HOTĂRÂRE nr. 181 din 23 martie 2016privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor de la Consiliul Local al Oraşului Târgu Bujor la Consiliul Judeţean Galaţi
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 28 martie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 22^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă transferul managementului asistenţei medicale al Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în oraşul Târgu Bujor, strada General Eremia Grigorescu nr. 97, judeţul Galaţi, aflat în reţeaua sanitară a Consiliului Local al Oraşului Târgu Bujor, de la Consiliul Local al Oraşului Târgu Bujor la Consiliul Judeţean Galaţi. (2) Predarea-preluarea se efectuează pe bază de protocol încheiat între autorităţile administraţiei publice implicate, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit modelului prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 910/2010 pentru aprobarea modelului Protocolului de predare-preluare între direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi autorităţile administraţiei publice locale şi Primăria Municipiului Bucureşti în vederea transferului managementului asistenţei medicale al unităţilor sanitare publice, adaptat la condiţiile specifice de realizare a transferului.  +  Articolul 2La data împlinirii termenului prevăzut la art. 1 alin. (2), textul corespunzător nr. crt. 160 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"160. Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor - Consiliul Judeţean Galaţi"

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  --------------

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

  regionale şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul sănătăţii,

  Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 23 martie 2016.Nr. 181.------