HOTĂRÂRE nr. 962 din 27 septembrie 2001 (*actualizată*)privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe(actualizată până la data de 14 aprilie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 25 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 810/1998 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 19 noiembrie 1998.

  PRIM-MINISTRU

  ADRIAN NĂSTASE

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul lucrărilor publice,

  transporturilor şi locuinţei,

  Miron Tudor Mitrea

  Ministrul administraţiei publice,

  Octav Cozmâncă

  Ministrul finanţelor publice,

  Mihai Nicolae Tănăsescu
   +  AnexăNORMA 27/09/2001