HOTĂRÂRE nr. 157 din 10 martie 2016pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 11 aprilie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 187 alin. (2) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a regulamentului prevăzut la art. 1 se adoptă ordinele ministrului justiţiei, ordinul ministrului afacerilor interne şi deciziile directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. (2) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a regulamentului prevăzut la art. 1 se adoptă regulamentele de ordine interioară, din toate locurile de deţinere. (3) Până la intrarea în vigoare a actelor normative prevăzute la alin. (1) şi (2) se vor aplica prevederile actelor normative existente, în măsura în care nu contravin regulamentului prevăzut la art. 1, tuturor unităţilor penitenciare, centrelor educative, centrelor de detenţie, centrelor de reţinere şi arestare preventivă, precum şi centrelor de arestare preventivă.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 16 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului justiţiei nr. 420/C/2011 privind condiţiile în care persoanele condamnate pot presta muncă pe bază de voluntariat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 15 martie 2011, Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.714/C/2008 privind durata şi periodicitatea vizitelor, greutatea şi numărul pachetelor, precum şi categoriile de bunuri ce pot fi primite, cumpărate, păstrate şi folosite de persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727 din 28 octombrie 2008, cu modificările ulterioare, şi Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 438/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea recompenselor pentru persoanele aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pe baza Sistemului de creditare a participării deţinuţilor la activităţi şi programe de educaţie, asistenţă psihologică şi socială, la activităţi lucrative, precum şi în situaţii de risc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 14 iunie 2013, cu modificările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  --------------

  Ministrul justiţiei,

  Raluca Alexandra Prună

  Ministrul afacerilor interne,

  Petre Tobă

  Ministrul muncii, familiei,

  protecţiei sociale şi

  persoanelor vârstnice,

  Claudia-Ana Costea

  Ministrul sănătăţii,

  Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

  Ministrul educaţiei naţionale

  şi cercetării ştiinţifice,

  Adrian Curaj
  Bucureşti, 10 martie 2016.Nr. 157.  +  AnexăREGULAMENT 10/03/2016