenciare spital propuse ││ │Autorităţii Naţionale de │ │ │ │ ││ │Management al Calităţii în │ │ │ │ ││ │Sănătate şi ale sistemului │ │ │ │ ││ │penitenciar │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │A.4.3. Construirea şi │ANP │Bugetul de stat │2017 │Număr de tipuri de ││ │implementarea unor │MJ │ │ │chestionare elaborate, după ││ │instrumente de evaluare │DNP │ │ │caz, revizuite/Număr de ││ │educaţională, psihologică │ │ │ │tipuri de chestionare ││ │şi socială a persoanelor │ │ │ │necesar a fi elaborate, ││ │private de libertate │ │ │ │după caz, revizuite ││ │ │ │ │ │Număr de persoane private de││ │ │ │ │ │libertate evaluate conform ││ │ │ │ │ │standardelor/Număr de ││ │ │ │ │ │persoane private de ││ │ │ │ │ │libertate conform ││ │ │ │ │ │efectivului rulat │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │A.4.4. Implementarea, │ANP │Bugetul de stat │2019 │Număr de deţinuţi ││ │împreună cu instituţiile │MJ │(estimare pentru │ │beneficiari ai activităţilor││ │publice ce au atribuţii în │DNP │anii 2017-2019) - │ │de reintegrare socială/ ││ │domeniul asistenţei │ │20.306.000 │ │Număr de deţinuţi ce ││ │postdetenţie, a Strategiei │ │ │ │necesită includerea în ││ │naţionale de reintegrare │ │ │ │activităţi şi programe ││ │socială a persoanelor │ │ │ │Număr de beneficiari ││ │private de libertate │ │ │ │preluaţi în circuitul de ││ │2015-2016, aprobată prin │ │ │ │asistenţă postdetenţie/ ││ │Hotărârea Guvernului │ │ │ │Număr de deţinuţi cu nevoi ││ │nr. 389/2015 │ │ │ │de asistare în perioada ││ │ │ │ │ │postdetenţie │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │A.4.5. Dezvoltarea │ANP │Bugetul de stat │2020 │Număr de activităţi ││ │colaborării cu structurile │MJ │Alte surse de │ │implementate în cadrul ││ │de specialitate, inclusiv │DNP │finanţare │ │proiectelor/Număr de ││ │de la nivel internaţional, │ │nerambursabilă │ │activităţi prevăzute în ││ │în cadrul proiectelor cu │ │POCU şi POCA │ │cadrul proiectelor ││ │finanţare europeană care │ │ │ │Număr de parteneriate ││ │vizează domeniul │ │ │ │încheiate/12 parteneriate ││ │reintegrării sociale a │ │ │ │propuse ││ │deţinuţilor şi al formării │ │ │ │ ││ │personalului │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│A.5. Optimizarea cadrului │A.5.1. Îmbunătăţirea │MJ în │Bugetul de stat │2016 │Proiect de lege de ││legislativ şi instituţional │cadrului legislativ privind│colaborare │ │ │modificare şi completare a ││privind organizarea şi │activitatea profesională, │cu UNEJ │ │ │Legii nr. 188/2000 privind ││exercitarea profesiilor │organizarea profesiei, │ │ │ │executorii judecătoreşti, ││juridice organizate în mod │precum şi accesul în │ │ │ │republicată, cu modificările││autonom │profesia de executor │ │ │ │şi completările ulterioare, ││ │judecătoresc │ │ │ │aprobat de către Guvern ││ │(incompatibilităţi, │ │ │ │Ordin al ministrului ││ │suspendarea şi încetarea │ │ │ │justiţiei de modificare şi ││ │calităţii, condiţii de │ │ │ │completare a Regulamentului ││ │admitere în profesie) │ │ │ │de punere în aplicare a ││ │ │ │ │ │Legii nr. 188/2000 privind ││ │ │ │ │ │executorii judecătoreşti, ││ │ │ │ │ │aprobat prin Ordinul ││ │ │ │ │ │ministrului justiţiei ││ │ │ │ │ │nr. 210/2001, publicat în ││ │ │ │ │ │Monitorul Oficial al ││ │ │ │ │ │României │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │A.5.2. Reglementarea unor │MJ în │Bugetul de stat │2016 │Proiect de lege de ││ │aspecte privitoare la │colaborare │ │ │modificare şi completare a ││ │activitatea operatorilor şi│cu COAEGRM │ │ │Ordonanţei Guvernului ││ │agenţilor autorizaţi să │ │ │ │nr. 89/2000 privind unele ││ │efectueze înregistrarea │ │ │ │măsuri pentru autorizarea ││ │avizelor de înscriere în │ │ │ │operatorilor şi efectuarea ││ │Arhiva Electronică de │ │ │ │înscrierilor în Arhiva ││ │Garanţii Reale Mobiliare │ │ │ │Electronică de Garanţii ││ │(AEGRM), precum şi │ │ │ │Reale Mobiliare, aprobat de ││ │completarea cadrului legal │ │ │ │către Guvernul României ││ │în materia înregistrării în│ │ │ │ ││ │AEGRM, pentru asigurarea │ │ │ │ ││ │armonizării cu dispoziţiile│ │ │ │ ││ │noilor coduri │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │A.5.3. Actualizarea │MJ în │Bugetul de stat │2016 │Hotărâre de modificare şi ││ │Regulamentului pentru │colaborare │ │ │completare a Hotărârii ││ │organizarea şi funcţionarea│cu COAEGRM │ │ │Guvernului nr. 802/1999 ││ │Arhivei Electronice de │ │ │ │privind adoptarea ││ │Garanţii Reale Mobiliare, │ │ │ │Regulamentului pentru ││ │adoptat prin Hotărârea │ │ │ │organizarea şi funcţionarea ││ │Guvernului nr. 802/1999 │ │ │ │Arhivei Electronice de ││ │ │ │ │ │Garanţii Reale Mobiliare, ││ │ │ │ │ │adoptată de către Guvern │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │A.5.4. Reglementarea │MJ │Bugetul de stat │2016 │Proiect de lege privind ││ │drepturilor şi obligaţiilor│Ministerul │ │ │profesia de traducător şi ││ │interpreţilor şi │Culturii │ │ │interpret, aprobat de către ││ │traducătorilor autorizaţi, │ │ │2017 │Guvern Aprobarea ││ │a controlului profesional │ │ │ │Regulamentului de aplicare a││ │şi a angajării răspunderii │ │ │ │Legii privind traducătorii ││ │interpreţilor şi │ │ │ │şi interpreţii judiciari, ││ │traducătorilor autorizaţi │ │ │ │publicat în Monitorul ││ │ │ │ │ │Oficial al României │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │A.5.5. Crearea unui cadru │MJ │Bugetul de stat │2016 │Proiect de lege de ││ │legislativ pentru │ │ │ │modificare şi completare a ││ │autorizarea experţilor │ │ │ │Ordonanţei Guvernului ││ │tehnici judiciari adaptat │ │ │ │nr. 2/2000 privind ││ │realităţilor socioeconomice│ │ │ │organizarea ││ │şi juridice, precum şi o │ │ │ │activităţii de expertiză ││ │mai bună reglementare a │ │ │ │tehnică judiciară şi ││ │răspunderii disciplinare în│ │ │ │extrajudiciară, aprobat ││ │cadrul profesiei, în scopul│ │ │ │de către Guvern ││ │eficientizării sistemului │ │ │ │Ordin al ministrului ││ │de expertize tehnice │ │ │ │justiţiei pentru aprobarea ││ │judiciare │ │ │ │Regulamentului privind ││ │ │ │ │ │atribuirea calităţii de ││ │ │ │ │ │expert tehnic judiciar şi ││ │ │ │ │ │de specialist, publicat în ││ │ │ │ │ │Monitorul Oficial al ││ │ │ │ │ │României │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │A.5.6. Actualizarea │MJ │Bugetul de stat │Trimestrul IV 2016│Ordin al ministrului ││ │Nomenclatorului │ │ │ │justiţiei pentru aprobarea ││ │specializărilor expertizei │ │ │ │Nomenclatorului ││ │tehnice judiciare │ │ │ │specializărilor expertizei ││ │ │ │ │ │tehnice judiciare, publicat ││ │ │ │ │ │în Monitorul Oficial al ││ │ │ │ │ │României │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │A.5.7. Elaborarea unui │MJ │POCA │Trimestrul IV 2018│Ghid elaborat ││ │"Ghid explicativ al │ │1.100.000 │ │ ││ │Nomenclatorului │ │ │ │ ││ │specializărilor expertizei │ │ │ │ ││ │tehnice judiciare" şi │ │ │ │ ││ │diseminarea lui prin │ │ │ │ ││ │organizarea de seminare şi │ │ │ │ ││ │ateliere de lucru cu │ │ │ │ ││ │judecători/experţi tehnici │ │ │ │ ││ │judiciari/personalul │ │ │ │ ││ │birourilor locale din │ │ │ │ ││ │cadrul tribunalelor ale │ │ │ │ ││ │MJ-SPJC │ │ │ │ │├─────────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────┴───────────────────┴──────────────────┴────────────────────────────┤│DIRECŢIA DE ACŢIUNE B: CONSOLIDAREA INSTITUŢIONALĂ A SISTEMULUI JUDICIAR │├─────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────┬───────────────────┬──────────────────┬────────────────────────────┤│B.1. Consolidarea cadrului │B.1.1. Proiect de lege │MJ │Bugetul de stat │2016 │Proiect de lege elaborat ││legislativ judiciar, cu │pentru modificarea │ │ │ │ ││respectarea principiilor │Legii nr. 303/2004 privind │ │ │ │ ││stabilităţii şi │statutul judecătorilor şi │ │ │ │ ││predictibilităţii normelor │procurorilor, a Legii │ │ │ │ ││ │nr. 304/2004 privind │ │ │ │ ││ │organizarea judiciară şi a │ │ │ │ ││ │Legii nr. 317/2004 privind │ │ │ │ ││ │Consiliul Superior al │ │ │ │ ││ │Magistraturii │ │ │ │ ││ │B.1.2. Iniţierea, │CSM │Bugetul de stat │2016-2018 │Platformă funcţională ││ │dezvoltarea şi │ÎCCJ │POCA │ │ ││ │operaţionalizarea unui │MP │2.511.000 │ │ ││ │sistem de testare şi │ │ │ │ ││ │asistenţă psihologică a │ │ │ │ ││ │magistraţilor │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.1.3. Asumarea unui rol │CMS │Bugetul de stat │În funcţie de │Participare la dezbateri din││ │activ al sistemului │MJ, │ │calendarul │comisia de revizuire a ││ │judiciar în procesul de │CSM │ │legislativ aferent│Constituţiei ││ │revizuire a Constituţiei, │ÎCCJ, │ │revizuirii │ ││ │prin elaborarea şi │MP │ │Constituţiei │ ││ │susţinerea unei poziţii │ │ │ │ ││ │unitare în forurile de │ │ │ │ ││ │decizie │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.1.4. Aprobarea de către │MJ, CSM │Bugetul de stat │2016 │Act normativ aprobat de ││ │Guvern a proiectului de │ │ │ │Guvern ││ │lege privind statutul │ │ │ │ ││ │personalului auxiliar al │ │ │ │ ││ │instanţelor şi parchetelor │ │ │ │ ││ │de pe lângă acestea │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.1.5. Elaborarea unei │MJ, CSM, │Bugetul de stat │Trimestrul II 2018│Analiză realizată ││ │analize a măsurii în care │ÎCCJ, MP │POCA (proiect │ │ ││ │magistraţii şi conducerea │ │prevăzut la │ │ ││ │instanţelor şi parchetelor │ │punctul A.2.4) │ │ ││ │au fost degrevaţi/degrevate│ │ │ │ ││ │ca urmare a implementării │ │ │ │ ││ │cadrului normativ modificat│ │ │ │ ││ │şi completat │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.1.6. Refacerea schemelor │MJ, CSM, │Bugetul de stat │Trimestrul I 2019 │Scheme de personal refăcute ││ │de personal, pentru a │ÎCCJ, MP │ │ │ ││ │reflecta schimbările │ │ │ │ ││ │legislative efectuate (cu │ │ │ │ ││ │privire la personalul │ │ │ │ ││ │auxiliar) │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.1.7. Consolidarea │MJ │Bugetul de stat │2016 │Legislaţie elaborată ││ │cadrului legislativ │CSM │ │ │ ││ │referitor la activitatea │MP │ │ │ ││ │MP - DIICOT │(DIICOT) │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.1.8. Compatibilizarea │MJ │Bugetul de stat │2016 │Protocol încheiat ││ │structurilor MP - DIICOT şi│MP │ │ │ ││ │ale Direcţiei de Combatere │(DIICOT) │ │ │ ││ │a Criminalităţii Organizate│ │ │ │ ││ │din cadrul Ministerului │ │ │ │ ││ │Afacerilor Interne, conform│ │ │ │ ││ │competenţei prevăzute de │ │ │ │ ││ │lege, pentru efectuarea │ │ │ │ ││ │urmăririi penale │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│B.2. Dezvoltarea capacităţii │B.2.1. Dezvoltarea │CSM │Bugetul de stat │2016-2018 │Număr de participanţi la ││instituţionale şi decizionale│profesională şi a │ │POCA │ │acţiuni de formare ││a CSM, INM şi SNG │abilităţilor manageriale │ │5.301.000 │ │profesională: 90 ││ │ale personalului din cadrul│ │în corelare cu │ │ ││ │CSM, precum şi asigurarea │ │măsura A.3.4 │ │ ││ │echipamentelor IT necesare │ │ │ │ ││ │bunei desfăşurări a │ │ │ │ ││ │activităţii CSM │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.2.2. Finanţarea şi │CSM │Bugetul de stat │2016-2019 │1. posturi ocupate ││ │ocuparea posturilor vacante│ │ │ │ ││ │din cadrul CSM │ │ │ │ ││ │Finanţarea posturilor de │ │ │2016-2018 │2. 4 magistraţi şi 4 ││ │formator cu normă întreagă │ │ │ │personal auxiliar ││ │la SNG (11 posturi ocupate)│ │ │ │ ││ │Suplimentarea numărului de │ │ │2016-2018 │3.10 posturi de inspectori ││ │posturi de inspector │ │ │ │ ││ │judiciar │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.2.3. Dezvoltarea │INM │Bugetul de stat │2016-2018 │Nevoi de formare ││ │capacităţii instituţionale │ │POCA │ │identificate ││ │a INM în vederea │ │10.566.210 - │ │Modul specializat de formare││ │îmbunătăţirii procesului de│ │bugetul total │ │a abilităţilor de formator ││ │formare la nivelul │ │aferent întregului │ │în domeniul educaţiei ││ │sistemului judiciar, │ │proiect │ │adulţilor: 1 ││ │inclusiv prin continuarea │ │ │ │Participanţi din grupul- ││ │investiţiilor în │ │ │ │ţintă la acţiuni de ││ │infrastructura INM │ │ │ │formare profesională: 368 │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.2.4. Consolidarea │SNG │Bugetul de stat │2016-2017 │Nevoi de formare ││ │capacităţii instituţionale │ │POCA │ │identificate ││ │a SNG în vederea │ │4.118.040 │ │Sisteme/Aplicaţii IT de ││ │îmbunătăţirii procesului de│ │ │ │management al proceselor ││ │formare a personalului │ │ │ │instituţionale îmbunătăţite:││ │auxiliar │ │ │ │- platformă online - pagină ││ │ │ │ │ │web, intranet; ││ │ │ │ │ │- aplicaţie privind ││ │ │ │ │ │evaluarea formatorilor; ││ │ │ │ │ │- sistem integrat de ││ │ │ │ │ │gestionare a înregistrărilor││ │ │ │ │ │de documente la nivelul SNG ││ │ │ │ │ │Participări din grupul-ţintă││ │ │ │ │ │la acţiuni de formare ││ │ │ │ │ │profesională în domenii ce ││ │ │ │ │ │sprijină calitatea şi ││ │ │ │ │ │performanţa instituţională ││ │ │ │ │ │la nivelul sistemului ││ │ │ │ │ │judiciar: 115 │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.2.5. Consolidarea │IJ │Bugetul de stat │2016-2020 │Participanţi la acţiuni de ││ │capacităţii administrative │CSM │POCA │ │formare: 60 ││ │a Inspecţiei Judiciare │ │2.000.000 │ │Modul ECRIS pentru inspecţia││ │prin: │ │Alte surse de │ │judiciară funcţional ││ │- formare profesională; │ │finanţare │ │Aplicaţie IJ dezvoltată ││ │- dezvoltarea modului ECRIS│ │nerambursabilă │ │ ││ │destinat inspecţiei │ │ │ │ ││ │judiciare; │ │ │ │ ││ │- dezvoltare de instrumente│ │ │ │ ││ │de comunicare şi │ │ │ │ ││ │performanţă; │ │ │ │ ││ │- dezvoltarea aplicaţiei IJ│ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.2.6. Creşterea │CSM │Bugetul de stat │2016-2018 │Rapoarte ale grupurilor de ││ │capacităţii CSM de reacţie │ │ │ │lucru CSM ││ │la evoluţia şi fenomenele │ │ │ │ ││ │de dezvoltare │ │ │ │ ││ │instituţională a sistemului│ │ │ │ ││ │judiciar prin utilizarea │ │ │ │ ││ │sistematică a datelor de │ │ │ │ ││ │sistem │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.2.7. Eficientizarea │MJ │Bugetul de stat │2016 │Proiecte de acte normative ││ │pârghiilor de apărare a │CSM │ │ │elaborate ││ │reputaţiei magistraţilor şi│IJ │ │ │ ││ │independenţei justiţiei │ │ │ │ ││ │prin îmbunătăţirea cadrului│ │ │ │ ││ │normativ existent │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.2.8. Fluidizarea │CSM │Bugetul de stat │2016 │Analiză realizată ││ │procesului decizional în │ │ │ │Proceduri îmbunătăţite ││ │cadrul CSM prin efectuarea │ │ │ │ ││ │unei analize a procesului │ │ │ │ ││ │decizional şi îmbunătăţirea│ │ │ │ ││ │procedurilor operaţionale │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.2.9. Transparentizarea │MJ │Bugetul de stat │2017 │Proiect de act normativ ││ │procedurii de selecţie şi │ │ │ │aprobat de Guvern ││ │clarificarea rolului │ │ │ │ROF al CSM modificat ││ │reprezentanţilor societăţii│ │ │ │ ││ │civile în CSM │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│B.3. Consolidarea capacităţii│B.3.1. Dezvoltarea biroului│MJ │Bugetul de stat │2016 │Birou funcţional cu personal││administrative a Ministerului│de statistică judiciară │ │ │ │suplimentat potrivit ││Justiţiei şi instituţiilor │din MJ şi instruirea/ │ │POCA │ │măsurii B.3.3 ││din subordinea şi din │specializarea personalului │ │ │ │Întregul personal instruit ││coordonarea sa │în domenii specifice │ │Bugetul de stat │Trimestrul III │Rapoarte statistice şi ││ │statisticii judiciare │ │ │ 2019 │tematice elaborate anual │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.3.2. Creşterea │MJ │Bugetul de stat │2016 │Analiză cadru legislativ ││ │capacităţii MJ de │Profesiile │POCA │ │Propuneri de modificare a ││ │monitorizare şi relaţionare│juridice │ │ │cadrului legal ││ │cu reprezentanţii │organizate │ │ │ ││ │profesiilor juridice │în mod │ │ │ ││ │organizate în mod autonom │autonom şi │ │ │ ││ │şi organismele specializate│organismele│ │ │ ││ │ale acestora (UNBR, UNEJ, │speciali- │ │ │ ││ │CM, UNNPR, reprezentanţi ai│zate ale │ │ │ ││ │traducătorilor, experţilor │acestora │ │ │ ││ │judiciari) │ │ │ │ ││ │Efectuarea unei analize a │ │ │ │ ││ │cadrului legislativ şi │ │ │ │ ││ │instituţional pentru │ │ │ │ ││ │relaţia MJ - profesii │ │ │ │ ││ │juridice organizate în mod │ │ │ │ ││ │autonom, în vederea │ │ │ │ ││ │identificării ariilor de │ │ │ │ ││ │îmbunătăţire │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.3.3. Îmbunătăţirea │MJ │POCA prevăzut la │2017-2020 │Sisteme/Aplicaţii IT ││ │aplicaţiilor IT utilizate │ │măsura B.3.42 │ │dezvoltate pentru a spori ││ │în vederea gestionării şi │ │ │ │transparenţa la nivelul ││ │analizării profesiilor │ │ │ │sistemului judiciar: 4 ││ │juridice conexe de către │ │ │ │Analize efectuate: 3 ││ │SPJC │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.3.4. Creşterea │MJ │Bugetul de stat │2016-2020 │Schemă suplimentată 35 ││ │capacităţii MJ de a │ │ │ │posturi ││ │îndeplini eficient │ │ │ │ ││ │atribuţiile legale, │ │ │ │Posturi ocupate: 35 posturi ││ │atribuite sau asumate prin │ │ │ │suplimentate ││ │promovarea unor politici │ │ │ │ ││ │publice recente în justiţie│ │ │ │ ││ │şi programe europene sau │ │ │ │ ││ │finanţate prin acorduri │ │ │ │ ││ │internaţionale (de exemplu,│ │ │ │ ││ │AMO, RMS, contribuţie în │ │ │ │ ││ │sfera justiţiei la │ │ │ │ ││ │Preşedinţia RO a │ │ │ │ ││ │Consiliului UE, ECRIS, │ │ │ │ ││ │POCA, Banca Mondială, alte │ │ │ │ ││ │instituţii financiare │ │ │ │ ││ │internaţionale etc.) prin │ │ │ │ ││ │suplimentarea schemei şi │ │ │ │ ││ │ocupare de posturi MJ │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.3.5. Formarea │MJ │Bugetul de stat │2016-2018 │Participarea personalului ││ │personalului MJ, în funcţie│ │POCA │ │MJ la acţiuni de formare ││ │de nevoile identificate pe │ │Alte surse de │ │ ││ │bază de analiză, inclusiv │ │finanţare │ │ ││ │în vederea pregătirii │ │nerambursabilă │ │ ││ │participării MJ la │ │ │ │ ││ │derularea Preşedinţiei │ │ │ │ ││ │României a Consiliului UE │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.3.6. Consolidarea │MJ │Bugetul de stat │2016-2017 │Acte normative promovate şi ││ │sistemului de probaţiune │DNP │ │ │adoptate: 5 ││ │prin: │ │ │ │ ││ │- promovarea actelor │ │ │ │ ││ │normative privind │ │ │ │ ││ │organizarea şi funcţionarea│ │ │ │ ││ │sistemului de probaţiune, │ │ │ │ ││ │precum şi statutul │ │ │ │ ││ │personalului de probaţiune;│ │ │ │ ││ │- finalizarea procesului de│ │Prevăzut în Planul │2016 │36 de posturi finanţate ││ │operaţionalizare a DNP prin│ │de acţiune privind │ │suplimentar şi scoase la ││ │ocuparea posturilor de │ │măsurile aferente │ │concurs/transfer pentru ││ │execuţie şi de conducere │ │sistemului de │ │structura centrală ││ │ │ │probaţiune*4) │Trimestrul II 2016│Scoaterea la concurs a 4 ││ │ │ │ │ │posturi de conducere în ││ │ │ │ │ │structura centrală ││ │ │ │ │Trimestrul II 2016│Scoaterea la concurs a 7 ││ │ │ │ │ │posturi de conducere din ││ │ │ │ │ │structura centrală │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.3.7. Aprobarea Strategiei│MJ │Bugetul de stat │2016-2017 │Strategii elaborate ││ │de dezvoltare a sistemului │DNP │ │ │Strategii