ANEXE din 15 iunie 20041-8 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2004 privind regimul calificărilor în profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moaşă, dobândite în afara graniţelor României
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 710 bis din 5 august 2004     +  Anexa 1Diplome, certificate şi alte titluri care atestăformarea specifică a medicului generalist în statele membre aleUniunii Europene şi Spaţiul Economic European*Font 9*Regatul Belgiei:Belgique/Belgie/Belgien Arrete ministeriel d'agrement de medecin generaliste/ministerieel                        erkenningsbesluit van huisartsRepublica Cehă:Ceska republika Diplom o specializaci "vseobecne lekarstvi"Danemarca:Danmark Speciallaege - I almen medicinRepublica FederalăGermania:Deutschland Zeugnis uber die spezifische Ausbildung in der AllgemeinmedizinEstonia: Eesti Diplom peremeditsiini erialalRepublica Elenă:*) Text în limba greacă *) Text în limba greacăSpania: Espana Titulo de especialista en medicina familiar y comunitariaFranţa: France Diplome d'Etat de docteur en medecine (avec document annexe                        attestant la formation specifique en medecine generale)Irlanda: Ireland Certificate of specific qualifications in general medical practiceItalia: Italia Attestato di formazione specifica in medicina generaleCipru:*) Text în limba greacă *) Text în limba greacăLetonia: Latvija Gimenes arsta sertifikatsLituania: Lietuva Seimos gydytojo rezidenturos pazymejimasLuxemburg:Luxembourg ___________Ungaria:Magyarorszag Haziorvostan szakorvosa bizonyitvanyMalta: Malta Tabib tal-familjaOlanda:Nederland Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen                        van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der                        geneeskunstAustria:Osterreich Arzt fur AllgemeinmedizinPolonia:Polska Diploma: Dyplom uzyskania tytulu specjalisty w dziedzinie medycyny                        rodzinnejPortugalia:Portugal Diploma do internate complementar de clinica geralSlovenia:Slovenija Potrdilo o opravljeni specializaciji iz druzinske medicineSlovacia:Slovensko diplom o specializacii v odbore "vseobecne lekarstvo"Finlanda:Suomi/Finland Todistus laakarin perusterveydenhuollon lisakoulutuksesta/Bevis om                        tillaggsutbildning av lakare i primarvardSuedia:Sverige Bevis om kompetens som allmanpraktiserande lakare (Europalakare)                        utfardat av SocialstyrelsenMarea Britanie:United Kingdom Certificate of prescribed/equivalent experienceTitluri profesionale cu care se exercită profesiade medic generalist în Statele Membre ale Uniunii Europeneşi Spaţiul Economic EuropeanRegatul Belgiei:Belgique/Belgie/Belgien Medecin generaliste HuisartsRepublica Cehă:Ceska republika vseobecny lekarDanemarca: Danmark Speciallaege - I almen medicinRepublica FederalăGermania:Deutschland Facharzt/Facharztin fur AllgemeinmedizinEstonia: Eesti PerearstRepublica Elenă:*) Text în limba greacă *) Text în limba greacăSpania: Espana Especialista en medicina familiar y comunitariaFranţa: France Medecin qualifie en medecine generaleIrlanda: Ireland General medical practitionerItalia: Italia Medico di medicina generaleCipru:*) Text în limba greacă *) Text în limba greacăLetonia: Latvija gimenes (visparejas prakses) arstsLituania: Lietuva Seimos medicinos gydytojasLuxemburg: Luxembourg Medecin generalisteUngaria: Magyarorszag Haziorvostan szakorvosaMalta: Malta Mediina tal-familjaOlanda: Nederland HuisartsAustria: Osterreich Arzt fur AllgemeinmedizinPolonia: Polska Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnejPortugalia: Portugal Assistente de clinica geralSlovenia: Slovenija Specialist druzinske medicine/Specialistka druzinske                          medicineSlovacia: Slovensko Vseobecny lekarFinlanda: Suomi/Finland Yleislaakari/allmanlakarSuedia: Sverige Allmanpraktiserande lakare (Europalakare)Marea Britanie:United Kingdom General medical practitionerDiplome, certificate şi alte titluri care atestă formareauniversitară a medicului în Statele Membre ale Uniunii Europene,în celelalte state aparţinând Spaţiului Economic Europeanşi în Confederaţia Elveţiană*Font 7*┌────────────────────────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐│ Ţara │ Titlul calificării │ Organismul care a emis diploma │Certificatul care însoţeşte ││ │ │ │diploma │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │- Diploma van arts │1. De universiteiten/les universites │ ││ │- Diplome de docteur en medecine │2. De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse│ ││ │ │Gemeenschap/le Jury competent d'enseignement │ ││ │ │de la Communaute francaise │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ceska republika │Diplom o ukonceni studia ve │Lekarska fakulta univerzity v Ceske republice│Vysvedceni o statni rigorozni ││ │studijnim programu vseobecne │ │zkousce ││ │lekarstvi (doktor mediciny, MUDr.)│ │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Danmark │Bevis for bestaet │Medicinsk universitetsfakultet │1. Autorisation som laege, ││ │laegevidenskabelig embedseksamen │ │udstedt af Sundhedsstyrelsen og││ │ │ │2. Tilladelse til selvstaendigt││ │ │ │virke som laege (dokumentation ││ │ │ │for gennemfort praktisk ││ │ │ │uddannelse), udstedt af ││ │ │ │Sundhedsstyrelsen │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Deutschland │1. Zeugnis uber die Arztliche │Zustandige Behorden │1. Bescheinigung uber die ││ │Prufung │ │Ableistung der Tatigkeit als ││ │2. Zeugnis uber die Arztliche │ │Arzt im Praktikum ││ │Staatsprufung und Zeugnis uber │ │2. - ││ │die Vorbereitungszeit als │ │ ││ │Medizinalassistent, soweit diese │ │ ││ │nach den deutschen │ │ ││ │Rechtsvorschriften noch fur den │ │ ││ │Abschluss der arztlichen │ │ ││ │Ausbildung vorgesehen war │ │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Eesti │Diplom arstite aduse oppekava │Tartu Ulikool │ ││ │labimise kohta │ │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Grecia │ │ │ ││*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Espana │Titulo de Licenciado en Medicina y│Ministerio de Educacion y Cultura/El rector │ ││ │Cirugia │de una Universidad │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│France │Diplome d'Etat de docteur en │Universites │ ││ │medecine │ │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ireland │Primary qualification │Competent examining body │Certificate of experience │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Italia │Diploma di laurea in medicina e │Universita │Diploma di abilitazione ││ │chirurgia │ │all'esercizio della medicina e ││ │ │ │chirurgia │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Cipru │ │ │ ││*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Latvija │arsta diploms │Universitates tipa augstskola │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Lietuva │Aukstojo mokslo diplomas, │Universitetas │Internaturos pazymejimas, ││ │nurodantis suteikta gydytojo │ │nurodantis suteikta medicinos ││ │kvalifikacija │ │gydytojo profesine ││ │ │ │kvalifikacija │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Luxembourg │Diplome d'Etat de docteur en │ │ ││ │medecine, chirurgie et │ │ ││ │accouchements │Jury d'examen d'Etat │Certificat de stage │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Magyarorszag │Altalanos orvos oklevel (doctor │ │ ││ │medicinae universae, abbrev.: dr. │ │ ││ │med. univ.) │Egyetem │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Malta │Lawrja ta' Tabib tal-Mediina u │Universita' ta' Malta │ertifikat ta' reistrazzjoni ││ │l-Kirurija │ │maru mill-Kunsill Mediku │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Nederland │Getuigschrift van met goed gevolg │ │ ││ │afgelegd artsexamen │Faculteit Geneeskunde │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Osterreich │1. Urkunde uber die Verleihung des│1. Medizinische Fakultat einer Universitat │ ││ │akademischen Grades Doktor der │2. Osterreichische Arztekammer │ ││ │gesamten Heilkunde (bzw. Doctor │ │ ││ │medicinae universae, Dr. med. │ │ ││ │univ.) │ │ ││ │2. Diplom uber die spezifische │ │ ││ │Ausbildung zum Arzt fur │ │ ││ │Allgemeinmedizin bzw. │ │ ││ │Facharztdiplom │ │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Polska │Dyplom ukonczenia studiow wyzszych│1. Akademia Medyczna │Lekarski Egzamin Panstwowy ││ │na kierunku lekarskim z tytulem │2. Uniwersytet Medyczny │ ││ │"lekarza" │3. Collegium Medicum Uniwersytetu │ ││ │ │Jagiellonskiego │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Portugal │Carta de Curso de licenciatura em │Universidades │Diploma comprovativo da ││ │medicina │ │conclusao do internato geral ││ │ │ │emitido pelo Ministerio da ││ │ │ │Saude │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovenija │Diploma, s katero se podeljuje │ │ ││ │strokovni naslov "doktor medicine/│ │ ││ │doktorica medicine" │Univerza │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovensko │Vysokoskolsky diplom o udeleni │ │ ││ │akademickeho titulu "doktor │ │ ││ │mediciny" ("MUDr.") │Vysoka Skola │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Suomi/ Finland │Laaketieteen lisensiaatin │1. Helsingin yliopisto/ Helsingfors │Todistus laakarin ││ │tutkinto/medicine licentiatexamen │universitet │perusterveydenhuollon ││ │ │2. Kuopion yliopisto │lisakoulutuksesta/examensbevis ││ │ │3. Oulun yliopisto │om tillaggsutbildning for ││ │ │4. Tampereen yliopisto │lakare inom primarvarden ││ │ │5. Turun yliopisto │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Sverige │Lakarexamen │Universitet │Bevis om praktisk utbildning ││ │ │ │som utfardas av Socialstyrelsen│├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│United Kingdom │Primary qualification │Competent examining body │Certificate of experience │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Island │Laekningaleyfi │Heilbrigois-og tryggingamalaraouneyti │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Liechtenstein │Dipomele, certificatele şi │ │Certificat de stagiu eliberat ││ │titlurile eliberate de un alt stat│ │de autorităţile competente ││ │la care se referă prezenta │ │ ││ │Hotărâre de Guvern şi care sunt │ │ ││ │prevăzute în această anexă │ │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Norge │Vitnemal for fullfort grad │Medisinsk universitetsfakultet │Bekreftelse pa praktisk ││ │candidata/candidatus medicinae, │ │tjeneste som lege utstedt av ││ │short form: cand. med. │ │kompetent offentlig myndighet │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Suisse │Eidgenossisch diplomierter Arzt/ │ │ ││ │titulaire du diplome federal de │ │ ││ │medicin/titolare di diploma │ │ ││ │federale di medico │le Departement federal de l'interieur │ │└────────────────────────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘  +  Anexa 2Diplome, certificate şi titluri careatestă formarea de medic specialist*Font 7*┌────────────────────────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐│ Ţara │ Titlul calificării │ Organismul care eliberează diploma │Certificatul care însoţeşte ││ │ │ │diploma │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Belgique/ Belgie/Belgien│Bijzondere beroepstitel van │Minister bevoegd voor Volksgezondheid/ │ ││ │geneesheer-specialist/Titre │Ministre de la Sante publique │ ││ │professionnel particulier de │ │ ││ │medecin specialiste │ │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ceska republika │Diplom o specializaci │Ministerstvo zdravotnictvi │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Danmark │Bevis for tilladelse til at │ │ ││ │betegne sig som speciallaege │Sundhedsstyrelsen │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Deutschland │Facharztliche Anerkennung │Landesarztekammer │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Eesti │Residentuuri loputunnistus │ │ ││ │eriarstiabi erialal │Tartu Ulikool │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Grecia │ │ │ ││*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Espana │Titulo de Especialista │Ministerio de Educacion y Cultura │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│France │1. Certificat d'etudes speciales │1. 3. 4. Universites │ ││ │de medecine │2. Conseil de l'Ordre des medecins │ ││ │2. Attestation de medecin │ │ ││ │specialiste qualifie │ │ ││ │3. Certificat d'etudes speciales │ │ ││ │de medecine │ │ ││ │4. Diplome d'etudes specialisees │ │ ││ │ou specialisation complementaire │ │ ││ │qualifiante de medecine │ │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ireland │Certificate of Specialist doctor │Competent authority │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Italia │Diploma di medico specialista │Universita │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Cipru │ │ │ ││*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Latvija │"Sertifikats" - kompetentu iestazu│Latvijas Arstu biedriba Latvijas Arstniecibas│ ││ │izsniegts dokuments, kas apliecina│personu profesionale organizaciju savieniba │ ││ │ka persona ir nokartojusi │ │ ││ │sertifikacijas eksamenu │ │ ││ │specialitate │ │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Lietuva │Rezidenturos pazymejimas, │ │ ││ │nurodantis suteikta gydytojo │ │ ││ │specialisto profesine │ │ ││ │kvalifikacija │Universitetas │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Luxembourg │Certificat de medecin specialiste │Ministre de la Sante publique │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Magyarorszag │Szakorvosi bizonyitvany │Az Egeszsegugyi, Szocialis es Csaladugyi │ ││ │ │Miniszterium illetekes testulete │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Malta │ertifikat ta' Spejalista Mediku │Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Spejalisti │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Nederland │Bewijs van inschrijving in een │1. Medisch Specialisten Registratie Commissie│ ││ │Specialistenregister │(MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche │ ││ │ │Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst │ ││ │ │2. Sociaal-Geneeskundigen Registratie │ ││ │ │Commissie van de Koninklijke Nederlandsche │ ││ │ │Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst │ ││ │ │3. Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie │ ││ │ │Commissie (HVRC) van de Koninklijke │ ││ │ │Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering │ ││ │ │der Geneeskunst │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Osterreich │Facharztdiplom │Osterreichische Arztekammer │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Polska │Dyplom uzyskania tytulu │Centram Egzaminow Medycznych │ ││ │specjalisty │ │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Portugal │1. Grau de assistente e/ou │1. Ministerio da Saude │ ││ │2. Titulo de especialista │2. Ordem dos Medicos │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovenija │Potrdilo o opravljenem │1. Ministrstvo za zdravje │ ││ │specialisticnem izpitu │2. Zdravniska zbornica Slovenije │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Slovensko │Diplom o specializacii │Slovenska zdravotnicka univerzita │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Suomi/Finland │Erikoislaakarin tutkinto/ │1. Helsingin yliopisto/ Helsingfors │ ││ │speciallakar-examen │universitet │ ││ │ │2. Kuopion yliopisto │ ││ │ │3. Oulun yliopisto │ ││ │ │4. Tampereen yliopisto │ ││ │ │5. Turun yliopisto │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Sverige │Bevis om specialkompetens som │ │ ││ │lakare, utfardat av │ │ ││ │Socialstyrelsen │Socialstyrelsen │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│United Kingdom │Certificate of Completion of │ │ ││ │specialist training │Competent authority │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Island │Serfraeoileyfi │Heilbrigois-og tryggingamalaraouneyti │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Liechtenstein │Dipomele, certificatele şi │Autorităţile competente │Certificat de stagiu eliberat ││ │titlurile eliberate de un alt stat│ │de autorităţile competente ││ │la care se referă prezenta │ │ ││ │Hotărâre de Guvern şi care sunt │ │ ││ │prevăzute în această anexă │ │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Norge │Spesialistgodkjenning │Den norske laegeforening ihht. delegert │ ││ │ │myndighet │ │├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Suisse │specialiste/Facharzt/specialista │le Departement federal de l'interieur │ │└────────────────────────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘  +  Anexa 3Specializările medicale recunoscute mutual între statele membre*Font 8*┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Ţara │Titlul calificării │ Organismul ││ │ │care eliberează││ │ │ documentul │├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤│ Anesteziologie ││ Durata minimă de formare: 3 ani │├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │Anesthesie-reanimation/Anesthesie reanimatie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ceska republika │Anesteziologie a resuscitace │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Danmark │Anaestesiologi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Deutschland │Anasthesiologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Eesti │Anestesioloogia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Espana │Anestesiologia y Reanimacion │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│France │Anesthesiologie-Reanimation chirurgicale │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ireland │Anaesthesia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Italia │Anestesia e rianimazione │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Latvija │Anesteziologija un reanimatologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Lietuva │Anesteziologija reanimatologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Luxembourg │Anesthesie-reanimation │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Magyarorszag │Aneszteziologia es intenziv terapia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Malta │Anestezija u Kura Intensiva │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Nederland │Anesthesiologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Osterreich │Anasthesiologie und Intensivmedizin │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Polska │Anestezjologia i intensywna terapia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Portugal │Anestesiologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovenija │Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna│ ││ │medicina │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovensko │Anesteziologia a intenzivna medicina │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suomi/Finland │Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvard │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Sverige │Anestesi och intensivvard │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│United Kingdom │Anaesthetics │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suisse │anesthesiologie │ ││ │Anasthesiologie │ ││ │anestesiologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Island │Svaefinga- og gjorgaeslulaeknisfraeoi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Liechtenstein │Anasthesiologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Norge │Anestesiologi │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Ţara │Titlul calificării │ Organismul ││ │ │care eliberează││ │ │ documentul │├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤│ Chirurgie generală ││ Durata minimă de formare: 5 ani │├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │Chirurgie/Heelkunde │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ceska republika │Chirurgie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Danmark │Kirurgi eller kirurgiske sygdomme │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Deutschland │Chirurgie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Eesti │Uldkirurgia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Espana │Cirugia general y del aparato digestivo │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│France │Chirurgie generale │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ireland │General surgery │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Italia │Chirurgia generale │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Latvija │Kirurgija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Lietuva │Chirurgija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Luxembourg │Chirurgie generale │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Magyarorszag │Sebeszet │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Malta │Kirurija enerali │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Nederland │Heelkunde │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Osterreich │Chirurgie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Polska │Chirurgia ogolna │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Portugal │Cirurgia geral │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovenija │Splosna kirurgija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovensko │Chirurgia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suomi/Finland │Yleiskirurgia/Allman kirurgi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Sverige │Kirurgi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│United Kingdom │General surgery │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suisse │chirurgie │ ││ │Chirurgie │ ││ │chirurgia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Island │Skurolaekningar │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Liechtenstein │Chirurgie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Norge │Generell kirurgi │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Ţara │Titlul calificării │ Organismul ││ │ │care eliberează││ │ │ documentul │├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤│ Neurochirurgie ││ Durata minimă de formare: 5 ani │├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │Neurochirurgie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ceska republika │Neurochirurgie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Danmark │Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Deutschland │Neurochirurgie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Eesti │Neurokirurgia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Espana │Neurocirugia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│France │Neurochirurgie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ireland │Neurosurgery │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Italia │Neurochirurgia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Latvija │Neirokirurgija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Lietuva │Neurochirurgija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Luxembourg │Neurochirurgie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Magyarorszag │Idegsebeszet │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Malta │Newrokirurija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Nederland │Neurochirurgie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Osterreich │Neurochirurgie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Polska │Neurochirurgia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Portugal │Neurocirurgia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovenija │Nevrokirurgija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovensko │Neurochirurgia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suomi/Finland │Neurokirurgia/Neurokirurgi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Sverige │Neurokirurgi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│United Kingdom │Neurosurgery │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suisse │neurochirurgie │ ││ │Neurochirurgie │ ││ │neurochirurgia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Island │Taugaskurolaekningar │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Liechtenstein │Neurochirurgie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Norge │Nevrokirurgi │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Ţara │Titlul calificării │ Organismul ││ │ │care eliberează││ │ │ documentul │├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤│ Obstetrică-ginecologie ││ Durata minimă de formare: 4 ani │├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │Gynecologie - obstetrique/Gynaecologie en verloskunde │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ceska republika │Gynekologie a porodnictvi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Danmark │Gynaekologi og obstetrik eller kvindesygdomme og │ ││ │fodselshjaelp │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Deutschland │Frauenheilkunde und Geburtshilfe │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Eesti │Sunnitusabi ja gunekoloogia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Espana │Obstetricia y ginecologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│France │Gynecologie - obstetrique │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ireland │Obstetrics and gynaecology │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Italia │Ginecologia e ostetricia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Latvija │Ginekologija un dzemdnieciba │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Lietuva │Akuserija ginekologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Luxembourg │Gynecologie - obstetrique │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Magyarorszag │Szuleszet-nogyogyaszat │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Malta │Ostetrija u inekolo ija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Nederland │Verloskunde en gynaecologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Osterreich │Frauenheilkunde und Geburtshilfe │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Polska │Poloznictwo i ginekologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Portugal │Ginecologia e obstetricia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovenija │Ginekologija in porodnistvo │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovensko │Gynekologia a porodnictvo │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suomi/Finland │Naistentaudit ja synnytykset/ │ ││ │Kvinnosjukdomar och forlossningar │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Sverige │Obstetrik och gynekologi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│United Kingdom │Obstetrics and gynaecology │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suisse │gynecologie et obstetrique │ ││ │Gynakologie und Geburtshilfe │ ││ │ginecologia e ostetricia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Island │Faeoingar- og kvenlaekningar │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Liechtenstein │Gynakologie und Geburtshilfe │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Norge │Fodselshjelp og kvinnesykdommer │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Ţara │Titlul calificării │ Organismul ││ │ │care eliberează││ │ │ documentul │├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤│ Medicină internă ││ Durata minimă de formare: 5 ani │├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │Medecine interne/Inwendige geneeskunde │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ceska republika │Vnitrni lekarstvi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Danmark │Intern medicin │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Deutschland │Innere Medizin │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Eesti │Sisehaigused │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Espana │Medicina interna │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│France │Medecine interne │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ireland │General medicine │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Italia │Medicina interna │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Latvija │Interna medicina │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Lietuva │Vidaus ligos │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Luxembourg │Medecine interne │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Magyarorszag │Belgyogyaszat │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Malta │Mediina Interna │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Nederland │Interne geneeskunde │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Osterreich │Innere Medizin │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Polska │Choroby wewnetrzne │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Portugal │Medicina interna │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovenija │Interna medicina │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovensko │Vnutorne lekarstvo │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suomi/Finland │Sisataudit/Inre medicin │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Sverige │Internmedicin │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│United Kingdom │General (internal) medicine │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suisse │medecine interne │ ││ │Innere Medizin │ ││ │medicina interna │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Island │Lyflaekningar │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Liechtenstein │Innere Medizin │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Norge │Indremedisin │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Ţara │Titlul calificării │ Organismul ││ │ │care eliberează││ │ │ documentul │├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤│ Oftalmologie ││ Durata minimă de formare: 3 ani │├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │Ophtalmologie/Oftalmologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ceska republika │Oftalmologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Danmark │Oftalmologi eller ojensygdomme │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Deutschland │Augenheilkunde │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Eesti │Oftalmoloogia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Espana │Oftalmologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│France │Ophtalmologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ireland │Ophtalmic surgery │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Italia │Oftalmologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Latvija │Oftalmologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Lietuva │Oftalmologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Luxembourg │Ophtalmologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Magyarorszag │Szemeszet │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Malta │Oftalnoloija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Nederland │Oogheelkunde │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Osterreich │Augenheilkunde und Optometrie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Polska │Okulistyka │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Portugal │Oftalmologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovenija │Oftalmologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovensko │Oftalmologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suomi/Finland │Silmataudit/Ogonsjukdomar │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Sverige │Ogonsjukdomar (oftalmologi) │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│United Kingdom │Ophthalmology │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suisse │ophtalnologie │ ││ │Ophtalmologie │ ││ │oftalmologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Island │Augnlaekningar │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Liechtenstein │Augenheilkunde │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Norge │Oyesykdommer │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Ţara │Titlul calificării │ Organismul ││ │ │care eliberează││ │ │ documentul │├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤│ Oto-rino-laringologie ││ Durata minimă de formare: 3 ani │├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ceska republika │Otorinolaryngologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Danmark │Oto-rhino-laryngologi eller ore-naese-halssygdomme │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Deutschland │Hals-Nasen-Ohrenheilkunde │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Eesti │Otorinolarungoloogia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Espana │Otorrinolaringologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│France │Oto-rhino-laryngologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ireland │Otolaryngology │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Italia │Otorinolaringoiatria │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Latvija │Otolaringologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Lietuva │Otorinolaringologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Luxembourg │Oto-rhino-laryngologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Magyarorszag │Ful-orr-gegegyogyaszat │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Malta │Otorinolaringoloija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Nederland │Keel-, neus- en oorheelkunde │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Osterreich │Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Polska │Otorynolaryngologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Portugal │Otorrinolaringologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovenija │Otorinolaringologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovensko │Otorinolaryngologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suomi/Finland │Korva-, nena- ja kurkkutaudit/Oron-, nas- och halssjukdomar │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Sverige │Oron-, nas- och halssjukdomar (oto- rhino-laryngologi) │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│United Kingdom │Otolaryngology │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suisse │oto-rhino-laryngologie │ ││ │Oto-Rhino-Laryngologie │ ││ │otorinolaringoiatria │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Island │Hals-, nef- og eyrnalaekningar │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Liechtenstein │Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Norge │Ore-nese-halssykdommer │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Ţara │Titlul calificării │ Organismul ││ │ │care eliberează││ │ │ documentul │├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤│ Pediatrie ││ Durata minimă de formare: 4 ani │├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │Pediatrie/Pediatrie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ceska republika │Detske lekarsrvi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Danmark │Paediatri eller sygdomme hos born │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Deutschland │Kinderheilkunde │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Eesti │Pediaatria │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Espana │Pediatria y sus areas especificas │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│France │Pediatrie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ireland │Paediatrics │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Italia │Pediatria │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Latvija │Pediatrija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Lietuva │Vaiku ligos │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Luxembourg │Pediatrie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Magyarorszag │Csecsemo- es gyermekgyogyaszat │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Malta │Pedjatrija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Nederland │Kindergeneeskunde │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Osterreich │Kinder - und Jugendheilkunde │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Polska │Pediatria │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Portugal │Pediatria │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovenija │Pediatrija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovensko │Pediatria │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suomi/Finland │Lastentaudit/Barnsjukdomar │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Sverige │Barn- och ungdomsmedicin │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│United Kingdom │Paediatrics │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suisse │pediatrie │ ││ │Kinder- und Jugendmedizin │ ││ │pediatria │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Island │Barnalaekningar │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Liechtenstein │Kinderheilkunde │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Norge │Barnesykdommer │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Ţara │Titlul calificării │ Organismul ││ │ │care eliberează││ │ │ documentul │├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤│ Medicină respiratorie ││ Durata minimă de formare: 4 ani │├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │Pneumologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ceska republika │Tuberkuloza a respiracni nemoci │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Danmark │Medicinske lungesygdomme │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Deutschland │Pneumologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Eesti │Pulmonoloogia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Espana │Neumologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│France │Pneumologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ireland │Respiratory medicine │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Italia │Malattie dell'apparato respiratorio │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Latvija │Ftiziopneimonologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Lietuva │Pulmonologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Luxembourg │Pneumologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Magyarorszag │Tudogyogyaszat │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Malta │Mediina Respiratorja │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Nederland │Longziekten en tuberculose │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Osterreich │Lungenkrankheiten │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Polska │Choroby pluc │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Portugal │Pneumologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovenija │Pnevmologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovensko │Pneumologia a ftizeologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suomi/Finland │Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi│ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Sverige │Lungsjukdomar (pneumologi) │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│United Kingdom │Respiratory medicine │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suisse │pneumologie │ ││ │Pneumologie │ ││ │pneumologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Island │Lungnalaekningar │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Liechtenstein │Pneumologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Norge │Lungesykdommer │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Ţara │Titlul calificării │ Organismul ││ │ │care eliberează││ │ │ documentul │├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤│ Urologie ││ Durata minimă de formare: 5 ani │├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │Urologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ceska republika │Urologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Danmark │Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Deutschland │Urologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Eesti │Uroloogia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Espana │Urologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│France │Urologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ireland │Urology │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Italia │Urologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Latvija │Urologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Lietuva │Urologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Luxembourg │Urologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Magyarorszag │Urologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Malta │Uroloija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Nederland │Urologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Osterreich │Urologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Polska │Urologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Portugal │Urologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovenija │Urologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovensko │Urologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suomi/Finland │Urologia/Urologi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Sverige │Urologi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│United Kingdom │Urology │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suisse │urologie │ ││ │Urologie │ ││ │urologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Island │Pvagfaeraskurolaekningar │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Liechtenstein │Urologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Norge │Urologi │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Ţara │Titlul calificării │ Organismul ││ │ │care eliberează││ │ │ documentul │├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤│ Ortopedie ││ Durata minimă de formare: 5 ani │├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │Chirurgie orthopedique/Orthopedische heelkunde │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ceska republika │Ortopedie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Danmark │Ortopaedisk kirurgi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Deutschland │Orthopadie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Eesti │Ortopeedia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Espana │Traumatologia y cirugia ortopedica │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│France │Chirurgie orthopedique et traumatologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ireland │Trauma and orthopaedic surgery │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Italia │Ortopedia e traumatologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Latvija │Traumatologija un ortopedija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Lietuva │Ortopedija traumatologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Luxembourg │Orthopedie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Magyarorszag │Ortopedia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Malta │Kirurija Ortopedika │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Nederland │Orthopedie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Osterreich │Orthopadie und Orthopadische Chirurgie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Polska │Ortopedia i traumatologia narzadu ruchu │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Portugal │Ortopedia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovenija │Ortopedska kirurgija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovensko │Ortopedia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suomi/Finland │Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Sverige │Ortopedi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│United Kingdom │Trauma and orthopaedic surgery │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suisse │chirurgie orthopedique │ ││ │Orthopadische Chirurgie │ ││ │chirurgia ortopedica │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Island │Baeklunarskurolaekningar │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Liechtenstein │Orthopadische Chirurgie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Norge │Ortopedisk kirurgi │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Ţara │Titlul calificării │ Organismul ││ │ │care eliberează││ │ │ documentul │├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤│ Anatomie patologică ││ Durata minimă de formare: 4 ani │├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │Anatomie pathologique/pathologische anatomie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ceska republika │Patologicka anatomie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Danmark │Patologisk anatomi eller vaevs-og celleundersogelser │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Deutschland │Pathologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Eesti │Patoloogia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Espana │Anatomia patologica │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│France │Anatomie et cytologie pathologiques │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ireland │histopathology │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Italia │Anatomia patologica │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Latvija │Patologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Lietuva │Patologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Luxembourg │Anatomie pathologique │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Magyarorszag │Patologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Malta │Istopatoloija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Nederland │Pathologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Osterreich │Pathologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Polska │Patomorfologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Portugal │Anatomia patologica │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovenija │Anatomska patologija in citopatologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovensko │Patologicka anatomia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suomi/Finland │Patologia/Patologi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Sverige │Klinisk patologi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│United Kingdom │Histopathology │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suisse │pathologie │ ││ │Pathologie │ ││ │patologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Island │Vefjameinafraeoi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Liechtenstein │Pathologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Norge │Patologi │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Ţara │Titlul calificării │ Organismul ││ │ │care eliberează││ │ │ documentul │├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤│ Neurologie ││ Durata minimă de formare: 4 ani │├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │Neurologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ceska republika │Neurologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Danmark │Neurologi eller medicinske nervesygdomme │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Deutschland │Neurologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Eesti │Neuroloogia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Espana │Neurologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│France │Neurologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ireland │Neurology │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Italia │Neurologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Latvija │Neirologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Lietuva │Neurologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Luxembourg │Neurologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Magyarorszag │Neurologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Malta │Newroloija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Nederland │Neurologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Osterreich │Neurologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Polska │Neurologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Portugal │Neurologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovenija │Nevrologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovensko │Neurologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suomi/Finland │Neurologia/Neurologi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Sverige │Neurologi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│United Kingdom │Neurology │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suisse │neurologie │ ││ │Neurologie │ ││ │neurologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Island │Taugalaekningar │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Liechtenstein │Neurologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Norge │Nevrologi │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Ţara │Titlul calificării │ Organismul ││ │ │care eliberează││ │ │ documentul │├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤│ Psihiatrie ││ Durata minimă de formare: 4 ani │├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │Psychiatrie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ceska republika │Psychiatrie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Danmark │Psykiatri │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Deutschland │Psychiatrie und Psychotherapie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Eesti │Psuhhiaatria │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Espana │Psiquiatria │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│France │Psychiatrie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ireland │Psychiatry │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Italia │Psichiatria │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Latvija │Psihiatrija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Lietuva │Psichiatrija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Luxembourg │Psychiatrie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Magyarorszag │Pszichiatria │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Malta │Psikjatrija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Nederland │Psychiatrie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Osterreich │Psychiatrie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Polska │Psychiatria │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Portugal │Psiquiatria │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovenija │Psihiatrija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovensko │Psychiatria │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suomi/Finland │Psykiatria/Psykiatri │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Sverige │Psykiatri │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│United Kingdom │General psychiatry │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suisse │psychiatrie et psychotherapie │ ││ │Psychiatrie und Psychotherapie │ ││ │psichiatria e psicoterapia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Island │Geolaekningar │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Liechtenstein │Psychiatrie und Psychotherapie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Norge │Psykiatri │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Ţara │Titlul calificării │ Organismul ││ │ │care eliberează││ │ │ documentul │├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤│ Radio-diagnostic ││ Durata minimă de formare: 4 ani │├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │Radiodiagnostic/Rontgendiagnose │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ceska republika │Radiologie a zobrazovaci metody │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Danmark │Diagnostik radiologi eller rontgenundersogelse │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Deutschland │Diagnostische Radiologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Eesti │Radioloogia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Espana │Radiodiagnostico │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│France │Radiodiagnostic et imagerie medicale │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ireland │Diagnostic radiology │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Italia │Radiodiagnostica │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Latvija │Diagnostiska radiologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Lietuva │Radiologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Luxembourg │Radiodiagnostic │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Magyarorszag │Radiologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Malta │Radjoloija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Nederland │Radiologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Osterreich │Medizinische Radiologie-Diagnostik │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Polska │Radiologia i diagnostyka obrazowa │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Portugal │Radiodiagnostico │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovenija │Radiologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovensko │Radiologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suomi/Finland │Radiologia/Radiologi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Sverige │Medicinsk radiologi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│United Kingdom │Clinical radiology │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suisse │radiologie medicale/radio-diagnostic │ ││ │Medizinische │ ││ │Radiologie/Radiodiagnostik │ ││ │radiologia medica/radiodiagnostica │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Island │Geislagreining │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Liechtenstein │Medizinische Radiologie/Radiodiagnostik │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Norge │Radiologi │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Ţara │Titlul calificării │ Organismul ││ │ │care eliberează││ │ │ documentul │├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤│ Radioterapie ││ Durata minimă de formare: 4 ani │├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │Radiotherapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ceska republika │Radiacni onkologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Danmark │Onkologi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Deutschland │Strahlentherapie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Eesti │Onkoloogia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Espana │Oncologia radioterapica │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│France │Oncologie radiotherapique │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ireland │Radiation oncology │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Italia │Radioterapia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Latvija │Terapeitiska radiologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Lietuva │Onkologija radioterapija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Luxembourg │Radiotherapie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Magyarorszag │Sugarterapia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Malta │Onkoloija u Radjoterapija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Nederland │Radiotherapie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Osterreich │Strahlentherapie - Radioonkologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Polska │Radioterapia onkologiczna │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Portugal │Radioterapia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovenija │Radioterapija in onkologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovensko │Radiacna onkologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suomi/Finland │Syopataudit/Cancersjukdomar │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Sverige │Tumorsjukdomar (allman onkologi) │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│United Kingdom │Clinical oncology │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suisse │radiologie medicale/radio-oncologie │ ││ │Medizinische Radiologie/Radio-Onkologie │ ││ │radiologia medica/radio-oncologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Island │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Liechtenstein │Medizinische Radiologie/Radio-Onkologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Norge │ │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Ţara │Titlul calificării │ Organismul ││ │ │care eliberează││ │ │ documentul │├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤│ Biologie clinică ││ Durata minimă de formare: 4 ani │├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │Biologie clinique/Klinische biologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ceska republika │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Danmark │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Deutschland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Eesti │Laborimeditsiin │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Espana │Analisis clinicos │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│France │Biologie medicale │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ireland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Italia │Patologia clinica │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Latvija │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Lietuva │Laboratorine medicina │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Luxembourg │Biologie clinique │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Magyarorszag │Orvosi laboratoriumi diagnosztika │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Malta │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Nederland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Osterreich │Medizinische Biologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Polska │Diagnostyka laboratoryjna │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Portugal │Patologia clinica │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovenija │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovensko │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suomi/Finland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Sverige │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│United Kingdom │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suisse │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Island │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Liechtenstein │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Norge │ │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Ţara │Titlul calificării │ Organismul ││ │ │care eliberează││ │ │ documentul │├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤│ Hematologie biologică ││ Durata minimă de formare: 4 ani │├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ceska republika │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Danmark │Klinisk blodtypeserologi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Deutschland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Eesti │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Espana │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│France │Hematologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ireland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Italia │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Latvija │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Lietuva │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Luxembourg │Hematologie biologique │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Magyarorszag │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Malta │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Nederland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Osterreich │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Polska │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Portugal │Hematologia clinica │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovenija │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovensko │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suomi/Finland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Sverige │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│United Kingdom │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suisse │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Island │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Liechtenstein │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Norge │ │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Ţara │Titlul calificării │ Organismul ││ │ │care eliberează││ │ │ documentul │├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤│ Microbiologie-bacteriologie ││ Durata minimă de formare: 4 ani │├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ceska republika │Lekarska mikrobiologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Danmark │Klinisk mikrobiologi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Deutschland │Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Eesti │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Espana │Microbiologia y parasitologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│France │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ireland │Microbiology │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Italia │Microbiologia e virologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Latvija │Mikrobiologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Lietuva │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Luxembourg │Microbiologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Magyarorszag │Orvosi mikrobiologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Malta │Mikrobijoloija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Nederland │Medische microbiologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Osterreich │Hygiene und Mikrobiologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Polska │Mikrobiologia lekarska │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Portugal │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovenija │Klinicna mikrobiologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovensko │Klinicka mikrobiologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suomi/Finland │Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Sverige │Klinisk bakteriologi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│United Kingdom │Medical microbiology and virology │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suisse │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Island │Syklafraeoi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Liechtenstein │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Norge │Medisinsk mikrobiologi │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Ţara │Titlul calificării │ Organismul ││ │ │care eliberează││ │ │ documentul │├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤│ Biochimie ││ Durata minimă de formare: 4 ani │├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ceska republika │Klinicka biochemie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Danmark │Klinisk biokemi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Deutschland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Eesti │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Espana │Bioquimica clinica │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│France │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ireland │Chemical pathology │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Italia │Biochimica clinica │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Latvija │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Lietuva │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Luxembourg │Chimie biologique │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Magyarorszag │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Malta │Patoloija Kimika │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Nederland │Klinische chemie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Osterreich │Medizinische und Chemische Labordiagnostik │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Polska │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Portugal │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovenija │Medicinska biokemija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovensko │Klinicka biochemia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suomi/Finland │Kliininen kemia/Klinisk kemi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Sverige │Klinisk kemi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│United Kingdom │Chemical pathology │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suisse │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Island │Klinisk lifefnafraeoi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Liechtenstein │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Norge │Klinisk kjemi │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Ţara │Titlul calificării │ Organismul ││ │ │care eliberează││ │ │ documentul │├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤│ Imunologie ││ Durata minimă de formare: 4 ani │├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ceska republika │Alergologie a klinicka imunologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Danmark │Klinisk immunologi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Deutschland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Eesti │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Espana │Immunologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│France │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ireland │immunology (clinical and laboratory) │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Italia │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Latvija │Imunologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Lietuva │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Luxembourg │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Magyarorszag │Allergologia es klinikai immunologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Malta │Immunoloija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Nederland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Osterreich │Immunologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Polska │Immunologia kliniczna │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Portugal │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovenija │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovensko │Klinicka imunologia a alergologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suomi/Finland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Sverige │Klinisk immunologi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│United Kingdom │Immunology │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suisse │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Island │Onaemisfraeoi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Liechtenstein │Allergologie und klinische │ ││ │Immunologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Norge │Immunologi og transfusjonsmedisin │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Ţara │Titlul calificării │ Organismul ││ │ │care eliberează││ │ │ documentul │├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤│ Chirurgie plastică ││ Durata minimă de formare: 5 ani │├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │Chirurgie plastique, reconstructrice et esthetique/ │ ││ │Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ceska republika │Plasticka chirurgie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Danmark │Plastikkirurgi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Deutschland │Plastische Chirurgie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Eesti │Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Espana │Cirugia plastica y reparadora │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│France │Chirurgie plastique, reconstructrice et esthetique │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ireland │Plastic, reconstructive and aesthetic surgery │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Italia │Chirurgia plastica e ricostruttiva │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Latvija │Plastiska kirurgija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Lietuva │Plastine ir rekonstrukcine chirurgija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Luxembourg │Chirurgie plastique │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Magyarorszag │Plasztikai (egesi) sebeszet │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Malta │Kirurija Plastika │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Nederland │Plastische chirurgie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Osterreich │Plastische Chirurgie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Polska │Chirurgia plastyczna │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Portugal │Cirurgia plastica e reconstrutiva │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovenija │Plasticna, rekonstrukcijska in estetska kirurgija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovensko │Plasticka chirurgia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suomi/Finland │Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Sverige │Plastikkirurgi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│United Kingdom │Plastic surgery │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suisse │chirurgie plastique et reconstructive │ ││ │Plastische und Wiederherstellungschirurgie │ ││ │chirurgia plastica e ricostruttiva │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Island │Lytalaekningar │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Liechtenstein │Plastische- und Wiederherstellungschirurgie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Norge │Plastikkirurgi │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Ţara │Titlul calificării │ Organismul ││ │ │care eliberează││ │ │ documentul │├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤│ Chirurgie toracică ││ Durata minimă de formare: 5 ani │├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ceska republika │Kardiochirurgie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Danmark │Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Deutschland │Herzchirurgie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Eesti │Torakaalkirurgia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Espana │Cirugia toracica │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│France │Chirurgie thoracique et cardiovasculaire │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ireland │thoracic surgery │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Italia │Chirurgia toracica; Cardiochirurgia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Latvija │Torakala kirurgija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Lietuva │Krutines chirurgija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Luxembourg │Chirurgie thoracique │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Magyarorszag │Mellkassebeszet │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Malta │Kirurija Kardjo-Tora ika │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Nederland │Cardio-thoracale chirurgie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Osterreich │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Polska │Chirurgia klatki piersiowej │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Portugal │Cirurgia cardiotoracica │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovenija │Torakalna kirurgija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovensko │Hrudnikova chirurgia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suomi/Finland │Sydan-ja rintaelinkirurgia/Hjart- och thoraxkirurgi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Sverige │Thoraxkirurgi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│United Kingdom │Cardo-thoracic surgery │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suisse │chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique │ ││ │Herz- und thorakale Gefasschirurgie chirurgia del cuore e │ ││ │dei vasi toracici │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Island │Brjostholsskurolaekningar │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Liechtenstein │Herz- und thorakale Gefasschirurgie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Norge │Thoraxkirurgi │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Ţara │Titlul calificării │ Organismul ││ │ │care eliberează││ │ │ documentul │├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤│ Chirurgie pediatrică ││ Durata minimă de formare: 5 ani │├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ceska republika │Detska chirurgie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Danmark │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Deutschland │Kinderchirurgie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Eesti │Lastekirurgia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Espana │Cirugia pediatrica │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│France │Chirurgie infantile │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ireland │Paediatric surgery │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Italia │Chirurgia pediatrica │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Latvija │Bernu kirurgija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Lietuva │Vaiku chirurgija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Luxembourg │Chirurgie pediatrique │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Magyarorszag │Gyermeksebeszet │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Malta │Kirurgija Pedjatrika │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Nederland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Osterreich │Kinderchirurgie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Polska │Chirurgia dziecieca │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Portugal │Cirurgia pediatrica │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovenija │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovensko │Detska chirurgia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suomi/Finland │Lastenkirurgia/Barnkirurgi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Sverige │Barn- och ungdomskirurgi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│United Kingdom │Paediatric surgery │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suisse │chirurgie pediatrique │ ││ │Kinderchirurgie │ ││ │chirurgia pediatrica │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Island │Barnaskurolaekningar │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Liechtenstein │Kinderchirurgie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Norge │Barnekirurgi │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Ţara │Titlul calificării │ Organismul ││ │ │care eliberează││ │ │ documentul │├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤│ Chirurgie vasculară ││ Durata minimă de formare: 5 ani │├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │Chirurgie des vaisseaux/ Bloedvatenheelkunde │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ceska republika │Cevni chirurgie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Danmark │Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Deutschland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Eesti │Kardiovaskulaarkirurgia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Espana │Angiologia y cirugia vascular │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│France │Chirurgie vasculaire │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ireland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Italia │Chirurgia vascolare │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Latvija │Asinsvadu kirurgija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Lietuva │Kraujagysliu chirurgija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Luxembourg │Chirurgie vasculaire │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Magyarorszag │Ersebeszet │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Malta │Kirurija Vaskolari │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Nederland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Osterreich │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Polska │Chirurgia naczyniowa │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Portugal │Cirurgia vascular │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovenija │Kardiovaskularna kirurgija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovensko │Cievna chirurgia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suomi/Finland │Verisuonikirurgia/Karlkirurgi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Sverige │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│United Kingdom │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suisse │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Island │Aeoaskurolaekningar │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Liechtenstein │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Norge │Karkirurgi │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Ţara │Titlul calificării │ Organismul ││ │ │care eliberează││ │ │ documentul │├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤│ Cardiologie ││ Durata minimă de formare: 4 ani │├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │Cardiologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ceska republika │Kardiologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Danmark │Kardiologi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Deutschland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Eesti │Kardioloogia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Espana │Cardiologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│France │Pathologie cardio-vasculaire │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ireland │Cardiology │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Italia │Cardiologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Latvija │Kardiologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Lietuva │Kardiologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Luxembourg │Cardiologie et angiologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Magyarorszag │Kardiologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Malta │Kardjoloija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Nederland │Cardiologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Osterreich │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Polska │Kardiologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Portugal │Cardiologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovenija │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovensko │Kardiologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suomi/Finland │Kardiologia/Kardiologi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Sverige │Kardiologi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│United Kingdom │Cardiology │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suisse │cardiologie │ ││ │Kardiologie │ ││ │cardiologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Island │Hjartalaekningar │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Liechtenstein │Kardiologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Norway │Hjertesykdommer │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Ţara │Titlul calificării │ Organismul ││ │ │care eliberează││ │ │ documentul │├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤│ Gastro-enterologie ││ Durata minimă de formare: 4 ani │├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │Gastro-enterologie/gastroenterologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ceska republika │Gastroenterologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Danmark │Medicinsk gastroenterologi eller medicinske │ ││ │mave-tarm-sygdomme │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Deutschland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Eesti │Gastroenteroloogia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Espana │Aparato digestivo │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│France │Gastro-enterologie et hepatologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ireland │Gastro-enterology │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Italia │Gastroenterologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Latvija │Gastroenterologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Lietuva │Gastroenterologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Luxembourg │Gastro-enterologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Magyarorszag │Gasztroenterologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Malta │Gastroenteroloija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Nederland │Leer van maag-darm-leverziekten │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Osterreich │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Polska │Gastroenterologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Portugal │Gastrenterologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovenija │Gastroenterologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovensko │Gastroenterologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suomi/Finland │Gastroenterologia/Gastroenterologi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Sverige │Medicinsk gastroenterologi och hepatologi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│United Kingdom │Gastro-enterology │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suisse │gastro-enterologie │ ││ │Gastroenterologie │ ││ │gastroenterologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Island │Meltingarlaekningar │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Liechtenstein │Gastroenterologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Norge │Fordoyelsessykdommer │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Ţara │Titlul calificării │ Organismul ││ │ │care eliberează││ │ │ documentul │├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤│ Reumatologie ││ Durata minimă de formare: 4 ani │├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │Rhumathologie/reumatologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ceska republika │Revmatologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Danmark │Reumatologi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Deutschland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Eesti │Reumatoloogia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Espana │Reumatologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│France │Rhumathologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ireland │Rheumatology │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Italia │Reumatologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Latvija │Reimatologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Lietuva │Reumatologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Luxembourg │Rhumathologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Magyarorszag │Reumatologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Malta │Rewmatoloija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Nederland │Reumatologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Osterreich │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Polska │Reumatologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Portugal │Reumatologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovenija │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovensko │Reumatologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suomi/Finland │Reumatologia/Reumatologi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Sverige │Reumatologi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│United Kingdom │Rheumatology │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suisse │rhumatologie │ ││ │Rheumatologie │ ││ │reumatologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Island │Gigtarlaekningar │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Liechtenstein │Rheumatologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Norway │Revmatologi │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Ţara │Titlul calificării │ Organismul ││ │ │care eliberează││ │ │ documentul │├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤│ Hematologie generală ││ Durata minimă de formare: 3 ani │├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ceska republika │Hematologie a transfuzni lekarstvi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Danmark │Haematologi eller blodsygdomme │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Deutschland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Eesti │Hematoloogia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Espana │Hematologia y hemoterapia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│France │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ireland │Haematology (clinical and laboratory) │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Italia │Ematologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Latvija │Hematologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Lietuva │Hematologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Luxembourg │Hematologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Magyarorszag │Haematologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Malta │Ematoloija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Nederland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Osterreich │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Polska │Hematologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Portugal │Imuno-hemoterapia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovenija │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovensko │Hematologia a transfuziologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suomi/Finland │Kliininen hematologia/Klinisk hematologi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Sverige │Hematologi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│United Kingdom │Haematology │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suisse │hematologie │ ││ │Hamatologie │ ││ │ematologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Island │Bloomeinafraeoi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Liechtenstein │Hamatologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Norge │Blodsykdommer │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Ţara │Titlul calificării │ Organismul ││ │ │care eliberează││ │ │ documentul │├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤│ Endocrinologie ││ Durata minimă de formare: 3 ani │├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ceska republika │Endokrinologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Danmark │Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Deutschland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Eesti │Endokrinoloogia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Espana │Endocrinologia y nutricion │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│France │Endocrinologie, maladies metaboliques │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ireland │Endocrinology and diabetes mellitus │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Italia │Endocrinologia e malattie del ricambio │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Latvija │Endokrinologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Lietuva │Endokrinologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Luxembourg │Endocrinologie, maladies du metabolisme et de la nutrition │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Magyarorszag │Endokrinologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Malta │Endokrinoloija u Dijabete │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Nederland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Osterreich │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Polska │Endokrynologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Portugal │Endocrinologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovenija │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovensko │Endokrinologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suomi/Finland │Endokrinologia/endokrinologi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Sverige │Endokrina sjukdomar │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│United Kingdom │Endocrinology and diabetes mellitus │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suisse │endocrinologie-diabetologie │ ││ │Endokrinologie-Diabetologie │ ││ │endocrinologia-diabetologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Island │Efnaskipta- og innkirtlalaekningar │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Liechtenstein │Endokrinologie-Diabetologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Norge │Endokrinologi │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Ţara │Titlul calificării │ Organismul ││ │ │care eliberează││ │ │ documentul │├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤│ Medicină fizică şi de readaptare ││ Durata minimă de formare: 3 ani │├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │Medecine physique et readaptation/Fysische geneeskunde en │ ││ │revalidatie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ceska republika │Rehabilitacni a fyzikalni medicina │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Danmark │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Deutschland │Physikalische und Rehabilitative Medizin │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Eesti │Taastusravi ja fusiaatria │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Espana │Rehabilitacion │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│France │Reeducation et readaptation fonctionnelles │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ireland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Italia │Medicina fisica e riabilitazione │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Latvija │Rehabilitologija │ ││ │Fiziska rehabilitacija │ ││ │Fizikala medicina │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Lietuva │Fizine medicina ir reabilitacija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Luxembourg │Reeducation et readaptation fonctionnelles │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Magyarorszag │Fizioterapia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Malta │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Nederland │Revalidatiegeneeskunde │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Osterreich │Physikalische Medizin │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Polska │Rehabilitacja medyczna │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Portugal │Fisiatria ou Medicina fisica e de reabilitacao │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovenija │Fizikalna in rehabilitacijska medicina │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovensko │Fyziatria, balneologia a liecebna rehabilitacia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suomi/Finland │Fysiatria/fysiatri │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Sverige │Rehabiliteringsmedicin │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│United Kingdom │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suisse │medecine physique et readaptation │ ││ │Physikalische Medizin und Rehabilitation │ ││ │medicina fisica e riabilitazione │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Island │Orku- og endurhaefingarlaekningar │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Liechtenstein │Physikalische Medizin und Rehabilitation │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Norge │Fysikalsk medisin og rehabilitering │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Ţara │Titlul calificării │ Organismul ││ │ │care eliberează││ │ │ documentul │├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤│ Stomatologie ││ Durata minimă de formare: 3 ani │├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ceska republika │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Danmark │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Deutschland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Eesti │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Espana │Estomatologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│France │Stomatologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ireland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Italia │Odontostomatologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Latvija │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Lietuva │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Luxembourg │Stomatologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Magyarorszag │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Malta │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Nederland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Osterreich │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Polska │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Portugal │Estomatologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovenija │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovensko │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suomi/Finland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Sverige │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│United Kingdom │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suisse │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Island │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Liechtenstein │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Norge │ │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Ţara │Titlul calificării │ Organismul ││ │ │care eliberează││ │ │ documentul │├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤│ Neuro-psichiatrie ││ Durata minimă de formare: 5 ani │├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │Neuropsychiatrie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ceska republika │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Danmark │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Deutschland │Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie) │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Eesti │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Espana │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│France │Neuropsychiatrie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ireland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Italia │Neuropsichiatria │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Latvija │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Lietuva │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Luxembourg │Neuropsychiatrie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Magyarorszag │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Malta │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Nederland │Zenuw - en zielsziekten │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Osterreich │Neurologie und Psychiatrie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Polska │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Portugal │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovenija │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovensko │Neuropsychiatria │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suomi/Finland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Sverige │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│United Kingdom │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suisse │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Island │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Liechtenstein │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Norge │ │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Ţara │Titlul calificării │ Organismul ││ │ │care eliberează││ │ │ documentul │├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤│ Dermato-venerologie ││ Durata minimă de formare: 3 ani │├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │Dermato-venereologie/dermato-venerologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ceska republika │Dermatovenerologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Danmark │Dermato-venerologi eller hud- og konssygdomme │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Deutschland │Haut - und Geschlechtskrankheiten │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Eesti │Dermatoveneroloogia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Espana │Dermatologia medico-quirurgica y venereologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│France │Dermatologie et venereologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ireland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Italia │Dermatologia e venerologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Latvija │Dermatologija un venerologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Lietuva │Dermatovenerologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Luxembourg │Dermato-venereologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Magyarorszag │Borgyogyaszat │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Malta │Dermato-venerejoloija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Nederland │Dermatologie en venerologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Osterreich │Haut- und Geschlechtskrankheiten │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Polska │Dermatologia i wenerologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Portugal │Dermatovenereologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovenija │Dermatovenerologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovensko │Dermatovenerologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suomi/Finland │Ihotaudit ja allergologia/hudsjukdomar och allergologi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Sverige │Hud- och konssjukdomar │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│United Kingdom │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suisse │dermatologie et venereologie │ ││ │Dermatologie und Venerologie │ ││ │dermatologia e venereologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Island │Huo- og kynsjukdomalaekningar │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Liechtenstein │Dermatologie und Venereologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Norge │Hudsykdommer og veneriske sykdommer │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Ţara │Titlul calificării │ Organismul ││ │ │care eliberează││ │ │ documentul │├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤│ Dermatologie ││ Durata minimă de formare: 4 ani │├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ceska republika │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Danmark │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Deutschland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Eesti │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Espana │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│France │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ireland │Dermatology │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Italia │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Latvija │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Lietuva │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Luxembourg │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Magyarorszag │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Malta │Dermatoloija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Nederland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Osterreich │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Polska │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Portugal │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovenija │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovensko │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suomi/Finland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Sverige │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│United Kingdom │Dermatology │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suisse │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Island │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Liechtenstein │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Norge │ │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Ţara │Titlul calificării │ Organismul ││ │ │care eliberează││ │ │ documentul │├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤│ Venerologie ││ Durata minimă de formare: 4 ani │├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ceska republika │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Danmark │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Deutschland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Eesti │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Espana │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│France │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ireland │Genito-urinary medicine │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Italia │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Latvija │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Lietuva │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Luxembourg │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Magyarorszag │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Malta │Mediina Uro- enetali │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Nederland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Osterreich │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Polska │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Portugal │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovenija │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovensko │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suomi/Finland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Sverige │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│United Kingdom │Genito-urinary medicine │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suisse │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Island │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Liechtenstein │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Norge │ │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Ţara │Titlul calificării │ Organismul ││ │ │care eliberează││ │ │ documentul │├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤│ Radiologie ││ Durata minimă de formare: 4 ani │├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ceska republika │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Danmark │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Deutschland │Radiologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Eesti │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Espana │Electrorradiologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│France │Electro-radiologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ireland │Radiology │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Italia │Radiologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Latvija │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Lietuva │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Luxembourg │Electroradiologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Magyarorszag │Radiologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Malta │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Nederland │Radiologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Osterreich │Radiologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Polska │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Portugal │Radiologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovenija │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovensko │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suomi/Finland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Sverige │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│United Kingdom │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suisse │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Island │Geislalaekningar │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Liechtenstein │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Norge │ │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Ţara │Titlul calificării │ Organismul ││ │ │care eliberează││ │ │ documentul │├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤│ Medicină tropicală ││ Durata minimă de formare: 4 ani │├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ceska republika │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Danmark │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Deutschland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Eesti │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Espana │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│France │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ireland │Tropical medicine │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Italia │Medicina tropicale │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Latvija │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Lietuva │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Luxembourg │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Magyarorszag │Tropusi betegsegek │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Malta │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Nederland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Osterreich │Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Polska │Medycyna transportu │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Portugal │Medicina tropical │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovenija │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovensko │Tropicka medicina │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suomi/Finland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Sverige │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│United Kingdom │Tropical medicine │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suisse │medecine tropicale │ ││ │Tropenmedizin │ ││ │medicina tropicale │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Island │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Liechtenstein │Tropenmedizin │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Norge │ │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Ţara │Titlul calificării │ Organismul ││ │ │care eliberează││ │ │ documentul │├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤│ Psihiatrie infantilă ││ Durata minimă de formare: 4 ani │├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ceska republika │Detska a dorostova psychiatrie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Danmark │Borne- og ungdomspsykiatri │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Deutschland │Kinder - und Jugendpsychiatrie und - psychotherapie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Eesti │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Espana │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│France │Pedo-psychiatrie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ireland │Child and adolescent psychiatry │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Italia │Neuropsichiatria infantile │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Latvija │Bernu psihiatrija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Lietuva │Vaiku ir paauglu psichiatrija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Luxembourg │Psychiatrie infantile │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Magyarorszag │Gyermek- es ifjusagpszichiatria │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Malta │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Nederland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Osterreich │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Polska │Psychiatria dzieci i mlodziezy │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Portugal │Pedopsiquiatria │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovenija │Otroska in mladostniska psihiatrija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovensko │Detska psychiatria │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suomi/Finland │Lastenpsykiatria/barnpsykiatri │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Sverige │Barn- och ungdomspsykiatri │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│United Kingdom │Child and adolescent psychiatry │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suisse │psychiatrie et psychotherapie d'enfants et d'adolescents │ ││ │Kinder und Jugendpsychiatrie und - psychotherapie │ ││ │psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Island │Barna- og unglingageolaekningar │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Liechtenstein │Kinder- und Jugendpsychiatrie und - psychotherapie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Norge │Barne- og ungdomspsykiatri │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Ţara │Titlul calificării │ Organismul ││ │ │care eliberează││ │ │ documentul │├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤│ Geriatrie ││ Durata minimă de formare: 4 ani │├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ceska republika │Geriatrie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Danmark │Geriatri eller alderdommens sygdomme │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Deutschland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Eesti │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Espana │Geriatria │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│France │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ireland │Geriatric medicine │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Italia │Geriatria │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Latvija │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Lietuva │Geriatrija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Luxembourg │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Magyarorszag │Geriatria │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Malta │erjatrija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Nederland │Klinische geriatrie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Osterreich │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Polska │Geriatria │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Portugal │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovenija │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovensko │Geriatria │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suomi/Finland │Geriatria/geriatri │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Sverige │Geriatrik │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│United Kingdom │Geriatrics │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suisse │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Island │Oldrunarlaekningar │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Liechtenstein │Geriatrie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Norge │Geriatri │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Ţara │Titlul calificării │ Organismul ││ │ │care eliberează││ │ │ documentul │├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤│ Boli renale ││ Durata minimă de formare: 4 ani │├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ceska republika │Nefrologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Danmark │Nefrologi eller medicinske nyresygdomme │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Deutschland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Eesti │Nefroloogia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Espana │Nefrologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│France │Nephrologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ireland │Nephrology │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Italia │Nefrologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Latvija │Nefrologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Lietuva │Nefrologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Luxembourg │Nephrologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Magyarorszag │Nefrologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Malta │Nefroloija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Nederland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Osterreich │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Polska │Nefrologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Portugal │Nefrologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovenija │Nefrologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovensko │Nefrologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suomi/Finland │Nefrologia/nefrologi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Sverige │Medicinska njursjukdomar (nefrologi) │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│United Kingdom │Renal medicine │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suisse │nephrologie │ ││ │nephrologie │ ││ │nefralogia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Island │Nyrnalaekningar │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Liechtenstein │Nephrologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Norge │Nyresykdommer │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Ţara │Titlul calificării │ Organismul ││ │ │care eliberează││ │ │ documentul │├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤│ Boli transmisibile ││ Durata minimă de formare: 4 ani │├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ceska republika │Infekcni lekafstvi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Danmark │Infektionsmedicin │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Deutschland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Eesti │Infektsioonhaigused │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Espana │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│France │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ireland │infectious diseases │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Italia │Malattie infettive │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Latvija │Infektologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Lietuva │Infektologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Luxembourg │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Magyarorszag │Infektologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Malta │Mard Infettiv │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Nederland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Osterreich │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Polska │Choroby zakazne │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Portugal │Infecciologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovenija │Infektologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovensko │Infektologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suomi/Finland │Infektiosairaudet/infektionssjukdomar │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Sverige │Infektionssjukdomar │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│United Kingdom │Infectious diseases │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suisse │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Island │Smitsjukdomar │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Liechtenstein │Infektiologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Norge │Infeksjonssykdommer │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Ţara │Titlul calificării │ Organismul ││ │ │care eliberează││ │ │ documentul │├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤│ Sănătate publică şi medicină socială ││ Durata minimă de formare: 4 ani │├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ceska republika │Hygiena a epidemiologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Danmark │Samfundsmedicin │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Deutschland │Offentliches Gesundheitswesen │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Eesti │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Grecia │*) Text în limba greacă │ ││*) Text în limba greacă │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Espana │Medicina preventiva y salud publica │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│France │Sante publique et medecine sociale │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ireland │Public health medicine │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Italia │Igiene e medicina preventiva │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Cipru │*) Text în limba greacă │ ││*) Text în limba greacă │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Latvija │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Lietuva │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Luxembourg │Sante publique │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Magyarorszag │Megelozo orvostan es nepegeszsegtan │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Malta │Sa a Pubblika │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Nederland │Maatschappij en gezondheid │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Osterreich │Sozialmedizin │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Polska │Zdrowie publiczne, epidemiologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Portugal │Saude publica │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovenija │Javno zdravje │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovensko │Hygiena a epidemiologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suomi/Finland │Terveydenhuolto/halsovard │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Sverige │Socialmedicin │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│United Kingdom │Public health medicine │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suisse │prevention et sante publique │ ││ │Pravention und Gesundheitswesen │ ││ │prevenzione e salute pubblica │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Island │Felagslaekningar │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Liechtenstein │Pravention und Gesundheitswesen │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Norge │Samfunnsmedisin │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Ţara │Titlul calificării │ Organismul ││ │ │care eliberează││ │ │ documentul │├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤│ Farmacologie ││ Durata minimă de formare: 4 ani │├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ceska republika │Klinicka farmakologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Danmark │Klinisk farmakologi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Deutschland │Pharmakologie und Toxikologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Eesti │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Grecia │ │ ││*) Text în limba greacă │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Espana │Farmacologia clinica │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│France │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ireland │Clinical pharmacology and therapeutics │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Italia │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Latvija │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Lietuva │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Luxembourg │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Magyarorszag │Klinikai farmakologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Malta │Farmakoloija Klinika u t- Terapewtika │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Nederland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Osterreich │Pharmakologie und Toxikologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Polska │Farmakologia kliniczna │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Portugal │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovenija │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovensko │Klinicka farmakologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suomi/Finland │Kliininen farmakologia ja laakehoito/ klinisk farmakologi och│ ││ │lakemedelsbehandling │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Sverige │Klinisk farmakologi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│United Kingdom │Clinical pharmacology and therapeutics │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suisse │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Island │Lyfjafraeoi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Liechtenstein │Klinische Pharmakologie und Toxikologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Norge │Klinisk farmakologi │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Ţara │Titlul calificării │ Organismul ││ │ │care eliberează││ │ │ documentul │├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤│ Medicina muncii ││ Durata minimă de formare: 4 ani │├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │Medecine du travail/arbeidsgeneeskunde │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ceska republika │Pracovni lekarstvi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Danmark │Arbejdsmedicin │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Deutschland │Arbeitsmedizin │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Eesti │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Grecia │*) Text în limba greacă │ ││*) Text în limba greacă │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Espana │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│France │Medecine du travail │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ireland │Occupational medicine │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Italia │Medicina del lavoro │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Cipru │*) Text în limba greacă │ ││*) Text în limba greacă │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Latvija │Arodslimibas │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Lietuva │Darbo medicina │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Luxembourg │Medecine du travail │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Magyarorszag │Foglalkozas-orvostan (uzemorvostan) │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Malta │Mediina Okkupazzjonali │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Nederland │Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde │ ││ │Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Osterreich │Arbeits- und Betriebsmedizin │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Polska │Medycyna pracy │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Portugal │Medicina do trabalho │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovenija │Medicina dela, prometa in sporta │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovensko │Klinicke pracovne lekarstvo a klinicka toxikologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suomi/Finland │Tyoterveyshuolto/foretagshalsovard │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Sverige │Yrkes- och miljomedicin │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│United Kingdom │Occupational medicine │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suisse │medecine du travail │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Arbeitsmedizin │medicina del lavoro │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Island │Atvinnulaekningar │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Liechtenstein │Arbeitsmedizin │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Norge │Arbeidsmedisin │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Ţara │Titlul calificării │ Organismul ││ │ │care eliberează││ │ │ documentul │├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤│ Alergologie ││ Durata minimă de formare: 3 ani │├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤│Belgique/Belgie/Belgien │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ceska republika │Alergologie a klinicka imunologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Danmark │Medicinsk allergologi eller medicinske overfolsomhedssygdomme│ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Deutschland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Eesti │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Grecia │*) Text în limba greacă │ ││*) Text în limba greacă │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Espana │Alergologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│France │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ireland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Italia │Allergologia ed immunologia clinica │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Cipru │*) Text în limba greacă │ ││*) Text în limba greacă │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Latvija │Alergologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Lietuva │Alergologija ir klinikine imunologija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Luxembourg │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Magyarorszag │Allergologia es klinikai immunologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Malta │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Nederland │Allergologie en inwendige geneeskunde │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Osterreich │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Polska │Alergologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Portugal │Imuno-alergologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovenija │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovensko │Klinicka imunologia a alergologia │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suomi/Finland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Sverige │Allergisjukdomar │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│United Kingdom │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suisse │allergologie et immunologie clinique │ ││ │Allergologie und klinische Immunologie │ ││ │allergologia e immunologia clinica │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Island │Ofnaemislaekningar │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Liechtenstein │Allergologie und klinische Immunologie │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Norge │ │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Ţara │Titlul calificării │ Organismul ││ │ │care eliberează││ │ │ documentul │├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤│ Chirurgie gastro-enterologică ││ Durata minimă de formare: 5 ani │├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤│Belgique/Belgie/ Belgien│Chirurgie abdominale/heelkunde op het abdomen │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ceska republika │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Danmark │Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarm- │ ││ │sygdomme │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Deutschland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Eesti │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Grecia │*) Text în limba greacă │ ││*) Text în limba greacă │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Espana │Cirugia del aparato digestivo │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│France │Chirurgie viscerale et digestive │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ireland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Italia │Chirurgia dell'aparato digestivo │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Cipru │ │ ││*) Text în limba greacă │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Latvija │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Lietuva │Abdominaline chirurgija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Luxembourg │Chirurgie gastro-enterologique │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Magyarorszag │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Malta │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Nederland │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Osterreich │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Polska │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Portugal │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovenija │Abdominalna kirurgija │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Slovensko │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suomi/Finland │Gastroenterologinen kirurgia/ gastroenterologisk kirurgi │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Sverige │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│United Kingdom │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Suisse │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Island │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Liechtenstein │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Norge │Gastroenterologisk kirurgi │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Ţara │Titlul calificării │ Organismul ││ │ │care eliberează││ │ │ documentul │├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤│ Medicină nucleară ││ Durata minimă de formare: 4 ani │├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤│Belgique/Belgie/ Belgien│Medecine nucleaire/nucleaire geneeskunde │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Ceska republika │Nuklearni medicina │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Danmark │Klinisk fysiologi og nuklearmedicin │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Deutschland │Nuklearmedizin │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Eesti │