HOTĂRÂRE nr. 201 din 30 martie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 30 martie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2016 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare şi eficientizare a activităţii unor structuri ale administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, precum şi al art. 14 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 865 din 18 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În organizarea şi coordonarea statisticii oficiale din România activitatea Institutului Naţional de Statistică se întemeiază pe principiile independenţei profesionale, imparţialităţii, obiectivităţii, fiabilităţii, confidenţialităţii informaţiilor statistice şi eficienţei costurilor."2. La articolul 5, literele a) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) să solicite şi să obţină gratuit datele şi informaţiile statistice de la toate persoanele fizice şi juridice rezidente în România, precum şi celor nerezidente care desfăşoară activităţi pe teritoriul României;.................................................................... f) să gestioneze fonduri externe nerambursabile, în conformitate cu prevederile legale, şi să utilizeze şi personal suplimentar de specialitate pentru realizarea lucrărilor, în limita fondurilor, pe perioada derulării proiectelor."3. La articolul 7, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Institutul Naţional de Statistică este condus de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ordonator secundar de credite, ajutat de trei vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului. În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite ordine şi instrucţiuni. (2) Atribuţiile specifice ale vicepreşedinţilor sunt stabilite prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică. (3) Înlocuitorul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică se stabileşte prin ordin al acestuia din rândul vicepreşedinţilor."4. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Numărul maxim de posturi al Institutul Naţional de Statistică este de 2.007, posturi finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii."5. La articolul 11 alineatul (1), litera b) se abrogă.6. La articolul 11, alineatul (5) se abrogă.7. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins:"Art. 11^1. - (1) Institutul Naţional de Statistică poate închiria unor operatori economici spaţii din imobilul proprietate publică a statului, în care îşi desfăşoară activitatea, în condiţiile legii, în următoarele scopuri: a) organizare cantină incintă; b) organizare bufet incintă. (2) Închirierea spaţiilor prevăzute la alin. (1) se face prin licitaţie publică, în condiţiile legii. (3) Chiriile stabilite şi încasate ca urmare a închirierii spaţiilor prevăzute la alin. (1) se virează integral la bugetul de stat. (4) Institutul Naţional de Statistică poate organiza în sala de conferinţe şi spaţiile adiacente acesteia, existente în imobilul prevăzut la alin. (1), următoarele activităţi: organizare conferinţe, simpozioane, întruniri, seminare, expoziţii şi alte asemenea. (5) Veniturile încasate ca urmare a desfăşurării activităţilor prevăzute la alin. (4) se virează integral la bugetul de stat."8. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎncadrarea personalului pe noile funcţii şi în noua structură organizatorică se realizează în termenele şi cu respectarea procedurii legale aplicabile fiecărei categorii de personal.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Secretarul general al Guvernului,

