RECTIFICARE nr. 21 din 14 ianuarie 2015referitoare la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016    La anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 21 ianuarie 2015, se face următoarea rectificare:- la lit. E, nr. crt. 23, în loc de: "Societatea Comercială «Grup Exploatare Palat CFR» - S.A." se va citi: "Societatea Comercială «Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR» - S.A.".----