ORDIN nr. 3.831 din 16 noiembrie 2015 (*actualizat*)pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central(actualizat până la data de 24 martie 2016*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • ----------În temeiul prevederilor art. 16 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi a prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul finanţelor publice,

    Eugen Orlando Teodorovici
    Bucureşti, 16 noiembrie 2015.Nr. 3.831.  +  AnexăPROCEDURA 16/11/2015