  Sorin Sergiu Chelmu

  Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,

  Tudorel Andrei

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi

  persoanelor vârstnice,

  Claudia-Ana Costea

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 30 martie 2016.Nr. 201.  +  Anexa 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 957/2005)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Institutului Naţional de Statistică*Font 7*                                                                                                    Numărul maxim de posturi este de 2.007,                                                                                                    exclusiv demnitarii                  ┌────────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐                  │ Cabinet preşedinte ├──┐ ┌───┤Serviciul de audit intern│                  └────────────────────────┘ │ │ └─────────────────────────┘                  ┌────────────────────────┐ │ ┌───────────────────┐ │ ┌─────────────────────────────────────┐                  │Serviciul juridic şi │ │ │ │ ├───┤Corpul de control al preşedintelui*2)│                  │contencios ├──┼─────┤ PREŞEDINTE ├─────┤ └─────────────────────────────────────┘                  └────────────────────────┘ │ │ │ │ ┌─────────────────────────┐                  ┌────────────────────────┐ │ └─────────┬─────────┘ └───┤Direcţia de comunicare │                  │Direcţia instrumente │ │ │ └─────────────────────────┘                  │inovatoare în statistică├──┘ │                  └────────────────────────┘ │                  ┌------------------------┐ │                  |Colegiul INS*1) ├------------------┤                  └------------------------┘ │                                           ┌──────────────────┤                            ┌──────────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────┬─────────────────────┐                            │ │ │ │ │                    ┌───────┴──────┐ │ ┌───────┴──────┐ ┌───────┴──────┐ │                    │VICEPREŞEDINTE│ │ │VICEPREŞEDINTE│ │VICEPREŞEDINTE│ │                    └───┬──────────┘ │ └───────┬──────┘ └───────┬──────┘ │                        │ │ ┌───────┴────────────┐ │ ┌───────┴────────┐                        │ │ ┌────────┴────────┐ ┌────────┴────────┐ ┌────────┴────────┐ │SECRETAR GENERAL│┌────────────────┐ │ │ │Direcţia generală│ │Direcţia generală│ │Direcţia generală│ └──┬─────────────┘│Direcţia de │ │ │┌┤de statistică │ ┌┤de demografie şi │ ┌─┤de IT şi │ ││afaceri europene├─┐ │ │││economică │ ││statistică │ │ │infrastructură │ │ ┌─────────────────┐│şi cooperare │ │ │ ││└─────────────────┘ ││socială │ │ │statistică │ ├──┤Direcţia de buget││internaţională │ │ │ ││ │└─────────────────┘ │ └─────────────────┘ │ │şi contabilitate │└────────────────┘ ├────┤ ││ │ │ │ └─────────────────┘┌────────────────┐ │ │ ││ ┌────────────────┐ │ ┌──────────────────┐ │ ┌───────────────┐ │ ┌─────────────────┐│Unitate de │ │ │ ││ │Direcţia de │ │ │Direcţia de studii│ │ │Direcţia de │ │ │Direcţia de ││politici publice├─┘ │ │├─┤statistici agri-│ ├─┤proiecţii demogra-│ │ │proiectare şi │ ├──┤management al ││ *3) │ │ ││ │cole şi de mediu│ │ │fice şi recensă- │ ├──┤întreţinere a │ │ │resurselor umane │└────────────────┘ │ ││ └────────────────┘ │ │mântul populaţiei │ │ │aplicaţiilor IT│ │ └─────────────────┘                        │ ││ │ └──────────────────┘ │ └───────────────┘ │ ┌─────────────────┐          ┌─────────────┴──────┐ ││ ┌────────────────┐ │ ┌───────────────────┐ │ ┌───────────────┐ │ │Direcţia de │          │ │ ││ │Direcţia de │ │ │Direcţia de calcul │ │ │Direcţia de │ │ │achiziţii, │ ┌────────┴────────┐ ┌────────┴────────┐ ││ │statistică a │ ├─┤al indicatorilor │ │ │administrare a │ │ │investiţii şi │ │Direcţia generală│ │Direcţia generală│ │├─┤indicatorilor │ │ │privind populaţia │ │ │sistemului │ └──┤servicii │ │de conturi │ │de organizare şi │ ││ │economici pe │ │ │şi migraţia externă│ ├──┤informatic │ │administraţie │┌┤naţionale şi │ ┌┤gestionare a │ ││ │termen scurt │ │ └───────────────────┘ │ │statistic şi │ │generală │││sinteze │ ││surselor de date │ ││ └────────────────┘ │ │ │inginerie de │ └─────────────────┘││macroeconomice │ ││statistice │ ││ ┌────────────────┐ │ ┌──────────────────┐ │ │sistem ││└─────────────────┘ │└─────────────────┘ ││ │Direcţia de │ │ │Direcţia de │ │ └───────────────┘│ │ │├─┤statistici │ └─┤statistică socială│ │ ┌───────────────┐│ ┌────────────────┐ │ ┌──────────────────┐││ │structurale ale │ └──────────────────┘ │ │Direcţia de │├─┤Direcţia conturi│ ├─┤Direcţia registrul│││ │întreprinderii │ │ │editare a ││ │naţionale │ │ │statistic al │││ └────────────────┘ └──┤publicaţiilor ││ └────────────────┘ │ │întreprinderilor │││ ┌───────────────────┐ │statistice ││ ┌────────────────┐ │ └──────────────────┘││ │Direcţia │ └───────────────┘├─┤Direcţia de │ │ ┌──────────────────┐│└─┤statisticii ││ │statistica │ │ │Direcţia de ││ │comerţului exterior││ │preţurilor │ │ │administrare, ││ └───────────────────┘│ └────────────────┘ └─┤procesare surse │││ ┌────────────────┐ │administrative │││ │Direcţia de │ └──────────────────┘│└─┤diseminare date │ │  │statistice │ │  └────────────────┘ │                               ┌───────────┴────────┐                         ┌─────┴──────┐ ┌─────┴─────┐                         │8 Direcţii │ │34 Direcţii│                         │regionale de│ │judeţene de│                         │statistică │ │statistică │                         └────────────┘ └───────────┘ Notă

  ──────────

  *1) se organizează şi funcţionează prin ordin al preşedintelui;

  *2) se organizează şi funcţionează la nivel de compartiment;

  *3) se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie.

  ──────────
   +  Anexa 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 957/2005)Instituţii publice cu personalitate juridică aflate în subordineaInstitutului Naţional de Statistică, finanţate de la bugetul de statDirecţia Regională de Statistică AlbaDirecţia Judeţeană de Statistică AradDirecţia Judeţeană de Statistică ArgeşDirecţia Judeţeană de Statistică BacăuDirecţia Judeţeană de Statistică BihorDirecţia Judeţeană de Statistică ClujDirecţia Judeţeană de Statistică BotoşaniDirecţia Judeţeană de Statistică BraşovDirecţia Regională de Statistică BrăilaDirecţia Judeţeană de Statistică BuzăuDirecţia Judeţeană de Statistică Caraş-SeverinDirecţia Regională de Statistică Bistriţa-NăsăudDirecţia Judeţeană de Statistică ConstanţaDirecţia Judeţeană de Statistică CovasnaDirecţia Judeţeană de Statistică DâmboviţaDirecţia Regională de Statistică OltDirecţia Judeţeană de Statistică GalaţiDirecţia Judeţeană de Statistică GorjDirecţia Judeţeană de Statistică HarghitaDirecţia Judeţeană de Statistică HunedoaraDirecţia Judeţeană de Statistică IalomiţaDirecţia Judeţeană de Statistică IaşiDirecţia Judeţeană de Statistică IlfovDirecţia Judeţeană de Statistică MaramureşDirecţia Judeţeană de Statistică MehedinţiDirecţia Judeţeană de Statistică MureşDirecţia Regională de Statistică NeamţDirecţia Judeţeană de Statistică DoljDirecţia Judeţeană de Statistică PrahovaDirecţia Judeţeană de Statistică Satu MareDirecţia Judeţeană de Statistică SălajDirecţia Judeţeană de Statistică SibiuDirecţia Judeţeană de Statistică SuceavaDirecţia Judeţeană de Statistică TeleormanDirecţia Regională de Statistică TimişDirecţia Judeţeană de Statistică TulceaDirecţia Judeţeană de Statistică VasluiDirecţia Judeţeană de Statistică VâlceaDirecţia Judeţeană de Statistică VranceaDirecţia Regională de Statistică CălăraşiDirecţia Judeţeană de Statistică GiurgiuDirecţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti--------