HOTĂRÂRE nr. 1.027 din 15 noiembrie 2012 (*actualizată*)pentru aprobarea Regulamentului privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecţie de către Inspecţia Judiciară(actualizată până la data de 20 aprilie 2016*)
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL




  • ----------Având în vedere dispoziţiile art. 65 alin. (4) din Legea nr. 317/2004, republicată,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecţie de către Inspecţia Judiciară, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Preşedintele

    Consiliului Superior al Magistraturii,

    judecător Alina Nicoleta Ghica
    Bucureşti, 15 noiembrie 2012.Nr. 1.027.  +  AnexăREGULAMENT 15/11/2012