METODOLOGIE din 6 aprilie 2016privind tragerea computerizată la sorţi a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi a locţiitorilor acestora
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016     +  Articolul 1 (1) Tragerea computerizată la sorţi a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi a locţiitorilor acestora se realizează cu respectarea următoarelor condiţii: a) tragerea la sorţi este organizată de Autoritatea Electorală Permanentă la nivelul fiecărui judeţ şi la nivelul municipiului Bucureşti; b) tragerea la sorţi se face în două etape, pe funcţii, în următoarea ordine: funcţia de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare şi apoi funcţia de locţiitor al preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare; c) tragerea la sorţi se face pe localităţi, în ordinea alfabetică a acestora; d) tragerea la sorţi se face pe secţii de votare, în ordinea numerotării stabilite de Autoritatea Electorală Permanentă, conform art. 20 alin. (4) şi art. 120 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare; e) tragerea la sorţi se face pe baza criteriului apropierii domiciliului sau reşedinţei de sediul secţiei de votare; f) tragerea la sorţi se face pe baza criteriului studiilor absolvite, în următoarea ordine: absolvenţii de studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice, apoi absolvenţii de studii universitare de licenţă şi apoi absolvenţii învăţământului general obligatoriu. (2) În sensul prezentei metodologii termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: a) expert electoral jurist - absolvent de studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice, înscris în Corpul experţilor electorali; b) expert electoral cu studii superioare - absolvent de studii universitare de licenţă în alt domeniu decât cel al ştiinţelor juridice, înscris în Corpul experţilor electorali.  +  Articolul 2Tragerea la sorţi pentru funcţia de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare se organizează la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti, pentru fiecare localitate, respectiv sector, după cum urmează: a) etapa 1: se desemnează experţii electorali jurişti la secţia de votare la care sunt arondaţi conform Registrului electoral; dacă la aceeaşi secţie de votare sunt înregistraţi mai mulţi experţi electorali jurişti se desemnează în mod aleatoriu unul dintre aceştia; b) etapa 2: se desemnează experţii electorali jurişti la secţia de votare care funcţionează în aceeaşi sediu cu secţia de votare la care sunt arondaţi conform Registrului electoral; dacă la aceeaşi secţie de votare sunt înregistraţi mai mulţi experţi electorali jurişti se desemnează în mod aleatoriu unul dintre aceştia; c) etapa 3: se desemnează experţi electorali jurişti disponibili în cadrul unităţii administrativ-teritoriale sau al sectorului municipiului Bucureşti, în funcţie de apropierea de sediul secţiei de votare la care sunt arondaţi conform Registrului electoral; d) etapa 4: se desemnează experţii electorali cu studii superioare la secţia de votare la care sunt arondaţi conform Registrului electoral; dacă la aceeaşi secţie de votare sunt arondaţi mai mulţi experţi electorali cu studii superioare se desemnează în mod aleatoriu unul dintre aceştia; e) etapa 5: se desemnează experţii electorali cu studii superioare la secţia de votare care funcţionează în acelaşi sediu cu secţia de votare la care sunt arondaţi conform Registrului electoral; dacă la aceeaşi secţie de votare sunt arondaţi mai mulţi experţi electorali cu studii superioare se desemnează în mod aleatoriu unul dintre aceştia; f) etapa 6: se desemnează experţii electorali cu studii superioare disponibili în cadrul unităţii administrativ-teritoriale sau al sectorului municipiului Bucureşti, în funcţie de apropierea de sediul secţiei de votare la care sunt arondaţi conform Registrului electoral; g) etapa 7: se desemnează experţii electorali care au absolvit cel puţin învăţământul general obligatoriu la secţia de votare la care sunt arondaţi conform Registrului electoral; dacă la aceeaşi secţie de votare sunt înregistraţi mai mulţi experţi electorali care au absolvit învăţământul general obligatoriu se desemnează în mod aleatoriu unul dintre aceştia; h) etapa 8: se desemnează experţii electorali care au absolvit cel puţin învăţământul general obligatoriu la secţia de votare care funcţionează în acelaşi sediu cu secţia de votare la care sunt arondaţi conform Registrului electoral; dacă la aceeaşi secţie de votare sunt înregistraţi mai mulţi experţi electorali care au absolvit cel puţin învăţământul general obligatoriu se desemnează în mod aleatoriu unul dintre aceştia; i) etapa 9: se desemnează experţii electorali care au absolvit cel puţin învăţământul general obligatoriu disponibili în cadrul unităţii administrativ-teritoriale sau al sectorului municipiului Bucureşti, în funcţie de apropierea de sediul secţiei de votare la care sunt arondaţi conform Registrului electoral; j) etapa 10: în situaţia în care, după executarea etapelor 1-9, există localităţi cu locuri vacante de preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, ocuparea acestora se realizează prin desemnarea experţilor electorali disponibili în judeţ sau municipiul Bucureşti, în funcţie de apropierea de sediul secţiei de votare la care sunt arondaţi conform Registrului electoral, în următoarea ordine: experţi electorali jurişti, experţi electorali cu studii superioare şi experţi electorali care au absolvit învăţământul general obligatoriu.  +  Articolul 3După ocuparea locurilor de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare, pentru ocuparea locurilor de locţiitor al preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare se execută în mod corespunzător etapelor prevăzute de art. 2.  +  Articolul 4Dacă în cadrul unei etape prevăzute la art. 2 şi 3 sunt identificaţi cel puţin doi experţi electorali care îndeplinesc condiţiile pentru a ocupa funcţia de preşedinte al unui birou electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia, după caz, desemnarea se va face în mod aleatoriu.  +  Articolul 5Distanţa dintre domiciliu sau reşedinţă şi sediul secţiei de votare la care este arondat un expert electoral, conform Registrului electoral, se stabileşte pe baza coordonatelor asociate sediilor secţiilor de votare furnizate de sistemul de poziţionare globală (GPS).  +  Articolul 6Înlocuirea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora se va efectua prin aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 2 şi 3.-----