aprobate ││ │de probaţiune 2016-2020 şi │ │ │ │ ││ │elaborarea Strategiei │ │ │ │ ││ │naţionale de reabilitare a │ │ │ │ ││ │persoanelor faţă de care │ │ │ │ ││ │s-au dispus sancţiuni şi │ │ │ │ ││ │măsuri comunitare │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.3.8. Creşterea │MJ │Prevăzut în Planul │2016 │Posturi suplimentate ││ │capacităţii sistemului de │DNP │de acţiune privind │ │(2016-2017): 428 de ││ │probaţiune de a pune în │ │măsurile aferente │ │consilieri de probaţiune ││ │aplicare noile dispoziţii │ │sistemului de │ │şi 137 de personal suport ││ │în materie penală prin │ │probaţiune │ │2016: finanţare posturi ││ │extinderea graduală şi │ │ │ │existente şi scoase la ││ │ocuparea schemei de │ │ │ │concurs: 25 de consilieri ││ │personal a serviciilor de │ │ │ │de probaţiune ││ │probaţiune │ │ │ │posturi finanţate şi scoase ││ │ │ │ │ │la concurs: 187 de ││ │ │ │ │ │consilieri de probaţiune şi ││ │ │ │ │ │96 de personal suport ││ │ │ │ │2017 │2017: posturi finanţate şi ││ │ │ │ │ │scoase la concurs: 241 de ││ │ │ │ │ │consilieri de probaţiune şi ││ │ │ │ │ │41 de personal suport ││ │ │ │ │2018 │2018: posturi suplimentare: ││ │ │ │ │ │195 de posturi de consilier ││ │ │ │ │ │de probaţiune şi 34 de ││ │ │ │ │ │personal suport ││ │ │ │ │ │posturi finanţate şi scoase ││ │ │ │ │ │la concurs: 195 de ││ │ │ │ │ │consilieri de probaţiune şi ││ │ │ │ │ │34 de personal suport │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.3.9. Consolidarea │MJ │Bugetul de stat │2018 │Soluţie IT în domeniul ││ │sistemului de probaţiune │DNP │POCA │ │probaţiunii implementată ││ │prin instrumente de │ │11.160.000 │ │ ││ │management la dispoziţia │ │ │ │Participanţi la acţiuni de ││ │serviciilor teritoriale, │ │1.331.000 │ │formare: 200 ││ │modul IT de administrare şi│ │POCA, acţiunea │ │ ││ │prelucrare a datelor │ │B.3.9/buget de │2016-2019 │Echipament IT asigurat ││ │privind cazurile aflate în │ │stat/alte surse │ │pentru noul personal, ││ │evidenţele serviciilor de │ │de finanţare │ │corelat cu recrutarea ││ │probaţiune, precum şi │ │nerambursabilă │ │personalului ││ │formarea personalului │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.3.10. Dezvoltarea şi │MJ │Resurse existente/ │2016-2018 │Programe specializate ││ │implementarea unor noi │DNP │POCA │ │asimilate: 9 ││ │programe şi tehnici │ │6.138.000 │ │ ││ │specializate de lucru cu │ │Alte surse de │ │ ││ │persoanele condamnate şi │ │finanţare │ │ ││ │instruirea corespunzătoare │ │nerambursabilă │ │ ││ │a personalului de │ │ │ │ ││ │probaţiune │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.3.11. Evaluarea │MJ │Bugetul de stat/MFN│Trimestrul II 2016│Evaluări realizate: 2 ││ │eficacităţii activităţii │DNP │2009-2014 │ │ ││ │serviciilor de probaţiune │ │POCA │ │ ││ │ │ │Alte surse de │2018 │Recomandări implementate/ ││ │ │ │finanţare │ │elaborate ││ │ │ │nerambursabilă │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.3.12. Consolidarea │MJ - ONRC │Bugetul de stat │2016 │Acte normative de adoptat: 1││ │capacităţii instituţionale │ │ │ │ ││ │a ONRC, a sistemului │ │ │ │Reducerea numărului de ││ │registrului comerţului şi a│ │ │ │documente cu 20% ││ │sistemului informatic │ │ │ │ ││ │integrat al ONRC prin: │ │ │ │Reducerea timpilor de ││ │îmbunătăţirea cadrului │ │ │ │înregistrare cu 30% ││ │legislativ ce reglementează│ │ │ │ ││ │activitatea de înregistrare│ │ │ │ ││ │în registrul comerţului şi │ │ │ │ ││ │dezvoltarea instituţională │ │ │ │ ││ │necesară aplicării │ │ │ │ ││ │viitoarelor soluţii │ │ │ │ ││ │legislative │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.3.13. Reglementarea, │MJ │50.000.000 │2016-2018 │Noi servicii implementate: 4││ │dezvoltarea şi │ONRC │bugetul de stat/ │ │Sistem informatic ││ │implementarea soluţiei │ │Alte surse de │ │implementat: 2 ││ │privind buletinul │ │finanţare │ │ ││ │electronic al registrului │ │ │ │ ││ │comerţului şi arhivarea │ │ │ │ ││ │electronică a documentelor │ │ │ │ ││ │gestionate de ONRC │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.3.14. Extinderea │ONRC │20.000.000 │2017-2019 │Servicii noi implementate ││ │Buletinului procedurilor de│ │bugetul de stat/ │ │ ││ │insolvenţă │ │Alte surse de │ │ ││ │ │ │finanţare │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.3.15. Dezvoltarea şi │ONRC │20.000.000 │2017-2020 │Sistem informatic ││ │implementarea soluţiilor │ │bugetul de stat/ │ │implementat ││ │privind extinderea, │ │Alte surse de │ │ ││ │optimizarea, dezvoltarea şi│ │finanţare │ │ ││ │interconectarea portalului │ │ │ │ ││ │de servicii on-line şi a │ │ │ │ ││ │sistemului informatic │ │ │ │ ││ │integrat al ONRC cu │ │ │ │ ││ │sistemul ECRIS instanţe şi │ │ │ │ ││ │parchete, portalul │ │ │ │ ││ │e-Justice şi alte sisteme │ │ │ │ ││ │[inclusiv soluţii privind │ │ │ │ ││ │servicii de Business │ │ │ │ ││ │Continuity şi Disaster │ │ │ │ ││ │Recovery (DR), sistem de │ │ │ │ ││ │securitate cibernetică │ │ │ │ ││ │pentru sistemul informatic │ │ │ │ ││ │integrat şi serviciile │ │ │ │ ││ │informatice ale ONRC] │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.3.16. Dezvoltarea │ONRC │Bugetul de stat │2016-2020 │Număr de posturi ││ │resurselor umane ONRC prin │ │ │ │suplimentare - 249 (studii ││ │suplimentarea schemei de │ │ │ │superioare/ 248 funcţii de ││ │personal │ │ │ │execuţie, 1 funcţie de ││ │ │ │ │ │conducere) ││ │ │ │ │ │ORCT din judeţ în care este ││ │ │ │ │ │stabilită curte de apel - 70││ │ │ │ │ │(14 ORCT) ││ │ │ │ │ │ORCT din judeţ unde nu este ││ │ │ │ │ │stabilită curte de apel - ││ │ │ │ │ │104 (26 ORCT) ││ │ │ │ │ │ORCT Ilfov - 12 ││ │ │ │ │ │ORCT Bucureşti - 28 ││ │ │ │ │ │ONRC - 35 │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.3.17. Formarea │ONRC │Bugetul de stat, │2017-2018 │Număr de persoane care ││ │profesională a personalului│ │POCA, │ │participă la un curs de ││ │ONRC (integrat la nivelul │ │alte surse │ │formare - 1.637 persoane x ││ │Ministerului Justiţiei) │ │de finanţare │ │1 curs ││ │ │ │2.455.000 │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.3.18. Elaborarea şi │ONRC │POCA │2018-2020 │Sistem de management ││ │implementarea de soluţii de│ │2.250.000, │ │implementat ││ │management al calităţii la │ │alte surse de │ │Certificări obţinute ││ │nivelul ONRC │ │finanţare │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.3.19. Asigurarea │ONRC │37.581.000 │2016-2020 │Echipamente achiziţionate: ││ │infrastructurii hardware │ │Bugetul de stat │ │3.775 ││ │ONRC │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.3.20. Eficientizarea │MJ │Bugetul de stat │2016-2017 │Legislaţie modificată/ ││ │activităţii de expertiză │INEC │ │ │completată/ adoptată ││ │criminalistică, prin │MAI │ │ │ ││ │adoptarea legislaţiei │ │ │ │ ││ │secundare şi terţiare în │ │ │ │ ││ │vederea liberalizării │ │ │ │ ││ │profesiei de expert │ │ │ │ ││ │criminalist autorizat │ │ │ │ ││ │Consolidarea capacităţii │MJ │Bugetul de stat │2017-2019 │7 posturi suplimentate şi ││ │instituţionale a INEC prin:│INEC │POCA │ │ocupate: prevăzute integrat ││ │- suplimentarea şi ocuparea│ │Alte surse de │ │la măsura B.3.4 ││ │schemei de personal; │ │finanţare │ │ ││ │- pregătirea profesională a│ │ │ │Participanţi din grupul- ││ │personalului │ │ │ │ţintă la acţiuni de formare ││ │ │ │ │ │profesională: 30 │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.3.21. Elaborarea, │ANP │Bugetul de stat │30 de zile de la │Regulamentul prevăzut la ││ │revizuirea şi promovarea │MJ │ │aprobarea │art. 15 alin. (3) din ││ │actelor normative în │ │ │Hotărârii │Legea nr. 254/2013, aprobat ││ │domeniul pedepselor │ │ │Guvernului privind│prin ordin al ministrului ││ │privative de libertate. │ │ │Regulamentul de │justiţiei ││ │Definitivarea legislaţiei │ │ │aplicare a Legii │ ││ │subsecvente Legii │ │ │nr. 254/2013 │Regulamentul prevăzut la ││ │nr. 254/2013 │ │ │30 de zile de la │art. 89 alin. (8) şi la ││ │ │ │ │aprobarea │art. 165 alin. (5) din ││ │ │ │ │hotărârii │Legea nr. 254/2013, aprobat ││ │ │ │ │Guvernului privind│prin ordin al ministrului ││ │ │ │ │organizarea şi │justiţiei ││ │ │ │ │atribuţiile ANP │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.3.22. Modernizarea şi │ANP │Prevăzut în Planul │Trimestrul IV 2020│Locuri de detenţie amenajate││ │dezvoltarea infrastructurii│ │pentru │ │şi posturi suplimentate ││ │sistemului penitenciar │ │îmbunătăţirea │ │prevăzute în Planul pentru ││ │ │ │condiţiilor de │ │îmbunătăţirea condiţiilor ││ │ │ │detenţie*5) │ │de detenţie ││ │ │ │ │ │Numărul de locuri de ││ │ │ │ │ │detenţie noi şi de posturi ││ │ │ │ │ │pentru personalul de │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.3.23. Reabilitare │ANP │Bugetul de stat │Decembrie 2020 │Număr de unităţi reabilitate││ │termică, inclusiv izolarea │ │POR │ │termic/2 unităţi reabilitate││ │termică, reabilitarea şi │ │ │ │termic/an (începând ││ │modernizarea sistemelor de │ │ │ │cu anul 2017) ││ │încălzire a imobilelor din │ │ │ │ ││ │sistemul penitenciar │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.3.24. Reconfigurarea │ANP │Bugetul de stat │2016-2019 │Sistem reconfigurat ││ │aplicaţiei PMSweb şi │MJ │ │ │funcţional ││ │extinderea cu noi module în│Instanţe │ │ │ ││ │concordanţă cu noua │DN │ │ │ ││ │legislaţie execuţional- │ │ │ │ ││ │penală │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.3.25. Înnoirea şi │ANP │Bugetul de stat - │Decembrie 2020 │Număr de staţii de lucru ││ │extinderea parcului de │MJ │26.041.000 │ │existente: 4.365 ││ │tehnică de calcul şi a │ │Bugetul de stat - │ │Număr de servere ││ │infrastructurii de │ │18.853.000 │ │funcţionale: 161 ││ │comunicaţii IT, precum şi │ │POCA │ │Număr de elemente de ││ │implementarea sistemelor │ │ │ │conectare în reţea ││ │automate de administrare şi│ │ │ │achiziţionate: 647 ││ │securitate a │ │ │ │ ││ │infrastructurii informatice│ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.3.26. Accesarea şi │ANP │POCA - │2019 │Studii elaborate ││ │implementarea proiectului │ │13.500.000 │ │Instrumente şi metodologii ││ │"Întărirea capacităţii │ │ │ │elaborate ││ │administrative a sistemului│ │ │ │Sistem de management ││ │penitenciar românesc" │ │ │ │(inclusiv IT) al proceselor ││ │ │ │ │ │instituţionale îmbunătăţite ││ │ │ │ │ │Certificări obţinute ││ │ │ │ │ │Campanii de comunicare ││ │ │ │ │ │externă ││ │ │ │ │ │Participanţi la acţiuni de ││ │ │ │ │ │formare profesională: 3.000 │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.3.27. Asigurarea │ANP │Bugetul de stat │Trimestrul IV 2018│Act de aprobare criterii ││ │resurselor umane şi │MJ │ │ │Număr de structuri ││ │formarea profesională a │ │ │ │redimensionate: 13 structuri││ │acestora prin: │ │ │ │ ││ │- elaborarea unor criterii │ │ │ │Număr de state aprobate: ││ │de stabilire a necesarului │ │ │ │50 de unităţi ││ │de personal pe domenii de │ │ │ │ ││ │activitate şi │ │ │ │ ││ │redimensionarea │ │ │ │ ││ │structurilor existente pe │ │ │ │ ││ │baza acestora; │ │ │ │ ││ │- finanţarea şi ocuparea de│ANP │Bugetul de stat │Trimestrul IV 2020│Număr de posturi ocupate/ ││ │posturi vacante de personal│ │ │ │Număr de posturi prevăzute ││ │pentru sectorul operativ şi│ │ │ │în noile state de organizare││ │specializări de nişă │ │ │ │nişă, potrivit Planului ││ │potrivit Planului pentru │ │ │ │pentru îmbunătăţirea ││ │îmbunătăţirea condiţiilor │ │ │ │condiţiilor de detenţie ││ │de detenţie; │ │ │ │ ││ │- consolidarea cadrului │ANP │Bugetul de stat │2020 │Număr de norme legale ││ │normativ aplicabil │ │ │ │aprobate/4 norme necesare ││ │activităţii de resurse │ │ │ │a fi aprobate ││ │umane în vederea susţinerii│ │ │ │ ││ │îndeplinirii obiectivelor │ │ │ │ ││ │strategice ale ANP │ │ │ │ ││ │(modificarea şi completarea│ │ │ │ ││ │Legii nr. 293/2004 şi a │ │ │ │ ││ │Codului deontologic, precum│ │ │ │ ││ │şi elaborarea Ghidului │ │ │ │ ││ │carierei şi a unei noi │ │ │ │ ││ │Metodologii privind │ │ │ │ ││ │formarea profesională │ │ │ │ ││ │continuă) -; │ │ │ │ ││ │- dezvoltarea competenţelor│ANP │Bugetul de stat │2020 │Personal format: 1.120 ││ │personalului din sistemul │ │POCA │ │ ││ │penitenciar; │ │ │ │ ││ │- dezvoltarea competenţelor│ANP │1.446.000 │2020 │Număr de personal instruit: ││ │profesionale în domeniul │ │ │ │5.000 ││ │managementului incidentelor│ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.3.28. Dotarea adecvată a │ANP │Bugetul de stat - │2020 │Valoare echipament ││ │unităţilor şi personalului │ │45.000.000 │ │achiziţionat/9.000.000 lei ││ │care execută misiuni de │ │ │ │alocaţi/an x 5 ani ││ │pază, supraveghere, │ │ │ │Număr de unităţi dotate/ ││ │escortare şi intervenţie cu│ │ │ │Număr de unităţi de dotat ││ │ţinută, mijloace şi │ │Bugetul de stat │ │Număr de personal dotat/ ││ │echipamente specifice │ │ │ │Număr de personal de dotat ││ │Achiziţia de autospeciale │ │ │ │Număr de echipamente ││ │transport deţinuţi │ │ │ │achiziţionate/ Număr de ││ │ │ │ │ │echipamente propuse a fi ││ │ │ │ │ │achiziţionate ││ │ │ │ │ │Număr de autospeciale ││ │ │ │ │ │achiziţionate/124 de ││ │ │ │ │ │autospeciale de achiziţionat│├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.3.29. Blocarea/Reducerea │ANP │Bugetul de stat │Trimestrul IV 2016│Număr de unităţi în care au ││ │semnalului GSM în unităţile│ │(ANCOM) - │ │fost implementate soluţiile ││ │subordonate ANP în vederea │ │50.000.000 │ │identificate/4 unităţi ││ │eliminării/reducerii │ │(conform art. 6 din│ │conform procedurii de ││ │posibilităţii de utilizare │ │Legea nr. 374/2013)│ │achiziţie a serviciilor ││ │în mod ilegal a telefoniei │ │ │ │în derulare ││ │mobile de către deţinuţi │ │ │Trimestrul IV 2018│Număr de unităţi în care au ││ │ │ │ │ │fost implementate soluţiile ││ │ │ │ │ │identificate/Număr de ││ │ │ │ │ │unităţi penitenciare în ││ │ │ │ │ │funcţie de bugetul ││ │ │ │ │ │disponibil │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.3.30. Sisteme integrate │ANP │Bugetul de stat │2020 │Sisteme de pază şi ││ │de pază şi supraveghere │ │ │ │supraveghere electronică şi ││ │electronică şi sisteme │ │ │ │control acces/7 unităţi ││ │integrate de acces │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.3.31. Implementarea │ANP │Bugetul de stat │2016 │Număr de unităţi dotate cu ││ │sistemului de audiere prin │MJ │ │ │sistem de audiere prin ││ │videoconferinţă pentru │ │ │ │videoconferinţă: 33 ││ │audierea la distanţă a │ │ │ │(32 de unităţi + ANP) ││ │deţinuţilor, cu scopul │ │ │ │ ││ │clarificării plângerilor │ │ │ │ ││ │formulate de aceştia │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.3.32. Introducerea │ANP │Bugetul de stat │Trimestrul IV 2016│Număr de unităţi în care se ││ │tehnologiei digitale în │ │ │ │acordă dreptul la comunicări││ │ceea ce priveşte │ │ │ │online: 45 ││ │exercitarea de către │ │ │ │ ││ │deţinuţi a dreptului la │ │ │ │ ││ │comunicări on-line, drept │ │ │ │ ││ │prevăzut la art. 66 din │ │ │ │ ││ │Legea nr. 254/2013 │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.3.33. Consolidarea │MJ │Bugetul de stat │2017 │Sistem funcţional ││ │sistemului informatic │ANP │prin BM - Acord │ │Centre de date funcţionale ││ │judiciar │ │împrumut 4811-RO │ │Număr de call center ││ │Definitivarea RMS (Resource│ │ │ │funcţional ││ │Management System) │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.3.34. Suplimentarea şi │MJ │Bugetul de stat │2016-2017 │Posturi DTI suplimentate ││ │ocuparea schemei de │ │ │ │ocupate ││ │personal a DTI al MJ │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B 3.35. Identificarea de │MJ │Bugetul de stat │2016-2017 │Cadru de funcţionare a ││ │soluţii pentru crearea unui│MP │ │ │specialiştilor IT în ││ │sistem de salarizare unitar│ │ │ │sistemul judiciar ││ │şi atractiv pentru │ │ │ │îmbunătăţit ││ │specialiştii IT din cadrul │ │ │ │ ││ │MJ, al instituţiilor în │ │ │ │ ││ │coordonarea şi subordonarea│ │ │ │ ││ │acestuia, al instanţelor şi│ │ │ │ ││ │parchetelor, ÎCCJ şi PÎCCJ │ │ │ │ ││ │Definirea atribuţiilor │ │ │ │ ││ │specifice exercitate de │ │ │ │ ││ │specialiştii IT în sistemul│ │ │ │ ││ │judiciar şi inserarea │ │ │ │ ││ │acestor atribuţii în fişele│ │ │ │ ││ │de post │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.3.36. Amenajarea │MJ │Buget de stat │2019 │Spaţii pentru servere ││ │spaţiilor alocate pentru │ │POCA - bugetat │ │amenajate ││ │servere şi alte echipamente│ │în cadrul │ │ ││ │de tip SIC ale MJ │ │proiectului ECRIS V│ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.3.37. Amenajarea sălilor │MP │Bugetul de stat │2017 │Săli pentru servere ││ │pentru servere la PÎCCJ şi │ │948.600 lei │ │amenajate ││ │PT Braşov/PCA Braşov (ca │ │Alte surse de │ │ ││ │centru principal şi │ │finanţare │ │ ││ │secundar de date) │ │nerambursabilă │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.3.38. Dotarea MJ şi a │MJ │Bugetul de stat │2016-2020 │Faza 1 - 2016-2018: 70% ││ │instanţelor de judecată cu │ │BEI/MFN 2009-2014/ │În trei faze │Faza 2 - 2019: 20% ││ │software şi hardware │ │256.680.000 │ │ ││ │moderne │ │Alte surse de │ │Faza 3 - 10% ││ │ │ │finanţare │ │ ││ │ │ │nerambursabilă │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.3.39. Dotarea MP şi a │MP │103.230.000 │2016-2018 │Faza I - 2016-2018: 6.735 de││ │parchetelor cu software şi │ │Buget de stat/ │ │echipamente ││ │hardware moderne │ │Alte surse de │2019-2020 │Faza II - 2019-2020: 5.200 ││ │ │ │finanţare │ │de echipamente ││ │ │ │nerambursabilă │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.3.40. Consolidarea MP- │MP-DIICOT │POCA │2016-2020 │Sisteme IT de management al ││ │DIICOT prin modernizarea │ │2.250.000 │ │proceselor instituţionale ││ │sistemului informatic, │ │pentru formare │ │dezvoltat/îmbunătăţit, în ││ │formare şi elaborare de │ │profesională │ │cadrul sistemului informatic││ │instrumente (structură │ │ │ │ECRIS prevăzut la măsura ││ │centrală şi pilotare pentru│ │ │ │A.3.13 ││ │extindere la nivel │ │ │ │ ││ │naţional) │ │ │ │Cursuri de instruire pentru ││ │Întărirea capacităţii de │ │ │ │întregul personal DIICOT ││ │analiză şi procesare a │ │ │ │operativ şi de management ││ │datelor în cauzele complexe│ │ │ │ ││ │Întărirea capacităţii │ │ │ │ ││ │DIICOT de analiză şi │ │ │ │ ││ │procesare a probelor │ │ │ │ ││ │relevate în mediu │ │ │ │ ││ │electronic prin organizarea│ │ │ │ ││ │de cursuri de instruire │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.3.41. Operaţionalizarea │MP-DIICOT │Bugetul de stat │2017 │Compartiment operaţionalizat││ │unui compartiment │MJ │POCA │ │ ││ │multidisciplinar dedicat │ │ │ │ ││ │investigaţiilor financiare │ │ │ │ ││ │afectate urmăririi, │ │ │ │ ││ │identificării şi │ │ │ │ ││ │sechestrării produsului │ │ │ │ ││ │infracţiunii, în cadrul │ │ │ │ ││ │DIICOT, format din │ │ │ │ ││ │specialişti proprii şi │ │ │ │ ││ │ofiţeri de poliţie │ │ │ │ ││ │judiciară detaşaţi în │ │ │ │ ││ │cadrul DIICOT │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.3.42. Dezvoltarea │MJ │POCA │2016-2017 │Sisteme/Aplicaţii IT ││ │registraturii unice │ │2.790.000 │ │dezvoltate pentru a spori ││ │electronice a MJ şi a │ │ │ │transparenţa la nivelul ││ │site-ului web şi │ │ │ │sistemului judiciar ││ │implementarea în cadrul MJ │ │ │ │ ││ │a unui flux de lucru în │ │ │ │ ││ │format electronic; │ │ │ │ ││ │integrarea celorlalte │ │ │ │ ││ │aplicaţii informatice │ │ │ │ ││ │utilizate de MJ în noul │ │ │ │ ││ │sistem informatic dezvoltat│ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.3.43. Dezvoltarea │MJ │POCA │2016-2020 │Program implementat ││ │capacităţii administrative │ANC │9.079.200 │ │ ││ │a Autorităţii Naţionale │ │Alte surse de │ │ ││ │pentru Cetăţenie, inclusiv │ │finanţare │ │ ││ │prin perfecţionarea │ │nerambursabilă │ │ ││ │sistemului informatic │ │ │ │ ││ │actual │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│B.4. Creşterea gradului de │B.4.1. Dezvoltarea şi │MJ împreună│Bugetul de stat │Trimestrul I 2018 │Sistem informatic dezvoltat ││recuperare a creanţelor │operaţionalizarea │cu MP, │(cofinanţare) │ │Participanţi din grupul- ││provenite din infracţiuni │sistemului informatic │instanţele │M F Elveţian │ │ţintă la acţiuni de formare ││ │integrat de monitorizare │judecăto- │3.593.991 │ │profesională: 540 ││ │care permite urmărirea în │reşti │(866.022 CFH) │ │ ││ │timp real a fluxului │MFP/ANAF, │ │ │ ││ │bunurilor ce fac obiectul │MAI │ │ │ ││ │măsurilor de sechestru, │ │ │ │ ││ │confiscare şi valorificare │ │ │ │ ││ │a creanţelor. Formarea │ │ │ │ ││ │personalului implicat în │ │ │ │ ││ │utilizarea sistemului de │ │ │ │ ││ │monitorizare │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.4.2. Optimizarea şi │MJ în │POCA │2020 │Sisteme/Aplicaţii IT ││ │interconectarea │parteneriat│1.116.000 │ │dezvoltate/îmbunătăţite ││ │mecanismului integrat de │cu MP, CSM,│ │ │ ││ │monitorizare cu ECRIS şi │MFP/ANAF, │ │ │ ││ │alte sisteme informatice │MAI │ │ │ ││ │relevante │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.4.3. Formarea │MJ împreună│POCA │2020 │Participanţi din grupul- ││ │personalului ANABI şi al │cu MP, │2.790.000 │ │ţintă la acţiuni de formare ││ │instituţiilor implicate în │MFP/ANAF, │ │ │profesională: 1.200 ││ │vederea utilizării │MAI │ │ │ ││ │sistemului de monitorizare │ │ │ │ ││ │optimizat │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.4.4. Operaţionalizarea, │MJ │Bugetul de stat │2016-2017 │Legislaţie secundară ││ │în subordinea MJ, a │ │ │ │adoptată ││ │Agenţiei Naţionale de │ │ │ │Protocoale de cooperare ││ │Administrare a Bunurilor │ │ │ │încheiate ││ │Indisponibilizate (ANABI) │ │ │ │Număr de posturi create şi ││ │ │ │ │ │ocupate: 35 în 2016 + 15 în ││ │ │ │ │ │2017 │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.4.5. Dezvoltarea şi │MJ în │POCA │2018 │Instrumente elaborate ││ │implementarea de │parteneriat│8.370.000 │ │ ││ │instrumente necesare │cu ANAF şi │ │ │ ││ │funcţionării performante a │coordonare │ │ │ ││ │ANABI, inclusiv de │cu MP, MAI │ │ │ ││ │monitorizare şi evaluare a │ │ │ │ ││ │performanţei sistemului │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.4.6. Formarea │MJ în │POCA │2018 │Participanţi din grupul- ││ │personalului ANABI şi al │parteneriat│Buget prevăzut la │ │ţintă la acţiuni de formare ││ │altor instituţii implicate │cu ANAF şi │măsura B.3.45 │ │profesională: 600 ││ │în vederea asigurării │coordonare │ │ │ ││ │performanţei (inclusiv │cu MP, MAI │ │ │ ││ │formare on-line) │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.4.7. Identificare şi │MJ │POCA │2018 │Număr de persoane care au ││ │diseminare de bune practici│MP │5.580.000 │ │acces la bune practici prin ││ │în materia identificării, │ │Alte surse de │ │instrumentele diseminate ││ │confiscării şi │ │finanţare │ │(pe tip: procurori, ││ │valorificării bunurilor │ │nerambursabilă │ │judecători şi poliţişti): ││ │provenite din infracţiuni, │ │ │ │1.500 ││ │infracţiuni de corupţie şi │ │ │ │ ││ │alte infracţiuni grave prin│ │ │ │ ││ │intermediul unor ghiduri │ │ │ │ ││ │operaţionale, instrumente │ │ │ │ ││ │şi metodologii de lucru, │ │ │ │ ││ │newsletter │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.4.8. Dezvoltarea şi │MJ │Bugetul de stat │2016-2017 │Protocoale-cadru de ││ │implementarea unui │Asociaţii │ │ │colaborare cu asociaţiile ││ │parteneriat cu │relevante, │ │ │reprezentative ale ││ │administraţia publică │prefecturi │ │ │autorităţilor publice locale││ │locală în domeniul │şi UAT-uri │ │ │încheiate ││ │recuperării creanţelor │ │ │ │Proceduri de implementare a ││ │ │ │ │ │parteneriatelor dezvoltate │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│B.5. Consolidarea capacităţii│B.5.1. Îmbunătăţirea │MJ │Bugetul de stat │2017 │Investiţii finalizate: 4 ││administrative a instanţelor │infrastructurii instanţelor│ │prin Acordul de │ │ ││şi parchetelor │şi parchetelor prin │ │împrumut │ │ ││ │finalizarea investiţiilor │ │nr. 4811-RO │ │ ││ │prevăzute în cadrul │ │85.140.000 │ │ ││ │proiectului Reforma │ │ │ │ ││ │sistemului judiciar │ │ │ │ ││Indicator: │ │ │ │ │ ││Creşterea gradului de │Efectuarea unui bilanţ al │MJ │Bugetul de stat │Trimestrul II 2016│Analiză realizată ││încredere a cetăţeanului în │principalelor obiective │MP │ │ │ ││actul de justiţie la 60% │de investiţii în │ │ │ │ ││ │infrastructura fizică a │ │ │ │ ││ │instanţelor şi parchetelor.│ │ │ │ ││ │Prioritizarea acestora în │ │ │ │ ││ │vederea realizării pe │ │ │ │ ││ │termen mediu (2016-2020) şi│ │ │ │ ││ │lung (2025) │ │ │ │ ││ │Elaborarea unor standarde │MJ │Bugetul de stat │2017 │Act normativ adoptat ││ │de proiectare pentru sedii │ │prin Acordul de │ │ ││ │de instanţe (sedii noi şi │ │împrumut │ │ ││ │extindere - unde este │ │nr. 4811-RO │ │ ││ │cazul) care să corespundă │ │1.980.000 │ │ ││ │cerinţelor legale în │ │ │ │ ││ │vigoare │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.5.2. Realizarea unui │MJ │Bugetul de stat │2020 │Obiectiv recepţionat ││ │centru de arhivă pilot │ │15.000.000 │ │ ││ │pentru instanţele din │ │ │ │ ││ │Bucureşti şi serviciile │ │ │ │ ││ │locale de probaţiune │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.5.3. Implementarea │MJ │Bugetul de stat │2016-2019 │Obiective recepţionate: ││ │Programului naţional de │MDRAP │1.291.500.000 │ │25 de instanţe ││ │consolidare a │ │finanţare prin │ │ ││ │infrastructurii instanţelor│ │bugetul MDRAP │ │ ││ │de judecată aflate în │ │ │ │ ││ │municipiile reşedinţă de │ │ │ │ ││ │judeţ │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.5.4. Realizarea, prin │MP │Bugetul de stat │2016-2020 │Obiective recepţionate ││ │parteneriatul cu CNI, a │MDRAP-CNI │(CNI-MDRAP) │ │(lucrări de reparaţii ││ │obiectivelor de investiţii │ │180.361.400 │ │capitale + lucrări de sedii ││ │aferente Programului │ │prin bugetul MDRAP │ │noi/extinderi sedii actuale)││ │naţional de consolidare a │ │ │ │ ││ │infrastructurii parchetelor│ │ │ │ ││ │aflate în municipiile │ │ │ │ ││ │reşedinţă de judeţ în │ │ │ │ ││ │cadrul Programului naţional│ │ │ │ ││ │de interes public sau │ │ │ │ ││ │social │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.5.5. Realizarea în sistem│MJ │Bugetul de stat │2016-2020 │Obiective recepţionate ││ │propriu a investiţiilor de │MP │(68.706.880 la │ │(65 de lucrări de reparaţii ││ │lucrări de sedii noi şi │ │reparaţii capitale │ │capitale + 21 de lucrări de ││ │reparaţii capitale pentru │ │sedii existente + │ │sedii noi/extinderi sedii ││ │clădirile instanţelor şi │ │64.107.479 lei la │ │actuale) ││ │parchetelor │ │sedii noi şi │ │ ││ │ │ │extinderi) │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.5.6. Repartizarea unui │MP-DIICOT │Bugetul de stat │2016 │Sediu DIICOT ││ │sediu în condiţiile Legii │ │2.700.000 │ │ ││ │nr. 304/2004 pentru MP - │ │cheltuieli pentru │ │ ││ │DIICOT şi crearea unui parc│ │amenajarea │ │ ││ │auto propriu │ │spaţiului │2019 │Parc auto propriu creat │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.5.7. Asigurarea spaţiilor│MJ │Bugetul de stat │2020 │Instanţe unde este asigurat ││ │pentru avocaţi în │ │Cuantificat la │ │spaţiul pentru avocaţi ││ │condiţiile art. 38 din │ │acţiunile vizând │ │ ││ │Legea nr. 51/1995 │ │infrastructura │ │ ││ │ │ │instanţelor │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.5.8. Asigurarea unui │MJ │Bugetul de stat │2016-2020 │Sediu temporar reamenajat ││ │sediu corespunzător pentru │ÎCCJ │418.311,56 │ │ ││ │ÎCCJ │ │cheltuieli lucrări │ │ ││ │ │ │reamenajare sediu │ │ ││ │ │ │temporar │ │ ││ │ │ │163.270.536*6) │ │ ││ │ │ │Cheltuieli │ │Sediu nou-construit ││ │ │ │construcţie sediu │ │ ││ │ │ │nou │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │B.5.9. Optimizarea │MJ │MFN 2009-2014 │2020 │Echipamente de comunicaţie ││ │infrastructurii reţelei │MP │Bugetul de stat │ │(WAN şi LAN) şi softuri ││ │Local Area Network (LAN) în│ │9.000.000 │ │instalate ││ │toate instanţele şi │ │ │ │ ││ │parchetele, prin │ │ │ │ ││ │achiziţionarea şi │ │ │ │ ││ │instalarea de echipamente │ │ │ │ ││ │de comunicaţie (WAN şi LAN)│ │ │ │ ││ │şi softuri necesare │ │ │ │ │├─────────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────┴───────────────────┴──────────────────┴────────────────────────────┤│DIRECŢIA DE ACŢIUNE C: INTEGRITATEA SISTEMULUI JUDICIAR │├─────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────┬───────────────────┬──────────────────┬────────────────────────────┤│C.1. Consolidarea │C.1.1. Consolidarea │CSM │Bugetul de stat │2017-2018 │Raportări anuale pe pagina ││integrităţii în cadrul │capacităţii CSM şi a │ │ │ │CSM ││sistemului judiciar prin │instanţelor şi parchetelor │ │ │ │ ││promovarea măsurilor │de a gestiona probleme de │ │ │ │ ││anticorupţie şi a │integritate, inclusiv prin │ │ │ │ ││standardelor etice │constituirea unei reţele │ │ │ │ ││profesionale │de integritate pentru │ │ │ │ ││ │judecători, procurori şi │ │ │ │ ││ │personal auxiliar │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │C.1.2. Elaborarea şi │MJ - │POCA │Semestrul I 2016 │SNA 2016-2020 adoptată ││ │adoptarea SNA 2016-2020 cu │Secretariat│11.718.000 │ │ ││ │componentă distinctă │tehnic SNA │ │ │ ││ │privind integritatea │ │ │ │ ││ │sistemului judiciar │ │ │ │ ││ │Monitorizarea şi evaluarea │ │ │ │ ││ │semestrială şi anuală a │ │ │ │ ││ │progresului înregistrat în │ │ │ │ ││ │implementarea obiectivelor │ │ │ │ ││ │din SNA specifice │ │ │ │ ││ │sistemului judiciar, │ │ │ │ ││ │conform indicatorilor parte│ │ │ │ ││ │a sistemului de │ │ │ │ ││ │monitorizare şi evaluare a │ │ │ │ ││ │SNA, prin: │ │ │ │ ││ │- optimizarea sistemului de│ │ │Semestrial şi │Rapoarte de monitorizare şi ││ │monitorizare şi evaluare a │ │ │anual, din 2016 │evaluare semestriale ││ │SNA pentru sistemul │ │ │ │transmise MJ: 11 ││ │judiciar prin │ │ │ │ ││ │cuantificarea/clarificarea │ │ │ │ ││ │interpretării normative a │ │ │ │ ││ │indicatorilor relevanţi; │ │ │ │ ││ │- colectare şi prelucrare │ │ │ │ ││ │semestriale şi anuale a │ │ │ │ ││ │indicatorilor preventivi │ │ │ │ ││ │anticorupţie furnizaţi de │ │ │ │ ││ │sectorul judiciar; │ │ │ │ ││ │- desfăşurarea misiunilor │ │ │ │ ││ │de evaluare în sistemul │ │ │ │ ││ │judiciar, inclusiv în │ │ │ │ ││ │sistem de peer review şi │ │ │ │ ││ │analize de risc; │ │ │ │ ││ │- solicitarea anuală a CSM │ │ │ │ ││ │către CSAT de verificare a │ │ │ │ ││ │respectării prevederilor │ │ │ │ ││ │art. 7 din Legea │ │ │ │ ││ │nr. 303/2004 privind │ │ │ │ ││ │statutul judecătorilor şi │ │ │ │ ││ │procurorilor, republicată, │ │ │ │ ││ │cu modificările şi │ │ │ │ ││ │completările ulterioare │ │ │ │ ││ │Introducerea sondajelor │ │ │ │ ││ │periodice, care să includă │ │ │ │ ││ │întrebări despre corupţia │ │ │ │ ││ │din sistemul judiciar şi │ │ │ │ ││ │percepţia generală cu │ │ │ │ ││ │privire la corectitudinea/ │ │ │ │ ││ │etica judiciară │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │C.1.3. Dezvoltarea şi │MJ │POCA │2016-2018 │Proceduri standardizate ││ │îmbunătăţirea de │CSM │ │ │dezvoltate pentru a asigura ││ │instrumente de remediere a │ │ │ │integritatea şi etica la ││ │riscurilor şi │ │ │ │nivelul sistemului ││ │vulnerabilităţilor │ │ │ │judiciar: 4 ││ │identificate şi de │ │ │ │ ││ │asigurare a performanţei │ │ │ │ ││ │SNA în sectorul justiţiei, │ │ │ │ ││ │în vederea asigurării │ │ │ │ ││ │eficacităţii activităţii │ │ │ │ ││ │consilierilor de │ │ │ │ ││ │integritate │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │C.1.4. Organizarea de │INM │MFN │2016-2020 │Acţiuni de formare ││ │sesiuni de formare în │SNG │2009-2014 │ │specializată pentru ││ │domeniul integrităţii, │Cu │POCA │ │magistraţi: 105 ││ │eticii şi deontologiei │colaborarea│4.211.784 │ │Acţiuni de formare ││ │profesionale pentru │UNBR │ │ │organizate pentru personalul││ │magistraţi şi personalul │privind │ │ │auxiliar din instanţe ││ │auxiliar din instanţe şi │relaţia │ │ │şi parchete: 48 ││ │parchete │avocat- │ │ │ ││ │ │judecător │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │C.1.5. Identificarea şi │CSM │Bugetul de stat │2016-2020 │Buletin de jurisprudenţă ││ │soluţionarea blocajelor în │IJ │ │ │în materie disciplinară ││ │cadrul procedurilor │ÎCCJ, PÎCCJ│ │ │ ││ │disciplinare şi a cazurilor│ │ │ │ ││ │de corupţie din sistemul │ │ │ │ ││ │judiciar prin: │ │ │ │ ││ │- monitorizarea hotărârilor│ │ │ │ ││ │pronunţate de CSM în │ │ │ │ ││ │materie disciplinară şi a │ │ │ │ ││ │practicii ÎCCJ; │ │ │ │ ││ │- optimizarea sistemului de│ │ │ │ ││ │sancţiune pentru abateri │ │ │ │ ││ │disciplinare şi adoptarea │ │ │ │ ││ │unei practici unitare │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │C.1.6. Monitorizarea de │CSM │Bugetul de stat │2016-2020 │Rata incidentelor de ││ │către CSM şi Inspecţia │IJ │ │ │integritate în sistemul ││ │Judiciară a duratei │ │ │ │judiciar ││ │procedurilor în cauzele de │ │ │ │Rata cazurilor de corupţie ││ │mare şi mică corupţie │ │ │ │în sistemul judiciar ││ │Monitorizarea │ │ │ │ ││ │managementului de caz în │ │ │ │ ││ │cauzele de corupţie │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │C.1.7. Analiza rolului │CSM │Bugetul de stat │2016 │Analiză efectuată: rol ││ │conducerii instanţelor şi │MP │ │ │clarificat al instituţiilor ││ │parchetelor în raport cu IJ│IJ │ │ │cu atribuţii de control ││ │în ceea ce priveşte │ │ │ │asupra instanţelor şi ││ │efectuarea controlului │ │ │ │parchetelor ││ │instanţelor şi parchetelor │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │C.1.8. Creşterea vitezei de│CSM │Bugetul de stat │2017 │Legislaţie secundară ││ │reacţie şi asigurarea │IJ │ │ │adoptată ││ │celerităţii procedurilor de│MJ │ │ │ ││ │verificare şi control ale │ │ │ │ ││ │IJ, pentru soluţionarea │ │ │ │ ││ │cererilor de apărare a │ │ │ │ ││ │reputaţiei profesionale │ │ │ │ ││ │formulate de magistraţi, │ │ │ │ ││ │precum şi a sesizărilor │ │ │ │ ││ │privind apărarea │ │ │ │ ││ │imparţialităţii şi │ │ │ │ ││ │independenţei sistemului │ │ │ │ ││ │judiciar formulate de │ │ │ │ ││ │Consiliul Superior al │ │ │ │ ││ │Magistraturii │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │C.1.9. Continuarea │MP-DNA │Bugetul de stat │2016-2020 │Echipamente hardware şi ││ │progreselor deja │ │(DNA) │ │software necesare ││ │înregistrate în procesul de│ │ │ │dezvoltării infrastructurii ││ │investigare cu │ │ │ │IT a DNA achiziţionate: 704 ││ │imparţialitate şi │ │ │ │ ││ │soluţionarea de către │ │ │ │ ││ │instanţe a faptelor de mare│ │8.900.000 │2016-2020 │Alte echipamente necesare ││ │corupţie, inclusiv din │ │ │ │desfăşurării activităţii ││ │rândul reprezentanţilor │ │ │ │DNA achiziţionate: 161 ││ │sistemului judiciar, prin: │ │ │ │ ││ │- asigurarea resurselor │ │2.200.000 │2018 │Manual de proceduri pentru ││ │umane, materiale şi │ │ │ │investigaţiile financiare ││ │financiare adecvate │ │ │ │elaborat, activităţi de ││ │volumului crescut de │ │ │ │training realizate ││ │activitate a DNA; │ │ │ │ ││ │- consolidarea pregătirii │MP-DNA │Bugetul de stat │ │Întâlniri cu stake-holders, ││ │profesionale a personalului│ │POCA │ │sondaje de opinie, materiale││ │operativ al DNA, inclusiv │ │5.022.000 │ │de prezentare a măsurilor ││ │în domeniul investigaţiilor│ │ │ │anticorupţie realizate ││ │financiare; │ │ │ │ ││ │- consolidarea şi │ │ │ │ ││ │diversificarea strategiei │ │ │ │ ││ │de comunicare şi promovarea│ │ │ │ ││ │măsurilor anticorupţie │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│C.2. Modernizarea statutului │C.2.1. Promovarea │MJ │POCA │2016 │Coduri elaborate/ ││unor profesii juridice │standardelor etice şi de │În │2.790.000 │ │îmbunătăţite pentru fiecare ││organizate în mod autonom │conduită anticorupţie la │parteneriat│ │ │profesie ││(avocaţi, experţi, notari, │nivelul tuturor profesiilor│cu │ │ │ ││practicieni în insolvenţă, │juridice şi al mediatorilor│asociaţiile│ │ │ ││executori judecătoreşti, │prin: │şi │ │ │ ││traducători şi interpreţi) şi│- elaborarea/revizuirea │organiza- │ │2017 │Participanţi din grupul- ││al mediatorilor, în scopul │codurilor deontologice şi a│ţiile │ │ │ţintă la acţiuni de formare ││consolidării standardelor │codurilor de conduită │profesio- │ │ │profesională: 500 ││etice │pentru profesiile juridice,│nale │ │ │ ││ │inclusiv pentru relaţia │ │ │ │ ││ │judecători-avocaţi; │ │ │ │ ││ │- formare, diseminare de │ │ │ │ ││ │bune practici, monitorizare│ │ │ │ ││ │şi evaluare a eficacităţii │ │ │ │ ││ │codurilor deontologice şi │ │ │ │ ││ │de conduită a codurilor │ │ │ │ ││ │implementate; │ │ │ │ ││ │- analiza legislaţiei │ │ │Trimestrul I 2016 │Analiză realizată ││ │secundare privind │ │ │ │ ││ │standardele etice în cadrul│ │ │ │ ││ │grupului de lucru │ │ │ │ ││ │constituit pentru │ │ │ │ ││ │cooperarea MJ cu │ │ │ │ ││ │reprezentanţii profesiilor │ │ │ │ ││ │juridice organizate în mod │ │ │ │ ││ │autonom (B.3.e.1) │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │C.2.2. Stabilirea şi │MJ │POCA │2017 │Proceduri standardizate ││ │implementarea unui mecanism│în │ │ │dezvoltate pentru a asigura ││ │de depistare şi soluţionare│parteneriat│ │ │integritatea şi etica ││ │unitară a încălcării │cu │ │ │la nivelul sistemului ││ │standardelor etice │asociaţiile│ │ │judiciar ││ │ │şi │ │ │ ││ │ │organiza- │ │ │ ││ │ │ţiile │ │ │ ││ │ │profesio- │ │ │ ││ │ │nale │ │ │ │├─────────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────┴───────────────────┴──────────────────┴────────────────────────────┤│DIRECŢIA DE ACŢIUNE D: ASIGURAREA TRANSPARENŢEI ŞI INFORMATIZĂRII ACTULUI DE JUSTIŢIE (OPEN JUSTICE) │├─────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────┬───────────────────┬──────────────────┬────────────────────────────┤│D.1. Publicarea hotărârilor │D.1.1. Implementarea │CSM │Bugetul de stat │2016-2020 │Sistem informatic dezvoltat ││judecătoreşti motivate │programului informatic │UNBR │POCA │ │şi aplicat ││ │îmbunătăţit ROLII pentru │UNNPR │2012-2020 │ │ ││ │accesarea jurisprudenţei │IRIJ │ │ │ ││ │naţionale relevante, │ │ │ │ ││ │interoperabil cu ECRIS │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │D.1.2. Publicarea tuturor │ÎCCJ │Bugetul de stat │Activitate │Hotărâri in extenso ││ │hotărârilor judecătoreşti │ │ │permanentă │publicate ││ │ale ÎCCJ (in extenso) şi a │ │ │ │Hotărâri relevante publicate││ │hotărârilor judecătoreşti │ │ │ │ ││ │relevante ale ÎCCJ în │ │ │ │ ││ │rezumat, pe pagina de │ │ │ │ ││ │internet a instanţei │ │ │ │ ││ │supreme │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │D.1.3. Elaborarea şi │ÎCCJ │Bugetul de stat │2016-2020 │Buletine de jurisprudenţă ││ │publicarea buletinelor │Curţi de │ │ │publicate: 55 ││ │periodice de jurisprudenţă │apel │ │ │Buletinul casaţiei: ││ │la nivelul ÎCCJ şi al │ │ │ │10 numere pe an ││ │curţilor de apel │ │ │ │Buletinul jurisprudenţei: ││ │ │ │ │ │1 număr pe an ││ │ │ │ │ │Buletine de jurisprudenţă ││ │ │ │ │ │publicate: 225 ││ │ │ │ │ │Minimum 3 buletine/an/curte │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │D.1.4. Evaluarea impactului│CSM │Buget de stat │2016-2020 │Evaluare efectuată anual ││ │buletinelor periodice de │ÎCCJ │ │ │ ││ │jurisprudenţă ale curţilor │ │ │ │ ││ │de apel şi ÎCCJ în │ │ │ │ ││ │activitatea de judecată │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│D.2. Îmbunătăţirea │D.2.1. Realizat prin │ │ │ │ ││mecanismelor de furnizare a │implementarea ECRIS V │ │ │ │ ││informaţiilor pentru părţi şi│descris la punctul A.3 din │ │ │ │ ││a accesului la actele din │prezentul plan │ │ │ │ ││instanţe în timp util │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────┴───────────────────┴──────────────────┴────────────────────────────┤│DIRECŢIA DE ACŢIUNE E: ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ACTULUI DE JUSTIŢIE │├─────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────┬───────────────────┬──────────────────┬────────────────────────────┤│E.1. Reducerea duratei │E.1.1. Analiza practicii la│CSM │Bugetul de stat │2016-2020 │Bune practici identificate ││procedurilor judiciare │nivelul fiecărei curţi de │IJ │ │anual │Publicarea analizei ││ │apel în ceea ce priveşte │Curţi de │ │ │ ││ │durata procedurilor │apel │ │ │ ││ │judiciare │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │E.1.2. Specializarea │CSM │POCA │2016-2019 │Acţiuni de formare ││ │magistraţilor şi a │MP │6.679.371 │ │specializată a ││ │personalului auxiliar din │INM │ │ │magistraţilor: 12 ││ │instanţe şi parchete în │SNG │ │ │Acţiuni de formare ││ │metodologia actului de │ │ │ │specializată organizate a ││ │justiţie, în vederea │ │ │ │personalului auxiliar din ││ │pregătirii şi desfăşurării │ │ │ │instanţe şi parchete: ││ │şedinţelor şi │ │ │ │72 (acţiuni comune cu cele ││ │managementului dosarelor, │ │ │ │menţionate la obiectivul ││ │în conformitate cu noile │ │ │ │strategic A.3) ││ │coduri de procedură, │ │ │ │ ││ │inclusiv prin realizarea │ │ │ │Ghiduri practice ││ │de ghiduri practice şi │ │ │ │Pachete de e-learning ││ │elaborare de pachete de │ │ │ │ ││ │module de e-Learning │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│E.2. Unificare a practicii │E.2.1. Consolidarea rolului│ÎCCJ │Bugetul de stat │2016-2020 │Număr de sesizări/Număr de ││judiciare │ÎCCJ ca instanţă de │ │ │ │cereri soluţionate ││ │unificare a practicii │ │ │ │Număr de recursuri ││ │judiciare şi for de ultim │ │ │ │formulate/Număr de recursuri││ │control │ │ │ │soluţionate │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │E.2.2. Formarea │INM │POCA │2016-2020 │Rapoarte anuale privind ││ │profesională a │ÎCCJ │ │ │necesarul de formare în ceea││ │magistraţilor cu privire la│PÎCCJ │ │ │ce priveşte jurisprudenţa ││ │jurisprudenţa naţională, în│ │ │ │unitară: 5 ││ │baza practicilor unitare, │ │ │ │Acţiuni de formare ││ │buletinelor periodice de │ │ │ │specializată organizate în ││ │jurisprudenţă ale ÎCCJ şi │ │ │ │vederea unificării ││ │ale curţilor de apel, │ │ │ │jurisprudenţei: 36 ││ │precum şi a analizelor │ │ │ │ ││ │continue ale practicii │ │ │ │ ││ │judiciare │ │ │ │ ││ │Organizarea de întâlniri │ │ │ │ ││ │ale preşedinţilor │ │ │ │ ││ │secţiilor specializate/ │ │ │ │ ││ │procurorilor şefi de secţie│ │ │ │ ││ │în vederea asigurării unei │ │ │ │ ││ │jurisprudenţe unitare │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │E.2.3. Realizarea unei │MP │Bugetul de stat │2016 │Aplicaţie operaţională ││ │aplicaţii cu baze de date │ │ │ │Număr de documente publicate││ │incluse în portalul │ │ │ │şi structurate în reţeaua ││ │INTRANET al PÎCCJ pentru │ │ │ │intranet a MP ││ │publicarea rechizitoriilor │ │ │ │Număr de criterii de ││ │şi hotărârilor │ │ │ │regăsire implementate ││ │judecătoreşti relevante, │ │ │ │ ││ │structurate pe domenii de │ │ │ │ ││ │interes şi posibilităţi de │ │ │ │ ││ │căutare a informaţiilor │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │E.2.4. Întocmirea şi │ÎCCJ │Bugetul de stat │2016-2020 │Ghiduri tematice diseminate ││ │diseminarea de ghiduri │MP │POCA │ │ ││ │tematice la nivelul │INM │Alte finanţări │2017 │Evaluare realizată ││ │parchetelor şi instanţelor,│ │externe │ │ ││ │precum şi evaluarea │ │nerambursabile │ │ ││ │eficacităţii acestora │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │E.2.5. Utilizarea │CSM │Bugetul de stat │2016-2020 │Emap funcţional ││ │platformei electronice │Instanţe │ │ │ ││ │pentru arhivarea şi punerea│ │ │ │ ││ │la dispoziţie a minutelor │ │ │ │ ││ │întâlnirilor de practică │ │ │ │ ││ │unitară de la nivelul │ │ │ │ ││ │instanţelor (Emap), │ │ │ │ ││ │inclusiv în vederea │ │ │ │ ││ │identificării în fază │ │ │ │ ││ │incipientă a practicii │ │ │ │ ││ │neunitare │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│E.3. Pregătirea profesională │E.3.1. Pregătirea │CSM │Bugetul de stat │2016-2020 │Acţiuni de formare ││interdisciplinară a │interdisciplinară a │INM │pentru 200 de │ │interdisciplinară: ││participanţilor la │magistraţilor, personalului│SNG │seminare │ │- INM: 24 ││înfăptuirea actului de │auxiliar din cadrul │MJ │(40 de seminare/ │ │- SNG: 8 ││justiţie │sistemului judiciar şi a │ │an): 7.100.000 │ │ ││ │profesiilor juridice │ │(1.420.000/an) │ │ ││ │organizate în mod autonom │ │ │ │ ││ │privind noile coduri │ │ │ │ ││ │Formarea specializată a │Reprezen- │Bugetul de stat │ │Acţiuni de formare ││ │judecătorilor şi │tanţii │(cofinanţare) │ │specializată: 111 ││ │procurorilor pe teme de │profesiilor│ │ │ ││ │actualitate (de exemplu, │juridice │ │ │ ││ │combaterea corupţiei, a │organizate │ │ │ ││ │criminalităţii organizate │în mod │ │ │ ││ │şi economico-financiare, │autonom │ │ │ ││ │recuperarea creanţelor, │ │ │ │ ││ │achiziţii publice) │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │E.3.2. Organizarea de │MJ │Bugetul de stat │2016-2020 │Acţiuni de formare ││ │sesiuni de formare pentru │INM │MFN │ │specializată organizate în ││ │magistraţi şi profesii │Reprezen- │2009-2014 │ │vederea unificării ││ │juridice organizate în mod │tanţii │POCA │ │jurisprudenţei: 69 ││ │autonom cu privire la │profesiilor│ │ │ ││ │jurisprudenţa naţională şi │juridice │ │ │ ││ │europeană, inclusiv în │organizate │ │ │ ││ │domeniul instrumentării şi │în mod │ │ │ ││ │judecării dosarelor privind│autonom │ │ │ ││ │neregulile financiare sau │ │ │ │ ││ │disputele în contractele cu│ │ │ │ ││ │finanţare externă │ │ │ │ ││ │nerambursabilă │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │E.3.3. Dezvoltarea şi │MJ │Bugetul de stat │2016-2020 │Programe de formare şi ││ │derularea de programe de │În │ │ │practică derulate: 5/an ││ │formare şi practică pentru │parteneriat│ │ │Participanţi în programe ││ │studenţii în drept. │cu │ │ │de formare şi practică ││ │ │universi- │ │ │derulate: 100/an ││ │ │tăţi şi │ │ │ ││ │ │societatea │ │ │ ││ │ │civilă │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│E.4. Îmbunătăţirea │E.4.1. Analiza bunelor │UNEJ │Bugetul propriu │2016-2020 │Analiză la nivel naţional ││activităţii de executare a │practici la nivel naţional │ │ │ │ ││hotărârilor judecătoreşti │şi a nevoilor de date/ │ │ │ │ ││ │statistici, în scopul │ │ │ │ ││ │identificării măsurilor de │ │ │ │ ││ │accelerare a procedurii de │ │ │ │ ││ │executare a hotărârilor │ │ │ │ ││ │judecătoreşti │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │E.4.2. Realizarea şi │UNEJ │Bugetul UNEJ │2016-2018 │Sistem IT integrat dezvoltat││ │dezvoltarea unui sistem IT │ │POCA │ │Protocoale încheiate cu ││ │integrat care: │ │7.490.500 │ │instituţii publice în ││ │a) să ofere informaţii │ │ │ │vederea obţinerii acordului ││ │despre dosarele de │ │ │ │entităţilor cu care UNEJ are││ │executare, stadiul │ │ │ │raporturi de colaborare în ││ │executării unei hotărâri │ │ │ │ceea ce priveşte furnizarea ││ │judecătoreşti şi informaţii│ │ │ │de date: 4 ││ │despre activitatea │ │ │ │ ││ │executorilor judecătoreşti;│ │ │ │ ││ │b) să permită optimizarea │ │ │ │ ││ │şi dezvoltarea Registrului │ │ │ │ ││ │electronic de publicitate a│ │ │ │ ││ │vânzării bunurilor supuse │ │ │ │ ││ │executării silite; │ │ │ │ ││ │c) să permită, în │ │ │ │ ││ │permanenţă, actualizarea │ │ │ │ ││ │Tabloului executorilor │ │ │ │ ││ │judecătoreşti la nivel │ │ │ │ ││ │naţional; │ │ │ │ ││ │d) să cuprindă informaţiile│ │ │ │ ││ │din listele actualizate pe │ │ │ │ ││ │care UNEJ le întocmeşte │ │ │ │ ││ │anual în aplicarea │ │ │ │ ││ │dispoziţiilor art. 5 din │ │ │ │ ││ │Regulamentul de punere în │ │ │ │ ││ │aplicare a Legii │ │ │ │ ││ │nr. 188/2000; │ │ │ │ ││ │e) să permită, în baza unor│ │ │ │ ││ │protocoale interinstituţio-│ │ │ │ ││ │nale, interconectarea │ │ │ │ ││ │portalului UNEJ la baza de │ │ │ │ ││ │date a INEP (Direcţia │ │ │ │ ││ │pentru Evidenţa Persoanelor│ │ │ │ ││ │şi Administrarea Bazelor de│ │ │ │ ││ │Date) şi la baza de date a │ │ │ │ ││ │DRPCIV; │ │ │ │ ││ │f) să permită înfiinţarea │ │ │ │ ││ │unui sistem de arhivă │ │ │ │ ││ │electronică │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │E.4.3. Continuarea formării│UNEJ │Bugetul UNEJ │2016-2018 │Acţiuni de formare ││ │profesionale a executorilor│ │1.580.000 lei │ │specializată organizate în ││ │judecătoreşti, în vederea │ │POCA │ │vederea unificării ││ │consolidării statutului │ │1.200.000 lei │ │jurisprudenţei: 12 ││ │executorilor judecătoreşti,│ │ │ │ ││ │şi îmbunătăţirea │ │ │ │ ││ │modalităţilor de recrutare │ │ │ │ ││ │şi evaluare a acestora │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │E.4.4. Realizarea unor │MJ │Bugetul de stat │2016-2020 │Regulament de control ││ │activităţi de control al │UNEJ │ │ │profesional ││ │performanţei profesionale │ │ │ │Controale de performanţă ││ │în domeniu, exercitat de │ │ │ │efectuate anual: 2 ││ │către Consiliul Uniunii în │ │ │ │ ││ │colaborare cu │ │ │ │ ││ │reprezentanţii Ministerului│ │ │ │ ││ │Justiţiei │ │ │ │ │├─────────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────┴───────────────────┴──────────────────┴────────────────────────────┤│DIRECŢIA DE ACŢIUNE F: GARANTAREA ACCESULUI LIBER LA JUSTIŢIE │├─────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────┬───────────────────┬──────────────────┬────────────────────────────┤│F.1. Consolidarea sistemului │F.1.1. Analiză a sistemului│MJ │POCA │2016 │Analiză efectuată ││de acordare a asistenţei │asistenţei judiciare în │UNBR │8.370.000 │ │ ││juridice │România din perspectiva │Grup de │ │ │ ││ │accesului, costurilor şi │lucru CMS │ │ │ ││ │calităţii, care să cuprindă│ │ │ │ ││ │un set de recomandări, │ │ │ │ ││ │inclusiv propuneri de │ │ │ │ ││ │îmbunătăţire a cadrului │ │ │ │ ││ │legislativ şi instituţional│ │ │ │ ││ │actual │ │ │ │ ││ │Dezvoltarea şi aplicarea │ │ │2017 │Politică de acordare a ││ │unei politici îmbunătăţite │ │ │ │asistenţei judiciare ││ │de acordare a asistenţei │ │ │ │elaborată ││ │judiciare, cu stabilirea de│ │ │ │ ││ │standarde calitative │ │ │ │ ││ │Dezvoltarea unui mecanism │ │ │2018-2020 │Mecanism de monitorizare ││ │de monitorizare şi evaluare│ │ │ │stabilit ││ │anuală a calităţii │ │ │ │Rapoarte de monitorizare şi ││ │asistenţei oferite şi de │ │ │ │evaluare: 3 ││ │plată către cei care oferă │ │ │ │ ││ │aceste servicii │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │F.1.2. Formularea de │MJ │Bugetul de stat │2016 │Amendamente formulate ││ │amendamente la legea de │ │ │ │ ││ │aprobare a Ordonanţei de │ │ │ │ ││ │urgenţă a Guvernului pentru│ │ │ │ ││ │stabilirea taxelor de │ │ │ │ ││ │timbru │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │F.1.3. Înfiinţarea a 5 │CSM │Bugetul de stat │2016 │Centre-pilot înfiinţate: 5 ││ │centre-pilot de consiliere │MJ │MFN │ │ ││ │judiciară şi informare │UNBR │2009-2014 │ │Acţiuni de promovare ││ │dedicate categoriilor │ONG-uri │ │ │ ││ │vulnerabile de populaţie, │ │ │ │ ││ │inclusiv de etnie romă, │ │ │ │ ││ │precum şi promovarea │ │ │ │ ││ │activităţii acestora │ │ │ │ ││ │Înfiinţarea, pe baza │ │POCA │2016-2020 │Număr de birouri consiliere ││ │experienţei centrelor- │ │5.000.000 │ │judiciară înfiinţate pe plan││ │pilot, a unor birouri de │ │ │ │local ││ │consiliere judiciară şi │ │ │ │ ││ │informare accesibile │ │ │ │ ││ │publicului larg înainte │ │ │ │ ││ │de a apela la instanţă │ │ │ │ ││ │Organizarea de campanii de │ │ │ │Proiecte referitoare la ││ │informare, educare şi │ │ │ │informare şi asistenţă ││ │conştientizare a │ │ │ │judiciară, care să ││ │populaţiei, în special a │ │ │ │faciliteze accesul la ││ │grupurilor vulnerabile, cu │ │ │ │justiţie: 7 ││ │privire la dreptul la │ │ │ │ ││ │asistenţă judiciară şi │ │ │ │ ││ │modalităţile concrete de │ │ │ │ ││ │accesare a acestor servicii│ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │F.1.4. Stabilirea unui │MJ │Bugetul de stat │2016 │Parteneriat naţional ││ │parteneriat naţional între │CSM │POCA │ │încheiat ││ │toţi actorii relevanţi, │UNBR │ │ │ ││ │inclusiv organizaţii ale │ │ │ │ ││ │societăţii civile, în │ │ │ │ ││ │vederea acordării de │ │ │ │ ││ │asistenţă judiciară │ │ │ │ ││ │gratuită, de calitate, │ │ │ │ ││ │pentru grupuri vulnerabile │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│F.2. Îmbunătăţirea │F.2.1. Analiza practicilor │CSM │POCA │2016- │Analiză efectuată ││mijloacelor de comunicare │de comunicare existente şi │MP │8.370.000 │ │ ││externă ale sistemului │a capacităţii disponibile │MJ │Alte surse de │ │ ││judiciar. Activităţi de │în vederea implementării │ │finanţare │ │ ││prevenire a │strategiei de comunicare │ │nerambursabilă │ │ ││infracţionalităţii, inclusiv │Elaborarea unei strategii │Grup de │ │2016 │Strategie de comunicare ││a corupţiei │unitare de comunicare │lucru CMS │ │ │unitară elaborată ││ │publică la nivelul │CSM │ │ │Instrumente de lucru ││ │sistemului judiciar │ │ │ │nou-introduse ││ │Consolidarea compartimen- │MJ │ │2018 │Participanţi la acţiuni de ││ │telor de comunicare ale │Instanţe/ │ │ │formare profesională: 600 ││ │instituţiilor din sistemul │Parchete │ │ │ ││ │justiţiei şi formarea │ │ │ │ ││ │personalului cu atribuţii │ │ │ │ ││ │în domeniul comunicării │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │F.2.2. Organizarea de │MJ, │POCA │2017 │Campanii organizate: 1 anual││ │campanii de informare şi │Grup de │Alte surse de │2020 │ ││ │conştientizare a publicului│lucru CMS │finanţare │ │ ││ │larg - spoturi publicitare,│ │nerambursabilă │ │ ││ │materiale informative pe │ │ │ │ ││ │teme de interes major, │ │ │ │ ││ │modernizarea site-urilor │ │ │ │ ││ │web, social media │ │ │ │ ││ │Întocmirea şi distribuirea │MJ, │POCA │2017 │Campanii organizate: 1 anual││ │de broşuri şi ghiduri de │Grup de │Alte surse de │ │ ││ │educaţie judiciară şi │lucru CMS │finanţare │ │ ││ │conţinut tip e-learning cu │ │nerambursabilă │ │ ││ │privire la drepturile │ │ │ │ ││ │omului, sistemul judiciar │ │ │ │ ││ │român, noile prevederi │ │ │ │ ││ │legale în domeniul civil şi│ │ │ │ ││ │penal, respectarea legilor │ │ │ │ ││ │şi consecinţele încălcării │ │ │ │ ││ │acestora │ │ │ │ ││ │Prevenirea infracţionalită-│MJ, │ │2020 │ ││ │ţii prin acţiuni de │Grup de │ │ │ ││ │popularizare a standardelor│lucru CMS │ │ │ ││ │de integritate şi a │ │ │ │ ││ │măsurilor anticorupţie în │ │ │ │ ││ │ceea ce priveşte sistemul │ │ │ │ ││ │judiciar şi pentru │ │ │ │ ││ │profesiile organizate în │ │ │ │ ││ │mod autonom, inclusiv │ │ │ │ ││ │mediatorii │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │F.2.3. Dezvoltarea de │MJ │Bugetul de stat │2017-2020 │Parteneriate încheiate: 3 ││ │parteneriate cu ONG-urile │Grup de │ │ │ ││ │şi implicarea societăţii │lucru CSM │ │ │ ││ │civile în special în │ │ │ │ ││ │programele de informare şi │ │ │ │ ││ │educare a cetăţenilor │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │F.2.4. Implementarea │Instanţe şi│Bugetul de stat │2017-2020 │Acţiune de educaţie ││ │Protocolului comun cu MECS │parchete │ │ │judiciară instituţiile de ││ │privind educaţia judiciară │ │ │ │învăţământ: 1 anual ││ │în şcoli │ │ │ │ ││ │Semnarea de protocoale de │MJ │ │ │Protocoale semnate (41) ││ │colaborare cu │CSM │ │ │ ││ │inspectoratele şcolare │MP │ │ │ ││ │Monitorizarea şi evaluarea │ │ │ │Protocol actualizat ││ │implementării protocolului,│ │ │ │ ││ │în vederea actualizării │ │ │ │ ││ │acestuia │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │F.2.5. Asigurarea accesului│MJ │Bugetul de stat │2018 │Portal actualizat ││ │gratuit al publicului la │ │ │ │ ││ │legislaţia actualizată, │ │ │ │ ││ │oferită prin Portalul N-Lex│ │ │ │ ││ │(legislaţie.just.ro) │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ │F.2.6. Elaborarea unui │CSM │POCA │2018 │Ghid adoptat ││ │ghid/cod de comunicare în │INM │ │ │ ││ │sala de judecată (pentru │ÎCCJ │ │ │ ││ │judecători şi avocaţi), cu │Instanţe │ │ │ ││ │rol de uniformizare a │UNBR │ │ │ ││ │comunicării în relaţia │ │ │ │ ││ │judecător - avocat-părţi, │ │ │ │ ││ │şi organizarea unor sesiuni│ │ │ │ ││ │comune de formare pentru │ │ │ │ ││ │judecători şi avocaţi │ │ │ │ │└─────────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────┴───────────────────┴──────────────────┴────────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *1) Inclusiv TVA. Valorile aferente proiectelor de finanţat în cadrul POCA sunt calculate ca valoare totală (care conţine şi sumele aferente cofinanţării naţionale şi cheltuielile neeligibile), inclusiv TVA, care poate fi deductibil sau nedeductibil. TVA-ul nedeductibil şi nerecuperabil este eligibil drept cheltuială în cadrul POCA.

  *2) Bugetul proiectelor POCA include şi cofinanţare de la bugetul de stat în proporţie de până la 15% din valoarea proiectului.

  *3) În cazul măsurilor unde nu este prevăzut cuantumul sumelor necesare implementării activitatea se finanţează potrivit alocărilor financiare periodice, în limita bugetului de stat aferent perioadei de realizare sau, după caz, în limita fondurilor nerambursabile dobândite.

  *4) Planul de acţiune privind măsurile aferente sistemului de probaţiune a fost elaborat şi transmis către CEDO pentru evitarea pronunţării unei hotărâri-pilot împotriva României.

  *5) Planul pentru îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie a fost elaborat şi transmis către CEDO pentru prevenirea pronunţării unei hotărâri-pilot împotriva României.

  *6) Reprezintă costul exclusiv al construcţiei, estimat pe baza standardelor de cost pentru lucrările noi de investiţii pe anul 2016 (nu include PUZ, documentaţie autorizaţie de construcţie, proiectare alimentare energie, proiectare amenajare săli de şedinţă).

  ──────────
  -----