ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 8 aprilie 1999pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 8 aprilie 1999    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. După alineatul 1 al articolului 92^2 se introduce un alineat cu următorul cuprins:"În cazul modalităţilor de stingere a creanţelor bugetare restante prevăzute la lit. a) şi b), preţul acţiunilor se stabileşte pe baza raportului dintre cerere şi oferta, fără a exista un preţ minim."2. Alineatul 3 al articolului 92^3 se abroga.3. După alineatul 2 al articolului 92^11 se introduce un alineat cu următorul cuprins:"Aplicarea modalităţilor de stingere a creanţelor bugetare restante prevăzute la art. 92 2 nu este supusă controlului Curţii de Conturi."  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată, dându-se articolelor o noua numerotare.p. PRIM-MINISTRU,VICTOR BABIUCContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul muncii şi protecţieisociale,Alexandru Athanasiup. Ministrul industriei şicomerţului,Nicolae Staiculescu,secretar de statMinistrul sănătăţii,Hajdu Gabor-----------