HOTĂRÂRE nr. 172 din 23 martie 2016pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 24 martie 2016  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele (1), (2) și (4) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne are structura organizatorică stabilită potrivit organigramei prevăzute în anexa nr. 1. În cadrul fiecăreia dintre structurile prevăzute în organigramă, prin ordin al ministrului, se pot înființa, desființa și reorganiza compartimente, birouri, servicii și direcții, după caz, în condițiile prevăzute de lege.(2) În activitatea de conducere și reprezentare, ministrul este ajutat de 5 secretari de stat, 4 subsecretari de stat și secretarul general...................................................................(4) Coordonarea de către ministru, secretarii de stat și secretarul general a structurilor din aparatul central și a instituțiilor și structurilor aflate în subordinea/în cadrul ministerului se stabilește prin ordin al ministrului afacerilor interne.2. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Ministrul stabilește, în limita posturilor aprobate și a fondurilor bănești alocate, structura organizatorică a unităților, instituțiilor și structurilor din subordinea/coordonarea/cadrul ministerului și aparatului central, precum și a organelor și unităților centrale de specialitate, unităților teritoriale și altor componente constituite în condițiile legii ca instituții civile ori militare, cu excepția situației când aceasta este prevăzută în acte normative de nivel superior.3. Anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIProcedurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se realizează în maximum 45 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul IIIÎn actele normative în vigoare, de nivelul hotărârilor Guvernului sau inferior, denumirea "Direcția Schengen" se înlocuiește cu denumirea "Direcția Generală Afaceri Europene, Schengen și Relații Internaționale", pentru activitățile care privesc gestionarea politicilor Uniunii Europene corespunzătoare acquis-ului Schengen, respectiv cu denumirea "Direcția Fonduri Externe Nerambursabile" pentru activitățile care privesc gestionarea fondurilor externe nerambursabile.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Petre Tobă
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  p. Ministrul muncii, familiei,
  protecției sociale
  și persoanelor vârstnice,
  Gabriel Lungu,
  secretar de stat
  București, 23 martie 2016.Nr. 172.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007)STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Ministerului Afacerilor Interne ┌────────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌────────────────────────────┐ │UNITATEA DE POLITICI├────┬──────┤ MINISTRU ├─────┬──┤ CORPUL DE CONTROL │ │ PUBLICE │ │ └────────┬───────┘ │ │ AL MINISTRULUI │ │(la nivel direcție) │ │ │ │ │(la nivel direcție generală)│ └────────────────────┘ │ │ │ └────────────────────────────┘ ┌────────────────────┐ │ ┌──────────┐ │ │ ┌────────────────────────────┐ │ DIRECȚIA GENERALĂ ├────┘ │ CABINET ├─┤ └──┤ DIRECȚIA AUDIT PUBLIC │ │ MANAGEMENT │ │ MINISTRU │ │ │ INTERN │ │ OPERAȚIONAL │ └──────────┘ │ └────────────────────────────┘ └────────────────────┘ │┌----------------------------------------------------------┐│| ┌─────────────────────┬───────────────┬──────────┼┼───────────┬───────────────────┬──────────────────┐| │ ┌-----------┼------┐ │ |│ │ │ ┌------┼--------------------┐|┌────────┴───────┐ |┌──────────┴─────┐| ┌──────┴─────────┐|│ ┌──────┴──┐ ┌──────┴─────────┐ |┌─────┴────────────┐ ||│SECRETAR DE STAT│ |│SECRETAR DE STAT│| │SECRETAR DE STAT│|│ │SECRETAR │ │SECRETAR DE STAT│ |│ │ ||│- pentru ordine │ |│ - Șef al │| │- pentru relația│|│ │GENERAL │ │- pentru relația│ |│ │ ||│ și siguranță │ |│Departamentului │| │ cu instituțiile│|│ └──────┬──┘ │cu Parlamentul │ |│SECRETAR DE STAT*)│ ||│ publică - │ |│pentru Situații │| │prefectului - │|│ │ │ și relații │ |│ │ ||│ │ |│ de Urgență - │| │ │|│ ┌────────┐│ ┌────────┐ │ internaționale │ |│ │ ||└────────┬───────┘ |└──────────┬─────┘| └──────┬─────────┘|│ │SECRETAR││ │SECRETAR│ └──────┬─────────┘ |└─────┬────────────┘ || │ | │ | │ |│ │GENERAL ├┼─┤GENERAL │ │ | │ ||┌────────┴───────┐ |┌──────────┴─────┐| ┌──────┴─────────┐|│ │ADJUNCT ││ │ADJUNCT │ ┌──────┴─────────┐ |┌─────┴────────────┐ ||│CABINET SECRETAR│ |│CABINET SECRETAR│| │CABINET SECRETAR│|│ └────────┘│ └────────┘ │CABINET SECRETAR│ |│CABINET SECRETAR │ ||│ DE STAT │ |│ DE STAT │| │ DE STAT │|│ │ │ DE STAT │ |│ DE STAT │ ||└────────┬───────┘ |└────────────────┘| └────────────────┘|│ ┌─────┴──┐ └──────┬─────────┘ |└─────┬────────────┘ || │ |┌────────────────┐| |│ │SECRETAR│ ┌──────┴─────────┐ | ┌───┴──────────┐ ||┌────────┴───────┐ |│ DIRECȚIA │| |│ │GENERAL │ │SUBSECRETAR DE │ |┌─┴─────────┐ ┌──┴────────┐||│SUBSECRETAR DE │ |│ GENERALĂ │| |│ │ADJUNCT │ │ STAT │ |│SUBSECRETAR│ │SUBSECRETAR│||│ STAT │ |│ MANAGEMENT │| |│ └────────┘ └────────────────┘ |│ DE STAT │ │ DE STAT │||└────────────────┘ |│URGENȚE MEDICALE│| |│ |└───────────┘ └───────────┘|| |└────────────────┘| |│ | || |DEPARTAMENTUL | |│ └---------------------------┘| |PENTRU SITUAȚII | |│| |DE URGENȚĂ | |│| └------------------┘ |│└----------------------------------------------------------┘│ ┌────┬───────────┬──────────┬──────┬───────┬────────┬──────┴──┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬──────────┬───────────┐ │┌───┴────┐┌─────┴─────┐┌───┴──┐┌──┴───┐┌──┴───┐┌───┴────┐┌───┴─────┐┌───┴────┐┌──┴───┐┌───┴────┐┌───┴────┐┌────┴────┐┌─────┴────┐ ││DIRECȚIA││ DIRECȚIA ││DIREC-││DIREC-││DIREC-││DIRECȚIA││DIRECȚIA ││ DIREC- ││DIREC-││DIRECȚIA││DIRECȚIA││CENTRUL ││OFICIUL │ ││GENERALĂ││ GENERALĂ ││ ȚIA ││ ȚIA ││ ȚIA ││GENERALĂ││GENERALĂ ││ ȚIA ││ ȚIA ││SECRETA-││ INFOR- ││ DE ││RESPONSA- │ ││ MANA- ││ PENTRU ││GENE- ││GENE- ││ GENE-││PENTRU ││AFACERI ││FONDURI ││ MEDI-││ RIAT ││MARE ȘI ││COORDO- ││BILULUI │ ││ GEMENT ││RELAȚII CU ││ RALĂ ││RALĂ ││ RALĂ ││COMUNI- ││EUROPENE,││EXTERNE ││ CALĂ ││GENERAL ││RELAȚII ││NARE A ││CU │ ││RESURSE ││INSTITUȚII-││LOGIS-││FINAN-││ JURI-││CAȚII ȘI││SCHENGEN ││NERAM- ││ ││ ││PUBLICE ││PROTEC- ││PROTECȚIA │ ││ UMANE ││LE ││ TICĂ ││CIARĂ ││ DICĂ ││TEHNO- ││ȘI ││BUR- ││ ││ ││ ││ȚIEI ││DATELOR │ ││ ││PREFECTULUI││ ││ ││ ││LOGIA ││RELAȚII ││SABILE ││ ││ ││ ││INFRA- ││PERSONALE │ ││ ││ ││ ││ ││ ││INFOR- ││INTERNA- ││ ││ ││ ││ ││STRUCTU- ││(la nivel │ ││ ││ ││ ││ ││ ││MAȚIEI ││ȚIONALE ││ ││ ││ ││ ││RILOR ││serviciu) │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││CRITICE ││ │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││(la ││ │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││nivel ││ │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││serviciu)││ │ │└────────┘└───────────┘└──────┘└──────┘└──────┘└────────┘└─────────┘└────────┘└──────┘└────────┘└────────┘└─────────┘└──────────┘┌┴--------------------------------------------┐| Unități, instituții și structuri aflate || în subordinea/în cadrul Ministerului | *) Conduce Departamentul de Informații și Protecție Internă (D.I.P.I) și| Afacerilor Interne (Anexa nr. 2) | este ordonator terțiar de credite în finanțarea directă a ordonatorului| | principal de credite.└---------------------------------------------┘  +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007)Unități, instituții și structuriaflate în subordinea/coordonarea/cadrulMinisterului Afacerilor InterneA. Unități, instituții și structuri aflate în subordinea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne1. Poliția Română2. Jandarmeria Română3. Poliția de Frontieră Română4. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență5. Inspectoratul General pentru Imigrări6. Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne7. Departamentul de Informații și Protecție Internă8. Direcția Generală Anticorupție9. Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale10. Instituția Prefectului - 4211. Direcția Generală de Pașapoarte12. Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date13. Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor14. Agenția Națională Antidrog - la nivel direcție15. Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane - la nivel direcție16. Arhivele Naționale17. Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza"18. Institutul de Studii pentru Ordine Publică19. Centrul Național SIS - la nivel direcție20. Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne21. Clubul Sportiv "Dinamo" București22. Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne - la nivel direcție23. Structuri subordonate unor unități centraleB. Unități, instituții și structuri aflate în coordonarea Ministerului Afacerilor Interne– Societatea Comercială COMICEX - S.A.-----